Vertrouwen moet je (terug)verdienen

14 november 2022
Kennisbank

Michael van Woerden

Hoe integriteit te beschermen en zo het vertrouwen van stakeholders (terug) te winnen houdt de gemoederen al vele jaren bezig. Het is een terugkerend thema geweest in voorgaande edities van de Behavioral Risk Congressen waaraan ik goede herinneringen bewaar. Bijna tien jaar geleden sprak professor Arnold Heertje (de onbetwiste nestor van de economische wetenschap in Nederland) wijze woorden in de bundel ‘Ondernemen zonder corruptie’ (Kluwer, 2013) dat wij tijdens een eerder Behavioral Risk Congres hebben gelanceerd. Heertje bleef tot op hoge leeftijd ageren tegen in zijn ogen falend overheidsbeleid. De economie moest volgen hem gaan over wat écht van waarde is, ook als dit moeilijk in geld kan worden uitgedrukt zoals natuur, leefbaarheid en welzijn van ons allen. “Mechanism design biedt een alternatief voor de heilloze weg die de Nederlandse samenleving is ingeslagen, gekenmerkt door verstikkende regelgeving, dehumanisering van transacties, intolerant gedrag in de sfeer van handhaving en meestal falend toezicht”, betoogde Heertje. Het is nog steeds actueel. ”Het gaat er niet om of je integer bent, het gaat erom dat je de schijn weet op te houden”, vond hij ook.
Lees meer…

Voormalig Eerste Kamerlid Anne-Wil Duthler krijgt ongelijk van Haagse rechter

13 november 2022
Kennisbank

Op 9 november 2022 is vonnis gewezen door de Rechtbank Den Haag over de zaak die aangespannen werd door mevrouw Anne-Wil Duthler en enkele ondernemingen waarbij zij betrokken is tegen de VVD-fractie. Het geschil ging over het uit de VVD-fractie zetten van haar als Eerste Kamerlid. Volgens de Rechtbank is de beslissing om een lid uit een fractie van de VVD te zetten een politieke besluit en dat speelt zich af in een autonome politieke sfeer, waarbij voor rechterlijk ingrijpen geen plaats is. De vorderingen van eiseressen dat gedaagden ook los van de voornoemde beslissing onrechtmatig jegens eiseressen hebben gehandeld en schadeplichtig zijn worden afgewezen. Al eerder, op 25 april 2019, werd door de Voorzieningenrechter in Amsterdam in het nadeel van mevrouw Duthler en de aan gelieerde ondernemingen geoordeeld, toen zij een Kort Geding aanspande tegen Quote, naar aanleiding van een artikel in dat maandblad over de verbanden tussen haar als politica en haar verschillende ondernemingen gevestigd in het deftige Statenkwartier in Den Haag, of in dit geval beter ’s Gravenhage. Hieronder is het vonnis gepubliceerd en u kunt natuurlijk zelf de namen invullen van de betrokken, alom bekende politici van de VVD.

Lees meer…

DAO’s en digitaal staatsburgerschap

11 november 2022
Kennisbank

Hans Timmerman

Op Malta is een DAO, een gedistribueerde autonome organisatie, sinds 2018 een formele geregistreerde entiteit. Als je binnen Europa die digitale entiteit combineert met het Estlandse digitale staatsburgerschap, kun je – waar ook ter wereld – gereguleerd commerciële activiteiten uitvoeren. Je bent netjes belastingplichtig met een volledige virtueel bedrijf zonder menselijk bestuur, met slimme contracten en een blockchain registratie. CoinTelegraph besteedde afgelopen week aandacht aan de ontwikkeling van de crypto markt in Zuid Europa. In 2018 nam Malta crypto-regelgeving aan in de vorm van drie besluiten: oprichting van de Malta Digital Innovation Authority (MDIA), vaststelling van Innovative Technology Arrangements Standards (ITAS) en de Virtual Financial Assets Act. Met deze crypto-regulering creëerde Malta een voorsprong op alle andere landen in Europa. De door hen gekozen technische weg was ’een ingenieursbenadering’ die direct onduidelijkheid in de ongecontroleerde markt wegnam. Deze belastingwetten voor cryptocurrency weerspiegelen de EU beginselen: consumentenbescherming, marktintegriteit en bescherming van de sector.

Lees meer…

Het spoort niet

10 november 2022
Kennisbank

Jacques Jetten

Uit recent onderzoek is gebleken dat treinen niet op tijd rijden, maar op rails. Die constatering heeft grote invloed op ons denken over het vervoer per spoor. Er wordt flink gemopperd op de Spoorwegen, die nog lang niet over de coronadip heen zijn. Nog maar 80% van de treinreizigers van 2019 is terug, vooral omdat thuiswerken voor veel mensen een betere oplossing is gebleven. Per 1 januari 2023 worden de kaartjes 5,5 % duurder en voor eersteklas reizigers is dat zelfs 7,4 %. Minder comfort voor meer geld, het moet niet nog gekker worden. Er vallen namelijk heel wat treinen uit de dienstregeling of ze zijn aanzienlijk korter. Dat heeft tot gevolg dat de treinen stampvol zijn en je vaker genoegen moet nemen met een staanplaats. Zelfs de plee is constant bezet. Dat treinen vaak korter zijn, komt omdat er te weinig conducteurs beschikbaar zijn en veiligheidsregels bepalen dat er op een langere trein twee conducteurs moeten zitten. Dat willen ze nu opvangen met de inzet van kantoorpersoneel op de trein, maar het is sterk de vraag of dat gaat lukken. Kantoorpersoneel werkt meestal van 9 tot 5 en niet in de weekenden. Niet elke klerk zal daarvan vrijwillig willen afzien. Bovendien missen ze in de trein de koffieautomaat en moeten ze een strak NS-uniform dragen. Tja en dan die fluit…
Lees meer…

Wat betekent de Corporate Sustainability Reporting Directive voor uw organisatie?

09 november 2022
Kennisbank

Lise Alm

In 2018 werd de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) van de Europese Unie van kracht. Deze richtlijn schrijft voor dat bedrijven ook niet-financiële informatie in hun jaarverslagen moeten opnemen, zoals informatie over hun klimaatbeschermende maatregelen. Nu komt de EU met een concept voor een nieuwe richtlijn in de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Het voorstel is om deze richtlijn al in het boekjaar 2024 van kracht te laten gaan. Dit houdt in dat de eerste rapportage op basis van de CSRD op 1 januari 2025 plaatsvindt. In dit artikel gaan we in op de veranderingen die de nieuwe richtlijn met zich meebrengt, de belangrijkste dingen die je over de CSRD moet weten en wat die voor je organisatie betekenen. Waarom werkt de EU de huidige richtlijn bij?
Lees meer…

Jumbo wint de Internal Audit Innovation Award

08 november 2022

Voor de achtste keer werd onlangs de Protiviti Internal Audit Innovation Award uitgereikt, dit jaar aan supermarktketen Jumbo.  De jury, bestaande uit voorzitter Peter Hartog (directeur IIA), Vincent Damen (Associate Director Technology Risk Consulting Protiviti) en Marie-Claire Engels (bestuurslid IIA), beoordeelde de inzendingen op het innovatieve en creatieve karakter, de impact van de vernieuwing en ook op de toepasbaarheid van de innovatie in andere organisaties. Dit jaar was de jury het meest onder de indruk van Jumbo, met haar aanpak om internal control echt in de business te integreren.
Lees meer…

Cosmo Schuurmans

Cosmo Schuurmans

Partner bij EBBEN Partners

Nederland in de greep van een nieuw virus

08 november 2022

Het zit de corporatiesector mee in 2022. Er mag, nee er moet weer flink worden gebouwd. Elke gemeente 30% sociale huur. Gemeenten die niet willen meewerken worden gemaand. Middenhuurwoningen mogen weer worden gebouwd. De verduurzaming krijgt een impuls. Hoge energielasten kunnen de huurders immers niet betalen. Om dat te bekostigen wordt de verhuurdersheffing afgeschaft. Alles gevat in de Nationale Prestatieafspraken. Op 13 oktober zijn deze uitgewerkt in provinciale afspraken en die tellen inderdaad op tot ruim 900.000 woningen. Er wordt hard gewerkt om die weer te vertalen in regiodeals. Ondertussen wordt door de corporaties de begroting 2023 opgesteld en, nog belangrijker, de meerjarenbegroting die weer de basis is voor de dPi. En ja, Aedes heeft de Nationale Prestatieafspraken getekend, dus die plannen nemen we op in de begroting. Op papier gaan we dus een gouden toekomst tegemoet. Misschien wat tegenwind, maar dan moeten we gewoon wat harder trappen. Maar, beste corporatie, word u geen zand in de ogen gestrooid? Lees meer…

Auke Dirkmaat aan de slag bij Hyarchis als CCO

07 november 2022

Met ingang van 1 november is Auke Dirkmaat van start gegaan als Chief Commercial Officer (CCO) van Hyarchis en hij is ook toegetreden tot de Raad van Bestuur. Hij is verantwoordelijk voor het vergroten van het marktaandeel in Nederland en het verder uitbreiden van de internationale positie van het bedrijf. Zijn ervaring in de bank-, verzekerings- en hypotheekwereld is uiteraard een pre   voor Hyarchis. Auke heeft een belangrijke rol gespeeld in de groei van financiële dienstverleners, zoals onder andere Allianz en Ockto. Met een marketingdiploma op zak vertrok hij als student voor enkele jaren naar Auckland, Nieuw-Zeeland, om daar commercie te studeren aan het Crown Institute of Business.  Lees meer…

Voormalig topman Triodos Bank Peter Blom treedt tijdelijk terug als commissaris bij De Nederlandsche Bank

06 november 2022

De heer Peter Blom, commissaris bij De Nederlandsche Bank (DNB) heeft besloten om per 7 november 2022 tijdelijk zijn werkzaamheden als lid van de raad van commissarissen van De Nederlandsche Bank (DNB) neer te leggen. De aanleiding voor deze stap is dat op 10 oktober 2022 de Stichting Certificaathouders Triodos Bank een verzoekschrift heeft ingediend bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam om een enquêteprocedure te starten. Peter Blom is sinds 1 september 2021 commissaris bij DNB en hij was tot 21 mei 2021 voorzitter van de Raad van Bestuur van Triodos Bank. DNB waardeert het dat Blom, om elke schijn van belangenverstrengeling gedurende een eventuele procedure te kunnen uitsluiten, tot deze stap heeft besloten.

Lees meer…

Koppig

05 november 2022

Jacques Jetten

Met zijn kop tegen het kopje van Vermeer. Dat was, wat er op donderdag 27 oktober jongstleden in het Mauritshuis gebeurde. Drie Belgen hadden een entreekaart gekocht en deden zich voor als bezoekers van het museum, maar in werkelijkheid waren het actievoerders met snode bedoelingen. Zij begaven zich zo onopvallend mogelijk naar het zaaltje waar beroemde schilderijen van de 17e eeuwse schilder Johannes Vermeer hangen, zoals het “Gezicht op Delft” en “Het kopje”. Dat laatste schilderij wordt ten onrechte ook wel  “Het meisje met de parel” genoemd, omdat de oorbel geen parel is. De grootte en de metalige weerkaatsing in plaats van lichtverstrooiing zoals bij een parel, wijzen erop dat het eerder een glazen, gelakte ‘druppeloorbel’ voorstelt en geen natuurlijke parel. Maar dat terzijde. De mannen deden hun jas uit en onthulden daarmee een T-shirt van de organisatie “Just Stop Oil” dat er duidelijk op stond. Sinds Shell geen Nederlandse maatschappij meer is, wordt er alleen in het Engels gedemonstreerd, ook al waren het Belgische klimaatactivisten.  Lees meer…