Top Story

Ron Bummans

Gedrag is bepalend in het contact met de toezichthouder

02 december 2016

Michel Klompmaker

Naar aanleiding van ons congres volgende week over Behavioural Risk hadden we onlangs een gesprek met Ron Brummans over de risico’s van het eigen gedrag in het gesprek met de toezichthouder. Brummans heeft jarenlang gewerkt als accountant en vanaf 2005 als toezichthouder bij De Nederlandsche Bank en daarvoor bij de Pensioen- en Verzekeringskamer. Daarnaast is hij opgeleid als coach. Hij heeft zich sinds gespecialiseerd in de begeleiding van organisaties, bestuurders en commissarissen bij het voeren van gesprekken met de externe toezichthouder. Sinds 2012 is hij als partner verbonden bij de coöperatie ACS en werkt hij als zelfstandig adviseur, consultant en coach bij het door hem opgerichte ACS SuperVision Consult.

Continue reading…

Chis Juta deel 6 afbeelding

De inrichtingsvraag: hoe organiseren we het?

01 december 2016

Chris Juta

Dit is het zesde deel van de serie van zeven artikelen over gedragsrisico en smart data, die in aanloop naar het komende Behavioral Risk Congres op 6 december verschijnen. Eerder verschenen op dit platform: “Gedragsrisico: Fundamentele onzekerheid in beeld”, “Transitie van oud naar nieuw denken over risico”, “Wij zijn onze betekenisgeving” en “Nieuwe strategische paden voor bestuur, toezicht op basis van nieuwe voorspelbaarheid” en “Nieuw meten operationaliseert nieuw denken”. In dit zesde deel verken ik wat zich op drie niveaus gaat voltrekken – institutioneel niveau, organisatie-niveau en individueel niveau – bij de transitie van oud naar nieuw denken. Kernbegrip in dit artikel: taal en complexiteit.  Continue reading…

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Our Bloggers

Stefan Duchateau
Stefan Duchateau

T’ is nog niet al naar de wuppe

22 november 2016

Voor ondernemerschap van het meer slagvaardige type, kunt u zich best westwaarts begeven. Verder nog dan de Leie en blijven doorrijden tot de skyline van de Belgische kust u de lust tot het voortzetten van uw reis zal ontnemen. In het tussenliggende gebied dat u zodoende hebt weten te ontdekken, kunt u de soms wat knorrige West-Vlaming ontwaren die, met het hoofd diep tussen de schouderbladen verzonken, de striemende noordwestenwind telkens opnieuw weet te doorstaan en uit deze reeks van overwinningen, de nodige moed en een verscherpt inzicht heeft weten te putten om zijn of haar onderneming te wapenen tegen onvermijdelijke tegenwind. Ondernemerschap laat zich zomaar niet aflezen uit de successen die worden geboekt. Deze zijn immers dikwijls vertekend door een factor zoals tussentijds geluk, zodat over de vaardigheden van bedrijfsleiders en werknemers enkel op langere termijn kan worden geoordeeld. Neen, een doortastende zakelijke of industriële aanpak spiegelt zich aan de houding waarmee wordt omgegaan met de tegenslagen die onlosmakelijk verbonden zijn aan iedere vorm van economische activiteit. En hier onderscheidt de West-Vlaming zich met verve.  Continue reading…

Top Story

Renzi

Basta un sì?

30 november 2016

Stefan Duchateau

Wanneer men politieke overwegingen teveel betrekt in investeringsbeslissingen, dan dreigt er ontgoocheling op zowel het politieke front als het beleggingsfront. Daarom houden we bij onze analyse telkens een strikte scheiding aan tussen het oppervlakkige drama dat wordt opgevoerd door zij die naar uw stem hengelen en de fundamentele onderliggende economische trends, die uiteindelijk de overhand zullen krijgen. Voor de Italiaanse volksraadpleging van 4 december zijn we echter wat meer op onze hoede. Op zich hebben we, bij wijze van grote uitzondering, enige sympathie voor de vraagstelling. Het Italiaanse politieke systeem voorziet in een ‘perfect’ bicameraal systeem, dat op papier de institutionele evenwichten bewaakt en overhaaste besluitvorming moet helpen vermijden. Maar in de praktijk creëert deze opstelling een forum voor de profilering van politici van allerlei pluimage, waardoor Italiaanse wetgevende initiatieven telkens weer spitsroede moeten lopen en een schier eindeloze lijdensweg tegemoet zien. Vermits Italië echter een dringende en onmiskenbare nood heeft aan doortastende hervormingen, roept de premier op om deze impasse (eindelijk) te doorbreken en de rol van de senaat in belangrijke mate terug te dringen. Een simpele ‘ja’ op het kiesbiljet zou hiervoor volstaan. Basta un sì… Continue reading…

Our Bloggers

Stefan Duchateau
Stefan Duchateau

Leg al uw eieren in één korf!

25 oktober 2016

We ontlenen dit advies aan een zekere Samuel Langhorne Clemens, beter bekend onder zijn pseudoniem Mark Twain. Maar de meest scherpzinnige auteur uit de Amerikaanse literatuurgeschiedenis voegde er wel onmiddellijk een waarschuwing aan toe: “en let er vervolgens heel erg goed op!”  Net als wij had deze geroemde auteur en journalist een bloedhekel aan machtsfiguren en populisme. Hij wist dat te vertalen in een voor hem typische, vlijmscherpe satire die zodanig doorspekt was met alom geprezen humor en een aandoenlijk relativeringsvermogen dat hij de onbetwiste status verwierf van meest gesmaakte en geliefde commentator van het dagelijkse politieke gebeuren in de Verenigde Staten. Wat een feest zou het zijn geweest om hem nu aan te werk te zien. Helaas vertrok hij al in 1910, precies zoals hij had voorspeld, samen met de komeet Halley die op dat moment langs de aarde zoefde, om zich zodoende van zijn plaats aan de eeuwige sterrenhemel te verzekeren. Continue reading…