Trustkantoren: te weinig aandacht voor fiscale risico's

07 januari 2016

Trustkantoren besteden nog onvoldoende aandacht aan de fiscale risico’s in hun systematische risicoanalyse, zo blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB). DNB heeft in een vervolgonderzoek naar de systematische risicoanalyse geconstateerd dat slechts zeven van de 27 onderzochte trustkantoren aandacht hebben besteed aan fiscaliteit. Trustkantoren zouden juist deze risico’s goed in beeld moeten hebben, omdat de dienstverlening van trustkantoren vooral fiscaal gedreven is.
Lees meer…

Zo zot als ….beleggers in 2015

06 januari 2016

Stefan Duchateau
Er dienen zich spontaan wel meerdere kandidaten aan maar de meest voorkomende om deze volkse zegswijze te vervolledigen, heeft wellicht te maken met allerlei voor- , achter- , draai- en keukendeuren. Een snelle “Google” bevestigt dit vermoeden. Een grote vergissing.  U vraagt zich misschien af waaraan deze nuttige opvulling van een gat in een muur een dergelijke reputatie heeft verdiend. Wel, … door een toeval. In het Oudgermaans en vroeg-middeleeuws Nederlands was een deur een andere uitdrukking voor een nar, de vaste grappenmaker aan het hof van weleer. Vandaar de uitdrukking: zo zot als een deur. Vermits we echter in de loop van de eeuwen de betekenis volledig blijken te zijn verloren, moest er maar wat verzonnen worden om aan dit – overigens handige – gebruiksvoorwerp toch een kwalijke klank mee te geven. Misschien de draaiende beweging?
Lees meer…

DNB Meldpunt Misstanden voor professionals van start

05 januari 2016

Professionals in de financiële sector kunnen (vermoedens van) ernstige overtreding van wet- en regelgeving melden bij het DNB Meldpunt Misstanden. Het DNB Meldpunt Misstanden is bedoeld voor professionals in de financiële sector die gegronde vermoedens hebben van of in aanraking zijn gekomen met vormen van ernstige overtreding van wet- en regelgeving. Denk aan fraude, corruptie, belangenverstrengeling, witwassen en terrorismefinanciering. Lees meer…

Iets meer tegenspraak in 2016 zou geen kwaad kunnen…

04 januari 2016

Michel Klompmaker
Bij sommige mensen ligt het onderwerp tegenspraak echt moeilijk, of sterker nog, zij dulden op geen enkele manier tegenspraak. Kijken we even naar de politiek en we nemen de Turkse president Erdogan even als voorbeeld met zijn megalomane paleis (en ideeën) en we hebben het prototype al snel te pakken. Maar niet alleen in de politiek lopen dit soort mannetjes rond, ook in het bedrijfsleven zijn er dit soort mannetjes (en in mindere mate vrouwtjes) te vinden die geen enkele vorm van tegenspraak dulden, met alle gevolgen van dien… Journalist Peter van Lonkhuyzen schreef er een boek over. Lees meer…

Over Cloud: zo gaat het niet langer…

03 januari 2016
Kennisbank

Theo Loth
Cloud is in de afgelopen zes jaar volwassen geworden. De adoptie van cloud door bedrijven, instellingen en particulieren staat op een hoog peil. Cloud First is voor de meeste bedrijven de strategische keuze bij de selectie van nieuwe software of infrastructuur. Terecht, want met cloud zijn veel voordelen te behalen. Maar er zijn ook keerzijden die onder meer door de onthullingen van klokkenluider en balling Edward Snowden aan het licht zijn gekomen: veiligheidsdiensten kijken mee.
Lees meer…

V&D concern alsnog failliet

31 december 2015

Zojuist is bekend geworden dat de Rechtbank Amsterdam het V&D concern failliet heeft verklaard. Meer dan 10.000 werknemers mogen zich gaan melden bij het UWV. De curatoren gaan vanavond lekker aan de oliebollen en champagne. Bij leveranciers, houders van cadeaukaarten en werknemers liggen de kaarten vanavond duidelijk anders.