Peter Blom, ex Triodos Bank, treedt terug al commissaris bij De Nederlandsche Bank

16 september 2023
Kennisbank

Peter Blom heeft aangegeven dat de aanleiding voor zijn besluit is het onduidelijke verloop van mogelijke procedures tegen Triodos Bank, waar hij tot 21 mei 2021 voorzitter van de raad van bestuur was. Om elke schijn van belangenverstrengeling uit te sluiten had Blom al eerder zijn werkzaamheden neergelegd. Omdat de mogelijkheid van juridische procedures aanhoudt en de doorlooptijd daarvan ongewis is, vindt Blom het onwenselijk om zijn lidmaatschap van de Raad van Commissarissen van De Nederlandsche Bank, afgekort DNB, als niet-actief lid voort te zetten. Lees meer…

Box 3 op de helling

15 september 2023

In Nederland is al heel lang gedoe over de huidige forfaitaire box 3-stelsel , de belasting op inkomen uit vermogen. De wens van velen is om over te stappen naar een stelsel op basis van werkelijk rendement. De afgelopen jaren is onderzocht hoe een nieuw stelsel kan worden vormgegeven, zodat de werkelijke inkomsten worden belast. De uitkomsten van dit technische onderzoek zijn opgenomen in een voorstel dat kan fungeren als bouwsteen en hulpmiddel voor een nieuw kabinet. Nederlanders kunnen door middel van een internetconsultatie inbreng leveren op de vormgeving van een nieuw box 3-stelsel. Met de uitkomsten hiervan kan een nieuw kabinet eventueel een snelle start maken met de verdere vormgeving en het invoeren van een nieuw stelsel, afhankelijk van de keuzes die door een nieuwe coalitie worden gemaakt. Reageren kan tot en met 20 oktober via internetconsultatie.nl. Lees meer…

Corruptiepreventie en -bestrijding heeft enkel kans van slagen als iedereen zijn rol pakt

14 september 2023
Kennisbank

Peter van Leusden is anti-fraude en anti-corruptie expert bij Partner in Compliance en was in het verleden een van de oprichters van het Anti-Corruptie Centrum van de FIOD. Peter is een van de initiatiefnemers van het congres corruptiepreventie en -bestrijding van Partner in Compliance. Dit vindt plaats op 26 september 2023 in het Jan Jongerius hoofdkantoor in Utrecht. Tijdens dit congres wordt vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar corruptie en wat in Nederland gedaan kan worden om de preventie en bestrijding hiervan te verbeteren. Jarenlang stond in Nederland alleen de Rijksrecherche opgesteld om corruptie te bestrijden, het ging dan om binnenlandse ambtelijke corruptie. De FIOD stond, met succes, in 2007 op toen er omvangrijke corruptie in de Nederlandse vastgoedwereld werd geconstateerd. Van Leusden: “Deze zaak kreeg veel media-aandacht en je ziet dat die aandacht veel bijdraagt aan awareness. Voor het bestrijden van buitenlandse corruptie was überhaupt geen opsporingsorganisatie aangewezen. Mede daarom werd in 2016 het anti-corruptiecentrum bij de FIOD opgericht. Een goede zaak.” Lees meer…

Nederlandse staat wordt aandeelhouder in Stedin

13 september 2023

De Nederlandse regering is van plan om 500 miljoen euro in het regionale netwerkbedrijf Stedin te investeren. Deze kapitaalstorting is op verzoek van Stedin om voldoende te kunnen blijven investeren in het elektriciteitsnet. Door de storting van eigen vermogen wordt de Nederlandse staat aandeelhouder in het bedrijf. Stedin zal hiermee een staatsdeelneming worden. De ministerraad is hier op voorstel van minister Kaag van Financiën en minister Jetten voor Klimaat en Energie mee akkoord gegaan. Stedin investeert fors in het elektriciteitsnet om de kwaliteit te borgen en te zorgen dat er in de toekomst voldoende capaciteit is voor verduurzaming en uitbreiding. Het bedrijf stak in 2022 ruim 700 miljoen euro in haar netwerk en tot 2030 wordt nog eens ten minste 8 miljard euro aan investeringen verwacht. Lees meer…

Photo: Elfriede Sixt van EFRI

Zaak tegen De Nederlandsche Bank krijgt vervolg in bodemprocedure tegen Payvision en ING Bank

12 september 2023
Kennisbank

Michel Klompmaker

Gisteren, op 11 september 2023, is vonnis gewezen in het Kort Geding dat door twee rechtstreeks gedupeerden en de belangenorganisatie uit Oostenrijk EFRI was aangespannen tegen De Nederlandsche Bank N.V, afgekort DNB. EFRI staat voor European Funds Recovery Initiative onder leiding van Elfriede Sixt (foto hierboven) en Elfriede behartigt de belangen van enkele honderden gedupeerde beleggers (volgens opgave van Elfriede Sixt zelf) van digitale handelsplatforms (websites), die tussen 2013 en 2021 onder leiding van Uwe Lenhoff en Gal Barak [*1] beleggers voor honderden miljoenen euro’s benadeeld werden. De betalingen aan de frauduleuze handelsplatforms verliepen via Payvision, een ‘payment service provider’. Sinds april 2020 is ING Bank enig aandeelhouder van Payvision, nadat het in 2018 al een meerderheidsbelang nam. Door het Openbaar Ministerie is Payvision als verdachte aangemerkt in een strafrechtelijk onderzoek naar anti-witwas en anti-terrorismeregels. Waar ging het kort geding over tegen DNB en hoe is het afgelopen?
Lees meer…

Tony de Bree

Tony de Bree

CEO Fintech Startup Partners

“Maar Tony, het doel heiligt de middelen toch?” Nee dus.

11 september 2023

Als inwoner van Den Haag en ondernemer denk ik bij mezelf ‘daar gingen we weer’. Waarom? Omdat we met dank aan onze vorige burgemeester in de eigen stad eindeloos werden opgesloten door boeren met tractoren. We konden de stad niet meer in of uit, onze klanten konden niet naar ons toe komen en wij alleen met enorme vertraging naar onze klanten. Terwijl de mensen die beslissingen over het landbouwbeleid namen en nemen (politici, grote retailers en de grootbanken) lekker thuis bleven en naar de tv konden kijken. Vandaag de dag voelt onze prima nieuwe burgemeester zit niet gesteund door de Tweede Kamer. Hij moet schijnbaar tegenstrijdige wetten handhaven en ervoor zorgen dat Den Haag niet weer geblokkeerd wordt. Maar ook afwachten of het Openbaar Ministerie zin heeft om mensen te vervolgen. En dan hebben we het nog niet eens over de gevolgen voor de zwaar onderbezette rechterlijke macht in Den Haag. “Maar Tony, het doel heiligt de middelen toch?” Nee dus. Lees meer…

Photo: Hans Timmerman

Zero-sum economie

08 september 2023
Kennisbank

Hans Timmerman

We zijn in een ‘zero-sum’ economie terechtgekomen. Hoe eerder we deze realiteit accepteren, des te beter we kunnen werken aan de toekomst. Een nul som is een situatie, vaak aangehaald in de speltheorie, waarin de winst van de ene persoon gelijk is aan het verlies van de ander. Waarbij de netto verandering in rijkdom of voordeel nul is. Een nul som spel kan twee of meer deelnemers hebben, de gezamenlijke winst of verlies blijft nul. Voor elke partij die wint is er een tegenpartij die verliest. In een leuk artikel legt hoogleraar IMD Arturo Bris uit dat hoewel landen en bedrijven altijd willen blijven groeien, dat proces wereldwijd intussen stokt. Er is wellicht wereldwijd zelfs meer krimp dan groei. Lees meer…

Groene obligaties in opmars

07 september 2023

Uit cijfers van de Nederlandsche Bank, afgekort DNB, blijkt dat Nederlandse bedrijven meer kapitaal ophaalden door de uitgifte van groene obligaties. Binnen de eurozone is Nederland relatief zelfs koploper als het gaat om de uitgifte van groen schuldpapier. Een groot deel van de Nederlandse groene obligaties wordt uitgegeven door de in Nederland gevestigde financiële holdings. De totale omvang van de Nederlandse groene obligatiemarkt groeit hard en is sinds oktober 2020 verdubbeld. Per eind juli 2023 bedroeg de omvang 122,9 miljard euro, een groei van 21% ten opzichte van een jaar eerder. Ter vergelijking: de totale Nederlandse obligatiemarkt kromp met 3,4% tot een marktwaarde van 2.054 miljard euro ten opzichte van 2.125 miljard euro een jaar eerder. Maar wanneer is een obligatie eigenlijk ‘groen’?
Lees meer…

Photo: Klokkenluidersbankje genomen door Caroline Raat

Speak out against Speak up! Klokkenluiden is niet hetzelfde als je mond opendoen

05 september 2023
Kennisbank

Caroline Raat

Ooit werkte ik bij een gemeente waar, zo bleek, van alles aan de hand was. Zo vond mijn collega-jurist het geen probleem om een bezwaarschrift tegen haar eigen bouwvergunning af te handelen. De burgemeester, die de hoorzitting deed, ook niet; het was genoeg dat ik het horen zou overnemen zodat er geen ‘schijn van’ zou ontstaan. Ze vond ook dat ik in strijd met de wet drankverloven aan haar vader moest geven. De afdelingschef was het er ook niet mee eens maar had besloten zijn tijd uit te zitten, verborgen achter een enorme plant. Er kwam een interim manager- annex verandercoach. Hij zou de verdraaide organisatie wel weer even rechtzetten. De hele organisatie moest in taskforces aan de slag, zelfs in het weekend en ’s avonds. Er moest volgens hem eerst een grote chaos komen voordat het weer zou kunnen helen. Als mensen vragen hadden bij de moraliteit van het traject, zei hij: “Maak je geen zorgen, ik heb ook nog filosofie gestudeerd!”  Op een zeker moment boog hij zich intimiderend over mijn collega en mij heen: “Zo meisjes, jullie hebben wel gestudeerd maar jullie snappen er uiteraard niets van.” We deden een melding bij de gemeentesecretaris, die de manager had ingehuurd. Die zei dat hij zich niet kon voorstellen dat deze man ooit zoiets zou doen. Vervolgens kreeg ik een reprimande, want ik zou hebben geroddeld. Gelukkig kreeg ik kort daarna een baan als promovendus, waar ik kon onderzoeken hoe mensen in organisaties met hun macht omgaan. Lees meer…

De veerkracht van de organisatie vergroten door middel van ISO-compliance: de kracht van de Compliancescan

04 september 2023
Kennisbank

Carl De Wannemaeker & Cosmo Schuurmans

In het complexe landschap van de bedrijfsvoering is het van cruciaal belang om aan de regelgeving te blijven voldoen om het succes, de reputatie en de duurzaamheid van elke organisatie te waarborgen. Toch is het bereiken van effectieve compliance vaak een uitdaging gebleken, ondanks de aanwezigheid van uitgebreide kaders en toegewijde compliance functionarissen. Een sleutelfactor die vaak over het hoofd wordt gezien, is de afstemming van compliance initiatieven op de doelen van alle belanghebbenden. Deze onoplettendheid, ook wel ‘modelneurose’ genoemd, kan de ware essentie van compliance in de weg staan. Een oplossing komt in de vorm van een transformatieve tool: de Compliancescan. Lees meer…