Therus de Villeneuve: Wel bijzonder dat één commissaris meer rechten heeft dan de anderen

19 december 2022
Kennisbank

Cosmo Schuurmans sprak namens RiskComplianceTV met de voormalige compliance director van verzekeraar Aegon Therus de Villeneuve, inmiddels opleider bij de academische opleiding tot compliance officer aan de Universiteit van Amsterdam. Het gesprek ging over de verschillende soorten compliance officers en opvattingen, afhankelijk van de onderneming waar hij of zij als compliance officer werkzaam is. Terloops kwam nog een opmerkelijk item ter sprake rond het bijzondere vetorecht van een van de commissarissen bij de combinatie a.s.r /Aegon. Therus was tijdens het afgelopen Behavioral Risk Congres 2022 met als thema Integriteit op 1 december jongstleden in Amsterdam een van  de panelleden van het Grote Integriteitsdebat.

De Nationale Bank van België handhaaft de contra cyclische kapitaalbuffer op 0 procent

18 december 2022

De Nationale Bank van België, afgekort NBB, handhaaft de contra cyclische kapitaalbuffer op 0% en rekent erop dat de Belgische banken hun ruime beschikbare kapitaalmiddelen gebruiken om de Belgische economie in deze moeilijke tijden te ondersteunen. Om ervoor te zorgen dat de Belgische banken hun ruime beschikbare kapitaalmiddelen volledig flexibel kunnen blijven gebruiken om de reële economie te ondersteunen, heeft de NBB op 6 december 2022 besloten om de contra cyclische kapitaalbuffer voor het eerste kwartaal van 2023 op 0% te handhaven. Naast het waarborgen van een adequate kredietstroom naar de reële economie moet de nadruk liggen op het proactief aanbieden van moratoria en andere mogelijkheden tot schuldherschikking aan kredietnemers die tijdelijke of meer structurele terugbetalingsproblemen ondervinden als gevolg van hoge energierekeningen en stijgende levens- of bedrijfsuitgaven. Lees meer…

Groen licht voor Nederlandse staatssteun voor kleine energieverbruikers vanuit de EU

17 december 2022
Kennisbank

De Europese Commissie heeft op 16 december jongstleden groen licht gegeven voor wat  betreft de Nederlandse steunregeling voor kleine energieverbruikers ter waarde van 1 miljard euro. De regeling is goedgekeurd op grond van het tijdelijke crisiskader voor staatssteun, dat op 23 maart 2022 door de Commissie is vastgesteld en op 20 juli 2022 en 28 oktober 2022 is gewijzigd, op basis van artikel 107, lid 3, punt b), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), omdat de economie van de EU ernstig wordt verstoord, als gevolg van de oorlog tegen Oekraïne. Binnen het tijdelijke crisiskader heeft Nederland deze steunregeling voor kleine energieverbruikers aangemeld ter waarde van 1 miljard euro. In het kader van deze maatregel zal de steun bestaan uit beperkte steunbedragen in de vorm van rechtstreekse subsidies via de energieleveranciers. Het steunbedrag per begunstigde zal worden berekend op basis van zijn individuele contractuele energieprijs in 2023. Entiteiten die aan sancties onderworpen zijn en door Rusland worden gecontroleerd, worden van deze maatregelen uitgesloten.
Lees meer…

Wilbert Tomesen van het Huis voor Klokkenluiders: We moeten de klokkenluider echt goed beschermen

16 december 2022
Kennisbank

De voorzitter van het Huis voor Klokkenluiders Wilbert Tomesen stond Caroline Raat te woord voor de camera van RiskComplianceTV. Het werd een krachtig en open gesprek, waarbij Wilbert in het kort inging op de nieuwe wetgeving, maar hij benadrukte vooral dat we waardering en respect moeten opbrengen voor de melders van misstanden. Maar niet alleen respect is voldoende, zij moeten volgens de voorzitter van het Huis voor Klokkenluiders ook kunnen rekenen een effectieve bescherming en ondersteuning, ook financieel.

De Nederlandsche Bank (DNB) past berekeningen aan voor nieuw pensioenstelsel

15 december 2022
Kennisbank

Het zijn spannende tijden voor wie werkzaam is in de pensioensector in Nederland. De grootste  ‘herschikking’ van ongeveer 1.500 miljard euro staat voor de euro, maar de wet is nog niet goedgekeurd. Toch zijn al veel partijen, waaronder toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) al drukdoende met de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Wat zijn de gevolgen voor de pensioenen van de huidige gepensioneerden en van mensen die pensioen opbouwen? DNB heeft haar berekeningen hiervoor geactualiseerd en meerdere scenario’s op een rij gezet.
Lees meer…

Toen Hester Bais sprak was het angstig stil…

14 december 2022

Tijdens het afgelopen Behavioral Risk Congres op 1 december jongstleden bij EY in Amsterdam werd het langzamerhand muisstil toen keynote Hester Bais op stoom kwam… Haar bijdrage ging over integriteit en soms het gebrek eraan in de Financial Services Industry. Voor de camera van Risk Compliance TV geeft ze in het gesprek met Cosmo Schuurmans nog even een nadere toelichting. Zij stelt als auteur van het boek Worst Bank Scenario dat er nog veel verbeterd moet worden, te beginnen in Nederland met netwerkcorruptie bij de financiële instellingen, het bedrijfsleven, toezichthouders en politici. Het systeem is uitzonderlijk complex, de afgelopen 15-20 jaar is er van tijd tot tijd gewerkt met verborgen agenda’s en de baantjescarrousel draaide volop. Het is daarom geen kwestie meer van ‘follow the money’, maar ‘follow the people’, aldus Hester Bais. Zij merkt ook dat er veel weerstand is in Nederland tegen een echt Huis voor Klokkenluiders…

Frans Rutten: “Wij doorgronden en verbeteren de kernprocessen van organisaties”

13 december 2022
Kennisbank

Michel Klompmaker

We spraken onlangs met Frans Rutten en Karien Bos, beiden Managing Director van de BrightStone Group, over de trends vanuit het jaarlijkse onderzoek naar de jaarverslagen van de 74 beursfondsen , genoteerd aan de AEX, AMX en AScX. Het is inmiddels de achtste keer op rij dat het zogenaamde Financial Close Trendonderzoek wordt gepubliceerd. Voor dit jaarlijks terugkerende onderzoek zijn de jaarverslagen geanalyseerd van 74 beursfondsen, genoteerd aan de AEX, AMX en AScX. Elk jaar zijn er grote verbeteringen te zien in snelheid waarmee de cijfers worden gepubliceerd, maar wat zijn nu de belangrijkste trends die we kunnen optekenen na acht jaar onderzoek? 

Lees meer…

Photo: https://pixabay.com

Het melden van ongebruikelijke transacties verschuift langzamerhand naar verdachte transacties…

12 december 2022
Kennisbank

De Nederlandsche Bank (DNB) en de banken zijn voortvarend aan de slag gegaan met het uitwerken van een aantal onderwerpen om te komen tot een meer een gerichte risicogebaseerde aanpak van witwassen. Onlangs zijn de betrokken partijen bij elkaar gekomen om een serie van rondetafelgesprekken af te trappen. Daarbij sloten ook de AFM en het ministerie van Financiën aan. De gesprekken vloeien voort uit de studie ‘Van herstel naar balans’ van DNB. Daarin wordt een meer risicogebaseerde benadering van de witwasmaatregelen bepleit bij de inspanningen van banken om financieel-economische criminaliteit te voorkomen. Een dergelijke benadering is meer gericht en vermindert ook de ongewenste neveneffecten van de rol van de poortwachter van banken en andere financiële instellingen, zoals het onnodig weigeren of uitsluiten (‘de-risking’) van klanten van het betalingsverkeer. Lees meer…

Photo: Combell, Gent

Misgelopen BTW inkomsten EU in 2020: maar liefst 93 miljard euro…

09 december 2022
Kennisbank

De Europese Commissie heeft gisteren 8 december jongstleden een reeks maatregelen voorgesteld om het btw-stelsel van de EU te moderniseren en fraudebestendiger en bedrijfsvriendelijker te maken door digitalisering te omarmen en te bevorderen. Het voorstel van vandaag is ook bedoeld om btw-gerelateerde problemen aan te pakken die het gevolg zijn van de ontwikkeling van de platformeconomie. In 2020 hebben de lidstaten, volgens de meest recente cijfers over de btw-kloof, die ook op 8 december 2022 zijn gepubliceerd, maar liefst 93 miljard euro aan btw-inkomsten misgelopen. Volgens voorzichtige schattingen kan een kwart van de misgelopen inkomsten rechtstreeks worden toegeschreven aan btw-fraude bij handel binnen de EU. Deze verliezen zijn nadelig voor overheidsfinanciën in een tijd waarin de lidstaten hun begrotingen aanpassen om het hoofd te kunnen bieden aan de sociale en economische gevolgen van de recente pieken in de energieprijzen en de oorlog tegen Oekraïne. Bovendien zijn btw-regelingen in de EU soms nog omslachtig voor bedrijven, met name voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) en voor andere bedrijven die grensoverschrijdend actief zijn of willen uitbreiden naar andere landen. Lees meer…

Tony de Bree

Tony de Bree

Senior Management Consultant

Doe je het wel of doe je het niet: integriteit is en blijft een persoonlijke keuze

08 december 2022

Het Behavioral Risk Congres bij EY zit er weer op. Wat me opviel was dat er veel aandacht was voor ‘organisatiegedrag’ en je eigen bedrijf als black box. En veel minder voor je eigen gedrag en je eigen persoonlijke keuzes als consultant, manager of medewerker. Of je nu bij een financiële instelling zoals een grootbank, bij Compliance, bij EY of bij een groot management consultancy bureau werkt. Uiteindelijk gaat het er om wat jezelf in bepaalde situaties doet en wat niet. Het gaat er om wat jezelf doet. Wat voorbeelden uit mijn eigen ervaringen en mijn keuzes. Toen ik pas bij Amro Bank werkte, werkte een van mijn vrienden bij een klein uitzendbureau voor onder andere ICT-personeel met zowel banken als opdrachtgevers vanuit de overheid op alle niveaus als klant. Hij liet me een klein boekje met namen zien waarin per persoon was aangegeven wat iedereen (mannen) verlangde in ruil voor het afnemen van uitzendkrachten. Dat varieerde van commissies tot allerlei ‘persoonlijke wensen en eisen’. Een bekende van mij was reisleider van Franse zakenlui in Nederland en Amsterdam. In het programma werd standaard een avondje exclusieve seksclub ingepland en de volgende ochtend bewust een bezoek aan een diamantair. De mannen kochten dan vaak een mooi duur geschenk voor hun partner thuis. Lees meer…