Carin Gorter bedenkt zich…

29 december 2015

De functie van Chief Risk Officer (CRO) bij de Rabobank zal vanaf 1 januari 2016 worden waargenomen door bestuursvoorzitter Wiebe Draijer, omdat de beoogde nieuwe Chief Risk Officer Carin Gorter recentelijk besloot zich terug te trekken.

Bert Bruggink, wiens functie van Chief Financial and Risk Officer (CFRO) wordt gesplitst, legt zijn taken op 31 december 2015 neer. Hij blijft in dienst van Rabobank als adviseur van de Raad van Bestuur. Rabobank maakte op 4 september jongstleden bekend dat Bas Brouwers en Carin Gorter, onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders, zouden worden benoemd tot respectievelijk CFO en CRO. Carin Gorter heeft besloten om haar kandidatuur voor de functie van CRO in te trekken. Dit betekent dat de wervingsprocedure voor een CRO wordt voortgezet.
Carin Gorter: “Gaandeweg de procedure heb ik na een zorgvuldige afweging moeten vaststellen dat het profiel van de functie van CRO van Rabobank in onvoldoende mate aansluit bij mijn specifieke deskundigheid. Ik heb daarop de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Rabobank en de toezichthouders geïnformeerd dat ik niet langer voor de functie beschikbaar ben.”
De voorzitter van de Raad van Commissarissen van Rabobank, Wout Dekker zit natuurlijk met het een en ander in zijn maag, maar stelt evenwel dat: “Wij zijn erg blij met de komst van Bas Brouwers als CFO van Rabobank. De Raad van Commissarissen zag ook uit naar de benoeming van Carin Gorter als CRO. De goedkeuring van haar benoeming door de toezichthouders werd ieder moment verwacht. De Raad van Commissarissen betreurt het zeer dat Carin Gorter er na persoonlijke afweging van afziet om de functie van CRO te aanvaarden, maar respecteert het en wenst haar het allerbeste toe.”Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *