De pro-Brexit-stem tempert de verwachtingen rond M&A transacties

01 november 2016
Kennisbank

De animo om transacties te doen wordt in Europa overschaduwd door het besluit van het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie te verlaten. Zo blijkt uit de vierde editie van de European M&A Outlook, die door CMS in samenwerking met Mergermarket is gepubliceerd. Het rapport geeft de meningen weer van 230 in Europa gevestigde leidinggevenden van bedrijven en private equity-partijen. De interviews met hen zijn vóór en na het Britse referendum van 23 juni jongstleden gevoerd.  Na de pro-Brexit-stem dacht 66% van de respondenten dat de Europese fusie- en overnamemarkt zal stagneren in de komende 12 maanden, terwijl slechts 18% vóór het referendum daar zo over dacht. Bovendien was slechts 23% van de respondenten in het onderzoek van vóór 23 juni minder positief over het niveau van de Europese fusie- en overnameactiviteiten ten opzichte van het jaar ervoor, terwijl na het referendum 90% dat was.
Ondanks de volatiliteit en onzekerheid is er ook plaats voor voorzichtig optimisme. Stefan Brunnschweiler, hoofd van de Corporate/M&A Practice Group van CMS, licht toe: “Europa wordt nog steeds beschouwd als een belangrijke markt voor zowel internationale als regionale transacties; Europa stimuleert handel en daarnaast kunnen voor koper gunstige waarderingen de markt aanzwengelen. En zodra het stof is neergedaald zullen de bedrijven die er klaar voor zijn om te investeren als winnaars uit de bus komen.” Dat optimisme geldt ook voor Nederland. Roman Tarlavski, hoofd Corporate van CMS in Amsterdam, zegt: “Zolang de economische groei laag is en vreemd vermogen goedkoop is, blijft met name strategische M&A een aantrekkelijke optie voor het doen van investeringen maar ook private equity partijen beschikken over grote hoeveelheden geld dat een bestemming zoekt. Politieke en economische instabiliteit kan uiteraard roet in het eten gooien.”
Lichte stagnatie in de Britse en Europese M&A-markt
Charles Currier, hoofd Corporate van CMS in Londen, zegt: “De M&A trend in Europa loopt in de pas met de ontwikkeling in de wereldwijde M&A-markt, die qua transactiewaarden en -aantallen dichterbij het niveau van 2013 ligt dan bij de torenhoge niveaus van 2014 en 2015. Het Verenigd Koninkrijk voert nog steeds de lijst aan binnen Europa voor wat betreft dealwaarden en -aantallen, ondanks de keuze voor een Brexit. Maar er zijn nog veel andere markten in Europa die aantrekkelijk zijn voor kopers van buiten Europa.”
Een mogelijk voordeel van de pro-Brexit-stem is het effect ervan op de prijs die voor bedrijven wordt betaald. Na het referendum gaf 54% van de respondenten aan dat ondergewaardeerde ondernemingen tot een significante stijging van het aantal transacties zullen leiden, terwijl slechts 39% die mening was toegedaan voorafgaand aan het referendum. Bij bedrijven en private equity-partijen die een acquisitie overwegen, noemen zelfs bijna negen van de tien de voordelige prijzen als grootste drijfveer. De leidinggevenden die deelnamen aan het onderzoek verwachten ook dat het aantal alsmede de waarde van grensoverschrijdende transacties in Europa zal toenemen in de komende 12 maanden. Bijna 80% van de respondenten voorziet volgend jaar meer internationale fusies en overnames in Europa, terwijl 61% denkt dat ook de waarde van deze transacties zal toenemen. Vooral kopers uit Noord-Amerika en China zullen op zoek gaan naar activa om daarmee hun overzeese groei aan te jagen. Tegelijkertijd zal technologie de katalysator blijken die de M&A-markt een impuls zal geven in het Europa na de Brexit – de overgrote meerderheid van de respondenten (80%) zegt dat technologie of intellectueel eigendom het belangrijkste aspect zal zijn van hun eerstvolgende Europese M&A-target.
In het tweede kwartaal van 2016 deed Mergermarket onderzoek onder leidinggevenden van 170 bedrijven en 60 private equity-partijen in Europa met als thema de verwachtingen die zij hebben van de Europese M&A-markt in het komende jaar. Vervolgens werden dezelfde deelnemers in de nasleep van het Brexit-referendum opnieuw geënquêteerd in juli en augustus. Alle respondenten waren in de afgelopen twee jaar betrokken bij één of meerdere M&A-transacties.
 

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *