Johan de Kruijf

Johan de Kruijf

Docent bestuurskunde aan de Radboud Universiteit

Backup in de zorg: Naar een Korps Medische Reserve?

24 april 2020

In mijn dagelijkse werkzaamheden komen vraagstukken rondom curatieve zorg niet al te veel aan de orde. Natuurlijk hebben ook zorginstellingen te maken met min of meer universele bedrijfseconomische concepten. Maar het werkveld zorg kom ik niet dagelijks tegen. Wel weet ik vanuit mijn kennis over verzelfstandigingen dat er tot 2010 een afzonderlijk zelfstandig bestuursorgaan bestond dat besliste over nieuwbouw en verbouw van ziekenhuizen en de bijbehordende bekostiging. Tegenwoordig zijn ziekenhuizen zelf verantwoordelijk voor bouw en financiering, waarbij een zekere collectieve garantstelling voor de financiering bestaat. Daarnaast is er de trend om onder druk van kostenbeheersing de ligduur van patiënten in ziekenhuizen te reduceren. De meest recente CBS cijfers op dit punt laten een daling van de ligduur met circa 20% zien ten opzichte van 2005. (*1)  Onder invloed van deze ontwikkelingen kwamen in de afgelopen jaren de ziekenhuizen in de publiciteit omdat de continuïteit van de organisatie in gevaar kwam. Vorige week zag ik een berichtje op Teletekst dat minister De Jonge had besloten om het laatste restant van het Nederlands Vaccin Instituut – in 2003 afgesplitst van het RIVM – in Bilthoven toch maar niet te verkopen. Op de nieuwssite Investico is daar een uitgebreid artikel over te lezen. Wat is de relevantie hiervan zult u zich afvragen? Toen het Covid-19 virus zich nog leek te beperken tot Brabant en Limburg was het ziekenhuis in Uden nadrukkelijk in beeld als een van de instellingen waar de druk op de capaciteit zodanig groot was dat allerlei noodmaatregelen genomen moesten worden. Dit ziekenhuis staat zich er op voor om zorg zo te organiseren dat er meer kwaliteit door minder zorg wordt gerealiseerd. Als een ziekenhuis door slim organiseren betere zorg kan leveren, dan is dat goed voor alle partijen. Maar is onze zakelijke benadering van zorgverlening wel altijd de maatschappelijk optimale keuze?   Lees meer…

Commissie Ter Haar schat dat er 600 miljoen euro extra belasting binnenkomt van multinationals…

23 april 2020

De Adviescommissie belastingheffing van multinationals heeft vorige week haar rapport verstuurd aan staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën). Hierin presenteert de commissie een basispakket van zeven maatregelen die de belastingheffing voor multinationals eerlijker maakt, waarbij oog wordt gehouden voor het vestigingsklimaat. Daarnaast wijst de commissie op het belang van internationale samenwerking als de belangrijkste weg naar een goed functionerend internationaal belastingsysteem zonder ongewenst strategisch gedrag van multinationals. Ook constateert de commissie dat aanvullend onderzoek nodig is. Hoewel het ramen van de opbrengsten van dit pakket onzeker is, verwacht de commissie een extra belastingopbrengst van zo’n 600 miljoen euro.  Lees meer…

Covid-19, mondkapjes, een plantenspuit, kaasdoek en een spiegel

21 april 2020

Anton Jongbloed

Mondkapjes kunnen worden gedragen met het oog op twee doelstellingen, namelijk het voorkomen van infectie van de drager en het voorkomen van verspreiding door de drager. Onze “polderdeskundigen” vinden in afwijking van deskundigen uit landen met veel ervaring met de uitbraak van infectieziekten dat mondkapjes geen zin hebben. Het blijkt dat zij het hebben over de eerste functie, infectie van de drager zelf. Over de tweede functie het voorkomen van besmetting van anderen wordt nu gezegd dat het een rol zou kunnen spelen. Enige kwantificering ontbreekt. Ik nam de proef op de som. Met een plantenspuit heb ik op anderhalve meter afstand op een spiegel gespoten. Resultaat: De spiegel zat vol met druppels. Daarna heb ik vier lagen kaasdoek, bekend om zijn porositeit, gevouwen en dit op 20 cm voor de spiegel gespannen. Vervolgens heb ik van 30 cm afstand met de plantenspuit op het kaasdoek gespoten. Resultaat geen druppels op de spiegel. Ook bij een proef op 5 cm afstand van het kaasdoek kwamen er geen druppels op de spiegel. Mijn stelling is nu dat een eenvoudig stoffen gezichtsmasker de kans op besmetting van derden door een drager van het virus door middel van hoesten, niezen en praten met 80% vermindert. Waar zijn de metingen? 
Lees meer…

Over empatisch gesproken…..

19 april 2020
Kennisbank

Michel Klompmaker

De Nederlandse minister van Financiën Wopke Hoekstra ( sommigen noemen hem wel gekscherend de blokkeerfries*) en in het kielzog daarvan de Nederlandse premier Mark Rutte hebben zich in Zuid-Europa niet populair gemaakt de afgelopen weken. Zij hebben zich niet zo empatisch uitgelaten over de zuidelijke landen, terwijl ze wel in hetzelfde eurobootje zitten. De excuses van het duo richting het zuiden konden nauwelijks serieus genomen worden, want qua houding en insteek is er niets veranderd onder het mom van de verdediging van de Nederlandse belangen. Daar kunnen de nodige vraagtekens bij gezet worden, of vindt u het normaal dat als een staat geld moet lenen op de kapitaalmarkt daar geen rente voor hoeft te betalen, maar geld toe krijgt? Lees meer…

SIRA (Systematische Integriteitsrisicoanalyse): De AFM houdt de vinger aan de pols

16 april 2020
Kennisbank

Na onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder leiding van haar nieuwe voorzitter Laura van Geest (zie foto) bij 15 beleggingsinstellingen en -ondernemingen is gebleken dat deze hun processen verbeterd hebben om integriteitsrisico’s (zoals witwassen en terrorismefinanciering) te verkleinen. Na een wijziging in juli 2018 in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn beleggingsinstellingen en –ondernemingen verplicht om hun risico’s op witwassen en terrorismefinanciering vast te stellen en te beoordelen. Ook dienen zij te beschikken over procedures en maatregelen om de risico’s te beperken en effectief te beheersen. Uit het onderzoek blijkt dat het overgrote deel aangeeft dat zij de procedures hebben ingericht. Evenwel, bij 14 van de 15 onderzochte instellingen bleken het beleid en de systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA) in opzet nog niet volledig op orde. Na gesprekken met het bestuur en compliance medewerkers hebben deze financiële ondernemingen dit alsnog op orde gebracht.   Lees meer…

Whitepaper

Neo4j

Hoe Neo4j “Privacy Shield” privacyregels omzet in opportuniteiten

15 april 2020

Algemene gegevensbescherming vereisten (AVG – GDPR) is de verordening van de Europese Unie die bepaalt hoe persoonlijke gegevens van inwoners van de EU kunnen worden opgeslagen en beheerd. Alle bedrijven, waar ze ook gevestigd zijn, moeten het bezit van Europese persoonsgegevens nauwgezet begrijpen, controleren en beheren, anders worden ze vervolgd en worden er hoge boetes opgelegd. Volgens PwC ziet 92 procent van de multinationals AVG-compliance als een topprioriteit. Meer dan driekwart van deze bedrijven heeft meer dan een miljoen dollar uitgetrokken voor compliance-inspanningen, en bijna tien procent is van plan zelfs meer dan tien miljoen dollar uit te geven. Om een hoog rendement te halen uit uw GDPR-investering raden wij u aan verder te kijken dan enkel de compliance problemen en te zorgen een goed ontworpen privacy- en cyber beveiligingsstrategie voor de persoonlijke gegevens binnen uw bedrijf.

Ontdek de uitgebreide oplossing van Neo4j’s “Privacy Shield” om de Europese AVG-regelgeving te implementeren.

Lees meer…

Photo: Amsterdam, 16 mei 2017. Hoogleraar strategisch leiderschap Bob de wit. foto: Marc Driessen

Gaan door gebrek aan digitalisering rechtbanken dicht?

14 april 2020
Kennisbank

Enkele weken geleden verschenen de berichten dat ook de rechtbanken sluiten vanwege de corona crisis. Alleen urgente zaken gaan nog door. Maar wie bepaalt eigenlijk wat urgent is? Terwijl scholen met alle macht proberen de ballen in de lucht te houden door massaal over te gaan op digitaal les te geven, lijkt het erop dat de tijd bij de rechterlijke macht heeft stil gestaan als het gaat om moderne ontwikkelingen op digitaal gebied, uitzonderingen daargelaten. Op 30 maart 2020 verscheen het eindrapport ‘Verkenning Toekomst Juridisch Dienstverlening; bouwstenen voor regulering’. In dit verband is het interessant te lezen wat er aan vooraf ging en welke rol prof. dr. Bob de Wit (zie foto) daarbij gespeeld heeft. Naast zijn aanstelling op Nyenrode geeft prof. De Wit veel presentaties over de digitale revolutie, en het rechtssysteem komt daar altijd slecht van af. Lees meer…

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor / adviseur HU Brussel / Argenta

Voorzichtig optimisme

13 april 2020

De natuur herinnerde ons met harde hand aan haar fundamentele wetten maar voorziet ook in een helingsproces. Ook het virus zal uiteindelijk moeten gehoorzamen en zich plooien naar de regels van de statistiek. We hebben er bij herhaling op gewezen dat er (voorlopig) voldoende stimulerende maatregelen zijn genomen om in de tweede helft van 2020 een krachtig economisch herstel te realiseren. Het herstel van de financiële markten kan zich geleidelijk doorzetten onder de strikte voorwaarde dat de statistische patronen die in China werden waargenomen zich doorzetten in Italië (en Spanje) en zich zo laten vertalen in een verwachte gelijkaardige trend in de VS. In het zuiden van Europa zou rond deze tijd de epidemie over haar hoogtepunt heen moeten zijn, zodat ook in de VS, ondanks de huidige macabere cijfers, het einde van de tunnel in zicht komt vanaf de laatste week van april. Vandaar het grote belang dat we hechtten aan het accuraat modeleren van de ontwikkeling van het virus. De verhoopte ommekeer in de Italiaanse en Spaanse statistieken, zet zich precies door zoals kon worden voorspeld op basis van de eerdere bevindingen aan het initiële front in China. De cijfers die doorsijpelen uit de frontlinies in de Amerikaanse ziekenhuizen van New York, New Jersey en een groeiend aantal andere staten, zorgen nog steeds voor koude rillingen, maar een stabilisatie lijkt in zicht. (Deze grimmige piekwaarden kunnen echter nog wel een tijdje aanhouden). Maar financiële markten blikken, zoals dat moet, al vooruit naar de volgende fase en die lijkt zich te kunnen gaan inzetten zonder dat de Amerikaanse regering genoodzaakt zal zijn om verdere beperkende maatregelen op te leggen.  Lees meer…

Photo: https://pixabay.com

Twee accountants van BDO halen bakzeil bij de Accountantskamer

12 april 2020

In 2017 diende de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een klacht in tegen twee accountants van BDO vanwege het onterecht afgeven van een goedgekeurde controle verklaring van de jaarrekening over 2014 van een internationale zuivelproducent. Deze klacht is afgelopen week grotendeels gegrond verklaard door de Accountantskamer. Het oordeel over de jaarrekening van de accountant was onvoldoende onderbouwd. Ook is na afsluiting van de controle, tijdens het onderzoek van de AFM, nog nieuwe informatie toegevoegd aan het controledossier. Dit is in strijd met de beginselen van professionaliteit en integriteit. De AFM voerde in 2015 en 2016 bij BDO een regulier onderzoek uit naar de wettelijke controle van de jaarrekening 2014 van een internationale zuivelproducent. Deze onderneming is statutair gevestigd in Nederland en is een organisatie van openbaar belang (OOB). De productie vindt plaats in meerdere landen. 
Lees meer…

Lemonade daagt verzekeraars uit

10 april 2020
Kennisbank

Michel Klompmaker

De uit de USA afkomstige verzekeraar Lemonade betreedt vanaf deze maand de Nederlandse markt. Deze zogenaamde “disrupter” binnen de verzekeringsmarkt doet het nét even iets anders dan de traditionele verzekeraars. Deze nieuwe speler reserveert namelijk simpelweg een vast bedrag voor kosten en winst. De rest van het premiegeld gaat naar de uitbetaling van claims en wat er dan vervolgens nadien overblijft wordt gedoneerd aan goede doelen die de polishouders kiezen. Niet voor niets is het bedrijf de enige verzekeraar in de Benelux met een internationaal B-Corp label. Het bedrijf wordt gedreven door sociale impact en baseert haar modellen op gedragseconomie en kunstmatige intelligentie. We spraken er onlangs over met Daniel Schreiber – CEO van Lemonade, waarvan het Europese hoofdkantoor in Amsterdam staat.  
Lees meer…