Top Story

Pathé

CEO Fraude: bittere nasmaak voor Pathé nu volgens de rechter de CFO ten onrechte op staande voet is ontslagen

12 november 2018

Sneu voor Pathé, eerst worden ze opgelicht voor ruim 19,2 miljoen euro door een geraffineerde bende, nu komt daar ook nog bij dat Pathé volgens de kantonrechter de verantwoordelijke financieel directeur niet op staande voet had mogen ontslaan. Relatief gezien qua schadebedrag valt dit natuurlijk in het niet in vergelijking met de hoofdschade. Hoe de CEO fraude op een uiterst geraffineerde manier in zijn werk is gegaan blijkt uit de beschikking van de kantonrechter. Wij vinden de tekst dermate interessant, vooral voor die organisaties die zeggen dat zij te allen tijde alert zijn op ‘red flags’ dat wij de integrale tekst van de beschikking hierbij publiceren. Niet ter vermaak, maar ter lering!   Lees meer…

33714281_1245015365634876_8528955419425505280_o

Waarom organisaties een Chief Spiritual Officer nodig hebben

09 november 2018

Dina-Perla Portnaar

Tik ik “Chief Spiritual Officer” in de zoekbalk van LinkedIn, dan krijg ik slechts 65 resultaten. Een aantal resultaten matchen bovendien niet. Alle Chief Spiritual Officers komen uit Amerika en maar eentje komt uit Zwitserland. De resultaten vind ik schrikbarend laag en teleurstellend, want iedere organisatie heeft een Chief Spiritual Officer nodig om door alle transities te komen en toekomstbestendig te blijven. Zolang organisaties – en dan vooral de corporate wereld – lacherig doen over spiritualiteit, blinde hebzucht niet willen overstijgen en missie en visie niet vanuit bezieling willen benaderen, lopen we als samenleving grote risico’s. Zolang we spiritualiteit beschaamd wegwuiven als zweverig, spiritualiteit ten onrechte steeds weer alleen maar koppelen aan religie, levensbeschouwingen of theologie, lopen we als samenleving grote risico’s. Lees meer…

Onze Bloggers

Stefan Duchateau
Stefan Duchateau

Engelen en demonen

01 november 2018

Met indrukwekkende bedrijfsresultaten, robuuste economische vooruitzichten, beperkte opwaartse druk op de lange termijnrente en redelijke risicobuffers leek de Amerikaanse beurs tot voor kort op een rustig najaar af te stevenen, nagenietend van het imponerende recordniveau dat recent werd bereikt. Maar de financiële markten kreunen momenteel onder de bominslagen van de politieke karikaturen die de Amerikaanse president afvuurt op zijn eigen Centrale Bank en zijn belangrijkste handelspartners. De motivatie hiertoe laat zich gemakkelijk raden, met de belangrijke mid term verkiezingen voor de Senaat en het Huis van Afgevaardigden in het onmiddellijke verschiet. Verlies van één van beide Kamers kan de president de steun kosten van zijn eigen partij en maakt zelfs de kans op een effectieve impeachment realistisch. Het behoud van de meerderheid zal anderzijds zijn visie alleen maar bevestigen. Met een dergelijke overwinning op zak, kan dit tegelijk ook een tempering van zijn radicale standpunten inleiden en de weg effenen naar verdere belastingverlagingen. Voor de Trump administratie zijn intussen zowat alle middelen goed om deze (belangrijke) verkiezingsuitslag in een voor hen gunstige zin te beïnvloeden, ook al betekent dit dat de aandelenmarkten (tijdelijk) tot wanhoop worden gedreven. Uiteindelijk is dat volgens hen alleen maar de schuld van de Centrale Bank die onnodig haar beleidsrente optrekt om hiermee de presidentiële plannen en de verdere economische vooruitgang te dwarsbomen. De striemende commentaren aan het adres van de Fed wekken op hun beurt een averechtse reactie uit, waarbij de voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank zich op zijn beurt overdreven scherp uitspreekt over het toekomstige pad van de korte termijnrente. De visie van Powell (en enkele andere Fed-gouverneurs) dat de beleidstarieven nog drie verhogingen met 25 basispunten moeten ondergaan, zorgt enerzijds voor schokgolven op de financiële markten maar beschikt anderzijds binnen de Amerikaanse Centrale bank (nog) niet over een meerderheid. Waarom is dat zo belangrijk? Lees meer…

Top Story

pensioners-851920_960_720

Pensioenfondsen zijn niet nodig: opheffen dus en er valt 1300 miljard euro vrij in Nederland!

07 november 2018

Anton Jongbloed

De discussies over de pensioenuitkeringen zijn in alle hevigheid losgebarsten. Tegelijkertijd blijkt dat sommige deelnemers aan de discussies niet weten hoe het stelsel werkt. Zo hoorde ik op BNR een deskundige uitleggen dat het FNV voorstander zou zijn van een lagere rekenrente, terwijl het FNV juist voorstander is van een hogere rekenrente. Aan de hand van een paar simpele voorbeelden zal ik duidelijk maken wat de invloed van de rekenrente is. Pensioenfondsen zijn in Nederland echt niet meer nodig. Zoals de omringende landen laten zien kunnen pensioenen ook heel goed worden betaald uit de algemene middelen. Daarom moeten ze zo snel mogelijk worden opgeheven. Op dit moment is er namelijk sprake van een knotsgek beleid en ik maak dat hieronder duidelijk voor wie de moeite neemt zich daar een beetje in te verdiepen.

Lees meer…

Onze Bloggers

Johan de Kruijf
Johan de Kruijf

De blinde vlek van het weerstandsvermogen

18 september 2018

Ik schrijf dit stukje midden september in een tijdvak waarin in alle gemeenten en provincies de laatste hand wordt gelegd aan de begroting voor komend jaar. Als we de uitgelekte stukken van de rijksbegroting moeten geloven, dan zal er ook voor het lokaal bestuur wat extra geld op de plank liggen als gevolg van de trap-op-trap-af systematiek tussen rijksbegroting en de middelen voor gemeente- en provinciefonds. Als het goed is zouden we in rijke jaren juist wat moeten sparen voor de magere jaren. Ik wil geen doemdenker zijn, maar met alle artikelen rondom 10 jaar financiële crisis, brexit en mogelijke handelsoorlogen zijn er genoeg onzekerheden om bij stil te staan. Mooie aanleiding dus om even stil te staan bij ‘vet op de botten’. Lees meer…