Tinka krijgt boete opgelegd in verband met onverantwoorde kredietverstrekking volgens de AFM

05 februari 2024
Kennisbank

De Autoriteit Financiële Markten, afgekort AFM, heeft onderzoek gedaan naar Tinka B.V., een kredietaanbieder die klanten de mogelijkheid geeft om aankopen bij (web)winkels achteraf te betalen. Uit het onderzoek blijkt dat Tinka op meerdere punten in strijd heeft gehandeld met de wettelijke norm voor verantwoorde kredietverstrekking. De AFM vindt dit ernstig, want door overkreditering kunnen consumenten in de financiële problemen komen, vandaar de opgelegde boete van 1,75 miljoen euro. Lees meer…

SAAT – aankondiging Vergadering van Certificaathouders op 28 februari 2024

02 februari 2024

Op 24 januari 2024 heeft SAAT via een e-mail de uitnodiging verstuurd aan certificaathouders van Triodos Bank tot het bijwonen van de al een tijd geleden aangekondigde Vergadering van Certificaathouders. Deze vergadering zal plaatsvinden op woensdag 28 februari 2024. De vergadering wordt gehouden bij Hotel Theater Figi in Zeist en begint om 10.00 uur. Bijwonen van de vergadering kan op drie manieren: in persoon, via een gevolmachtigde of online. Aanmelden voor de vergadering kan uiterlijk tot woensdag 21 februari 2024, 17.30 uur.  Op de agenda van deze Vergadering van Certificaathouders staan belangrijke voorstellen tot wijziging van de governance structuur (de gehele bestuursstructuur) van SAAT en daarmee ook van Triodos Bank.  Lees meer…

Forse daling aantal valse bankbiljetten in Nederland

01 februari 2024

Het afgelopen jaar zijn in Nederland 17.400 valse eurobiljetten uit de circulatie gehaald. Dat getal ligt beduidend lager dan het niveau van 2022, toen het boven de 38.000 lag. Even ter vergelijking, in 20215 ging het om 66.500 eurobiljetten,die uit de circulatie gehaald werden. Het 50 eurobiljet is in Nederland nog steeds het meest aangetroffen vervalste biljet, maar het aantal ervan is sinds 2015 gestaag gedaald. Een aantal mogelijke verklaringen hiervoor is het afnemend gebruik van contant geld, oplettende winkeliers die biljetten controleren op echtheid, en aandacht vanuit politie en justitie bij het bestrijden van deze vorm van criminaliteit. Verder werden in 2023 minder valse eurobiljetten van 100 en 200 uit de circulatie gehaald. Lees meer…

Groene transitie is troefkaart voor Europa bij inhaalrace met de USA

31 januari 2024

Uit een recent rapport, getiteld  ‘Europe needs to step up its game’ blijkt dat de kloof tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie in een periode van 25 jaar is verdrievoudigd. Bij de invoering van de euro was de Amerikaanse economie 11 procent groter. Dat verschil is anno nu inmiddels uitgegroeid tot 30 procent. Op een breed front raakt Europa verder achterop zo blijkt uit het rapport van kredietverzekeraar Allianz Trade. We laten Johan Geeroms (foto hierboven), Director Risk Underwriting Benelux van deze kredietverzekeraar daarbij ook aan het woord. Lees meer…

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Relax

30 januari 2024

Een hoogstwaarschijnlijke daling van de beleidsrente, die zou worden ingezet in de zomermaanden van 2024. Het quasi gelijktijdige herstel van de conjunctuurverwachtingen, over de volle breedte van de Amerikaanse economie. De combinatie van beide oefent een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit op al wie op zoek is naar een deftig rendement op zijn of haar investeringen. U en ik, dus. Maar alleen de dwazen stormen onbesuisd binnen. In het verlengde van een verdere afkoeling van de inflatieverwachtingen is het weliswaar perfect denkbaar dat de officiële rentetarieven substantieel worden verlaagd. Maar dit zal verlopen langs een bonkig pad met verraderlijke kronkels, rondslingerend straatmeubilair, dwarsbalken op onvoorziene plaatsen en zompige modderpartijen. Deze hindernissen zullen het tempo van de daling aanzienlijk vertragen. Enkele weken geleden inspireerde de initiële verwachting dat een eerste knip in de beleidsrente al kon doorgaan in maart 2024, beleggers tot een eindejaarsrally. Dat bleek voorbarig en is intussen terecht bijgestuurd. De Amerikaanse kerninflatie van de kleinhandelsprijzen bedraagt immers nog steeds 3,9 %. Zo’n hoog niveau laat geen renteverlagingen toe, en moet aanzienlijk afnemen om de centrale banken ervan te overtuigen om hun wurggreep op de economie te lossen. Een terugval van het inflatieritme over de komende twaalf maanden staat weliswaar in de sterren geschreven. Maar de vijand heeft zich intussen diep ingegraven, en zal de ingenomen stellingen kranig verdedigen. Een definitieve doorbraak aan het inflatiefront moet vandaar niet voor het einde van het eerste semester worden verwacht. Meer nog: de laatste inflatiecijfers over de kleinhandel stuiteren terug hoger, ondanks de dalende energie-, voedsel- en grondstoffenprijzen op de wereldmarkten. Lees meer…

Is funderingsonderzoek light een haalbaar concept?

29 januari 2024
Kennisbank

KCAF is de afkorting van het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek en is een stichting met als doelstelling het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis rond de aanpak en preventie van funderingsproblemen. KCAF fungeert als nationaal funderingsloket voor alle vragen rond deze problematiek. Van funderingsonderzoek tot funderingsherstel, van aanpak tot financiering, van preventie tot innovatie. Dat wordt samen met vakmensen en eigen medewerkers bereikt.  Zo is er in oktober 2022 de richtlijn ‘Funderingen onder gebouwen’ verschenen. Deze richtlijn, opgesteld door de onderzoeksbureaus voorkomend op de erkenningslijst van het KCAF en aangevuld met deskundigen uit de wetenschap en overheden vervult een belangrijke rol in het doen verrichten van goed en degelijk funderingsonderzoek bij woningen en gebouwen. Diverse partijen en overheden hebben de richtlijn omarmd en verplicht benoemd bij het (subsidiëren van) uitvoeren van funderingsonderzoek.

Lees meer…

Photo: https://pixabay.com/

Bitcoin is ‘social technology’

26 januari 2024
Kennisbank

Hans Timmerman

Een paar weken geleden hebben Amerikaanse toezichthouders voor het eerst op de beurs verhandelde fondsen die rechtstreeks in Bitcoin investeren, goedgekeurd. De SEC geeft toestemming voor de lancering van ETF’s na een decennium van weigeringen. Een mijlpaal dus voor alle digitale activa die intussen wereldwijd een waarde heeft van grofweg 1,7 biljoen dollar. Daarmee zal de toegang tot de cryptocurrency op Wall Street zich enorm verbreden. De SEC, onder andere verantwoordelijk voor beleggersbescherming, heeft fondsen van onder andere BlackRock, Invesco en Fidelity toegestaan om te beginnen met handelen. Formeel zegt de SEC dat zij Bitcoin stock-eigendom niet ‘goedkeurt of onderschrijft’. Maar de goedkeuring is wel een mijlpaal in de historie van digitale activa. Lees meer…

Zijn er nog betrouwbare toezichthouders?

25 januari 2024
Kennisbank

Pieter Lakeman

Eerder vroeg ik me af of er nog betrouwbare banken waren maar dat lijkt me op dit moment minder relevant dan de vraag of toezichthouders nog betrouwbaar zijn. Afgelopen week hield het nieuwe Tweede Kamerlid Agnes Joseph bij de discussie over de nieuwe pensioenwet haar eerste redevoering. Zij werkte tot voor kort als adviseur/actuaris in de pensioensector. Zij deelde echter mee dat zij daarmee gestopt was omdat zij niet meer bestand was tegen de onacceptabele dwang van de toezichthouder, in dit geval De Nederlandsche Bank, hierna DNB  genoemd. Zij en andere actuarissen werden door DNB verplicht de stellingen en berekeningen van DNB over te nemen. Lees meer…

IIA stopt met kwaliteitstoetsingen voor NOREA en NBA

24 januari 2024

Het bestuur van het Instituut van Internal Auditors (IIA) heeft besloten om per 1 januari 2024 geen kwaliteitstoetsingen op de NBA- en/of NOREA beroepsnormen meer uit te voeren en de accreditatie vanuit NBA en NOREA niet te verlengen. Vanaf 2024 zal het IIA zich specifiek richten op kwaliteitstoetsingen volgens het International Professional Practices Framework (IPPF). Het IPPF is een internationaal door internal auditors geaccepteerd raamwerk om de kwaliteit van de internal auditfunctie te waarborgen. De kwaliteitstoetsing volgens het IPPF richt zich op het functioneren van de internal auditfunctie. Lees meer…

Whitepaper

FullyInControl

Succesfactoren bij het implementeren van GRC

22 januari 2024

Professionele organisaties moeten hun Governance, Risk en Compliance Management (GRC) goed op orde hebben. Dat is een voorwaarde om als organisatie op langere termijn succesvol te zijn en te blijven. Om GRC binnen elke organisatie goed in te richten, moet het nodig gedaan worden, maar dit is geen eenmalige exercitie maar een continu proces.

In deze white paper wordt eerst ingegaan op de drie domeinen van GRC, te weten governance op orde, integraal risicomanagement en altijd compliant zijn. Vervolgens wordt de toegevoegde waarde van geïntegreerde GRC software uit de doeken gedaan. Daarna wordt het selectieproces van de juiste GRC oplossing besproken.

Download daarom gratis deze white paper waarin u leest hoe uw organisatie GRC succesvol kan implementeren of optimaliseren.