HSBC Bank weer onder vuur

16 augustus 2021
Kennisbank

Afgelopen vrijdag 13 augustus 2021, publiceerden we op de Engelstalige website van ons platform een artikel geschreven door Elfriede Sixt, uit Wenen, Oostenrijk over de rol die HSBC Bank speelt bij de bestrijding van witwassen. De titel van het artikel is : “HSBC – A dirty bank as an accomplice of big style Cybercriminals !” Elfriede is al jaren bezig om de belangen van slachtoffers van boiler room fraude en andere vormen van oplichting te verdedigen. Zij is daarbij buitengewoon kritisch over de rol die sommige banken daarbij spelen. Elfriede strijdt tegen alle vormen van witwassen waar banken bij betrokken zijn, zo ook tegen HSBC Bank, die betrokken was bij het witwassen van honderden miljoenen drugsgeld en ook een rol speelde bij Panama Papers en Swiss Leaks. Zij heeft onlangs een nieuw dossier opgesteld tegen HSBC Bank.

U kunt het Engelstalige artikel lezen via deze link.

Personalia

Selvi Lajqi

Co-Founder The Talent Inn voor Audit, Risk, Finance, Compliance en Data professionals
Selvi is verantwoordelijk voor hét portaal voor Audit, Risk, Finance, Compliance en Data professionals waar job matching verder gaat dan alleen het klassieke cv.
Personalia

Jethro Vrouwenfelder

Partner EBBEN Partners, expert op het gebied van forensisch onderzoek
Ervaren fraudeonderzoeker en tevens bestuurslid van het IFFC, Institute for Financial Crime.
Personalia

Frank Staelens

Managing Director Whistleblowing Management
Voor diensten en technologie die garant staan voor een compliant aanpak van de nieuwe Europese klokkenluidersregels.
Personalia

Ed Jansen

Organisatie adviseur, Certified Public Controller en Accountant in Business
Zijn deskundigheid betreft de gebieden governance, bestuurlijke informatieverzorging, internal control, bedrijfsvoering, evaluaties en toezicht.
Cosmo Schuurmans

Cosmo Schuurmans

Partner bij EBBEN Partners

“Krijg ik nou de schuld?”

13 augustus 2021

Een internal auditor onderzoekt of een organisatie in control is bij het realiseren van haar doelstellingen. Een van de audits betreft een audit naar de effectiviteit en efficiency van bedrijfsprocessen. Bij het toetsen van de werking van interne beheersingsmaatregelen kan het voorkomen dat er onjuistheden worden geconstateerd. De verkeerde medewerker heeft een factuur geaccordeerd, een afwijkende verkoopprijs of huurprijs is vooraf niet geaccordeerd of voor de inkoop van een laptop zijn geen drie offertes opgevraagd. De interne auditor constateert de fout en rapporteert dit aan het management. Wanneer de geconstateerde fout wordt besproken met de betreffende medewerker kan hij of zij zich aangesproken voelen. De toon waarmee het voorval wordt besproken kan zelfs aanvoelen als een verwijt. ‘Krijg ik nou de schuld?’ zal de medewerker denken. De vraag is of dit terecht is. Lees meer…

Apple Pay wordt actief aanbevolen door ING België

12 augustus 2021

Sinds begin augustus is Apple Pay door ING België geïntroduceerd voor haar klanten. Apple Pay helpt te voorkomen dat klanten hun betaalkaart aan iemand anders overhandigen, knoppen aanraken of contant geld uitwisselen. Dankzij het hoge beveiligingsniveau van de iPhone is elke transactie beschermd. Inmiddels gebruiken ongeveer 1,4 miljoen Belgische ING-klanten de ING Banking-app om hun bankzaken te regelen. Dankzij Apple Pay wordt het voor hen nog eenvoudiger om te betalen met hun ING-bankkaart. De klant houdt gewoon zijn iPhone of Apple Watch in de buurt van een betaalterminal om contactloos te betalen. Elke aankoop via Apple Pay is veilig omdat dit wordt bevestigd met Face ID, Touch ID, het wachtwoord van je smartphone of een eenmalige unieke en dynamische beveiligingscode.  Lees meer…

Toezicht en de IT-organisatie

11 augustus 2021
Kennisbank

Hans Timmerman

Afgelopen decennia is elke organisatie een digitaal informatieproces geworden en is er een diffuse verbinding ontstaan tussen de ‘oude technische’ IT-afdeling en de moderne informatie organisatie. Kon men vroeger makkelijk verantwoordelijkheden tussen business en IT helder aangegeven, tegenwoordig is die scheiding niet zo makkelijk meer. De opkomst van allerhande (externe) clouddiensten – geïntegreerd met interne processen – creëert een complex veld van informatieprocessen en dataverzamelingen. Dit heeft zijn impact op toezicht en bijbehorende audits als onderdeel van de jaarrekening en toezicht op de continuïteit van de organisatie. Omdat het totale bedrijfsproces afhankelijk is geworden van die complexe informatiestromen en datasets, heeft het vak van auditor steeds meer een inhoudelijke informatiekant gekregen. Auditing is het controleren van een organisatie. Werkt de organisatie volgens de normen en voldoen die normen nog wel aan de praktijk? Een audit omvat ook het uitvoeren van een accountantscontrole van de verantwoordingsstukken van de organisatie: ‘beschrijven de jaarrekeningen en (interne) management rapportages (nog) de werkelijkheid?’ Auditing vraagt een systematische en gedisciplineerde aanpak van de controle van diverse verantwoordingen, inclusief de administratieve organisatie daarvan. Lees meer…

Klokkenluiders en meldkanalen

10 augustus 2021
Kennisbank

Evert-Jan Lammers

Willen weten wat er zich onder de oppervlakte afspeelt. Als leidinggevende van een organisatie wilt u dat ook. Zeker nu de coronacrisis menig bedrijfsmodel op z’n kop heeft gezet, bij uzelf, uw leveranciers of uw afnemers. De vooruitzichten voor deze zomer zijn goed: er is groei, COVID-19 wordt verslagen en organisaties herstellen. We staan even stil bij de wetswijziging die niet alleen de bescherming van klokkenluiders regelt maar ook eisen stelt aan meldkanalen en aan het interne onderzoek van ontvangen meldingen. Dit is van belang voor zowel de private als de publieke sector. Meldkanalen zijn de ultieme procedure om te weten wat zich onder de oppervlakte afspeelt: minder bekend bij het grote publiek, maar des te krachtiger.  Lees meer…

Webinar over implementatie van de Europese Richtlijn ter Bescherming van Klokkenluiders

08 augustus 2021

Op donderdag 19 augustus 2021 organiseert Young Financial Crime, onderdeel van het IFFC, een gratis Webinar van 12.00 – 13.00 uur over “De implementatie van de Europese Richtlijn ter Bescherming van Klokkenluiders”. Deze Richtlijn moet uiterlijk op 17 december 2021 geïmplementeerd worden. Daartoe wordt de Wet Huis voor Klokkenluiders aangepast. Deze krijgt ook een nieuwe naam: de Wet Bescherming Klokkenluiders. Het wetsvoorstel is nog niet definitief aangenomen door het parlement, maar omdat de Nederlandse wet wel moet voldoen aan de Europese Richtlijn en er valt al wel het nodige over te zeggen. Nieuw is, dat de wet ook geldt voor alle organisaties die bijvoorbeeld onder de Wwft vallen, ongeacht hoe groot ze zijn. Dit geldt dus ook voor accountants, advocatenkantoren, notarissen, onroerend goed makelaars, assurantietussenpersonen, etc… Zij moeten onder andere een onafhankelijke persoon aanstellen, die de meldprocedure gaat coördineren.
Lees meer…

De Nederlandsche Bank wil graag een ‘smart supervisor’ zijn in 2025

05 augustus 2021
Kennisbank

Innovatie, technologische ontwikkelingen en de opkomst van nieuwe partijen veranderen de financiële sector ingrijpend. Gedreven door onder andere technologie en marktontwikkelingen raakt de waardeketen van financiële producten en diensten steeds meer ontvlochten. Dit roept de vraag op of financiële wet- en regelgeving en toezicht voldoende toegesneden zijn op deze veranderingen. Het rapport “Innovatie en regelgeving: kansen en obstakels” bevat de belangrijkste bevindingen en vervolgstappen uit een verkennend onderzoek naar obstakels en potentiële verbeteringen in het toezichtrechtelijk kader in relatie tot innovatie. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft dit initiatief uitgevoerd in samenwerking met brancheorganisaties, banken, verzekeraars, betaalinstellingen en elektronisch geldinstellingen en toezichthouders. Over dit onderwerp zal Patrick de Neef, Chief Innovation Officer Supervision bij DNB gaan spreken op het komende Lustrum Behavioral Risk Congres met als thema “Inovatief Toezicht & Tools” in Utrecht op donderdag 2 september aanstaande.

Lees meer…

Recente stresstest laat zien dat bankenstelsel in het eurogebied bestand is tegen lastig macro-economisch scenario

03 augustus 2021
Kennisbank

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft onlangs de resultaten van de stresstest van 2021 gepubliceerd. Daaruit blijkt dat het bankenstelsel in het eurogebied bestand is tegen ongunstige economische ontwikkelingen. De tier 1-kernkapitaalratio (Common Equity Tier 1 – CET1-ratio) van de 89 banken in de stresstest zou met gemiddeld 5,2 procentpunt dalen van 15,1% naar 9,9% als ze te maken zouden krijgen met een stressperiode van drie jaar die wordt gekenmerkt door lastige macro-economische omstandigheden. De CET1-ratio is een essentiële maatstaf voor de financiële gezondheid van een bank. De 89 banken uit het rapport vallen allemaal onder het toezicht van de ECB. De groep bestaat uit 38 banken uit het eurogebied die deel uitmaken van de EU-brede stresstest onder leiding van de Europese Bankautoriteit (EBA), naast nog 51 middelgrote banken in het eurogebied. Samen vertegenwoordigen ze iets meer dan 75% van de totale bankactiva in het eurogebied.
Lees meer…

Slappe hap

02 augustus 2021

Jacques Jetten

We beleven woelige tijden. Of zijn het roerige tijden, want het roer moet om? Het is vakantietijd. Veel Nederlanders blijven noodgedwongen in eigen land vanwege de coronapandemie. De vakantieparken puilen uit en op veel terrassen hanteren ze anderhalve meter met een knipoog. Veel jongeren weigeren om zich te laten vaccineren, maar ze willen wel massaal op vakantie naar het buitenland, naar festivals en zomerfeesten, naar de Spaanse costa’s en naar sportevenementen. Die laatste zijn er volop. Eerst hadden we het Europese voetbalkampioenschap totdat het voor ons land een fiasco werd, daarna de Tour de France en nu de Olympische Spelen. Het houdt niet op. Alle zenders op televisie menen hun steentje bij te moeten dragen aan de sportverslaving/verdwazing van onze samenleving ten koste van vaste rubrieken van serieuzer snit. Er wordt volledig voorbijgegaan aan de toch vrij grote groep landgenoten, die niets of helemaal niets met sport heeft. Er zijn toch wel wat andere dingen gaande in ons land. De nasleep van de gigantische wateroverlast tin Limburg, de puinhoop rond de coronacheck-app in Europa waardoor niemand meer weet wat waar vereist is, de kabinetscrisis die al sinds januari voortduurt met een demissionair kabinet dat gewoon op vakantie gaat zonder een sprankje perspectief op een nieuwe regering en niet te vergeten de groeiende onrust onder de bevolking over komende dure maatregelen in verband met de klimaatdoelen van het Akkoord van Parijs. Ik vermoed dat die overdreven aandacht voor sport een afleidingsmanoeuvre is om verhit geraakte gemoederen te bedaren.  Lees meer…

Sibos blijft in 2021 alleen digitaal: Plannen om in 2022 terug te keren naar fysiek

30 juli 2021

De Covid-19-pandemie blijft van invloed zijn op de manier waarop mensen leven en werken, en hoewel er vooruitgang wordt geboekt in de richting van herstel, blijft er veel onzekerheid bestaan ​​over de vooruitzichten rond het virus en de evolutie van mobiliteits- en reisbeperkingen dit jaar. In het licht hiervan, en na uitgebreid overleg met haar klanten en partners, heeft SWIFT de beslissing genomen om Sibos voor 2021 als een gratis, digitaal evenement te houden om de veiligste en best mogelijke ervaring voor de wereldwijde Sibos-gemeenschap te kunnen garanderen. Lees meer…