Stijn Sarneel: “De VCO groeit door”

11 februari 2016

Michel Klompmaker
Wij spraken onlangs met Mr. Stijn Sarneel MBA, voorzitter van de Vereniging van Compliance Professionals (VCO). Stijn Sarneel is sinds vorig jaar de nieuwe voorzitter van de vereniging en in die hoedanigheid spraken we met hem.
Risk & Compliance Platform Europe: Kunt u ons een inzicht geven van wat u aantrof bij uw aantreden als nieuwe voorzitter vorig jaar?
Stijn Sarneel: “Dit jaar bestaat de VCO al 15 jaar en ik vind dat wij met onze tijd zijn meegegroeid in de loop der jaren. Ik trof vorig jaar dan ook een professionele vereniging aan die, vanwege het toenemende belang en de stormachtige ontwikkelingen rondom Compliance, nu moet doorgroeien.”
Risk & Compliance Platform Europe: Kunt u een voorbeeld noemen van een ontwikkeling rondom Compliance waarop de VCO inspeelt?
Stijn Sarneel: “De vereniging kent haar wortels in Compliance in de financiële sector. Wij zien momenteel een toename van ons ledenbestand, vooral dankzij aanmeldingen uit de hoek van de industrie, zorg en beursgenoteerde bedrijven. Niet vreemd natuurlijk omdat Compliance ook daar aan belang wint, al dan niet gedreven door incidenten. Juist de mix van sectoren binnen de vereniging geeft een nieuwe dynamiek en de mogelijkheid om van elkaar te leren. Om ieder lid te betrekken snijden wij vooral cross-sectorale Compliance thema’s aan die iedere Compliance professional moet raken. Uiteraard is en blijft ook verdere inhoudelijke verdieping binnen ieders eigen sector relevant.”
Risk & Compliance Platform Europe: Waar willen jullie als vereniging de accenten leggen dit jaar?
Stijn Sarneel: “Wij willen als bestuur nog meer toegevoegde waarde creëren aan een lidmaatschap van de VCO. Dit gebeurt door leden meer te betrekken bij onze activiteiten en te faciliteren, opdat kennis en ervaring onderling optimaal worden gedeeld. Juist de uitgebreid aanwezige kennis en ervaring binnen de VCO zijn hiervoor twee unieke steunpilaren. Zo werken wij bijvoorbeeld momenteel aan een nieuw Compliance Beroeps Competentieprofiel, dat als standaard kan worden gebruikt voor iedere Compliance Officer. Daarnaast gaan wij, naast onze reguliere ledenbijeenkomsten Kennistafels opstarten in 2016. Binnen een relatief kleine setting wordt een Compliance onderwerp uitgediept door leden met expertise en ervaring. We beginnen met Kennistafels aangaande Compliance en governance, privacy/dataprotectie en customer due diligence.”
Risk & Compliance Platform Europe: Gezien het toenemende belang van Compliance zijn er ook steeds meer stakeholders die een mening hebben over Compliance. Herkent u dit?
Stijn Sarneel: “Ja zeker, het VCO bestuur wordt steeds vaker gevraagd om als spreekbuis namens de beroepsgroep te fungeren. Dit bijvoorbeeld richting de media, de politiek en toezichthouders om haar visie te geven. Deze vraagstukken centreren zich dan vaak rondom de interne- en externe positionering en competenties van de Compliance professionals. Het VCO bestuur wil de komende periode hier meer tijd aan besteden en waar nodig ook standpunten formuleren en uitdragen. Wij moeten ons als beroepsvereniging in het debat mengen, het gaat namelijk over ons werk. Uiteraard zal dit steeds gebeuren na raadpleging van onze leden en de Kennistafels.”
Risk & Compliance Platform Europe: Hoe verhoudt de Nederlandse situatie zich dan tot die in Europa?
Stijn Sarneel: “De trends in Compliance zijn wereldwijd, dus ik denk niet dat er echt hele grote verschillen zullen zijn in de aanpak van Compliance. Wellicht kunnen we als bestuur meer contact gaan zoeken met onze buitenlandse collega’s en beroepsverenigingen om van elkaar te kunnen leren.”

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *