Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

En dan hebben wij alleen nog onze ogen om te schreien …

14 februari 2016

Wij ontlenen deze bovenstaande desperate verzuchting aan de legendarische organisator van de Ronde van Vlaanderen – ere aan wie ere toekomt … Nadat ene Fiorenzi Magni in 1951 voor de derde keer op rij (en dit onder bijzonder slechte weersomstandigheden) het zegegebaar mocht maken aan de aankomststreep van Vlaanderen’s Mooiste, was Karel Van Wijnendaele immers dermate wanhopig dat hij zijn wanhoop vertaalde met de bovengestelde woorden. In zijn editoriaal ging hij vervolgens op zoek naar de fundamentele redenen voor het veralgemeende en systematische falen van de Vlaamse wielrenners die volgens hem: “verwijfd en verwaterd waren in kermiskoersen”. In 1951 mocht men zoiets nog ongestraft schrijven… Lees meer…

Petra van Hoeken mogelijk als Chief Risk Officer naar Rabobank

12 februari 2016

De bestuursvoorzitter van Rabobank Wiebe Draijer, heeft er ongewild vanaf begin januari een bijbaan bijgekregen, zijnde Chief Risk Officer. Aan deze serieuze bijbaan schijnt nu binnenkort een einde te komen. Immers, de Raad van Commissarissen heeft het voornemen om Petra van Hoeken te benoemen tot Chief Risk Officer (CRO) en lid van de Raad van Bestuur van Rabobank.  Lees meer…

DNB Meldpunt Misstanden van start…

12 februari 2016

DNB opent vandaag het Meldpunt Misstanden voor professionals in de financiële sector. Met het DNB Meldpunt Misstanden wil DNB een extra ingang bieden om misstanden in de financiële sector te voorkomen of te beëindigen. Professionals in de financiële sector, zoals werknemers, maar ook adviseurs en juridisch dienstverleners kunnen in aanraking komen met vormen van ernstige overtreding van wet- en regelgeving bij een financiële instelling. Denk aan fraude, corruptie, belangenverstrengeling, witwassen en terrorismefinanciering.
Lees meer…

Interne audit functie essentieel onderdeel van risicobeheersing

12 februari 2016

De Monitoring Commissie Corporate Governance onderkent in haar voorstellen omtrent de aanpassing van de Nederlandse Corporate Governance Code dat de interne auditfunctie een essentieel onderdeel is van de risicobeheersing. Het Instituut van Internal Auditors (IIA) is verheugd dat in het voorgestelde principe 1.3 duidelijk wordt verankerd dat het beoordelen van de effectiviteit van de risicobeheersings- en controlesystemen een kerntaak is van de internal audit functie. Lees meer…

Willem Vermeend speciale afgezant voor FinTech-sector

10 februari 2016

Oud-minister Willem Vermeend gaat de FinTech-sector in Nederland verder vooruit helpen. Vermeend, internetondernemer en hoogleraar Economie 4.0, gaat als speciale afgezant de schakel vormen tussen de FinTech-sector, de overheid, het bedrijfsleven en de toezichthouders. Hij gaat proberen problemen voor technologische bedrijven in de financiële sector op te lossen en gaat Nederland op de kaart zetten als centrum van financiële vernieuwing.
Lees meer…

Rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan

08 februari 2016

Stefan Duchateau
Het was de afgelopen weken allesbehalve een pretje om op de financiële markten rond te waren. In historisch perspectief stelt het allemaal niet zo heel veel voor, maar toch voelen zulke neerwaartse schokken telkens weer zeer onaangenaam aan en er blijft steeds wat twijfel hangen over de compenserende herstelbeweging die onvermijdelijk ooit zal volgen. Schrijvers van doemscenario’s genieten nu ten volle van de aandacht die ze in de schoot geworpen krijgen en baseren hun verhaal momenteel op een implosie van de Chinese economie, de toegenomen kansen op een recessie in de Verenigde Staten en de volledige instorting van de olieprijzen.
Lees meer…

Klein leed in Wassenaar

05 februari 2016

Een particulier die zelf zijn Wassenaarse villa van asbest heeft ontdaan, heeft van de Haagse rechtbank een taakstraf gekregen van 200 uur of drie maanden celstraf. Niet alleen heeft hij zichzelf in gevaar gebracht met deze werkwijze, maar ook andere mensen die in het huis werkten. Tevens werd door de rechtbank valsheid in geschrifte bewezen.
Lees meer…