Dijsselboem repliceert op kritiek rond CoCo’s

06 november 2015
Kennisbank

De laatste dagen is er enige commotie in Den Haag ontstaan rond de fiscale behandeling van CoCo’s (Contingent Convertibles). Met name het aspect dat ING direct betrokken was bij de wetgeving baarde links en rechts enige verbazing. Op vragen van de Tweede Kamer antwoordde de Nederlandse Minister van Financiën schriftelijk op 5 november 2015. Naast het fiscale aspect kwam ook het aspect staatssteun aan de orde. Al eerder publiceerden wij over CoCo’s op ons platform (zie related items), maar deze brief van de Minister van Financiën vinden wij dermate belangrijk dat we deze hieronder integraal publiceren.      
Lees meer…

Uitspraak in zaak aandeelhouder OAD versus Rabobank

04 november 2015

De rechtbank Midden-Nederland heeft vandaag de vorderingen afgewezen die de aandeelhouder van het OAD-concern heeft ingesteld tegen de Rabobank. De aandeelhouder verwijt de Rabobank dat -door ten onrechte de kredietovereenkomst met het OAD-concern op te zeggen- het faillissement van het OAD-concern is veroorzaakt, en daarmee het waardeloos worden van de aandelen. De aandeelhouder vordert van de Rabobank een vergoeding voor deze waardevermindering van de aandelen.

Lees meer…

Scherpere eisen voor kredietverstrekking in België

02 november 2015

Met ingang van 1 november j.l. is de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) bevoegd voor het verstrekken van vergunningen voor kredietgever en kredietbemiddelaar in de sectoren hypothecair krediet en consumentenkrediet. Het gevolg hiervan is dat alle kredietgevers en kredietbemiddelaars een vergunning of inschrijving dienen aan te vragen bij de FSMA.
Lees meer…

AFM nog niet tevreden over kwaliteit financiële verslaggeving

29 oktober 2015

De kwaliteit van de financiële verslaggeving laat al enkele jaren een stijgende lijn zien, maar die heeft zich in 2015 niet doorgezet. Uit de onderzoeken die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dit jaar heeft gedaan naar de financiële verslaggeving over 2014 van geselecteerde beursgenoteerde ondernemingen, kwamen relatief veel (voorlopige) bevindingen naar voren. De kwaliteit is op onderdelen onvoldoende, vooral wat betreft de naleving van de verslaggevingsregels voor pensioenen.
Lees meer…

Staatssecretaris Mansveld treedt af

28 oktober 2015

De Nederlandse staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, mevrouw W.J. Mansveld, heeft heden, woensdag 28 oktober 2015, Zijne Majesteit de Koning verzocht aan haar ontslag te verlenen als staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. De Koning heeft dit ontslag, op de voordracht van de minister-president, op de meest eervolle wijze verleend, onder dankbetuiging voor de vele gewichtige diensten door de staatssecretaris aan Hem en het Koninkrijk bewezen.
Lees meer…

Inschrijving Risk & Compliance Congres 2016 nu geopend

28 oktober 2015

Het thema van het komende Risk & Compliance Congres 2016 is ‘Impact Internationaal Toezicht’, waarbij veel aandacht zal worden besteed aan IT en datamanagement. Op dit moment werken wij aan het samenstellen van een aansprekend programma met binnenlandse en buitenlandse toezichthouders en andere vooraanstaande sprekers. U kunt zich nu inschrijven voor ons Risk & Compliance Congres 2016 via de speciale congreswebsite.   Lees meer…

Broodje aap uitverkocht!

28 oktober 2015

Stefan Duchateau
Wij zijn dan ook al meer dan tevreden dat de drie pijnpunten waarmee de financiële markten nu al maanden worstelen, eindelijk hun beslag hebben gekregen en zichzelf tot hun ware aard hebben gereduceerd: een (duur uitgevallen) broodjeaapverhaal. De forse beursbewegingen bleken immers totaal niet verantwoord wanneer men de moeite deed om de situatie wat grondiger te analyseren dan de oppervlakkige onheilskreten die liever het populistische gemak opzochten dan naar de ware aard van de onderliggende economische bewegingen te kijken.
Lees meer…