Beleggers aller landen, verenigt u!

29 december 2015

Stefan Duchateau
Het zal de markante filosoof uit de 19de eeuw wellicht plezieren om nog van onder het stof te worden gehaald. Wij zijn er overigens zeker van dat Karl Marx zich met veel interesse zou verdiepen in de financiële markten. Efficiënte werktuigen, waar risico’s kunnen worden verplaatst, getransformeerd en gedragen worden door de sterkste schouders en dit alles tegen een faire vergoeding, die door de deelnemers aan de markt wordt geregeld. Het zou zijn stoutste dromen overtreffen wanneer hij merkt dat hiermee op langere termijn dermate belangrijke winsten kunnen ontstaan dat ze de sociale achterstand van bepaalde groepen zouden kunnen corrigeren. Mits correct gebruik, natuurlijk, en mits voldoende inzicht in de mechanismen die de bewegingen van deze markten aansturen.
Lees meer…

BNG Bank nu ook als systeemrelevant bestempeld

28 december 2015

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft het raamwerk om te bepalen welke banken systeemrelevant zijn aangepast. Hiermee voldoet het raamwerk volledig aan nieuwe richtsnoeren voor de identificatie van systeemrelevante banken opgesteld door de Europese Bankautoriteit. Ook na de aanpassing van het raamwerk blijft DNB de aspecten die relevant zijn voor de Nederlandse bankensector beoordelen. Lees meer…

Het schandaal cadeaukaarten van V&D

28 december 2015

Michel Klompmaker
Zoals bekend is enkele dagen voor Kerst aan het grote Nederlandse warenhuis V&D uitstel van betaling verleend. Ondertussen is  besloten door de bewindvoerders dat het warenhuis nog (minimaal) twee maanden openblijft. De juridische invulling van de huidige toestand doet de nodige vragen oproepen, zeker bij de consumenten die volledig te goeder trouw cadeaubonnen aangeschaft hebben voor de feestdagen…Speciaal voor hen: Waar zijn de principes van redelijkheid en billijkheid?    Lees meer…

Oprichten algemeen pensioenfonds per 1 januari 2016 mogelijk

23 december 2015

Per 1 januari 2016 wordt het algemeen pensioenfonds in Nederland geïntroduceerd. Dit fonds maakt een nieuwe bundeling van verschillende pensioenregelingen mogelijk. Hierdoor kunnen allerlei voordelen worden gerealiseerd in het belang van deelnemers, zoals het beperken van bestuurlijke lasten, vermogensbeheer- en uitvoeringskosten. De Eerste Kamer stemde met een zeer ruime meerderheid in met een wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma.
Lees meer…

Gaat V&D het toch niet redden?

23 december 2015

Vandaag is bekend geworden dat de trots van wijlen Anton Dreesmann en Willem Vroom in handen is gevallen van de bewindvoerders Kees van de Meent en Hanneke De Coninck-Smolders. Het warenhuis werd opgericht in 1887 door beide heren en kende een voorspoedige groei en bloei, maar de laatste jaren waren al tamelijk roerig. De vraag is of het dit keer nog goed komt met V&D.

En, wie denkt er nog eens goed na bij de kerstboom?

21 december 2015

Michel Klompmaker
Zo tegen het einde van het jaar is het gebruikelijk om met enige zelfreflectie het bijna afgelopen jaar de revue te laten passeren en alvast voorzichtig een blik te werpen op het komende jaar. Maar hoe zou dat zijn bij enkele vooraanstaande personen die in het nieuws waren… zitten ze straks bij de kerstboom hun “zonden” te overdenken, of zijn ze een beetje wereldvreemd geworden en / of dulden ze geen tegenspraak meer en hebben daar in het geheel geen boodschap meer aan? We nemen met u even een aantal willekeurige personen door, puur toevallig, en uiteraard is dit lijstje niet limitatief. Lees meer…

DNB-er Marc Roovers over resolutiebevoegdheden

18 december 2015

Eind november is de Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD) ingevoerd in de nationale wetgeving. Daarmee is De Nederlandsche Bank (DNB) nu volledig bevoegd als nationale resolutieautoriteit. De achterliggende gedachte is dat, mocht een bank failliet gaan, het niet langer de staat is die de portemonnee moet trekken, maar dat er alternatieven klaarliggen. Divisiedirecteur Marc Roovers geeft daarbij de antwoorden.
Lees meer…

Nederlandse verzekeraars en Solvency II ratio’s: minder erg dan gevreesd…

18 december 2015
Kennisbank

Aan de vooravond van Solvency II blijkt dat Nederlandse verzekeraars goed voorbereid zijn op het nieuwe toezichtraamwerk volgens De Nederlandse Bank (DNB). In de aanloop naar de invoering ervan heeft de sector veel werk verzet, zo zijn goede stappen gezet op het gebied van risicobeheer en is uitgebreid geoefend met het nieuwe rapportagekader. Hoewel de situatie per verzekeraar verschilt, en de marktomstandigheden uitdagend zijn, stelt DNB vast dat de Nederlandse sector als geheel klaar is voor de invoering van Solvency II.
Lees meer…