TikTok gedaagd voor de rechter namens minderjarigen

03 juni 2021
Kennisbank

De Stichting SOMI heeft gisteren, 2 juni, TikTok gedagvaard voor het overtreden van de privacywetgeving via een massaclaim namens ouders van kinderen die TikTok hebben gebruikt. Het claimbedrag kan oplopen tot ruim € 1,4 mld. Volgens de Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) is TikTok nalatig als het gaat om het waarborgen van de veiligheid en privacy van kinderen op het platform. Internationaal heeft dit al tot meerdere sterfgevallen onder minderjarigen geleid. Volgens SOMI is het daarom noodzaak om “zo snel mogelijk in te grijpen”. De bedragen die SOMI als schadevergoeding eist voor de deelnemers aan haar massaclaim tegen TikTok kan oplopen tot ruim 1,4 miljard euro, gebaseerd op de ruim 1 miljoen Nederlandse minderjarige gebruikers. De dagvaarding omvat 146 pagina’s en als u verder leest dan kunt u deze helemaal bekijken.
Lees meer…

Personalia

Frank Staelens

Managing Director Whistleblowing Management
Voor diensten en technologie die garant staan voor een compliant aanpak van de nieuwe Europese klokkenluidersregels.
Personalia

Selvi Lajqi

Co-Founder The Talent Inn voor Audit, Risk, Finance, Compliance en Data professionals
Selvi is verantwoordelijk voor hét portaal voor Audit, Risk, Finance, Compliance en Data professionals waar job matching verder gaat dan alleen het klassieke cv.
Personalia

Ed Jansen

Organisatie adviseur, Certified Public Controller en Accountant in Business
Zijn deskundigheid betreft de gebieden governance, bestuurlijke informatieverzorging, internal control, bedrijfsvoering, evaluaties en toezicht.
Personalia

Jethro Vrouwenfelder

Partner EBBEN Partners, expert op het gebied van forensisch onderzoek
Ervaren fraudeonderzoeker en tevens bestuurslid van het IFFC, Institute for Financial Crime.

Dossier rentederivaten loopt ten einde

02 juni 2021
Kennisbank

Volgens de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) is de uitvoering van het Uniform Herstelkader rentederivaten (UHK) afgerond. Bijna 19.000 ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf ontvingen voor bijna 1,6 euro miljard aan compensatie voor niet-passende rentederivaten. Het merendeel van de ondernemers accepteerde het aanbod van de zes betrokken banken. Op 1 juni jongstleden is de eindrapportage over het UHK van de AFM door de minister van Financiën naar de Tweede Kamer is gestuurd. Bijna 94 procent van de getroffen ondernemingen accepteerden het aanbod van de betrokken banken. 
Lees meer…

Hans Timmerman

Hans Timmerman

IT kenner en trendwatcher

Een digitale mindset ontwikkelen

01 juni 2021

De beste vertaling van het Engelse woord mindset is ‘een manier van denken’. Ook de woorden mentaliteit, denkwijze en instelling komen in de buurt. Een manier van denken en een daarbij behorende mentale houding en denkpatroon. Het begint met je eigen identiteit: hoe je zelf in het leven staat en je jezelf ziet. Daarna de overtuiging: waar geloof je in (en waarin niet) en welk oordeel heb je daarover. Jouw identiteit en jouw overtuigingen zijn ‘jouw mindset’ van hoe je dingen ziet, hoe je reageert en wat je ervan denkt. Je mentale overtuiging, opgebouwd op basis van een geheel aan ervaringen, meningen en standpunten. Dus veranderlijk in de tijd, afhankelijk van nog komende ervaringen, meningen en standpunten. Wat is dan een ‘digitale mindset’? Het gaat dan niet alleen om het vermógen om digitale techniek te (kunnen) gebruiken maar vooral om hóe dit in te zetten bij allerlei processen, contacten, netwerken of maatschappelijke en sociale activiteiten. Digitaal onderlegd zijn, is niet hetzelfde als een digitale mindset hebben. Maar wel een voorwaarde. Het stelt je in staat om met verworven digitale vaardigheden, nieuwe mogelijkheden, toepassingen en oplossingen te kunnen bedenken. Te begrijpen hoe in een digitale wereld processen werken en kunnen worden toegepast in relatie met onze analoge fysieke wereld. Zie mijn eerdere blog daarover: ‘onze wereld is analoog’. Digitaal is slechts mogelijk in een bestaande analoge wereld. Lees meer…

Stakingsvordering tegen Bank Nagelmackers opgestart door beroepsvereniging

29 mei 2021
Kennisbank

BZB-Fedafin, de Belgische beroepsvereniging van zelfstandige tussenpersonen in het bank- en verzekeringswezen heeft besloten om een gerechtelijke procedure op te starten tegen niet zomaar een bank. Het ‘slachtoffer’ is de eeuwenoude Bank Nagelmackers. Het verwijt is dat de bank de gedragscode tussen kredietinstellingen en de zelfstandige bankagenten niet heeft nageleefd. De zelfstandige kantoorhouders van Nagelmackers hekelen dat de directie hen onvoldoende informeert over de herstructureringsplannen van het bedrijf en de wijze waarop zij naar de uitgang worden geduwd. De zelfstandige bankagenten worden hierbij vertegenwoordigd door BZB-Fedafin die naar de rechter stapt om een stakingsvordering te eisen voor het niet naleven van de gedragscode.
Lees meer…

Henri Hensen

Henri Hensen

Beëdigd informaticadeskundige en bestuurder Software Borg Stichting

Risicoclassificatie voor software

28 mei 2021

Er bestaan allerlei soorten risico’s. Als het gaat over objecten (huis, auto etc.), dan worden de risico’s gedekt door de vele soorten verzekeringen. Risico’s zijn bij objecten gemakkelijk te identificeren, omdat objecten zichtbaar en tastbaar zijn. Bij abstracte en complexe producten zoals software (niet zichtbaar) ligt dat veel moeilijker. Toch zijn er wel aanknopingspunten om na te denken over de risico’s van software. Zo heb je de drie basisaspecten van informatiebeveiliging te weten beschikbaarheid (continuïteit), integriteit en vertrouwelijkheid (exclusiviteit). Deze basisaspecten omvatten drie heel verschillende onderwerpen, met ieder hun eigen risico’s en sterk uiteenlopende groepen betrokkenen die hun eigen belangen willen bewaken. De theorie luidt dat er beleidsmaatregelen voor die verschillende onderwerpen moeten worden ontwikkeld. Maar wat betekent dat in de praktijk voor de risico’s van software en wat kosten praktische en effectieve maatregelen in dat kader? De softwarebranche kan zelf voor de integriteit (testen) en vertrouwelijkheid (hacken) de benodigde maatregelen treffen, maar niet voor wat betreft de beschikbaarheid. Daar zijn TTP’s (Trusted Third Party’s) voor nodig, zoals de IT-notaris. Lees meer…

Klokkenluidersalarmfase één, pas op voor rechtsmisbruik!

27 mei 2021
Kennisbank

Frank Staelens

De prioriteit van de Nederlandse ondernemers is vandaag de dag de bestrijding van de gevolgen van de pandemie, begrijpelijk, maar als gevolg hiervan blijft er wel een sluipend gevaar onder de radar. We zitten namelijk in de klokkenluidersalarmfase één! De regering voorziet de omzetting van de nieuwe EU klokkenluidersregels in Nederlandse wetgeving tegen 17 december 2021. Onmiddellijk daarna wordt verwacht dat deze regels van toepassing zullen worden op private en publieke organisaties met meer dan 250 werknemers. Organisaties met minder dan 250 werknemers zullen twee extra jaren respijt krijgen, maar zij zullen daar ook aan onderworpen worden, met uitzondering van kleine bedrijven met minder dan 50 werknemers. De Europese en nationale beleidsmakers bekijken de nieuwe regels met als doel om een betere bescherming te bieden aan personen die misbruiken willen rapporteren. Dit is broodnodig want alhoewel 40% van alle misbruiken via tips wordt ontdekt, tonen publieke raadplegingen aan dat 80% van de Europeanen weigerachtig staat tegenover het geven van tips wegens gebrek aan bescherming. Tips rond misdrijven niet of niet tijdig binnenkrijgen is nadelig voor het algemeen belang en werkt ook concurrentieverstorend voor bedrijven. Dit initiatief kan dan ook alleen maar worden toegejuicht. Ik wil alle beleidsmakers wel aanbevelen om bij de invoering van nieuwe complexe rechten dit duidelijk en tijdig te communiceren en daarnaast ook stil te staan bij het risico van rechtsmisbruik.
Lees meer…

Photo: Links Siewert van Otterloo

ProctorExam voortaan Security Verified

26 mei 2021
Kennisbank

ProctorExam is nu ‘Security Verified’ door het ICT Institute, een onafhankelijke partij in IT-auditing. De garantie van gegevensbescherming en -beveiliging voor zowel examenafnemers als organisaties heeft de hoogste prioriteit. ProctorExam onderzoekt continu hoe dat extra stapje gezet kan worden om aan die urgentie te voldoen. Security Verified is een open standaard voor informatiebeveiliging vergelijkbaar met ISO 27001, met de nadruk op AVG. Sinds de inwerkingstelling van de Europese GDPR regels (sinds 25 mei 2018) is elk bedrijf dat met waardevolle of persoonlijke gegevens te maken heeft, verplicht om zorg te dragen voor informatiebeveiliging. Security Verified maakt het voor organisaties gemakkelijk om te bewijzen dat ze dergelijke stappen hebben genomen. Security Verified integreert GDPR compliance alleen nog meer, aangezien dit de huidige wettelijke eisen zijn binnen de Europese Unie.
Lees meer…

GDPR is jarig…

25 mei 2021
Kennisbank

Michel  Klompmaker

Het is vandaag precies drie jaar geleden dat de GDPR van kracht werd. De Europese wetgeving die schril afsteekt ten opzichte van wat men in de USA en China belangrijk vindt. In Europa omarmen we namelijk vooruitgang, op voorwaarde dat de mens wel centraal blijft staan. En niet zoals aan de andere kant van de Atlantische Oceaan en in China, waar respectievelijk het bedrijfsleven en de overheid (lees de communistische partij en haar leden) centraal staan.  De Europese wetgever heeft er heel bewust voor gekozen om de mens controle te geven over technologische toepassingen met persoonsgegevens door eerst een nieuw en modern grondrecht in het leven te roepen – ‘De bescherming van persoonsgegevens’, artikel 8 van het Handvest van de grondrechten van de EU.
Lees meer…

Photo: Hoofdkantoor Attijariwafa Bank in Casablanca, Marokko

Ontslagen, dubieuze Compliance Officer maakt bezwaar tegen ontslag op staande voet door zijn bank Attijariwafa Bank Europe SA

25 mei 2021
Kennisbank

Op 11 mei 2021 kwam het Gerechtshof Amsterdam in hoger beroep met een tussenbeschikking over een merkwaardige zaak die een Compliance Officer had aangespannen tegen zijn werkgever, Attijariwafa Bank Europe SA uit Parijs met vestiging in Amsterdam. De Compliance Officer had duidelijk gefraudeerd, werd op staande voet ontslagen maar hij vocht het ontslag aan. De Compliance Officer wordt ernstig verwijtbaar handelen ten laste gelegd. Hij had aan collega’s opdracht gegeven om oude handtekeningen van cliënten te knippen en te plakken in nieuwe formulieren. Lees meer…

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

De barbaren staan voor uw poort

24 mei 2021

De goegemeente van beleggers schrok zich collectief een hoedje bij de publicatie van de meest recente Amerikaanse inflatiecijfers. Vooral de opsprong in de kerninflatie [*1] deed de beurzen wereldwijd daveren. Toch kwam deze evolutie niet onverwacht, maar het is niet omdat je een klap ziet aankomen, dat zijn impact daarom minder groot is. Tenzij je anticipatieve maatregelen nam, natuurlijk. Maar bij deze rentestand, gegeven de moderate volatiliteit op de markten, met bedrijfsresultaten op recordhoogte en aangejaagd door ongeziene economische stimuli, lijkt het vooralsnog niet raadzaam om toekomstige opportuniteiten nu al te hypothekeren door je aandelenpositie te vroeg af te bouwen. Maar uit de cijfers die op 12 mei werden gepubliceerd, bleek een opsprong van de CPI-kerninflatie met 0,92 % op maandbasis en dat is van aard om ook de meest doorgewinterde investeerders koude rillingen te bezorgen. We willen u hierbij niets wijsmaken: dit is de grootste maand op maand stijging in liefst 30 jaar en de 4de grootste in 40 jaar [*2]! Dat de inflatie na de heropstart van de economie in belangrijke mate zou toenemen, kon je al wel zien aankomen op basis van de ontwikkeling van de groothandelsprijzen [*3], die in de voorafgaande maanden sterk opliepen, door een combinatie van toenemende grondstoffenprijzen, de schaarste aan allerlei onderdelen (van fietszadels tot microchips) en fricties op de arbeidsmarkt. Het is slechts een kwestie van tijd vooraleer dit zich voor de eindgebruiker zal vertalen in hogere prijzen aan de kassa.  Lees meer…