Cosmo Schuurmans

Cosmo Schuurmans

Partner bij EBBEN Partners

Voor wat hoort wat?

07 maart 2021

Recent heeft de corporatiesector bij de ledenraadpleging positief gestemd over het voorstel voor de redding van Vestia. De redding bestaat uit drie onderdelen: 1. Splitsing van Vestia in drie afzonderlijke corporaties: hiermee wordt het systeemrisico (Vestia is too big to fail) weggenomen; 2. Het overnemen van leningen van Vestia met een hoge rente in ruil voor leningen van corporaties met een lage rente: op deze manier wordt de pijn van Vestia verdeeld over de hele corporatiesector; 3. Bijdragen van het ministerie van BZK, het WSW en instemming van de Autoriteit woningcorporaties. De bijdragen bestaan hoofdzakelijk uit het bemiddelen bij gemeentelijke hobbels bij de achtervang, voorkomen van fiscale neveneffecten en het zoeken naar oplossingen bij belemmerende regelgeving. Daarnaast zal de minister oplossingen voorbereiden om ervoor te zorgen dat de investeringsruimte op peil blijft om de duurzaamheidsopgaven te kunnen realiseren. Binnen de sector is er sprake van een disbalans tussen de opgaven en de middelen van corporaties. Het volgende kabinet zal daar een besluit over moeten nemen. Uit het rapport ‘Opgaven en middelen corporatiesector’, dat vorige zomer is gepubliceerd, blijkt dat de halvering van de verhuurderheffing een van de belangrijkste oplossingen is voor het tekort dat de corporatiesector tot 2035 heeft om woningen te verduurzamen. Het is een mooie tegemoetkoming van het Rijk om deze voorzet in te koppen, nu de corporatiesector een belangrijk risico voor de gemeenten en de overheid heeft weggenomen door Vestia te helpen. Lees meer…

Personalia

Ed Jansen

Organisatie adviseur, Certified Public Controller en Accountant in Business
Zijn deskundigheid betreft de gebieden governance, bestuurlijke informatieverzorging, internal control, bedrijfsvoering, evaluaties en toezicht.
Personalia

Frank Staelens

Managing Director Whistleblowing Management
Voor diensten en technologie die garant staan voor een compliant aanpak van de nieuwe Europese klokkenluidersregels.
Personalia

Ken van Ierlant

Digital Thought Leader
Lid Raad van Bestuur UpGen. Ervaren CEO/ CDO/ CIO op het gebied van transformatieprocessen binnen internationaal georiënteerde ondernemingen.
Personalia

Ron Brummans

Executive Coach
Persoonlijke ontwikkeling vanuit zelfbewustzijn en zichtbaar in woord en gedrag is de focus van Ron.
Personalia

Marc van der Veen

Registeraccountant (RA) en Register Operational Auditor (RO)
Marc ondersteunt zijn klanten door ze bewuster en transparanter met risico’s om te laten gaan. Hij doet dit met een hands-on en no-nonsense mentaliteit als kennispartner op het gebied van audit en risicomanagement vraagstukken.

Prachtig toeval voor het Fraude Film Festival: Tuschinski uitgeroepen tot mooiste bioscoop ter wereld

04 maart 2021
Kennisbank

Hoe mooi wil je het hebben? Als organisatie van het Fraude Film Festival heb je besloten om op zoek te gaan naar een nieuwe locatie en je besluit om voortaan met Pathé Tuschinski in het centrum van Amsterdam in zee te gaan en dan gebeurt het volgende: Het Britse magazine Time Out roept eind februari de locatie uit tot de mooiste bioscoop ter wereld! Tuschinski werd in oktober 1921 geopend en bestaat dit jaar dus 100 jaar. Op 4 en 5 november aanstaande vindt het Fraude Film Festival plaats, onder leiding van eindredacteur van de Programmaraad Eelco Bosch van Rosenthal. Lees meer…

Hans Timmerman

Hans Timmerman

IT kenner en trendwatcher

Over data gesproken, elke slechte appel in de mand kan bij gelijktijdig gebruik de rest aantasten

03 maart 2021

Data gestuurde besluitvorming begon vele decennia geleden met de toepassing van Business Intelligence (BI) en is momenteel een markt van circa 23 miljard dollar. Aanvullend op BI is er intussen een net zo grote markt voor Kunstmatige Intelligentie. Beide markten hebben met elkaar gemeen dat ze data als bouwsteen hebben. Daarom wordt voor beide toepassingen kwaliteit van de onderliggende datastrategie steeds belangrijker. Immers ‘Garbage in’ is ‘Garbage out’. Daarom zien we een nieuwe categorie software opkomen – data intelligence – die moet bepalen of te gebruiken data herleidbaar en betrouwbaar is. Immers, als je de output van een BI- of AI-systeem wilt certificeren, dan moet de grondstof van die eindproducten zelf ook certificeerbaar zijn.

Het ‘maken’ van gekwalificeerde ‘data’ is niet zo eenvoudig als het lijkt. Het gaat niet alleen over de herkomst en reden van het ontstaan, maar ook over de nauwkeurigheid en de normen, richtlijnen en kwaliteitssystemen waaraan die data moet voldoen. Als de mens (nog) in het proces is betrokken, kan die vaak aan de bel trekken als duidelijk wordt dat uitkomsten niet logisch of eenduidig zijn. Echter bij geautomatiseerde systemen – die er steeds meer komen – is die terugkoppeling er niet meer en val je terug op de kwaliteit van de grondstof. Net zoals dat geldt voor elk ander geautomatiseerd productiesysteem.  Zeker bij Kunstmatige Intelligentie wordt de menselijke terugkoppeling al veel lastiger, omdat die mens wel moet ‘begrijpen’ wat het AI-systeem doet. Immers, als er een kleine fout optreedt, zal die zich vele malen herhalen en op die wijze uiteindelijk onzin produceren. Lees meer…

Corporate Finance International ziet ondanks uitdagingen goede mogelijkheden voor fusies, overnames en deelnemingen in de ICT-markt

02 maart 2021

Dina-Perla Portnaar

Corporate Finance International, adviseur op het gebied van fusies en overnames voor middelgrote bedrijven, ziet fusies, overnames en deelnemingen in ICT-ondernemingen niet stagneren. Door de coronacrisis is de financiering uitdagender geworden. Banken zijn wat minder happig om overnamedeals te financieren als gevolg van de aangescherpte regels rond risk management. Alternatieve financieringen aantrekken, zoals Londense Debt Funds, wordt steeds belangrijker. Vorig jaar, in het eerste kwartaal van 2020 leek er nog geen vuiltje aan de lucht. Zo werden er diverse Buy and Build deals, oftewel vervolgovernames afgesloten. Nadat in verschillende landen een lockdown vanwege de coronacrisis is afgekondigd, is er vanaf maart 2020 een terugval te zien in het aantal deals. Lees meer…

Welke toprisico’s komen er nu en op termijn op ons af?

02 maart 2021
Kennisbank

Geert Haisma

Enkele weken geleden is het Global Risk Report van het World Economic Forum verschenen met daarin de actuele belangrijke risico’s. Ik wil graag stilstaan bij de belangrijkste highlights, geclusterd per thema en tijdshorizon waarin wordt verwacht dat de impact van deze risico’s zich serieus gaan voordoen. Zo is er als toprisico binnen één jaar nog steeds met stip op nummer 1 vanaf een lage plaats in de ranking binnengekomen de infectieziekten. Nu is de coronapandemie al lang geen risico meer, maar een realiteit. Wat nog wel als toprisico wordt aangemerkt is de ontwikkeling van diverse varianten en supervarianten waar ons huidige vaccin niet voor werkt en wat kan leiden tot een vierde of vijfde golf. Er kan natuurlijk ook naast Covid een ander virus ontstaan met een grote impact op de samenleving. Dat laatste is het grootste risico binnen één jaar. Ik bespreek hierna respectievelijk de impact binnen twee, drie tot vijf jaar en vijf tot tien jaar.
Lees meer…

Caroline Raat

Caroline Raat

Onafhankelijke auteur, onderzoeker en opleider op het gebied van bestuursrecht

Kafka in de vishaven

01 maart 2021

In mijn ervaring leidt maar weinig tot zo veel onbegrip bij ‘gewone burgers’ als het belanghebbendebegrip. De manier waarop mensen die in hun eigen ogen toch echt betrokken zijn bij een overheidsbesluit soms koud worden afgeserveerd als niet-ontvankelijk, omdat zij geen belanghebbende zijn als bedoeld in art. 1:2 van de Awb, roept bij hen ergenis op. Het kan heel goed zijn dat zij inhoudelijk alle gelijk van de wereld hebben, maar het niet krijgen omdat zij niet mee mogen doen met het spelletje dat bestuursprocesrecht heet. Dat komt de volledige rechtmatigheids- en doelmatigheidstoets in de bezwaarfase niet altijd ten goede. Die is immers gebaat bij het vergaren van zo veel mogelijk informatie en argumenten, en dus van het betrekken van zo veel mogelijk bronnen. In veel gevallen, die ik ook met droge ogen kan uitleggen, is er een goede reden om niet iedereen toe te laten tot gerechtelijke procedures. Het moet wel ergens ophouden met de belanghebbendheid om niet in een voortdurende rechtsgang van allen tegen allen te geraken. Maar in sommige gevallen valt er veel voor te zeggen om in de voorbereidings- en bezwaarfase bij het bestuursorgaan in elk geval het standpunt van de betrokkenen serieus te nemen en daar ook inhoudelijk op te reageren. Lees meer…

Gevoel voor Tumor

Nils de Heer
Verschijningsatum:Maart 2021
Taal:Nederlands
ISBN:978 94 036 12898
Prijs:17,50

Wat weet u eigenlijk over de risico’s rond Offshore vennootschappen?

25 februari 2021

Op donderdag 11 maart 2021 in de namiddag zal de digitale training over Offshore vennootschappen plaatsvinden. Uit het wetenschappelijke rapport (3 juli 2020) van het National Risk Assessment blijkt dat Offshore vennootschappen een cruciale rol spelen bij het in kaart brengen van witwasrisico’s. Het is een echter een hele uitdaging om dit te kunnen analyseren, omdat structuren en transacties steeds internationaler en complexer worden. Want wat is een Offshore vennootschap precies? En hoe kunt u deze herkennen? En wat zijn de risico’s? Op welk niveau u ook werkzaam bent, de toezichthouders verwachten van u dat u over voldoende kennis beschikt over de witwasrisico’s met Offshore vennootschappen. Complexe (inter-)nationale constructies worden steeds vaker opgezet om misdaadgeld wit te wassen. Lees meer…

Zorgen over Poolse rechtsstaat blijven bestaan

24 februari 2021

Een jaar na de mars van de duizend toga’s in Warschau liepen tientallen magistraten en burgers onlangs een virtuele route van de Poolse hoofdstad naar Luxemburg, de zetel van het Europese Hof van Justitie. Initiatiefnemer was Iustitia, de Poolse zustervereniging van de Nederlands Vereniging voor Rechtspraak (NVvR). Als motto introduceerde Iustitia de hashtag #theruleoflawunitesus om uitdrukking te geven aan het belang van de rule of law en de solidariteit van magistraten wereldwijd. Het uiteindelijke doel, 1324 kilometer verderop, werd ruimschoots gehaald. In totaal werd wereldwijd ruim 11.945 km gewandeld en gefietst, zelfs in de Verenigde Staten. Iustitia maakte van deze mars een filmpje. De inspanningen van Iustitia om de rule of law in Europa blijvend onder de aandacht te brengen en op te komen voor Poolse magistraten die in hun onafhankelijkheid worden bedreigd, was voor Jette Christensen, lid van het Noorse parlement, aanleiding om de Poolse rechtersvereniging voor te dragen voor de Nobelprijs voor de Vrede.  Lees meer…

Nieuw lied als opkikker voor lijdende horeca

23 februari 2021

Dina-Perla Portnaar

Iedereen is bekend met het normale ondernemersrisico. Maar wat als je als kleine ondernemer dat risico voor de volle honderd procent omarmt, maar gewoon klem zit als gevolg van de dwingende maatregelen van de overheid? En dan niet voor een paar dagen of weken, tja, wat dan? Stel, je bent eigenaar van een kroeg. Zoals Angelo Stassen, eigenaar van het Grand Café Cheers in Diemen. Hij brengt samen met Barry Brand een nummer uit over de horeca in tijden van COVID-19. Het lied heet De Kroeg. Met het nummer wordt een ode uitgebracht aan de lege kroegen in Nederland, met als boodschap ‘We zijn er nog’. Het Grand Café Cheers mag ondertussen al meer dan een half jaar geen gasten ontvangen. Angelo Stassen voelt de pijn, niet alleen als horeca-ondernemer, maar ook als verbinder van de meest uiteenlopende mensen in de samenleving, want volgens hem wordt diversiteit en inclusiviteit nergens zo zichtbaar als in de kroegen. Overigens, het lied is gebaseerd op de prachtige melodie La Montagne van Jean Ferrat, in de Lage Landen beter bekend onder de naam Het Dorp van Wim Sonneveld. Lees meer…