Top Story

illustratie Duchateau

Over het getal vier…

16 juni 2018

Stefan Duchateau

Probeert u het gerust zelf ook eens. Met het woord chocoladebroodje of zo, maar het kan ook met een langer of korter woord. Tel het aantal letters van het woord (in ons geval: 16). Doe vervolgens hetzelfde met het getal dat u vindt (7 dus). Dan nog een keer dezelfde procedure toepassen (5). Na een beperkt aantal stappen, ontdekt u een groot kosmisch geheim, maar vertel het vooral niet verder: alles eindigt met 4. In de Germaanse talen, alleszins (behoudens indien u er ook het Fries en IJslands bij zou willen betrekken). Het sacrale karakter van dit mystieke getal heeft wellicht niet meegespeeld bij de recente beslissing van de Amerikaanse Centrale Bank om haar beleidsrente met 25 basispunten te verhogen. Deze beweging op zich was algemeen verwacht, maar de financiële markten waren vooral geïnteresseerd in de begeleidende commentaar van de Fed-voorzitter. Hawkish or dovish? Metaforen voor respectievelijk een streng of een laks monetair beleid. Lees meer…

Foto IIA Congres van Bakir

IIA Jaarcongres 2018 zit er weer op

14 juni 2018

Bakir Lashkari & Michel Klompmaker

De eerste dag van het IIA Jaarcongres in theater De Flint in Amersfoort begon met mooi weer en volle parkeergarages. Veel internal auditors hadden de weg naar Amersfoort gevonden. Dagvoorzitter Pauline de Wilde en bestuursvoorzitter van IIA Nederland Jantien Heimel openden deze eerste congresdag, met als thema Creatie & Innovatie. Hieronder vindt u ons verslag. Lees meer…

Onze Bloggers

Stefan Duchateau
Stefan Duchateau

Cruel to be kind

11 juni 2018

Een eenmalige opflakkering in de indicator van de gerealiseerde inflatie van de eurozone volstond voor de ECB om er op te wijzen dat eerstdaags de toekomst van het “quantitative easing” programma zal worden besproken, met als zeer waarschijnlijke uitkomst dat de (massale) aankopen geleidelijk zullen worden afgebouwd vanaf september om ergens tegen het einde van het jaar (of begin volgend jaar) finaal te worden stopgezet. De doelstelling van 2% inflatie is immers in het vizier. Eventjes maar, want de veel minder erratische indicatoren over de verwachte inflatie wijken nog sterk af van de ambitie van de ECB. Maar dat doet er even niet toe, de ECB weet vanzelfsprekend wel beter. De ECB heeft een zeer precieze bedoeling met deze communicatie en wenst de financiële markten voor te bereiden op de effectieve afkondiging van de beëindiging van haar (moedige, excellent uitgevoerde en grondig gemotiveerde) aankoopbeleid op de secundaire obligatiemarkten. De onmiddellijke reactie van (oppervlakkige) waarnemers en louter speculatief georiënteerde obligatiehandelaars laat zich immers gemakkelijk vertalen in een initieel scherpe opsprong van de lange termijnrente in de eurozone en vanzelfsprekend in een pijnlijke daling in de obligatiekoersen. Maar na een korte periode neemt een meer mature reactie de overmacht. Zo is de financiële markt voorbereid op het komende nieuws over de stopzetting van het aankoopprogramma en krijgt ze de tijd om zich aan te passen aan het nieuwe beleid. De initiële schrikreactie vormt de weloverwogen kostprijs voor het wegwerken van de onzekerheid over de toekomst van het aankoopprogramma. You gotta to be cruel to be kind. Lees meer…

Top Story

Schermafbeelding 2018-06-13 om 14.06.03

Nationaal Privacy Event was weer helemaal top

13 juni 2018

Op 24 mei jongstleden vond andermaal in het prachtige Louwman Museum in Den Haag het Nationaal Privacy Event plaats. Precies één dag voor de “fatale datum 25 mei 2018″, de dag waarop de toezichthouders aangekondigd hebben om te gaan handhaven. Veel experts zijn het erover eens dat het vooralsnog gaat meevallen, temeer omdat vanuit overheidswege zelf de systemen nog lang niet compliant zijn… Dat neemt niet weg dat er nu wel een juridische grondslag  ligt om te kunnen gaan handhaven, vandaar dat het thema “D-Day voor de GDPR” was. Meer dan driehonderd professionals op het gebied van privacy, gegevensbescherming, cyber security en identity management waren aanwezig in deze inspirerende omgeving. Vooral de echte autoliefhebbers konden zoals gebruikelijk het nuttige met het aangename combineren. Op 23 mei volgend jaar zal het Nationaal Privacy Event (andermaal in het Louwman Museum) 2019 plaatsvinden. Dan zullen we meer weten over de impact van de naleving van de wet rond GDPR. In november dit jaar zal er overigens op de High Tech Campus in Eindhoven een vervolg worden georganiseerd van het Nationaal Privacy Event, waarbij de klantervaringen centraal zullen staan. Meer informatie gaat volgen op onze website.  

Onze Bloggers

Johan de Kruijf
Johan de Kruijf

Ontwikkeling bedrijventerrein: wie rekent met slopen?

30 mei 2018

De afgelopen maanden had ik het voorrecht om onderwijs en onderzoek te doen aan de Universiteit van Modena en Reggio Emilia in Italië. Dat is ook bij uitstek de gelegenheid om eens goed in een land rond te kijken. Naast de culturele dimensie kijk je in een dergelijke periode toch ook met een schuin oog naar de bestuurlijke context en de ruimtelijke omgeving. Of je in Italië nu in de stad of op het platteland bent, overal kom je wel leegstaande en soms ook flink vervallen gebouwen tegen. Die blijven staan omdat ofwel niemand er last van heeft ofwel omdat het veel geld kost om te slopen, er iets nieuws voor in de plaats te zetten of de grond terug te geven aan de natuur. Nu vraagt u zich af: wat heeft dat nu met Nederlands openbaar bestuur en risico te maken? Wellicht meer dan u denkt!  Lees meer…