Photo: Van links naar rechts, Arthur Wolff, Chris Baelemans en Casper Bannet.

Welten in handen van investeerder One Two Capital

21 mei 2021

Michel Klompmaker

Weinigen onder u zullen zich nog de weg naar het voormalige hoofdkantoor van Welten herinneren, in Vessem, ten zuiden van Eindhoven, rustiek gelegen in de bossen. Met voldoende ruimte voor opleiding en overnachtingsfaciliteiten voor de studenten / cursisten en relaties. Veilig in de bossen, weg van de grote stad. Maar inmiddels in Welten is al behoorlijk opgeschoven naar het noorden met haar hoofdkantoor, naar Den Bosch. En dan deze week de kroon op het werk van oprichter Cees Welten, de verwerving van het meerderheidsbelang in Welten, marktleider in financiële detachering en opleidingen door One Two Capital. Door dit partnership kan Welten haar groeiambities en overnamestrategie versneld realiseren en haar leidende positie verder verstevigen. Zoals bekend levert Welten gespecialiseerde detacheringsdiensten aan Nederlandse banken, verzekeraars, pensioenfondsen en intermediairs. Tot het Welten-concern behoren ook financieel opleidingsinstituut Dukers & Baelemans en Hubper, ontwikkelaar van digitale leerapplicaties.
Lees meer…

Personalia

Selvi Lajqi

Co-Founder The Talent Inn voor Audit, Risk, Finance, Compliance en Data professionals
Selvi is verantwoordelijk voor hét portaal voor Audit, Risk, Finance, Compliance en Data professionals waar job matching verder gaat dan alleen het klassieke cv.
Personalia

Frank Staelens

Managing Director Whistleblowing Management
Voor diensten en technologie die garant staan voor een compliant aanpak van de nieuwe Europese klokkenluidersregels.
Personalia

Jethro Vrouwenfelder

Partner EBBEN Partners, expert op het gebied van forensisch onderzoek
Ervaren fraudeonderzoeker en tevens bestuurslid van het IFFC, Institute for Financial Crime.
Personalia

Ed Jansen

Organisatie adviseur, Certified Public Controller en Accountant in Business
Zijn deskundigheid betreft de gebieden governance, bestuurlijke informatieverzorging, internal control, bedrijfsvoering, evaluaties en toezicht.
Photo: Businessman in office signing contract, document or legal papers.

Niet-OOB accountantsorganisaties: nog geen wettelijke grondslag voor de AFM om structureel data uit te vragen…

20 mei 2021
Kennisbank

Michel Klompmaker

Zoals bekend vallen met ingang van volgend jaar, per 1 januari 2022, de zogenaamde niet-OOB-accountantsorganisaties ook onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Op dit moment zijn er maar 6 accountantsorganisaties in Nederland die een OOB vergunning hebben, te weten de Big Four, Deloitte, EY, KPMG en PwC, aangevuld met BDO en Mazars. De laatste jaren hebben verschillende accountantskantoren hun OOB vergunning ingeleverd, zoals Baker Tilly, Grant Thornton en Accon AVM. Om het toezicht op dit grote aantal accountantsorganisaties, OOB en niet-OOB, effectief en efficiënt te kunnen uitvoeren wil de AFM haar toezichtstrategie data gedreven inrichten. Er is echter wel een probleempje.
Lees meer…

Photo: Paolo Gentilloni

Sterk economisch herstel voorspeld door en voor de EU

19 mei 2021
Kennisbank

De economie van de EU zal in 2021 groeien met 4,2 % en in 2022 met 4,4 %. De economie van de eurozone zou dit jaar met 4,3 % groeien en volgend jaar met 4,4 %. Daarmee zijn de groeivooruitzichten aanzienlijk beter dan in de economische winterprognoses 2021 die de Commissie in februari had voorspeld. De groeicijfers zullen nog steeds verschillen tussen de EU-lidstaten, maar tegen het einde van 2022 zou de economie in alle lidstaten weer het niveau van voor de crisis moeten bereiken. Naarmate de vaccinatiegraad stijgt en de inperkingsmaatregelen versoepelen, kan de economische groei weer aantrekken. De coronapandemie was /is een schok van historische omvang. In 2020 is de economie van de EU met 6,1% gekrompen en die van de eurozone met 6,6 %. De heropleving van de Europese economie, die vorige zomer op gang kwam, stagneerde in het vierde trimester van 2020 en het eerste trimester van 2021, toen nieuwe volksgezondheidsmaatregelen werden ingevoerd om het stijgende aantal gevallen van COVID-19 in te dammen. Maar naarmate de vaccinatiegraad stijgt en de beperkingen versoepeld worden, zullen de economieën van de EU en de eurozone naar verwachting een sterk herstel kennen.  Lees meer…

Frank Walraven: “Risicomanagement is beter op zijn plaats als onderdeel van performance management”

18 mei 2021

Michel Klompmaker

We spraken onlangs met Frank Walraven, oprichter van FullyinControl over het onderwerp risicomanagement als onderdeel van performance management en hoe je risicomanagement op de agenda krijgt bij de top van een organisatie. Walraven stelt dat risicomanagement als onderdeel van performance management meer resultaat oplevert. Frank is al meer dan 25 jaar werkzaam in de wereld van software ontwikkeling en daarom gaan we in dit interview met hem het gesprek aan over de plaats van risicomanagement in de organisatie.
Lees meer…

Kolenmaatregel: Nederlandse Staat naar Duitse rechter

17 mei 2021

Het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat stapt naar de Duitse rechter om de vraag of de aangespannen arbitragezaken van twee elektriciteitscentrales een rechtsbasis hebben. Het Duitse recht biedt een unieke mogelijkheid om vooraf aan een arbitrageprocedure een rechter te vragen of de rechtsbasis wel geldig is. De twee bedrijven Uniper en RWE willen compensatie voor het sluiten van hun kolencentrale in 2030. Het ministerie is van mening dat de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie zorgvuldig tot stand is gekomen en het resultaat is van gedegen democratische besluitvorming, waarbij alle belangen zorgvuldig zijn afgewogen.

Lees meer…

Hans Timmerman

Hans Timmerman

IT kenner en trendwatcher

Wat te doen met weesdata?

17 mei 2021
Kennisbank

Men spreekt over ‘weesdata’ als een dataset geen ouders meer heeft. Dus niet meer kan worden gerelateerd aan de data of activiteit waaruit deze data ooit is ontstaan. Het is dan ook onmogelijk doel en betekenis van die data te duiden. Deze data bewaren heeft weinig zin meer, omdat het gebruik ervan nooit kan worden gerechtvaardigd. We zien in folders, die jaren niet meer zijn geopend, vaak weesdata. De eventuele link die er oorspronkelijk was naar het ontstaan, is verdwenen. De stamboom is als het ware losgeknipt en de herkomst verdwenen. In een wereld die digitaliseert en is gebaseerd op verschillende en gedecentraliseerde databases en registers, wordt het gevaar van weesdata groter. Als de oorspronkelijke bron wordt aangepast, veranderd of verplaatst, werken de oorspronkelijke verwijzende links niet meer. Ooit waardevolle data wordt ‘formeel’ opeens onbruikbaar. Oude business applicaties bevatten data die decennia lang is verzameld en in dezelfde database is verzameld. Maar de achterliggende bronapplicaties zijn intussen gemuteerd, naar een cloud gebracht of ‘gewoon’ verdwenen. Een volle database met slechts nog minimaal bruikbare data. Lees meer…

Het juiste doen als niemand kijkt, daar gaat het om

14 mei 2021

De maatschappij kan soms extreme druk uitoefenen op organisaties, waarbij zij dan jury, rechter en beul in één kunnen zijn. Integriteit is blijkbaar vandaag de dag de heilige graal van leiderschap en cruciaal bij het opbouwen en behouden van een sterke reputatie. Veel draait daarbij om de verwachtingen van zowel interne en externe stakeholders. In zijn boek met als titel “Het juiste doen als niemand kijkt”, met als ondertitel “Lessen uit de ethiek en filosofie voor integer leiderschap”, geeft reputatie-expert Frank Peters zijn visie op reputatiemanagement en integer leiderschap. Hij wordt daarbij inhoudelijk gevoed en aangevuld door bekende Nederlandse filosofen, wetenschappers en denkers op het gebied van ethiek. Het resultaat is een beschouwend en praktisch boek, dat je een persoonlijk stappenplan biedt voor het ontwikkelen van integer leiderschap en het managen van je reputatie. Vermeldenswaard is dat Prof. dr. Alex Brenninkmeijer, voormalig Nationaal Ombudsman, zijn commentaar als volgt formuleert: “In deze complexe tijd is de reflectie op het juiste doen als niemand kijkt essentieel voor een goede ontwikkeling van onze samenleving en van ieder van ons in deze samenleving. Dit boek vormt een welkome en waardevolle uitnodiging voor die reflectie”. In deze video gaat Frank Peters in gesprek met Dina-Perla Portnaar. Veel kijkplezier. Lees meer…

Huis voor Klokkenluiders: Integriteitsbeleid binnen organisaties schiet nog vaak tekort

14 mei 2021
Kennisbank

Volgens een studie van Huis voor Klokkenluiders schiet het integriteitsbeleid binnen Nederlandse organisaties nog vaak tekort. Te weinig aandacht voor de samenhang en borging van integriteitsmaatregelen, duidelijkheid van meldprocedures laat te wensen over en daarbij komt dat het de integriteitsfunctionarissen vaak aan voldoende tijd ontbreekt. Als laatste wordt onvoldoende urgentiebesef bij het management genoemd. De verkenning is mede gebaseerd op een onderzoek onder ruim honderd integriteitsmanagers in organisaties. Daaruit blijkt onder meer dat procesmatige aspecten van integriteitsmanagement, zoals het formuleren van een doordacht plan van aanpak en het monitoren en evalueren van het gevoerde integriteitsbeleid, vaak beter kunnen. 

Lees meer…

Photo: Copyright illustratie: Yvonne Valten

Yvonne Valten: “Sommige rechters willen bewust niet aan waarheidsvinding doen”

12 mei 2021
Kennisbank

Michel Klompmaker

Onlangs spraken we met Yvonne Valten. Zij strijdt al tientallen jaren tegen onrecht, en dan met name daar waar het gaat om juridisch onrecht. Met kennis van zaken verwijst ze graag naar het aloude Latijnse spreekwoord “Quod licet jovi, non licet bovi”, “Wat Jupiter mag, mag een rund niet”, oftewel de elite heeft privileges, het gewone volk niet. Yvonne heeft veel van haar ervaringen opgedaan in de regio Maastricht en we spraken met haar over haar eigen ervaringen, maar zij stelt nadrukkelijk dat het probleem zich niet beperkt tot de regio Maastricht. Lees meer…