Top Story

gavel-P6S9BGR

Financieel Toezicht : nieuwe regelgeving van kracht en in het verschiet

15 januari 2018

Frans van der Eerden & Larissa Silverentand

Traditiegetrouw is in de laatste weken van het jaar het nodige gebeurd op het gebied van het financiële toezichtrecht. Zo ook eind 2017. Wij willen in dit artikel de belangrijkste wijzigingen in de Nederlandse regelgeving die vanaf januari 2018 van toepassing zijn op een rij zetten. Daarbij vatten wij de recent ingediende wetsvoorstellen en gepubliceerde consultaties kort samen. Zo heeft u in een oogopslag het overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen die rond de jaarwisseling hebben plaatsgevonden op het gebied van financieel toezicht. We beginnen met de regelgeving zoals die nu vanaf januari 2018 van toepassing is, daarna de ingediende wetsvoorstellen en vervolgens het overzicht van de consultaties. Op deze manier is het overzicht compleet.  Lees meer…

Arthur-de-Groot_Photo-by-Sabine-Bison-3-e1453123293164

IFFC van oud naar nieuw

11 januari 2018

Arthur de Groot

De kerstperiode en de jaarwisseling blijken uitermate geschikt om terug te kijken op het voorbije jaar en plannen te maken voor het nieuwe jaar. In de huiselijke kring komen we weer bij zinnen en vinden we daar tijd en gelegenheid voor. Dan vliegen de gedachten en herinneringen heen en weer. De stapels kranten en tijdschriften bieden een aardig kijkje in wat het afgelopen jaar zoal gebeurd is. Of we kijken via onze tablet naar de programma’s met hoogtepunten van het afgelopen jaar en scrollen door de bergen nieuws. Bij het teruglezen van al dat nieuws viel mij op dat het dit jaar ook vaak is gegaan over de betrouwbaarheid van de berichtgeving zelf. Want ‘plotseling’ was daar de term fake news, letterlijk vertaald naar nep nieuws. En bij het woord nep is mijn interesse als fraudebestrijder gewekt, want ja neppen is toch het zelfde als bedriegen of oplichten? En als ik het nu goed begrijp, is wat door prominente leiders, bestuurders, politici en andere (bekende) personen die iets in de melk te brokkelen hebben, naar buiten wordt gebracht niet, niet geheel of een klein beetje niet conform de werkelijkheid of waarheid. Lees meer…

Onze Bloggers

Johan de Kruijf
Johan de Kruijf

Verborgen gronden

02 januari 2018

Dat grondexploitaties één van de meest risicovolle elementen in de gemeentebegroting zijn behoeft denk ik weinig nadere uitleg. Diverse gemeenten hebben in de voorbije jaren hardhandig hun neus gestoten aan optimistische waarderingen en verkoopprognoses. Eind 2017 lijkt alles weer in orde: projectontwikkelaars en bouwers staan in de rij en iedereen roept om het hardst dat er onvoldoende locaties op korte termijn beschikbaar zijn. Dat mag allemaal waar zijn, maar vooralsnog geldt dat vooral voor woningbouw en dan ook nog eens in de groeigebieden. Maar wat is de stand van zaken rondom bedrijventerreinen? Er is nog steeds leegstand in de kantorenmarkt en ook voor andersoortige bedrijfslocaties horen of zien we niet veel van een groeiende vraag naar nieuwe locaties. Het verdienperspectief lijkt hier ten opzichte van een paar jaar geleden nog niet wezenlijk veranderd te zijn.

Lees meer…

Top Story

Evert-Jan Lammers tijdens keynote

Interne meldpunten in België onvermijdelijk

08 januari 2018

Evert-Jan Lammers

Als gevolg van een Europees besluit moeten honderdduizenden bedrijven in de EU een meldkanaal hebben voor het rapporteren van misstanden aan de autoriteiten. In België gaat het om circa 15.000 bedrijven. Vanaf 3 januari 2018 kan de FSMA maatregelen opleggen. Wat? Een intern meldpunt is een onmisbare schakel voor risicobeheer en bescherming van de reputatie van een bedrijf. De kosten zijn verwaarloosbaar ten opzichte van de voordelen. Veel bedrijfsschandalen beginnen immers niet op bestuursniveau maar ergens middenin de organisatie. Denk aan “Dieselgate”, omkoping in het buitenland en #metoo zaken. Als het bestuur er eerder op wordt gewezen, en de juiste stappen zet, kan ze een schandaal vermijden. Schandalen ontstaan wanneer de misstanden gedurende langere tijd verborgen kunnen groeien.  Lees meer…

Onze Bloggers

Maud Bökkerink
Maud Bökkerink

Met het DNB thema “agressieve belasting- planning” moeten instellingen ook bekijken of een organisatiestructuur moreel wel acceptabel is

18 december 2017

In december 2017 heeft de EU een lijst met derde landen – dus geen EU-lidstaten – gepubliceerd die belastingontduiking of -ontwijking faciliteren vanwege een gebrek aan transparantie. De bedoeling van de lijst is dat EU-landen op uniforme wijze derde landen kunnen aanpakken die op oneerlijke wijze met belastingen omgaan en die zo de belastingbasis van EU-landen bedreigen. Vanuit diverse hoeken is gesteld dat deze lijst maar weinig ambitie laat zien. Zo is kort na het publiceren van deze lijst op initiatief van Paul Tang in het Europees Parlement nog gestemd of Nederland, Ierland, Malta en Luxemburg ook niet als belastingparadijs beschouwd zouden moeten worden. Omdat evenveel leden voor stemden als tegen werd het voorstel verworpen. Ik denk dat degenen die ingevoerd zijn in de wereld van financieel-economische criminaliteit het initiatief van Tang wel begrijpen. Nederland valt niet op basis van de formele indicatoren van de EU (o.a. een belastingsysteem zonder zakelijke belastingen en een gebrek aan transparantie en informatie-uitwisseling) binnen de criteria. Echter, met de aandacht voor trustkantoren en fiscale rulings is het gevoelsmatig wel zo dat Nederland als belastingparadijs beschouwd zou kunnen worden.

Lees meer…