Gita Salden volgt Else Bos op bij De Nederlandsche Bank

16 februari 2024
Kennisbank

Gita Salden treedt toe tot de directie van De Nederlandsche Bank, afgekort DNB. Zij is momenteel CEO van BNG Bank. In haar nieuwe functie als directielid wordt ze verantwoordelijk voor de portefeuille Toezicht Pensioenfondsen en Verzekeraars en Toezicht Functies en Integriteit. De benoeming gaat in per 1 juni 2024 en geldt voor de duur van 7 jaar. Gita Salden heeft veel ervaring in de sector financiële markten. Recentelijk als bestuurder van BNG Bank en daarvoor onder andere als directeur Financiële Markten en plaatsvervangend Thesaurier-Generaal bij het ministerie van Financiën. Al met al meer dan twintig jaar relevante ervaring. Lees meer…

Driedaagse training non-verbale communicatie

16 februari 2024

Tijdens deze driedaagse training van An Gaiser waarbij u onder andere de INSA-methode van non-verbale strategie analyse aanleert, krijgt u kennis over mythes en de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen. U maakt kennis met andere methoden en visies op het gebied van non-verbaal gedrag, zoals bijvoorbeeld inzichten van ex-FBI agent Joe Navarro. U krijgt daarnaast informatie over uw eigen non-verbale impact en hoe u deze optimaal kunt inzetten. Voor deze driedaagse training die op 28 februari begint geldt een bijzonder tarief, namelijk 795 euro, in plaats van 1.295 euro, exclusief btw. Lees meer…

ECB voert klimaatinspanningen uit met focus op transitie-, klimaat- en natuurrisico’s

15 februari 2024
Kennisbank

De ECB is vastberaden om haar klimaatplannen verder uit te voeren en zal deze regelmatig evalueren. Er zijn drie aandachtsgebieden voor 2024 en 2025 vastgesteld, te weten de gevolgen van de groene transitie, de fysieke impact van klimaatverandering en de natuurrisico’s voor economie en het financiële stelsel. Wat de transitie naar een groene economie betreft, zal de ECB meer onderzoek doen naar de effecten van transitiefinanciering, groene investeringsbehoeften, transitieplannen en de invloed van de groene transitie op aspecten van onze economie zoals arbeid, productiviteit en groei. De ECB zal de resultaten daarvan ook in aanmerking nemen in haar macro-economische modellen. Ook gaat de ECB binnen haar mandaat onderzoeken of ze in het licht van deze transitie haar monetaire beleidsinstrumenten en portefeuilles verder moet bijsturen.
Lees meer…

Hans Timmerman

Hans Timmerman

IT kenner en trendwatcher

Master Data Management gebaat bij ‘blockchainische’ datavastlegging

14 februari 2024

Bij Master Data Management (MDM) is de uitdaging hoe je voor je organisatie de ‘enige bron van waarheid’ kunt creëren. In één database opgeslagen ‘golden data’ van een onderneming, verzameld uit vele informatiesystemen. Hoe zorg je dat niet alleen de data zelf, maar ook de taal waarin die ‘gouden data’ is beschreven, de enige bron van waarheid wordt voor alle gebruikers? Het blijkt dat blockchain hiervoor interessante nieuwe mogelijkheden biedt. Blockchain verzamelt op gestructureerde wijze gedistribueerde data en ‘vertaalt’ deze in uniforme, tijd gestempelde datablokken die in een blockchain worden ‘bevroren’. Met een blockchain als database kun je verschillende uitdagingen bij MDM in één klap oplossen. Door iedereen ‘blockchainisch’ te leren spreken, is er geen ruimte meer voor toepassingsspecifieke dialecten die vaak in ondernemingsapplicaties voorkomen. MDM is de discipline waarin de business op digitale wijze uniformiteit, nauwkeurigheid, rentmeesterschap, semantische consistentie en verantwoording garandeert van officieel gedeelde stamgegevens van een onderneming. Stamgegevens beschrijven de kernentiteiten van ondernemingen zoals klanten, leveranciers, producten, diensten en financiën. Het zijn de ‘golden data’ van een organisatie, zonder welke het bedrijf niet kan functioneren. Blockchain blijkt een prima techniek om stamgegevens vast te leggen op een wijze die niet alleen consistent is, maar ook veilig en gedistribueerd. Blockchain toont voor elk knooppunt in een decentraal, peer-to-peer (P2P) netwerk zijn complete transactiegeschiedenis, waardoor elk knooppunt een compleet grootboek is. Lees meer…

Bankierseed in België: de FSMA verstrekt informatie

13 februari 2024

Medio januari, om precies te zijn op 15 januari 2024, is de wet[*1] tot wijziging van de bankierseed en de tuchtrechtelijke regeling in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Deze nieuwe regels kaderen nu in de opdrachten van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Naar aanleiding van de publicatie van de wet stelt de FSMA vragen en antwoorden (FAQ’s) ter beschikking die een beter begrip van de nieuwe regeling mogelijk maken. De wet tot wijziging van de bankierseed en de tuchtrechtelijke regeling stelt de klantenbelangen centraal en ondersteunt het vertrouwen in de financiële sector, onder meer door de medewerkers van de banksector meer individuele verantwoordelijkheid te geven. Ze belast de FSMA met het toezicht op en de follow-up van deze nieuwe regeling. Lees meer…

CoSP10 – de december conferentie van het VN anti-corruptieverdrag: deels succesvol

12 februari 2024
Kennisbank

Tussen 11 en 15 december jongstleden vond de tiende Conferentie van de Staten (CoSP) plaats in Atlanta, Verenigde Staten. De deelnemende landen zijn met elkaar verbonden via UNCAC en strijden tegen corruptie. UNCAC is de afkorting van United Nations Convention Against Corruption. Het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie is het enige legaal bindende multilaterale anti-corruptieverdrag ter wereld. Het verdrag werd ondertekend in 2003 door de Algemene Vergadering van de VN, en trad in werking in 2005. Ondertussen zijn 185 VN-landen Partij. De plenaire bijeenkomst, in de vorm van de Conferentie van de Staten die Partij zijn, is opgericht om de capaciteit van, en samenwerking tussen, de Staten te verbeteren. Daarbij wordt de implementatie van de UNCAC geanalyseerd en actief gepromoot. Tijdens elke bijeenkomst van de CoSP, welke voor het eerst in 2006 plaatsvond, kunnen er daarnaast resoluties aangenomen worden die artikelen uit het verdrag verder uitwerken of nieuwe punten toevoegen. Lees meer…

Vijf GRC uitdagingen voor de komende tijd

09 februari 2024
Kennisbank

Frank Walraven

In de wereld van Governance, Risk en Compliance (GRC) zijn veranderingen constant en onvoorspelbaar. Om voorbereid te zijn op wat dit jaar te bieden heeft, hebben we onlangs met een aantal experts uit de sector gesproken. Hun inzichten wijzen op een cruciale verschuiving naar een holistische en veelzijdige benadering van risico’s en de compliance functie. Voor risico en compliance managers wordt het komende jaar een tijd van uitdagingen én kansen. Laten we hieronder eens kijken naar de vijf GRC voorspellingen die de komende jaren de koers van GRC zullen gaan bepalen. Lees meer…

Overzicht over fraude in België

08 februari 2024

Een van de opdrachten van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) is het bestrijden van illegale activiteiten die verband houden met financiële beleggingen. De FSMA publiceert een dashboard met statistieken en een overzicht van de belangrijkste trends op het vlak van beleggingsfraude. Onlangs publiceerde de toezichthouder het dashboard in de vorm van een PDF over het tweede halfjaar van 2023, waarin ook alle cijfers voor heel 2023 zijn opgenomen. Lees meer…

Arrest in hoger beroep voor tiende keer uitgesteld, maar Reggie de Jong houdt vertrouwen in goede afloop

07 februari 2024
Kennisbank

Michel Klompmaker

Het hoger beroep arrest tussen De Jong c.s. versus Airbus – Deutsche Bank – Deutsche Börse – Clearstream en InsingerGilissen (onderdeel van Quintet Private Bank)  bekend als zaaknummer 200.289.627/01 werd voor de tiende keer uitgesteld. De zitting in hoger beroep vond plaats op 18 mei 2022 en de nieuwe roldatum voor het arrest is nu bepaald op 2 april 2024. Nu het tweede lustrum erop zit en er nog steeds geen arrest is zijn er vraagtekens over het waarom van dit uitstel, nu al voor de tiende keer. We spraken met betrokkene Reggie de Jong, voormalig zwemkampioene, en zij maakte de vergelijking tussen haar zwemcarrière en deze fraudezaak.    Lees meer…

De aanval op het vrije internet

06 februari 2024
Kennisbank

Hans Timmerman

De ontdekking van blockchain techniek in 2008 maakte Bitcoin mogelijk en je kon daardoor – digitaal aantoonbaar – bezit op het internet vastleggen. Door eigen toedoen zat de financiële sector toen diep in de problemen en merkte deze paradigma verandering in eerste instantie nauwelijks op. Maar tijdens de laatste hype van cryptomunten begrepen banken en investeringsfondsen, dat de nieuwe handelsopties ontwrichtend waren voor hun traditionele bank- en handelssector. En – belangrijker nog – hen als centrale speler grip op digitale financiële transacties kon laten verliezen. In het kader van ‘if you can’t beat the, join them’ stapten banken en fondsen in de wereld van crypto. Toezichthouder SEC staat hen inmiddels ook toe in Bitcoin ETF’s te mogen handelen, zie mijn eerdere blog. Hoe kunnen ze hun positie als ‘middle man’ en hun huidige informatievoordeel behouden? Bijvoorbeeld door aan te dringen het internet zodanig te ‘reguleren’ dat alleen met formele ID’s mag worden ingelogd. Want dan zijn alle digitale transacties op dat internet (weer!) terug te voeren naar personen en organisaties.
Lees meer…