Top Story

AFM, portret, bestuur, merel van vroonhoven

Merel van Vroonhoven blijft nog vier jaar bij de AFM

23 maart 2018

Merel van Vroonhoven is voor een periode van 4 jaar herbenoemd als voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De herbenoeming gaat in op 1 april 2018. Zij is sinds 1 april 2014 voorzitter van de AFM. In de nieuwe bestuurssamenstelling zal Van Vroonhoven zich blijven richten op de meerjarige transformatie van de AFM naar een aantoonbaar grensverleggende toezichthouder. Daarnaast zal zij meer armslag krijgen om in internationaal verband de Nederlandse belangen te behartigen. De uitbreiding van het bestuur in combinatie met de openstaande vacature betekent dat er twee nieuwe bestuurders worden aangetrokken. De AFM verwacht het nieuwe bestuursteam op korte termijn te kunnen presenteren. Lees meer…

De gouden financieringsregel verbroken

22 maart 2018

Gisteren was het in Nederland weer zover. Bij de gemeenteraadsverkiezingen, met een opkomstpercentage van circa 55 procent, komen de lokale partijen en landelijke nieuwkomers zeer goed uit de verf. Dat brengt veel vernieuwing in de gemeenteraad met kansen, maar ook met risico’s. Eén van de valkuilen is volgens de auteur van dit artikel Dr. Johan de Kruijf de inzet van de kapitaalopbrengsten voor consumptieve uitgaven, geïllustreerd aan de hand van  mogelijke eenmalige opbrengsten dankzij het “opkoopprogramma” bij een aantal provincies…

Lees meer…

Onze Bloggers

Stefan Duchateau
Stefan Duchateau

Eerst een zig, dan een zag. Zo hoort dat.

22 maart 2018

Na de publicatie op 9 maart van de Amerikaanse werkgelegenheidscijfers -en meer bepaald van de deelindicator die de evolutie van de looncomponent weergeeft, weergalmde een veralgemeende, diepe zucht van opluchting over de financiële markten. We wisten wel dat het vorige, verrassend sterk opgeveerde cijfer van 2 februari vertekend was door de extreme klimatologische omstandigheden aan de Oostkust en dat de anemische productiviteitsgroei geen acceleratie van de lonen kon toelaten, maar we zochten toch wat houvast in de nieuwe statistieken omdat het zenuwachtige heen-en-weergedoe tijdens de vorige maand ons gemoed diep had aangetast. De salarisgroei viel echter netjes terug op een trendlijn die al lang geleden was uitgetekend en waarmee de beurzen genoegen hadden genomen. Lees meer…

Top Story

dag-van-de-fraude

SPIEGELTJE, SPIEGELTJE…

20 maart 2018

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, hoe word ik een (nog) effectieve(re) onderzoeker in fraudeland? Bij het onderzoeken van mogelijke fraude probeert de fraudeonderzoeker het gedrag van de fraudeur en het gevolgen van dat gedrag te doorgronden, maar hoe belangrijk is het om jezelf goed te kennen bij het uitvoeren van een onderzoek? Inez Verwey geeft hier een presentatie over op de Dag van de Fraudeonderzoeker in de sessie ‘Psychologie en Rationalisatie’. Lees meer…

Onze Bloggers

Maud Bökkerink
Maud Bökkerink

Staatssecretaris Snel van Financiën wil van het negatieve fiscale imago van Nederland af

26 februari 2018

Op 23 februari 2018 heeft de Ministerraad ingestemd met de Fiscale beleidsagenda zoals voorgesteld door staatssecretaris Snel van Financiën. In deze Fiscale Beleidsagenda is het aanpakken van belastingontwijking en belastingontduiking als een van de prioriteiten benoemd. Er worden daarvoor verschillende voorstellen gedaan voor maatregelen in de sfeer van transparantie en integriteit. En dat zal ook gevolgen hebben voor instellingen die aan de Wwft moeten voldoen. Een van de voorstellen is dat Nederland bij de implementatie van de eerste en tweede Europese richtlijn ter bestrijding van belastingontwijking (ATAD1 en ATAD2) verder zal gaan dan die richtlijn voorschrijft. Ook zal in het kader van het wettelijke fiscale verschoningsrecht van advocaten en notarissen verder worden verduidelijkt dat aan hen opgelegde vergrijpboetes openbaar worden gemaakt. Doel is dat deze financiële dienstverleners zich beter verantwoorden over de structuren waarover zij adviseren. Nederland zal ook het voorstel van de Europese Commissie voor verplichte openbaarmaking (mandatory disclosure) door financiële tussenpersonen, zoals belastingadviseurs, advocaten, notarissen, en trustkantoren, om informatie aan de Belastingdienst te geven over grensoverschrijdende – mogelijk agressieve- belastingstructuren, steunen. Lees meer…