AFM straft Nationale Nederlanden voor reis naar Olympische Spelen

26 december 2020
Kennisbank

De Autoriteit Financiële Markten, afgekort AFM heeft onlangs een boete van € 400.000 opgelegd aan Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. (NN Schade). In augustus 2016 organiseerde Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. (DL Schade) voor tussenpersonen een reis naar de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, Brazilië. Zij heeft hiermee het provisieverbod overtreden en gehandeld in strijd met de regels voor een passende volmachtbeloning. DL Schade is door een juridische fusie per 1 januari 2019 opgegaan in NN Schade. Daarom wordt de boete opgelegd aan NN Schade. DL Schade heeft een reis naar de Olympische Spelen in Rio de Janeiro georganiseerd ten behoeve van twaalf medewerkers van financiële dienstverleners waarmee zij samenwerkte.  Lees meer…

Personalia

Rashid Shokri

Ervaren testmanager biedt zich aan
Als ervaren testmanager ben ik in staat om ontwikkelaars, testteams en gebruikers aan te sturen, te begeleiden en te motiveren, waarbij ik voor een goede balans zorg tussen kwaliteit, tijd en budget.
Personalia

Ken van Ierlant

Digital Thought Leader
Lid Raad van Bestuur UpGen. Ervaren CEO/ CDO/ CIO op het gebied van transformatieprocessen binnen internationaal georiënteerde ondernemingen.
Personalia

Selvi Lajqi

Co-Founder The Talent Inn voor Audit, Risk, Finance, Compliance en Data professionals
Selvi is verantwoordelijk voor hét portaal voor Audit, Risk, Finance, Compliance en Data professionals waar job matching verder gaat dan alleen het klassieke cv.
Personalia

Marc van der Veen

Registeraccountant (RA) en Register Operational Auditor (RO)
Marc ondersteunt zijn klanten door ze bewuster en transparanter met risico’s om te laten gaan. Hij doet dit met een hands-on en no-nonsense mentaliteit als kennispartner op het gebied van audit en risicomanagement vraagstukken.
Personalia

Ron Brummans

Executive Coach
Persoonlijke ontwikkeling vanuit zelfbewustzijn en zichtbaar in woord en gedrag is de focus van Ron.
Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Don’t look back in anger

22 december 2020

Ieder jaar houdt wel zijn onaangename verrassing in petto maar wat 2020 voor ons te bieden had, sloeg iedereen met verstomming door ons een met een pandemie te confronteren, die in deze intensiteit in een eeuw niet meer was waargenomen. Het hallucinante aantal slachtoffers verwacht je in deze orde van grootte alleen tijdens oorlogsjaren. De vrees dat de gezondheidsinfrastructuur over onvoldoende capaciteit zou beschikken om het hoofd te bieden aan een epidemie van dergelijke omvang, bleek tot nu toe (nog) niet terecht maar de overheden zagen zich toch verplicht tot het nemen van verregaande maatregelen om de verdere verspreiding een halt toe te roepen en een implosie van de gezondheidszorg te voorkomen. Voor de eerste golf van de pandemie konden de opgelegde maatschappelijke restricties, met diepgravende impact op het economische en sociale leven, op het nodige maatschappelijke begrip rekenen. Bij de algemeen verwachte tweede golf, na de onvermijdelijke heropeningen van de scholen in september, bleek echter snel dat de reproductiecapaciteit van het virus zelfs nog was toegenomen, zodat er meer kritische bemerkingen op de overheidsaanpak kwamen.  Lees meer…

Photo: Woordvoerder Financiën, Europa en de EU, de toekomst van de euro

Nederland ‘verpoolt’. De toeslagenaffaire: incident of kanarie in de kolenmijn?

18 december 2020
Kennisbank

Caroline Raat

Het valt op in over elkaar buitelende publicaties over de toeslagenaffaire: niet alleen bestuur en ambtenarij – en de wetgever zelf, maar ook de bestuursrechter (de rechter die in zaken tegen de overheid uitspraak doet) wordt aangewezen als een van de partijen die niet goed heeft opgelet. Dat is uniek, want kritiek op de rechter is ‘not done’ in ons land. Er wordt verwezen naar een prachtige vijfde plek op een ranking die niets voorstelt. We leveren kritiek op het Poolse Constitutionele Hof, terwijl Nederland zo’n rechtsstatelijk instituut niet eens kent. Zullen we vanaf vandaag ophouden met onze zelfgenoegzaamheid en met oud-ombudsman Brenninkmeijer constateren dat de Nederlandse rechtsstaat erodeert? De toeslagenaffaire is iconisch voor wat er mis kan gaan in de rechtsstaat – waarin de burger wordt beschermd tegen de overheid. Het zou echter vreemd zijn dat dit de enige keer is dat dit gebeurt; het gebeurt veel vaker. Alleen valt dat – net als bij de ouders die slachtoffers werden van een dolgedraaid overheidssysteem – niemand op: de rechter in de laatste plaats niet.  Lees meer…

Jos Heuvelman wordt voorzitter comité toezichtconvergentie van de ESMA

17 december 2020

Jos Heuvelman is als bestuurslid van de AFM benoemd tot voorzitter van het vaste comité voor toezichtconvergentie van de European Securities and Markets Authority (ESMA) en van het Senior Supervisors Forum. De kapitaalmarkten worden steeds internationaler. Deze comités geven aanbevelingen voor de verdere afstemming van het toezicht door nationale toezichthouders. De benoeming is voor iets meer dan twee jaar en loopt af in februari 2023.  Lees meer…

Geert Haisma

Geert Haisma

Expert succes- en risicomanagement

Over ineffectief risicomanagement gesproken

17 december 2020

Recent heeft het Institute of Internal Auditors hun 3 Lines of Defence Model aangepast. Niet alleen is in de naam het woord ‘Defence’ verdwenen, maar ook de positie van risicomanagement is explicieter geworden. Vooral voor de eerste lijn is het nu heel duidelijk: zij zijn verantwoordelijk voor de identificatie van risico’s en het beheersen ervan. De tweede lijn heeft een ondersteunende en adviserende rol in complexe situaties. Een mooie aanleiding om nog eens stil te staan bij effectief risicomanagement. Vanuit de praktijk zijn er een drie rode draden die iedere keer weer naar voren komen wanneer risicomanagement niet effectief blijkt te zijn en dat is het geval bij “zwevende risico’s”, geen risico-eigenaarschap en geen aanspreekcultuur.  Lees meer…

Photo: Nederland, Den Haag, 15-05-2019. Mark Rutte, Minister-president, minister van Algemene Zaken.

Lockdown of Knock-Out ? Deel 11: Wat is er gebeurd met de door artsen geschreven brief van 11 augustus 2020?

15 december 2020
Kennisbank

Michel Klompmaker

We hebben even de serie “Lockdown of Knock-Out” laten rusten, maar na de toespraak van de Nederlandse minister-president gisteravond 14 december op televisie kunnen we niet anders dan even reageren op het nieuws. Al eerder noemden we de Nederlandse minister-president een slimme politicus, die regelmatig al naar gelang de gemoedstoestand van het land het korte termijn beleid bepaalt. Zo ook gisteravond. Andermaal, naar analogie van 16 maart dit jaar, was Thorbecke op de achtergrond zichtbaar almede enkele serieuze boeken, alsof we hier met een groot staatsman te maken hebben. Beeldvorming is belangrijk bij het toespreken van het volk, dat is duidelijk, maar hebben we ooit een toespraak gehoord over lange termijn beleid? Over het schreeuwende tekort aan sociale huurwoningen in Nederland? Over de zogenaamde tijdelijke verhuurderheffing voor woningcorporaties om maar een enkel voorbeeld te noemen. De entourage zoals een Franse president die heeft is dat torentje in Den Haag bepaald niet. Ook zijn toespraak beginnen met “Beste landgenoten” was er nog net niet bij… Een echte staatsman heeft een visie die op de lange termijn gericht is en wij hebben die nog niet mogen ontdekken. Zo blijft, andermaal als voorbeeld, de vraag hangen, wat is er afgelopen zomer gebeurd met de brandbrief die op 11 augustus 2020 gestuurd is naar alle kamerleden, en dus ook op het bureau van de verantwoordelijke ministers is beland. Wat is het standpunt van de regering? De brief uit naam van meer dan 800 artsen en 1.000 medisch specialisten, waaronder 13 hoogleraren, is op 8 augustus jongstleden verstuurd.  

Lees meer…

Het Belgische begrotingstekort blijft onhoudbaar hoog

14 december 2020
Kennisbank

De economische bedrijvigheid in België krimpt dit jaar met 6,7 % als gevolg van de beperkende maatregelen die werden opgelegd om de verspreiding van de COVID-19-pandemie tegen te gaan. De achteruitgang is minder zwaar dan eerst gevreesd, maar toch nog ruim driemaal zo sterk als tijdens de mondiale financiële crisis van 2008-2009. Naarmate de beperkende maatregelen weer worden versoepeld en in de veronderstelling dat een effectieve medische oplossing, zoals een vaccin, kan worden gevonden en verspreid vanaf volgend jaar, volgt de komende twee jaren een geleidelijk herstel met meer dan 3%, in belangrijke mate gedreven door de gezinsconsumptie. Het herstel van de bedrijfsinvesteringen vraagt daarentegen wat meer tijd en de netto-uitvoer blijft gedurende de hele projectieperiode op de groei wegen. De coronacrisis heeft ook een weerslag op de arbeidsmarkt: er gaan zowat 100 000 arbeidsplaatsen verloren tegen de herfst van 2021. Het begrotingstekort zwelt aan tot meer dan 10 % van het BBP in 2020. Belangrijker is dat het ook nadien structureel hoog blijft en meer dan het dubbele bedraagt van het peil dat zonder de crisis zou zijn bereikt.  Lees meer…

Opwaartse lijn voor Bitcoin zet door volgens Icoinic Capital

14 december 2020

Dina-Perla Portnaar

Eén van de belangrijkste trends voor 2021 is volgens Arthur Stolk van Icoinic Capital, de opgaande lijn van Bitcoin. In mei 2020 was er sprake van de Bitcoin halving. Deze gebeurtenis vindt eens in de vier jaar plaats en zorgt ervoor dat er 50% minder Bitcoins bij komen. Historisch gezien, is dit een reden voor stijging op de markt en ook nu staat Bitcoin dicht tegen een all time high. Tijd voor de belangrijkste trends voor 2021. Bitcoin halvings komen per 210.000 blocks voor. Dit betekent zo ongeveer om de vier jaar, totdat het maximale aantal van 21 miljoen Bitcoins is aangemaakt door het netwerk. Bitcoin halvings zijn doorslaggevend voor traders, omdat ze het aantal Bitcoins dat wordt aangemaakt door het netwerk verlagen. Hierdoor wordt het aanbod aan nieuwe coins verminderd. Daardoor kan de koers stijgen als er veel vraag naar is.  Lees meer…

Comptabele data als grondstof

11 december 2020

Jennifer De Roeck & Michel Klompmaker

Het thema “Bestuurlijke risico’s rond het thema klimaat en de verzakking van vastgoed” stond centraal bij het recente RiskCongres Lokaal Bestuur in het Provinciehuis van Utrecht. Voorafgaande de plenaire sessies, konden deelnemers uit twee lunchworkshops kiezen. Een daarvan ging over “Comptabele data als grondstof” door Hans Timmerman en Fred Baptist van Fortierra. Waarom wordt standaardisatie en borging van digitale (open) data steeds belangrijker? Hans liet concrete voorbeelden zien, zoals ‘predictive modelling’ met satellieten, maar ook de rol van makelaar en taxateur kwamen aan de orde. Wie heeft er de plicht om onderzoek te doen en wie heeft er informatieplicht? Fred geldt als een expert op het gebied van de Omgevingswet, veiligheid van de leefomgeving en volgt de discussie rond het klimaat met een meer dan normale belangstelling.  Lees meer…

Daar sta je dan als particulier museum in COVID-19 tijden…

10 december 2020

Het Haagse Museum Panorama Mesdag lijdt dit jaar als gevolg van de pandemie naar schatting een verlies van bijna een miljoen euro. Voor volgend jaar worden eveneens grote tekorten voorzien. Dit heeft een grote impact op de organisatie waardoor het museum is genoodzaakt van een aantal medewerkers afscheid te nemen en daarnaast te reorganiseren in uren en taken van het museumteam. Museumdirecteur Minke Schat heeft aan vier woorden genoeg: “Het is echt verschrikkelijk”.  Het particuliere museum is 100 procent afhankelijk van haar eigen inkomsten en daardoor extra hard getroffen door de crisis. Vorig jaar ontving het museum nog 140.000 bezoekers, dit jaar naar verwachting slechts 47.000. Een daling van 66 procent. Zonder maatregelen en extra financiële steun valt het doek in 2022.  Lees meer…