Het kleine notariskantoor heeft wel degelijk bestaansrecht

17 mei 2024

De kleine notariskantoren hebben het zwaar. Het aantal notarissen daalt, terwijl de werklast toeneemt. In Nederland zijn ruim 880 notariskantoren, die te verdelen zijn in groot met meer dan 4 notarissen, middelgroot met 2 tot 4 notarissen en klein met 1 notaris. Qua aantallen zijn er 9 grote kantoren, 251 middelgrote kantoren en de grote meerderheid te weten bij 623 kantoren is 1 notaris werkzaam. We zoemen in op de laatste groep, die kantoren waar slechts één notaris werkzaam is. De provincies met de meeste kleine kantoren zijn Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant met respectievelijk 125, 106 en 87 kantoren. We zoemen echter in op een klein kantoor in Hulst, Zeeuws-Vlaanderen, dat van Cindy Van Goethem, zie foto hierboven. 
Lees meer…

Belgische Goudwisselkantoren kopen 47% meer goud aan in het eerste kwartaal van 2024

16 mei 2024

De impact van de stijging van de goudprijs is duidelijk. Het aantal aankooptransacties met goud is in het eerste kwartaal in de Belgische vestigingen met 47% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De totale waarde van deze goudtransacties steeg voor dezelfde vergelijkingsperiode navenant, met 51%. De goudprijs heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een stijging van 10,7% gehaald. Goud sloot op de laatste handelsdag van dit kwartaal op $2234 per troy ounce, ongeveer 66.610 euro per kg. In het kielzog daarvan is ook de zilverprijs de afgelopen maanden opgeklommen. De zilverprijs steeg met 7,2% in het eerste kwartaal, dat het afsloot op $24,98 per troy ounce, ofwel 743 euro per kg. Lees meer…

Hans Timmerman

Hans Timmerman

IT kenner en trendwatcher

De Data Gravity Index

15 mei 2024

In een eerdere blog sprak ik over het ‘gewicht van data‘. Data transporteren kost tijd en energie en door Einsteins formule E=mc2 te gebruiken heeft data een te bereken massa. In 2006 is een berekening gemaakt dat alle data op het internet toen een gewicht had van ca 50 gram, een flinke aardbei. Zelfs met de huidige tweejaarlijkse verdubbeling van de totale gecreëerde data weegt al onze data momenteel niet meer dan 25 kilo. Omdat verdubbeling exponentieel is, werd berekend dat over 350 jaar het aantal bits het aantal atomen op onze planeet zal overschrijden. Deze berekeningen waren de reden in 2020 van de introductie van de Data Gravity Index: meten hoe de creatie, aggregatie en private en publieke uitwisseling van data zich ontwikkelt. Afgelopen maand werd de Data Gravity Index 2.0 gepubliceerd. Lees meer…

UBO en Wwft: vanaf 1 juni overgangsregeling

14 mei 2024
Kennisbank

De minister van Financiën, Steven van Weyenberg, (zie bovenstaande foto) heeft de Tweede Kamer vorige maand een overzicht gestuurd van de actuele stand van zaken met betrekking tot het UBO register. Daarin is ook een overgangsregeling opgenomen voor Wwft instellingen die geen rechtstreekse toegang hebben tot informatie uit het UBO register. Het Bureau Financieel Toezicht, afgekort BFT, licht het een en ander toe. Sinds 27 maart 2022 moeten Nederlandse organisaties namelijk hun UBO’s ingeschreven hebben in het UBO register. Door een uitspraak van het Europees Hof van Justitie van 22 november 2022 worden tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO register verzorgd door de Kamer van Koophandel, afgekort KvK. Het is daarmee ook voor Wwft instellingen tijdelijk niet mogelijk om het UBO register te raadplegen. Lees meer…

Verzekeringsbranche en pensioenfondsen opgelet: verbetering nodig in aanlevering SBA NFR

13 mei 2024
Kennisbank

De Nederlandsche Bank, afgekort DNB, vraagt verzekeraars en pensioenfondsen de kwaliteit van hun ingevulde SBA NFR te vergroten. In veel gevallen is meer onderbouwing nodig, of moeten instellingen hun antwoorden meer onderbouwen. Dit kan er na verificatie toe leiden dat het risicoprofiel moet worden aangepast. Ook is het mogelijk dat een (vervolg)onderzoek wordt gestart. Daarnaast is het belangrijk dat pensioenfondsen en verzekeraars ervoor zorgen dat de beheersing van hun ICT uitbestedingen tijdig voldoet aan de DORA eisen, die op 17 januari 2025 van toepassing worden. Lees meer…

Accountant haalt bakzeil in strijd tegen de AFM

10 mei 2024

De Autoriteit Financiële Markten, afgekort AFM, heeft in juli 2022 een bestuurlijke boete van 75.000 euro opgelegd aan de accountantsorganisatie JPA Van Noort Gassler & Co B.V., afgekort JPA. De boete is opgelegd omdat JPA een wettelijke controle verrichtte van een jaarrekening van een Organisatie van Openbaar Belang (OOB) terwijl zij daar geen vergunning voor had. JPA is hiertegen in beroep gegaan. De bestuursrechter concludeert nu dat de AFM de boete terecht heeft opgelegd.
Lees meer…

Maatregelen tegen 20 luchtvaartmaatschappijen wegens misleidende green washing

08 mei 2024

Na een waarschuwing van het Europees Bureau van Consumentenverenigingen (BEUC), hebben de Europese Commissie en de consumentenautoriteiten van de EU (het samenwerkingsnetwerk voor consumentenbescherming, CPC) brieven gestuurd naar 20 luchtvaartmaatschappijen waarin zij hen wijzen op verschillende soorten mogelijk misleidende groene claims en hen verzoeken hun praktijken binnen 30 dagen in overeenstemming te brengen met het EU-consumentenrecht. Het samenwerkingsnetwerk voor consumentenbescherming, onder leiding van de Belgische Algemene Directie Economische Inspectie, de Nederlandse Autoriteit Consument en Markt, de Noorse consumentenautoriteit en het Spaanse directoraat-generaal consumentenzaken, focuste op claims van luchtvaartmaatschappijen dat de CO2-emissies van een vlucht kunnen worden gecompenseerd door klimaatprojecten of door het gebruik van duurzame brandstoffen, waaraan de consumenten zouden kunnen bijdragen door extra vergoedingen te betalen. Lees meer…

EU is een belangrijke katalysator voor het opschalen van schone en duurzame uitvindingen

07 mei 2024
Kennisbank

Tussen 1997 en 2021 werden meer dan 750.000 uitvindingen voor schone en duurzame technologieën gepubliceerd, samen goed voor bijna 12% van de uitvindingen in deze periode. Deze bevindingen staan te lezen in het meest recente gezamenlijke rapport van het EOB-EIB, getiteld “Financing and Commercialisation of Cleantech innovation”. Tussen 2016 en 2021 groeide het aantal uitvindingen op het gebied van schone technologieën met maar liefst 33%, met alleen al in 2021 bijna 55.000 geregistreerde uitvindingen. Het rapport bevat ook een uitgebreid overzicht van de belangrijkste innovatoren op het gebied van Cleantech, en laat zien welke activiteiten zij hebben ondernomen op het vlak van schone en duurzame technologieën, en welke ondersteuning deze partijen nodig hebben om hun uitvindingen op de markt te brengen. Lees meer…

Het effect van Dunning-Kruger

06 mei 2024
Kennisbank

Stefan Duchateau

Eerst even een waarschuwing vooraf: wie allergisch is voor beschouwingen over monetaire politiek en aandelenmarkten, riskeert hier een overdosis. Wanneer het inzicht, de kennis en ervaring in een bepaalde problematiek beperkt is, blijkt de overtuiging over het eigen grote gelijk hierover toe te nemen. Dat was alvast de conclusie van de onderzoekers Julian Kruger en David Dunning die in 1999 – tot hun eigen verbazing – vaststelden dat mensen er vooral een rotsvaste mening op nahouden over het onderwerp of het vakgebied waar ze het minst van afweten. Het omgekeerd verband tussen competentie en convictie staat bekend als het Dunning-Kruger-effect of DKE: Hoe lager het competentieniveau, hoe sterker de overtuiging en hoe onwrikbaarder de standpunten. Wellicht is dit toe te schrijven aan het feit dat men door onwetendheid het échte probleem niet ziet en zich vandaar gemakkelijk schaart achter simplistische oplossingen en weinig begrip toont voor een andere visie of een meer genuanceerde mening. Niet weten wat je zelf niet weet… Lees meer…

Hester Bais: “Samen een grote stap zetten naar een financiële wereld die eerlijk, veilig en transparant is voor iedereen”

03 mei 2024
Kennisbank

Michel Klompmaker

Sinds begin april is het officieel bekend. De auteur van Worst Bank Scenario, tevens advocaat, Hester Bais doet mee aan de Europese verkiezingen van 6 juni aanstaande. Anderhalf jaar geleden was Hester een van de keynotes bij ons Behavioral Risk Congres. We spraken met haar over deze opmerkelijk stap, waarbij we ook ingingen op andere issues rond de Financial Services Industry, waarover zij een uitgesproken mening heeft. Die uitgesproken mening is in extenso te lezen in het Nederlandstalige (en in november 2023 in het Engels vertaalde en aangevulde) boek met ruim 400 pagina ’s dat ze samen met Wink Sabée geschreven heeft met als titel “Worst Bank Scenario” (link bevat explain video: aanrader!).
Lees meer…