Top Story

afbeelding artikel 3 Chris Juta

Governance als ethisch handelen

14 juli 2018

Chris Juta

Dit is het derde deel van de serie van vier artikelen over Governance en nieuw denken. De vier artikelen zullen in de vorm van een white paper beschikbaar gemaakt worden door dit platform na de publicatie van deel vier. In dit deel vraag ik mij af wat Governance meer is dan besturen? Wat is Governance meer dan logica? Wat is de magie van Governance? Zou er ook maar één wetenschapper of bestuurder zijn die hardop en met overtuiging zegt: besturen is alleen maar logica? Ik denk het niet. Ieder mens begrijpt dat er een buitenwereld en een binnenwereld is. Dat achter elke bestuurder ook een denker schuilt. Zoals achter Governance een denken over Governance schuilt. En dus een cultuur: als inhoudelijke keuzes zich manifesteren in houding, gedrag en denken van mensen. In de Raad van Commissarissen, in de Raad van bestuur, op compliance afdelingen, in de lijn, bij de toezichthouder. Geen enkel systeem ontsnapt aan deze logica van betekenisgeving. Lees meer…

Onze Bloggers

Johan de Kruijf
Johan de Kruijf

Waar blijven de kasstromen bij de gemeenten?

13 juli 2018

Een van de opvallende zaken die in het Besluit Begroting en Verantwoording 2016 (BBV2016) ontbreken is een kasstroom overzicht. Nu zult u zeggen hoezo? We hebben toch de paragraaf financiering die keurig, inclusief rentevisie, uit de doeken doet hoeveel risico een gemeente loopt met haar leningen portefeuille? En hebben we bij de wijziging van het BBV niet ook nog eens een kengetal voor de netto schuldquote opgenomen? Ja klopt allemaal, maar het blijft behelpen. Zo zijn twee van de vijf wettelijk verplichte kengetallen, waaronder die voor de schuldquote gevoelig voor het niveau van de totale baten. En als je je alleen maar richt op je schuldpositie vergeet je maar al te gemakkelijk dat er ook nog ergens kasgeld in huis is. O ja, over liquiditeit gesproken: dankzij schatkistbankieren en datzelfde BBV2016 staat kasgeld van een gemeente tegenwoordig op wel drie plaatsen in de balans vermeld. Hoezo overzicht? Lees meer…

Top Story

Event SAI Global

Van GRC naar IRM: Oude wijn in nieuwe zakken of nieuwe wijn in oude zakken, dat is de vraag…

12 juli 2018

Bakir Lashkari & Michel Klompmaker

Op een prachtige 5 juli jongstleden organiseerde SAI Global samen met het Risk & Compliance Platform Europe de eerste bijeenkomst van de IRM Supperclub, naar analogie van de bestaande variant in Londen. De eerste bijeenkomst vond plaats in het restaurant “Loetje aan het IJ” in Amsterdam en het onderwerp was “Van GRC naar IRM: een simpele letterwijziging of een volledig nieuwe aanpak?” Lees meer…

Onze Bloggers

Stefan Duchateau
Stefan Duchateau

Wie de bal kaatst …

29 juni 2018

Uit onverdachte en betrouwbare bron hebben we recentelijk vernomen dat er in het middelbaar onderwijs nog weinig aandacht wordt geschonken aan de studie van het Middelnederlands. Om ook de jonge lezertjes de kans te geven om de titel te vervolledigen, geven we daarom het volledige middeleeuwse gezegde dat was gebaseerd op de destijds meest populaire sport: Wie de bal kaatst, moet hem terug verwachten. De Amerikaanse president ligt echter niet wakker van potentiële tegenmaatregelen uit China of Europa op de door hem eenzijdig opgelegde verhoging van de invoertaksen. De tegenreactie die we tot nu toe hebben moeten optekenen vanuit het Oude Continent zijn dan ook niet van aard om de Trump administratie te verontrusten. De Europese heffingen op een aantal Amerikaanse producten zijn chirurgisch gericht op die lidstaten van de VS die de meeste stemmen bijdragen aan de Republikeinse partij, om daar precies de gevolgen van de handelspolitiek het hardst te laten voelen. Dat is een nogal doorzichtig manoeuvre dat zich maar al te gemakkelijk zal laten kapen door Amerikaanse hardliners en het vijandsbeeld dat Europa aangemeten heeft gekregen alleen nog zal verscherpen. Met de verkiezingen van midden november met stip op één op de Amerikaanse politieke agenda, vormt de Europese reactie dan ook niet minder dan een regelrecht geschenk. Lees meer…