Top Story

thomas

Thomas Kramps over compliance, software en dataopslag in de cloud

21 juli 2017

Thomas Kramps is werkzaam voor de Amerikaanse onderneming Netskope en verzorgde onlangs samen met DataExpert een lunchworkshop tijdens het Risk & Compliance Jaarcongres met als titel “Data Compliancy in de cloud, hoe gaat u om met GDPR?” Hij sprak daar onder andere over de rol van Netskope als CASB , hetgeen staat voor Cloud Access Security Broker. In het interessante interview laat Thomas zich ook uit over de risico’s en spreekt over de problematiek van de eigendom van data in de cloud in relatie tot de Europese privacy wetgeving, in het Engels beter bekend als GDPR.

KPMG hoofdkantoor

Dagvaarding voor natuurlijke personen inclusief notaris in onderzoek belastingfraude KPMG

19 juli 2017

Dat er het een en ander aan de hand was met betrekking tot het nieuwe KPMG-pand was algemeen bekend. Het Openbaar Ministerie maakte gisteren bekend dat vijf natuurlijke personen gedagvaard gaan worden, waaronder de betrokken notaris.  Op 3 oktober aanstaande is een regiezitting voorzien bij de rechtbank in Amsterdam. Ondertussen betaalt KPMG 8 miljoen euro boete. Hieronder vindt u het standpunt van het Openbaar Ministerie, gevolgd door de reactie van KPMG. Deze zaak is niet zo prettig voor KPMG, dat juist dit jaar haar 100-jarig bestaan viert… Continue reading…

Our Bloggers

Stefan Duchateau
Stefan Duchateau

Global Cooling 2.0

02 juli 2017

Jànos was waarlijk een wonderkind. Nog voor zijn zevende levensjaar kon hij getallen van 8 cijfers delen door elkaar. Uit het hoofd, welteverstaan. En als u zou denken dat van zo’n nerd toch niets terechtkomt, dan heeft u het deze keer wel flink bij het verkeerde eind. Als prille twintiger kon hij al met grote tevredenheid terugblikken op het baanbrekende werk dat hij had geleverd in uiteenlopende domeinen van de wiskunde en de fysica. Maar zijn ware genie kwam pas bovendrijven toen hij in de turbulente jaren dertig van de vorige eeuw omwille van zijn Joodse afkomst naar de VS moest uitwijken en in Princeton (waar Einstein toen al een tijdje aan het werk was) met open armen werd ontvangen. John Von Neumann, zoals hij intussen heette, legde er onder andere de fundamenten van de moderne computerwetenschappen en van de beslissingsleer onder onzekerheid – het meest fundamentele paradigma van de economie. Toch waren dat eigenlijk maar tussendoortjes, net zoals zijn medewerking aan het Manhattanproject, waar hij met zijn rekenkundige inzicht voor een fundamentele doorbraak zorgde bij de ontwikkeling van de eerste atoombom. De tweede bom – gedropt boven Nagasaki – was al helemaal naar zijn ontwerp. Luguber detail: onze protagonist had, slim als hij was, uitgerekend dat je meer slachtoffers en materiële schade kon maken met een implosie dan met een explosie. Alleen een kwestie van de juiste hoek uit te rekenen. Continue reading…

Top Story

Lage lonen landen

Lagelonenlanden

18 juli 2017

Stefan Duchateau

In lang vervlogen tijden werden ze nog omschreven als ‘onderontwikkelde landen’, maar dat klonk wel erg vernederend, zodat onder druk van het vermanende vingertje werd overgeschakeld op de term ‘ontwikkelingslanden’. Maar ook hier hoor je de onmiskenbare klank van kolonialisme en een misplaatst superioriteitsgevoel: wie bepaalt immers de norm voor wat ontwikkeling is? Een neutrale afkorting dan maar, zoals BRIC? Dit vernauwt echter de scope onnodig tot een specifieke groep, zodat we snel geneigd zijn om ons van het begrip ‘groeilanden’ te bedienen. Maar ook deze omschrijving stemt zelden overeen met de realiteit. Sommige landen groeien inderdaad (soms) snel, andere helemaal niet. En zelfs bij de dapperste groeiers wil de economische vooruitgang wel eens nadrukkelijk stokken door oplopende inflatie of dalende grondstoffenprijzen. Continue reading…

Our Bloggers

Stefan Duchateau
Stefan Duchateau

Zolang Larry, the Chief Mouser in Downingstreet op post 10 blijft, houden wij er alle vertrouwen in

19 juni 2017

Wie deze wedstrijd wilde winnen, moest over een degelijke organisatie beschikken, doortastend zijn in de uitvoering van een uitgekiende strategie en zijn medewerkers zodanig weten te motiveren dat ze hun beste niveau konden halen als het echt om de knikkers ging. Deze ultieme krachtmeting vond naar aloude gewoonte plaats vlak na de Britse parlementsverkiezingen. We bedoelen hiermee niet het oppervlakkige politieke circus waar winst of verlies afhangt van het haast willekeurige feit of een of andere loze slogan aanslaat bij een brede laag van de bevolking, maar wel de echte kamp der titanen. Zij nemen het, met veel atletische inzet en dito enthousiasme, tegen elkaar op om als eerste het officiële verkiezingsresultaat van hun district te kunnen aankondigen. De zegepalm ging dit jaar naar Newcastle, dat de klus in een uurtje wist te klaren. De stad had 7 minuten voorsprong op Sunderland (dat echter haar recordtijd van 2015 niet bedreigd zag). De echte verkiezingsuitslag is voor ons van minder belang, maar heeft ons deze keer toch weten te charmeren. Een flink deel van het Britse kiespubliek doorzag de gok van premier May en beschouwde de door haar uitgelokte vervroegde verkiezingen als een slinks manoeuvre om een absolute machtspositie te bekomen.  Continue reading…