Pinokkio

02 mei 2022
Kennisbank

Stefan Duchateau

Na het Roswell-incident in 1947, waarbij een vermeende UFO  in de woestijn van New Mexico neerstortte, haastte de Amerikaanse regering zich om het voorval toe te schrijven aan een weerballon die uit koers was geraakt (in een latere versie werd dat een spionageballon). Tegelijk richtte de overheid zich ook tot een selecte groep van wetenschappers. Niet om het fenomeen te verklaren, maar wel om zich in een eventueel voorkomend geval voor te bereiden op een buitenaardse visite. Uitgaande van de vermoedelijke technologische en militaire superioriteit van deze ongenode gasten en de onmacht om elkaars taal voldoende snel te begrijpen, leek het de beste optie om hen te verwelkomen met een film over de recente geschiedenis die de mensheid had doorgemaakt. Na een grondig verder onderzoek werd echter afgestapt van het idee om dergelijk beeldmateriaal te vertonen. De filmrollen die op dat moment ter beschikking waren, stonden immers bol van verschrikkingen. De Tweede Wereldoorlog was net achter de rug, met beelden van de atoombommen op Japan en de nazi concentratiekampen die nadrukkelijk op het collectieve netvlies gedrukt stonden. Vooruitblikken bracht weinig soelaas want het IJzeren Gordijn dat Europa in twee deelde, het ontluikende conflict in Korea en de bevrijdingsoorlog in Indochina voorspelden weinig goeds. Verder terugblikken kon je best ook niet doen want dat leverde vooral materiaal op over de wanhoop tijdens de Grote Depressie en de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog. Het zou bij de aliens wellicht geen al te fraai beeld opleveren over de mensensoort en hen misschien op verkeerde ideeën brengen. 
Lees meer…

Adriaan Hoogduijn: “Burgerservicenummers gijzelen een miljardenindustrie”

29 april 2022
Kennisbank

Michel Klompmaker

Zoals bekend hebben banken en andere financiële instellingen in Nederland te maken met de “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme”, afgekort Wwft. Deze wet vereist het uitvoeren van verregaande screening bij het aanvaarden van nieuwe klanten en het regelmatig onderzoeken van bestaande klanten aan de ene kant maar aan de andere kant is er de AVG, die eist dat zij slechts een minimum aan gevoelige gegevens van klanten kunnen en mogen opslaan. Het resultaat is dat soms duizenden dossiers uitgezocht moeten worden om er zeker van te zijn of alle persoonsgegevens conform de regels worden bewaard. Een recente uitspraak van Kifid leek de banken wat lucht te geven, maar die hoop werd al snel de kop ingedrukt. De boosdoener is het burgerservicenummer, ook bekend als BSN. Dit nummer houdt de financiële sector al langer in haar greep en is onderwerp van verhitte discussie. De kwestie is namelijk bewaren of niet bewaren. We spraken erover met Adriaan Hoogduijn, CEO van Hyarchis.

Lees meer…

Whitepaper

PwC

Kent u de ESG risico’s die bij uw klanten aanwezig zijn?

24 april 2022

Waarom ESG onderdeel behoort te zijn van het Customer Due Diligence proces van een financiële instelling. Customer Due Diligence is een sleutelcomponent van het compliance framework en dat is een belangrijke tool om de risico’s op het gebied van witwassen en andere vormen van financieel economische criminaliteit in beeld te krijgen. Echter, niet alleen de bestrijding van financieel economische criminaliteit ligt op het bordje bij financiële instellingen en ander organisaties. In toenemende mate komt er vanuit de toezichthouders nieuwe wet- en regelgeving om de hoek kijken, die uiterst serieus opgevat dient te worden. Met name de wetgeving op het gebied van ESG, met andere woorden klimaatverandering, mensenrechten en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Lees meer…

Amsterdam Trade Bank failliet als gevolg van sancties

23 april 2022
Kennisbank

Gisteren, op vrijdag 22 april 2022 heeft de rechtbank Amsterdam, op verzoek van Amsterdam Trade Bank N.V.  en de Nederlandsche Bank N.V. het faillissement uitgesproken van Amsterdam Trade Bank. Het is al weer een behoorlijke tijd geleden dat in Nederland een bank failliet ging. U herinnert zich ongetwijfeld nog de DSB Bank van Dirk Scheringa, die kopje onder ging in oktober 2009. Twaalf jaar (!) daarna is het faillissement afgerond. Nu is het een iets ander verhaal. De opgelegde sancties na de inval in Oekraïne door Rusland zijn debet aan het faillissement. Immers de Russische Alfa Bank heeft een groot belang in Amsterdam Trade Bank, waarbij een deel van de Ultimate Beneficial Owners, afgekort UBOs, Russische personen zijn die op de sanctielijsten voorkomen. Lees meer…

De rol van de poortwachter anno 2022, publieke versus private sector

22 april 2022

Op donderdag 16 juni 2022 zal andermaal op het Landgoed Groot Kievitsdal te Baarn het Risk & Compliance Jaarcongres plaatsvinden. Dit keer over de rol van de poortwachters. Het belooft zonder meer een bijzondere dag te worden; voor het eerst in de geschiedenis komen alle spelers samen. De uitdagingen die de continu veranderende wet- en regelgeving met zich meebrengen is voor iedereen merkbaar. Het onderwerp is gecompliceerd en de belangen zijn groot. De functie van poortwachter is de afgelopen jaren in belangrijkheid toegenomen. Logisch want vanuit wet- en regelgeving worden er hogere eisen gesteld aan het bedrijfsleven, en niet alleen aan de financiële dienstverleners, die natuurlijk als eerste aan de beurt zijn als het gaat om de strijd tegen witwassen. Vele honderden nieuwe medewerkers, al dan niet in vaste dienst, zijn de laatste jaren aangenomen door de financiële dienstverleners, want de consequenties van nalatigheid op dit gebied kan ze duur komen te staan. De voorbeelden zijn bekend. Maar niet alleen de Financial Services Industry krijgt te maken met de strengere wetgeving rond poortwachters, ook accountants, advocaten, notarissen en het gewone bedrijfsleven kunnen op een gegeven moment wettelijk aangesproken worden op dit gebied. Maar wie betaalt de rekening voor al die kosten die de private sector moet ophoesten?
Lees meer…

Ondanks alles…

20 april 2022
Kennisbank

Stefan Duchateau

In China krijgt men – spijts alle inspanningen – de economische groei niet in een hogere versnelling. Erger nog, door het sterk toegenomen aantal COVID-19-besmettingen moeten zelfs steden van vitaal economisch belang zoals Shanghai en Shenzhen min of meer op slot. Maar ook zonder deze gesel zou het voor de partijbonzen in Beijing een moeilijke taak zijn om de industriële activiteit terug op het vroegere groeipad te brengen. De demografische ontwikkeling duidt op een structureel en alsmaar toenemend tekort aan relatief goedkope arbeidskrachten(*1). Deze evolutie was zeer voorspelbaar zodat de Chinese overheid in de voorbije jaren koortsachtig haar economie trachtte te herstructureren, met veel meer nadruk op exportproducten met een hogere winstmarge, binnenlandse consumptie en high tech met veel toegevoegde waarde.
Lees meer…

Effectiever toezicht dankzij tipgeld en pseudokoop?

18 april 2022
Kennisbank

Michel  Klompmaker

De Autoriteit Financiële Markten, afgekort AFM, heeft recentelijk haar jaarlijkse wetgevingsbrief gestuurd naar de minister van Financiën, mevrouw Kaag. Daarin staan wat ons betreft twee opmerkelijke zaken. Toezicht op marktmisbruik door de AFM is van belang voor het vertrouwen in een eerlijke en transparante werking van de kapitaalmarkten, dat is duidelijk. Maar blijkbaar vist de AFM soms achter het net in de praktijk en daarom komt de AFM nu met een voorstel om via een wettelijke grondslag het toekennen van tipgeld toe te laten. Op deze manier wordt een prikkel gecreëerd voor tipgevers om misstanden, specifiek op het gebied van marktmisbruik te melden. Daarenboven wil de AFM een uitbreiding van de  bevoegdheid om pseudo kopen uit te voeren, maar dan wel met behulp van een bankrekening onder een fictieve naam, hetgeen tot op heden niet mogelijk is.
Lees meer…

Controllers Circle voor Gemeenten, Provincies en Waterschappen

15 april 2022

CCGPW is de afkorting van Controllers Circle Gemeenten, Provincies en Waterschappen. CCGPW  is een samenwerkingsverband tussen Public Values BV, Succesmanagement BV en het Risk & Compliance Platform Europe en heeft als doel het op niveau brengen en houden van kennis en competenties van de controllers van gemeenten, provincies en waterschappen en het delen van kennis tussen de leden onderling. Het Risk & Compliance Platform Europe met haar digitaal communicatiekanaal wordt gebruikt voor communicatie naar de leden en naar derden middels informatie op de website en nieuwsbrieven. Het lidmaatschap staat open voor business controllers, concerncontrollers, financial controllers, financieel directeuren, compliance officers, privcay officers, security officers, proces/quality officers en internal auditors van gemeenten provincies en waterschappen in Nederland. Zij kunnen daar in vaste dienst zijn, maar ook interim professionals met dezelfde  functies werkzaam bij gemeenten, provincies en waterschappen kunnen lid worden. De eerste bijeenkomst is op donderdagmiddag 12 mei aanstaande in Amersfoort bij Symbol, Stationsplein 26, 3818LE Amersfoort, tegenover de hoofdingang van Amersfoort Centraal.
Lees meer…

Nieuw Convenant Contant Geld

12 april 2022

Er is een nieuw Convenant Contant Geld in Nederland.  Maar liefst 23 organisaties die nauw betrokken zijn bij het Nederlands betalingsverkeer hebben vorige week de handtekeningen gezet. Het doel van de afspraken is er voor te zorgen dat contant geld goed blijft functioneren als betaalmiddel aan de kassa. Het convenant is ondertekend door de grote banken, Betaalvereniging Nederland, vertegenwoordigers van consumenten, winkeliers, horeca en tankstations, chartale dienstverleners en De Nederlandsche Bank (DNB). Vorige week is het convenant door de minister van Financiën aangeboden aan de Tweede Kamer. De gemaakte afspraken gelden voor een periode van in beginsel vijf jaar. Lees meer…

Luxe uitvoering CCC Jaarboek 2022 nu verkrijgbaar

11 april 2022

Het CCC Jaarboek 2022 kent twee uitvoeringen. Een gewone en een luxe. De laatste is 21 bij 21 centimeter met een mooie zware kaft. Het boek met 100 pagina’s geeft een overzicht van de CCC bijeenkomsten van vorig jaar, bevat opinies en visieartikelen en last but not not least het CCC Auditplan 2022 speciaal voor de corporaties, dat in samenwerking met IIA Nederland is opgesteld. Het boek is gratis voor de leden van CCC, maar kan ook door niet-leden worden aangeschaft tegen een bedrag van 39,50 euro, inclusief btw en verzendkosten in Nederland. CCC is de in 2018 opgerichte Controllers Circle Corporaties. Op 12 april vindt er weer een CCC bijeenkomst plaats in Amstelveen bij Woonzorg Nederland en op 9 juni is de CCC bijeenkomst bij Elkien in Heerenveen. Lees meer…