Over operationele risico's gesproken: het VUmc ziekenhuis in Amsterdam wordt ontruimd

08 september 2015

Als we over operationele risico’s spreken in een ziekenhuisomgeving, dan denken we meestal aan een verkeerd been dat per ongeluk wordt geamputeerd. Vandaag moet het begrip operationeel risico bij het VUmc in een andere context geplaatst worden. Alle patiënten moeten worden geëvacueerd als gevolg van een breuk in de waterleiding van hedenochtend.
Lees meer…

Eindelijk opvolgers voorgedragen voor Bert Bruggink van Rabobank

07 september 2015

De raad van commissarissen van Rabobank heeft het voornemen Carin Gorter  en Bas Brouwers te benoemen tot lid van de raad van bestuur van Rabobank Nederland. Beide benoemingen zullen ter toetsing worden voorgelegd aan de toezichthouders en ter advisering aan de Ondernemingsraad. Carin Gorter zal de functie van Chief Risk Officer (CRO) gaan vervullen en Bas Brouwers zal de functie van Chief Financial Officer (CFO) bekleden. De bestaande functie van Chief Financial and Risk Officer, die nu nog wordt vervuld door Bert Bruggink, wordt gesplitst. Zodra de vereiste goedkeuringsprocedures zijn afgerond zullen nadere mededelingen worden gedaan.

Lees meer…

Michael van Woerden

Michael van Woerden

Owner KeyCompliance

DNB verspreidt gebruikersgids "De integriteitrisicoanalyse"

07 september 2015

In antwoord op een eind 2014 door De Nederlandsche Bank (DNB)  uitgevoerde risico-inventarisatie bij banken, verzekeraars, pensioeninstellingen, trustkantoren en betaalinstellingen, heeft DNB onlangs een ‘gebruikersgids’ uitgebracht over uitvoering door onder haar toezicht staande instellingen van een integrale integriteitrisicoanalyse. DNB acht de interne beoordeling door de instellingen zelf over de hele linie nog onvoldoende en beoogt met het uitbrengen van deze gebruikersgids hieraan een extra impuls te geven. Van deze gebruikersgids heeft DNB tevens een Engelse vertaling beschikbaar gesteld.  Lees meer…

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Stevig vloeken mag!

05 september 2015

Uit welingelichte bron hebben we mogen vernemen dat de volgende pauselijke encycliek mogelijk een passage bevat die volledige dispensatie verleent aan al diegenen die tijdens de recente maanden augustus en september (zelfs overmatig veel) hebben gevloekt. Het herderlijke schrijven besteedt mogelijkerwijze zelfs een volledige passage aan de overheersende onzin op de aandelenmarkten en toont begrip voor het noeste en objectieve werk van zovele analisten dat helaas niet heeft mogen opwegen tegen het geweld van oppervlakkige commentaren en het louter instinctieve gedrag van de kudde beleggers. Wat rest een welmenend mens dan anders dan zich af en toe te bedienen van een stevige krachtterm? Het zou zelfs onrechtvaardig zijn om hem of haar dan nog een schuldgevoel aan te praten. Lees meer…

Chinees papiergeld

03 september 2015

De Nederlandsche Bank (DNB) introduceert vandaag de rubriek Munt en Biljet onder de Loep. Hierin presenteert DNB een bijzondere munt of biljet uit de numismatische collectie. Het object kan bijzonder zijn door ouderdom, waarde of uniciteit, maar is dat altijd door het menselijke verhaal erachter. De eerste bijdrage in deze serie is een oud Chinees biljet.
Lees meer…

Tony de Bree

Tony de Bree

CEO Fintech Startup Partners

Daar gaan ze, de traditionele business modellen

01 september 2015

De nieuwe digitale kenniseconomie waarbij iedereen met iedereen verbonden is, heeft vooral een grote invloed op de traditionele business modellen van de grote, bestaande spelers. In veel Europese landen is er, als je het goed bekijkt, de-facto sprake van een monopolie van een beperkt aantal grote instellingen in de financiële sector. Daar brengen steeds meer Fintech-bedrijven en partijen als Google en Facebook die vanuit Luxemburg en Ierland opereren om compliance-gerelateerde en belastingtechnische redenen nu fundamenteel verandering in. Lees meer…