Top Story

Schermafbeelding 2017-12-11 om 14.09.30

Mijntje Lückerath over lange termijn waardecreatie

11 december 2017

Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers, hoogleraar Corporate Governance aan de Tilburg University, sprak voorafgaande aan haar keynote speech voor het Behavioral Risk Congres op 28 november jongstleden in Baarn in het kort even over de inhoud van haar presentatie. Mijntje heeft een achtergrond in Finance en werkte van 1994 tot 2001 bij Rabobank International. In 2001 is ze terug gegaan naar de Erasmus Universiteit als universitair (hoofd-)docent en doceerde daar het vak Financiële Markten en Toezicht in de Master Financieel Recht. Vanaf 2007 heeft haar onderwijs en onderzoek zich gericht op Corporate Governance. Mijntje richt zich dan ook op de vraag: wanneer voegt goede corporate governance waarde toe aan de onderneming.

Lees meer…

Trading Room

Opnieuw vertraging bij uitvoering herstelkader rentederivaten

08 december 2017

Uit de voortgangsrapportage van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), die de minister van Financiën vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, blijkt dat de uitvoering van het herstelkader rentederivaten opnieuw vertraging oploopt. De vertraging wordt grotendeels veroorzaakt door problemen met data en automatiseringssystemen bij een aantal banken. Een groot deel van de mkb’ers krijgt op aandringen van de AFM voor het einde van dit jaar een voorschot aangeboden. De zes banken die zich hebben aangesloten bij het Uniform Herstelkader Rentederivaten (UHK) dat eind 2016 tot stand kwam, rapporteren hun voortgang aan de AFM.  Lees meer…

Onze Bloggers

Stefan Duchateau
Stefan Duchateau

Vraag gewoon een hogere prijs voor je product. Dan verkoop je meer.

25 november 2017

Wacht nog even vooraleer u – en dit niet geheel onverwacht – uw wijsvinger naar het voorhoofd brengt om het ons met een tikkende beweging duidelijk te maken dat u wel wat anders geleerd hebt over het verband tussen de prijs, de vraag en het aanbod. Dergelijke fundamentele waarheden worden niet ongestraft op de helling gezet! Maar uw docent economie heeft u niet het hele verhaal verteld (of u maakte misschien net op dat moment toevallig gebruik van het ruime aanbod van de lokale horecazaken). Bepaalde producten bevatten immers een demonstratie-effect zoals James Duesenberry medio vorige eeuw al kon waarnemen. Het aanbiedende bedrijf komt hierdoor in een zeer benijdenswaardige positie te staan, hetgeen echter enkel gereserveerd is voor breed herkenbare, luxeproducten met beperkte transparantie voor de consument. Hoe hoger de prijs wordt gedreven, hoe meer de vraag stijgt want tegelijk met de hogere prijs neemt ook de aantrekkingskracht toe (tot ergens een maximaal punt wordt bereikt, natuurlijk). Lees meer…

Top Story

Botta1 BIS Basel

Verwevenheid overheid en banken moet verder afgebouwd worden

08 december 2017

Het uitfaseren van de huidige voorkeursbehandeling van overheidsschuld in het kapitaalraamwerk voor banken is vooral voor Europa van belang. De EU dient daarom nu het voortouw te nemen in reactie op een discussiedocument van het Bazels Comité voor bankentoezicht over dit onderwerp. De verwevenheid tussen overheden en banken vormde namelijk een bepalende factor in de Europese schuldencrisis en dient nog altijd verder te worden afgebouwd. Gelijktijdig met het akkoord over het herziene kapitaalraamwerk voor banken heeft het Bazels Comité een discussiedocument gepubliceerd over de behandeling van overheidsschuld in dit raamwerk. Het Bazels Comité heeft vooralsnog geen overeenstemming kunnen bereiken over verdere stappen. Lees meer…

Onze Bloggers

Chris Juta
Chris Juta

Klassieke organisaties zijn als rupsen die in hun overlevingsstrijd proberen een betere rups te worden

19 november 2017

 

Is dat cynisme? Is dat ironie? Kan het anders? Hoe dan? Vele vragen, want iedereen voelt van binnen prima aan wat de metafoor vertelt. Het doorbreken van de noodlottige rol “rups proberen te blijven” vraagt leiderschap en ook dat is voor iedereen een geaccepteerd inzicht. Net zoals vervolgens de diversiteit aan invullingen van dat begrip leiderschap voor iedereen zichtbaar zijn. En dan wat? Wat brengt dit ons verder? Vraag aan mensen: wel eens een echte ‘leider’ voorbij zien komen? en de antwoorden zullen zelden of nooit richting bestuurders wijzen, maar naar normale mensen die er ‘stonden’ toen het erop aankwam. Lees meer…