Top Story

EY

Boete voor EY als gevolg van belangenverstrengeling

18 oktober 2018

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 8 oktober 2018 een bestuurlijke boete van €165.000 opgelegd aan Ernst & Young Accountants LLP (EY). EY heeft in 2015 en 2016 wettelijke controles verricht bij cliënten, terwijl binnen het EY-netwerk tegelijkertijd andere werkzaamheden voor een aantal van die cliënten werd verricht. Een dergelijke samenloop van activiteiten is niet toegestaan en kan een onafhankelijk oordeel van de accountantsorganisatie in de weg staan. Lees meer…

Herfst blad

Herfst : Black wednesday

14 oktober 2018

Stefan Duchateau

Het herfstgetij overheerste al enkele weken de Amerikaanse financiële markten, met stijgende lange- en kortetermijnrente terwijl het economische momentum nog verder leek toe te nemen. Een plotse winterprik is dan echter nooit veraf, net zoals een nazomertje voor een aangename verrassing kan zorgen. Beurzen schommelen hierbij heftig heen en weer, gevangen tussen de vrees voor een echte winter en de hoop dat de sombere wolken na korte tijd wel zullen overwaaien. Het echte horrorscenario voor beleggers wordt echter gevormd door de combinatie van stijgende lange termijnrente en neerwaarts gerichte conjunctuurindicatoren. Een dergelijk ontij kan zich onder andere voordoen wanneer de Amerikaanse centrale bank te laat reageert op signalen over oplopende inflatie en zich verplicht ziet om de ontwikkeling van een opwaartse prijsspiraal af te remmen met snel opeenvolgende verhogingen van de beleidsrente. Hierdoor wordt de economische groei abrupt afgeremd, zoals dat zich in 2007 voordeed met het gekende desastreuze resultaat. Lees meer…

Onze Bloggers

Johan de Kruijf
Johan de Kruijf

De blinde vlek van het weerstandsvermogen

18 september 2018

Ik schrijf dit stukje midden september in een tijdvak waarin in alle gemeenten en provincies de laatste hand wordt gelegd aan de begroting voor komend jaar. Als we de uitgelekte stukken van de rijksbegroting moeten geloven, dan zal er ook voor het lokaal bestuur wat extra geld op de plank liggen als gevolg van de trap-op-trap-af systematiek tussen rijksbegroting en de middelen voor gemeente- en provinciefonds. Als het goed is zouden we in rijke jaren juist wat moeten sparen voor de magere jaren. Ik wil geen doemdenker zijn, maar met alle artikelen rondom 10 jaar financiële crisis, brexit en mogelijke handelsoorlogen zijn er genoeg onzekerheden om bij stil te staan. Mooie aanleiding dus om even stil te staan bij ‘vet op de botten’. Lees meer…

Top Story

Flow illustratie

De innovatiespiraal en hoe in ‘flow’ te geraken

12 oktober 2018

Chris Juta

Onderzoek leert dat er acht factoren zijn die mogelijk maken dat een organisatie succesvol innoveert.  (Zie: McKinsey Quarterly, April 2015. The eight essentials of innovation). De acht factoren zijn samenhangend in beeld te brengen en dat is wat het model hierboven laat zien. Je ziet acht domeinen van bewustwording. Als je zowel deze bewustwording monitort als de reële uitkomsten die vanuit deze bewustwording ontstaan, heb je een manier te pakken om de ‘innovatie-spiraal’ in beweging te zetten. Je hebt dan immers oorzaak en gevolg in beeld: bewustwording veroorzaakt realiteit en omgekeerd. Als realiteit niet is wat je wilt hebben, weet je dus waar je moet zijn om die realiteit te veranderen op de manier waarop je dat als bestuur voor ogen hebt. De acht getoonde factoren vormen samen één systemisch geheel. In dat systemisch geheel zijn vier krachten te onderscheiden: wilskracht, deskundigheid, ambitie (‘purpose’) en karakter. Vier krachten die ontspruiten uit vier bronnen: wat mensen met elkaar vinden, wat mensen met elkaar weten, wat mensen met elkaar willen en tenslotte: wat mensen met elkaar zijn. Daarmee verbonden zijn vier domeinen van bewustwording: wat de mensen zich realiseren, hoe mensen denken en kijken, hoe mensen de eigen mogelijkheden inschatten en tenslotte: wat mensen ervaren hoe het er in de organisatie aan toegaat. De acht factoren brengen in beeld hoe de deze bronnen en krachten in balans zijn. Lees meer…

Onze Bloggers

Chris Juta
Chris Juta

Nieuw Denken over Governance

10 september 2018

Op het komende Behavioral Risk Congres op 29 november aanstaande in Baarn zal ik de bezoekers meenemen in een korte ontdekkingsreis door fascinerend nieuwe inzichten in de werking van het menselijk brein. Hoe ontstaat in ons brein bewustwording? Wat is de relatie tussen bewustzijn en realiteit?  Ofwel: hoe ontstaan materiële uitkomsten uit de immateriële (on)bewuste interactie tussen mensen?  En omgedraaid: hoe ontstaat (on)bewuste interactie tussen mensen vanuit onze overeenstemming over wat materiële uitkomsten zijn? Hoe doet ons brein dat? Wereldwijd zijn natuurkundigen en neurologen nu met deze vraag bezig. De basisvragen de ik naar voren zal brengen en waarop ik concreet antwoord zal geven zijn: Wat maakt samenwerking succesvol?  Wat creëert  ‘de goede’ verandering? Hoe kan je dat van tevoren weten? Lees meer…