Investigative Interviewing is een vak apart

25 augustus 2020
Kennisbank

Of het nu gaat om een audit of een onderzoek naar een fraude, een IT-storing, een security-incident of een parlementaire enquête, goed onderzoek vraagt om goede interviews. De kern van een investigative interview, en daarmee onze interviewtraining, is een onderzoekende mindset. Het doel is het verzamelen van zoveel mogelijk juiste informatie die relevant is voor jouw feitenonderzoek. Investigative interviewing heeft een solide wetenschappelijke basis en de uitgangspunten zijn eenvoudig. Uit veel studies blijkt dat ze bovendien effectief zijn voor het omgaan met weerstand en het krijgen van goede informatie. Investigative interviewing is toepasbaar bij ieder feitenonderzoek en wordt wereldwijd gebruikt als interviewstandaard door overheden en in het bedrijfsleven, bijvoorbeeld door forensisch accountants, HR-managers, veiligheidsexperts, compliance officers, ongevallenonderzoekers, (bedrijfs)rechercheurs en toezichthouders.  Lees meer…

Personalia

Edwin van ’t Hof

Edwin is vanaf 2001 betrokken bij compliance processen van zowel PwC als van cliënten van PwC.
Binnenkort zal hij deelnemen aan het Landelijk Kenniscentrum Compliance van het INVK. Naast deze compliance functies is Edwin vertrouwenspersoon en heeft hij een kleine coaching praktijk.
Personalia

Rashid Shokri

Ervaren testmanager biedt zich aan
Als ervaren testmanager ben ik in staat om ontwikkelaars, testteams en gebruikers aan te sturen, te begeleiden en te motiveren, waarbij ik voor een goede balans zorg tussen kwaliteit, tijd en budget.
Personalia

Ron Brummans

Executive Coach
Persoonlijke ontwikkeling vanuit zelfbewustzijn en zichtbaar in woord en gedrag is de focus van Ron.
Personalia

Ken van Ierlant

Digital Thought Leader
Lid Raad van Bestuur UpGen. Ervaren CEO/ CDO/ CIO op het gebied van transformatieprocessen binnen internationaal georiënteerde ondernemingen.
Claudia Zimmermann

Claudia Zimmermann

Director Risk & Compliance Duitsland

Op vrijdag 4 september kom ik speciaal naar Amsterdam om te praten over Wirecard

23 augustus 2020

Het is net een film uit de categorie thrillers of een spannend jongensboek zo u wilt. De affaire Wirecard. Voor velen in Nederland was deze beursgenoteerde Duitse onderneming jarenlang nagenoeg onbekend, maar daar kwam de laatste weken verandering in, toen accountantskantoor EY weigerde om een goedkeurende verklaring af te geven en er opeens meer dan 1 miljard euro zoek was. Spannend ook omdat een deel van het management op de vlucht sloeg naar het buitenland en omdat het niet alleen gaat om het bedrijf an sich maar ook over de toezichthouders en de toch wel bedenkelijke rol van sommige politici. Het zal nu allemaal wel langzamerhand boven water komen. Als onderzoeksjournalist heb ik 3 jaar geleden, in 2017, al gewaarschuwd voor de vreemde praktijken van Wirecard. Op vrijdag 4 september aanstaande in de namiddag zal ik in Amsterdam, in de Beurs van Berlage bij het Rode Loper Debat, samen met de professoren Marcel Pheijffer, Leen Paape en Philip Wallage en toezichthouder Hanzo van Beusekom van de AFM daar verder op ingaan.      Lees meer…

Een data-onderlegger

21 augustus 2020

Hans Timmermans

Een onderlegger of placemat is volgens Wikipedia een matje dat op tafel wordt gelegd onder bord of bestek. Ook bestaat het begrip bureau-onderlegger of sous-main als vloeiblad bij bureaus of vergaderopstellingen. Maar het betekent ook een ondersteuningspunt om dek- of vloerplanken te dragen. Onder de onderleggers van het dek was ‘de onderlegger’ gesitueerd: een slaapplaats of logement voor scheepslieden als men niet aan wal kon gaan. Weer een heel andere betekenis is het begrip ‘onderlegger’ als document met inleidende notities om een discussie op gang te brengen. Het wordt ambtelijk ook vaak gebruik voor onderliggende documenten voor de ontwikkeling van een visie, beleid of inrichtingsplan. Onlangs werd in een klimaatnotitie het begrip ‘klimaatonderlegger’ uitgelegd als ‘feitenkaart van het ruimte gerelateerde klimaatsysteem op regioniveau: met gelaagd klimaat gerelateerde data wordt een feitelijke basis gecreëerd.’ In deze politiek ambtelijke notitie stelde men (citaat) ‘ . . . wanneer de onderleggers bestuurlijk en ambtelijk gedragen worden, kan men vanuit eenzelfde kader en integraal gelaagde boodschap middels een uniforme taal overdragen. Kortom het reikt een basis uniforme thema’s en parameters waarbinnen gemeenten naar gelang accenten kunnen aanbrengen. . . . ’  Snapt u het nog? Van een zeer fysiek product als placemat en vloeiblad wordt de onderlegger opeens een ambtelijke, gelaagde feitenkaart om vanuit eenzelfde kader informatie te kunnen overdragen.  Lees meer…

De effecten van de Wirecard-affaire op de accountantsberoepsgroepen en het toezicht

20 augustus 2020

Op vrijdag 4 september in de namiddag zal er been debat zijn over de Wirecard affaire en de rol die de accountants en toezichthouders daar gespeeld hebben. Er zijn 3 hoogleraren die aan het debat gaan deelnemen te weten de heren Leen Paape, Marcel Pheijffer en Philip Wallage. Daarnaast zal Hanzo van Beuzekom van de AFM deelnemen en de journalist Jorg Leijten van NRC. Als enige vrouw zal speciaal voor dit debat naar Amsterdam afreizen de Duitse Claudia Zimmermann. Claudia heeft als onderzoeksjournalist in 2017 al gewaarschuwd voor de praktijken van Wirecard, ruimschoots voordat de Financial Times met haar publicatie kwam. Claudia is verantwoordelijk voor de Duitstalige website van het Risk & Compliance Platform Europe en zal in die hoedanigheid deelnemen aan het debat. Het debat staat onder leiding van de twee accountants Antoinette Dijkuizen RA en Endymion Struijs RA.  Lees meer…

Henri Hensen

Henri Hensen

Beëdigd informaticadeskundige en bestuurder Software Borg Stichting

Discrepantie: Iedereen wil innoveren, maar niemand wil veranderen

18 augustus 2020

Iedereen wil innoveren, maar niemand wil veranderen! Hoe staat u hierin? De informatierevolutie blijft maar doordenderen met innovaties. Er ontstaan tal van nieuwe beroepen, maar helaas vaak op zeer specialistische basis. Daar wordt de informatiemaatschappij niet veiliger van. Want om informatietechnologie te beheersen heb je een multidisciplinaire aanpak nodig. Software is daarbij  de belangrijkste component in de informatiesystemen. Het draait immers om kennis van de ontwikkeling van de software en om de juridische aspecten van de software, zoals het intellectuele eigendom en het auteursrecht. Maar ook om de informatiebeveiliging. Bij informatiebeveiliging, inmiddels een serieuze wetenschap, draait het natuurlijk om de data. Op dit laatste onderdeel van een informatiesysteem rusten de meeste wettelijke verplichtingen. Een extra probleem daarbij is, dat de ontwikkelingen in deze drie vakgebieden razendsnel gaan. Denkt u alleen maar even aan de ontwikkelingen van chips. Het Nederlandse ASML heeft voor de komende 20 jaar de wet van Moore (elke 1 ½ à 2 jaar verdubbelt de capaciteit van chips) weer zeker gesteld met behulp van Ultraviolet lichttechnologie. Maar ook bij de term jurisprudentie kunt u zich misschien iets voorstellen.  Lees meer…

Lockdown of Knock-out? Deel 9: Hoe betrouwbaar zijn de zogenaamde experts?

16 augustus 2020
Kennisbank

Michel Klompmaker

In dit deel 9 van de serie zou ik willen beginnen met te stellen dat men de vele COVID-19 experts niet altijd op hun blauwe ogen moet geloven. Wat we zien op televisie en in de pers is dat diegenen die de verantwoordelijke politici moeten adviseren gemakkelijk meewaaien met de waan van de dag. Komt bij dat ze opeens veelgevraagd worden en al gauw komt de ijdele mens naar voren. En dat is iets wat we van een echte expert niet zo graag willen zien. Zo legde mevrouw Aura Timen, hoofd Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding, op 14 februari 2018 uit waarom we ons geen zorgen hoeven te maken over het COVID-19. Op 22 januari 2018 meldde het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) naar aanleiding van een twittervraag van een verontruste burger: “MERS is een ander coronavirus dan het virus dat nu vooral Wuhan treft. We houden de situatie nauwlettend in de gaten en treffen maatregelen voor het geval er toch een patiënt in Nederland zou zijn. Die kans lijkt overigens op dit moment klein.” Hoe anders is de werkelijkheid nu, medio augustus 2020. En nog steeds zoeken politici rugdekking bij diezelfde experts. Ondertussen worden mensen die in het openbaar vragen stellen en opmerkingen maken over het gevoerde beleid “kaltgestellt”, zoals in het geval van Maurice de Hond, die als criticaster van het gevoerde Nederlandse beleid opeens afgelopen donderdagavond door Linkedin verwijderd werd van het platform. Wie zit daarachter?   Lees meer…

Leen Paape

Leen Paape

Hoogleraar Corporate Governance bij Nyenrode Business Universiteit

Tijd voor een serene discussie over de monarchie

13 augustus 2020

De vlucht van de voormalige Koning van Spanje, de inmiddels hoogbejaarde Juan Carlos, is natuurlijk niet onopgemerkt gebleven. Zijn zoon, de huidige Koning van Spanje, Felipe, wil liever niet dat zijn vader in de buurt blijft wonen en stuurt hem in het begin van de Spaanse vakantiemaand voorgoed naar het onbekende buitenland. Tactisch gezien goed natuurlijk in deze ‘komkommertijd’, want er kleven inmiddels teveel schandalen aan zijn vader. De huidige Koning is blijkbaar bang dat het een en ander zijn eigen gezag èn machtspositie zal schaden, wat natuurlijk allang het geval is. Maar redden wat te redden is, is waarschijnlijk de insteek van Felipe, die publiekelijk afstand genomen heeft van het besmette vermogen van zijn vader, door af te zien van de erfenis. Want koste wat het kost, het instituut van de monarchie moet anno 2020 in stand gehouden worden. Datzelfde geldt ook voor het Britse koningshuis. Ik raad u aan de prachtige documentaire over de Windsors op de Nederlandse televisie te volgen. Dan ziet u welke krachten er vrij komen om de monarchie in stand te houden en hoe dat in de praktijk werkt. Het bovenstaande roept de vraag op hoe het in Nederland gesteld is met de monarchie. We kennen de echtgenoot van wijlen Koningin Juliana nog wel, ene Prins Bernhard von Lippe Biesterfeld. Mooie parallel met Juan Carlos: Prins Bernhard liet zich betalen door de Amerikanen (Lockheed) en de andere door de Saoedi’s. Zo zijn er nog meer vergelijkingen te maken als we het betrekken op de twee onderwerpen jacht op wilde dieren en niet te vergeten jacht op vrouwelijk schoon.  Lees meer…

Argenta trots op uitkomst KPMG rapport naar klantbeleving

11 augustus 2020

In het derde KPMG Global Customer Experience Excellence Report staat Argenta op de eerste plaats op het vlak van klantbeleving in België. Het KPMG-rapport is het resultaat van een wereldwijd onderzoek over klantbeleving met 4 miljoen klantevaluaties van zo’n 3.500 merken. De CEO van Argenta Marc Lauwers is verheugd en meldt dat de erkenning door KPMG als beste merk op het vlak van klantbeleving in België Argenta sterkt in haar gedrevenheid om klanten op het vlak van bankieren en verzekeren te ondersteunen met een eenvoudig, correct geprijsd en transparant productaanbod waarvoor de klant op kantoor maar ook steeds meer digitaal terecht kan.  Lees meer…

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor / adviseur HU Brussel / Argenta

Dikke staarten

10 augustus 2020

Na de abrupte implosie van hun afzetmarkt zien wanhopige Franse wijnboeren zich verplicht om hun vroeger zo gegeerde product massaal om te zetten in desinfecterende gels. De leden van de trotse kleermakersgilde van New York zal u echter niet horen klagen. In de afgelopen maanden kon hun sector, vroeger nog wegkwijnend onder de moordende concurrentie van de confectiehandel, immers een onverhoopte omzetstijging van 80 % voorleggen. Een toename die vooral wordt gedreven door een overrompelende vraag naar retouches. Naar de reden voor deze verbazende trendbreuk hoef je niet eens zo ver te zoeken. Het is immers in de VS nog steeds de veiligste optie om je dag op de sofa door te brengen, met één of andere Netflix-serie op de beeldbuis. Het gevolg hiervan is evenwel dat na verloop van tijd broeksbanden en jassen aanzienlijk moeten worden verbreed en jurken dienen te worden voorzien op (minstens) een maatje meer. We kunnen hier een aardig woordje over meespreken, zeker wanneer het over de recente verdikte staart van kansverdelingen gaat. Dit is een gekend statistisch fenomeen, waarmee wordt aangegeven dat de kans op extreme (helaas meestal negatieve) waarnemingen groter is dan voorzien in de normaalverdeling. Deze laatste houdt ons een idyllisch beeld voor van perfecte symmetrie en beperkte kansen op rampspoed en zware averij. Helaas moet dit plaatje geregeld worden bijgesteld –zeker bij financiële toepassingen.  Lees meer…

FunderMaps Lokaal brengt funderingsrisico’s scherp in beeld

07 augustus 2020
Kennisbank

Het KCAF (Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek) heeft vanuit haar jarenlange ervaring een eigen applicatie ontwikkeld, FunderMaps genaamd. Met deze applicatie kan een gemeente, woningcorporatie of waterschap tot op pandniveau de risico’s op funderingsschade veel beter in beeld krijgen dan tot voor kort het geval was. Dat is nodig ook, want volgens een schatting van het KCAF lopen ongeveer één miljoen woningen een risico op funderingsschade. Dat is een op de vier woningen gebouwd voor 1970. Later gebouwde woningen staan in principe op betonnen palen. Het totale bedrag aan schade kan oplopen tot 60 miljard euro in 2050, aldus het KCAF.  Het KCAF geeft sinds 2019 met een tiental gemeentes en enkele woningcorporaties invulling aan haar applicatie FunderMaps Lokaal. In deze applicatie wordt openbare landelijke data verzameld en aangevuld met lokale data van gemeentes, woningbouwcorporaties en / of waterschappen.  Lees meer…