Lagerhuisdebat: “Hoe volwassen ben je als je maar 1% effectief bent?”

25 juni 2015

Frank van den Nieuwenhuijzen
Na de inleiding van Femke de Vries (zie het vorige artikel op ons platform) ging het al snel over de houdbaarheidsdatum :  Logisch dat de stelling van Femke de Vries veel losmaakt. “In de rol zoals ik hem zie is de compliance officer niet langer dan drie à vier jaar effectief,” vult De Vries aan. “Het is zaak om capture te voorkomen en regelmatig te rouleren.” (Slechts) een minderheid is het daarmee eens, waaronder Sandrijn Weites (PGGM): “Je moet blijven bewegen, anders blijf je niet fris. Ik pleit er zelfs voor dat bedrijven onderling hun compliance officers gaan uitwisselen.” Lees meer…

Femke de Vries: “If you see something, say something”

23 juni 2015

Frank van den Nieuwenhuijzen
“De financiële crisis gaf een brede impuls aan het debat over goed toezicht. Mede omdat dat toezicht op onderdelen tekort schoot, intern én extern.” Dat stelt Femke de Vries ̶ secretaris-directeur bij De Nederlandsche Bank en hoogleraar Toezicht aan de RUG ̶ in haar inleiding bij het Lagerhuisdebat. “En er gaan nog steeds dingen fout. Neem de corruptieschandalen en Fyra. In onze samenleving ontbreekt het bepaald niet aan intern en extern toezicht. Wat gaat er dan toch mis?” Lees meer…

Meer vraag naar Risk & Compliance professionals

19 juni 2015

Veel bankiers zijn onzeker over hun toekomst. De overgrote meerderheid denkt dat het terugwinnen van het maatschappelijk
vertrouwen de komende jaren de grootste uitdaging vormt voor de sector. Bijna de helft van de bankmedewerkers is enigszins onzeker over zijn / haar baan. Een kwart van alle bankmedewerkers vreest zelfs voor zijn job. Maar voor de sector Risk & Compliance daarentegen is er meer vraag naar personeel, aldus het recente onderzoek op basis van 362 respondenten uit Nederland van Michael Page. Lees meer…

Minister bijt van zich af, maar…

12 juni 2015

Zoals bekend moest onlangs de topman van de NS aftreden. De Minister van Financiën was nogal streng in zijn oordeel, zoals blijkt uit de brief naar de voorzitter van de Tweede Kamer. Zie voor de conclusie hieronder. Toch opmerkelijk deze gang van zaken omdat bij de aanstelling van de heer Huges dezelfde Minister geheel andere woorden gebruikte. Inmiddels heeft de nieuwe topman van de NS, de heer Engelhardt Robbe, op een nederige manier zijn verhaal gedaan aan de parlementaire enquête commissie over het debacle rond de Fyra trein. Lees meer…

De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon en zijn leidinggevenden

12 juni 2015

De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van leidinggevenden en van de rechtspersonen die ze leiden, is al vele jaren een actueel onderwerp. Noch het beheersen van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid noch het onderzoeken en het beoordelen ervan ligt voor de hand. Die aspecten vereisen immers zowel een grondige kennis van het recht als van de concrete werking van de ondernemingen en verenigingen. Als deze kennis ontbreekt, zal het risico zich in het bedrijf of de vereniging frequenter voordoen en zullen het onderzoek en de beoordeling worden gereduceerd tot gemeenplaatsen die de strafrechtelijke verantwoordelijkheid reduceren tot een zuiver objectieve aansprakelijkheid.
Lees meer…

Interview Dirk Scheringa baart opzien…

10 juni 2015

Voorafgaande aan het networking diner van het Risk & Compliance Congres 2015 werd het “historische” interview getoond dat wijlen Ischa Meijer had in het begin van de jaren negentig met Dirk Scheringa. Het interview kon in verband met de tijd niet in haar geheel getoond worden, maar tot ongeveer halverwege, tot en met het moment dat Scheringa drie keer nooit, nooit, nooit antwoordde op de vraag van Meijer of hij ooit tot incasso zou overgaan.  Het interview met de jonge Scheringa werd getoond om het belang van de vierde macht, de onafhankelijke kwaliteitsjournalistiek te onderstrepen.
 

BoomBustBoom in première in Tuschinski Theater

10 juni 2015
Kennisbank

Michel Klompmaker
De trailer van de film BoomBustBoom werd afgelopen donderdag vertoond tijdens het Risk & Compliance Congres 2015 in Baarn.  Op 26 mei jongstleden konden genodigden van Cardano de première van de hele film met Nederlandstalige ondertiteling zien in het Tuschinski Theater in Amsterdam. De hoogst amusante documentaire film is geschreven door Terry Jones (Monty Python) en Theo Kocken (Cardano). Lees meer…