Oranje Zwartboek

Gerard Aalders
Verschijningsatum:Oktober 2020
Taal:Nederlands
ISBN:978090 8975 0655
Prijs:22,50

Personalia

Ken van Ierlant

Digital Thought Leader
Lid Raad van Bestuur UpGen. Ervaren CEO/ CDO/ CIO op het gebied van transformatieprocessen binnen internationaal georiënteerde ondernemingen.
Personalia

Edwin van ’t Hof

Edwin is vanaf 2001 betrokken bij compliance processen van zowel PwC als van cliënten van PwC.
Binnenkort zal hij deelnemen aan het Landelijk Kenniscentrum Compliance van het INVK. Naast deze compliance functies is Edwin vertrouwenspersoon en heeft hij een kleine coaching praktijk.
Personalia

Ron Brummans

Executive Coach
Persoonlijke ontwikkeling vanuit zelfbewustzijn en zichtbaar in woord en gedrag is de focus van Ron.
Personalia

Rashid Shokri

Ervaren testmanager biedt zich aan
Als ervaren testmanager ben ik in staat om ontwikkelaars, testteams en gebruikers aan te sturen, te begeleiden en te motiveren, waarbij ik voor een goede balans zorg tussen kwaliteit, tijd en budget.

Rabobank zet in op minder stenen kantoren

12 november 2020

Michel Klompmaker

De Rabobank is van plan om het aantal van 335 Rabobankkantoren van voor coronatijd terug te brengen naar ergens tussen de 100 en de 150 kantoren in Nederland. Op dit moment zijn nog 230 kantoren open. Als gevolg van de coronapandemie kwamen en komen er minder bankklanten naar de kantoren. Rabobank gaat daarom versneld inzetten op meer virtuele contacten zoals video chats met haar klanten op basis van de wens van de klant. De mobiele adviseurs als verlengstuk van het kantorennetwerk blijven hun werk doen en ook de tijdelijke kantoren zoals onder andere bij festivals en bibliotheken blijven bestaan. Nieuw zijn de Rabo hypotheekcentra die landelijk uitgerold gaan worden.  Lees meer…

Wilbert Tomesen: ” ‘Klokkenluider for life’ is echt geen benijdenswaardige positie”

10 november 2020
Kennisbank

Caroline Raat

In Utrecht staat een huis. Aan de Maliebaan. Het is niet zomaar een huis, maar de woning van Marie-Anne Tellegen, ook wel ‘Dr. Max’ genoemd. Zij nam in 1942 ontslag bij de gemeente Utrecht toen daar een NSB-burgemeester werd neergezet door de Duitsers. Daarna raakte zij betrokken bij het verzet. Op Maliebaan 72 woonde een dappere vrouw. En dus was het welhaast historische noodzaak dat hier het Huis voor Klokkenluiders werd ondergebracht. De voorzitter van het Huis, mr. Wilbert Tomesen, gaf Caroline Raat een exclusieve virtuele rondleiding voor het Risk & Compliance Platform Europe door het gebouw. Zij maakte kennis met de bewoners van de verschillende verdiepingen. Het werd een gesprek over dappere melders, de noodzaak om die te beschermen en de tanden te laten zien. Over het weerbarstige proces van het reconstrueren van feiten. Er zijn nog wel wat wensen voor de verbouwing van het Huis.  Lees meer…

OESO rapport over implementatie verdrag tegen buitenlandse omkoping

07 november 2020
Kennisbank

Michael van Woerden

Op 5 november 2020 is het vierde evaluatierapport over implementatie van het OESO verdrag tegen buitenlandse omkoping gepubliceerd. De OESO rapporteurs zien in Nederland een toegenomen aandacht voor handhaving tegen buitenlandse corruptie, al is er bezorgdheid over het achterblijvende aantal zaken dat wordt afgerond met een strafrechtelijke veroordeling of schikking. De op 4 september 2020 in werking getreden nieuwe Aanwijzing hoge transacties wordt verwelkomd. Een punt van zorg is de onduidelijkheid over de rol en werkwijze van de commissie die moet toetsen of voorgenomen hoge schikkingen voldoen aan de gestelde eisen zolang nog niet voorzien is in bij wet geregelde rechterlijke toetsing van voorgenomen hoge schikkingen.  Lees meer…

Workshop “Analyse van de Offshore wereld”

05 november 2020
Kennisbank

Op donderdag 26 november in de namiddag aanstaande zal de digitale workshop over Offshore vennootschappen plaatsvinden. Uit het recente wetenschappelijke rapport (3 juli 2020) van het National Risk Assessment blijkt dat Offshore vennootschappen een cruciale rol spelen bij het in kaart brengen van witwasrisico’s. Het is een echter een hele uitdaging om dit te kunnen analyseren, omdat structuren en transacties steeds internationaler en complexer worden. Want wat is een Offshore vennootschap precies? En hoe kunt u deze herkennen? En wat zijn de risico’s? Op welk niveau u ook werkzaam bent, de toezichthouders verwachten van u dat u over voldoende kennis beschikt over de witwasrisico’s met Offshore vennootschappen. Complexe (inter-)nationale constructies worden steeds vaker opgezet om misdaadgeld wit te wassen.  Lees meer…

Paul Duinkerken over het gebrek aan coördinatie bij de overheid

04 november 2020

Paul Duinkerken is een registeraccountant en als auteur betrokken bij het Risk & Compliance Platform Europe. Paul is geschrokken door het gebrek aan coördinatie door de overheid om het ernstige probleem van het woningtekort op te lossen. Ondanks de 7,7 miljoen woningen is nog steeds een groot tekort en dat wordt veroorzaakt volgens hem door het ontbreken van een eigen ministerie van Volkshuisvesting.

Beschuldigingen tegen Payvision: ondersteuning fraude en grootschalige witwaspraktijken

02 november 2020
Kennisbank

Elfriede Sixt

Onze Duitstalige collega’s hadden, zoals bekend, in 2016 al hun bedenkingen tegen de gang van zaken bij Wirecard in Duitsland. Elfriede Sixt van EFRI (European Funds Recovery Initiative) uit Wenen stelt nu dat Nederland met  Payvision haar eigen Wirecard in huis heeft. Voor ING is dit geen goed nieuws. Toen ING in de lente van 2018 een belangrijk deel van de aandelen Payvison kocht liep namelijk het fraudeonderzoek van het Openbaar Ministerie tegen de ING Bank nog. In dezelfde lente van 2018 was er blijkbaar verschil van inzicht binnen het Openbaar Ministerie over die zaak. Ondertussen is er nog steeds geen uitspraak gedaan door het Haagse Gerechtshof in de zaak met verzoeken om strafvervolging in te stellen tegen de voormalige CEO van ING, de heer Ralph Hamers. In februari 2020 is bekendgemaakt dat Hamers bij UBS aan de slag kon gaan. We publiceren hierbij het artikel van Elfriede Sixt in het Engels. Het mag duidelijk zijn dat dit soort grootschalige fraude de rol van poortwachters extra belangrijk maakt. De vraag is dan ook zijn er Wwft meldingen gedaan en door wie?     Lees meer…

Schikken of vervolgen? De nieuwe Aanwijzing hoge transacties biedt handvatten

30 oktober 2020
Kennisbank

Michael van Woerden

Begin vorige maand is de Aanwijzing hoge transacties in werking getreden. Hiermee worden kaders gesteld waarbinnen het Openbaar Ministerie een schikking kan treffen met ondernemingen waar compliance ernstig tekort geschoten is. Met deze Aanwijzing wordt beoogd om het maatschappelijk draagvlak voor hoge schikkingen te behouden. Vooruitlopend op het wetsvoorstel Rechterlijke toetsing van hoge transacties, gaat een nieuwe onafhankelijke commissie beoordelen of een voorgenomen schikking aan alle eisen voldoet. Bij een keuze voor een schikking weegt mee of de feiten door de verdachte zijn erkend en / of de verdachte maatregelen neemt ter voorkoming van herhaling.  Lees meer…

Photo: https://pixabay.com

Bank op de vingers getikt door de rechter in verband met opzeggen bankrelatie

28 oktober 2020
Kennisbank

Dat de Wwft meerdere banken wat nerveus gemaakt heeft is duidelijk. Honderden, zo niet duizenden medewerkers werden en worden “ingevlogen” om te voorkomen dat bankinstellingen weer met onnodige boetes geconfronteerd worden. De toezichthouders en de overheid liggen op de loer. Maar mogen banken dan zomaar een bankrelatie opzeggen met een beroep op de Wwft? Interessante en relevante vraag lijkt ons, vandaar dat we het vonnis van de Rechtbank Amsterdam hieronder integraal publiceren, omdat in dit geval Van Lanschot Kempen Wealth Management nv teruggefloten is door de rechter. Het betreft Zaaknummer C/13/688571/KG ZA 20-733, uitspraak 24 september 2020, publicatiedatum 21 oktober 2020.  Lees meer…

Geert Haisma

Geert Haisma

Expert Risk Management

Corona vernieuwt de Maslowpiramide: bestaanszekerheid en sociale behoefte zijn de basis

27 oktober 2020

Dit is mijn allereerste blog voor het Risk & Compliance Platform Europe en ik begin graag met de piramide van Maslow die iedereen wel kent. Eerst moeten we onze basisbehoeften bevredigen zoals eten en drinken. Daarna willen we bestaanszekerheid met een warm dak boven ons hoofd en een sociale omgeving waarin we ons prettig voelen. Allemaal fases die voorafgaan aan zelfontplooiing en geluk. De gedachte achter de piramide is dat voedsel het allerbelangrijkste is. Als we niet eten en drinken gaan we immers dood, van slapen op straat echter nog niet direct. Dit past bij het beeld van een zwerver die elke dag op zoek is naar eten en daarna onder een brug slaapt. Maar voor het gros van de mensen in onze moderne samenleving geldt deze piramide niet meer. Onze primaire fysieke behoeften worden immers vervult vanuit onze bestaanszekerheid. In de moderne wereld is de afhankelijkheid van het inkomen groot geworden. Alles draait om geld en is met geld te koop. En dat betekent dat als er geen geld meer is, we ook niet meer in staat zijn om ons leven op een andere manier in te richten zoals bijvoorbeeld een zelfvoorzienende kluizenaar die zijn eigen groente verbouwt. Daarmee zijn de fysieke behoeften direct gekoppeld aan onze bestaanszekerheid. Daarom vinden we het ook zo belangrijk dat bijna twee miljoen mensen in Nederland met behulp van de overheid hun baan behouden. Onze hele samenleving is afhankelijk geworden van geld. Veel mensen in onze steden hebben geen mogelijkheid om zelf hun eten te verbouwen.  Lees meer…