Top Story

Londense rechter veroordeelt ex–medewerkers van Barclays en Deutsche Bank tot totaal 13 jaar cel

20 juli 2018

Pieter Lakeman

Dit was vanochtend het grote nieuws inzake de Euribor manipulatie. De Euriborfraude is de minder bekende variant van de Liborfraude. De Rabobank heeft aan beide fraudes meegedaan. De Libor rente werd onder meer in de jaren 2005-2012 vastgesteld door uit de rentegegevens van 16 vooraanstaande banken de middelste 8 te nemen en daarvan weer het gemiddelde te bepalen. Na klachten van de Amerikaanse financiële autoriteiten is er in Engeland onderzoek gedaan naar de misdrijven die hiermee gepaard gingen. Een groot gedeelte van de banken bleek valse rentegegevens te hebben verschaft aan het orgaan dat de rente moest vaststellen. De banken hebben aan de Amerikaanse autoriteiten miljarden dollars betaald om aan strafvervolging te ontkomen. De grootste boetes zijn door de Zwitserse onderneming UBS betaald. Op de tweede plaats kwam de Rabobank. Dit zijn allemaal bekende gegevens maar minder bekend is welke voordelen de banken met hun onjuiste gegevens bewust hebben nagestreefd en nog minder bekend is hoeveel klanten voor welke bedragen door de banken zijn benadeeld. Lees meer…

https://pixabay.com/

Pilot gestart door AFM en DNB met externe deskundigen bij bestuurderstoetsingen

19 juli 2018

Deze zomer starten toezichthouders de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) met een pilot waarbij externe deskundigen betrokken worden bij bestuurderstoetsingen. De pilot loopt een jaar en zal daarna worden geëvalueerd. Hiermee geven de AFM en DNB invulling aan één van de aanbevelingen van de commissie Ottow, die onderzoek deed naar de wijze waarop het toetsingsproces door de AFM en DNB wordt uitgevoerd. Lees meer…

Onze Bloggers

Johan de Kruijf
Johan de Kruijf

Waar blijven de kasstromen bij de gemeenten?

13 juli 2018

Een van de opvallende zaken die in het Besluit Begroting en Verantwoording 2016 (BBV2016) ontbreken is een kasstroom overzicht. Nu zult u zeggen hoezo? We hebben toch de paragraaf financiering die keurig, inclusief rentevisie, uit de doeken doet hoeveel risico een gemeente loopt met haar leningen portefeuille? En hebben we bij de wijziging van het BBV niet ook nog eens een kengetal voor de netto schuldquote opgenomen? Ja klopt allemaal, maar het blijft behelpen. Zo zijn twee van de vijf wettelijk verplichte kengetallen, waaronder die voor de schuldquote gevoelig voor het niveau van de totale baten. En als je je alleen maar richt op je schuldpositie vergeet je maar al te gemakkelijk dat er ook nog ergens kasgeld in huis is. O ja, over liquiditeit gesproken: dankzij schatkistbankieren en datzelfde BBV2016 staat kasgeld van een gemeente tegenwoordig op wel drie plaatsen in de balans vermeld. Hoezo overzicht? Lees meer…

Top Story

Onze Bloggers

Stefan Duchateau
Stefan Duchateau

Wie de bal kaatst …

29 juni 2018

Uit onverdachte en betrouwbare bron hebben we recentelijk vernomen dat er in het middelbaar onderwijs nog weinig aandacht wordt geschonken aan de studie van het Middelnederlands. Om ook de jonge lezertjes de kans te geven om de titel te vervolledigen, geven we daarom het volledige middeleeuwse gezegde dat was gebaseerd op de destijds meest populaire sport: Wie de bal kaatst, moet hem terug verwachten. De Amerikaanse president ligt echter niet wakker van potentiële tegenmaatregelen uit China of Europa op de door hem eenzijdig opgelegde verhoging van de invoertaksen. De tegenreactie die we tot nu toe hebben moeten optekenen vanuit het Oude Continent zijn dan ook niet van aard om de Trump administratie te verontrusten. De Europese heffingen op een aantal Amerikaanse producten zijn chirurgisch gericht op die lidstaten van de VS die de meeste stemmen bijdragen aan de Republikeinse partij, om daar precies de gevolgen van de handelspolitiek het hardst te laten voelen. Dat is een nogal doorzichtig manoeuvre dat zich maar al te gemakkelijk zal laten kapen door Amerikaanse hardliners en het vijandsbeeld dat Europa aangemeten heeft gekregen alleen nog zal verscherpen. Met de verkiezingen van midden november met stip op één op de Amerikaanse politieke agenda, vormt de Europese reactie dan ook niet minder dan een regelrecht geschenk. Lees meer…