Anti Fraude Award 2021 voor ‘ontfraudeur’, politicus Chris van Dam

05 november 2021

Michel Klompmaker

Op 4 november werd aan het begin van de avond als afsluiting van het zevende Fraude Film Festival in het altijd mooie, inmiddels Koninklijke, Tuschinski Theater in Amsterdam de Anti Fraude Award uitgereikt aan Chris van Dam, de CDA politicus die leiding gaf aan het parlementaire onderzoek rond de toeslagenaffaire en als eerste het rapport mocht overhandigen aan de toenmalige Kamervoorzitter mevrouw Arib.Van Dam kon vanwege griep niet live aanwezig zijn, maar hij sprak de zaal toe via een video verbinding vanuit zijn huis. De expertjury beschreef hem als een criticus van formaat, die zich feitelijk en eerlijk uitspreekt. Het zevende Fraude Film Festival werd geopend door een trotse burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, die in het kort iets zei over de ontstaansgeschiedenis van Tuschinski. Maar er gebeurde meer die dag, waarbij in het begin werd stil gestaan bij het overlijden jongstleden augustus van de initiatiefnemer van het Fraude Film Festival Rob Otjens.
Lees meer…

Personalia

Selvi Lajqi

Co-Founder The Talent Inn voor Audit, Risk, Finance, Compliance en Data professionals
Selvi is verantwoordelijk voor hét portaal voor Audit, Risk, Finance, Compliance en Data professionals waar job matching verder gaat dan alleen het klassieke cv.
Personalia

Egbert Krop

CFO Icoinic Capital
Ervaren Manager vanuit Audit Compliance en Operations in de Financial Services Industry.
Personalia

Jethro Vrouwenfelder

Partner EBBEN Partners, expert op het gebied van forensisch onderzoek
Ervaren fraudeonderzoeker en tevens bestuurslid van het IFFC, Institute for Financial Crime.
Personalia

Frank Staelens

Managing Director Whistleblowing Management
Voor diensten en technologie die garant staan voor een compliant aanpak van de nieuwe Europese klokkenluidersregels.
Personalia

Ed Jansen

Organisatie adviseur, Certified Public Controller en Accountant in Business
Zijn deskundigheid betreft de gebieden governance, bestuurlijke informatieverzorging, internal control, bedrijfsvoering, evaluaties en toezicht.
Personalia

Andrew Hoffmanns

Founder EthXCom
Ethics & Compliance specialist op het gebied van het opzetten en / of verbeteren van een integriteitsprogramma.
Johan de Kruijf

Johan de Kruijf

Docent bestuurskunde aan de Radboud Universiteit

Erfpacht als vorm van maatschappelijk risicomanagement?

02 november 2021

Nederland kent op dit moment een woningtekort van circa 300.000 woningen en de planning is dat er in totaal nog circa 1 miljoen huizen bij zouden moeten komen. Tegelijkertijd is er onzekerheid over de bevolkingsontwikkeling: gaat die echt groeien of blijft die min of meer stabiel? Ook is er onduidelijkheid over het vraagstuk van kwalitatieve woningbehoefte: eengezinswoningen, meergezinswoningen, levensloop bestemming, groter of kleiner? Kortom veel onduidelijkheid op de woningmarkt. Bovendien is er een breder vraagstuk rondom grondgebruik: ook landbouw en bedrijven vragen ruimte. Klassiek bouwen betekent voor de lange termijn bouwen. Dat betekent dat wanneer de ruimte eenmaal is bezet het moeilijk is om te herstructureren, ook wanneer er duidelijk sprake lijkt te zijn van structurele leegstand of niet passend aanbod. Bij flexibeler bouwen is herstructurering in theorie wel mogelijk, maar dat veronderstelt wel dat er dan sprake is van een gelijkwaardig verdienmodel voor het onderliggende grondgebruik: grond teruggeven aan de natuur is voor een private eigenaar een verliesgevende aangelegenheid. Dat geldt al voor agrarische grond, maar des te meer voor grond waar een bestemming voor bebouwing op ligt omdat voor die grond de prijzen wezenlijk hoger liggen dan voor landbouwgrond. Hier zit het verdienmodel van de projectontwikkelaars. In theorie hebben gemeenten via de wet voorkeursrecht gemeenten de mogelijkheid om het eerste recht van koop voor een bepaald gebied vast te leggen. Het huidige grondbeleid van gemeenten is veelal passief en faciliterend waardoor er alle ruimte is voor de markt om strategische grondposities op te kopen en zo een sterke onderhandelingspositie richting gemeente maar ook potentiële kopers zijn daarmee afhankelijk van die partijen.  Lees meer…

Pels Rijcken trekt conclusies na schandaal met Oranje

01 november 2021
Kennisbank

Het bekende advocaten- en notarissenkantoor Pels Rijcken maakte onlangs bekend te stoppen met het notariaat en het kantoor gaat zich voortaan volledig richten op de advocatuur. De directe aanleiding vormt een grootschalige fraude die in september 2020 aan het licht is gekomen. De fraude werd gepleegd door één notaris, tevens bestuursvoorzitter Frank Oranje, zonder dat daar andere kantoorgenoten bij betrokken waren. Er kon ruim 18 jaar worden gefraudeerd en er zijn geen alarmbellen afgegaan. Dat  is toch wel bijzonder te noemen. Lees meer…

Jaarcongres Witwassen nu in Amsterdam

29 oktober 2021

De dertiende editie van het congres Witwassen, georganiseerd door Kerckebosch, vindt plaats op donderdag 25 november in het Van der Valk Hotel Amsterdam Zuidas en is bestemd voor iedereen die in de keten van witwasbestrijding actief is. Recente ervaringen en praktijkvoorbeelden bieden nieuwe inzichten. Welke trends zijn er? Wat speelt er op het gebied van wet- en regelgeving? Op welke signalen moet u letten? Wat zijn de (nieuwe) mogelijkheden van bestrijding? Wat zijn de ontwikkelingen in de jurisprudentie? Hoe krijgt samenwerking vorm? Leer van andere organisaties en aansprekende cases. Vergroot uw netwerk.
Lees meer…

Shortlist Anti Fraude Award 2021 is nu bekend

28 oktober 2021
Kennisbank

De nominaties van de Anti Fraude Award 2021 zijn net bekend gemaakt. Het Expert Comité heeft uit 20 kanshebbers drie genomineerden gekozen die op donderdag 4 november aanstaande kans maken op de Anti Fraude Award 2021. Voorgedragen worden voor de longlist is al een enorme prestatie en eer. Het is een blijk van erkenning en zichtbaarheid. Dit jaar waren dat twintig personen, organisaties en initiatieven. Voor het Expert Comité ook dit jaar weer een lastige taak om hieruit de shortlist te kiezen. Het Expert Comité is elk jaar weer onder de indruk van al diegenen die zich zo buitengewoon inzetten bij de bestrijding van fraude en corruptie. Maar de grote vraag is natuurlijk: “wie wordt de opvolger van Opgelicht?! (2014), Transparency International NL (2015), Peter Olsthoorn (2016), Team High Tech Crime (2017), Bart de Koning (2018) en Paul Depla (2019)?”
Lees meer…

Is de Rechtspraak nog openbaar?

27 oktober 2021
Kennisbank

Paul Ruijs

Het enige dat rechters moeten dulden is dat ze op hun vingers worden gekeken in een openbare zitting. Als de rechter op verzoek van één van de partijen de deuren sluit bij een zitting waarbij geen minderjarigen zijn betrokken, dan is er wel iets bijzonders aan de hand, met name als dat verzoek afkomstig is van de Staat als eisende partij. Dat was het geval op 7 oktober jongstleden bij een kort geding in Rotterdam. Daarin eiste De Staat – op straffe van een dwangsom van maximaal 250.000 euro – van ene meneer Plug naast het verwijderen van oude en een verbod op nieuwe twitterberichten, ook een straatverbod in Leiden. Wat is hier aan de hand? 
Lees meer…

Hans Timmerman

Hans Timmerman

IT kenner en trendwatcher

Routekaart naar data-denken

26 oktober 2021

Elke digitale transformatie stelt eisen aan de onderliggende data-architectuur om moderne technieken als Big Data analyse, Machine Learning en Kunstmatige Intelligentie mogelijk te maken. In een interessant artikel van McKinsey ‘Breaking through data-architecture gridlock to scale AI’ worden goede voorbeelden beschreven hoe organisaties sneller en makkelijker deze nieuwe data-architecturen kunnen ontwikkelen en implementeren. Om fundamenteel te moderniseren, is een heldere routekaart voor die data-architectuur nodig. Nog steeds kampen veel organisaties met data-architecturen die organisch zijn ontstaan vanuit vele verschillende applicaties. Datamodellen uit de tijd dat applicaties leidend waren en voor hun applicaties het gebruik van eigen ‘propriety’ datamodellen afdwongen. Intussen is wel helder dat in moderne informatie-huishoudingen data in principe open en transparant zal moeten zijn. Met uitzonderingen van specifieke, vaak transactie gerichte processen waar voor applicaties en systemen bijzondere en/of gesloten datamodellen nodig zijn. Deze paradigma verandering van applicatie centrische architecturen naar data centrische architecturen vraagt een andere mindset bij niet alleen de informatiedeskundigen, maar ook bij de leiding van die organisatie. Immers ‘data-denken’ is heel anders dan ‘applicatie-denken’. Applicatie-denken kunnen managers en procesverantwoordelijken redelijk makkelijk, omdat de applicatie vanuit een proces is ontwikkeld en ontworpen. Lees meer…

Frauderisicomanagement tussen accountants en hun cliënten

25 oktober 2021
Kennisbank

Evert-Jan Lammers

Kunnen accountants en hun cliënten hierin samen optrekken? Niet alleen accountants staan vol in de spotlights om meer bij te dragen aan fraudebestrijding in de samenleving. Maar niet alleen zij, ook hun cliënten worden aangespoord om het beter te doen. Zou er dan een win-win te behalen zijn, wanneer ze hierin samen optrekken? Samen werk maken van bewustwording, vergroten van kennis en vaardigheden, risico’s inschatten, fraudesignalen onderzoeken, single audit? Je zou kunnen denken van wel, maar de belangen lopen niet altijd parallel.
Lees meer…

Tijdelijk?

22 oktober 2021

Opeengestapelde donderwolken heersen momenteel boven de financiële markten. Tijdelijk. We zetten ze even voor u op een rij, maar geven ook het zonnetje een kans om door deze wolkenmassa te priemen. De stijging van de energieprijzen dringt zich op als de eerste bezorgdheid. Dat is zeker niet ten onrechte. De olie- en gasprijzen gaan immers met reuzensprongen vooruit, net op het moment dat de wereldeconomie te kampen heeft met groeikrampen. De gestegen vraag naar olie en gas en de moeilijkheden om een tanker te reserveren om die op hun eindbestemming te brengen, zijn zeker elementen die opwaartse druk op de prijzen creëert. Een toename in de productie van alternatieve energie kan voorlopig het verschil tussen vraag en aanbod niet opvangen (*1), terwijl de natuurlijke vijand van aardolie op de wereldenergiemarkt, met name schaliegas, zijn productieniveau niet snel genoeg kan opkrikken.
Lees meer…

De implementatiewet ter implementatie van de Investment Firm Directive is op 19 oktober 2021 in werking getreden in Nederland

21 oktober 2021

Op 26 juni jongstleden is de Investment Firm Regulation (IFR), een Europese verordening, van toepassing geworden in Nederland. De IFR heeft rechtstreekse werking. De Investment Firm Directive (IFD), een Europese richtlijn, dient geïmplementeerd te worden in nationale wetgeving voordat de richtlijn van toepassing is. Dat is gebeurd met de implementatiewet ter implementatie van de IFD. De implementatiewet ter implementatie van de Investment Firm Directive is op 19 oktober 2021 in werking getreden in Nederland. De regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2021 (Rbb 2021) is ook op 19 oktober 2021 in werking getreden.

Bron: De Nederlandsche Bank