Top Story

Ook benieuwd wat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) na D-day GDPR nu gaat doen?

26 mei 2018

Michel Klompmaker

Afgelopen donderdag vond in het fraaie Louwman Museum in Den Haag de vierde editie plaats van het Nationaal Privacy Event met meer dan 300 bezoekers.  Daar sprak de directeur van de AP, de heer Aleid Wolfsen de bezoekers toe via een op 23 mei opgenomen videoboodschap. De AP mag vanaf 25 mei 2018  in principe als toezichthouder gaan  handhaven. We zijn benieuwd wat de eerste concrete stappen van de AP zullen zijn. Daarnaast staat het burgers vrij om in contact te treden met de AP en meldingen te doen op basis van de Europese wetgeving rond GDPR. Het is nog niet zeker waar de focus van de AP naar toe gaat, naar de overheidsinstanties of naar enkele grotere bedrijven, die nog op geen enkele manier stappen gezet hebben… Zo heeft, en dit is slechts een voorbeeld, volgens insiders een grote gemeente als Amsterdam, haar zaakjes nog lang niet op orde. Daarnaast kijken we met spanning uit naar wat de AP gaat doen met de serieuze meldingen van individuele burgers. Die moeten natuurlijk eerst aldaar gefilterd gaan worden, want er zullen ongetwijfeld ook veel meldingen tussen zitten van allerlei querulanten, die via deze indirecte manier hun recht willen gaan halen. Maar er is meer te doen over de AP… Lees meer…

annual reports

Europese Commissie vraagt medewerking marktpartijen inzake openbare verslaggeving

24 mei 2018

De Europese Commissie is een consultatie gestart in het kader van de evaluatie van openbare verslaggeving door ondernemingen in Europa. De consultatie bevat enkele vergaande voorstellen die een fundamentele breuk opleveren met de uitgangspunten van de bestaande IAS-Verordening. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) roepen marktpartijen daarom op te reageren op de publieke consultatie. Dat kan tot 21 juli 2018.  Deze publieke consultatie is onderdeel van een ‘fitness check’ waarmee de Europese Commissie wil nagaan of het huidige EU-kader voor openbare verslaggeving door ondernemingen nog voldoet. De Europese Commissie wil onder andere beoordelen of het EU-kader nog aansluit op de doelstellingen, meerwaarde biedt op Europees niveau en geschikt is voor nieuwe uitdagingen als duurzaamheid en digitalisering. Lees meer…

Onze Bloggers

Stefan Duchateau
Stefan Duchateau

Blij met minder loon

23 mei 2018

In zijn 200ste geboortejaar had Karl Marx zich de wereld wellicht anders voorgesteld. Maar in het algemeen hadden we toch al niet veel sympathie voor deze nochtans stevig gedocumenteerde filosoof. Niet zozeer omwille van de inhoud van zijn traktaten – die veelal belangrijke economische lessen bevatten – maar omdat de conclusies zich door hun eenzijdigheid te gemakkelijk laten misbruiken. Maar met deze titel had de stevig gebaarde en immer krap behuisde denker zeker niet kunnen leven zodat wij uit eerbetoon voor het feit dat hij de verdienste had om een nieuwe (storm)wind te laten waaien door de stoffige kamers van het toenmalig gangbare maatschappelijk denken, dan ook bereid zijn als volgt wat bij te sturen: de financiële markten zijn (erg) tevreden met minder loongroei. De werkgelegenheidsstatistieken die het Amerikaanse ministerie van Arbeid recentelijk week publiceerde, bevatten weliswaar een dubbele boodschap. De loonmassa steeg enerzijds slechts met 2,6 %, wat de belangrijkste inflatiecomponent ruim beneden zijn alarmpeil (van 3,1 %) houdt en een zucht van verlichting over de financiële markten blies. Lees meer…

Top Story

Kees Boele

Kees Boele over onderwijs en Public Values: ‘De systeemwereld en de bedoeling’

23 mei 2018

Addy Koetje

Kees Boele: “Ik geloof ergens in en ik sta ergens voor, maar ik ervaar zelf in mijn functie het moeras waarin ik mij begeef. De enorme hoeveelheid informatie die tot ons komt leidt tot stress en tot het verminderen van sociale contacten. Management Informatie Systemen en ICT kunnen dit wel een beetje hanteerbaar maken, maar de hoeveelheid informatie groeit harder dan welk systeem ook. Omgaan met informatiestromen vraagt het vermogen om te selecteren. Dit vermogen is wijsheid en wijsheid brengt rust.” Dr. Kees Boele, voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, sprak als keynote op het RiskCongres Public Values op 5 april jongstleden in Den Haag. Lees meer…

Onze Bloggers

Stefan Duchateau
Stefan Duchateau

Er is goed nieuws en er is slecht nieuws

02 mei 2018

Niet de eerste keer dat u dit hoort, natuurlijk. Laat ons beginnen met het slechte nieuws. Dat is de snelste manier om er komaf mee te maken. De lange termijnrente is gestegen maar deze opsprong beperkt zich tot de VS, waar de inflatie-indicatoren duidelijk een oplopend pad zijn ingeslagen. Maar deze beweging blijft bescheiden en vindt weinig navolging in de eurozone waar de lange termijnrente slechts met enkele basispunten is toegenomen. Hierdoor stijgt het onderlinge renteverschil naar een ongezien hoogtepunt, wat ongetwijfeld de verhoopte versteviging van de US dollar wisselkoers in de hand zal werken. De tweede slechte nieuwstijding komt uit de eurozone waar de economische groei duidelijk aan momentum verliest. U wist dit al een tijdje maar nu ook de ECB de terugval in de indicatoren heeft opgemerkt, zal zich dit nadrukkelijk in het monetaire beleid vertalen. Het is op dit moment niet duidelijk of de economie op het oude continent tijdelijk even naar adem hapt na een indrukwekkende groeispurt die in 2014 werd ingezet, of dat eerder een scenario moet worden gevreesd waarbij de economische prestatie van de eurozone terug naar de mediocriteit van weleer neigt om te slaan. Lees meer…