Cosmo Schuurmans

Cosmo Schuurmans

Partner bij EBBEN Partners

Soft controls: het verschil met medewerkerstevredenheid en waarom ze extreem belangrijk zijn

25 juni 2020

We kennen verschillende interne beheersingsinstrumenten. Die kunnen we weer opdelen in twee categorieën: hard en soft controls. Hard controls zijn de tastbare maatregelen om doelstellingen van de organisatie te bereiken. Bijvoorbeeld beleid en procedures, organisatiestructuur, systemen en planning & control. Het realiseren van succes binnen organisaties met alleen hard controls lukt vrijwel nooit. Aspecten als motivatie, loyaliteit, integriteit, inspiratie, normen en waarden zijn minimaal net zo belangrijk. Deze aspecten komen vaak voort uit zaken als bedrijfscultuur en die cultuur heeft weer grote invloed op het gedrag. Deze aspecten noemen we soft controls. Het sturen of inzetten vanuit organisaties op zowel hard als soft controls is gewenst. Sturen op één van de twee aspecten is beter dan niks, maar op beide inzetten werkt het beste. Immers, als medewerkers zich onderdeel van en betrokkenheid voelen bij de onderneming en haar ambities, visie en missie is het ook veel duidelijker waarom bijvoorbeeld bepaalde interne controlewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Als dat zo is dan worden die werkzaamheden serieuzer en met meer diepgang en aandacht uitgevoerd. Begrip in deze gaat dus veel verder dan het “vinkje”.   Lees meer…

Hans Timmerman

Hans Timmerman

IT kenner en trendwatcher

Zonder bodem geen pizza…

24 juni 2020

Bij een pizza is de generieke bodem net zo belangrijk als de verschillende vullingen die erop liggen. Een slechte bodem verprutst immers elke pizza, hoe goed en lekker de inhoud ook is. Datzelfde geldt voor een data-platform en de daarop draaiende applicaties. Kwalitatief goede data is het vertrekpunt – en dus bodem – van elke applicatie. Immers er geldt voor alles: ‘garbage in, garbage out’. Hoe beter je de vertrekdata kunt kwalificeren, hoe hoogwaardiger die grondstof is voor de applicatie, des te beter élke output van die applicatie wordt. Procesgerichte kwaliteitsborging begint bij de data-input. Data zijn de grondstof, de bouwstenen en heipalen voor het fundament – de bodem – van onze informatiehuishouding. Slechte datakwaliteit blijkt een belangrijke oorzaak te zijn van het mislukken van digitale transformaties. Daarom zouden bedrijven meer prioriteit moeten geven aan het voorbereiden van een datatransformatie. Immers, als de procestransformatie niet data-gedreven is opgezet, bouwt men de nieuwe informatiehuishouding weer in dezelfde data-silo’s. Zeker als we na die digitale transformatie (straks) willen gaan profiteren van AI, big data en machine learning. Je kunt veel investeren in datalakes, clouds, datawetenschappers en Chief Data Officers, als de data-architectuur of brondata van slechte kwaliteit is, is dat weggegooid geld. 

Lees meer…

Whitepaper

dbasic

Asset Based Lending

23 juni 2020

De economische gevolgen van de coronacrisis noodzaken tot slimmere oplossing voor de financiering van zakelijke kredieten. Er is weinig fantasie voor nodig om te veronderstellen dat de banksector in Nederland en in België weldra geconfronteerd wordt met tienduizenden extra problematische zakelijke kredieten als gevolg van de coronacrisis.

In deze white paper wordt aangegeven dat overschakeling op asset based lending een oplosssing biedt voor de extra werkdruk en de mega-verliezen kan beteugelen. Geïnteresseerde bezoekers van het Risk & Compliance Platform Europe kunnen deze white paper gratis downloaden.

Antoinette Dijkhuizen

Antoinette Dijkhuizen

Registeraccountant

De politiek heeft de accountants nodig, maar kunnen we nog wel?

22 juni 2020

Op zaterdag kopen wij ons vlees bij de plaatselijke slager. Vaak kom ik er een oud collega Sander tegen. We raken met elkaar aan de praat en hij begint over de NOW-regeling. Sander is CFO van de Nederlandse entiteit van een groot Amerikaans bedrijf. Ook bij zijn bedrijf heeft de corona effecten in de bezetting van het team, iets minder in de bedrijfseconomische resultaten. Het gaat best goed volgens Sander. En toch krijgt hij de instructie van de directie uit Amerika om zo maximaal mogelijk gebruik te maken van de NOW-regeling. Dit bezorgt Sander een ethisch dilemma waar hij zichtbaar last van heeft, want hij was het er niet mee eens. Maar ja, wat doe je? Je hebt een mooie baan, je bent verantwoordelijk voor je gezin. Maar je bent ook accountant, lastig. En uiteindelijk komt de vraag; waar doen we dit allemaal voor? Bij de start van de crisis heeft de politiek het goed gedaan. De “zakken” van Wopke Hoekstra zijn diep en hij zal deze gebruiken om samen deze crisis door te komen. Een groot compliment. Maar, het gaat wel om het spaargeld van het volk, dus zal er ook een verantwoording moeten komen aan het volk waarin duidelijk wordt gemaakt dat het geld goed besteed is. Lees meer…

Whitepaper

De Nederlandse Bank

Biodiversiteit en de financiële sector: een kruisbestuiving?

19 juni 2020

Uit het recent gepubliceerde onderzoek van De Nederlandsche Bank en het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat de financiële risico’s loopt als gevolg van het verlies aan biodiversiteit. Het verlies aan biodiversiteit bedreigt de beschikbaarheid van ecosysteemdiensten, zoals hout, dierlijke bestuiving en bodemvruchtbaarheid, waar economische activiteiten van afhankelijk zijn.

Wereldwijd hebben Nederlandse financiële instellingen (banken, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen) voor 510 miljard euro financieringen uitstaan aan bedrijven met een hoge of zeer hoge afhankelijkheid van een of meerdere ecosystemen. Zij lopen daardoor fysieke risico’s!

Bezoekers van het Risk & Compliance Platform Europe kunnen deze white paper gratis downloaden.

Gevolgen van COVID-19 bevestigen noodzaak goede flex werkplekken

18 juni 2020

De uitreiking van de derde editie van de Nationale Flexplek Test zal in de eerste week van september plaatsvinden. Er zijn al veel aanmeldingen van participanten, maar inzenden in de aankomende tijd kan nog massaal via het platform. Participanten kunnen werkplekken ter beoordeling opgeven door online de korte en krachtige vragenlijst in te vullen. Werkplekken kunnen onderweg zijn, op kantoor of thuis. De jury van de derde editie van de Nationale Flexplek Test is nu ook bekend en deze bestaat uit Anke Horstman van Techgirl, journaliste Ingelise de Vries, Paul Snijder, winnaar Beste Talent van The Best Social Awards en Creative Director bij Bram Krikke, Wendy van Til en Tessa Wiegerinck van Flextukkers. Zij gaan in 2020 bepalen welke locatie de titel ‘Beste Flexplek van Nederland’ krijgt. De juryleden bestaan uit flamboyante professionals die zelf ook mobiel en flexibel werken. Hiermee komt de competitie in een versnelling, op weg naar de feestelijke ontknoping begin september. 

Lees meer…

Hans Timmerman

Hans Timmerman

IT kenner en trendwatcher

A man’s phone is his castle

17 juni 2020

Privacy heeft verschillende verschijningsvormen en informatie privacy speelt overal een rol maar is niet generiek genoeg om elk aspect van privacy te (her-)definiëren. Daarnaast blijkt dat de bescherming van privacy  in verschillenden landen vaak een zelfde basis heeft maar zeker ook verschillende invullingen en interpretaties kent. Juist vanuit die verschillende interpretaties die men heeft, kan een goede invulling worden ontwikkeld voor een nieuwe privacy-opzet in onze digitale maatschappij. Hierbij komt natuurlijk ook aan de orde hoe privacy grondwettelijk wordt beschermd. En welke bevoegdheden én grenzen aan opsporingsdiensten moeten worden gesteld in deze nieuwe digitale wereld. Het privacy-recht is hopeloos verouderd omdat dat vanuit het verleden was gebaseerd op de fysieke private of publieke ruimte. Kortom, in onze private ruimte zijn we beschermd en in de publieke ruimte feitelijk niet. In de publieke ruimte is de basis anonimiteit en openbaarheid en in je eigen huis ben je als individu beschermd. Dat was natuurlijk vroeger ook altijd de situatie. In alle wet- en regelgeving is deze basisindeling altijd het vertrekpunt geweest. Zodra je thuis komt en de deur achter je dichttrekt, ben je door wet- en regelgeving goed beschermd. Als de politie je huis wil doorzoeken, hebben ze daar een huiszoekingsbevel voor nodig. Maar als je op de openbare weg bent, mag de politie je zonder meer staande houden, je identiteit opvragen, je fouilleren en de goederen die je bij je hebt onderzoeken. Dat geldt dus ook voor je mobiele telefoon.  Lees meer…

Oeps, he did it again…

16 juni 2020

Stefan Duchateau

Geen mens op aarde kan hem dit nadoen. Nadat de wereldleiders (voor één keer) eenduidig hebben gekozen voor een krachtig herstelbeleid en de beurzen hier enthousiast op reageerden, zorgde de Fed-voorzitter met een paar volzinnen voor een stevige onweersbui, hagel en bliksem incluis. Jay Powell is wat dat betreft niet aan zijn proefstuk toe en – het moet gezegd worden – ieder woord dat hij uitspreekt, wordt met de nodige argwaan beluisterd, na het debacle dat hij in het vierde kwartaal van 2018, geheel op eigen houtje, wist te creëren. De financiële markten zijn vooral beducht voor zijn neiging om starre, onbuigzame, mechanische regels op te leggen en hieraan te blijven vasthouden, ondanks de economische realiteit die in een andere richting wijst. Met zijn meest recente toespraak op maandag 10 juni wist hij zo opnieuw angst en verderf te zaaien en liet hij onbedoeld een kleine orkaan los over de wereldmarkten, die de nog verse herinneringen aan de turbulente weken in maart terug voor de geest brachten. Maar wat was er dan zo ergerlijk aan wat de man nu zei, dat het recht in het verkeerde keelgat schoot van de aandelenmarkten? Hij stelde immers eigenlijk alleen maar dat hij er niet aan denkt om er zelfs maar aan te denken om de beleidsrente op te trekken. Dit maar om iedereen gerust te stellen dat de Fed niet van plan is om in de nabije toekomst een ingebeeld inflatiespook te gaan bestrijden met hogere rente, ten koste van het economische herstel. Maar wie maakt zich daar momenteel eigenlijk zorgen over? En dan liep het grondig mis.   Lees meer…

Antoinette Dijkhuizen

Antoinette Dijkhuizen

Registeraccountant

Frauderisico van de NOW-regeling: Het verschuivingsrisico is geboren

15 juni 2020

Mijn naam is Antoinette Dijkhuizen, oprichter van 4you accountancy en ik ben werkzaam in de gemengde praktijk van Samenstellen en Audit. Vanaf nu zal ik regelmatig schrijven voor het Risk & Compliance Platform Europe, waarbij ik het een uitdaging vind om aan de hand van praktische voorbeelden praktijkcasussen onder de aandacht te brengen. Ik ga daarbij ook maatschappelijke ontwikkelingen betrekken. Zo werd ik vorige week maandag gebeld door de NOS met de vraag of ik wilde meewerken aan een interview voor het TV journaal. Onderwerp? De gemelde 21 fraudemeldingen bij de NOW-regeling. Volgens mij is dat nog maar het topje van de ijsberg. Ondernemers zoeken altijd de grenzen op en dat is misschien maar goed ook. Het is aan ons, de accountants om een natuurlijk tegenwicht te bieden. Je mag van de accountant verwachten dat hij / zij daar aandacht voor heeft. Tegelijk biedt de NOW-regeling ruimte voor verschillende interpretaties, hetgeen het frauderisico alleen maar vergroot. Er is een leven voor corona en een leven na corona. In veel ondernemingen zie je een doorbreking van omzetstatistieken en de bedrijfsnormen wijzigen. En de accountant controleert ten opzichte van de norm. Het is deze norm die afwijkt. Hoe ga je dan controleren en de frauderisico’s detecteren. We willen wel, maar kunnen we dat ook?  Lees meer…

Zorgen om kredietverlening aan zakelijke klanten

12 juni 2020

Michel Klompmaker

De coronacrisis hakt er nog steeds flink in. Niet alleen bij de “gewone” bedrijven, maar ook bij de financiële instellingen en dan in het bijzonder bij de banken. De onverwachte recessie (Nog maar enkele maanden geleden gaf de directeur van De Nederlandsche Bank nog het cijfer 9 voor de Nederlandse economie) heeft voor de nodige onrust gezorgd en die is nog niet voorbij. Zo is het bij wet in België verboden om nu failliet te gaan. Maar ja, voor hoe lang nog? En hoe zit het met de gevolgen voor de banken rond de maatregelen inzake uitstel van betaling van rente en aflossing? Allemaal legitieme vragen, waarop de antwoorden op dit moment nog niet exact voorhanden zijn. Als Risk & Compliance Platform Europe vragen wij ons een aantal zaken af en die hebben direct en indirect te maken met kredietverlening aan zakelijke klanten. Samen met een aantal professoren en andere experts gaan we een serie artikelen publiceren over dit onderwerp. U wordt van harte uitgenodigd om daarop inhoudelijk te reageren en mee te denken, opdat we na een grondige analyse wellicht ook met aanbevelingen kunnen komen. In dit eerste deel geven we u graag wat denkoefeningen mee. 

Lees meer…