Brief Minister over de Wft

15 juli 2015

De voorzitter van de Eurogroep, tevens Minister van Financiën stuurde de Tweede Kamer een brief over de uitwerking van twee moties over vakbekwaamheid financiële adviseurs en dit alles in een periode dat hij wellicht meer aandacht had voor Griekenland en de mogelijke gevolgen van een Grexit, dan de gevolgen op nationaal niveau inzake de verlenging van een overgangstermijn voor de Wft examinering.
Lees meer…

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Give Greece a chance

13 juli 2015

In 490 v.C. liep, volgens een makkelijk te ontkrachten mythe, een (slecht getraind) soldaat van Marathon naar Athene om de blijde mare van de overwinning op de Perzische troepen te melden. Het liep overigens slecht af met Pheudippides want na het uitspreken van zijn historische woorden bezweek hij aan de gevolgen van een zonnesteek. Lees meer…