AFM bezorgd over margeverplichtingen

28 mei 2022
Kennisbank

Bestuursvoorzitter Laura van Geest van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) neemt op 1 juni 2022 deel aan het jaarlijkse rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de macro-economische risico’s voor het financiële stelsel. Ook De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau schuiven aan. Het openbare gesprek met de vaste commissie voor Financiën vindt plaats op woensdag 1 juni 2022 van 14.30 tot 16.45 uur in de Thorbeckezaal in de Tweede Kamer. Het wordt ook live uitgezonden via de website van de Tweede Kamer en is later terug te zien via debatgemist.tweedekamer.nl. De aandachtspunten van de AFM zijn bij elkaar gebracht in een notitie die ter voorbereiding naar de Kamer is gestuurd. 
Lees meer…

Photo: https://pixabay.com/

Kinderen in de onlinewereld beter beschermen en mondiger maken

27 mei 2022
Kennisbank

Eind vorige week heeft de Europese Commissie een nieuwe strategie voor een beter internet voor kinderen aangenomen om digitale diensten die geschikt zijn voor bepaalde leeftijden te verbeteren.  Elk kind  moet daarmee online beschermd en gerespecteerd worden. De afgelopen tien jaren zijn de digitale technologie en de manier waarop kinderen deze gebruiken drastisch veranderd. De meeste kinderen gebruiken hun smartphone dagelijks, bijna twee keer zo veel als tien jaar geleden. Ze gebruiken hem deze ook op veel jongere leeftijd. Moderne apparaten bieden veel voordelen: kinderen kunnen ermee met elkaar communiceren en online leren en spelen. Maar er zijn ook risico’s aan verbonden, zoals desinformatie, cyberpesten of schadelijke en illegale inhoud, waartegen kinderen moeten worden beschermd. De nieuwe Europese strategie voor een beter internet voor kinderen is gericht op toegankelijke, aan hun leeftijd aangepaste en informatieve online-inhoud en -diensten die in hun belang zijn.
Lees meer…

Genootschap voor Risicomanagement werkt samen met Risk & Compliance Platform Europe

26 mei 2022

Het Genootschap voor Risicomanagement is onlangs een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met het Risk & Compliance Platform Europe. Met één van de bestuursleden, de heer Bakir Lashkari, hadden we een kort gesprek daarover in Brussel bij het International Risk Congress, dat als thema “Combating Financial Economic Crime” had en dat plaatsvond in het hoofdkantoor van  Euroclear.

Er was al een indirect samenwerkingsverband tussen het Genootschap voor Risicomanagement en het Risk & Compliance Platform Europe via het jaarlijkse Risk & Resilience Festival van de Twente Universiteit.

Faillissement Amsterdam Trade Bank: inmiddels is 95 procent van het gegarandeerde spaargeld uitbetaald

25 mei 2022

De Nederlandsche Bank, afgekort DNB, meldt dat één maand na het faillissement van de Amsterdam Trade Bank inmiddels 95% van het gegarandeerde spaargeld uitgekeerd is aan de gedupeerde rekeninghouders. Ongeveer 80% van alle klanten heeft de vergoeding opgevraagd. Op 24 mei is 635,3 miljoen euro aan vergoedingen uitgekeerd (94,5% van het totale gegarandeerde bedrag) aan 18.121 rekeninghouders (78,1% van alle rekeninghouders). Het percentage reeds uitgekeerde rekeninghouders in Nederland (79,1%) en Duitsland (75,0%) is vergelijkbaar. Voor alle rekeninghouders die nog geen contact hebben opgenomen met DNB geldt dat hun vergoeding beschikbaar blijft. 
Lees meer…

An Gaiser: “Wat mensen niet zeggen is vaak nog belangrijker”

24 mei 2022
Kennisbank

Tijdens het afgelopen International Risk Congres in Brussel bij Euroclear konden we An Gaiser voor de camera krijgen. Zij werd geïnterviewd door onze presentator / moderator Dina-Perla Portnaar. An Gaiser is expert op het gebied van non-verbale communicatie, houdt zich bezig met met Soft Controls en risicomanagement en onderzoekt het inzicht in belangen en motieven. Waar komt bepaald gedrag vandaan?  Wat kunnen we concluderen als we het gesprek beëindigd hebben? Niet alleen het keiharde fact finding, het wat dus, maar ook het hoe is belangrijk, want soms is de informatie die mensen bewust of onbewust achterhouden van belang. Haar doel is om ervoor te zorgen dat teams beter met elkaar gaan samenwerken. An Gaiser zal als keynote gaan spreken op het Behavioral Risk Congres 2022 einde dit jaar. Als voorlopige datum daarvoor staat 1 december in de boeken.

Lees meer…

Bots for Humanity in de bres voor goede doelen via cryptocurrencies…

23 mei 2022

Voor zover bekend is het nu mogelijk om voor het eerst een goed doel te financieren via cryptocurrency. Bots for Humanity en DemaTrading maken giften via trading bots mogelijk. De bots gaan op het platform met de donaties aan de slag. Door op strategische momenten op de cryptocurrency markt te kopen en te verkopen, maakt de trade bot winst voor het goede doel en de donateurs, aldus de oprichters Reint Tiggelaar en Demian Voorhagen. Bots for Humanity start nu met een pilot, waarbij vijftig tot honderd mensen €100 of meer op hun account kunnen zetten. Daar blijft het bedrag zitten. De donateur levert de API-sleutels aan en DemaTrading gaat voor de betrokkenen handelen op hun eigen account. De bot wordt aan het account gekoppeld, waarna er gehandeld wordt en aan alle partijen uitgekeerd kan worden. DemaTrading doneert de helft van de omzet – namens de donateur – aan stichting Bots for Humanity. De stichting zal hiermee – naast de kosten dekken, vooral bijdragen aan het goede doel. Voorlopig kiest Bots for Humanity goede doelen in Nederland uit, zodat het geld makkelijker zichtbare resultaten kan opleveren en impact kan maken.
Lees meer…

Balans van De Nederlandsche Bank inmiddels naar 510 miljard euro…

20 mei 2022
Kennisbank

Commerciële banken sluiten elk jaar af met ofwel winst of verlies, maar hoe zit dat eigenlijk met een centrale bank? En wat gebeurt er als die centrale bank winst maakt, of als er – onverhoopt – verlies is? Houdt ze dan buffers aan om verliezen op te vangen? En wat staat er na 23 jaar euro onder de streep? De Nederlandsche Bank, afgekort DNB, gaf onlangs inzicht in hoe de ontwikkeling is geweest. Enkele opmerkelijke details zijn dat sinds de invoering van de euro (in 1999) DNB in totaal 22,6 miljard euro winst gemaakt heeft, waarvan 16,2 miljard euro is uitgekeerd in de vorm van dividend aan de Nederlandse Staat en dat inmiddels het balanstotaal gestegen is naar maar liefst 510 miljard euro.  Lees meer…

Wat de nieuwe Due Dilligence wetgeving voor mensenrechten en milieu betekent voor uw organisatie

18 mei 2022
Kennisbank

Lise Alm

De Nederlandse overheid kondigde eind 2021 plannen aan voor de invoering van een nieuwe Due Dilligence wet voor mensenrechten en milieu. Duurzaamheid wordt met de dag meer mainstream, en daarmee worden zaken zoals mensenrechten en milieu Due Diligence ook steeds meer gemeengoed. Het grote aantal leveranciers, fabrikanten en distributeurs dat bij wereldwijde productieprocessen is betrokken, maakt het moeilijk om na te gaan wie er precies voor wie werkt en onder welke omstandigheden. Om mogelijke vergaande schendingen van mensenrechten, zoals kinderarbeid en gevaarlijke werkomstandigheden, te voorkomen nemen steeds meer bedrijven hun verantwoordelijkheid door Human Rights and Environmental Due Diligence (HREDD) risicoanalyses uit te voeren. Zo proberen zij de negatieve impact van hun toevoerketen op mensenrechten en milieu te identificeren, terug te dringen en te voorkomen. Lees meer…

In de touwen, maar nog lang niet verloren

16 mei 2022

Stefan Duchateau

Opgezweept door onheilstijdingen over de nakende evolutie van de inflatie-indicatoren sloeg een paniekerige meute beleggers vorige week een bres in haar eigen verdedigingsgordel, die tot dan relatief goed had standgehouden. De aandelenmarkten hadden de geopolitieke spanningen, de dreigende inflatie-indicatoren en het oorlogsgeweld redelijk goed verteerd maar moesten de afgelopen dagen toch enkele mokerslagen incasseren nadat er verregaande onrust was ontstaan over het toekomstige rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank. De al te doorzichtige pogingen van Fed-voorzitter Powell om toekomstige renteverhogingen met reuzenstappen van 75 basispunten uit de hoofden van beleggers te praten, leidden de volgende beursdag tot een zware afstraffing. Het wantrouwen in de Amerikaanse centrale bank is nog verder toegenomen en dat heeft veel te maken met de profileringsdrang van sommige Fed-gouverneurs, die met straffe uitspraken hengelen naar aandacht in de pers. Dat de Fed-voorzitter hen in het openbaar moest terugfluiten, ruikt naar paniek en duidt op interne muiterij en onenigheid over het te voeren beleid.

Lees meer…

Eindrapport sancties bekendgemaakt…

13 mei 2022
Kennisbank

Vandaag, vrijdag de dertiende, heeft de heer Stef Blok zijn eindrapport overhandigd aan minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Hierin staan zijn bevindingen van de afgelopen weken en aanbevelingen voor de langere termijn. De belangrijkste conclusie is dat er een verbeterslag nodig is in de handhaving van en het toezicht op de sancties. Tegelijkertijd is er geen aanwijzing dat er zaken gemist zijn in de bevriezingen van tegoeden van personen en entiteiten die op de sanctielijst staan. Het eindrapport wordt naar de Tweede Kamer gestuurd. Vanwege de omvang van de sancties tegen Rusland, raken deze vrijwel alle sectoren van de economie en zijn er veel ministeries, marktpartijen en uitvoerende diensten betrokken. De heer Blok heeft als nationale coördinator een aantal aanbevelingen op verschillende terreinen gedaan.

Lees meer…