Brief Minister over de Wft

15 juli 2015

De voorzitter van de Eurogroep, tevens Minister van Financiën stuurde de Tweede Kamer een brief over de uitwerking van twee moties over vakbekwaamheid financiële adviseurs en dit alles in een periode dat hij wellicht meer aandacht had voor Griekenland en de mogelijke gevolgen van een Grexit, dan de gevolgen op nationaal niveau inzake de verlenging van een overgangstermijn voor de Wft examinering.
Lees meer…

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Give Greece a chance

13 juli 2015

In 490 v.C. liep, volgens een makkelijk te ontkrachten mythe, een (slecht getraind) soldaat van Marathon naar Athene om de blijde mare van de overwinning op de Perzische troepen te melden. Het liep overigens slecht af met Pheudippides want na het uitspreken van zijn historische woorden bezweek hij aan de gevolgen van een zonnesteek. Lees meer…

Commissarissen worden angstig: ze zien zichzelf al voor de rechter staan…

09 juli 2015

Frank van den Nieuwenhuijzen
“Een goede board-evaluatie vindt plaats door middel van gedegen één-op-één-interviews met alle sleutelspelers. Het mailen van een vragenlijst is niet genoeg.” Mr. Jeannette Franken en dr. Walter Swinkels –  beiden partner bij CPI Risk, Finance en Governance – focussen op de vraag hoe om te gaan met de Raad van Commissarissen inzake risk & compliance. Welke zijn daarbij de specifieke uitdagingen?
Lees meer…

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Gegokt en gewonnen (maar wat?)

08 juli 2015

Eerst en vooral: Oprechte felicitaties aan het Griekse volk dat terecht trots mag zijn op haar moedige houding. Ook wij hadden verregaande vraagtekens bij de houding van de Europese onderhandelaars: Nadat Griekenland gedurende vijf lange jaren het bittere medicijn van de Eurozone had geslikt en –op een kortstondige heropleving na- enkel nog dieper in de economische ellende was verzonken, insisteerde de Eurogroep op het gebruik van hetzelfde, ondoelmatige recept. Iedere economist had intussen nu wel begrepen dat deze financiële strafexpedities op het Helleense schiereiland de economische en financiële situatie alleen maar verergerden en geen enkel perspectief op verbetering meer boden. Maar “boekhoudkundig” waren de voorstellen van Europa wel in orde … Lees meer…

AFM: Paul Rosenmöller nieuwe voorzitter raad van toezicht

08 juli 2015

Minister Dijsselbloem van Financiën benoemt Paul Rosenmöller met ingang van 15 juli 2015 als nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Annemarie van Gaal, Rob Becker en Bart Koolstra worden benoemd als leden. Waarnemend voorzitter Diana van Everdingen blijft aan als vicevoorzitter. De minister maakte deze benoemingen in een zojuist verschenen Kamerbrief bekend.
Lees meer…