Hans Timmerman

Hans Timmerman

IT kenner en trendwatcher

Digitale of analoge intelligentie?

17 november 2021

Er wordt veel gesproken over kunstmatige intelligentie: systemen die zelf kunnen leren. Er is best wat verwarring over wat kunstmatige intelligentie feitelijk is. Niet alleen wat ‘kunstmatig‘ betekent, maar ook onder ‘intelligentie’ wordt niet door iedereen hetzelfde verstaan. Het Engelse ‘intelligence’ – waar het begrip artificial intelligence zijn oorsprong heeft – betekent allereerst het vermogen om te leren of te begrijpen of om te gaan met nieuwe of moeilijke situaties. Kennis toe te kunnen passen om de omgeving te manipuleren of om abstract te denken. Maar de tweede betekenis is informatie en nieuws. Een Intelligence Agency is een agentschap dat informatie verzameld, vaak gericht op informatie van een (mogelijke) vijand of een vijandig gebied. Tenslotte betekent ‘intelligence’ ook het vermogen om computerfuncties uit te voeren. Eigenlijk zit in alle smartphones al heel veel kunstmatige intelligentie. Vroeger spraken we over een kennissysteem, daar waar op één specifiek gebied veel kennis was samengebracht en die kennisverzameling gericht worden doorzocht. Ook zoekmachines zijn vormen van kunstmatige intelligentie. Omdat onze computercapaciteit toeneemt, neemt ook de kracht en dus potentie van zelflerende systemen toe. Zelflerende algoritmes die – bijvoorbeeld in neurale netwerken – op basis van statistische kansberekening voorspellingen doen. Het succes (achteraf) van die voorspelling is dan een maat of het ‘geleerde’ juist was of niet. Het is vergelijkbaar met het gebruiken van Big Data (verzameld uit het verleden) te vergelijken met actuele data door vooraf opgestelde algoritmes. Op basis van herkenbaarheid uit het verleden, wordt een ‘voorspelling’ gedaan. Lees meer…

Personalia

Egbert Krop

CFO Icoinic Capital
Ervaren Manager vanuit Audit Compliance en Operations in de Financial Services Industry.
Personalia

Frank Staelens

Managing Director Whistleblowing Management
Voor diensten en technologie die garant staan voor een compliant aanpak van de nieuwe Europese klokkenluidersregels.
Personalia

Andrew Hoffmanns

Founder EthXCom
Ethics & Compliance specialist op het gebied van het opzetten en / of verbeteren van een integriteitsprogramma.
Personalia

Ed Jansen

Organisatie adviseur, Certified Public Controller en Accountant in Business
Zijn deskundigheid betreft de gebieden governance, bestuurlijke informatieverzorging, internal control, bedrijfsvoering, evaluaties en toezicht.
Personalia

Selvi Lajqi

Co-Founder The Talent Inn voor Audit, Risk, Finance, Compliance en Data professionals
Selvi is verantwoordelijk voor hét portaal voor Audit, Risk, Finance, Compliance en Data professionals waar job matching verder gaat dan alleen het klassieke cv.
Personalia

Jethro Vrouwenfelder

Partner EBBEN Partners, expert op het gebied van forensisch onderzoek
Ervaren fraudeonderzoeker en tevens bestuurslid van het IFFC, Institute for Financial Crime.

Onderzoek fraude door mr. Frank Oranje bij Pels Rijcken nu afgerond

16 november 2021
Kennisbank

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft het onderzoek naar het handelen van mr. Frank J. Oranje bij het prestigieuze Pels Rijcken afgerond. De belangrijkste conclusies zijn dat Oranje  alleen fraudeerde en dat het interne en collegiale toezicht door Pels Rijcken tekortschoot. Deze tekortkomingen in de organisatie hebben er aan bijgedragen dat de fraude door mr. F. J. Oranje heeft kunnen plaatsvinden. Hierdoor heeft er gedurende lange tijd een tekort bestaan op de derdenrekening. De tekortkomingen bestonden onder meer uit het niet toepassen van de eigen kantoorregels en het noodzakelijke collegiale toezicht op het verloop van de stand van de derdenrekening. Het BFT zal deze normschendingen voorleggen aan de tuchtrechter.
Lees meer…

Door het juiste te doen, ga je harder: laveren in het grijze gebied

15 november 2021
Kennisbank

De bovenstaande titel kwam overeen met de lunchworkshop van het Lustrum Behavioral Risk Congres in Pathé Leidsche Rijn Utrecht van 2 september jongstleden. De lunchworkshop werd gegeven door Eefje Albers, sinds 2018 directeur en Jasper Leunk, Head of Strategy van Bright Alley, onderdeel van Conclusion. Na hun presentatie stonden beiden voor de camera, waarbij Dina-Perla Portnaar van Risk & Compliance TV hun gesprekspartner was. Het werd een boeiend gesprek. 

Boete voor Transavia als gevolg van datalek

12 november 2021
Kennisbank

En weer is het prijs. Luchtvaartmaatschappij Transavia krijgt een boete van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), waartegen ze niet in bezwaar gegaan zijn, van 400.000 euro. Slechte beveiliging van persoonsgegevens was de oorzaak. In 2019 kon een hacker in de systemen van Transavia binnendringen, die daarbij toegang had tot systemen waarin hij gegevens van zo’n 25 miljoen mensen had kunnen inzien. Er is evenwel vastgesteld is dat de hacker persoonsgegevens van zo’n 83.000 personen downloadde. De hacker drong in september 2019 binnen in de systemen van Transavia, door twee accounts van de IT-afdeling van het bedrijf te gebruiken. Dat bleek veel te makkelijk te gaan.
Lees meer…

Nog steeds waart de geest van Bovens boven Limburg…

11 november 2021
Kennisbank

Michel Klompmaker

De benoeming van Emile Roemer als nieuwe gouverneur van de provincie Limburg is een feit. Veel Limburgers zijn er blij mee, zoals ook Yvonne Valten, die zich de bestuurlijke crisis aldaar erg heeft aangetrokken. Yvonne is lid van Transparency International en we spraken met haar over de benoeming van Roemer, maar ook over de oud-gouverneur Theo Bovens. Het bevreemdt haar ten zeerste dat diegene die in Limburg nogal forse kritiek kreeg blijkbaar zomaar vanaf 4 oktober jongstleden aan de slag kon gaan als waarnemend burgemeester van Enschede.

Lees meer…

Een industriebeleid voor datacenters?

10 november 2021
Kennisbank

Hans Timmerman

Data verwerken, transporteren en opslaan kost veel elektrische energie; één van de mooiste en hoogste energievormen die we hebben. Die elektriciteit is nodig om al die elektronen in de vele chips te laten bewegen, maar creëert daardoor ook warmte. Een datacenter is dus ook een plaats waar we hoogwaardige elektriciteit verbranden tot weinig bruikbare, laagwaardige warmte. Warmte die we zo snel mogelijk uit dat datacenter moeten afvoeren om de temperatuur van die chips acceptabel te houden. Elektronica houdt namelijk niet van hoge temperaturen, 40 graden is fijn, 70 graden is een serieuze limiet en bij 100 graden zal het substraat het niet lang volhouden. Een datacenter is naast een hoogwaardige informatievoorziening op de keper beschouwd ook een hele grote elektrische verwarming van tientallen megawatt. Maar we kunnen niet zonder datacenters. Zonder data staat onze maatschappij en economie stil.  Lees meer…

AH-erlebnis

09 november 2021
Kennisbank

Jacques Jetten

Een van de grofste nieuwsberichten afgelopen week was de QR code op naam van Adolf Hitler. De onbekende cybercrimineel wilde het fenomeen QR code als verplicht toegangsbewijs in de horeca en bij evenementen belachelijk maken. Omdat het document er authentiek uitzag, besloot het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzoek te doen naar hoe dit heeft kunnen gebeuren. Want de code is geldig, ofschoon Adolf al sinds april 1945 dood is. Begin van dit jaar  tijdens de verkiezingscampagne moest minister-president Mark Rutte belachelijk worden gemaakt, vonden niet met naam genoemde CDA’ers. In het boek Code Rood onthulden twee parlementair verslaggevers, dat er filmpjes over de VVD-leider zouden worden gemaakt over diens seksualiteit en optreden in de MH17 kwestie. In een Twitteraccount met de naam @Ruttedoctrine zou zijn leiderschap in twijfel getrokken worden. Ook al beweert de CDA- partijtop nu dat dit onzalige plan nooit serieuze vormen heeft aangenomen, het doet toch sterk denken aan de actie van de SP bij de Europese Verkiezingen om Frans Timmermans voor aap te zetten. Dat werkte averechts, want de SP verloor bij die verkiezingen al haar zetels in het Europese Parlement en Timmermans boekte grote winst. Dat heeft het CDA aan het denken gezet en daarom is de campagne te elfder ure afgeblazen.  Lees meer…

Integriteit sells

08 november 2021
Kennisbank

Lourens Posthumus

Het aantal cursussen, workshops, trainingen rond dit thema neemt voor mijn gevoel hand over hand toe. Al die commerciële activiteiten hebben tot doel om bewustwording te creëren casu quo te bevorderen van iets wat er (nog) niet of in (te) beperkte wel aanwezig is in de geest van de deelnemers. Integriteit is hot. Maar waarover hebben we het eigenlijk wanneer we spreken over integriteit. Kennisnemend van de diverse omschrijvingen van een integer persoon, kun je niet anders dan concluderen dat zo iemand niet bestaat. Want je moet niet alleen dit zijn óf dat, nee…..je moet dit zijn én dat, en daarenboven ook nog zus en zo. En de optelsom van die deugden – want daarover hebben we het, moet dan ook nog weer verbonden zijn met meerdere waarden! Je vraagt je af waar het in al die trainingen over gaat. Want integriteit valt niet te thematiseren.  Lees meer…

Verandergedrag

Thijs Leenman
Verschijningsatum:18 oktober 2021
Taal:Nederlands
ISBN:ISBN: 9789024443918 | e-book 9789024443925
Prijs:25 euro, 19,95 voor e-book