Bert Boertje: "Kwetsbare pensioenfondsen activeren om tijdig plannen te maken."

29 november 2016

Bert Boertje  divisiedirecteur van de Nederlandsche Bank laat zich uit over de plannen voor 2017 met name van belang voor de pensioensector, waarbij volgens hem de financiële positie, de toekomstbestendigheid en het verandervermogen belangrijke uitdagingen zijn voor de pensioensector.

Bert Boertje “Een grote bedreiging op dit moment is dat meerdere fondsen komend jaar mogelijk moeten korten op de bestaande pensioenrechten en toezeggingen. De noodzaak wordt vastgesteld op basis van de cijfers van ultimo 2016. Of de dreiging ook werkelijkheid wordt, hangt dus mede af van de rentestand en de aandelenbeurzen op dat moment. Het tweede belangrijke aandachtspunt draait om de toekomstbestendigheid van ons pensioenstelsel. Duidelijk is dat ons stelsel niet langer houdbaar is, en dat het anders moet. DNB gaat ook in 2017 kijken hoe pensioenfondsen zich hier klaar voor maken.”
Op de vraag welke onderzoeken de pensioenfondsen in 2017 kunnen verwachten antwoordde Boertje als volgt: “Samen met de AFM onderzoeken we hoe de fondsen communiceren met hun achterban over eventuele kortingen en indexaties. Komen ze met een duidelijk verhaal? Anders is er kans op brokken: denk aan deelnemers die niet voorbereid zijn op kortingen. Een ander onderzoek betreft het verandervermogen van fondsen. Het stelsel gaat op zijn kop. De fondsen moeten dan ook goed kunnen inspelen op de grote veranderingen die op komst zijn, ook al is nu nog niet duidelijk hoe ons nieuwe stelsel eruit komt te zien. Nieuw dit jaar is ons onderzoek naar de kwaliteit van de pensioenadministraties van pensioenfondsen en dan met name de vraag of die robuust en toekomstbestendig zijn. Alle veranderingen in de pensioensector zullen immers ook grote gevolgen hebben voor de pensioenadministratie. Het is zaak om die op tijd hiervoor klaar te hebben.”
Boertje stelt dat voor wat betreft de toekomstbestendigheid van het stelsel  het belangrijk is dat de fondsen hierover het gesprek aangaan met de deelnemers. Tevens moeten de fondsen beschikken over voldoende verandervermogen om de transitie te kunnen maken. Met het onderzoek naar de kwetsbare fondsen wil hij deze fondsen activeren om tijdig plannen te maken. Bijvoorbeeld om elders onderdak te vinden.
Bron: DNB

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *