Tom Loonen: “Eigenlijk draait ieder geschil weer om één ding: een gebrek aan goede communicatie”

06 maart 2023
Kennisbank

Michel Klompmaker

We spraken onlangs met Tom Loonen, hoogleraar financieel recht & integriteit aan de Vrije Universiteit Amsterdam over verschillenden zaken, maar met name over de manier waarop financiële instellingen heden ten dage de wetgeving rond het voorkomen van financiering van terrorisme en de anti witwas wetgeving, in Nederland bekend als de Wwft, interpreteren en toepassen. Tom Loonen heeft niet alleen een wetenschappelijke achtergrond, maar is zelf heel lang werkzaam geweest bij de private bank Insinger Gilissen in Amsterdam en is Raad bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam en lid van Tuchtrecht Banken. Sinds kort is hij ook special counsel geworden bij het internationaal advocatenkantoor Pinsent Masons PLC. Lees meer…

Photo: Figuur: copyright De Nederlandsche Bank

Analyse van de inflatie door centrale bankiers

03 maart 2023
Kennisbank

Jarenlang schommelde de inflatie in het eurogebied rond de 1,5%. Er was een historisch lage rente en de doelstelling qua inflatie van de Europese Centrale Bank (ECB) lag op 2%. Opeens, vanaf de zomer van vorig jaar stegen de prijzen hard, om in oktober 2022 te pieken op 10,6% in het eurogebied. Voor beleidsmakers en centrale bankiers is het cruciaal om goed inzicht te hebben in de oorzaken van de snel stijgende inflatie. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een technische analyse uitgevoerd en de oorzaken op een rij gezet. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in drie fases. De eerste fase is de coronapandemie en de daarbij horende lockdowns in de eerste helft van 2020. De tweede fase bestaat uit de gedeeltelijke heropening van de economie in de tweede helft van 2020, tot en met de nazomer van 2021. Fase drie beslaat de volledige heropening van de economie in het eurogebied (vanaf eind 2021) en de inval van Rusland in Oekraïne daarna.
Lees meer…

Nieuwe wereldwijde standaarden in de maak voor internal audit

02 maart 2023
Kennisbank

Gisteren maakte het Institute of Internal Auditors, dé wereldwijde beroepsvereniging voor internal auditors, het concept bekend van de wijzigingen in het International Professional Practices Framework (IPPF).  Dit is gepubliceerd voor consultatie, waarmee de International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing een ingrijpende update krijgen. De consultatie periode loopt vanaf 1 maart tot 30 mei dit jaar. Deze consultatie is de volgende stap in het IPPF Evolution Project, een uitgebreid proces dat in 2021 is gelanceerd en waarbij veel internal auditors en belanghebbenden betrokken zijn.
Lees meer…

Gênante vertoning voor Nederland (en België trouwens ook)

01 maart 2023
Kennisbank

Volgens ingewijden hing het al een tijdje in de lucht, maar nu is het dan echt zover! De Europese Commissie daagt Nederland (een van de zes oprichters van de EEG, weet u nog?) voor de Europese rechter omdat het verzuimt EU-regels voor het vrijgeven van overheidsinformatie in te voeren. In Nederland zelf lopen al veel instanties, belanghebbenden en journalisten tegen hetzelfde probleem op. De Open Data richtlijn vanuit de EU is ingevoerd om overheden te dwingen om transparant te zijn, maar Nederland heeft die richtlijn niet overgenomen, terwijl dat eigenlijk al anderhalf jaar geleden had moeten gebeuren… Het gevolg zou kunnen zijn dat het Europees Hof van Justitie Nederland een dwangsom oplegt. Dat zou toch wel buitengewoon gênant zijn voor de Nederlandse regering.
Lees meer…

SOMI wil exclusief belangenbehartiger worden in de collectieve claim tegen TikTok in Nederland

28 februari 2023
Kennisbank

De Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) is een non-profit organisatie die is opgericht om vraagstukken van maatschappelijk belang te signaleren en te beïnvloeden. SOMI zet zich als erkende claim stichting in op het gebied van privacy en data-autonomie, onder andere voor de bescherming van de grondrechten van consumenten en minderjarigen die gebruik maken van diverse online diensten. SOMI onderzoekt misstanden, informeert het publiek en helpt benadeelde partijen. Met als het voeren van collectieve procedures en het vorderen van schadevergoeding. Op dit moment onderzoekt vermeende AVG-schendingen door Meta (Facebook) en TikTok. Op dit moment is er wat gedoe rond de exclusiviteit. In de tweede fase van de collectieve claim tegen Tiktok zal namelijk één van de drie stichtingen die claims hebben ingediend, kunnen worden geselecteerd als exclusieve belangenbehartiger. In de beslissing van 9 november 2022 heeft de rechtbank van Amsterdam SOMI, Stichting Take Back Your Privacy en Stichting Massaschade & Consument de gelegenheid gegeven hun argumenten in te dienen die de benoeming de exclusieve belangenbehartiger rechtvaardigen.
Lees meer…

Triodos Bank wenste niet buiten de rechtbank om in overleg te treden met de Stichting Certificaathouders

27 februari 2023
Kennisbank

De Stichting Certificaathouders Triodos Bank heeft de mondelinge behandeling van het Verzoekschrift tot het instellen van een Enquêteprocedure door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam op 22 december 2022 achter de rug. Aan het einde van de zitting op 22 december 2022 stelde de voorzitter van de Ondernemingskamer aan de Stichting de vraag of deze bereid zou zijn om met de Triodos Bank te gaan praten, al dan niet onder leiding van een mediator.  De Stichting heeft op 27 januari 2023 de Triodos Bank een voorstel gedaan over een onderzoek buiten de rechtbank. In die brief is aangegeven onder welke voorwaarden de Stichting bereid was om in gesprek te gaan met de Triodos Bank om antwoord te krijgen op de vragen die in het Verzoekschrift aan de Ondernemingskamer zijn gesteld. Op 7 februari 2023 heeft de Stichting van de Triodos Bank antwoord ontvangen op de brief van 27 januari 2023. De uitkomst van deze briefwisseling is dat de zaak in de  rechtbank uitgevochten zal worden.

Lees meer…

Rijksinspecties krijgen meer power in de toekomst

24 februari 2023
Kennisbank

Er gaat wellicht wat veranderen in de relatie tussen de rijksinspecties en de overheid.  Er wordt gewerkt aan een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat de toezichthouders van de rijksoverheid (de rijksinspecties) onafhankelijker hun taak kunnen uitvoeren. De Nederlandse minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schrijft dit aan de Tweede Kamer in reactie op een initiatiefnota van het Tweede Kamerlid Omtzigt. Het wetsvoorstel zal naar verwachting begin 2024 naar de Raad van State worden gestuurd.
Lees meer…

Sylvester Eijffinger: “Nieuwe pensioenwet is onnodig, onwenselijk en onrechtmatig”

23 februari 2023
Kennisbank

Volgens Emeritus Professor of Financial Economics Tilburg University, Sylvester Eijffinger is de nieuwe pensioenwet onnodig, onwenselijk en onrechtmatig. In de ‘position paper’, die hij geschreven heeft in het kader van de Deskundigenbijeenkomst Wet Toekomst Pensioenen, afgekort WTP, doet hij de aanbeveling om af te zien van het nieuwe stelsel. De WTP is onnodig vanwege de stijging van de kapitaalmarktrente in de eurozone en dus ook in Nederland. De kapitaalmarktrente in de eurozone is door de Europese Centrale Bank (ECB) sinds de financiële crisis in 2008/2009, en als gevolg daarvan de eurocrisis vanaf de “whatever-it-takes” uitspraak, door de ECB in grote mate gemanipuleerd met de opkoopprogramma’s (APP en PEPP) en lange termijn kredietfaciliteiten (LTRO), zodanig dat er geen sprake was van ‘marktrentevorming’ op de Europese en dus Nederlandse kapitaalmarkt. Het kapitaaldekkingsstelsel is door een kunstmatige rekenrente (‘ultimate forward rate’) binnen het Financieel Toetsingskader (FTK) sterk ondergraven. Dat heeft niet alleen geresulteerd in grote vermogensverliezen bij de pensioenfondsen, maar ook tot hoge pensioenverplichtingen en een lage dekkingsgraad bij alle fondsen. Inmiddels is de kapitaalmarktrente door de hoge inflatie(verwachtingen) sterk gestegen en is een fundamentele herziening van het Nederlandse pensioenstelsel (WTP) onnodig, aldus Eijffinger.
Lees meer…

De griezelvallei van robots zoals ChatGPT

22 februari 2023
Kennisbank

Hans Timmerman

Roboticus Masahiko Mori beschreef in 1970 in zijn boek The uncanny Valley het ongemakkelijke gevoel dat mensen krijgen als namaak heel erg natuurlijk wordt. Mori’s hypothese stelt dat naarmate het uiterlijk van een robot menselijker wordt, de emotionele reactie van waarnemers steeds positiever wordt. Totdat een punt wordt bereikt dat het ‘te echt’ wordt. Dan slaat die positieve reactie opeens om in een sterk negatieve reactie van angst en afkeer. Dit gebied tussen een ‘enigszins menselijke’ en ‘volledige menselijke’ robot roept een horror gevoel op. Een griezelige verschijning van een entiteit die zichtbaar niet menselijk is, maar daar angstig dichtbij komt. Pas als de robot niet meer te onderscheiden is van de mens, verdwijnt de angst en neemt de empathie weer toe. Dit gebied noemde Mori ‘the uncanned valley’, een vallei die zo diep is dat we het angstig vinden, de griezelvallei. Mori heeft veel onderzoek gedaan naar de emotionele reacties van mensen op het gebied van robotica en automatisering.
Lees meer…

Michel Klompmaker genomineerd voor de Nationale Compliance Award

21 februari 2023

Met enige trots berichten we u dat de oprichter en hoofdredacteur van het Risk & Compliance Platform Europe, Michel  Klompmaker, onlangs aangenaam verrast werd met zijn nominatie voor de Nationale Compliance Award. Het Nederlands Compliance Instituut faciliteert jaarlijks de verkiezing en uitreiking van de Nationale Compliance Award aan de persoon of organisatie die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het vakgebied compliance en de professionalisering van de compliance functie in het bijzonder. In de circa 25 jaren dat compliance in Nederland in organisaties is verankerd, is het uitgegroeid tot een volwassen vakgebied waarin specialisten vanuit verschillende disciplines werkzaam zijn. In verschillende sectoren is compliance een belangrijk onderdeel geworden van de organisatie en is veelal ingebed op grond van wettelijke verplichtingen. Het Nederlands Compliance Instituut heeft in 2004 de Nationale Compliance Award ingesteld. Eerdere winnaars waren onder andere de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen in 2021, Erik Reissenweber in 2020, Geert Vermeulen in 2019 en Muel Kaptein in 2018. De allereerste winnaar, in 2004, was Wim Lieve. Via deze link kan er gestemd worden.  Lees meer…