Robeco voldoet aan last onder dwangsom van de AFM

29 juli 2022
Kennisbank

De AFM heeft op 18 november 2020 aan Robeco Institutional Asset Management B.V. (Robeco) een last onder dwangsom opgelegd en daaraan is nu tijdig voldaan door Robeco. Die last was opgelegd omdat zij niet voldeed aan de Wwft. De last onder dwangsom had tot doel dat Robeco ervoor zorg draagt dat de door haar beheerde beleggingsinstellingen de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) nakomen en daarmee de overtredingen herstelt. Na een intensief verbetertraject heeft de AFM bevestigd dat Robeco aan de lastonderdelen voldoet en er geen dwangsommen zijn verbeurd. Lees meer…

Geert Haisma

Geert Haisma

Expert succes- en risicomanagement

De voor- en nadelen van auditen op afstand

28 juli 2022

Omdat we tegenwoordig vaker en gemakkelijker ons werk op afstand kunnen uitvoeren, zien we dat ook steeds vaker terug in het audit proces. Daarbij wordt “Remote Auditing”, het op afstand afnemen van audits, steeds aantrekkelijker. Digitale beheersystemen kunnen auditors de externe toegang geven die ze nodig hebben, en videobellen biedt flexibiliteit wanneer de benodigde interviews afgenomen dienen te worden. Remote audits besparen tijd en geld en zijn minstens net zo effectief als een audit op locatie. Het levert daarnaast een belangrijke bijdrage aan een efficiënt verloop van een audit of het certificeringsproces. Hierna ga ik in op een aantal voor- en nadelen van remote audits, zodat u zelf kunt bepalen of u met uw eigen organisatie ook mee kunt gaan met deze nieuwe trend. Lees meer…

Whitepaper

Company.info

Wwft-compliant zijn: van theorie naar praktijk

25 juli 2022
Kennisbank

Handvatten voor het inrichten van processen rondom cliëntacceptatie en -monitoring

Dat de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) een belangrijker thema is dan ooit, is duidelijk. Steeds meer FTE’s houden zich bij financiële ondernemingen bezig met compliance. De afgelopen jaren is dat aantal ook alleen maar toegenomen. Ondanks die extra mankracht levert het naleven van de Wwft steeds meer druk op. De wet- en regelgeving bestaat uit hard en soft law, waardoor Wwft-plichtige instellingen zich door verschillende lagen van regels moeten worstelen.

Lees meer…

Worst Bank Scenario

Hester Bais & Wink Sabée
Verschijningsatum:Juni 2022
Taal:Nederlands
ISBN:9789083148229
Prijs:25 euro

Hans Timmerman

Hans Timmerman

IT kenner en trendwatcher

Zonder logistiek staat alles stil, ook elektriciteit

22 juli 2022

“Op geen enkel huishoudelijk gebied is in den laatsten tijd zooveel vooruitgang bespeurd als op het gebied der kunstverlichting in huis. Het is nog niet veel meer dan een halve eeuw geleden dat petroleumlicht als wonder beschouwd werd en nu is het al op zoovele plaatsen vervangen door gas- en electrisch licht”, aldus rooms-katholiek priester F. Breidfeldt in 1922 bij de vierde en geheel door nonnen bijgewerkte druk van zijn handboek voor moeder en dochter. Honderd jaar geleden dus. Elektrisch licht was veiliger en schoner dan het open vuur en de walmende vlammen en vroeg veel minder arbeid voor productie en onderhoud. Ook verbruikte gaslicht nogal wat zuurstof dat bij kinderrijke gezinnen de gezondheid ook niet ten goede kwam. Licht was belangrijk voor de veiligheid ’s nachts, dat in eerste instantie gebeurde met kaarsen. Een leuk verhaal over de geschiedenis van straatverlichting. In Amsterdam werd in 1544 de eerste openbare kaarslantaarn aangestoken. Vervanging van die dure kaarsen, fakkels en olielampen door gaslicht, was de reden dat gasverlichting begin negentiende eeuw snel en breed werd aangelegd. De eerste openbare gasverlichting ontstond begin 1800 in Londen en was mogelijk door een gasnetwerk dat stadsgas distribueerde. Stadsgas, gemaakt uit kolen, ook wel ‘lichtgas’ genoemd, werd in lokale gasfabrieken geproduceerd. Onze gas infrastructuur is ontstaan voor verlichting en veiligheid, niet voor verwarming; daar was hout en kolen voor. Door de schaarste van kolen in de eerste wereldoorlog, werd stadsgas duurder en kwam elektriciteit in aanmerking om als energiedrager deze veiligheidsfunctie over te nemen. Onze elektriciteitsinfrastructuur is dus om dezelfde reden ontstaan als onze gas infrastructuur: licht in de nacht om veiligheid te vergroten. Ook de burger ging deze primair publieke lichtbron gebruiken. Eerst stadsgas in woningen om de kaarsen en petroleumlampen te vervangen en later elektriciteit voor elektrisch licht. Ik kan mij herinneren dat bij mijn opa nog werkende gaslantaarns, met de bekende tere gaskousjes, aan de muur hingen. Lees meer…

Photo: https://pixabay.com/

Grootste crypto aanbieder Binance krijgt relatief kleine boete van De Nederlandsche Bank

20 juli 2022
Kennisbank

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 25 april 2022 een bestuurlijke boete van 3.325.000 euro  opgelegd aan Binance Holdings Ltd. De boete is opgelegd omdat Binance cryptodiensten heeft aangeboden in Nederland zonder een wettelijk vereiste registratie bij DNB. Bedrijven die in Nederland cryptodiensten willen aanbieden, zijn op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht om zich daarvoor te registreren bij DNB. Al eerder, op 18 augustus vorig jaar gaf  DNB een openbare waarschuwing af aan Binance. De vraag is of Binance, mondiaal de grootste aanbieder van cryptodiensten, met een dagelijks handelsvolume van 13,7 miljard US dollar, zich laat afschrikken door deze relatief gezien lage boete.Komt bij dat Binance bezwaar gemaakt heeft tegen de boete op 2 juni jongstleden. Wordt vervolgd dus.
Lees meer…

Leen Paape

Leen Paape

Hoogleraar Corporate Governance bij Nyenrode Business Universiteit

Fantoomtrots

19 juli 2022

Fantoomtrots is een verschijnsel dat zich kan voordoen kort voor of na een vijandelijke overname van een bedrijf. Een soort trots, een oranjegevoel, op bedrijven die de laatste decennia van de beurs zijn gehaald, vaak door buitenlandse ‘barbaren en sprinkhanen’. Wie kent nog bedrijven als VendexKBB, Frans Maas, Nedlloyd, USG People, Ten Cate, Corio, Ballast Nedam, Grontmij, Imtech, TNT Express, Nutreco? Ik ben van mening dat bedrijven het over zichzelf afroepen wanneer zij van de beurs worden gehaald. Ze zien luiheid en zelfgenoegzaamheid bij bestuurders en toezichthouders, die ten koste gaan van prestaties, medewerkers, organisatie en maatschappij. Het kan anders; want bestuurders die de ultieme beschermingsconstructie in stelling weten te brengen van het realiseren van een hoge waardering van het aandeel via meervoudige waarderealisatie houden ‘jagers en barbaren’ buiten de deur. Alleen topresultaten en inspirerend waarde toevoegend bestuurlijk gedrag leiden tot de gewenste autonomie, onafhankelijkheid en bestuurlijke rust. Zo niet, dan is het snel gedaan met die rust. Dit vraagt om een nieuwe, meer activistische governance. Lees meer…

Pieter Lakeman trekt weer ten strijde

16 juli 2022
Kennisbank

De voorzitter van de Stichting SOBI, Pieter Lakeman is bezig om drie van de grootste Nederlandse pensioenfondsen voor het Amsterdamse Hof te brengen om hun jaarrekeningen over 2021 te laten vernietigen. Volgens Lakeman tonen deze te weinig winst en te weinig vermogen, doordat ze de verkeerde rekenrente gebruikt hebben. Het gaat daarbij zoals u begrijpt niet enkele duizenden euro’s, maar om vele miljarden. Lakeman stelt dat werkenden te hoge premies betalen en dat gepensioneerden te weinig indexatie ontvangen. Lakeman zoekt per direct deelnemers aan de drie volgende fondsen: Pensioenfonds Metaal & Techniek, Pensioenfonds Metalectro en Pensioenfonds voor de Bouw, die zijn stappen willen ondersteunen. Binnen een paar dagen zal een exclusief verhaal verschijnen op dit platform, waarbij ook de rol van de Nederlandsche Bank besproken wordt.

Niks om het lijf

15 juli 2022

Jacques Jetten

Het was donderdag 9 maart 1967 omstreeks 3 uur in de middag, Op het Haagse station Staatsspoor aan de Rijnstraat stapte tot stomme verbazing van reizigers en perronpersoneel een naakte man uit de trein die zojuist uit Utrecht was aangekomen. Het enige dat hij aanhad, was een polshorloge. De 42-jarige rangeerder Piet Willemsen die op het perron een kop koffie stond te drinken, was een van de eersten die iets ongewoons opmerkte. “De man stapte wat later uit dan de andere reizigers. Eerst dacht ik nog dat hij een licht pak aanhad.” Met collega’s probeerde hij de naaktloper te vangen, maar ja, waar moet je zo’n man vastpakken? Dus die poging mislukte. De man liep recht voor zich uitkijkend het station uit, de Rijnstraat door en stak netjes bij de zebra de Bezuidenhoutseweg over. Zonder dat hem een strobreed in de weg werd gelegd, wandelde hij naar het Malieveld. Pas daar werd hij opgepakt door de inderhaast opgetrommelde politie. Dit kon alleen maar in Den Haag gebeuren, dat alle voorbijgangers, waaronder veel ambtenaren, onverstoorbaar verder liepen en zich niet bekommerden om de ongeklede man. Elders had dit, zeker in een tijd dat men nog behoorlijk preuts was, tot de nodige ophef geleid. Het was vanaf station Staatsspoor naar het Malieveld, langs het bospark Koekamp met vanouds heel wat herten, ruim 10 minuten lopen.
Lees meer…

Tony de Bree: “Het kan anders als we maar willen”

14 juli 2022

Op 16 juni jongstleden spraken we in Baarn ter gelegenheid van het Risk & Compliance Jaarcongres 2022 met de voormalige bankier van ABN Amro Bank, Tony de Bree over onder andere KYC waarvoor het oorspronkelijk bedoeld was en povere IT systemen. Maar ook over zijn nieuwste boek getiteld “Groeien zonder te groeien”, met als ondertitel succesvol ondernemen in de betekeniseconomie. Tony heeft inmiddels meer dan 25 jaar ervaring in de internationale financiële sector en hij promoveerde op het onderwerp digitale transformatie van logge organisaties.