Top Story

maxresdefault

Gedrag & Strategie in de 21ste eeuw: Impact van digitale transformatie op Mens & Organisatie en Governance

14 november 2017

Chris Juta

Het moeilijkste van succesvolle digitale transformatie is gedrag en cultuur. Hoe dieper de ingesleten culturele paden, hoe moeizamer de transformatie. Inmiddels staat de volgende digitale revolutie in de startblokken: na digitalisering van alles wat transactie is (block chain, fintech, regtech, legaltech) komt nu ook de digitalisering van de betekenisgeving op de markt: ‘sensetech’ gaat zorgen voor een sprong in artificial intelligence (AI) en machine learning (ML). We gaan een eeuw in waarin letterlijk alles op de schop gaat. Klassiek denkende besturen gaan het niet bijbenen. Wil de nieuwe bestuurder opstaan? Lees meer…

https://pixabay.com/

Grote risico’s en hype vormen een gevaarlijke cocktail

13 november 2017

De AFM waarschuwt voor grote risico’s bij Initial Coin Offerings (ICO’s). Deze uitgifte van digitale tokens om vooral start ups te financieren is momenteel kwetsbaar voor misleiding, oplichting en manipulatie. De huidige hype rondom cryptocurrencies en ICO’s kan investeerders verblinden voor deze risico’s. De AFM heeft eerder al gewaarschuwd voor de risico’s bij investeren in cryptocurrencies. Nu waarschuwt de AFM voor de risico’s rondom ICO’s. Als gevolg van deze risico’s lopen investeerders een sterk verhoogde kans op verlies van hun volledige inleg. Tegen deze achtergrond raadt de AFM op dit moment consumenten af om te investeren in ICO’s. Lees meer…

Onze Bloggers

Kenny van Ierlant
Kenny van Ierlant

Rise of the Platforms

13 november 2017

Het ontwrichtende effect van de digitale transformatie wordt steeds duidelijker. Om te overleven moeten bedrijven en organisaties hun businesscases herzien, de financiering van hun activiteiten anders organiseren en nieuwe ketenpartners zoeken. Platform services is de trend waar Amazon, Google, Microsoft en Oracle zich met miljarden investeringen op richten. Waar nu nog ICT diensten op basis van licenties worden verkocht, worden straks complete bedrijfstoepassingen op basis van gebruik afgenomen. Zelf in ICT investeren is niet meer nodig en is met de snelheid van vernieuwingen ook niet meer bij te houden. Voor bedrijven die als gevolg van gebrekkige klantdata, taaie ICT systemen en veel vaste activa en medewerkers niet op de Digitale Transformatie in kunnen spelen is disruptie een bekend begrip. De vraag is hoe het bedrijfsleven en de overheid er voor staan en hoe zij hier op in kunnen spelen. Lees meer…

Top Story

PSD2 implementatie waarschijnlijk in het voorjaar van 2018

13 november 2017

De implementatie van PSD2 zal naar alle waarschijnlijk plaatsvinden in het voorjaar van 2018. Het wetsvoorstel PSD2 is op 23 oktober naar de Tweede Kamer gestuurd. In de aanbiedingsbrief schrijft de minister dat de geplande invoeringsdatum van 13 januari 2018 niet langer realistisch is. De invoering van PSD2 zal waarschijnlijk plaatsvinden in het voorjaar van 2018. Hierdoor loopt zowel de vergunningverlening door De Nederlandsche Bank (DNB) als de inwerkingtreding van de nieuwe verplichtingen voor vergunninghouders vertraging op.  Lees meer…

Onze Bloggers

Maud Bökkerink
Maud Bökkerink

Een andere aanpak voor het detecteren en melden van ongebruikelijke en verdachte transacties is broodnodig

29 oktober 2017

 

In oktober 2017 is een rapport gepubliceerd waarin de efficiency, effectiviteit en proportionaliteit van de AML/CFT meldsystemen aan de orde is gesteld. In dit rapport “The Role of Financial Information-Sharing Partnerships in the Disruption of Crime” van Nick Maxwell en David Artingstall staat dat uit workshops en interviews kwam dat 80-90% van aan FIU gemelde transacties niet direct van waarde zijn voor opsporingsonderzoeken en dat 85-95% van de ondervraagden van mening was dat het huidige framework om transacties bij FIU’s te melden niet leidt tot effectieve detectie en ondermijning van criminaliteit. Ook uit het recente Europol rapport “From Suspicion to Action – Converting Financial Intelligence into Greater Operational Impact” kwam dat slechts tien procent van de aan FIU’s gemelde transacties verder onderzocht wordt. Deze percentages zijn niet bemoedigend. De huidige meldsystemen in vele landen leveren helaas niet het gewenste resultaat op. Een andere aanpak van het meldsysteem is dus nodig en kwalitatief betere meldingen spelen daar een cruciale rol in.  Lees meer…