Nederlaag Belastingdienst

03 februari 2015

De Nederlandse Belastingdienst heeft een gevoelige nederlaag geleden in de rechtszaak die de erven van een zwartspaarder hadden aangespannen. In dit verband had de President van de rechtbank Arnhem zich ook al tegen het Ministerie van Financiën gekeerd met een officiële aangifte, omdat het ministerie de naam van de tipgever niet wenste te noemen, ondanks de oproep van de rechter. Lees meer…

Bescherm ondernemers, maak “kennelijk onbehoorlijk bankieren” strafbaar

03 februari 2015
Kennisbank

Nils de Heer
Dit manifest heeft slechts één doel voor ogen. Het beschermen van de financiële, maatschappelijke en emotionele belangen van ondernemers. De opstellers en ondertekenaars willen een pakket onderling samenhangende maatregelen, suggesties en aanbevelingen aanbieden aan onze bewindslieden en volksvertegenwoordigers. Hiermee hopen wij in de (nabije) toekomst ondernemers te kunnen vrijwaren van mis-matching verkoop van derivaten als Interest Rate Swaps, eenzijdig opgelegde rente opslagen en willekeur in de dienstverlening van banken. Lees meer…

Compliance en Ordina

27 januari 2015
Kennisbank

Michel Klompmaker
Recentelijk publiceerde Ordina de bevindingen van het afgeronde onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden bij aanbestedingen en opdrachten van de overheid. In de bevindingen van het onderzoek, uitgevoerd door het advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek, worden acht cases beschreven.
Lees meer…

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Anything goes! *

26 januari 2015

Bij dergelijke zeldzame momenten moet je even blijven stilstaan: alles stijgt … (bijna alles, toch). Obligatiekoersen worden verder opgejaagd door het QE-programma van de ECB, de negatieve inflatieverwachtingen en de afnemende vrees voor een implosie van de eurozone. De aandelenmarkten geraken steeds meer opgewonden door het vooruitzicht van hogere bedrijfswinsten in een context van blijvend lage rente en afnemende risico aversie. De dollar klimt door de verwachte toename van het renteverschil met de eurozone. Chinese aandelen zetten hun spectaculaire herstel voort, terwijl zelfs de olieprijs weer wat terrein wint, (onterecht) anticiperend op interne politieke veranderingen na de troonwissel in Saudi-Arabië. Tussen al die opwaarts gedreven investeringsklassen zal er ongetwijfeld wel een financiële zeepbel verscholen gaan, maar dat lijkt de pret momenteel niet te kunnen bederven. Wij zetten even enkele zeepbelkandidaten voor u op een rijtje.   Lees meer…

Mario Draghi schoudert de bazooka met historisch QE-programma

24 januari 2015
Kennisbank

Nils de Heer
Het spreekt voor zich dat tijden veranderen. Ten tijde van het oversteken van de rivier Rubicon, vermoedelijk op 10 januari 49 v.C. sprak Julius Caesar de legendarische woorden: `Alea iacta est´, ofwel de teerling is geworpen. ECB-president Mario Draghi schouderde volgens diverse economen de bazooka, toen hij in zijn persconferentie op 22 januari 2015 het eerste QE-programma in de geschiedenis van de ECB bekend maakte. Ruim twintig eeuwen later werpt Draghi opnieuw `de teerling´. Ook voor de ECB is er nu immers na deze langverwachte aankondiging geen weg meer terug.
Lees meer…

Overname VirtualCC

23 januari 2015

@Ventures Investments, zusteronderneming van HeadFirst, neemt een meerderheidsbelang van 70% in the Virtual Consulting Company BV – VirtualCC. Door de samenwerking wordt het dienstenpakket van de groep versterkt en een stap gezet in de levering van hoogwaardige consulting- en managementdiensten. Lees meer…

Vastbesloten Draghi gaat weer voor inflatie

22 januari 2015

Zojuist maakte Mario Draghi bekend dat de ECB tot september 2016 staatsobligaties gaat opkopen tot een bedrag van ruim 1.100 miljard euro, met een tempo van ongeveer  60 miljard per maand. Dit alles om de economie aan te wakkeren, en de dreigende deflatie te pareren. Duidelijk laat de ECB merken dat zij bewust gaat aansturen op inflatiecijfers die weer in de buurt van de twee procent moeten uitkomen. Sommige marktpartijen reageerden enthousiast, met “Draghi heeft geleverd….”

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Blaffende Grieken bijten niet

18 januari 2015

Leid uit deze titel niet te snel af dat wij ons laatdunkend willen uitdrukken over de verzuchtingen van de Griekse bevolking, die zich nu kristalliseren in de potentiële verkiezingsoverwinning van een extreme partij. Iedere analist die zich boven de obligate ideologische standaarduitspraken van een extreemlinkse partij weet te verheffen, merkt snel dat de groeiende populariteit van de antiregeringspartijen in Griekenland hun draagvlak vinden in de opgehoopte frustratie over het gevoerde beleid. En dat is minder gericht tegen de Europese Trojka (zoals in onze pers meestal naar voren wordt geschoven) maar vooral tegen het feit dat Griekse machthebbers zich in de aanloop van de crisis van 2010 op manifeste wijze wisten te bedienen van de voordelen van de Muntunie, terwijl de huidige regering vooral uitblinkt in het doorschuiven van de nadelen naar andere groepen en het afschermen van de eigen belangen – alleszins in de ogen van een groeiend aantal Griekse kiezers … Lees meer…