Het zesde Behavioral Risk Congres met het thema integriteit was schokkend èn inspirerend

02 december 2022
Kennisbank

Het Behavioral Risk Congres, gisteren in Amsterdam bij EY zit er weer op. De drie keynotes An Gaiser, Hester Bais en Willeke Slingerland kregen in het auditorium alle aandacht die zij verdienden en mochten elk vanuit hun eigen invalshoek het begrip integriteit duiden. An Gaiser sprak daarbij over de non-verbale component als nieuwe dimensie bij integriteits- en gedragsonderzoek. Hester Bais ging diep in op het gebrek aan integriteit in de Financial Services Industry, waarbij zij net als in haar boek getiteld Wordt Bank Scenario man een paard noemde. Als derde keynote nam Willeke Slingerland ons mee in de subtiele wereld van netwerkcorruptie in Nederland. Soms was het muisstil en werd er zeer aandachtig geluisterd naar wat zij zeiden. Na de drie keynotes kon men kiezen uit drie verschillenden break out sessies, letterlijk en figuurlijk op niveau, want daarvoor moesten we naar de 21ste verdieping. Het afsluitende Grote Integriteitsdebat met inleiding van Wilbert Tomesen onder leiding van dagvoorzitter Michael van Woerden vond plaats met de 5 experts Sylvie Bleker, Therus de Villeneuve, Marion Weitering, Michel Grummel en Caroline Raat. Binnenkort zullen de verslagen en video opnames van Risk & Compliance TV op de website verschijnen.

Programmeerbaar geld

01 december 2022
Kennisbank

Hans Timmerman

Afgelopen maanden hoor je veel over ‘programmeerbaar geld’. Geld waar je kenmerken aan kunt geven om te bepalen wat je wel en niet met dat ‘geld’ kunt doen. Hetzelfde als een boekenbon of drankmuntjes die je voor specifieke toepassingen kunt inwisselen. Programmeerbaar geld kun je allerlei eigenschappen meegeven die de ‘uitgever’ van dat geld aan het gebruik wil koppelen. Bijvoorbeeld als je het snel uitgeeft, krijg je een bonus, of omgekeerd als je het juist enige tijd bewaard. Hierdoor kun je als uitgever van zo’n munt het ‘betaalgedrag’ van de houders van dat digitale geld beïnvloeden of zelfs sturen en controleren. China ‘experimenteert’ sinds 2014 met een digitale Yuan: programmeerbaar geld dat de staat beheert. Door een vervaldatum op te nemen, moet je het voor een bepaald moment uitgeven. Door bij elke betaling ‘automatisch’ belasting te incasseren, wordt belastingheffing eenvoudig. Maar ook spaargeld, erfenissen en ander bezit komt binnen handbereik van de overheid. Je kunt kinderbijslag bijvoorbeeld alleen maar uitgeven aan kinderspullen. Zorgtoeslag mag alleen bij bepaalde zorgaanbieders te besteden. Of bij het zakgeld van je kinderen kun je als ouder bepalen welk deel in snoep mag worden omgezet.  Lees meer…

Wat zijn de factoren achter de snel stijgende inflatie?

29 november 2022
Kennisbank

We komen uit een lange periode met lage inflatie. Tussen 2011 en midden 2021 lag de inflatie in het eurogebied met een gemiddelde van 1,2% beneden de ECB prijsstabiliteitsdoelstelling van 2%. Het monetaire beleid van de ECB was daarom lange tijd zeer ruim, ook om zelfversterkende effecten via dalende inflatieverwachtingen en deflatie te voorkomen. Vervolgens is de inflatie door diverse oorzaken sterk opgelopen. Vanaf de eerste helft van 2021 leidden Covid-lockdowns tot tekorten aan productiemiddelen zoals computerchips en tot hoge kosten voor containervervoer. Dit leidde tot prijsstijgingen die vanaf de zomer van 2021 ook consumenten direct raakten. Eind 2021 begonnen de energieprijzen op te lopen. De inflatie kreeg een extra zet door de heropening van de economie begin 2022, waardoor de vraag naar goederen en vooral diensten sterker herstelde dan het aanbod kon bijbenen. Door de Russische inval in Oekraïne rees vervolgens de gasprijs in Europa de pan uit en gingen voedselprijzen sterk omhoog. Deze factoren hebben elkaar snel opgevolgd en houden langer aan dan gedacht. De inflatie blijft daardoor langer hoog en heeft zich geleidelijk verbreed van energie naar voeding, industriële goederen en diensten. De inflatie in Nederland is inmiddels opgelopen tot 16,8% (in het eurogebied: 10,6%) in oktober. De prijsstijgingen van energie en voeding vallen het meest op.
Lees meer…

Commissie keurt overname LeasePlan door ALD goed, maar wel met voorwaarden

28 november 2022
Kennisbank

De Europese Commissie heeft de geplande overname van LeasePlan door ALD goedgekeurd op grond van de EU-concentratieverordening. De goedkeuring is afhankelijk gesteld van de volledige naleving van de door ALD aangeboden toezeggingen. ALD en LeasePlan zijn leidende aanbieders van operationele lease- en daarmee verband houdende diensten in de Europese Economische Ruimte (“EER”). Zij concurreren onder meer bij het verlenen van operationele leasediensten aan grote zakelijke klanten die doorgaans meerdere voertuigen in verschillende EER-landen nodig hebben. In een operationeel leasecontract is het in de regel de verhuurder die de aan de eigendom van het voertuig verbonden risico’s draagt. De Commissie vreesde dat de transactie, zoals oorspronkelijk aangemeld, de concurrentie op de markten voor operationele leasing in Tsjechië, Finland, Ierland, Luxemburg, Noorwegen en Portugal aanzienlijk zou hebben beperkt.
Lees meer…

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Waar was dat feestje?

26 november 2022

Toegegeven, ook wij, de laatsten der onversaagde optimisten, waren van plan om ons in te graven in het vooruitzicht van een lange, koude winter met kwakkelende aandelenbeurzen en troosteloze obligatiemarkten. Maar net op het donkerste uur, toen de vijand ons in een wurggreep leek te hebben, kwam de cavalerie ergens uit het niets opdagen en wist die ons alsnog te ontzetten. De gepubliceerde inflatiecijfers in de VS over de voorbije maand bleken immers veel beter mee te vallen dan verwacht en kiezen – voorlopig althans – een neerwaarts pad. Op langere termijn is er geen twijfel over een substantiële afname van de inflatie-indicatoren, maar deze ingecalculeerde daling van de kleinhandelsprijzen werd verwacht zich te spreiden over een periode van 12 maanden of meer en moet zich geleidelijk een weg banen over een hobbelig, verraderlijk en verwilderd pad. De plotse, wezenlijke groeivertraging van de CPI-inflatie kwam vandaar daarom als een zeer positieve verrassing en die leidde tot een opleving van de wereldbeurzen, in een orde van grootte die zich extreem zelden voordoet. Maar “this time it’s different” en zoals steeds waagt men zich dan op glad ijs… Lees meer…

Integriteit in de compliance wereld: Zeven rode vlaggen…

24 november 2022
Kennisbank

Caroline Raat

Vorig jaar schreef ik op het Risk & Compliance Platform Europe over charlatans in de compliance wereld en hoe die te herkennen zijn. Daar gaf ik aan dat er weinig reden is om aan te nemen dat die zich daar niet in zouden begeven. Sterker: nieuwe, wettelijk niet gereguleerde markten en vakgebieden trekken, zo blijkt uit onderzoek, juist charlatans en free riders aan. Denk maar aan de zorgmarkt waar schoonmaakbedrijven een handig verdienmodel hebben ontdekt zonder intrinsieke motivatie, kennis en ervaring om mensen te helpen. Of kwakzalvers en waarzeggers die met goed geacteerde empathie – soms zelf gelovend in hun eigen kundigheid en gaven – wanhopige mensen geld uit de zakken kloppen. Iets dergelijks zie ik soms ook in de compliance markt: vaak door druk van buitenaf – mediaberichten (the Voice), incidenten (meldingen), wetgeving (Wwft, Arbowetgeving) – voelen bedrijven dat zij hier ‘iets’ mee moeten. Maar juist omdat zij daar zelf niet voldoende van af weten laten zij zich gemakkelijk een aantrekkelijk product aansmeren: een one-stop shop waar je met al je vraagstukken rond ethiek en compliance terecht kunt: van training tot onderzoek (variërend van ongewenst gedrag tot fraude en corruptie) tot en met een klokkenluidersplatform. Maar hoe eerlijk, bescheiden en intrinsiek gemotiveerd zijn deze alleskunners? Oftewel: hoe integer zijn zij?
Lees meer…

Photo: Wilbert Tomesen, voorzitter Huis voor klokkenluiders

De Wet bescherming klokkenluiders: een goed begin of half werk?

22 november 2022
Kennisbank

Wilbert Tomesen

Wetgeving die de positie van melders van misstanden en het meldklimaat in Nederland versterkt is van groot belang. Die wetgeving moet helder en uitvoerbaar zijn en kunnen worden gehandhaafd. Door de EU-richtlijn inzake de bescherming van personen die inbreuken melden op het Unierecht (EU-richtlijn) wordt de Wet Huis voor klokkenluiders (WHvk) op dit moment gewijzigd in de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk). De Wbk is, ten opzichte van de WHvK, op sommige punten zeker een stap in de goede richting. Door de uitbreiding van de groep beschermden, bijvoorbeeld, of door meer verplichtingen voor werkgevers, door omkering van de bewijslast in rechtszaken, het verbod op zwijgbedingen en opname in de wet van de preventie taak van het Huis. Maar het is niet niets wat de nieuwe wet mist: over naleving en handhaving is nauwelijks iets geregeld en in de langverbeide daadwerkelijke steun voor melders van misstanden wordt niet voorzien. De integriteitsbevorderende (preventie) werkzaamheden van het Huis komen er bovendien in de conceptwet bekaaid van af. Het Huis is bij uitstek uitvoerder van de WHvk en straks van de Wbk, de wet die moet bijdragen aan de bescherming van personen die (namens en voor de samenleving) misstanden melden. Er zijn effectieve instrumenten nodig om de doelstellingen van de wet te realiseren en de verplichtingen uit de wet, zo nodig, af te dwingen. Die doelstellingen en die verplichtingen zijn immers belangrijk – zó belangrijk, dat ze in een wet worden vastgelegd – en kunnen niet vrijblijvend zijn. 
Lees meer…

Photo: Lode De Waele

Heeft de context van organisaties effect op de integriteit van medewerkers?

21 november 2022
Kennisbank

Lode De Waele

Over de drijfveren van integriteit is ondertussen steeds meer bekend. Zeer vaak focust onderzoek echter op het analyseren van bepaalde persoonlijkheidsfactoren die maken of bepaalde personen meer, dan wel minder integriteit vertonen in fraudegevoelige situaties. Over de impact van de context waarin organisaties werkzaam zijn, is echter minder bekend. Nochtans is dit belangrijk, want een beter inzicht in de achterliggende drijfveren van integriteit maakt een meer doelgericht integriteitsbeleid mogelijk. Doordat de doelstellingen van private en publieke organisaties onderling vaak zeer sterk verschillen, net als de administratieve cultuur waarin ze actief zijn, is het aanneembaar dat de context waarbinnen organisaties actief zijn, ook effect heeft op de integriteit van medewerkers. Lees meer…

Anonieme vragenlijst over integriteit en compliance

20 november 2022

Ten behoeve van één van de drie break out sessies van het komende Behavioral Risk Congres is een korte vragenlijst opgesteld door Caroline Raat over integriteit in de compliance functie. De uitkomsten van deze enquête worden behandeld tijdens het komende Behavioral Risk Congres op donderdag 1 december in Amsterdam, met name bij de break out sessie over integriteit in de compliance functie. Een ieder kan deze vragenlijst anoniem invullen via deze link. Ook mensen die niet deelnemen aan het congres worden van harte uitgenodigd om mee te doen. Het invullen van de gesloten vragenlijst is in een paar minuutjes gedaan.

Whitepaper

Payhawk

Een financiële functie opbouwen die de bedrijfsstrategie en groei stimuleert

18 november 2022

Payhawk heeft samen met Harvard Business Review Analytic Services een rapport uitgebracht dat laat zien hoe belangrijk finance teams zijn voor de strategie en groei van een bedrijf. Door technologie optimaal in te zetten houdt finance meer tijd over voor strategie, planning en analyse. En dus voor de groei van het bedrijf. Dat is belangrijker dan ooit, want de druk op finance is groot. Dit rapport bevat de inzichten van meer dan 200 leidinggevenden wereldwijd en laat zien:

Hoe finance teams tijdrovende taken kunnen automatiseren en zich kunnen concentreren op de strategie en groei van het bedrijf; hoe de jacht op bonnetjes en onkosten plaatsmaakt voor focus op strategisch advies; hoe finance een strategische partner wordt voor andere teams én voor de koers en groei van de organisatie.

Dit rapport wordt u aangeboden door Harvard Business Review Analytic Services in samenwerking Payhawk. Download het gratis whitepaper hier.

De resultaten van het onderzoek vindt u in dit whitepaper, die u gratis kunt downloaden. Lees meer…