‘Toezicht Financiële Markten’ in boekvorm

13 oktober 2014

De uitgave ‘Toezicht Financiële Markten’ van Kluwer geeft een complete inzicht in de zeer complexe en omvangrijke toezichtregeling. Met onder andere: de wijzigingen in de regelgeving en de interpretaties van de AFM en DNB. De rechtspraak en de literatuur worden nauwlettend gevolgd.
De uitgave bestaat uit drie handzame boeken waarin de becommentarieerde artikelen uit de online uitgave zijn verzameld. Deze uitgave kent de volgende opbouw per artikel: toelichting, kernbeschrijving en excerpten van richtinggevende jurisprudentie.
Daarnaast is in de bundel wet- en regelgeving opgenomen die sterk samenhangt met het toezicht op de financiële markten, waaronder de Wet handhaving consumentenbescherming en de wetgeving inzake de oneerlijke handelspraktijken, de Wet inzake consumentenkrediet, de wetgeving ter zake van betaaldiensten, de Wet toezicht financiële verslaggeving, de Wet giraal effectenverkeer, de wet- en regelgeving betreffende het toezicht op trustkantoren, alsmede de integriteitswet- en regelgeving, en de Euronext reglementen.
Het naslagwerk is los te bestellen, in abonnementsvorm of in combinatie met online.
Prijs per stuk: €120,- (incl. BTW)
www.kluwer.nl/tzfm

Heeft Financial Markets nog toekomst in Nederland als gevolg van de regelgeving ?

13 oktober 2014
Kennisbank

Tony Illis
Kijkend naar de grote hoeveelheid regelgeving waar de Nederlandse grootbanken mee geconfronteerd worden, is een positief antwoord op deze vraag onwaarschijnlijk. De doelen die de internationale toezichthouders met de grote hoeveelheid regelgeving proberen te bereiken zijn nobel, maar kunnen een negatieve weerslag hebben op juist die partijen die ze proberen te beschermen. Lees meer…

Niet de AFM, maar de klant heeft ‘klant centraal’ positie zelf opgeëist

10 oktober 2014

Michiel Koopman
Eén van de speerpunten van de AFM is het klantbelang centraal te stellen in de financiële dienstverlening. Doel is ‘duurzame waarde’ te creëren voor klanten door producten te ontwikkelen die nuttig, kostenefficiënt, veilig en begrijpelijk zijn. Een goed initiatief van de toezichthouder, waar een positieve prikkel vanuit gaat in de sector. De realiteit in de markt is echter dat de klant al nadrukkelijk centraal staat. Niet de AFM, maar de klant zelf heeft deze positie opgeëist.
Lees meer…

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Over Cowboys en Italianen

10 oktober 2014

Mijn generatie mag zich gelukkig prijzen. We waren immers zo’n slordige vijfendertig jaar geleden al afdoende gewaarschuwd door een Vlaamse bard die ons wees op het compleet onbetrouwbare karakter van alle inwoners van de Europese laars. Ze dragen witte schoenen, verwerken (onder meer) rare dingen in conservenblikjes en – vooral- ze kletsen maar wat raak. Lees meer…

admin

Jong versus oud

10 oktober 2014

ABN Amro Research gaf onlangs aan dat (nieuw) werk vooralsnog schaars zal blijven. Langer doorwerken door ouderen zal bijdragen tot minder instroom van jongeren. Een reden temeer om te kijken naar een structurele herziening van de factor arbeid. Jong en oud zullen steeds vaker vanuit een vorm van ‘zelfstandig ondernemerschap’ moeten willen deelnemen aan het arbeidsproces. Dat betekent eerder regie op de eigen financiën, een wisselend loopbaanbeeld met pieken en dalen en anticiperen op periodes van veel en minder werk. Maar ook anticiperen op ander werk in de ontwikkeling van de persoonlijke loopbaan. Bij ‘het ouder worden’ wellicht meerdere parttime functies, andere rollen en posities gebaseerd op echte toegevoegde waarde tegen een passende vergoeding en natuurlijk voor iedereen de plicht tot permanent leren en investeren in kennis en kunde. Lees meer…

Weinig regels op de eerste plaats

09 oktober 2014

Frank van den Nieuwenhuijzen
“De opvattingen over corruptie zijn de afgelopen decennia sterk veranderd. Twintig jaar geleden was het volstrekt normaal om havenambtenaren in Kinshasa honderd dollar toe te stoppen. Immers: dan ging het lossen een stuk sneller. In onze tijd is er een complete industrie gebouwd rond het begrip ‘integriteit’. De betrokkenen – zoals forensisch accountants en tal van adviseurs – verdienen er goed aan,” aldus Peter Wakkie.
Lees meer…

“Het probleem met Solvency 2 is dat het kapitaal wordt ingezet op consolidatie en niet op verandering”

09 oktober 2014
Kennisbank

Frank van den Nieuwenhuijzen
Het Risk & Compliance Platform Europe sprak met Mike McGavick. De Amerikaan combineert verschillende sleutelfuncties in verzekeringen. Hij is als  ervaren CEO ook voorzitter van de Geneva Association, een denktank voor de branche. hij geeft nu aan XL Group plc, een (her)verzekeraar met onder meer een vestiging in Amsterdam. McGavick staat bekend om zijn heldere en vaak provocerende visies op de financiële sector. “Een gezond banksysteem vereist vertrouwen, en dat is niet wat de politiek nu toont. Politici en toezichthouders blijven maar met het beschuldigende vingertje naar de banken wijzen. Dit vertraagt de kans op economisch herstel.” Lees meer…

admin

De risicovolle roltrap…

09 oktober 2014
Kennisbank

Gehaast liep ik met koffer, tas en jas de roltrap op bij Station Zuid in Amsterdam. Gehaast omdat ik al aan de late kant was voor mijn vlucht naar Kuala Lumpur vanaf Schiphol. Mijn zware koffer paste net op de trede van de roltrap. Abrupt stopte de roltrap toen ik halverwege de trap was. Iedereen schrok even op en schommelde even op de trap. Dus spullen oppakken en verder maar lopen… Dat was dus juist hèt moment dat de slimme zakkenroller op Station Zuid in gedachten had. Afleiding en plotselinge drukte op de roltrap. Bij de trein aangekomen voelde ik aan mijn broekzak en ik merkte dat mijn portemonnee weg was. Je gaat dan in een seconde alles na. Waar kan ie zijn, verdorie.  Met een sneltreinvaart checkte ik alle opties… maar al snel begreep ik de situatie. De roltrap! Lees meer…

Feiten en fictie rond de AFM

09 oktober 2014
Kennisbank

Larry van der Schoor
De financiële sector maakt een fase van echte herstructurering door. De balansen worden verkort, de kredietportefeuilles worden doorgelicht, kosten en personeelsbestand staan onder druk. Het zelfonderzoek gaat bij veel instellingen nog dieper, naar hun functie, strategie èn verdienmodel. Kortom, de sector staat voor een grote verandering. Maar wat is de rol van de AFM?
Lees meer…