Oprichten algemeen pensioenfonds per 1 januari 2016 mogelijk

23 december 2015

Per 1 januari 2016 wordt het algemeen pensioenfonds in Nederland geïntroduceerd. Dit fonds maakt een nieuwe bundeling van verschillende pensioenregelingen mogelijk. Hierdoor kunnen allerlei voordelen worden gerealiseerd in het belang van deelnemers, zoals het beperken van bestuurlijke lasten, vermogensbeheer- en uitvoeringskosten. De Eerste Kamer stemde met een zeer ruime meerderheid in met een wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma.
Lees meer…

Gaat V&D het toch niet redden?

23 december 2015

Vandaag is bekend geworden dat de trots van wijlen Anton Dreesmann en Willem Vroom in handen is gevallen van de bewindvoerders Kees van de Meent en Hanneke De Coninck-Smolders. Het warenhuis werd opgericht in 1887 door beide heren en kende een voorspoedige groei en bloei, maar de laatste jaren waren al tamelijk roerig. De vraag is of het dit keer nog goed komt met V&D.

En, wie denkt er nog eens goed na bij de kerstboom?

21 december 2015

Michel Klompmaker
Zo tegen het einde van het jaar is het gebruikelijk om met enige zelfreflectie het bijna afgelopen jaar de revue te laten passeren en alvast voorzichtig een blik te werpen op het komende jaar. Maar hoe zou dat zijn bij enkele vooraanstaande personen die in het nieuws waren… zitten ze straks bij de kerstboom hun “zonden” te overdenken, of zijn ze een beetje wereldvreemd geworden en / of dulden ze geen tegenspraak meer en hebben daar in het geheel geen boodschap meer aan? We nemen met u even een aantal willekeurige personen door, puur toevallig, en uiteraard is dit lijstje niet limitatief. Lees meer…

DNB-er Marc Roovers over resolutiebevoegdheden

18 december 2015

Eind november is de Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD) ingevoerd in de nationale wetgeving. Daarmee is De Nederlandsche Bank (DNB) nu volledig bevoegd als nationale resolutieautoriteit. De achterliggende gedachte is dat, mocht een bank failliet gaan, het niet langer de staat is die de portemonnee moet trekken, maar dat er alternatieven klaarliggen. Divisiedirecteur Marc Roovers geeft daarbij de antwoorden.
Lees meer…

Nederlandse verzekeraars en Solvency II ratio’s: minder erg dan gevreesd…

18 december 2015
Kennisbank

Aan de vooravond van Solvency II blijkt dat Nederlandse verzekeraars goed voorbereid zijn op het nieuwe toezichtraamwerk volgens De Nederlandse Bank (DNB). In de aanloop naar de invoering ervan heeft de sector veel werk verzet, zo zijn goede stappen gezet op het gebied van risicobeheer en is uitgebreid geoefend met het nieuwe rapportagekader. Hoewel de situatie per verzekeraar verschilt, en de marktomstandigheden uitdagend zijn, stelt DNB vast dat de Nederlandse sector als geheel klaar is voor de invoering van Solvency II.
Lees meer…

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Oma's aan de top

17 december 2015

Mevrouw Yellen leidt de Fed. Zij doet dat goed. De financiële markten waren eerst nog wat bevreesd voor de (beperkte) verhoging van de Amerikaanse beleidsrente, maar ze werden vakkundig over hun koudwatervrees heen geholpen met enkele duidelijk gearticuleerde en langzaam uitgesproken volzinnen. ’t Is maar dat u alles goed begrepen zou hebben … Niet dat de financiële markten helemaal ongelijk hadden dat ze de noodzaak om de rente net nu op te trekken in twijfel trokken. Want de jongste conjunctuurcijfers (zowel in de VS als in het overige deel van de planeet) waren ronduit bedroevend en straalden weinig vertrouwen uit over het verloop in de komende maanden. Lees meer…

Wim Kuijken nieuwe voorzitter HSD

17 december 2015

Per 1 januari 2016 is Wim Kuijken benoemd tot (onafhankelijk) voorzitter van het Bestuur van de Stichting “The Hague Security Delta” (HSD) . Hij volgt hiermee de burgemeester van Den Haag, Jozias van Aartsen, op. De benoeming van Wim Kuijken past bij de vernieuwde governance en de invulling van het nationale karakter van het veiligheidscluster dat wordt gevormd door drie belangrijke regionale kernen Brabant, Twente en Den Haag. De benoeming markeert een volgende fase in de ontwikkeling van HSD.
Lees meer…

AFM wijst op risico’s van corruptie

17 december 2015
Kennisbank

Accountantsorganisaties hebben een belangrijke rol bij het tegengaan van corruptie. Het onderwerp corruptie is bedrijfsmatig en maatschappelijk te relevant voor een sub-optimale aanpak. Het belang hiervan heeft de AFM al onder de aandacht gebracht in haar commentaar op de concept NBA-handreiking, Corruptierisico’s: accountant, wat nu? Het is primair de verantwoordelijkheid van ondernemingen er voor te zorgen dat zij zich niet schuldig maken aan corruptie en dat zij de risico’s op dit vlak adequaat beheersen en al hun medewerkers hierop aanspreken en corrigeren. Tegelijkertijd heeft de accountant een rol als vertrouwenspersoon van het maatschappelijk verkeer om waar mogelijk corruptie een halt toe te roepen.
Lees meer…