Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Als ik kon toveren…

05 maart 2015

De volledige tovenaarscursus duurt weliswaar honderdvijfentwintig jaar, maar met de intussen al verworven inzichten durven we ons toch aan een lovenswaardige poging te wagen om behoedzaam met de toverstaf te zwaaien. Op het financieel-economische front zouden we vooreerst aan de eurozone een lange periode toewensen met extreem lage rentetarieven op korte termijnplaatsingen, zodat financiële instellingen quasi gratis liquiditeiten kunnen ophalen bij de Centrale Bank om enerzijds het kredietaanbod aan te zwengelen met een lagere ontleningrente en anderzijds met versoepelde voorwaarden aan de bestaande vraag naar projectfinanciering te voldoen.  Lees meer…

Gedragstoezicht en de AFM

05 maart 2015

De sub-prime problematiek van 2008 is een voorbeeld van hoe perverse prikkels en schadelijke verdienmodellen binnen de financiële sector instabiliteit kunnen veroorzaken, met ernstige macro-economische gevolgen, aldus de AFM. Meer aandacht moet daarom in 2015 worden gericht op risicoketens en spelers buiten het traditionele bankwezen (shadow banking), zoals beleggingsinstellingen, verzekeraars en clearinginstellingen. Deze verbrede aandacht van systeemrisico’s is een uitdaging voor gedrags- en markttoezichthouders. Lees meer…

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Komt dat zien, komt dat zien! (Nu ook in Europa)

03 maart 2015

We nemen het graag op voor de kleintjes, vooral wanneer ze (gedeeltelijk) gelijk hebben. De geweerkolfargumenten die vanuit de harde kern van de eurozone werden geformuleerd als antwoord op de verzuchtingen van de Griekse bevolking bleken vooral voor intern gebruik bestemd, om de achterban in Duitsland (en zijn satellietstaten) niet voor het hoofd te stoten. Lees meer…

Gevangenisstraffen in vastgoedfraudezaak

27 februari 2015
Kennisbank

Het gerechtshof Amsterdam heeft vandaag uitspraak gedaan in het hoger beroep in de vastgoedfraudezaak Klimop. Daarbij zijn gevangenisstraffen tot zeven jaar opgelegd. De Klimopzaak gaat over een zeer omvangrijke fraudezaak bij Bouwfonds en Philips Pensioenfonds. Het gerechtshof heeft verschillende verdachten – waaronder bestuurders bij Bouwfonds en Philips Pensioenfonds – veroordeeld voor onder andere verduistering in dienstbetrekking, valsheid in geschrift, witwassen, omkoping en deelname aan een criminele organisatie. Lees meer…