Robeco beboet als gevolg van onvoldoende controle cliënten

08 april 2022
Kennisbank

De Autoriteit Financiële Markten, afgekort AFM, heeft op 31 maart 2022 een bestuurlijke boete van twee miljoen euro opgelegd aan Robeco Institutional Asset Management B.V., afgekort RIAM. De boete is opgelegd omdat RIAM in de periode tussen juli 2018 en april 2020 er onvoldoende voor heeft gezorgd dat de beleggingsinstellingen die in RIAM’s beheer zijn, cliënten hebben gecontroleerd op witwassen. De Wwft heeft als doel om het witwassen van geld en het financieren van terrorisme te voorkomen en te bestrijden. Beheerders van beleggingsinstellingen hebben daarbij een rol als poortwachter, om criminele geldstromen buiten het financiële stelsel te houden. Dit betekent onder meer dat zij een voortdurende controle moeten uitoefenen op hun cliënten.  Lees meer…

Photo: Stef Blok, minister van Buitenlandse Zaken

“Klusjesman” van premier Rutte mag tijdelijk coördinator sancties worden

07 april 2022
Kennisbank

Michel Klompmaker

De “politieke klusjesman” van de Nederlandse premier wordt weer van stal gehaald en mag zich nu Nationaal Coördinator Sanctienaleving en Handhaving noemen in afwachting van zijn voordracht als Nederlands lid van de Europese Rekenkamer. Tja, Stef Blok was al eerder minister van Economische Zaken en Klimaat (2021), minister van Buitenlandse Zaken (2018-2021), minister van Veiligheid en Justitie (2017) en minister voor Wonen en Rijksdienst (2012-2017). Toen hij minister van Wonen en Rijksdienst was heeft hij een spoor van vernieling achtergelaten in de sociale huisvesting. De gevolgen van zijn beleid, met onder andere de verkoop van hele blokken sociale huurwoningen aan buitenlandse  investeerders zijn heden ten dage nog steeds zichtbaar en voelbaar. Maar ja, Stef Blok is van alle markten thuis, dus nu mag hij als nationaal coördinator sancties aan de slag.    Lees meer…

Menselijke logica versus quantum computing

06 april 2022
Kennisbank

Hans Timmerman

Veel beveiliging en veiligheid in de digitale wereld is gebaseerd op het via algoritmes versleutelen van data. En zolang een mens of computer moeite heeft om het algoritme achter die versleuteling te ontdekken, is die veiligheid geborgd. In een eerdere blog over digitale handtekeningen beschreef ik dat veel geheime sleutels zijn gebaseerd op het gebruik van priemgetallen. Computers hebben grote moeite met factoriseren, het ontbinden van grote getallen in priemgetallen. Het huidige wereldrecord van een supercomputer is momenteel een getal van 768 bits (dat is een getal met ruim 230 getallen). Zolang een algoritme een veel groter priemgetal hanteert, is encryptie nog veilig. RSA gebruikt momenteel 2048 bit getallen. Dus veilig . . . tot nu toe. Lees meer…

Meer over Lean Six Sigma

05 april 2022

Geert Haisma

De laatste jaren wordt er meer aandacht besteed aan procesverbetering en manieren om dit zo optimaal mogelijk te verwezenlijken. Het zogenaamde ‘agile werken’ komt om de hoek kijken. Agile betekent letterlijk ‘behendig en lenig’. Deze manier van werken wordt gezien als efficiënt en effectief en focust zich op het resultaat door continu bij te sturen. Hierdoor ontstaat een flexibele samenwerking, met uw team én met de klant, en het geloof in synergie. Aanpassing en veerkracht zijn belangrijk is voor organisaties, zorgt ‘agile werken’ dat je tot een beter en sneller resultaat komt.

Lees meer…

Photo: Foto: TUDelft

Melden van integriteitsschendingen: Hoe kan het beter?

04 april 2022
Kennisbank

Kim Loyens & Caroline Raat

Organisaties beschouwen meldingen van integriteitsschendingen als een belangrijke bron van informatie voor het integriteitsbeleid. Het doen van een melding is echter niet zonder risico. Onderzoek in binnen- en buitenland laat zien dat melders vaak vergelding ondervinden. Zij worden dan bestempeld als verrader, krijgen te maken met intimidatie, of zien promotiekansen in rook opgaan. In bepaalde situaties volgt na onrechtmatig ontslag zelfs blacklisting in de gehele sector. Wetgeving die medewerkers na het melden van een integriteitsschending beschermt tegen represailles en benadeling is dus cruciaal. Maar wat zijn precies de regels op dit vlak, zijn deze voldoende bekend bij potentiële melders en werken ze in alle gevallen?
Lees meer…

Trustkantoren “onder vuur”

02 april 2022

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne is gisteren door de Nederlandse overheid besloten dat dienstverlening door trustkantoren gericht op Russische geldstromen verboden wordt. Zo komt er een verbod om trustdiensten te verlenen aan personen en bedrijven die gevestigd zijn of een uiteindelijk belanghebbende (UBO) woonachtig in Rusland of Wit-Rusland. Hierdoor wordt het moeilijker om via Nederland te opereren. Zij kunnen niet meer gefaciliteerd worden door trustkantoren in Nederland en moeten de vestiging, administratie en het beheer van de rechtspersoon zelf regelen. Deze maatregelen zouden bij voorkeur in Europees verband worden geregeld. Omdat het onzeker is of dat op korte termijn lukt wordt nationale spoedwetgeving voorbereid. De ministerraad heeft op voorstel van minister Kaag van Financiën ingestemd met dit wetsvoorstel dat voor spoedadvies wordt voorgelegd aan de Raad van State. Daarna wordt het ingediend bij de Tweede en Eerste Kamer. Het verbod verplicht tot het beëindigen van de dienstverlening. 
Lees meer…

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Speak softly and carry a big stick

01 april 2022

De tijd lijkt nog niet rijp voor een onderhandeld akkoord, al zal dat er moeten komen om dit mensonterende militaire conflict te beëindigen. Na een (lange) maand van barbaars Russisch geweld en moedig verzet van de lokale bevolking, heeft de agressor echter te veel grondgebied ingenomen om in te binden op zijn initiële eisen. Maar Oekraïne voelt zich, gesterkt door de Westerse steun en zijn eigen militaire weerbaarheid, steeds minder geneigd om in te gaan op de verregaande Russische voorwaarden. De vertraagde militaire opgang maakt de burgerbevolking echter steeds kwetsbaarder voor willekeurige terreur die geen enkel militair belang heeft, maar enkel dient om de tactische positie aan de onderhandelingstafel te verbeteren. Lees meer…

Mijntje Lückerath een van de drie genomineerden voor Joke Smit oeuvreprijs

30 maart 2022
Kennisbank

Agnes Samuel, Geke Rosier of Mijntje Lückerath. Wie van deze drie genomineerden krijgt woensdag 20 april de Joke Smit oeuvreprijs? De Joke Smitprijs is een tweejaarlijkse regeringsprijs die gaat naar een persoon of organisatie die zich inzet op het gebied van gendergelijkheid. De winnaar van de oeuvreprijs, die bepaald wordt door de jury, ontvangt een kunstobject en een bedrag van € 10.000. De prijs is vernoemd naar de feministe Joke Smit (1933–1981). De uitreiking van de prijs is in verband met de coronabeperkingen verplaatst naar dit voorjaar. Mijntje Lückerath is Hoogleraar Corporate Governance en maakt met de Female Board Index cijfers inzichtelijk met betrekking tot vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Volgens de jury draagt ze daarmee bij aan het maatschappelijke debat en geven deze cijfers inzicht in de positie van vrouwen in de top.
Lees meer…

VNG wil maatregelen rond uitwas WOZ-beschikkingen

28 maart 2022

Zogenaamde “no cure no pay” bureaus die namens inwoners bezwaar indienen bij gemeenten tegen WOZ-beschikkingen zijn een doorn in het oog van veel gemeenten en van de VNG.  De Wet Waardering onroerende zaken bepaalt dat een gemeente ieder jaar alle onroerende zaken in de gemeente taxeert. Deze ‘WOZ-waarde’ wordt ieder jaar aan inwoners bekend gemaakt met het toezenden van een WOZ-beschikking. Jaarlijks taxeren gemeenten ruim 9 miljoen onroerende zaken. Tegen circa 3% van de WOZ-beschikkingen wordt bezwaar gemaakt. Dat gebeurt de laatste jaren steeds vaker door no cure no pay-bureaus. In 2017 was het percentage bezwaren via no cure no pay-bureaus 22%. In 2022 wordt bijna de helft van alle bezwaren tegen WOZ-beschikkingen ingediend door no cure no pay-bureaus. De algemeen directeur van de VNG, Leonard Geluk, zie foto hierboven, heeft zo zijn bedenkingen.
Lees meer…