Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Happy end?

18 januari 2023

De vraag of 2023 een beter jaar zal worden als het vorige, zullen we pas met zekerheid binnen een 50-tal weken kunnen beantwoorden. Inderdaad, een ronduit ontgoochelende repliek op een nochtans volkomen verantwoorde vraag. Dit bevestigt de karikatuur dat economisten enkel accuraat kunnen voorspellen als het om het verleden gaat. Maar dat is nogal simplistisch, als u het ons vraagt. Begin er maar aan wanneer, zoals in 2022, er zich niet alleen twee onverwachte, diepgravende bewegingen voordeden en de financiële markten daarenboven hier zeer atypisch op reageerden. De militaire invasie leidde niet tot de verwachte vlucht naar kwaliteit (waardoor de rente op overheidsobligaties zou dalen) en de centrale banken brachten geen rust en kalmte maar zaaiden integendeel onrust. De initiële inflatie-opstoot in januari en februari zag je al van ver aankomen maar werd verwacht snel weg te deinen, na het verdwijnen van de flessenhalzen in de toevoerketens. De militaire invasie verhinderde echter de verwachte terugval van de inflatie en wakkerde de angst aan voor een ontredderde energiecrisis, in de stijl van het economische fiasco uit het einde van de jaren ’70 en het begin van de tachtiger jaren. Een periode waarin de financiële markten op een fatale cocktail werden getrakteerd. Scherpe geopolitieke spanningen, monetair mistasten en een demografisch overaanbod van nieuwe arbeidskrachten trokken destijds een diep spoor van vernieling. Wie in de huidige omstandigheden hoopvol heeft uitgekeken naar hulp van diegenen die hiervoor aangesteld zijn, met name de centrale banken en de overheden, heeft enkel nog meer ontgoochelingen opgelopen.  Lees meer…

En, is de Compliance Officer anno 2023 woke?

17 januari 2023
Kennisbank

Michel Klompmaker

Bij de nieuwjaarsborrel van de VCO, de Vereniging van Compliance Professionals, was er tijd ingeruimd voor drie korte presentaties. Twee daarvan waren afkomstig van VCO leden Kim Arts, Global Compliance Leader bij Ikea, en Esther van Hoek, Local Compliance Officer Benelux bij Teva Pharmaceuticals. De andere werd verzorgd door professor Business Ethics van RSM Erasmus Universiteit, tevens partner Integrity & Compliance bij KPMG, Muel Kaptein. Deze laatste bracht de zaal letterlijk en figuurlijk in beweging door telkens bij een bepaalde stelling het publiek te vragen al dan niet op te staan of zich naar een bepaalde kant van de zaal te bewegen. Niet alleen het lichaam werd op de proef gesteld, maar ook de geest, want het gingen namelijk over de relatie tussen woke en de Compliance Officer.  Lees meer…

Pensioenhervorming opmaat naar parlementaire enquête over enkele jaren?

16 januari 2023
Kennisbank

Michel  Klompmaker

De grootste operatie uit de geschiedenis van de Nederlandse pensioenwereld staat voor de deur, waarbij het maar de vraag is of het optimisme van de pensioenfondsen terecht is. Hoe gaan de ongeveer 1.500 miljard euro aan pensioengelden op tijd verdeeld kunnen worden? Immers, de haalbaarheid van de streefdatum pensioenhervorming is in gevaar en er dreigt een capaciteitsprobleem door het opschuiven van het zogenaamde invaren. Ongeveer twintig procent van de fondsen heeft nog niet besloten of ze gaat invaren, oftewel het opgebouwde pensioen inbrengen in het nieuwe pensioenstelsel. Een kwart stelt dit uit tot 2026/2027. Dat blijkt uit het recent gepubliceerde onderzoek ‘Transitieproof?’ van BDO Accountants & Adviseurs, waarover we in gesprek gingen met Geertje Strampel, voorzitter van de Industry Group Financial Services en Ryan de Waard, Director Financial Services. Is dit de opmaat tot een nieuwe parlementaire enquête over enkele jaren? We vrezen van wel.

Lees meer…

Macht in de achterhoede, stuiptrekkingen van een ancien regime?

13 januari 2023
Kennisbank

Caroline Raat

Met dit artikel probeer ik inzichten in de bestuursrecht- en integriteitssector met elkaar te verbinden. Zij hebben met elkaar gemeen dat in artikelen erover zeer complexe, grotendeels niet voor altijd op te lossen vraagstukken, ‘platslaan’. Deugden en empathie vallen volgens deze sectoren ‘te leren’ en cultuur ‘te veranderen’. Terwijl men daarbij voorbij gaat aan de simpele vraag: als het zo eenvoudig was, waarom is de wereld dan geen integer, rechtsstatelijk paradijs? Oplossingen waarvan door wetenschappers al onderzocht is dat zij niet werken, worden van stal gehaald. De consultancysector, de functionarissen en instituties die de problemen in stand houden, vaart er wel bij, maar de burgers niet. Daarom moeten we het hebben over macht. Mensen die hierdoor worden aangetrokken of erin zijn terechtkomen, horen behoorlijk vaak tot de duistere driehoek. En hebben mensen eenmaal macht, dan worden zij er niet leuker op. Oplossingen moeten daarop zijn gericht, en daarvoor geldt maar een echt antwoord: weg met; oftewel de No Asshole Rule.
Lees meer…

Blockchain in de supply chain

11 januari 2023
Kennisbank

Hans Timmerman

De supply-chain is één van de gebieden waar het gebruik van blockchain al vele jaren in de belangstelling staat. Zowel de beschikbaarheid van een gedistribueerd grootboek als het kunnen inzetten van smart contracts om ‘automatisch’ transacties te starten en af te handelen, waren twee interessante voordelen die de innovatie in deze wereld triggerden. Toch is de ‘hype’ die blockchain in 2018 voor de supply-chain leek te zijn, op dit moment minder succesvol gebleken dan toen verwacht. De verwachtingen zijn echter nog steeds hooggespannen. Emergen Research verwachtte in april 2022 nog dat deze markt in 2028 kan groeien tot 14 miljard dollar. Niet mis natuurlijk, samen met een jaarlijkse groei van 64%. Toch zijn veel projecten op dit gebied gestopt.  Lees meer…

Met DAPAS erbij is er nu een complete compliance oplossing voor de accountancysector

10 januari 2023

Hyarchis maakt vandaag bekend dat het de Groningsw IT-dienstverlener DAPAS heeft overgenomen. Dit biedt aan Hyarchis de mogelijkheid om de on boarding processen te integreren in de documentmanagementoplossingen van Hyarchis. Met deze oplossing kunnen accountants geautomatiseerd hun compliance op orde brengen, gedurende de volledige levenscyclus van hun klanten. Compliance staat al een tijdje binnen de accountancysector volop in de belangstelling. Vorig jaar heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) namelijk het toezicht op de niet-OOB accountantsorganisaties met Wta-vergunning voor wettelijke controles overgenomen van de brancheorganisaties SRA en NBA. In een recent verschenen rapport stelt de AFM dat de accountancysector frauderisico’s onvoldoende signaleert en aanpakt. Lees meer…

Catch 23

09 januari 2023
Kennisbank

Stefan Duchateau

Vrees niet voor het zoveelste jaaroverzicht, vol geweeklaag over de vele gesels die 2022 bracht. We blikken liever vooruit en laten deze helleveeg waar ze thuishoort: diep begraven onder de resem sombere herinneringen die dit onheilsjaar overspoelden. Niet dat dat deze rampspoed vooraf ondenkbaar was, maar wel dat ze als onwaarschijnlijk werd beschouwd omdat een ontaarding zoals we die in het afgelopen jaar hebben moeten ervaren, een zodanige opeenstapeling van menselijk mistasten en incompetentie vereist dat niemand er ernstig rekening mee moest houden. Aan een militaire invasie begin je niet tenzij je in troepenaantal (minstens) drie tegen één in het voordeel staat en/of over een superieur wapenarsenaal beschikt en/of de tegenpartij compleet weet te verrassen. Geen van deze drie elementen was aanwezig, zodat de Russische invasie gedoemd was vast om te verzanden in een uitzichtloze loopgravenoorlog. De inflatie opstoot tijdens de eerste twee maanden van het voorbije jaar was het onvermijdelijke maar slechts tijdelijke gevolg van een substantiële toename van de geldhoeveelheid, na de uitgebreide monetaire en fiscale maatregelen in 2021, de toegenomen private consumptie, de ongebreidelde overheidsinvesteringen en de (al dan niet vermeende) toevoerproblemen door flessenhalzen in de aanbodketens van de economie.
Lees meer…

VCO nieuwjaarsreceptie met drie interessante sprekers…

06 januari 2023

De traditionele nieuwjaarsreceptie steekt dit jaar in een ander jasje. Op donderdag 12 januari vanaf 16.00 uur zal het Rosarium in Amsterdam Buitenveldert het decor van compliance zijn, meer specifiek de nieuwjaarsreceptie van de VCO, de Vereniging van Compliance Professionals. De nieuwe voorzitter Michelle Fisser heeft met de overige bestuursleden en vertegenwoordigers van de kennistafels het een en ander in gang gezet. Zo zal de website vernieuwd worden, maar niet alleen dat, er is en wordt diep nagedacht waar de beroepsvereniging voor staat. Wat is haar missie en voor wie is die bestemd? Voor de nieuwjaarsreceptie 2023 is er ook tijd ingeruimd voor drie interessante inhoudelijke bijdragen van de VCO leden Kim Arts, Esther van Hoek en professor Business Ethics Muel Kaptein.  Lees meer…

Photo: RM 511707: Canton

En, hoe zat het ook al weer met Conservatrix?

05 januari 2023
Kennisbank

De Nederlandsche Bank (DNB) meldt dat begin januari 2023 de verzekeringsportefeuille van Conservatrix is overgedragen aan Waard. Waard is een Nederlandse verzekeraar die onder toezicht staat van DNB. Er zijn nog verschillende vragen die open stonden rond het faillissement van Conservatrix. Deze kunnen  inmiddels door DNB beantwoord worden en daarom zetten we voor u die vragen en antwoorden hierna even op een rijtje.
Lees meer…

Straco neemt Welten Groep over

04 januari 2023

Met ingang van 30 december 2022 heeft de Belgische Private Equity groep Straco de Welten Groep overgenomen van One Two Capital. Welten Groep heeft de laatste jaren een versnelde groei doorgemaakt en is een belangrijke detacheerder en opleider in Nederland voor net name de Financial Services Industry. Tot de Welten Groep behoren detacheerders Welten, Bold People en Carrièrecafé en het financieel opleidingsinstituut Dukers & Baelemans.   Lees meer…