Machine-leesbare wetgeving als opstap naar verbeterde compliance

03 september 2021
Kennisbank

Arnoud Engelfriet

Wetten die door computers kunnen worden gelezen. Dat is een van de nieuwste technologische trends die onderzoeksbureau Gartner recent selecteerde voor haar jaarlijkse “Hype Cycle”, die onlangs verscheen. Het zou een doorbraak betekenen als dit op grote schaal mogelijk werd, en met name compliance processen en contractenchecks een stuk eenvoudiger maken. Lees meer…

Personalia

Ed Jansen

Organisatie adviseur, Certified Public Controller en Accountant in Business
Zijn deskundigheid betreft de gebieden governance, bestuurlijke informatieverzorging, internal control, bedrijfsvoering, evaluaties en toezicht.
Personalia

Selvi Lajqi

Co-Founder The Talent Inn voor Audit, Risk, Finance, Compliance en Data professionals
Selvi is verantwoordelijk voor hét portaal voor Audit, Risk, Finance, Compliance en Data professionals waar job matching verder gaat dan alleen het klassieke cv.
Personalia

Jethro Vrouwenfelder

Partner EBBEN Partners, expert op het gebied van forensisch onderzoek
Ervaren fraudeonderzoeker en tevens bestuurslid van het IFFC, Institute for Financial Crime.
Personalia

Frank Staelens

Managing Director Whistleblowing Management
Voor diensten en technologie die garant staan voor een compliant aanpak van de nieuwe Europese klokkenluidersregels.

Stichting SOMI start collectief onderzoek naar 533 miljoen gelekte Facebook-accounts

01 september 2021
Kennisbank

Vanaf vandaag maakt Stichting SOMI het voor alle Europese consumenten mogelijk om via haar SOMI app te controleren of zij slachtoffer zijn geworden van het Facebook-lek van april van dit jaar. Ook kan er worden gezien welke persoonsgegevens van hen op het Darkweb circuleren. In totaal zijn in april gegevens van ruim 533 miljoen Facebook-accounts gelekt, waaronder die van 5,4 miljoen Nederlandse accounts. Na de controle van de eigen gegevens kunnen consumenten meedoen aan het juridische onderzoek van de stichting en de mogelijke collectieve claim tegen Facebook, waarvoor bewijsverzameling van het overtreden van de AVG uit het datalek nodig is. De stichting looft daarom in totaal €10.000 uit aan iedereen die met zijn persoonlijke data kan bewijzen dat Facebook de AVG heeft overtreden. Lees meer…

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Geflitst aan topsnelheid

31 augustus 2021

Wellicht was het u niet meteen opgevallen en het dreigt ondergesneeuwd te geraken onder het andere nieuws over de gezondheidscrisis en geopolitieke ontwikkelingen, de veelheid aan economische data en het spektakelstuk dat ons recent werd aangeboden, met de bedrijfsresultaten over het afgelopen kwartaal in een spetterende hoofdrol. We maken daarom even gebruik maken van de huidige (zeer tijdelijke) luwte aan het economische front om een bijzondere prestatie toe te lichten. Op 23 augustus 2021 klokte de Dow Jones-returnindex immers af op 4.257.666 punten of US $ als dat u meer zegt, want de Dow Jones-index werd 125 jaar geleden opgestart met een eerste berekening op 40,94 (toenmalige) US $. Dat was de tegenwaarde van een korf van twaalf aandelen [* 1], gekozen uit de grootste Amerikaanse bedrijven op dat moment. Meer dan 4 miljoen punten? Neen, u leest het niet verkeerd. De media melden weliswaar momenteel een stand van 35.335 punten. Een recordwaarde, maar dit getal refereert enkel naar de Dow Jones-prijsindex waardoor een zeer belangrijk deel van de inkomsten niet wordt meegerekend. Ook al ogen de uitgekeerde dividenden [* 2] momenteel erg laag in verhouding tot de koersen van de 30 aandelen die deze index nu samenstellen, zij vertegenwoordigen toch een zeer belangrijke component in de vermogensopbouw. Door deze dividenden systematisch te herbeleggen, ontstaat een veel betere schatting van de werkelijke toegevoegde waarde van aandelenbeleggingen over langere termijn. Ondanks dit indrukwekkende resultaat vereiste het overigens geen geniaal voorspellingsvermogen of een uitzonderlijke gave bij het selecteren van individuele aandelen. Het volstond de meest representatieve bedrijven te kiezen [* 3] en deze selectie regelmatig en grondig te herzien [* 4]. Lees meer…

Europese Commissie start onderzoek naar mogelijke schending van de “standstill”verplichting bij de overname van GRAIL door Illumina

30 augustus 2021

De Europese Commissie heeft besloten een onderzoek in te stellen om na te gaan of het besluit van Illumina om over te gaan tot de overname van GRAIL terwijl het diepgaand onderzoek van de Commissie naar de voorgenomen transactie nog loopt, een schending van de “standstill” verplichting krachtens artikel 7 van de concentratieverordening vormt. De “standstill” verplichting moet voorkomen dat transacties mogelijk onherstelbare negatieve gevolgen voor de markt hebben in afwachting van de uitkomst van het onderzoek van de Commissie. Het onderzoek naar de mogelijke schending van de “standstill” verplichting staat los van het diepgaand onderzoek van de Commissie naar de inhoud van de zaak, dat wordt voortgezet volgens de in de concentratieverordening vastgestelde termijnen.
Lees meer…

Fraude Film Festival 2021 in historische omgeving Tuschinski

26 augustus 2021
Kennisbank

Op 4 en 5 november aanstaande zal in het historische Tuschinski theater in het centrum van Amsterdam het tweedaagse Fraude Film Festival plaatsvinden. Donderdag 4 november is een besloten event en op vrijdag 5 november is iedereen van harte welkom, na aanschaf van een kaartje. Vorig jaar kon het geen doorgang om de bekende pandemie redenen. De zevende editie belooft veel goeds, immers tijdens de pandemie zaten de fraudeurs niet stil! Zo meldde de Fraudehelpdesk in Nederland dat er in 2020 voor meer dan 41 miljoen schade gemeld werd, een flinke stijging ten opzichte van het jaar ervoor. Er kwamen maar liefst 350.000 meldingen van fraude binnen…kortom, de noodzaak tot bestrijding van het verschijnsel fraude blijft bestaan. Sterker nog, de urgentie neemt alleen maar toe als gevolg van de verdere digitalisering die meer en meer slachtoffers treft.
Lees meer…

Vrijdenkers, van Spinoza tot nu

24 augustus 2021

Op zondag 5 september 2021 opent de nieuwe tentoonstelling Vrijdenkers haar deuren: van Spinoza tot nu. De expositie van het Amsterdams Museum loopt tot eind februari 2022. We stellen ons natuurlijk ten eerste de volgende vraag: wat is een vrijdenker? Daarop zijn vele antwoorden mogelijk. Het curatorenteam van de tentoonstelling ziet vrijdenkers als vernieuwers, idealisten, dwarsliggers en vrije geesten. Ook activisten zijn voor hen vrijdenkers, want zij kijken verder dan de heersende moraal en conventies. Een vrijdenker is een vriend van zijn gedachten en gaat voor die gedachten door het vuur. Maar wie voor de één een vrijdenker is, wordt door de ander als oproerkraaier gezien. Lees meer…

De Deventer Moordzaak, starring Bas Haan

23 augustus 2021
Kennisbank

Op 2 september komt de film “De Veroordeling” gebaseerd op het boek van Nieuwsuur journalist Bas Haan over de Deventer Moordzaak uit, ook op Netflix. In het kort: Op zaterdag 25 september 1999 werd de weduwe Jacqueline Wittenberg vermoord aangetroffen in haar woning. Twee verdachten komen in beeld, eerst haar klusjesman De Jong en daarna haar fiscaal adviseur Louwes. Die laatste wordt uiteindelijk veroordeeld voor moord met voorbedachte rade. Vanwege het geklungel en fouten bij het onderzoek ontstaan er twee kampen, dat van Bas Haan samen met Justitie die van oordeel zijn dat Louwes toch terecht als dader veroordeeld werd en aan de andere kant het kamp van Maurice de Hond dat met veel publicitair geweld het tegendeel beweert. Maar er loopt nog een herzieningsverzoek. Misschien blijkt straks toch nog dat Louwes het niet gedaan kan hebben! Staat de hele cast inclusief Bas Haan toch een beetje voor joker op die rode loper bij de première…
Lees meer…

Bijna veertig procent van de huurders in Nederland is ontevreden over hun woonsituatie…

20 augustus 2021
Kennisbank

Ongeveer veertig procent van de huurders in Nederland wil graag verhuizen, maar heeft hier niet de (financiële) mogelijkheden voor. Dit blijkt uit een recent onderzoek van Kadasterdata.nl onder 1.004 Nederlanders met een huurwoning, uitgevoerd door Panelwizard. De conclusie van het onderzoek is dat veel huurders hierdoor ‘gevangen’ zitten in een onwenselijke woonsituatie, want 39 procent van alle ondervraagden is op dit moment niet gelukkig met zijn of haar woning. Vooral particuliere huurders zitten noodgedwongen vast in hun huidige woning. Van hen wil maar liefst 45 procent verhuizen, maar zij hebben hier niet de middelen voor. Onder de huurders in de sociale sector bedraagt dit percentage 35 procent. Tenslotte zit 41 procent van degenen die in een (studenten)kamer wonen in dezelfde benarde situatie. Het mag duidelijk zijn dat de markt voor koophuizen hieraan debet is.
Lees meer…

Binance in het vizier van De Nederlandsche Bank

19 augustus 2021
Kennisbank

De Nederlandsche Bank, afgekort DNB,  heeft gisteren bekendgemaakt dat  Binance zonder wettelijk verplichte registratie bij DNB crypto diensten in Nederland aanbiedt.  Onder Binance wordt verstaan Binance Holdings Limited, als houder van de intellectuele eigendomsrechten, alsmede de entiteiten die onder de naam Binance in Nederland crypto diensten aanbieden, door Binance als Binance Operators aangeduid. Het een en ander zou betekenen dat Binance in strijd handelt met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en op illegale wijze  diensten aanbiedt voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en bewaarportemonnees aanbiedt. Het blijft natuurlijk een moeilijke zaak en afweging, aan de ene kant de blockchain technologie met al haar voordelen, maar aan de andere kant de snelle criminele jongens en meisjes die via diezelfde technologie goedgelovige burgers geld aftroggelen met het vooruitzicht op gigantische winsten. In dit verband is het wellicht nuttig om het interview met Nassim Taleb met de titel ‘Why Nassim Taleb says bitcoin is worthless’ er eens op na te lezen. Lees meer…

Gerard van Olphen weer terug op het oude nest met nieuwe strategie

18 augustus 2021
Kennisbank

Op voordracht van de Raad van Commissarissen van de Volksbank is onlangs Gerard van Olphen benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Volksbank N.V. De benoeming van Gerard van Olphen is goedgekeurd door de toezichthouders en zijn benoemingstermijn loopt tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2025. Hij beschikt over een brede bestuurlijke ervaring bij verschillende financiële instellingen die hun wortels hebben in de Nederlandse samenleving. Hij keert terug op het oude nest, net op het moment dat de nieuwe lange termijn strategie ontwikkeld is voor de Volksbank, die zoals bekend de  merknamen ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS vertegenwoordigt. Vermeldenswaard is dat uit het recente onderzoek van de Consumentenbond gebleken is dat de grootbanken ING en ABN Amro Bank onderaan bungelen. Dat geeft een nieuwe impuls voor wat betreft de nieuwe strategie van de Volksbank: het producten assortiment zal  worden uitgebreid, niet alleen met verzekeringen, maar ook met beleggingsproducten, uiteraard afgestemd op de bestaande klanten. De Volksbank merkt dat de fysieke aanwezigheid in combinatie met het digitale aanbod sterk gewaardeerd wordt door haar klanten en zij is ervan overtuigd dat dit de enige juiste weg is om bestaande klanten verder te kunnen bedienen met nieuwe produceten en bovendien nieuwe klanten aan te trekken.

Lees meer…