Top Story

dag-van-de-fraude

SPIEGELTJE, SPIEGELTJE…

20 maart 2018

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, hoe word ik een (nog) effectieve(re) onderzoeker in fraudeland? Bij het onderzoeken van mogelijke fraude probeert de fraudeonderzoeker het gedrag van de fraudeur en het gevolgen van dat gedrag te doorgronden, maar hoe belangrijk is het om jezelf goed te kennen bij het uitvoeren van een onderzoek? Inez Verwey geeft hier een presentatie over op de Dag van de Fraudeonderzoeker in de sessie ‘Psychologie en Rationalisatie’. Lees meer…

Sijmonsma_Suzan-001-vierkant-HR

Suzan Sijmonsma: “Het verschijnsel vallen kost de Nederlandse samenleving heel veel geld en aan directe medische kosten ruim 900 miljoen euro per jaar.“

14 maart 2018

Michel Klompmaker & Piet Klop

Op 5 april aanstaande zal in het Meeting Center New Babylon in het Den Haag het RiskCongres Public Values plaatsvinden. Het congres staat zoals de naam al doet vermoeden in het teken van de Public Values van de publieke sector. Zo zal de voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool Arnhem Nijmegen, Dr. Kees Boele ingaan op de Public Values van het onderwijs. Daarna zal professor Marja Elsinga ons de Public Values van de stad laten zien. Sinds kort woont meer dan de helft van de wereldbevolking in de stad. Hoe komt dat en waarom is de stad zo belangrijk geworden? Aansluitend zal met het praktijkvoorbeeld van de wijk Wielenpôlle (Leeuwarden)  worden ingezoomd op de problemen in de praktijk bij de realisatie van Public Values, het daadwerkelijk ondersteunen van de mensen in de wijk. Wielenpôlle is een wijk die al jaren de verkeerde lijstjes aanvoert… Philips gaat op het komende Congres een belangrijke bijdrage leveren over het thema vallen en val preventie. We spraken daar in aanloop naar het Congres in Den Haag over met Suzan Sijmonsma van Philips. Lees meer…

Onze Bloggers

Maud Bökkerink
Maud Bökkerink

Staatssecretaris Snel van Financiën wil van het negatieve fiscale imago van Nederland af

26 februari 2018

Op 23 februari 2018 heeft de Ministerraad ingestemd met de Fiscale beleidsagenda zoals voorgesteld door staatssecretaris Snel van Financiën. In deze Fiscale Beleidsagenda is het aanpakken van belastingontwijking en belastingontduiking als een van de prioriteiten benoemd. Er worden daarvoor verschillende voorstellen gedaan voor maatregelen in de sfeer van transparantie en integriteit. En dat zal ook gevolgen hebben voor instellingen die aan de Wwft moeten voldoen. Een van de voorstellen is dat Nederland bij de implementatie van de eerste en tweede Europese richtlijn ter bestrijding van belastingontwijking (ATAD1 en ATAD2) verder zal gaan dan die richtlijn voorschrijft. Ook zal in het kader van het wettelijke fiscale verschoningsrecht van advocaten en notarissen verder worden verduidelijkt dat aan hen opgelegde vergrijpboetes openbaar worden gemaakt. Doel is dat deze financiële dienstverleners zich beter verantwoorden over de structuren waarover zij adviseren. Nederland zal ook het voorstel van de Europese Commissie voor verplichte openbaarmaking (mandatory disclosure) door financiële tussenpersonen, zoals belastingadviseurs, advocaten, notarissen, en trustkantoren, om informatie aan de Belastingdienst te geven over grensoverschrijdende – mogelijk agressieve- belastingstructuren, steunen. Lees meer…

Top Story

Schermafbeelding 2018-03-05 om 10.29.41

Interview met Jack Kruf van Primo over de integrale besturingsparagraaf

11 maart 2018

Op 17 januari jongstleden hadden we tijdens het RiskCongres Lokaal Bestuur een interview met de directeur van PRIMO Nederland over de integrale besturingsparagraaf. PRIMO is de afkorting van Public Risk Management Organisation en is in 2005 als Europese organisatie opgericht als onafhankelijke vereniging die zich richt op kennisdeling inzake besturing van het publieke domein. Jack is ook voorzitter van de Europese organisatie en hij was een van de sprekers over het onderwerp “integrale besturingsparagraaf” tijdens dit Congres in het Provinciehuis Utrecht. Jack zal ook tijdens het RiskCongres Public Values namens PRIMO Nederland op 5 april aanstaande in Den Haag zijn visie geven over de bijdragen van de twee keynotes van Dr. Kees Boele en Prof. dr. ir. Marja Elsinga. U kunt daarbij aanwezig zijn op donderdagmiddag 5 april in Den Haag (Meeting Center New Babylon) door u nu online in te schrijven via de speciale congreswebsite.  

Onze Bloggers

Kenny van Ierlant
Kenny van Ierlant

De burger kan zich nu keren tegen de burgeronvriendelijke overheid en andere monopolisten

20 februari 2018

Als hoogst essentiële ontwikkeling van de digitale transformatie, is de komst van nieuwe EU wetgeving die de burger en zijn data onder andere moet gaan beschermen als een consequentie van de ontstane ketenomkering. De technologische revolutie als veroorzaker van de ketenomkering heeft niet alleen de macht bij de burger neergelegd vanuit een onomkeerbare marktwerking maar ook een democratische macht gegeven. Het individu kan zich nu weren tegen kartelvorming en machtsmisbruik door monopolisten en burgeronvriendelijke overheden. Door, indien nodig op basis van deze wetgeving, de rechter in te schakelen en zijn gelijk te halen. De verwachting is dat velen hiervan gebruik zullen gaan maken. Lees meer…