Top Story

Book_07

Lakeman en renteswaps: “Geen enkele vorm van toezicht is uitgeoefend”

08 december 2018

Michel Klompmaker

Op 6 december jongstleden werd in Nieuwspoort Den Haag het boek “Banken & falende toezichthouders” van Pieter Lakeman gelanceerd tijdens de persconferentie. Lakeman noemde de jarenlange afzijdigheid van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onthutsend en hij zette grote vraagtekens bij de houding van voormalig topman Nout Wellink van De Nederlandsche Bank (DNB). Het ontbrak aan elke vorm van controle door DNB, aldus Lakeman die de schadevergoeding van 10,6% die banken gemiddeld aan gedupeerden willen betalen volstrekt ontoereikend acht. De verkoop van volstrekt inferieure renteswaps heeft het midden- en kleinbedrijf in Nederland ruim 14 miljard euro schade berokkend, aldus de auteur van het boek.

Lees meer…

Schermafbeelding 2018-12-04 om 09.46.20

Biometrische handpalm herkenningstechnologie ter bestrijding van FEC

04 december 2018

Tijdens het afgelopen International Risk Congress in Brussel was Marc Strackx een van de sprekers. Marc is een soort uitvinder en heeft iets bijzonders ontwikkeld, te weten een systeem dat kan wedijveren met de meest betrouwbare toegangssystemen voor wat betreft data en fysieke toegang. Men kan immers wel over de juiste toegangsbadge beschikken, maar wie zegt dat de houder daarvan ook diegene is die daarbij hoort? Is de badge niet ontvreemd of wordt deze oneigenlijk gebruikt? Allemaal vragen die men eigenlijk zou moeten en kunnen beantwoorden, maar in de praktijk gebeurt dat niet met alle risico’s van dien. Daar kan nu definitief een einde aan gesteld worden. En wel dankzij de handpalm technologie. Hoe dat precies werkt kunt u lezen op onze Engelstalige site via deze link. U kunt natuurlijk ook even naar Marc zelf luisteren toen we hem onlangs konden interviewen voor Risk Compliance TV.   

Onze Bloggers

Stefan Duchateau
Stefan Duchateau

Italiaanse opstand tegen de Brusselse EU-ambtenaren

24 november 2018

De Italiaanse opstand tegen de Brusselse EU-ambtenaren woedt intussen verder maar het wapengekletter beperkt zich tot de zelfverklaarde heldenmoed van politici in Europa’s laars en ingehouden doorhalingen van de meest storende passages in het budgetvoorstel door de Europese waakhond. De eerste groep heeft vooral de nakende Europese verkiezingen voor ogen. De tweede groep probeert behoedzaam geit en kool te sparen en een oplossing uit te werken die de huiselijke vrede kan herstellen, zonder een nieuwe eurozone crisis uit te lokken en zonder zich bloot te stellen aan evidente Duitse kritiek over een te laks beleid. Dit probleem lijkt zeker niet onoplosbaar vermits de Italiaanse premier en zijn acolieten nu reeds hebben aangegeven waar voor hen de grens ligt, met name daar waar aan de geplande pensioenhervormingen dreigt te worden geknaagd. Intussen heeft de Italiaanse retail belegger al met een opgestoken middenvinger gezwaaid naar de regering die probeerde met een (naar Belgisch voorbeeld geïnspireerde) volkslening aan te tonen dat ze onafhankelijk waren van de internationale markten. Het opgehaalde volume bleek onbeduidend. Lees meer…

Top Story

20181129-Par-pa-fotografie-Risk-and-Compliance-jaarcongres-2018-9011-1k

Levendige discussies bij het Behavioral Risk Congres 2018

02 december 2018

Afgelopen donderdag, 29 november, vond de derde editie plaats van het Behavioral Risk Congres in de vaste locatie op het Landgoed Groot Kievitsdal in Baarn. Het Congres werd voorafgegaan met een interessante lunchcauserie voor commissarissen, onder leiding van gespreksleider Piet Klop. Om 14.00 uur begon het Congres met keynote bijdragen van Marcus Vlaar, Jantien Heimel, Joost Melis en Céline Christensen. Daarna was het de beurt aan Chris Juta die kritisch gevolgd werd Jaap ten Wolde. Vervolgens kwamen de Blikverruimers aan het woord, bij monde van Kim Raaijmakers. Na de networking cocktail kon Sjoerd Hogenbirk tijdens het networking diner de eerste resultaten ontvouwen van de jaarlijkse enquête onder Compliance Officers. Daarna werd het intellectuele hoofdgerecht geserveerd middels het Professorendebat tussen de hoogleraren Hans Strikwerda en Mariëlle Stoelinga onder leiding van Joost Melis. Binnenkort staan de redactionele verslagen van de sessies op ons platform. Lees meer…

Onze Bloggers

Johan de Kruijf
Johan de Kruijf

Risicofeiten of risicobereidheid?

20 november 2018

In mijn vorige blog sprak ik over het weerstandsvermogen en de schijnzekerheid die uitgaat van het berekenen van een weerstandsratio. In mijn colleges leg ik studenten uit dat de verplichte paragrafen in BBV eigenlijk allemaal risicoparagrafen zijn, met elk hun eigen accenten. Zo zijn de paragrafen over lokale heffingen en weerstandsvermogen eigenlijk paragrafen over risicobuffers terwijl de andere paragrafen op specifieke onderdelen van risico’s in de gemeentelijke organisatie in gaan. Grosso modo valt bij het doorlezen van de risicoparagrafen op dat het veelal blijft bij een beschrijving van feiten, waar mogelijk aangevuld met een concrete financiële impact of een verwijzing naar een relevante reserve. In 2014 schreven Boorsma en Haisma al dat de paragraaf weerstandsvermogen aan herziening toe was, onder andere omdat de berekening van het weerstandsvermogen arbitrair is. Zij stellen ook dat de huidige benadering van weerstandsvermogen integraal risicomanagement in de weg staat. In dit blog wil ik stil staan bij risk apetite of risicobereidheid als onderdeel van integraal risicomanagement en in het bijzonder de bestuurlijke aandacht voor dit onderwerp. Lees meer…