Risicomanagement financiële instellingen moet rekening houden met afgenomen marktliquiditeit

13 oktober 2015

Ondanks het creëren van zeer ruime monetaire condities door centrale banken, is de verhandelbaarheid van vermogenstitels (marktliquiditeit) op sommige financiële markten verslechterd. Dit versterkt de volatiliteit op deze markten en vergroot de kans op besmettingseffecten. Financiële instellingen dienen daarom rekening te houden met verminderde marktliquiditeit, bijvoorbeeld door het uitvoeren van liquiditeitsstresstesten en maatregelen die financieringsrisico’s beperken.  Lees meer…

Elderson versus internal auditors

10 oktober 2015

Frank Elderson van DNB sprak voor een gezelschap van internal auditors bij hun jaarcongres en lichtte daar aan de hand van voorbeelden uit de financiële sector toe waaraan volgens DNB intern toezicht zou moeten voldoen. Hij gaf ook aan dat het vooral aan de interne toezichthouders zelf is om te bepalen hoe de rolverdeling tussen bestuur en de interne toezichthouder eruit gaat zien.
Lees meer…

Fusie voorzien tussen De Lotto en Staatsloterij

09 oktober 2015

De ministerraad heeft ingestemd met het voornemen tot fusie van de Nederlandse Staatsloterij en De Lotto. Het kabinet heeft vertrouwen in deze fusie. Er ontstaat hieruit een organisatie die een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod, zowel offline als online, kan blijven aanbieden. De fusie-organisatie krijgt vorm in een nieuwe staatsdeelneming. De opbrengsten die deze deelneming genereert, komen ten goede aan de staat, sport en goede doelen.
Lees meer…

Trust is in the eye of the beholder

07 oktober 2015

Bob Goulooze
Het aloude PR adagium “Be good and tell it” lijkt heel simpel maar is verrassend complex. Het grootste communicatieprobleem van overheid en bedrijfsleven is het creëren van vertrouwen. De oplossing voor de problematiek rond vertrouwen en het herstel daarvan, zit ‘m in de uitvoering van dit adagium. Dus organisaties moeten goed zijn, wat inhoudt dat zij goed moeten doen. Niet bij zichzelf, want zoals “beauty in the eye of the beholder is”, geldt dat nog meer voor vertrouwen. Dus goed doen waar het betekenis heeft en dat is bij de consument of het publiek; de stakeholder.
Lees meer…

Sono pazzi

06 oktober 2015

Stefan Duchateau
Tussen allerlei andere nuttige activiteiten door, zoals het versjouwen van menhirs, het uiteenranselen van Romeinse legioenen en het ecologisch verantwoord uitdunnen van de lokale everzwijnenbevolking, wist Obelix ook op scherpzinnige wijze de vreemde gewoontes van de Romeinse bezettingsmacht te typeren: “Rare jongens, die Romeinen”. Of om korter bij het origineel te blijven: “Ils sont fous, ces Romains”. Een speelse allusie van de auteurs op het roemruchte insigne van het Romeinse leger, SPQR: Sono pazzi questi Romani …
Lees meer…

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Happy ending

06 oktober 2015

Van de nieuwlichterij in de media moeten we niets weten. De klifhangers op het einde van iedere episode van een televisiereeks dienen enkel om het kijkerspubliek er toch toe te verleiden om ook de volgende keer op deze zender af te stemmen, ondanks het moeilijk te verbergen gebrek aan inspiratie van de scenarioschrijvers. De nieuwe trend om een langspeelfilm van een open einde te voorzien, is aan ons al helemaal niet besteed en zeker niet wanneer aan het einde van het fictieve avontuur de slechteriken de overhand dreigen te halen. Wij wensen altijd, resoluut en zonder enige dubbelzinnigheid dienaangaande, zoals Walt Disney ons dat destijds heeft aangeleerd, een happy ending. Lees meer…

Tegenspraak

Peter van Lonkhuyzen
Verschijningsatum:oktober 2015
Taal:Nederlands
ISBN: 9789461261465
Prijs:€ 19,95