Structurele oplossing voor Vestia dankzij 251 woningcorporaties

03 december 2021

Het plan om tot een oplossing te komen voor de hoge rentelasten van woningcorporatie Vestia is geslaagd. In totaal 251 woningcorporaties droegen vrijwillig bij om hun collega-corporatie te helpen. ‘Een resultaat waar de corporatiesector trots op mag zijn’, aldus Aedes-voorzitter Martin van Rijn: ‘In het belang van huurders en woningzoekenden laten woningcorporaties solidariteit zien, in woord èn daad.’ De leningruil, die leidt tot een structurele verlaging van de rentelasten, is onderdeel van het plan voor Vestia waarbij de corporatie zich uiteindelijk opsplitst in drie woningcorporaties. De drie nieuwe zelfstandig werkende corporaties gaan op 1 januari 2023 van start in Rotterdam, Den Haag en Delft/Zoetermeer. De verwachting is dat ze binnen enkele jaren weer voldoen aan alle sectornormen.  Lees meer…

Personalia

Selvi Lajqi

Co-Founder The Talent Inn voor Audit, Risk, Finance, Compliance en Data professionals
Selvi is verantwoordelijk voor hét portaal voor Audit, Risk, Finance, Compliance en Data professionals waar job matching verder gaat dan alleen het klassieke cv.
Personalia

Frank Staelens

Managing Director Whistleblowing Management
Voor diensten en technologie die garant staan voor een compliant aanpak van de nieuwe Europese klokkenluidersregels.
Personalia

Andrew Hoffmanns

Founder EthXCom
Ethics & Compliance specialist op het gebied van het opzetten en / of verbeteren van een integriteitsprogramma.
Personalia

Jethro Vrouwenfelder

Partner EBBEN Partners, expert op het gebied van forensisch onderzoek
Ervaren fraudeonderzoeker en tevens bestuurslid van het IFFC, Institute for Financial Crime.

Whitepaper

Sentensor

Datagedreven implementeren van gedragsregels

02 december 2021

Het naleven van gedragsregels hangt af van het psychologische contract dat je hebt met die regel, denk daarbij als voorbeeld aan de 1,5 meter afstandsregel. Psychologische contracten kunnen met nieuwe technologie gemeten worden en als Digitale Gedrags-Persona’s worden gevisualiseerd. Zij worden dan bespreekbaar en kunnen bijgestuurd worden op deze manier.

In deze white paper wordt als voorbeeld de case study over de 1,5 meter invulling zichtbaar op wijkniveau.

Lees meer…

FSMA benoemt frauduleuze online handelsplatforms

02 december 2021
Kennisbank

De Belgische toezichthouder FSMA ontving de laatste tijd opmerkelijk veel klachten van consumenten over nieuwe frauduleuze online trading platforms die actief zijn op de Belgische markt. Deze platforms trachten potentiële slachtoffers nieuwsgierig te maken via allerlei nepadvertenties op sociale media. In deze nepadvertenties heeft een (bekende) persoon het vaak over een methode of project om snel rijk te worden. De handelsplatforms maken ook gebruik van mobiele applicaties om slachtoffers te lokken. Na het klikken op de advertentie of het downloaden van de mobiele applicatie en het invullen van contactgegevens, worden de slachtoffers doorgaans snel opgebeld door de oplichters met een concreet beleggingsvoorstel (in aandelen, alternatieve beleggingen, virtuele munten, enz…). Lees meer…

Hoe zit dat ook alweer met de beroepseed voor de financiële sector?

01 december 2021
Kennisbank

Zoals bekend houdt De Nederlandsche Bank (DNB) toezicht op de naleving van de beroepseed in de financiële sector. In dat kader is onderzoek verricht bij banken, verzekeraars en betaalinstellingen, met als uitkomst dat de beroepseed weliswaar serieus genomen wordt, maar dat kan explicieter terugkomen na de eedaflegging. De toezichthouder heeft onderzoek gedaan naar hoe financiële instellingen omgaan met het afleggen en inbedden van de beroepseed. Er wordt veel aandacht aan besteden bij indiensttreding van medewerkers. Daarna komt de eed echter weinig expliciet terug. Wel doen instellingen er veel aan om de principes uit de eed in hun eigen cultuurinitiatieven te verweven, al gebeurt dat veelal impliciet. DNB gaat eind maart 2022 via een ronde tafel het gesprek aan met de sector over de resultaten van het onderzoek.
Lees meer…

Is de Raad van State bang voor burgers?

30 november 2021
Kennisbank

Caroline Raat

In deze longread leg ik uit dat een grote groep wetenschappers, professionals en burgers die wel het goede voorbeeld heeft gegeven voor reflecties naar aanleiding van de Toeslagenaffaire. Diverse Kamerleden hebben al positief gereageerd, maar vanuit de rechtspraak blijft het nog stil. De uitnodigingsbrief staat op deze website, waarop met een infographic wordt uitgelegd wat er volgens beproefde methoden gedaan zou kunnen worden. De brief kan nog steeds via een petitie worden ondersteund. Dit blog is een samenvatting van de langere tekst, met als conclusie: we zien hoe in ‘reflectie’ wordt omgegaan met problemen: ze moeten niet worden opgelost, maar verdwijnen.
Lees meer…

Risico op stop wholesale minder dankzij dropshipping Saas-oplossing

29 november 2021

De dreigende lockdowns lijken niet alleen dreigend, maar staan volgens veel experts voor de deur. Maar wat is het risico voor merken, groothandels en leveranciers?  De handel moet wel doorgaan, maar hoe? Er is een innovatieve dropshipping Software-as-a-Service (SaaS)-oplossing van Droppery, die het mogelijk maakt om in deze bizarre tijd door te kunnen gaan. De directe op de consument gerichte strategie biedt mogelijkheden. We spraken erover met de twee heren van Droppery, Marco Mulder en Robin van der Heiden, een start-up die groothandels, leveranciers en merken digitaal verbindt met nieuwe wederverkopers.   
Lees meer…

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

You must believe in spring

27 november 2021

In tegenstelling tot de bescheiden verwachtingen die werden gekoesterd voor het derde kwartaal van 2021, verrasten de resultaten van de Amerikaanse bedrijven  met stevige groeicijfers, zowel inzake winstontwikkeling als inzake omzet. De beste prestaties waren terug te vinden in de bouwsector, bij de commerciële dienstverlening, financials, technologie en industriële bedrijven. Tegenvallende sectoren waren nutsvoorzieningen en energie. Maar ook binnen de sterk presterende sectoren waren er opvallende ontgoochelingen als Disney, Intel, Amazon, Twitter en eBay. De flessenhals in de aanbodketen bleek alleszins minder hinderlijk dan eerder aangenomen, terwijl bedrijven de gestegen prijs van intermediaire goederen nog steeds vlot – lees: zonder omzetverlies – kunnen doorrekenen in hun eindprijzen, zodat de winstmarges intact blijven. Dit resulteert vanzelfsprekend in hogere inflatiecijfers maar ondanks het verwachte hogere niveau van de consumptiecijfers wisten de recent gepubliceerde CPI-cijfers iedereen toch zeer onaangenaam te verrassen. Een stijging van de kleinhandelsprijzen met 4,6 % op jaarbasis kun je niet zomaar parkeren als een tijdelijke opstoot, zoals de Amerikaanse centrale bank dat beweert. Binnen de inflatie-indicatoren zijn er wel degelijk enkele structurele componenten die een sterke stijging lieten optekenen. Vooral huurprijzen en medische kosten kenden een opvallende opstoot. De sterkste sinds 1992. De prijzen van nieuwe auto’s kenden zelfs de grootste opsprong sedert 1975! Lees meer…

Rapport meldt geen benadeling als gevolg van het doen van een melding

26 november 2021

Een werknemer van een publieke onderzoeksorganisatie die een vermoeden van een misstand meldde, is volgens het Huis voor Klokkenluiders niet benadeeld als gevolg van die melding. Wel constateert het Huis onzorgvuldigheden tijdens het meldproces. Dat staat in een onderzoeksrapport van het Huis dat op 23 november 2021 is verschenen. De werknemer vervulde een leidende rol binnen een cybersecurity programma van de organisatie, die zich richt op wetenschappelijk onderzoek. In april 2016 meldde de werknemer volgens de toenmalige klokkenluidersregeling van de organisatie een vermoeden van een misstand. De melding had betrekking op het optreden van een directeur van de organisatie, in het bijzonder ten aanzien van een incident waarbij een door de organisatie ingehuurde medewerker op ongeoorloofde wijze een document van een buitenlandse partnerorganisatie bemachtigde. De directeur zou de ingehuurde medewerker hierop weliswaar mondeling hebben aangesproken, maar ondernam verder geen actie.
Lees meer…

CZ wint de zevende editie van de Protiviti Internal Audit Innovation Award

25 november 2021

De zevende editie van de Protiviti Internal Audit Innovation Award vond op het laatste moment toch online plaats. De beleving en spanning was er niet minder om. Vijf Internal Audit afdelingen presenteerden hun Internal Audit innovatie. Uiteindelijk was het de verzekeringsmaatschappij CZ die de jury het meest overtuigde. In opdracht van CZ is door onder meer een groep TIAS IT Audit studenten een auditnormenkader ontwikkeld om Security Operations Centers (SOC) te auditen met als doel om de digitale samenleving veiliger te maken. Het normenkader stelt ondernemingen in staat zicht te krijgen op hun cyberweerbaarheid door het SOC te laten auditen. Het kan dus intern, maar ook extern gebruikt worden voor een objectieve beoordeling van de kwaliteit van de SOC.  Lees meer…