Top Story

cover hot topics

De negen hot topics van de Europese internal auditor in beeld

22 september 2017

Zes Europese Instituten van Internal Auditors onderzochten wat de ‘hot topics’ zijn als het gaat om de planning van internal audit activiteiten voor 2018. Tijdens de conferentie van de Europese Instituten van Internal Auditors in Bazel, Zwitserland werd gisteren, op 21 september, het rapport “Risk in Focus, hot topic for internal audit 2018” gepresenteerd. Hieruit blijkt dat de nieuwe Europese Data Protection Regulation, cybersecurity en het tempo waarin innovaties plaatsvinden hoog op de agenda staan. Elke organisatie heeft met risico’s te maken die ook nog eens veelvuldig veranderen.  Lees meer…

LOKAAL

Inschrijving voor RiskCongres Lokaal Bestuur in Provinciehuis Utrecht is nu geopend

21 september 2017

Nederland telt in totaal 388 gemeenten. Deze zijn allemaal in zekere zin met elkaar vergelijkbaar, maar hebben nu veel meer taken dan in het verleden. Uiteraard zijn er verschillen tussen de gemeenten qua omvang en aard van de vraagstukken. Een kleine gemeente in de regio Drenthe heeft andere vraagstukken dan Rotterdam om maar eens een voorbeeld te noemen. Er zijn echter ook veel parallellen. De meeste vraagstukken zijn bij bijna alle gemeenten op hoofdlijnen vergelijkbaar. Gemeenten zijn in die zin dan in feite collega’s, want zij worden allemaal gefinancierd vanuit publieke middelen. Lees meer…

Onze Bloggers

Stefan Duchateau
Stefan Duchateau

Hoed u vooral voor haakneuzen

03 september 2017

We hebben het slechts van horen zeggen, maar willen het desondanks gerust als waarheid poneren: ter culturele verheffing van de Noord-Koreaanse jeugd worden de lagere scholen aldaar verfrist met muurschilderingen met een steeds weerkerend thema. Op de ene muur worden (overigens erg realistisch uitgebeeld) enkele Koreaanse jongetjes aan een boom vastgebonden en op afschuwwekkende wijze gemarteld, terwijl op de andere muur een aantal verschrikte lokale deernen zich haastig uit de voeten maken. Bij de eerste aanblik van dit tafereel is het overigens al duidelijk dat ze het niet zullen halen van hun achtervolgers, aan wier oneerbare intenties overigens bezwaarlijk kan worden getwijfeld. De boosdoeners in beide panelen zijn makkelijk identificeerbaar. Niet zozeer aan hun militaire uniformen, maar wel aan de joekel van een haakneus waarvan ze steevast voorzien zijn en dat de eenduidige associatie legt met de gehate vijand uit de VS. Lees meer…

Top Story

beurshandelaar

Wijziging vrijstellingsregeling van prospectusplicht

20 september 2017

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) meldt dat de vrijstellingsregeling van de prospectusplicht per 1 oktober 2017 wijzigt. De vrijstelling wordt verhoogd naar 5 miljoen euro. Daarnaast moeten ondernemingen die gebruik maken van de vrijstelling voldoen aan een aantal voorwaarden. In Nederland geldt een prospectusplicht voor het aanbieden van effecten aan het publiek of het toelaten van effecten tot de handel op een in Nederland gelegen of functionerende gereglementeerde markt. Dit betekent, kort gezegd, dat het verboden is om effecten uit te geven zonder een door de AFM goedgekeurd prospectus dat algemeen verkrijgbaar is. Lees meer…

Onze Bloggers

Chris Juta
Chris Juta

De Fipronil affaire

27 augustus 2017

Enige dagen geleden beet de Tweede Kamer van zich af inzake de Fipronil affaire, waarbij met name het optreden van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ter discussie stond. De NVWA kwam er niet bepaald sterk uit. “Kapot bezuinigd: NVWA is een waakhond die te weinig bijt” kopte het AD. Sinds het begin van dit decennium halveerde de mankracht van de NVWA bijna. Voor toxicologen is het duidelijk: deze halvering heeft onvermijdelijk geleid tot een afname in deskundig personeel en technische mogelijkheden om stoffen te meten die buiten het vaste patroon vallen. Staatssecretaris Sharon Dijksma legde de Tweede Kamer een plan van aanpak voor. De positie van de keuringsdienst KDS zal worden herzien. Toezicht en handhaving op slachtplaatsen en in de vleesketen worden versterkt. Niet alleen krijgt de NVWA meer personeel, maar tevens worden maatregelen genomen om de kwaliteit en de effectiviteit van de werkzaamheden te verbeteren. De tarieven worden kostendekkend aangepast. En dan?

Lees meer…