Top Story

Bea Moed

De projectencarrousel maakte de Wielenpôlle tot een goudmijn voor welzijnsinstellingen

20 februari 2018

Michel Klompmaker

Onlangs hadden we een exclusief interview met Bea Moed, die nauw betrokken is bij het welzijn van de wijk Wielenpôlle in Leeuwarden. Bea is van mening dat herinrichting van het sociaal domein absoluut noodzakelijk is, maar  dat de belangen om het bestaande systeem overeind te houden groot zijn. Zij zal hierover als keynote op 5 april a.s. in de namiddag spreken op het komende RiskCongres Public Values in Den Haag en daarbij haar mening niet onder stoelen of banken steken. U kunt daarbij aanwezig als u zich nu online aanmeldt. Lees meer…

Trading Room

Europees raamwerk risicomonitoring voor alternatieve beleggingsfondsen op komst

16 februari 2018

Het Europees Comité voor Systeemrisico’s (European Systemic Risk Board – ESRB) heeft onlangs aanbevelingen gepubliceerd om risico’s in beleggingsfondsen aan te pakken. Aanleiding is de sterke groei van de sector en aanwijzingen dat fondsbeheerders meer risico zijn gaan nemen. De ESRB maakt zich zorgen over het gebruik van een ‘hefboom’ in fondsen, met andere woorden dat met geleend geld of via derivaten wordt belegd. Vanwege die zorgen beveelt de ESRB de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (European Markets and Securities Authority – ESMA) aan om een  raamwerk risicomonitoring te ontwikkelen voor zogeheten ‘alternatieve’ beleggingsfondsen, waaronder hedgefondsen, private equity fondsen en vastgoedfondsen.  Lees meer…

Onze Bloggers

Kenny van Ierlant
Kenny van Ierlant

De burger kan zich nu keren tegen de burgeronvriendelijke overheid en andere monopolisten

20 februari 2018

Als hoogst essentiële ontwikkeling van de digitale transformatie, is de komst van nieuwe EU wetgeving die de burger en zijn data onder andere moet gaan beschermen als een consequentie van de ontstane ketenomkering. De technologische revolutie als veroorzaker van de ketenomkering heeft niet alleen de macht bij de burger neergelegd vanuit een onomkeerbare marktwerking maar ook een democratische macht gegeven. Het individu kan zich nu weren tegen kartelvorming en machtsmisbruik door monopolisten en burgeronvriendelijke overheden. Door, indien nodig op basis van deze wetgeving, de rechter in te schakelen en zijn gelijk te halen. De verwachting is dat velen hiervan gebruik zullen gaan maken. Lees meer…

Top Story

Onze Bloggers

Stefan Duchateau
Stefan Duchateau

Stilzitten tijdens uw scheerbeurt!

18 februari 2018

Wat al lang tot het algemene kennisniveau van ieder schaap behoort, blijkt nog steeds niet te zijn doorgedrongen tot dat andere kuddedier, de belegger. Immer schichtig, wantrouwig en geneigd tot het zoeken van inspiratie bij simplistische bronnen, laat hij (of zij) zich gemakkelijk verleiden tot erratische sprongen bij tijdelijke (zij het heftige) beursschommelingen. Betrokkene zou intussen beter moeten weten: die afgeschoren baard of die paar procenten die verloren gingen in de scheerbeurt op de aandelenbeurzen, groeien er wel terug aan, soms nog sneller dan verwacht. Dat betekent echter niet dat we het vergeten zijn om de nodige conclusies te trekken uit de recente capriolen. De wereldwijde snoekduik van aandelen was immers niet zomaar een “Schwalbe” maar signaleerde een wijziging in het investeringsklimaat. Niets vreesaanjagend, daar niet van, maar het vormt wel de indicatie dat we naar een klassieke fase van hoogconjunctuur zijn geëvolueerd waar inflatie terug zijn traditionele rol als volksvijand nummer één heeft opgeëist en niet langer meer bovenaan op de bucket list staat van de centrale bankiers. Lees meer…