Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Waar was dat (economische) feestje?

08 april 2015

U was ongetwijfeld weinig verrast toen de Amerikaanse conjunctuurbarometer op 1 april diep in het rood dook en het industriële ISM-cijfer zelfs alarmerend kort tegen de 50 %-lijn begon aan te schurken. Toch reageerden de financiële markten uiterst beheerst en tilden ze al bij al niet te zwaar aan de vierde opeenvolgende daling van deze toonaangevende index. Het negatieve cijfer kwam – zoals eerder gesteld – enerzijds niet geheel onverwacht en leidde anderzijds tot de evidente conclusie dat een dergelijk conjunctuurverloop bezwaarlijk de aanleiding kan vormen voor betekenisvolle renteverhogingen (die algemeen als het eindsignaal voor de recente beurshausse worden aanzien).  Lees meer…

Voortgang herbeoordeling rentederivaten valt tegen

31 maart 2015

Volgens de AFM moeten 6  banken ongeveer 17.600 rentederivaten, die lopen bij 14.316 ondernemingen, nogmaals beoordelen om te zien of de dienstverlening passend en zorgvuldig is geweest. Ze hadden op 31 december 2014 ruim de helft  van de dossiers van kwetsbare klantgroepen opnieuw beoordeeld en ongeveer 15 procent van het totaal. De AFM vindt dat banken verder hadden moeten en kunnen zijn.
Lees meer…

Tuchtklacht tegen KPMG in de maak als gevolg van swapschade

31 maart 2015
Kennisbank

Michel Klompmaker
Eind februari dit jaar kondigde Pieter Lakeman van Swapschade bv al aan dat hij het resultaat van de ABN Amro Bank over 2014 en dus ook het vermogen onjuist achtte. Volgens hem zou er nog een afboeking van 3,65 miljard euro ten laste van het resultaat 2014 moeten plaatsvinden als gevolg van de nog in te dienen schadeclaims van ondernemers die de dupe zijn van renteswaps die ABN AMRO hen verkocht. Lees meer…

Over reputatie- en marktrisico : het geval ABN Amro Bank

29 maart 2015
Kennisbank

Michel Klompmaker
Het persbericht van vandaag, nota bene op zondag, laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Een beetje boetedoening van de ABN Amro Bank na de ontstane maatschappelijke verontwaardiging en het korte briefje van de Minister van Financiën. Maar is dit wel een incident ? En wat is er geleerd van de mislukte overname eind vorige eeuw van de Generale Bank?
Lees meer…

De AFM laat zich (eindelijk) uit over Coco’s

29 maart 2015
Kennisbank

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wijst banken op hun verantwoordelijkheid bij het uitgeven van zogenoemde contingent convertible obligaties, ook wel coco’s genoemd. Deze obligaties zijn niet geschikt voor het overgrote deel van de particuliere beleggers omdat zij kenmerken en risico’s hebben die moeilijk te begrijpen zijn. Uw Risk & Compliance Platform Europe publiceerde al eerder over Coco Banking in het Engels en in het Frans. Lees meer…

AFM over verbetering verslaggeving en accountantscontrole

29 maart 2015

Commissarissen in auditcommissies zijn zich steeds beter bewust van het toegenomen belang van een kritische invulling van hun rol als interne toezichthouder. Commissarissen erkennen daarbij dat er steeds meer van hen wordt verwacht. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek dat de AFM heeft uitgevoerd onder commissarissen van auditcommissies van 60 beursgenoteerde ondernemingen.
Lees meer…

Theodor Kockelkoren verlaat de AFM

26 maart 2015

Bestuurslid Theodor Kockelkoren heeft de raad van toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op de hoogte gesteld van zijn voornemen om de AFM per 15 oktober 2015 te verlaten. Na dertien jaar bij de AFM te hebben gewerkt, wil hij zijn loopbaan in de publieke of private sector voortzetten. Om zich hierop te kunnen oriënteren, legt hij vanaf 15 april zijn bestuurstaken neer. 
 
Lees meer…