Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Brinkmanship

01 juni 2015

Sommige woorden laat je best onvertaald. Bij iedere poging tot omzetting verlies je immers aan nuance of diepgang waardoor de trefzekerheid van de uitdrukking onnodig wordt uitgehold. Dat geldt bijvoorbeeld voor “Gefundenes Fressen” of “savoir vivre” , terwijl het tot meest typische en geliefde Zuid-Nederlandse woord verkozen “goesting” niets anders is dan het hier door de Spaanse bezetters achtergelaten “gusto”. Uitdrukkingen als “the benefit of hindsight” klinken zo krachtig door dat ze zelfs in hun oorspronkelijke vorm de weg vinden naar onze woordenboeken en officieel als Nederlands erkend worden. Vandaar dat we de term “brinkmanship” onversneden durven te gebruiken om de huidige impasse op Europees vlak te omschrijven, meer bepaald om de enigszins bedenkelijke tactiek te situeren van de diverse onderhandelaars die een uitweg moeten zoeken uit het Griekse schuldendrama. Deze aanpak waarmee men tracht om aan de rand van de afgrond beslissingen af te dwingen, lijkt nog de enige overgebleven onderhandelingstechniek te zijn.  Lees meer…

De compliance officer moet uit een ander vaatje tappen in antwoord op de toegenomen regeldruk

30 mei 2015
Kennisbank

Michel Klompmaker
In het kader van het Risk & Compliance Congres 2015 aanstaande donderdag 4 juni in Baarn spraken we met een van de Content Directors, Mr. Michael van Woerden over de bijzondere vaardigheden van de moderne compliance officer. Maar ook over de dilemma’s waarmee hij / zij te maken heeft bij de goede uitoefening van het beroep. Lees meer…

Nieuwe adviesstraat bij Capter komende zomer van start

21 mei 2015

Michel Klompmaker
De Nijmeegse dochter van Welten, Capter is een specialist op het gebied van klantcontact voor banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Capter is volledig Wft-gecertificeerd en beschikt over 300 werkplekken voor telefonische en virtuele klantinteractie. We spraken onlangs in Nijmegen met Prim Sprenger over allerlei risk en compliance issues in relatie tot de uitbesteding van klantcontacten, zoals dat bij Capter plaatsvindt. Lees meer…

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Met de fanfare op kop

21 mei 2015

Verdenk ons niet van enige sympathie voor deze activiteit, maar als we toch mee op jacht moeten, dan lijkt het ons niet aan te raden om eerst de fanfare uit te sturen naar het bos. Toch niet als je met een prooi van betekenis huiswaarts wil keren. Toch leek de ECB lange tijd deze strategie te volgen na de lancering van hun QE-programma. Je koopt gewoon massaal alle overheidsobligaties op tegen een vooraf bepaald tempo. Daardoor daalt de rente op deze beleggingen tot nul (of zelfs tot een negatief tarief als het nodig moest blijken). Een dergelijke lage vergoeding drijft de banken dan weg van overheidsobligaties, waardoor kredieten nog het enige rendabele alternatief vormen. Lees meer…

Heft Rabobank de coöperatie op?

20 mei 2015

Open Brief aan de Directeuren en de Leden van de Rabobanken in Nederland:

Wilt u coöperatief blijven bankieren? Wilt u, als bank blijven functioneren als dienstverlener binnen uw plaatselijke en regionale economie? Wilt u het persoonlijke en menselijke aspect aan bankieren behouden?  Als uw antwoord op bovenstaande vragen ‘ja’ is, dan komt deze brief geen dag te laat.
Lees meer…

Femke de Vries: “Een goede compliance officer moet niet alleen de “ability to act” hebben, maar ook de “will to act” !

19 mei 2015
Kennisbank

Michel Klompmaker
Op 4 juni aanstaande zal Prof. Mr. Dr. Femke de Vries namens de Nederlandsche Bank de keynote introductie verzorgen bij het Lagerhuisdebat met als titel “Heeft (de) Compliance (Officer) nog een toekomst?” Het Lagerhuisdebat vindt plaats in het kader van het jaarlijkse Risk & Compliance Congres. Voorafgaand aan het debat peilden we haar mening over hoe het interne toezicht in de toekomst beter zou moeten.
Lees meer…

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Even geschrokken?

18 mei 2015

Na de recente, ongeëvenaarde recordrace op de aandelenbeurzen mag een neerwaartse koersschommeling in deze orde van grootte ons niet verbazen en zeker niet afschrikken. Maar vooraleer we deze correctie uitroepen tot een vervroegde solden dienen eerst de omgevingsfactoren grondig te worden onderzocht. Het zou immers een regelrechte zonde zijn om een deel van de vroegere winsten verloren te zien gaan door een onhandige timing van vernieuwde aankopen of posities in aandelen en obligaties te lang aan te houden zodat potentiële toekomstige verliezen onnodig veel van de sterk gestegen waarden kunnen eroderen. Lees meer…

Larry van der Schoor naar Brown Paper Company

07 mei 2015

Per 1 mei maakt Larry van der Schoor deel uit van The Brown Paper Company te Bilthoven. Hij gaat als partner leiding geven aan een innovatief speerpunt via het nieuwe label “Brown Paper Strategy”. “Brown Paper Strategy” is een eigentijdse formule voor strategie en praktijk waarbij via de X-­teamformule een team van interne en externe professionals wordt gemobiliseerd. Lees meer…

WIFS Jaarcongres: druk op bestuurders neemt toe als gevolg van quota

07 mei 2015

Michel Klompmaker
Op 23 april jongstleden vond al weer het zesde WIFS Jaarcongres plaats. Dit keer was de Rabobank gastheer /-vrouw. Het thema was Balanced Leadership, als zijnde de connectie tussen masculiene en feminiene energie. Zoals bekend zet WIFS zich sinds de oprichting in 2009 in voor een betere balans tussen feminiene en masculiene waarden als de sleutel voor een duurzame en meer klantgerichte financiële sector.
Lees meer…