Top Story

Verantwoording gegevensbescherming

25 mei 2017

André Biesheuvel

De datum van 25 mei 2018 komt steeds dichterbij. Het ultieme moment waarop bestuurders en directeuren van organisaties voorbereid zouden moeten zijn op de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) … Overeenkomstig artikel 2:391 BW stelt het bestuur van een rechtspersoon het bestuursverslag op. Dit bestuursverslag bevat een getrouw beeld van de toestand op de balansdatum, de ontwikkeling gedurende het boekjaar en de resultaten van de rechtspersoon. Tevens bevat het bestuursverslag een analyse van deze feiten. Naast enkele andere verplichte feiten, neemt de bestuurder in het bestuursverslag tevens een beschrijving op van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee de rechtspersoon wordt geconfronteerd. Maar hoe zit het dan met deze Europese Algemene verordening gegevensbescherming?  Allemaal vragen die aan de orde komen tijdens het komende Nationaal Privacy Event in Den Haag. Continue reading…

YX_Fraudevierhoek_24052017

FEC: Preventie door invloed op gedrag

24 mei 2017

Chris Juta

Dit is deel twee van mijn bijdrage in aanloop naar het komende Risk & Compliance Jaarcongres dd 1 juni in Baarn. Zolang we in een forensisch perspectief naar fraude en corruptie (hier even als duiding gebruikt voor alle vormen van economische misdaad) blijven kijken – lees: zolang we blijven uitgaan van wat ís gedaan en dus blijven uitgaan van alleen de feiten – blijf je sturen op gevolgen, blijf je krijgen wat je had en blijf je denken wat je dacht. De stap die nodig is heet preventie. We moeten leren oorzaken van fraude en corruptie weg te nemen en dat is een heel ander proces dan het detecteren en bestrijden van fraude en corruptie als feit, als ding.  Continue reading…

Our Bloggers

Stefan Duchateau
Stefan Duchateau

Een zondagnamiddag in 1973

06 mei 2017

Stel er u vooral niet te veel bij voor. Gewoon een saaie dag, het had juist geregend (of het moest nog beginnen, zo precies weten we het niet meer) en voor de rest een zwart-wit tv, met weinig soeps in de aanbieding. Maar de Belgische atletiekfederatie telde toen een paar toplopers op de langeafstandsdisciplines in haar rangen, zodat een rechtstreekse uitzending van de 10.000 meter finale misschien toch wat kijkers aan de buis kon kluisteren, al was het maar bij gebrek aan alternatief. Het onverwachte wedstrijdverloop liet een onuitwisbare indruk en een paar wijze levenslessen na. De immer verdienstelijke Willy Polleunis zag zijn kans immers schoon om eindelijk uit de schaduw te komen van iconen als Gaston (intussen baron) Roelandts en snelde in de laatste rechte lijn de Olympische medaillewinnaar zowaar nog voorbij, zonder voordien ook maar een meter kopwerk te hebben verricht. Het talrijk opgekomen publiek reageerde eerst verontwaardigd maar begon toen enthousiast te joelen. Onze protagonist interpreteerde het signaal echter volledig verkeerd, begon te vertragen om breed zwaaiend de onverwachte, aanmoedigende kreten uit de tribunes dankbaar in ontvangst te nemen. Deze waren echter niet voor hem bestemd maar voor zijn aanstormende rivaal Karel Lismont, die hem op de streep nog nipt wist te remonteren. Uit dit voorval vallen (minstens) 1002 lessen te trekken. Vooreerst: luister nooit naar het publiek, dat immers enkel uit is op leedvermaak, oppervlakkig vertier en goedkoop plezier. Vervolgens: pas altijd op met belastingbeambten (zoals de eerder genoemde Karel), zwaai niet onnodig met je armen, want dat kost alleen maar energie, en maak nooit te vroeg een overwinningsgebaar want dan verlies je niet alleen de wedstrijd maar ook je cool … Continue reading…

Top Story

De-Nederlandsche-Bank-LR-001_tcm46-299080

SIRA van papier naar praktijk

23 mei 2017

De Nederlandsche Bank (DNB) meldt dat er vier nieuwe onderzoeken gestart gaan worden binnen het thema systematische integriteitrisicoanalyse (SIRA). Vanuit verschillende invalshoeken wordt gekeken naar gebruik en werking van de SIRA. Een effectieve SIRA draagt bij aan het voorkomen van financieel-economische criminaliteit. Voor financiële ondernemingen vormt de SIRA de basis voor de integere bedrijfsvoering. Toeval of niet, maar op 1 juni spreekt Juliëtte van Doorn van DNB op het Risk & Compliance Jaarcongres in Baarn en daar wordt ook een case study door Knab Bank gepresenteerd over SIRA. Continue reading…

Our Bloggers

Stefan Duchateau
Stefan Duchateau

Duizend bommen en granaten

21 april 2017

Thuis ligt hij weliswaar aan een leiband maar in het buitenland mag de nieuwbakken Amerikaanse president het vuile werk opknappen waar zijn voorganger zijn intellectualistische neus voor ophaalde. Deze kans werd met beide (al dan niet kleine) handen aangegrepen om aan zijn nog prille presidentschap toch enige allure mee te geven. Hierdoor wordt vermeden dat de politieke macht te veel wordt uitgehold en de president volledig vleugellam wordt gemaakt na de reeks vernederende politieke nederlagen die hij moest ondergaan. Ondanks de expliciete verkiezingsbeloften komt er (vooralsnog) geen muur (want dat kost de staat Texas hopen geld), geen verscherpte visumplicht (want dat geraakt niet voorbij een essentiële toets aan de Grondwet) en geen afschaffing van Obamacare (want het alternatief is te onduidelijk). De nieuw verkozen President heeft echter ook een aantal maatregelen in petto die het Republikeinse establishment wel ziet zitten, zoals belastingverlagingen en infrastructuurwerken en daar is daadkracht en een stevig binnenlands politiek platform voor nodig. Continue reading…