Professor Arnoud Boot: "Dominantie van financiële sector moet verminderd worden"

14 februari 2016

Tijdens het televisieprogramma Buitenhof op zondag 14 februari deed professor Arnoud Boot enige opvallende uitspraken, die op deze Valentijnsdag niet zo vriendelijk waren voor de financiële sector en de overheid. Zo sprak hij over politici en overheid die gegijzeld zijn door de financiële sector. 
Boot sprak over het verschijnsel dat de zwaktes in de economie versterkt worden door de financiële sector, naar aanleiding van de recente koersdalingen van financiële instellingen op de beurs en de onrust op de financiële markten. Was voor de crisis de financiële sector veel te groot en teveel gebaseerd op schulden, nog steeds is het zo, aldus Boot, dat de financiële sector teveel leunt op schuldfinanciering en veel te weinig eigen vermogen heeft. Daarbij komt dat de sector niet te springen staat om via uitgifte van nieuwe aandelen haar eigen vermogen te versterken.  Ongezonde schuldenposities zijn niet alleen kenmerkend voor de financiële sector, maar Boot plaatst zoals gewoonlijk ook vraagtekens bij de manier waarop in Nederland omgegaan wordt met de fiscaal interessante renteaftrek voor particuliere woningbezitters.
Het gevolg van te weinig eigen vermogen is dat het risico toeneemt dat “financiële instellingen elkaar gijzelen”. Maar niet alleen dat, politici en overheid zijn ook gegijzeld door de financiële sector. Zo zitten ze eigenlijk allemaal klem, aldus Boot. Zeer verontrustend was Boot over het feit dat de Nederlandse overheid toestemming gegeven heeft aan de banken om de rentebetalingen voor de zogenaamde CoCo’s fiscaal aftrekbaar te maken. Met dit nieuwe instrument worden de financiële instellingen nooit meer uitgenodigd om op een normale manier nieuw extern eigen vermogen aan te trekken, aldus Boot.



Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *