Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Stevig vloeken mag!

05 september 2015

Uit welingelichte bron hebben we mogen vernemen dat de volgende pauselijke encycliek mogelijk een passage bevat die volledige dispensatie verleent aan al diegenen die tijdens de recente maanden augustus en september (zelfs overmatig veel) hebben gevloekt. Het herderlijke schrijven besteedt mogelijkerwijze zelfs een volledige passage aan de overheersende onzin op de aandelenmarkten en toont begrip voor het noeste en objectieve werk van zovele analisten dat helaas niet heeft mogen opwegen tegen het geweld van oppervlakkige commentaren en het louter instinctieve gedrag van de kudde beleggers. Wat rest een welmenend mens dan anders dan zich af en toe te bedienen van een stevige krachtterm? Het zou zelfs onrechtvaardig zijn om hem of haar dan nog een schuldgevoel aan te praten. Lees meer…

Chinees papiergeld

03 september 2015

De Nederlandsche Bank (DNB) introduceert vandaag de rubriek Munt en Biljet onder de Loep. Hierin presenteert DNB een bijzondere munt of biljet uit de numismatische collectie. Het object kan bijzonder zijn door ouderdom, waarde of uniciteit, maar is dat altijd door het menselijke verhaal erachter. De eerste bijdrage in deze serie is een oud Chinees biljet.
Lees meer…

Tony de Bree

Tony de Bree

Senior Management Consultant

Daar gaan ze, de traditionele business modellen

01 september 2015

De nieuwe digitale kenniseconomie waarbij iedereen met iedereen verbonden is, heeft vooral een grote invloed op de traditionele business modellen van de grote, bestaande spelers. In veel Europese landen is er, als je het goed bekijkt, de-facto sprake van een monopolie van een beperkt aantal grote instellingen in de financiële sector. Daar brengen steeds meer Fintech-bedrijven en partijen als Google en Facebook die vanuit Luxemburg en Ierland opereren om compliance-gerelateerde en belastingtechnische redenen nu fundamenteel verandering in. Lees meer…

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Dwaze maandag

30 augustus 2015

24 augustus 2015 trachtte zich een plaats in de annalen van de geschiedenis af te dwingen, ergens tussen de historische Black Mondays van 1987 en 1929 in. (In de laatste jaren waren er overigens ook een Black Tuesday, Wednesday en Thursday.) Hierbij werd duidelijk niet op de kosten gekeken en werden de meest mediocre “economisten” ingehuurd (dat zijn trouwens steevast ook de duurste) om met wat oppervlakkige doomsday-voorspellingen de (momenteel erg) nerveuze beleggers de gordijnen in te jagen. Maar deze maandag kon de nagestreefde eeuwige roem echter niet bereiken en als deze dag al enig predicaat verdient, dan zal het eerder als “dwaze maandag” zijn. Lees meer…

Flinke boete voor AQR Capital Management LCC

28 augustus 2015

De AFM maakt bekend dat er een bestuurlijke boete van 500.000 euro is opgelegd aan AQR opgelegd wegens overtreding van artikel 5, eerste en tweede lid en artikel 6, eerste en tweede lid, juncto artikel 9, tweede lid, van Verordening nr. 236/2012 betreffende short selling. AQR heeft in de periode van 17 september 2013 tot 16 oktober 2014 niet voldaan aan haar meldingsplicht aan de AFM.
Lees meer…

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Chinese stormen met orkaankracht

25 augustus 2015

Dat de lokale Chinese beurzen zich in een versnelde neerwaartse spiraal bevinden, is natuurlijk geen nieuws meer. Wat betreft China werden er enkel posities ingenomen in een gespreide, consumptiegerichte, defensieve aandelenportefeuille. Maar de impact van de ontrafeling van de lokale technologiebeurs werpt nu ook een pijnlijke schaduw op de rest van de Aziatische markten en veroorzaakt een tijdelijke scherpe neerwaartse correctie in Europa en de VS. Lees meer…