Toezicht op toezicht op toezicht

22 januari 2016

Michael van Woerden
Alweer een lid van de Raad van Toezicht van AFM die vertrekt met gedoe. Nu was er onenigheid tussen de Minister van Financiën en Annemarie van Gaal over haar beweegredenen om een half jaar na haar aantreden de lier alweer aan de wilgen te hangen. “Het past mij niet bij mijn leven”, zo liet zij weten. Wat dan wel precies bij haar leven past moet hier maar in het midden blijven. Meer van belang is de vraag waartoe de Minister en AFM nu zullen overgaan om dit soort gedoe voortaan te vermijden. Wellicht zou de Raad van Toezicht ook wel helemaal kunnen worden opgeheven. Zo niet, wat betekent dit dan voor het competentieprofiel van de leden?
Lees meer…

Don’t mess with the Dark Side!

20 januari 2016

Stefan Duchateau
Wat Han Solo en Luke Skywalker – lang, lang geleden en ver, ver weg – al mochten ondervinden, ervaren nu ook de Arabische oliesjeiks en de Chinese overheid. Beide stuurden aan op een neerwaartse spiraal, de eerste in de olieprijzen, de tweede in het groeitempo van haar industriële economie en dit telkens om hun eigen strategische redenen. Ze ondervinden nu alle twee dat je nooit ongestraft solt met het Kwade. Eens de duistere machten zijn opgeroepen, ontbundelen ze hun destructieve krachten in die mate dat een gewone sterveling dit geen halt meer weet toe te roepen. Lees meer…

Minister Van der Steur nu toch echt in de problemen…

13 januari 2016

Michel Klompmaker
Bij de vorige twee “akkefietjes” kwam minister Ard van der Steur nog redelijk weg, omdat het deels ook zaken betrof die door zijn voorganger(s) in gang gezet waren. Excuses waren op zijn plaats en de minister beloofde eind 2015 plechtig beterschap, maar nu liggen de kaarten toch duidelijk anders. Er is nu maar een conclusie mogelijk en dat is zo snel mogelijk aftreden.
Lees meer…

Michael van Woerden

Michael van Woerden

Owner KeyCompliance

Voor de klokkenluider wordt 2016 het jaar van de waarheid

11 januari 2016

Hoe lang blijft de klokkenluider vooral een tragische figuur die persoonlijk nadeel ondervindt van het doen van een melding? Voor klokkenluiders in Nederland wordt dit jaar het jaar van de waarheid. Aan instroom van meldingen is geen gebrek. Het waren werknemers bij Nederlandse bedrijven en instellingen als Ordina, SBM Offshore, Theodoor Gilissen, Ballast Nedam, Imtech, NZA, diverse provinciebesturen, gemeentes en ziekenhuizen die misstanden aan het licht brachten. Lees meer…