Top Story

Bea Moed  tijdens presentatie

Bea Moed, ervaringsdeskundige van en voor De Wielenpôlle in Leeuwarden: “Van doelgroep naar bedreiging en verder…”

24 april 2018

Addy Koetje

Tijdens het RiskCongres Public Values op 5 april jongstleden in Den Haag sprak Bea Moed over een bepaalde weijk in Leeuwarden. De Wielenpôlle in Leeuwarden wordt gevormd door 240 huishoudens, ongeveer 700 mensen. Iedereen is arm. Veertig procent leeft van een uitkering. In De Wielenpôlle kun je je leven lang een uitkering hebben. Er is veel meervoudige problematiek. Bea Moed is er zelf geboren. Lees meer…

DVDFO banner date-location

In de huid van een echte fraudeonderzoeker

23 april 2018

Wat is de Dag van de Fraudeonderzoeker zonder een echt fraudeonderzoek? Sandra Hauwert en Lea Hermans verzorgen in da namiddag op 26 april aanstaande de workshop ‘Forensic Investigation as a Service’, waarbij je in de huid kunt kruipen van een echte fraudeonderzoeker. Sandra en Lea zijn beiden bestuurslid van Young Financial Crime(YFC). YFC is als onderdeel van het IFFC verantwoordelijk voor het samenbrengen van young professionals werkzaam binnen de FEC-bestrijding, om onder hen meer innovatie, verbinding en bewustzijn op het gebied van de bestrijding van financieel-economische criminaliteit te bewerkstelligen. Lees meer…

Onze Bloggers

Johan de Kruijf
Johan de Kruijf

De gouden financieringsregel verbroken

04 april 2018

Bij de recente gemeenteraadsverkiezingen, met een opkomstpercentage van circa 55 procent, kwamen de lokale partijen en landelijke nieuwkomers zeer goed uit de verf. Dat brengt veel vernieuwing in de gemeenteraad met kansen, maar ook met risico’s. Eén van de valkuilen is de inzet van de kapitaalopbrengsten voor consumptieve uitgaven, geïllustreerd aan de hand van mogelijke eenmalige opbrengsten dankzij het “opkoopprogramma” bij een aantal provincies… Een aantal provincies is kennelijk bezig met het opkopen van aandelen van verbonden partijen in het domein van infrastructuur bij gemeenten. Voor gemeenten is dit interessant omdat ze daarmee een boekwinst kunnen realiseren en een leuke kasstroom ontvangen. In 2014 publiceerde de Algemene Rekenkamer een rapport over het gebruik van de aardgasbaten door de Nederlandse regering vanaf de vondst van aardgas eind jaren vijftig van de vorige eeuw. Dat rapport was niet onverdeeld positief en wijst er op dat veel geld consumptief in plaats van productief is besteed. Alleen tijdens de periode dat er sprake was van het Fonds Economische Structuurversterking is het merendeel van de aardgasbaten volgens de Algemene Rekenkamer aan structuurversterkende maatregelen besteed. Ik laat dan de huidige discussies over schadevergoedingen in Groningen maar even buiten beschouwing.

Lees meer…

Top Story

635838115365780122-901575687_6358235333419573281092854367_donald-trump1

Lijst met zware beroepen

20 april 2018

Stefan Duchateau

Misschien kunt u ons voorthelpen? We zouden graag een toevoeging suggereren aan deze veelbesproken lijst, maar weten niet zo goed tot wie we ons dienaangaande moeten richten. Niet dat we ons kritisch willen opstellen met betrekking tot de huidige samenstelling. Integendeel. Alle begrip voor de keuze van havenarbeiders, die dag en nacht met de zware last van ons consumptiegedrag moeten sjouwen. Geen woord van kritiek ook voor de keuze van leerkracht (we spreken uit ervaring). De doffe blik in de ogen van studenten op een maandagochtend kerft genadeloos diep in de ziel van een mens, terwijl het onverhoeds wegduiken voor slecht gerichte en onhandig gemonteerde papieren vliegtuigen een aanzienlijke fysieke belasting tot gevolg heeft. Maar omwille van een vergetelheid heeft het allerzwaarste beroep de lijst niet gehaald. Wellicht kan dit nog worden aangepast. De analist/fondsbeheerder tilt immers de last van de wereld op zijn of haar schouders (die hiervoor meestal niet over het gewenste formaat beschikken).  Lees meer…

Onze Bloggers

Stefan Duchateau
Stefan Duchateau

Gelukkig ligt de houdbaarheidsdatum van de meeste adviseurs in het Witte Huis in de zeer nabije toekomst

02 april 2018

De gestegen kansen op een escalatie van een internationaal handelsconflict laten de financiële markten niet onberoerd en zijn mee verantwoordelijk voor de terugval van de wereldbeurzen tijdens de laatste dagen. Vooral de verrassende maatregelen tegen de ongebreidelde Chinese import in de VS die op 22 maart werden afgekondigd, vertaalden zich in een scherpe neerwaartse aanpassing van de aandelenkoersen. De financiële markten zijn immers doordrongen van de idee dat de wereldhandel enkel baat heeft bij het steeds verder terugdringen van handels belemmerende maatregelen, zodat iedere protectionistische reflex een bedreiging vormt voor de vooruitgang van de economische groei, de globale werkgelegenheid en de ondernemingswinsten. Een concrete resultante van de escalatie van het (gemakzuchtige) gebruik van invoertaksen is inflatie op het thuisfront vermits de consument nu niet meer het goedkoopste product en het best beschikbare kwaliteitsniveau krijgt aangeboden. Dat de Amerikaanse president nu zijn gifpijlen vooral richt op China heeft daarenboven niet noodzakelijk het door hem gewenste effect want dit zal in eerste fase andere concurrenten op de internationale markten de kans geven de Amerikaanse markt te benaderen, terwijl de kostprijs van deze politieke acties door de Amerikaanse consument zal worden betaald. Lees meer…