Danny Francken nieuwe directeur van IIA Nederland

01 september 2023

Met ingang van vandaag, 1 september 2023 is Danny Francken begonnen als nieuwe algemeen directeur van IIA Nederland. Peter Hartog, die het IIA Bureau heeft geleid sinds april 2021, gaat zich, op zijn verzoek, weer als directeur Vaktechniek, volledig richten op de inhoud van het vakgebied. Hiermee zal IIA Nederland beide functies versterken, om daarmee optimaal te kunnen inspelen op de snelle ontwikkelingen in het vakgebied, zoals sustainability, governance en kunstmatige intelligentie.
Lees meer…

Hans Timmerman

Hans Timmerman

IT kenner en trendwatcher

Digitale informatiechaos

31 augustus 2023

Niet alleen als individu maar ook organisaties ‘verdrinken’ steeds vaker in hun informatie. In een RTL bericht spreek men over de ‘informatiechaos’ bij Financiën en Belastingdienst. Informatie wordt versnipperd bewaard, het overzicht ontbreekt en er wordt niet voldaan aan de regels van de archiefwet. Onze overheid lijkt verdwaald te zijn in een digitaal doolhof dat zij zelf de afgelopen decennia heeft gebouwd. Zoals eerder gezegd, elke organisatie die verstoken blijft van (de juiste) informatie zal op den duur vanzelf ophouden te bestaan. Vroeger begreep iedere bestuurder en manager de informatie-organisatie, omdat die zo zichtbaar en tastbaar was. Ik zie helaas op vele plaatsen bestuurders en managers zitten die het aan de ‘minimale digitale vaardigheden’ ontbreekt om inzicht of gevoel te hebben bij en over hun eigen informatie-organisatie. Ik sprak hier eerder over; op zich is dat geen probleem zolang je in je team maar de mensen opneemt die die digitale vaardigheden wel hebben. En dat gebeurt niet of veel te weinig. Daardoor is de laatste jaren door veel niet digitaal onderlegde besturen en managementteams, een steeds grotere informatiechaos bij hun organisaties ontstaan. Lees meer…

Verhouding weer bekoeld tussen Triodos Bank en de Stichting Certificaathouders

30 augustus 2023
Kennisbank

Enige tijd geleden berichtten wij dat de relatie tussen Triodos Bank en de Stichting Certificaathouders Triodos Bank, afgekort SCTB, verbeterd was. Dat is recentelijk omgeslagen omdat de SCTB naar aanleiding van de publicatie van de halfjaarcijfers 2023 van de Triodos Bank op donderdag 17 augustus 2023 geen antwoord kreeg op de brief van 3 augustus 2023 van de Raad van Bestuur van de bank over de Multilateral Trading Facility, afgekort MFT. De SCTB stuurde deze brandbrief aan de Raad van Bestuur van de Triodos Bank naar aanleiding van het volstrekt disfunctioneren van de MTF sinds de start van de handel in certificaten op 5 juli 2023. Er is nauwelijks handel casu quo liquiditeit, zeer lage koersen en er zijn operationele problemen met de toegang tot het handelsplatform van Captin. De SCTB vroeg de de bank uitdrukkelijk om bij de bekendmaking van de cijfers over het eerste halfjaar van 2023 met een inhoudelijke reactie te komen waaraan de certificaathouders houvast zouden kunnen ontlenen.

Lees meer…

Governance: van achterstallig onderhoud naar een driesterrenkeuken

29 augustus 2023
Kennisbank

Hans Timmerman

In een artikel in Executive Finance vergelijkt hoogleraar forensische bedrijfskunde Bob Hoogenboom de huidige Governance met de onderhoudsstatus van een gebouw. Te veel governance bij bedrijven heeft in zijn optiek last van ‘achterstallig onderhoud’. Iedereen begrijpt het belang van goede governance en begrijpt ook het belang het als mooi plaatje aan het publiek te tonen. Echter die mooie presentatie verbloemt vaak in zijn woorden ‘het vervallen gebouw van de weerbarstige werkelijkheid’. In zijn opinie zijn governance en risico-analyse nog te vaak rituelen voor de bühne in plaats van effectieve gereedschappen voor goed bestuur. Terwijl oprechte zelfkritiek, zeker met de datagereedschappen die onder andere  RegTech en AI ons bieden, steeds beter en makkelijker mogelijk wordt. 

Lees meer…

Video impressie van CCC bijeenkomst bij SOR in Rotterdam

28 augustus 2023

Op 1 juni jongstleden vond bij de SOR, Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam, de tweede CCC bijeenkomst van dit jaar plaats. Eerder dit jaar waren we in Ommen bij Vechtdal Wonen. Van de bijeenkomst onder leiding van Cosmo Schuurmans vond de bijeenkomst plaats, waarbij manager vastgoed Remco Bouter en ontwikkelingsmanager Erik de Rooij van SOR uitleg en inzicht geven aan de aanwezigen hoe zij omgaan met de uitdagingen anno 2023. Met andere woorden meer woonruimtes voor ouderen in een moeilijke omgeving met creatieve oplossingen en ideeën, zoals onder andere het splitsen van woningen en  ‘optoppen’.  Na de uitleg van SOR kwam Raymond Wondergem aan het woord over de praktijk van de visitaties bij corporaties. Hij behandelde wat de controller met de uitkomsten daarvan kan doen. Ook stond de rol van de controller bij het beoordelen van investeringen op het programma. Bij de financiële beoordeling van investeringen wordt vaak de IRR gebruikt. In veel gevallen voldoet een project niet aan de norm die daar intern aan is gesteld, maar vanuit strategische overwegingen wordt het project toch goedgekeurd. Valt de corporatie hier van om? Voorbeelden hiervan zijn zeer schaars. Is de IRR dan wel de juiste maatstaf of zijn er alternatieven? Is de berekening van de IRR voldoende inzichtelijk om op basis hiervan besluiten te nemen? En hoe stel je de norm vast? Cosmo Schuurmans gaf de uitleg over dit laatste onderwerp. Van deze bijeenkomst in Rotterdam is door Callum Stamp een video impressie gemaakt die u kunt bekijken. De eerstkomende CCC bijeenkomst vindt plaats op 3 oktober aanstaande bij Zayaz in Den Bosch, waarbij onder andere de cyberhack die plaatsvond bij Zayaz op het programma staat.

Lees meer…

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Spitsroeden lopen

26 augustus 2023

Zoals het augustus als vanouds betaamt, biedt deze maand enkel treurnis alom. Ware het niet voor het toevallige feit dat dit een zomermaand betreft, zouden we pleiten voor de afschaffing -en dit bij voorkeur met onmiddellijke ingang. Moest men dit al eerder hebben gedaan, zou de mensheid veel leed bespaard gebleven zijn. In augustus 1914 viel een dolgedraaide horde Teutoonse barbaren ons landje binnen. België zou de kaalslag nooit helemaal te boven komen. In 1940 begon de Battle of Britain, in augustus, natuurlijk. Diezelfde Nazi-bende koos in 1942 ook deze maand om Stalingrad binnen te trekken en dit ondanks het voor het Westen (en vooral Polen) zeer nadelige niet-aanvalspact tussen de Sovjet-Unie en Duitsland. Een duivelspact, ondertekend in -jawel- augustus 1939. De atoombommen vielen op Hiroshima en Nagasaki, respectievelijk op de 6de en 9de dag van de Oogstmaand. Lees meer…

De Nederlandsche Bank vanaf oktober in zee met Capgemini en TCS

25 augustus 2023

De Nederlandsche Bank, afgekort DNB, bericht dat er overeenkomsten gesloten zijn voor een vierjarige samenwerking met de IT-dienstverleners TCS en Capgemini. Vanaf 2024 gaan deze bedrijven DNB ondersteunen om de digitale ambitie van de centrale bank in een hogere versnelling te realiseren. TCS wordt verantwoordelijk voor de servicedesk en Capgemini voor het beheer van de datacentra. Met de komst van deze twee nieuwe leveranciers komt er een einde aan de samenwerking met Centric. Lees meer…

Rapportageregels voor overgangsfase mechanisme koolstofgrenscorrectie

24 augustus 2023

De Europese Commissie heeft vorige week regels vastgesteld voor de uitvoering van het mechanisme voor koolstofgrenscorrectie (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) tijdens de overgangsfase, die 1 oktober dit jaar ingaat en tot eind 2025 loopt. De gepubliceerde uitvoeringsverordening bevat de overgangsbepalingen voor EU-importeurs van CBAM-goederen en de overgangsmethodiek voor het berekenen van ingebedde emissies die tijdens het produceren van CBAM-goederen zijn vrijgekomen. In de CBAM-overgangsfase hoeven ondernemers alleen verslag uit te brengen over de emissies die zijn ingebed in hun invoer waarop het mechanisme van toepassing is en hoeven zij geen financiële aanpassingen te doen. Zo hebben bedrijven genoeg tijd om zich voor te bereiden en kan de definitieve methodiek nog tot 2026 worden bijgesteld. Lees meer…

Risico’s blijven relatief hoog

22 augustus 2023
Kennisbank

Het Financieel Stabiliteitscomité, afgekort FSC, bestaat uit vertegenwoordigers van de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank,  en het ministerie van Financiën en buigt zich van tijd tot tijd over de ontwikkelingen op het gebied van de stabiliteit van het Nederlandse financiële stelsel. Het Centraal Planbureau neemt als externe deskundige deel aan de vergaderingen. De President van De Nederlandsche Bank, Klaas Knot is voorzitter van het FSC. De volgende vergadering vindt in principe plaats op 1 december 2023. De uitkomst van de vergadering van deze zomer was dat de Nederlandse economie zich weerbaar toont, maar dat de risico’s relatief hoog blijven, als gevolge van de aanhoudend hoge inflatie en de stijgende rentes. Per 1 juli 2023 is het Financieel Stabiliteitscomité als zodanig vastgelegd in de Bankwet 1998. Om die reden is het Instellingsbesluit Financieel Stabiliteitscomité per 1 juli 2023 ingetrokken. Lees meer…

Whitepaper

People Intouch

De EU klokkenluidersrichtlijn

18 augustus 2023

De EU-richtlijn voor klokkenluiders verandert de manier waarop we omgaan met het melden van incidenten. Wat ooit een wirwar was aan willekeurige regels die lukraak werden toegepast, is de richtlijn nu aangescherpt voor Compliance Officers en risicomanagers. Hoewel deze veranderingen een uitdaging kunnen zijn, is het ook een kans voor groei.

Bij People Intouch geloven we dat het bouwen van een speak-up cultuur meer is dan alleen het handhaven van de richtlijn. Het gaat om het creëren van een omgeving waarin transparantie centraal staat en leidt tot innovatie, nieuwe ideeën en ruimte voor persoonlijke en organisatorische groei.

In deze whitepaper belichten we enkele van de belangrijkste veranderingen die de EU-klokkenluidersrichtlijn met zich meebrengt en hoe deze uitdagingen kunnen worden omgezet in kansen voor uw organisatie.

Lees meer…