Sjoemel-rechtspraak achter de dijken?

19 februari 2021
Kennisbank

Toon Peters

Bij het woordje ‘sjoemel-rechtspraak” denken we niet direct aan het degelijke Nederland, maar eerder aan verre landen met palmbomen of wat dichterbij aan sommige landen uit Oost-Europa. Bekend is dat het in de Nederlandse pers ‘bon ton’ is om vrijwel altijd de loftrompet te schallen als het over de Nederlandse rechtspraak gaat. Klagers worden vaak beschreven als “bad loosers”. Maar wat als er nu bewust fouten gemaakt worden door rechters? Mag men er dan geen aandacht aan schenken? Zelfs het Advocatenblad gaat op 12 maart 2020 zover de rechtspraak op te hemelen bij het verschijnen van de WJP Rule of Law Index 2020, waarin Nederland al sinds jaar en dag een hoge ranking inneemt. Op dat onderzoek is echter veel af te dingen zoals in De Volkskrant een jaar eerder op 21 maart 2019 is te lezen, maar dat wordt maar even vergeten. Het juridische bolwerk begint nu toch wel enige scheurtjes te vertonen gezien de rol van de bestuursrechtspraak in de recente kindertoeslag affaire. Ook De Hoge Raad der Nederlanden vertoont helaas nog steeds autistische trekjes als ze goedbedoelde hulp krijgt aangeboden om het vertrouwen in de Nederlandse rechtspraak te vergroten.
Lees meer…

Personalia

Egbert Krop

CFO Icoinic Capital
Ervaren Manager vanuit Audit Compliance en Operations in de Financial Services Industry.
Personalia

Ron Brummans

Executive Coach
Persoonlijke ontwikkeling vanuit zelfbewustzijn en zichtbaar in woord en gedrag is de focus van Ron.
Personalia

Selvi Lajqi

Co-Founder The Talent Inn voor Audit, Risk, Finance, Compliance en Data professionals
Selvi is verantwoordelijk voor hét portaal voor Audit, Risk, Finance, Compliance en Data professionals waar job matching verder gaat dan alleen het klassieke cv.
Personalia

Ed Jansen

Organisatie adviseur, Certified Public Controller en Accountant in Business
Zijn deskundigheid betreft de gebieden governance, bestuurlijke informatieverzorging, internal control, bedrijfsvoering, evaluaties en toezicht.
Personalia

Ken van Ierlant

Digital Thought Leader
Lid Raad van Bestuur UpGen. Ervaren CEO/ CDO/ CIO op het gebied van transformatieprocessen binnen internationaal georiënteerde ondernemingen.

ProctorExam nu in handen van Turnitin

18 februari 2021

Turnitin, leverancier van oplossingen voor academische integriteit en examinering, heeft ProctorExam overgenomen. Met deze overname kan Turnitin universiteiten en andere instellingen meer mogelijkheden bieden om integriteit in hun toetsen te waarborgen. Samen worden de mogelijkheden van Turnitin verbeterd, met name de betrouwbaarheid van de virtuele toetservaringen. In de afgelopen jaren heeft Turnitin de mogelijkheden voor examinering uitgebreid, zodat alle diensten die een organisatie nodig heeft om toetsen integer te ontwerpen en af te leveren, als een one-stop-shop geleverd kunnen worden. Sinds de eerste lock down in maart 2020, heeft ProctorExam meer dan twee miljoen testen voor partners op afstand mogelijk gemaakt, waaronder universiteiten, onderwijstechnologie / serviceproviders en een breed scala aan nieuwe en bestaande klanten.  Lees meer…

Anton van Putten: “Tijd voor zelfreflectie en real time feedback”

17 februari 2021
Kennisbank

Anton van Putten

De Duitse filosoof Martin Heidegger constateerde het al eerder: ‘de verschijningsvorm van de waarneming is niet ‘het zijn’ van die waarneming’. Op ontstellende wijze is in de afgelopen jaren duidelijk geworden dat onze maatschappij niet is wat het lijkt. Een totaal demasqué van maatschappelijke geledingen, de politiek, de uitvoerende ambtenaren en de ambtenaren met rechtspraak belast heeft het ware gezicht van de rechtstaat getoond. Steeds opnieuw blijken eigen belangen een dominante rol te spelen. Gaan we uit van een normale verdeling dan wordt het bestaan aangenomen van een populatie van circa dertig procent direct belanghebbenden die mogelijk zouden kunnen functioneren als rotte appels in de maatschappij en bijna alles infecteren wat gezond is. Bij het behartigen van politieke, rechtsstatelijke en religieuze belangen bestaat helaas een schrikbarend gebrek aan moraal en ethisch besef tot op de dag van vandaag.

Lees meer…

Photo: NWB Bank in Den Haag NWB Bank in Den Haag, 23.05.2019, Den Haag, Rooseveltplantsoen, Niederlande, Die NWB Bank ist eine Spezialbank für Wasserorganisationen. *** NWB Bank in The Hague NWB Bank in The Hague, 23 05 2019, The Hague, Rooseveltplantsoen, Netherlands, NWB Bank is a specialist bank for water organisations

NWB Bank slachtoffer van oplichting

16 februari 2021
Kennisbank

De Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) heeft recentelijk bij het Openbaar Ministerie (OM) aangifte gedaan van oplichting. De bank meldt dat ze slachtoffer is geworden van een opzet waarbij op basis van vervalste documenten een betaling is gedaan. Het zou daarbij gaan om een bedrag van 12 miljoen euro.
Lees meer…

Moet de klokkenluider betalen voor het maatschappelijk nut van zijn melding?

15 februari 2021
Kennisbank

Peter van der Meij

Het is goed dat Marcel Pheijffer in het FD van 25 januari jongstleden aandacht vraagt voor het belonen van klokkenluiders. De maatschappij plukt immers de grote vruchten van hun meldingen. Hij is overigens opmerkelijk neutraal over de vraag of klokkenluiders gezien mogen worden als klikspaan. Daar mag geen misverstand over bestaan. De klokkenluiders in de affaires die hij noemt hebben de maatschappij een dienst bewezen. Zij moeten niet alleen worden beloond omdat hun melding nuttig is gebleken maar ook omdat zij dat verdienen.
Lees meer…

Ashton Whiteley Scam: Politici moeten ervan op de hoogte zijn om actie te kunnen ondernemen

12 februari 2021
Kennisbank

Dina-Perla Portnaar

De Ashton Whiteley Boilerroom Fraude laat zien hoe financiële criminaliteit in de praktijk werkt. Zelden worden persoonlijke zaken hierover publiekelijk gedeeld, vaak uit schaamte van de slachtoffers. Dit keer niet. In dit artikel worden de gevolgen van financial crime tastbaar. Een overzicht van de gebeurtenissen, opgetekend uit naam van één van de vele slachtoffers van de Ashton Whiteley Fraude die enkele jaren geleden plaatsvond. De man in kwestie deelde zijn verhaal met mij. We hebben  inmiddels zijn verhaal in een paar artikelen op ons platform geplaatst. Dit is deel drie en tevens het laatste deel. Lees meer…

Icoinic Capital: aanhouden fiatvaluta wordt risicovoller

11 februari 2021

Arthur Stolk & Dina-Perla Portnaar

In de eerste week van 2021 was het effect van het meest recente, Amerikaanse stimuluspakket op de markten zichtbaar. Miljoenen Amerikanen ontvingen een cheque van $600,-. Dit bedrag werd door velen gebruikt voor de aanschaf van crypto assets. Met de nieuwe president Joe Biden zal de economische stimulus verder doorgang vinden. Gemiddeld zal een Amerikaan in het eerste kwartaal van 2021 $1400,- als COVID-19 relief ontvangen. Velen zeggen dat dit pakket al geprijsd zit in de markt, maar dat valt te betwijfelen, want ‘vers’ gecreëerd kapitaal moet nog een weg vinden naar de markten. Het aanbod is al schaars en de vraag blijft onverminderd hoog. Lees meer…

Hans Timmerman

Hans Timmerman

IT kenner en trendwatcher

No code applicaties ontwikkelen

10 februari 2021

Sinds vorig jaar ben ik als mededirecteur en bestuurder actief bij Fortierra, een bedrijf dat in 2009 is opgericht door Fred Baptist. Wij hebben elkaar jaren geleden leren kennen en na mijn pensioen eind 2019 bij Dell EMC, besloot ik bij hem in het bedrijf te stappen. Fortierra richt zich op de vastgoedmarkt en dan vanuit de functie: ‘wonen en bewonen’. Dus niet het ontwerp of de bouw, maar het gebruik en de instandhouding. Hoe kun je als bewoner veilig, valide en comfortabel wonen, hoe weet je dat woning en omgeving gezond zijn en hoe weet je dat alles aan alle wettelijke voorwaarden voldoet? Veel van deze data is beschikbaar als open data; we gebruiken intussen data uit meer dan 450 open bronnen. Op Europees niveau zijn zelfs 600+ bronnen beschikbaar. Maar veel data moet je als eigenaar of bewoner zelf (laten) waarborgen omdat die niet publiek beschikbaar is of blijft. Omdat goed te kunnen, heeft Fortierra de Vastgoedpas® ontwikkeld, een intelligent digitaal dossier met ingebouwde algoritmen. Op deze wijze combineren we woonrecht en zorgrecht met de tijdens de levensduur veranderende functies van en systemen in en rond een woning. De Vastgoedpas is als dossier in 2014 gedigitaliseerd met door Vanenburg ontwikkelde software en wordt voornamelijk gebruikt door huiseigenaren. Omdat het platform intussen alweer enkele jaren oud is en een update en vernieuwing nodig had, keken we afgelopen jaar naar de verschillende mogelijkheden om dit te realiseren. Na enkele proeven en tests kwamen we uit bij WEM no-code software.  Lees meer…

Landelijke Studentenvakbond op het matje bij ProctorExam

09 februari 2021
Kennisbank

Daniel Haven & Dina-Perla Portnaar

Voor wie mij niet kent, ik ben Daniel Haven en directeur van het online proctoringbedrijf in Europa en wereldleider op het gebied van flexibele SaaS-proctoringtechnologie. We  zien ons genoodzaakt om nu met een officiële verklaring te komen in reactie op het persbericht van de Landelijke Studentenvakbond (LSVB) van eind januari 2021. Hierin zijn een aantal foutieve claims opgenomen, waarmee onze reputatie ten onrechte in het geding is gekomen. We hebben  als bedrijf veel begrip voor de belangenbehartiging van examenafnemers door de Landelijke Studentenvakbond. Ook begrijpen we dat proctoring wereldwijd een nieuw fenomeen is, waar gezien de huidige situatie geen alternatief voor is. Dit door de noodzaak en urgentie, zodat toetsen op afstand mogelijk kan worden gemaakt en kan blijven doorlopen. Daarbij hebben onze eindklanten, waaronder gerenommeerde onderwijsinstellingen, keuzes gemaakt waar niet iedere examenafnemer – op individueel niveau – altijd de voorkeur aan zou hebben geven.
Lees meer…

Leen Paape

Leen Paape

Hoogleraar Corporate Governance bij Nyenrode Business Universiteit

Context verklaart gedrag; waarom het ondanks alles toch vaak mis gaat

07 februari 2021

Risicomanagers en Compliance Officers doen hun uiterste best om het management te helpen om te zorgen dat er minder risico wordt gelopen dan wel dat wet- en regelgeving wordt nageleefd. Daartoe bouwen ze samen complexe beheersingssystemen en organisaties met veel lines of defense, vaak ook gedwongen door regelgeving. Dat hele bouwwerk blijkt helaas vaak een kaartenhuis, van buiten zag het er leuk uit maar van binnenuit zat de betonrot er altijd al in. Nog vaker deugt ook het fundament niet en dan zakt het bouwwerk sowieso in de modder weg ook al zijn de muren soms best goed gebouwd. De vraag is natuurlijk hoe dat komt en vooral wat we er aan kunnen doen om dit te voorkomen? De complexiteitstheorie leert ons dat toevoegen van complexiteit systemen juist zwakker maakt in plaats van sterker. Meer complexiteit zit dan in meer regels of meer systemen, die, uiteraard, keurig meten wat er gemeten moet worden maar vaak niet het echte verhaal vertellen. Ik geef u een praktijkvoorbeeld zodat u begrijpt hoe het fout kan gaan. Het goede nieuws is, het is een voorbeeld uit een ander land dus u hoeft het zich niet persoonlijk aan te trekken.  Lees meer…