Johan de Kruijf

Johan de Kruijf

Docent bestuurskunde aan de Radboud Universiteit

Tijd voor een vierde ‘W-vraag’

03 juni 2024

In de Staat van de Rijksverantwoording wijst de Algemene Rekenkamer op het probleem van onderbesteding van rijksmiddelen en onrealistische ramingen van uitgaven en verplichtingen. Dat de Rekenkamer dit onderwerp agendeert is zonder meer terecht. Onderbesteding is het gevolg van een breder fenomeen dat we in begrotingsprocessen tot nu toe niet of nauwelijks hebben benoemd: de doorlooptijd van de uitvoering. Kern van het politieke proces is ambities formuleren om maatschappelijke doelen te bereiken. Denk aan de 100.000 woningen die elk jaar tot 2030 zouden moeten worden gebouwd. Dat veronderstelt ten eerste dat er locaties zijn waar die woningen gebouwd kunnen worden. Zijn die locaties er niet dan wordt er geen steen gestapeld of geen bouwdoos in elkaar gezet. En dan heb ik het nog niet over de doorlooptijden van voorbereidende planvorming en milieutechnische vraagstukken. We weten dat bij woningbouw en infrastructurele werken de doorlooptijden lang zijn. Ook bij andere domeinen gaan veranderingen minder snel dan politici wensen. Denk aan de aanpak van het lerarentekort en de zoektocht naar personeel voor defensie of politie. Dat vereist ten eerste dat mensen die voor die beroepen kunnen en willen kiezen daar de opleiding voor volgen. En die opleiding duurt toch al gauw een paar jaar, meestal over de grens van de zittingsduur van de volksvertegenwoordiging heen. Lees meer…

Op weg naar meer samenwerking in de witwasbestrijding

31 mei 2024
Kennisbank

Steven Maijoor

Ik noem even een paar voorbeelden uit de praktijk van Nederland drugsland. In de eerste helft van 2023 werd 25 ton cocaïne in de haven van Rotterdam in beslag genomen. In juli van dat jaar werd in één drugsvangst meer dan 8 ton cocaïne in beslag genomen. De omzet van die 25 ton cocaïne komt in de buurt van de 1,5 miljard euro. Ongeveer evenveel als de omzet van de hele Nederlandse videogame-industrie over 2023. Dat zijn heftige getallen. En de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit is ook heftig. De voorbeelden die ik net noemde komen uit de drugscriminaliteit, maar het gaat net zo goed om belastingfraude, beleggingsfraude en corruptiezaken. De beslagleggingen laten zien dat de opsporing goed werk verricht. De FIOD speelt daarin al jaren een cruciale rol. Tegelijk geeft het aan dat Nederland, als open handelsland met een grote haven, aantrekkelijk is voor drugscriminelen en andere misdaadprofessionals. Dat geldt daarmee ook voor de Nederlandse financiële sector. Want de mogelijkheid om crimineel geld wit te wassen zorgt er voor een belangrijk deel voor dat misdaad loont. De georganiseerde misdaad ondermijnt onze samenleving. En de grote bedragen aan crimineel geld ondermijnen het vertrouwen van Nederlanders in het financiële stelsel. Lees meer…

Whitepaper

3rdRISK - trustalliance

What is Third-Party Risk Management (TPRM) ?

29 mei 2024

Het beheersen van derde partijen risico’s wordt steeds belangrijker. Organisaties worden steeds afhankelijker van derde partijen. Cyberincidenten, milieuovertredingen en mensenrechtenschendingen bij derde partijen kunnen tot grote problemen leiden, zoals operationele verstoringen, datadiefstal en boetes vanuit toezichthouders. Daarnaast komen er steeds meer Europese regels die organisaties verplichten om ketenrisico’s in beeld te brengen en te beperken. Maar hoe doe je dat?

‍Trust Alliance en 3rdRisk hebben de krachten gebundeld en een whitepaper uitgebracht met tien belangrijke inzichten over de beheersing van derde partijen risico’s. Na het lezen van het whitepaper weet je onder andere:

– welke risico’s je organisatie loopt – wat een schaalbare aanpak is – hoe je de business case bouwt – wat de meest gemaakte fouten zijn – waar je handige templates kunt vinden.

Wil jij ook concreet aan de slag met het beheersen van derde partijen risico’s? Download dan nu het gratis whitepaper.  Lees meer…

Interpretatie van actieve provisietransparantie bij schadeverzekeringen

29 mei 2024

De Autoriteit Financiële Markten, afgekort AFM bericht dat vanaf 1 juli 2024 adviseurs en bemiddelaars verplicht zijn om consumenten actief te informeren over het bedrag van de afsluit- en doorlopende provisie bij particuliere schadeverzekeringen. De AFM wil de sector met een interpretatie meer duidelijkheid geven over deze actieve provisietransparantie en antwoord geven op veelgestelde implementatievragen. Lees meer…

Banken en betaalinstellingen: acties nodig om discriminatie te voorkomen

28 mei 2024
Kennisbank

Mensen met een niet-westerse migratieachtergrond en jongeren ervaren van alle onderzochte groepen het vaakst discriminatie in hun contact met banken en betaalinstellingen. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek in opdracht van het ministerie van Financiën. Uit het onderzoek volgt dat één op de tien mensen discriminatie ervaart in hun contact met banken en betaalinstellingen. Overmatige controle door banken en betaalinstellingen is de meest genoemde gedraging. Ook is het vaak onduidelijk waarom zij vragen van banken en betaalinstellingen moeten beantwoorden of bepaalde informatie moeten aanleveren. Minister Van Weyenberg (zie foto) heeft dit rapport op 27 mei jongstleden naar de Tweede Kamer gestuurd en spreekt met vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap. Hij vindt de resultaten onacceptabel en roept op om samen met banken en betaalinstellingen, de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), de Verenigde Betaalinstellingen Nederland (VBIN) en De Nederlandsche Bank (DNB) actie te ondernemen. Lees meer…

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Vele vroege vogels

27 mei 2024

Het overgrote deel van de gerealiseerde resultaten over het eerste kwartaal van 2024 is intussen in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat 78 % van de Amerikaanse bedrijven uit de S&P 500-index de verwachtingen overtreffen met een ruime marge van 8 %. Dat is het beste resultaat van de afgelopen twee jaar, ondanks het feit dat initieel werd aangenomen dat het onzalige rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank een economische terugslag zou uitlokken in de eerste helft van 2024. De robuuste arbeidsmarkt, de onwrikbare koopdrang van de Amerikaanse consument, de weerbaarheid en het aanpassingsvermogen van de bedrijven wisten dit echter te voorkomen, of alleszins te beperken tot een relatief bescheiden terugval in de industriële sectoren. Ook de Europese bedrijven leverden in het voorbije kwartaal een degelijke prestatie en liggen 6 % vóór op de verwachtingen. Op het Oude Continent zet zich een kentering ten goede door, die weliswaar nog beperkt blijft in omvang. Eerlijkheidshalve moet hieraan toegevoegd worden dat de sterke vooruitgang van de Europese bedrijfswinsten in hoge mate toegeschreven moet worden aan de commerciële banken, die een onverwacht sterk groeiherstel doormaken. Lees meer…

De AFM meldt nieuwe werkwijzen van oplichting, waarbij veelal consumenten slachtoffer zijn

24 mei 2024
Kennisbank

De Autoriteit Financiële Markten, afgekort AFM, ziet een toename in het aantal signalen en consumentenvragen over oplichting en fraude. De toezichthouder start daarom met de online publiekscampagne checkjeaanbieder.nl om mensen meer bewust te maken over hoe oplichters te werk gaan. In het eerste kwartaal van 2024 ging ruim 20% van de meldingen en vragen die bij de AFM binnenkwamen over fraude en oplichting. Er bestaan veel vormen van oplichting waarmee consumenten geld kwijtraken. Zo is er vaak sprake van beleggingsfraude waarbij mensen met (telefonische) aanbiedingen worden verleid om geld te investeren. Er zijn nep advertenties met bekende Nederlanders die zogenaamd beleggingsadvies geven waarmee je snel rijk kunt worden. Lees meer…

Frans Eusman nieuwe voorzitter IIA Nederland

23 mei 2024

Met ingang van 13 mei jongstleden is  Frans Eusman de nieuwe voorzitter van het Instituut van Internal Auditors Nederland. Tijdens de ALV is ingestemd met de benoeming van de nieuwe voorzitter, die bij Heineken actief is als Executive Director Global Audit. Eusman wordt als voorzitter van IIA Nederland verantwoordelijk voor het verder professionaliseren van de vereniging en de promotie van het vakgebied Internal Audit. Eusman neemt de voorzittersrol over van Linda Post (ING) die de afgelopen jaren de rol van voorzitter bekleedde. Lees meer…

De Vereniging voor Professionals met focus op Ethiek, Integriteit en Compliance (‘VCO’)

22 mei 2024
Kennisbank

Michelle Fisser

De afgelopen twintig jaar is de aandacht voor compliance en integriteit binnen allerlei sectoren significant toegenomen. Nationaal en internationaal. Publiek en privaat. Het thema compliance is niet meer weg te denken en heeft, afhankelijk van de sector of industrie, een label waaronder ook integriteit en ethiek, of een combinatie hiervan. De VCO is gegroeid als de ‘go to’ community voor Professionals op het gebied van ethiek, integriteit en compliance (‘EICP’). Door de toename van wet en regelgeving, behoefte naar integer handelen en andere omstandigheden heeft de VCO, als community sinds 2024 een beroepscode. Deze code is opgesteld voor en door de leden van de community. De code geeft richtlijnen wat men mag verwachten van deze Professional maar ook wat de professional mag verwachten in zijn of haar functie.
Lees meer…

Whitepaper

Mylette

DORA en het belang van robuust risicomanagement

20 mei 2024

De Europese Digital Operational Resilience Act, afgekort DORA, is feitelijk al van kracht vanaf 17 januari 2023, maar financiële instellingen hebben nog tot 17 januari 2025 de tijd om hun activiteiten in lijn te brengen met de vereisten van DORA. Dus veel tijd is er niet meer voor financiële instellingen, die dachten dat DORA een simpel klusje is. Het gaat in principe bij DORA om de volwassenheid van de ICT-risicobeheerorganisatie en dat is zoals we uit ervaring weten geen simpele klus.

Er is nu een beheerssysteem ORCA genaamd dat alle benodigde facetten rond DORA omvat. ORCA staat voor Operational Risk & Compliance Application en daar gaat deze White paper over.

Download daarom nu gratis deze White paper als u meer wilt weten over DORA en ORCA.

Lees meer…