Nog niet voorbereid op nieuwe Wet werk en zekerheid?

11 februari 2015

De eerste wijzigingen van de Wet werk en zekerheid (Wwz) zijn een feit, maar weinig ondernemers blijken daarvan op de hoogte. Zo is bijna 40% niet op de hoogte van de aanzegtermijn. De nieuwe wet, die op 1 januari 2015 in werking trad, verandert het Arbeidsrecht rigoureus. Doel is om het verschil tussen flexibele en vaste arbeid kleiner te maken. Maar lang niet iedereen lijkt op de hoogte van de nieuwe wet- en regelgeving.
Lees meer…

Risicobeheersing rond benchmarks

11 februari 2015

Het gebruik van benchmarks brengt risico’s met zich mee. Financiële instellingen beheersen deze risico’s nog niet voldoende, aldus de conclusie van de Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op basis van een inventariserend onderzoek naar de totstandkoming en het gebruik van financiële benchmarks, de risico’s van manipulatie en de mate waarin Nederlandse financiële instellingen deze integriteitsrisico’s weten te beheersen. Lees meer…

De Nomade van de Weg

09 februari 2015

De schrijver, Marc Pierar, is oorspronkelijk onderwijspsycholoog. Tijdens zijn studie leerde Marc Artificiële Intelligentie kennen en raakte hij gefascineerd door de theorie van B.F. Skinner. Sinds 1988 werkt Marc in de IT. Recentelijk heeft hij een aantal artikelen geschreven over de impact van IT op werk.  Lees meer…

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Eeuwigdurende overheidsobligaties, aan nulrente …

05 februari 2015

Ook in de jaren tachtig kon de juiste partijkaart erg nuttig zijn om, met enige gezwindheid, de trappen van de hiërarchie van het Belgische overheidsapparaat te beklimmen. Maar een belangrijk verschil met de huidige situatie is wel dat men toen een gezonde dosis humor moest hebben. Een van de meest succesrijke ambtenaren combineerde beide eigenschappen en vond zichzelf terug aan de top van de toenmalige dienst die instond voor de uitgifte van Belgische overheidsobligaties. In die periode werden de jaarrendementen nog uitgedrukt met twee betekenisvolle cijfers voor de komma en deden de decimalen er weinig toe. Nu resten er enkel nog decimalen. Lees meer…

Nederlaag Belastingdienst

03 februari 2015

De Nederlandse Belastingdienst heeft een gevoelige nederlaag geleden in de rechtszaak die de erven van een zwartspaarder hadden aangespannen. In dit verband had de President van de rechtbank Arnhem zich ook al tegen het Ministerie van Financiën gekeerd met een officiële aangifte, omdat het ministerie de naam van de tipgever niet wenste te noemen, ondanks de oproep van de rechter. Lees meer…

Bescherm ondernemers, maak “kennelijk onbehoorlijk bankieren” strafbaar

03 februari 2015
Kennisbank

Nils de Heer
Dit manifest heeft slechts één doel voor ogen. Het beschermen van de financiële, maatschappelijke en emotionele belangen van ondernemers. De opstellers en ondertekenaars willen een pakket onderling samenhangende maatregelen, suggesties en aanbevelingen aanbieden aan onze bewindslieden en volksvertegenwoordigers. Hiermee hopen wij in de (nabije) toekomst ondernemers te kunnen vrijwaren van mis-matching verkoop van derivaten als Interest Rate Swaps, eenzijdig opgelegde rente opslagen en willekeur in de dienstverlening van banken. Lees meer…

Compliance en Ordina

27 januari 2015
Kennisbank

Michel Klompmaker
Recentelijk publiceerde Ordina de bevindingen van het afgeronde onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden bij aanbestedingen en opdrachten van de overheid. In de bevindingen van het onderzoek, uitgevoerd door het advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek, worden acht cases beschreven.
Lees meer…