Opmerkelijke actie van het Gerechtshof: aangifte tegen Ministerie van Financiën

29 november 2014

Zoals gisterenavond uit de uitzending van Nieuwsuur bleek heeft de president van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 11 november jongstleden aangifte gedaan tegen het Ministerie van Financiën. De Belastingdienst weigert namelijk de identiteit bekend te maken van de ‘premiejager / tipgever’ die de Belastingdienst informatie verschaft heeft over Nederlandse belastingplichtigen en hun bankrekeningen in Luxemburg. Lees meer…

Vanaf 1 januari 2015 voorbereidende Solvency II rapportages verplicht voor verzekeraars

28 november 2014

Het Ministerie van Financiën heeft besloten om met ingang van 2015 bij verzekeraars voorbereidende Solvency II rapportages verplicht te stellen. Dit heeft alles te maken met inwerkingtreding per 1 januari 2016 van het nieuwe risicogeörienteerde toezichtregime Solvency II voor grote en middelgrote verzekeraars.
Met de verplichtstelling van de Solvency II rapportages wordt ook het criterium voor het aanvragen van een verklaring van geen bezwaar voor kapitaalontrekkingen door verzekeraars (het Theoretisch Solvabiliteitscriterium, TSC) vervangen door de Solvency II positie.
De berekeningen op basis van Solvency II geven een beter antwoord op de vraag of verzekeraars de komende 12 maanden aan de solvabiliteitseisen kunnen voldoen dan het TSC dat kan doen. DNB beschouwt deze stap dan ook als een verdere verbetering van haar toezichtinstrumentarium. De Wet op het financieel toezicht blijft het geldende wettelijke kader in 2015 (Solvency I).
Bron: DNB en Rijksoverheid

DNB onderzoekt toekomstbestendigheid levensverzekeraars

26 november 2014

De Nederlandsche Bank (DNB) spoort levensverzekeraars aan om hun bedrijfsmodellen toekomstbestendig te maken zodat zij blijvend kunnen voldoen aan de langlopende verplichtingen aan polishouders. De levensverzekeringsmarkt staat namelijk onder druk: traditionele winstbronnen drogen op en kostenbesparingen zijn hard nodig. DNB en de sector zijn met elkaar in gesprek over dit thema. Lees meer…

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Omhels eens een Chinees

26 november 2014

Wij hebben dienaangaande dringend uw hulp nodig, want wij hebben duidelijk armen te kort om onze tevredenheid over onze Oosterse medemens om te zetten in welverdiende knuffels. Net toen iedereen de hoop had opgegeven dat de Chinese monetaire overheid haar beleidsrente eindelijk zou laten dalen om de economische groei te ondersteunen, verraste men vriend en vijand met een daling van de officiële rente op een jaar van 6,00 naar 5,60%. Het was al van juli 2012 geleden dat er een tastbaar en geloofwaardig bewijs kon worden geleverd dat het de Chinese politieke top menens was met de stimulering van hun industriële groei. Lees meer…

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Van het westelijk front veel nieuws

17 november 2014

De opeenvolgende reeks van opbeurende economische cijfers uit de VS zaait steeds meer vertwijfeling in de rangen van de horde (veelal Europese) negativisten en laat de Amerikaanse beursindices toe om de zegeberichten aan elkaar te rijgen. De combinatie van lage rente, stevige bedrijfsresultaten en afnemende risicoaversie vormt een ideale constellatie die dergelijke (terechte) recordniveaus mogelijk maakt. Lees meer…

KBC derde kwartaalcijfers vanuit risk perspectief

13 november 2014

Vandaag zijn goede resultaten van KBC bekend gemaakt. Om inzicht te verschaffen in de bedrijfsresultaten gaf KBC ook aangepaste cijfers die geen rekening houden met als eerste de invloed van de legacy-activiteiten, namelijk de waardering van de resterende CDO’s in portefeuille (inclusief de vergoeding voor de garantieregeling met de Belgische overheid) en de invloed van de desinvesteringen en ten tweede de invloed van de waardering van het eigen kredietrisico. Lees meer…