Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor / adviseur HU Brussel / Argenta

De aarde is plat

01 oktober 2020

Althans volgens Jay Powell, dienstdoend voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. Hij sluit zich met dit standpunt aan bij een selecte groep die koppig volhoudt dat de vermeende ronde vorm van onze planeet slechts een onderdeel is van één grote complottheorie. Zijn dwangmatige neiging tot het opzoeken van simplistische regeltjes teisterde de financiële markten al in 2015, toen hij nog als tweede viool mocht optreden naast de toenmalige Fed-baas, Ben Bernanke. Zijn visie was dat de balans van de Federal Reserve via een vaste mechanische regel moest worden gestuurd – of in mensentaal uitgedrukt: wat de economische omstandigheden ook mogen zijn, we blijven steeds dezelfde richting aanhouden. Wat de evidentie ook moge zijn, de aarde is plat. Dit leidde destijds tot onnodige rentestijgingen en drukte de markten in een sombere stemming. Maar als je dacht dat betrokkene toen zijn les had geleerd, dan hebt u het bij het verkeerde eind. Hij wist de financiële markten in diepe wanhoop te dompelen door deze (absurde) stelling in 2018 opnieuw te herhalen en – om zich te verzekeren van maximale schade – zelfs stijgingen van de beleidsrente in het vooruitzicht te stellen, terwijl alle economische indicatoren nadrukkelijk wezen op de noodzaak van het omgekeerde. Wie intussen op ’s mans bekering – of beter nog: op enige flexibiliteit – had gerekend, komt dezer dagen helaas opnieuw bedrogen uit. In zijn meest recente toespraak, na het FOMC(1) van 16 september, reduceert hij het monetaire beleid opnieuw tot de toepassing van een simplistisch regeltje: de beleidsrente blijft nog 3 jaar op 0 %. De wereld is een vlakke schijf.  Lees meer…

Personalia

Rashid Shokri

Ervaren testmanager biedt zich aan
Als ervaren testmanager ben ik in staat om ontwikkelaars, testteams en gebruikers aan te sturen, te begeleiden en te motiveren, waarbij ik voor een goede balans zorg tussen kwaliteit, tijd en budget.
Personalia

Ron Brummans

Executive Coach
Persoonlijke ontwikkeling vanuit zelfbewustzijn en zichtbaar in woord en gedrag is de focus van Ron.
Personalia

Edwin van ’t Hof

Edwin is vanaf 2001 betrokken bij compliance processen van zowel PwC als van cliënten van PwC.
Binnenkort zal hij deelnemen aan het Landelijk Kenniscentrum Compliance van het INVK. Naast deze compliance functies is Edwin vertrouwenspersoon en heeft hij een kleine coaching praktijk.

Whitepaper

LexisNexis

Verborgen in het volle zicht, Beneficial Ownership herkennen

30 september 2020

Instellingen die vallen onder de Wwft, de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme, zijn verplicht de identiteit van de UBO (Ultimate Beneficial Ownership) van derde partijen te achterhalen. De UBO is de natuurlijke persoon (of personen) die uiteindelijk eigenaar is (zijn) van of zeggenschap heeft (hebben) over een klant en/of de natuurlijke persoon namens wie een transactie wordt uitgevoerd. Witwassen houdt in dat illegaal verkregen vermogen legaal wordt gemaakt, zodat de illegale herkomst niet langer zichtbaar is. Dankzij de UBO wetgeving vanuit de EU, die overigens per land nog verschilt, wordt het voor de overheden makkelijker om achter de identiteit van personen te komen die liever anoniem blijven. Sinds eind september 2020 geldt ook nog de verplichting om een UBO-register bij te houden. Het is van belang dat u als organisatie weet met wie u zaken doet. Dit geldt voor alle partijen die onder Wwft vallen.

Steeds meer Europese overheden, regelgevers en toezichthouders streven naar meer transparantie, minder corruptie en minder witwassen en daarbij is deze nieuwe UBO wetgeving een belangrijke middel geworden.

In deze Nederlandstalige whitepaper die u gratis kunt downloaden leest u de achtergronden en u ontdekt hoe u de UBO kunt herkennen.

UBO-register vanaf nu een feit

29 september 2020
Kennisbank

Michel Klompmaker

Het zat eraan te komen, al maanden, maar vanaf 27 september 2020 is het nu officieel. Het UBO-register voor vennootschappen en andere juridische entiteiten in Nederland is in werking getreden als onderdeel van het handelsregister. Bij inschrijving van nieuw opgerichte entiteiten in het handelsregister dienen de uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van die entiteiten in het UBO-register te worden ingeschreven. Bestaande entiteiten hebben nog 18 maanden de tijd om hun UBO’s in te schrijven, ergo tot 27 maart 2022. Wat zijn de verschillen met de huidige wetgeving en wat kunnen de consequenties zijn? We legden ons oor te luister bij Maarten Buma, partner bij NautaDutilh die ons verder op weg hielp, waarvoor dank.  Lees meer…

Paulus Jansen: “Bij verduurzaming verliest de individuele aanpak het altijd van de collectieve.”

28 september 2020
Kennisbank

Michel Klompmaker

Als laatste keynote van het RiskCongres Lokaal Bestuur mocht Paulus Jansen het woord voeren. Paulus Jansen heeft een bestuurlijke en politieke carrière achter de rug en kon als jonge pensionado vrijuit spreken over het thema “Bestuurlijke risico’s rond het klimaat en de verzakking van vastgoed”. Met zijn ervaring als wethouder van Utrecht, het Tweede Kamerlidmaatschap en de periode als directeur van de Woonbond en daarvoor nog de achttien jaren waar hij werkzaam was bij een uitvoerend bouwbedrijf en ingenieursbureau maakte dat Paulus Jansen bij uitstek geschikt was om zonder last of ruggenspraak op basis van zijn jarenlange ervaring een zeer boeiend betoog kon houden. En dat deed hij ook!  Lees meer…

Nederlands wetsvoorstel plan aanpak witwassen in de maak

26 september 2020
Kennisbank

Over niet al te lange tijd zullen contante betalingen vanaf drieduizend euro voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren niet meer mogelijk zijn. Er komt ook een wettelijke mogelijkheid voor gezamenlijke transactiemonitoring door banken. Het een en ander staat in een wetsvoorstel waar de ministerraad op voorstel van minister Hoekstra van Financiën en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid mee heeft ingestemd. Opmerkelijk is dat er in dit wetsvoorstel maatregelen getroffen worden om de integriteit van de trustsector te waarborgen. De afgelopen jaren is namelijk gebleken dat de wetgeving in deze sector nog niet volledig wordt nageleefd en er integriteitsrisico’s blijven bestaan. Dienstverlening waaraan bijzonder hoge integriteitsrisico’s zijn verbonden, wordt daarom verboden.  Lees meer…

Transparantie in de rechtspraak, scoort Nederland wel zo hoog als wordt beweerd?

25 september 2020
Kennisbank

Caroline Raat

Nederland scoort hoog op allerlei internationale rankings. Dat is mooi. Zo staat Nederland al jaren op plaats 8 in Transparency International’s CPI. Dat staat in schril contrast met een eveneens zeer hoge plaats als ‘facilitator’ van juridische en financiële constructies ten behoeve van het wegsluizen en witwassen van crimineel geld. Op de CPI is kritiek, omdat er slechts een perceptie van corruptie wordt gemeten, en onder meer de welvaart van het land als belangrijke factor wordt meegewogen. De CPI meet dus ‘van alles’. Dat het met openbaarheid van bestuur niet best gesteld is, is inmiddels common knowledge. De Nederlandse Wob staat op een treurige plek 73 in de RTI Rating. De praktijk van die wet is niet beoordeeld in de ranking, maar de ervaring van journalisten en burgers spreekt boekdelen: daar zou de ranking nog wel eens lager kunnen liggen. In dit artikel ga ik in op de hoge ranking van de Nederlandse rechtspraak en de merkwaardige manier waarop die tot stand komt. Ook stel ik vragen bij al die zaken die de TV niet halen: klopt het beeld van de gemiddelde burger wel? Verder pleit ik voor zelfreflectie en transparantie bij rechters, ook als dat moeilijk is.  Lees meer…

Whitepaper

IIA

Risk in Focus 2021 : COVID-19 wijzigt het risicoprofiel van de organisatie

24 september 2020

Het mag duidelijk zijn, COVID-19 heeft ernstige gevolgen voor de risicoprofielen van veel organisaties en daarmee ook voor de auditplannen van 2021. Het is dan ook niet verassend dat “Disasters and Crisis response” nieuw èn hoog is binnengekomen in de top-10 hot topics voor internal audit. Deze lijst van hot topics wordt jaarlijks in het Risk in Focus rapport van IIA opgenomen. Elk jaar slaan de Europese Instituten van Internal Auditors de handen ineen om na te gaan welke risico’s Chief Audit Executives voorzien voor het volgende kalenderjaar. Voor het derde jaar op rij staan de cybersecurity risico’s bovenaan. De macro-economische en geopolitieke risico’s klommen met 29 procent ten opzichte van vorig jaar. Het belang van weerbaarheid en aanpassingsvermogen komt duidelijk uit het rapport naar voren. De resultaten van het rapport zijn erg waardevol voor organisaties die de auditplannen voor 2021 moeten opstellen. Het rapport Risk in Focus 2021 geeft een goed zicht op welke uitdagingen het komende jaar te wachten staan. Als bezoeker van het Risk& Compliance Platform Europe kunt u het nieuwe rapport Risk in Focus gratis downloaden. Lees meer…

Opslagcapaciteit steeds crucialer als Operational Risk issue in coronatijd

23 september 2020

Het is natuurlijk niet zo spannend. Een distributiecentrum dat haar opslagcapaciteit verdubbelt. Toch staan we er even bij stil, want in deze coronatijd zijn we meer en meer afhankelijk geworden van het goed functioneren van de goederenstromen als gevolg van de digitalisering, opkomst van webshops en de strakkere leveringstermijnen voor diensten en industrieën. Dat blijkt ook uit het zojuist uitgekomen rapport van de Internal Auditors beroepsvereniging IIA. Niet alleen de afnemers van goederen stellen contractueel steeds hogere qua leveringstermijnen, maar ook de Westerse consument anno 2020 is verwend en verwacht dat de levering correct en op tijd geschiedt. We realiseren ons misschien dat niet zo bewust, maar Operational Excellence in de distributiesector is uit het oogpunt van operational risk van groot belang voor de economie. Daarom staan we vandaag even stil bij zo’n distributiecentrum, dat van UniPharma in Middelburg.        Lees meer…

Smart grids voor water

22 september 2020
Kennisbank

Hans Timmerman

Afgelopen week was ik op het RiskCongres Lokaal Bestuur dat zich focuste op de bestuurlijke risico’s van verzakking van vastgoed. Het noorden en westen van Nederland bestaan grotendeels uit hoog- en laagveen. Een bodem die relatief zacht is en daarom bouwen we al eeuwen onze huizen op palen op de onderliggende zandgronden. Maar onze veenbodem klinkt gestaag in, sommige gebieden zijn de afgelopen 800 jaar al vier meter gedaald. En nog steeds dalen die gebieden met 3 tot 5 centimeter per jaar. Deskundigen denken dat we nog zeker 1 à 2 meter verder zullen dalen voordat er stabilisatie ontstaat. De variabele bodemdaling in de orde van centimeters per jaar is voor Nederland een groot probleem. Veel groter dan de stabiele zeespiegelstijging van slechts 2 millimeter per jaar. Bodemdaling is een grote uitdaging voor vele gemeenten. Dit jaar hebben al 203 gemeenten melding gemaakt van serieuze verzakking van vastgoed. Ongeveer 100 gemeentes meldden zelfs meer gebieden binnen hun gemeente, waar dit probleem voor huiseigenaren en (dus) onze maatschappij, een ernstig probleem aan het worden is. Want de schade van deze verzakkingen loopt in de vele tientallen miljarden voor de woningen die vóór 1970 zijn gebouwd. Lees meer…

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor / adviseur HU Brussel / Argenta

Prijs de dag niet voor de avond gevallen is

21 september 2020

Dat doen we vanzelfsprekend ook niet. Maar toegegeven: de verleiding was groot om in euforie te vervallen, gelet op de winstgevende accenten die we al geruime tijd leggen in technologiewaarden, die in augustus met een zelden geziene verschroeiende versnelling iedereen het nakijken hadden gegeven. Het arsenaal aan Bijbels geïnspireerde waarschuwingen voor de mogelijke gevolgen van hoogmoed is ons echter geenszins vreemd. De technologiereuzen kenden een ongezien lange zomer, maar werden tijdens de eerste dagen van september op een reeks stevige onweersbuien getrakteerd. Een terugslag, welswaar relatief beperkt in omvang en wellicht ook in tijd, was onvermijdelijk. Maar een dergelijke ommekeer is onmogelijk te timen omdat de trigger die een dergelijke beweging in gang trekt onvoorspelbaar is. In dit geval zorgden, vreemd genoeg, de relatief gunstige conjunctuurcijfers in de VS en de stroom aan optimistisch nieuws over de nakende beschikbaarheid van een efficiënt vaccin, voor flink wat averij op de technologiebeurzen. De schade bleef echter zeer beperkt op andere onderdelen van de wereldmarkten. De koersontwikkeling van de technologiewaarden brengt onvermijdelijk de beelden in herinnering van de scherpe terugval bij de aanvang van dit millennium, toen de technologiezeepbel implodeerde onder het gewicht van zijn hooggespannen verwachtingen. De vergelijking met de situatie in 2000 leert ons echter snel dat de waarderingen in de aanloop van het tranendal op de NASDAQ fundamenteel afwijken van de huidige waardering. In 2000 werden aandelen nog zonder al te veel nuance tot op een ijle hoogte gekatapulteerd door de panische vrees bij beleggers om de gouden bergen te missen die de dot com revolutie in het vooruitzicht stelde. De recente evolutie is echter niet gekenmerkt door dergelijke speculatie, op enkele uitzonderingen na. Integendeel, de technologiewaarden stegen omdat ze de beste kans boden op substantiële en tastbare winsten en tegelijk anticipeerden op wat, hoe dan ook, komen zou: radicale digitalisering, automatisering en robotisering.  Lees meer…