Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Enige goedbedoelde raad bij het oversteken van zebrapaden

07 december 2014

In beleggingsland kijkt men bij dit gevaarlijke manoeuvre best eerst in westelijke richting, gevolgd door een snelle blik oostwaarts en vervolgens snel nog eens opnieuw naar het Westen alvorens over te steken. Zelfs dan is volledige veiligheid niet gegarandeerd maar het helpt wel natuurlijk, om het gevaar enigszins te anticiperen. Aan de westelijke kant lijkt alleszins weinig te duiden op imminent gevaar: De bedrijfsresultaten evolueren beter dan verwacht (terwijl de verwachtingen op zich al hooggespannen waren). De rentevoeten blijven laag, ondanks de sterke conjunctuur. Lees meer…

Dan toch maar dollars kopen?

05 december 2014

Een Europese recessie voorkomen en de inflatie opkrikken: zie daar de goede voornemens van ECB-voorzitter Mario Draghi voor 2015. En dat terwijl de USA bezig zijn met de economische heropleving. De eerste Amerikaanse renteverhoging dient zich aan. Dat zal volgens de experts van KBC resulteren in een positief maar volatiel beursjaar met een absolute topprestatie voor de dollar. Lees meer…

De bijzondere waarheid van Bijzonder Beheer

03 december 2014
Kennisbank

Nils de Heer
In tegenstelling tot Minister Dijsselbloem ben ik wel enorm geschrokken van het rapport van Lawrence Tomlinson over de geconstateerde Britse misstanden binnen Bijzonder Beheer. Hoe is de situatie in Nederland? De antwoorden van de Minister van Financiën op kamervragen van Eddy van Hijum deden mijn onrust alleen maar verder toenemen. Is bijvoorbeeld Rabobank de Nederlandse equivalent van het Britse RBS in deze? Lees meer…

Tuchtrecht banken

02 december 2014

Om de onafhankelijkheid van het tuchtrecht voor banken te waarborgen, zal een stichting worden opgericht. Dat maakte voorzitter Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken vandaag bekend tijdens het symposium ‘Toekomstgericht bankieren’ dat in Amsterdam werd gehouden ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van zijn vereniging.
Lees meer…

EIOPA stresstest voor verzekeraars

01 december 2014
Kennisbank

In navolging van de stresstest voor banken (resultaten bekendgemaakt op 26 oktober jongstleden, zie elders op dit Platform) zou een meerderheid van de Europese verzekeraars en verzekeringsgroepen op basis van de cijfers van eind 2013 zowel vóór als na stress voldoen aan de zogenoemde Solvency Capital Requirement (SCR), aldus De Nederlandsche Bank (DNB). De SCR is het solvabiliteitsvereiste dat onderdeel is van het nieuwe toezichtraamwerk voor verzekeraars, Solvency II, dat met ingang van 2016 van kracht wordt. De gemiddelde SCR-ratio van de Nederlandse verzekeraars zou boven het minimum van honderd procent liggen, voor alle doorgerekende scenario’s. Lees meer…

Gedragscode niet langer ingegeven door wet- en regelgeving

01 december 2014
Kennisbank

Uit recent onderzoek van KPMG en de Erasmus Universiteit blijkt dat gedragscodes van bedrijven steeds minder worden ingegeven door wet- en regelgeving. Ondernemingen willen in toenemende mate kunnen beschikken over een code om het ‘wij-gevoel’ binnen de onderneming te stimuleren, het gedrag van leidinggevenden te verbeteren en het imago van de onderneming zeker stellen. Lees meer…

Opmerkelijke actie van het Gerechtshof: aangifte tegen Ministerie van Financiën

29 november 2014

Zoals gisterenavond uit de uitzending van Nieuwsuur bleek heeft de president van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 11 november jongstleden aangifte gedaan tegen het Ministerie van Financiën. De Belastingdienst weigert namelijk de identiteit bekend te maken van de ‘premiejager / tipgever’ die de Belastingdienst informatie verschaft heeft over Nederlandse belastingplichtigen en hun bankrekeningen in Luxemburg. Lees meer…

Vanaf 1 januari 2015 voorbereidende Solvency II rapportages verplicht voor verzekeraars

28 november 2014

Het Ministerie van Financiën heeft besloten om met ingang van 2015 bij verzekeraars voorbereidende Solvency II rapportages verplicht te stellen. Dit heeft alles te maken met inwerkingtreding per 1 januari 2016 van het nieuwe risicogeörienteerde toezichtregime Solvency II voor grote en middelgrote verzekeraars.
Met de verplichtstelling van de Solvency II rapportages wordt ook het criterium voor het aanvragen van een verklaring van geen bezwaar voor kapitaalontrekkingen door verzekeraars (het Theoretisch Solvabiliteitscriterium, TSC) vervangen door de Solvency II positie.
De berekeningen op basis van Solvency II geven een beter antwoord op de vraag of verzekeraars de komende 12 maanden aan de solvabiliteitseisen kunnen voldoen dan het TSC dat kan doen. DNB beschouwt deze stap dan ook als een verdere verbetering van haar toezichtinstrumentarium. De Wet op het financieel toezicht blijft het geldende wettelijke kader in 2015 (Solvency I).
Bron: DNB en Rijksoverheid

DNB onderzoekt toekomstbestendigheid levensverzekeraars

26 november 2014

De Nederlandsche Bank (DNB) spoort levensverzekeraars aan om hun bedrijfsmodellen toekomstbestendig te maken zodat zij blijvend kunnen voldoen aan de langlopende verplichtingen aan polishouders. De levensverzekeringsmarkt staat namelijk onder druk: traditionele winstbronnen drogen op en kostenbesparingen zijn hard nodig. DNB en de sector zijn met elkaar in gesprek over dit thema. Lees meer…