Top Story

header

Tweede bijeeenkomst CCC op dinsdag 19 februari over In Control Statement

11 december 2018

Michel Klompmaker

De kick-off bijeenkomst van de Controllers Circle Corporaties, afgekort CCC, op 4 december jongstleden in Hilversum ging onder een mooi gesternte van start. Het was niet alleen een zonnige namiddag buiten, maar ook binnen was de sfeer goed. De oproep om actief te participeren in CCC werd door de groep positief ontvangen en van verschillende leden mochten we commitments ontvangen voor de eerstvolgende bijeenkomst op 19 februari 2019. De nadruk van de tweede bijeenkomst zal komen te liggen op de ervaringen van de leden over ICS, oftewel de In Control Statement. We gaan daarbij echt de diepte in met de ‘best practices’ van de leden. Qua timing houden we vast aan de bestaande opzet: interactief van 12 uur tot 16 uur, inclusief lunch. CCC is opgericht om controllers te helpen bij een professioneel, effectief en efficiënt intern beheersingssysteem om in voldoende mate ‘in control’ te zijn. Het delen van ‘best practices’ uit de groep staat hierbij voorop!

Lees meer…

LexisNexis Sancties EN 5AMLD_MG_9507

Over de vijfde anti-witwas richtlijn (5AMLD)

11 december 2018

Michel Klompmaker

Op 8 december jongstleden vond in Amsterdam bij LexisNexis het seminar plaats over een vijfde anti-witwasrichtlijn van de Europese Unie. Tot 10 januari 2020 krijgen de individuele lidstaten de tijd om deze richtlijn in hun nationale wetgeving te verankeren. Dat zal dan wel weer voor een paar jaar gelden, want na 5 komt 6 en daarna 7, dus wordt er nu al weer nagedacht over het vervolg. De vijfde (5AMLD) zal op zich al grote gevolgen hebben voor bedrijven. Tijdens het seminar kwamen een viertal sprekers aan het woord en die laten we nu de revue passeren. Lees meer…

Onze Bloggers

Stefan Duchateau
Stefan Duchateau

Italiaanse opstand tegen de Brusselse EU-ambtenaren

24 november 2018

De Italiaanse opstand tegen de Brusselse EU-ambtenaren woedt intussen verder maar het wapengekletter beperkt zich tot de zelfverklaarde heldenmoed van politici in Europa’s laars en ingehouden doorhalingen van de meest storende passages in het budgetvoorstel door de Europese waakhond. De eerste groep heeft vooral de nakende Europese verkiezingen voor ogen. De tweede groep probeert behoedzaam geit en kool te sparen en een oplossing uit te werken die de huiselijke vrede kan herstellen, zonder een nieuwe eurozone crisis uit te lokken en zonder zich bloot te stellen aan evidente Duitse kritiek over een te laks beleid. Dit probleem lijkt zeker niet onoplosbaar vermits de Italiaanse premier en zijn acolieten nu reeds hebben aangegeven waar voor hen de grens ligt, met name daar waar aan de geplande pensioenhervormingen dreigt te worden geknaagd. Intussen heeft de Italiaanse retail belegger al met een opgestoken middenvinger gezwaaid naar de regering die probeerde met een (naar Belgisch voorbeeld geïnspireerde) volkslening aan te tonen dat ze onafhankelijk waren van de internationale markten. Het opgehaalde volume bleek onbeduidend. Lees meer…

Top Story

Book_07

Lakeman en renteswaps: “Geen enkele vorm van toezicht is uitgeoefend”

08 december 2018

Michel Klompmaker

Op 6 december jongstleden werd in Nieuwspoort Den Haag het boek “Banken & falende toezichthouders” van Pieter Lakeman gelanceerd tijdens de persconferentie. Lakeman noemde de jarenlange afzijdigheid van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onthutsend en hij zette grote vraagtekens bij de houding van voormalig topman Nout Wellink van De Nederlandsche Bank (DNB). Het ontbrak aan elke vorm van controle door DNB, aldus Lakeman die de schadevergoeding van 10,6% die banken gemiddeld aan gedupeerden willen betalen volstrekt ontoereikend acht. De verkoop van volstrekt inferieure renteswaps heeft het midden- en kleinbedrijf in Nederland ruim 14 miljard euro schade berokkend, aldus de auteur van het boek.

Lees meer…

Onze Bloggers

Johan de Kruijf
Johan de Kruijf

Risicofeiten of risicobereidheid?

20 november 2018

In mijn vorige blog sprak ik over het weerstandsvermogen en de schijnzekerheid die uitgaat van het berekenen van een weerstandsratio. In mijn colleges leg ik studenten uit dat de verplichte paragrafen in BBV eigenlijk allemaal risicoparagrafen zijn, met elk hun eigen accenten. Zo zijn de paragrafen over lokale heffingen en weerstandsvermogen eigenlijk paragrafen over risicobuffers terwijl de andere paragrafen op specifieke onderdelen van risico’s in de gemeentelijke organisatie in gaan. Grosso modo valt bij het doorlezen van de risicoparagrafen op dat het veelal blijft bij een beschrijving van feiten, waar mogelijk aangevuld met een concrete financiële impact of een verwijzing naar een relevante reserve. In 2014 schreven Boorsma en Haisma al dat de paragraaf weerstandsvermogen aan herziening toe was, onder andere omdat de berekening van het weerstandsvermogen arbitrair is. Zij stellen ook dat de huidige benadering van weerstandsvermogen integraal risicomanagement in de weg staat. In dit blog wil ik stil staan bij risk apetite of risicobereidheid als onderdeel van integraal risicomanagement en in het bijzonder de bestuurlijke aandacht voor dit onderwerp. Lees meer…