Professor Arjo Klamer: streven naar praktische wijsheid

06 februari 2017

Professor Arjo Klamer was een van de keynote sprekers tijdens het afgelopen Behavioral Risk Congres. Hij is hoogleraar Culturele Economie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en hij sprak over de regels die we kunnen opstellen en over het sturen op naleving daarvan an sich, maar hij benadrukte het feit dat een sterke bedrijfscultuur veel belangrijker is. Een cultuur waarbij feedback via gesprekken mogelijk is en waaruit dan een soort praktische wijsheid ontstaat. Het inzichtelijk maken van gedrag is mogelijk, maar het echt meetbaar maker is moeilijker, aldus Klamer.

  • Wil Houtzager

    Het echt meetbaar maken van gedrag kan wel degelijk. En zonder daar allerlei vragenlijsten voor op mensen los te laten. We leven in het digitale tijdperk waarin er ontzettend veel communicatie digitaal plaatsvindt. Taal is een uitstekende voorspeller van gedrag (semantische analyse). Wij werken reeds met een software oplossing genaamd Behaviour & Performance Analysis waarmee we niet alleen het gedrag in organisaties continu kunnen meten en zichtbaar maken, maar tevens de impact op de bedrijfsresultaten kunnen laten zien van onderliggende gedragspatronen. Vertaald naar cultuur betekent dit dat wij de cultuur continu kunnen volgen en aantonen waar wel/niet de compliance en risk in gevaar zijn. Dat heeft als effect dat veel gerichter en tijdiger kan worden gestuurd op deze aspecten. Overigens blijkt uit onderzoek dat CEO’s en CFO’s de cultuur de belangrijkste driver van toegevoegde waarde vinden. Enerzijds voor wat betreft het bereiken van de gestelde doelen en resultaten, anderzijds voor wat betreft de integriteit van de organisatie (Risk & Compliance). Sturen op een ‘sterke’ cultuur zoals Arjo Klamer betoogt heeft dus ook direct meetbaar een positief effect op de bedrijfsresultaten!

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *