Heft Rabobank de coöperatie op?

20 mei 2015

Open Brief aan de Directeuren en de Leden van de Rabobanken in Nederland:

Wilt u coöperatief blijven bankieren? Wilt u, als bank blijven functioneren als dienstverlener binnen uw plaatselijke en regionale economie? Wilt u het persoonlijke en menselijke aspect aan bankieren behouden?  Als uw antwoord op bovenstaande vragen ‘ja’ is, dan komt deze brief geen dag te laat.

Op 20 mei 2015 (vandaag) is er een centrale kring vergadering van Rabo-top (ledenraden en voorzitters van de raad van commissarissen van de lokale banken) plaatsvinden. Althans, volgens de informatie die ons bereikt heeft. Tijdens deze vergadering zal u verzocht worden in te stemmen met een grote centralisatieslag.  Er zal u voorgehouden worden dat het coöperatief bankieren behouden zal blijven, dat uw functie onaangetast zal zijn, en dat alles in het belang van ‘de klant ‘ gedaan wordt.
Onder luid gejubel zullen de 110 bankvergunningen van de diverse Rabobanken opgaan in 1 vergunning. Onder invloed van de ECB en DNB en Basel 4, is het volgens de Rabobank Nederland nodig om de statutenwijzigingen door te voeren en enkele ‘kleine’ formele wijzigingen te doen.
Dit betekent het einde van coöperatief bankieren in Nederland. Een trend die al een tijdje bezig is. Uw bank zal dan opgaan in Rabobank Nederland en de belangen van uw klanten zullen voortaan door onpersoonlijke, gejuridiseerde, procedures behandeld worden. De term ‘een aandeel in elkaar’ wordt dan heel duidelijk een aandeel van de Rabobank in de belangen van alle hardwerkende mensen die altijd hebben vertrouwd in de persoonlijke aanpak van mensen die ze kennen en met ze co-opereren. De technocratie wint het dan van de menselijkheid. En uiteindelijk maakt het de samenleving individualistisch, competitief en harder.
Ook de ledenvergadering zal gevraagd worden in te stemmen met deze, in onze ogen, dramatische wijzigingen. Het kan zijn dat de CKV en de ledenvergadering vóór stemmen. Met bijbehorende gevolgen in de toekomst. U geeft niet alleen uw bankvergunning weg, nee, u geeft het mooiste aspect van de Rabobank: ‘kleinschalige persoonlijkheid’ op. U geeft het letterlijk op. De grote getallen, schaalvoordelen en Europese regelgeving zullen het einde van de coöperatie betekenen.
En dat terwijl de behoefte in de samenleving naar betrouwbare banken met een menselijk gezicht zo groot is. De Rabobanken hebben in de afgelopen jaren steeds meer hun oren moeten laten hangen naar hetgeen gedicteerd werd vanuit Utrecht. Niet voor niets door enkele journalisten de torens van Hoogmoed en Hebzucht genoemd. Waar ogenschijnlijk vriendelijke mensen u met een glimlach uw eigen doodvonnis willen laten tekenen op de 20e mei 2015.
Wij zijn oprecht betrokken met het lot van 110 Rabobanken, ook al zou u het van ondergetekende wellicht niet direct verwachten. Maar een goed functionerend bankenklimaat, met vele kleine spelers, is essentieel voor al hetgeen Nederland jarenlang tot een prachtig land heeft gemaakt maar waar door megalomaan gedrag van enkele bankiers ons land al jarenlang in een financiële, sociale en culturele crisis verkeert.
Laten wij samenwerken om de coöperatie-structuur en de kleinschaligheid van de Rabobanken te behouden. Wij zouden eerder zeggen: neem het roer weer meer in eigen handen, tijdens de CKV en de ledenvergadering en keer terug naar hetgeen zo mooi begon. Samen, onderling voor elkaar zorgen binnen de samenleving.
Zijn uw Leden al op de hoogte van deze grote wijzigingen? Roept u hen allen op om met spoed naar de ledenvergadering, te komen? Uw ledenvergaderingen zijn toch degenen die binnen uw bank de zeggenschap hebben?
Het kan natuurlijk zijn dat wij er naast zitten, en dat wij de informatie verkeerd hebben begrepen. En dat de kleinschalige bankstructuur mét 110 bankvergunningen gehandhaafd blijft. Ook dan vernemen wij graag.
Behoud het goede!
Hoogachtend,
Mr. S.P.X. HullemanPlaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *