Top Story

Close-up of the help key on a computer keyboard

AVG-compliance: it is a long way to go

21 september 2018

Bakir Lashkari

De implementatie van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft het thema databescherming bij veel organisaties hoog op de bedrijfsagenda gezet. Maar compliance is daarmee nog niet zover:  “it is a long way to go”.  Er is nog veel onduidelijkheid over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Nu, medio september 2018 maken we even een tussenbalans op. Voor de hoofdonderwerpen uit de AVG zijn inmiddels op Europees niveau richtlijnen / guidelines samengesteld. Deze  geven adviezen over de uitleg van belangrijke onderdelen van de wet, maar ze zijn niet in alle situaties doelmatig hanteerbaar. Daarnaast zijn nog niet alle guidelines in het Nederlands voorhanden. Lees meer…

cris

LEAD: Een dialogisch systeem en een operationalisering van Nieuw Denken over Governance

19 september 2018

Chris Juta

De kern van LEAD (Learn – Engage – Authentic – Deliver) als dialogisch systeem bestaat uit basale vragen die je elkaar stelt en waarop je met elkaar antwoorden geeft. De kracht van het systeem is dat je de totaliteit in beeld hebt met die vragen en dat als je afgestemd bent met elkaar in de beantwoording van die vragen je absoluut zeker weet dat je samen succesvol gaat zijn. Je creëert niet alleen de juiste mentaliteit met elkaar, maar je weet ook absoluut zeker dat je met elkaar een integer systeem creëert. De mentaliteit waarmee je waarde creëert en de integriteit waarmee je randvoorwaarden invult en dus de heelheid van het systeem verzorgt, zijn fundamenteel gekoppelde begrippen en energieën. Integriteit en mentaliteit volgen uit hoe je afgestemd raakt in wat je te doen hebt met elkaar. Afgestemd raken in hoe mensen betekenis geven aan de realiteit is de kern van nieuw denken over governance. LEAD is het antwoord op de vraag: hoe organiseer je betekenisgeving? Lees meer…

Onze Bloggers

Johan de Kruijf
Johan de Kruijf

De blinde vlek van het weerstandsvermogen

18 september 2018

Ik schrijf dit stukje midden september in een tijdvak waarin in alle gemeenten en provincies de laatste hand wordt gelegd aan de begroting voor komend jaar. Als we de uitgelekte stukken van de rijksbegroting moeten geloven, dan zal er ook voor het lokaal bestuur wat extra geld op de plank liggen als gevolg van de trap-op-trap-af systematiek tussen rijksbegroting en de middelen voor gemeente- en provinciefonds. Als het goed is zouden we in rijke jaren juist wat moeten sparen voor de magere jaren. Ik wil geen doemdenker zijn, maar met alle artikelen rondom 10 jaar financiële crisis, brexit en mogelijke handelsoorlogen zijn er genoeg onzekerheden om bij stil te staan. Mooie aanleiding dus om even stil te staan bij ‘vet op de botten’. Lees meer…

Top Story

Michael van Woerden

Leren van gemaakte fouten

18 september 2018

Michael van Woerden

De recente schikking van het Openbaar Ministerie (OM) met ING tegen betaling van 775 miljoen euro heeft vele vragen opgeroepen. Hoe heeft dit zo fout kunnen gaan? Waarom werd er binnen de ING organisatie niet eerder geëscaleerd door diegenen die op de hoogte waren van de omissies? Ontbrak het wellicht aan inzicht bij betrokkenen hoe de controlesystemen te hanteren? De vraag is ook of de getroffen schikking nu blijk geeft van een brevet van onvermogen van de bedrijfsleiding van ING of van de financiële sector als geheel om crimineel geld buiten de deur te houden. En vormt de schikking met de daarbij gestelde voorwaarden een afdoende aansporing om serieus werk te maken van preventie van witwassen? Lees meer…

Onze Bloggers

Chris Juta
Chris Juta

Nieuw Denken over Governance

10 september 2018

Op het komende Behavioral Risk Congres op 29 november aanstaande in Baarn zal ik de bezoekers meenemen in een korte ontdekkingsreis door fascinerend nieuwe inzichten in de werking van het menselijk brein. Hoe ontstaat in ons brein bewustwording? Wat is de relatie tussen bewustzijn en realiteit?  Ofwel: hoe ontstaan materiële uitkomsten uit de immateriële (on)bewuste interactie tussen mensen?  En omgedraaid: hoe ontstaat (on)bewuste interactie tussen mensen vanuit onze overeenstemming over wat materiële uitkomsten zijn? Hoe doet ons brein dat? Wereldwijd zijn natuurkundigen en neurologen nu met deze vraag bezig. De basisvragen de ik naar voren zal brengen en waarop ik concreet antwoord zal geven zijn: Wat maakt samenwerking succesvol?  Wat creëert  ‘de goede’ verandering? Hoe kan je dat van tevoren weten? Lees meer…