Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Lekke band

13 juli 2022

Wie nu nog niet zeeziek is van al dat gedein op de financiële markten, beschikt over een stevig stel zeemansbenen. Zonder meer een goede eigenschap om het evenwicht te bewaren op deze woeste baren en zich niet te snel te laten afschrikken door kortstondige turbulentie. Het laat toe om de opportuniteit op lange termijn te benutten en met de nodige gelatenheid tijdelijke tegenslagen te absorberen. Maar toegegeven,  ook wij kreunen onder de strenge test die ons engelengeduld momenteel moet ondergaan. De toxische cocktail van oplopende inflatie, het schier uitzichtloze militaire conflict en de hinderlijke verstoring van de toevoerketens veroorzaken verregaande onzekerheid die plotsklaps omslaat in paniekgolven waarop de financiële markten wekenlang als wrakhout blijven rondzwalken. Het ene probleem versterkt het andere zodat hun combinatie een diep spoor van vernieling nalaat op de aandelen- en vooral obligatiemarkten. Financiële markten vinden weinig houvast om een betekenisvolle remonte in te zetten. Er valt immers altijd wel ergens slecht nieuws te rapen waardoor de moed de investeerders in de schoenen zinkt en iedere poging om een herstelbeweging in te zetten al in de startblokken strandt. Voorlopig althans. Aandachtige waarnemers hebben de wijzigende trend in de inflatiecijfers opgemerkt waarbij de kerninflatie in de VS een dalend pad heeft gekozen, wat zich vertaalt in een substantiële afname van de verwachte inflatie over de komende jaren. Lees meer…

Nationale Bank van België heeft sleutelrol bij NextGenerationEU herstel project

12 juli 2022
Kennisbank

De Nationale Bank van België (NBB) gaat de Europese Commissie ondersteunen in de financiering van het belangrijke NextGenerationEU-herstelproject. De Commissie heeft immers besloten om beroep te doen op de marktinfrastructuur en expertise van de NBB voor de uitgifte van het zeer omvangrijke obligatiepakket dat een waarde heeft van ruim 800 miljard euro. Tijdens de coronacrisis besloot de Europese Commissie de lidstaten te gaan ondersteunen met een omvangrijk herstelproject dat de Unie groener, gezonder, digitaler en veerkrachtiger moet maken. Het pakket kreeg de naam NextGenerationEU en zal gefinancierd worden met middelen die ter beschikking komen dankzij de uitgifte van schuldeffecten met een looptijd van drie maanden tot dertig jaar. In totaal gaat het om een investeringsprogramma van meer dan 800 miljard euro. Voor de uitgifte van deze obligaties heeft de Europese Commissie nu besloten een beroep te doen op de Europese Centrale Bank en op de Nationale Bank van België. Terwijl de ECB als betaalbank zal fungeren zal de NBB de uitgifte van de obligaties in haar effectenvereffeningssysteem verzorgen.
Lees meer…

Zosha Zuidema: “Op alle vier de actielijnen moeten we resultaat halen”

11 juli 2022
Kennisbank

Na haar keynote op het Risk & Compliance Jaarcongres 2022 sprak onze moderator Geert Haisma met Zosha Zuidema van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De functie van de poortwachter kwam uiteraard ter sprake, maar ook de aanpak vanuit het Ministerie zelf, waarbij het Ministerie succesvol wil zijn op de vier actielijnen, die nader toegelicht werden door Zosha Zuidema. Het verstoren van het criminele verdienmodel staat daarbij begrijpelijkerwijs hoog op de agenda.

Zoekt en gij zult vinden…

08 juli 2022

Is het zo dat er een oplossing is in de zoektocht naar goed personeel?  Het tekort aan talent is vandaag de dag een risico bij veel bedrijven. Denk aan de afname van kennis op de werkvloer en de toegenomen druk op bestaande medewerkers, met als extra risico een burn-out. Komt bij het psychologische effect van de lang openstaande vacature in die zin van “er zal wel iets zijn met deze rol”. De volwaardige diensten van een recruitment bureau kunnen nu tegen een lagere prijs per maand dan het salaris van een recruiter worden aangeboden. Door middel van moderne technieken en data gedreven aanpak is Growth Busters bezig op deze markt, waarbij meestal binnen 24 uur live met campagnes gestart kan worden en binnen 2 dagen de eerste kandidaten voorgesteld kunnen worden aan de klant. De vijftien leden van het team sourcen wel tot zes keer zoveel kandidaten per maand als één recruiter. In de praktijk werkt Growth Busters samen met recruiters en recruitment managers als aanvulling op wat er al ingezet wordt. Er zijn momenteel te weinig recruiters in Nederland. Recruiters opleiden, kost tijd en geld. Growth Busters is echter direct inzetbaar.
Lees meer…

Robby Philips: “Ik maak me echt grote zorgen over de omzet van Human Trafficking, die meer is dan die van McDonald”

07 juli 2022
Kennisbank

Deloitte verzorgde in de namiddag tijdens het Risk & Compliance Jaarcongres 2022 een van de break out sessies. Yolanda van Setten van Deloitte ging in de Jachtzaal van het Landgoed Groot Kievitsdal nader in op “Het perspectief op hoe technologie kan worden misbruikt voor criminaliteit en gebruikt om dit te voorkomen.” Voorafgaande deze break out sessie hadden we een gesprek met een collega van Yolanda, Robby Philips en hij maakte zich voor de camera grote zorgen over de rol van de poortwachter als het gaat om “Human Trafficking”.  Hij meldde dat de omzet die daarmee gemoeid is meer is dan de wereldwijde omzet van een concern als McDonald, en dat moet toch te denken geven.

Lees meer…

Caroline Raat

Caroline Raat

Onafhankelijke auteur, onderzoeker en opleider op het gebied van bestuursrecht

Best Practices voor de Wet open overheid

06 juli 2022

Sinds 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) van kracht, de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Veel regels zijn hetzelfde gebleven, en een aantal zaken die niet geregeld waren in de Wob zijn ook niet terug te vinden in de Woo. Een ervan is de manier waarop met een informatieverzoek (‘Woo-verzoek’) moet worden omgegaan – in juridische zin, maar vooral in het zoeken naar informatie. Dat is een gemiste kans, omdat hier veel winst valt te behalen zodat procedures voorkomen kunnen worden. In dit blog leg ik uit hoe het beter kan. Voor het uitvoeren van de ‘zoekslag’ zijn geen regels. De jurisprudentie hierover is voor verzoekers niet gunstig. Het komt erop neer dat zij met bewijs dat de zoekslag niet volledig was moeten aantonen (‘aannemelijk maken’) dat er wel meer documenten waren dan er zijn verstrekt (ECLI:NL:RVS:2020:2437, ECLI:NL:RBMNE:2021:2452, ECLI:NL:RVS:2022:240). Dat is vaak ondoenlijk. Je weet immers niet wat je niet weet! Pas als je door bijvoorbeeld een brief met daarin een verwijzing naar een document dat wel onder het verzoek viel maar dat niet is verstrekt kunt aantonen dat de overheid niet goed heeft gezocht of documenten heeft achtergehouden, maak je een kans.  Lees meer…

Bas van der Veer: “Eigenlijk zijn we de leverancier van het best bewaarde geheim van Nederland op het gebied van compliance”

05 juli 2022
Kennisbank

Op 16 juni jongstleden in de late namiddag spraken we op het Landgoed Groot Kievitsdal met Bas van der Veer van Scope FinTech Solutions over één van de best bewaarde geheimen van Nederland op het gebied van compliance. Van der Veer merkt dat bij zijn klanten uit het Midden- en Kleinbedrijf en bij de grotere bedrijven als hij zijn software oplossingen laat zien, waarbij snel en eenvoudig de poortwachtersfunctie aangestuurd wordt. “Nederland gaat van ons horen” zegt hij, met in het achterhoofd ook de verdere stappen naar Duitsland en België.

Lees meer…

Excuses van De Nederlandsche Bank voor haar rol bij het slavernijverleden

04 juli 2022

De Nederlandsche Bank (DNB) biedt bij monde van haar hoogste bestuurder Klaas Knot excuses aan voor haar rol in het trans-Atlantische slavernijverleden. DNB gaat maatregelen nemen om de doorwerking van het slavernijverleden in het heden te helpen verminderen voor de direct betrokkenen. Het gaat om maatregelen in Nederland, Suriname en het Nederlands Caraïbisch gebied. Dit doet DNB na enkele maanden van reflectie op het onderzoek naar haar slavernijverleden én vele gesprekken met mensen die een stem hebben in het hedendaagse debat hierover. Een interne en externe klankbordgroep hebben ondersteuning geboden in dit proces. Op 9 februari jongstleden heeft DNB al erkend dat haar organisatie betrokken was bij slavernij in de jaren 1814 – 1863. Zo is het geld waarmee DNB opgericht werd, voor een deel verdiend met slavernij. Bovendien waren haar bestuurders persoonlijk betrokken bij slavernijhandel. Daarbij verdedigden velen het bestaan en het voortbestaan ervan. En later negeerden velen lang de gevolgen van slavernij.   Lees meer…

Remke Schermer over de rol van de poortwachter: “Technologie meer combineren met het menselijke oog”

01 juli 2022
Kennisbank

Protiviti is het consultancybedrijf waar Remke Schermer werkt en zij leidde de interactieve break out sessie van Protiviti tijdens het afgelopen Risk & Compliance Jaarcongres op 16 juni jongstleden in Baarn. Aan het einde van de namiddag spraken we met haar over de activiteiten van Protiviti op het gebied van audit, risk & compliance en natuurlijk ook even over game die ze als break out sessie had met de aanwezigen.

Lees meer…

Beloningsregels financiële ondernemingen aangescherpt

01 juli 2022

De Nederlandse overheid meldt het volgende: Om ervoor te zorgen dat perverse prikkels in de financiële sector worden tegengegaan en het vertrouwen in de financiële sector wordt vergroot mogen medewerkers van financiële ondernemingen, van wie de vaste beloning voor een deel uit aandelen bestaat, die pas na vijf jaar verkopen. Financiële ondernemingen zijn ook verplicht om bij hun beloningsbeleid rekening te houden met hun maatschappelijke positie door van tevoren stakeholders te betrekken bij beloningsvoorstellen en daarover verantwoording af te leggen. Dit is de kern van de wet beloningen in de financiële sector die door het vorige kabinet is ingediend en op 1 januari 2023 in werking zal treden.  Lees meer…