Jan van Buren: “Gemakzucht is gevaarlijk als het over vertrouwelijke documenten gaat”

30 juni 2022
Kennisbank

Tijdens het afgelopen Risk & Compliance Jaarcongres op 16 juni jongstleden in Baarn, hadden we een gesprekje voor de camera van Risk & Compliance TV met Jan van Buren, Managing Director  van LUCOM Benelux over de reis die veel documenten afleggen. Van Buren is erg verbaasd over het feit dat strikt vertrouwelijke documenten door serieuze organisaties zomaar afgestaan worden aan derde partijen.

Lees meer…

Hans Timmerman

Hans Timmerman

IT kenner en trendwatcher

Na generatie Z komt generatie Alpha

29 juni 2022

Generatie Alpha klinkt als een nieuw begin. Volgens Wikepedia het cohort kinderen dat generatie Z opvolgt, afsluiters van een vorig tijdperk. Alpha, eerste borelingen van de 21ste eeuw en kinderen van millennials. Bekend als generatie Y – geboren tussen 1980 en 1996 – en op hun beurt weer kinderen van babyboomers. Zo volgen generaties elkaar nu eenmaal op. Elk met hun generatie ouders, hun bijzondere tijd van volwassen worden en – dus – hun manier hoe ze tegen het verdere leven aankijken. Over generatie-opvolging en de logica erachter is veel geschreven. Naast ‘the Fourth Turning’ waar ik laatst al over schreef, volgen generaties elkaar al eeuwen lang op. Die regelmaat is leuk om te zien en te herkennen. Zoals ik al eerder zei: “de geschiedenis herhaalt zich nooit, maar rijmt altijd . . . “ Geschiedenis creëert generaties, generaties creëren geschiedenis. Historische gebeurtenissen die kinderen ervaren, vormen hen in hun kindertijd en jong volwassenheid. Ervaringen die hun hele generatie zullen kenmerken. Elke nieuwe generatie heeft andere jeugdervaringen en (dus) een andere kijk op het leven. Deze ervaringen uit hun jeugd bepalen hoe zij als volwassenen leven en geschiedenis zullen maken. Lees meer…

Maatregelen rond belastingontwijking schijnen effect te hebben

28 juni 2022
Kennisbank

Volgens het Nederlandse Ministerie van Financiën zijn als gevolg van verschillende maatregelen van de laatste jaren, gericht tegen belastingontwijking, de gelden die vanuit Nederland naar landen met een laag belastingtarief stroomt, flink afgenomen. De totale inkomensstroom naar deze landen is op basis van voorlopige cijfers met bijna 85 procent afgenomen van € 38,5 miljard in 2019 naar bijna € 6 miljard in 2021. Dit wordt veroorzaakt doordat de uitgaande geldstroom van renten en royalty’s naar landen met een laag belastingtarief is gedaald van € 36,4 miljard in 2019 naar een voorlopig geschatte € 1,5 miljard in 2021. In het jaar 2024 treedt de bronbelasting op dividenden in werking die deze stromen nog verder zal beperken. Dit staat in een brief van staatssecretaris Van Rij van Financiën die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. In die brief worden de effecten van de maatregelen gemonitord op basis van cijfers van De Nederlandsche Bank. Het gaat om voorlopige cijfers, waarbij deels een voorspelling is gedaan op basis van gegevens uit het verleden.
Lees meer…

Miltiadis Gkouzouris over de rol van de poortwachter: “Het moet niet teveel van het goede worden”

28 juni 2022
Kennisbank

De eerste keynote van het afgelopen Risk & Compliance Jaarcongres 2022 op het Landgoed Groot Kievitsdal in Baarn, met als thema “De rol van de poortwachter anno 2022; publieke versus private sector”, werd verzorgd door Miltiadis Gkouzouris, CEO van HVA International uit Amsterdam. HVA International is al meer dan 140 jaar internationaal actief over de hele wereld en Miltiadis sprak over zijn, toch wel bittere, ervaringen en aanvaringen met AML/CDD/KYC medewerkers van financiële instellingen. Voorafgaande zijn betoog spraken we nog even met hem, één op één voor de camera van Risk & Compliance TV. Het was prachtig weer op 16 juni jongstleden en dus konden we het gesprek opnemen op het groene gras van het Landgoed.

Lees meer…

Het gedoe rond certificaathouders Triodos Bank blijft doorsudderen…

27 juni 2022
Kennisbank

Michel Klompmaker

De opbouw van de organisatie van de opgerichte stichting certificaathouders Triodos Bank vordert gestaag, aldus de stichting. Het bestuur, de raad van advies en de werkgroepen hebben overlegd over de werkwijze en strategie van de stichting, over de juridische aspecten van de certificatenkwestie en over alternatieven voor het bestaande systeem van waardering en aan- en verkoop van de certificaten. Er werden contacten gelegd met certificaathouders uit de andere landen waar Triodos actief is, zoals in België, Spanje, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Volgens de stichting geeft het bestuur van Triodos geen openheid van zaken. Op 12 mei jongstleden heeft er toch een gesprek plaatsgevonden met een kleine delegatie van de bank waarvan onder andere bestuurslid Jacco Minnaar deel uitmaakte. De stichting heeft tijdens dat gesprek aangedrongen op meer openheid van zaken over een aantal zaken die hierna vermeld worden. Lees meer…

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Trop is te veel*

23 juni 2022

De versnelde terugval van de aandelenkoersen in de VS vertaalt de sterk toegenomen kans op een driedubbele opsprong van de Amerikaanse beleidsrente waarbij men, met een reuzensprong van 75 basispunten, de oplopende inflatiecijfers de pas wil afsnijden. Ook de -immer onhandige- commentaren van de Fed-gouverneur worden angstvallig afgewacht. De totale reeks van achtereenvolgende verhogingen van de kortetermijnrente zou in de meest recente prognose pas medio 2023 eindigen op een niveau van 3,25 à 3,5 %. Dat is agressiever dan eerst werd aangenomen en impliceert na een mega-stap in juni, nog verhogingen met 0,5 % in juli, september en november, die daarna worden aangevuld met stappen van 25 basispunten in december en wellicht ook in februari 2023. Of er nadien nog meer rentestijgingen nodig zijn is afhankelijk van de tussentijdse evaluatie. Momenteel wordt dit niet waarschijnlijk geacht, maar dat is zeker niet uitgesloten. Bij een rentestijging boven 3,5 % betreden we echter de zone van een restrictief monetair beleid, wat ongetwijfeld een recessie zal uitlokken. Een verhoging met 0,75 % zat overigens in de vorige weken al verrekend in het rentescenario, maar werd pas eind juli verwacht. Uiteindelijk betekent dit enkel dat deze uitzonderlijke stap gewoon 6 weken vroeger wordt genomen dan oorspronkelijk werd voorzien. Op zich hoeft dat geen drama te vormen want de Fed was hoe dan ook toch te laat met haar reactie op de stijgende inflatiecijfers, zodat een inhaalbeweging noodzakelijk is. Lees meer…

Raad van State adviseert om het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen af te serveren…

22 juni 2022
Kennisbank

Michel Klompmaker

Toevallig of niet maar op dezelfde dag te weten 16 juni 2022, dag van het Risk & Compliance Jaarcongres 2022, met als thema “De rol van de poortwachter anno 2022; publieke versus private sector”, kwam de Raad van State met het advies wetsvoorstel plan van aanpak witwassen. De Raad van State had  in januari 2021 al advies uitgebracht over het Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen, maar het is op 16 juni jongstleden openbaar gemaakt en gepubliceerd naar aanleiding van een concreet verzoek op grond van de Wet open overheid. We vroegen uiteraard naar de reactie van enkele experts ter zake.

Lees meer…

De Nederlandsche Bank (DNB) maakt zich zorgen over de trustsector

21 juni 2022
Kennisbank

Wat zijn de belangrijkste zorgen over de trustsector in Nederland? Steven Maijoor, directeur toezicht bij De Nederlandsche Bank (DNB) noemt er vijf, te weten het verplichte cliëntenonderzoek, de systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA), sancties, illegaliteit en het beeld van de sector. Hij heeft een goed beeld van de trustsector, een sector waar stappen gezet zijn sinds de invoering van de Wtt, maar nog niet voldoende aldus Maijoor. Hij is binnen DNB belast sinds een jaar met het toezicht op de trustsector. Daarvoor was hij tien jaar voorzitter van ESMA, de Europese toezichthouder op de financiële markten, in Parijs. We gaan hierna nader in op zijn vijf zorgpunten.
Lees meer…

Whitepaper

Stichting Maatschappij en Veiligheid

Poortwachters tegen witwassen

20 juni 2022

Deze white paper heeft als ondertitel “Naar een poortwachtersfunctie van banken die beter bijdraagt aan voorkoming en bestrijding van witwassen”. Het rapport gaat over de inrichting van het poortwachterssysteem, de knelpunten in het systeem, de oplossingsrichting waarbij het trechtermodel besproken wordt om af te sluiten met de conclusies en aanbevelingen.

Pieter Tops en Gert Jan Kroese hebben namens de commissie als rapporteurs gefungeerd, maar zij maakten ook deel uit van de commissie. De overige leden van de commissie vanuit de Stichting Maatschappij en Veiligheid waren André ten Damme, die als voorzitter optrad, en de leden Gerard Santing, Norbert Siegers, Hennie Verbeek-Kusters en Jaap van Manen. In het rapport wordt ook uitgebreid ingegaan op de rol van de toezichthouders DNB (De Nederlandsche Bank) en AFM (Autoriteit Financiële Markten), de FIU, de Politie en Justitie om uiteindelijk te belanden bij de overheid en de politiek.

Lees meer…

Uitstekend inhoudelijk Jaarcongres achter de rug

19 juni 2022

Michel Klompmaker

Afgelopen donderdag, 16 juni, vond op het Landgoed Groot Kievitsdal in Baarn ons traditionele Risk & Compliance Jaarcongres plaats. Het was prachtig weer en alle aanwezigen konden daarvan volop genieten op de terrassen van het Landgoed. Maar er was natuurlijk ook de serieuze invalshoek, het thema rond de rol van de poortwachters anno 2022. De drie keynotes van voor de pauze hadden elk vanuit hun eigen achtergrond een duidelijke mening daarover. De internationale bankklant bij monde van de CEO van HVA International Miltiadis Gkouzouris beet flink van zich af, waarna Jaap van der Molen van de ABN Amro Bank aan het woord kwam en vervolgens het Ministerie van Justitie en Veiligheid, vertegenwoordigd door Zosha Zuidema. Later in de namiddag vond het Grote AML/CDD/KYC Debat plaats, onder leiding van Michael van Woerden. Onze dagvoorzitter die het geheel in goede banen leidde was Geert Vermeulen.
Lees meer…