Henri Hensen

Henri Hensen

Beëdigd informaticadeskundige en bestuurder Software Borg Stichting

IT-gereedschap voor Risk & Compliance Professionals

17 september 2021

Informatiesystemen zijn voor organisaties vandaag de dag onmisbaar. Dan is het toch opmerkelijk dat nota bene in het huidige informatietijdperk het bij veel gebruikers ontbreekt aan algemene kennis over informatiesystemen. Ik noem enkele voorbeelden. Er wordt veel door specialisten over software gesproken in vaktaal. Maar hoeveel betrokkenen weten nu precies wat software is, hoe het is samengesteld, wat de verschillen zijn in programmeertalen en hoe het zit met hulpsoftware, operating systems en met het risicobesef? Voor IT geldt de ijzeren waarheid dat elk product een voorkant en een achterkant heeft. Dus tegenover de vele voordelen staan helaas ook nadelen. In veel situaties worden alleen de voordelen benadrukt, dat helpt de gebruikers niet. En hoe zit het met het Auteursrecht? Op software rust auteursrecht. Dat zorgt niet alleen voor zegeningen, ook voor zorgen. Bij wie rust het intellectuele eigendom (IE)? Is dat een natuurlijke persoon of een rechtspersoon? Of is er misschien sprake van gedeelde eigendom? En rust er pandrecht op de software? Wat weet een softwarehouse van auteursrecht? Lees meer…

Personalia

Ed Jansen

Organisatie adviseur, Certified Public Controller en Accountant in Business
Zijn deskundigheid betreft de gebieden governance, bestuurlijke informatieverzorging, internal control, bedrijfsvoering, evaluaties en toezicht.
Personalia

Frank Staelens

Managing Director Whistleblowing Management
Voor diensten en technologie die garant staan voor een compliant aanpak van de nieuwe Europese klokkenluidersregels.
Personalia

Jethro Vrouwenfelder

Partner EBBEN Partners, expert op het gebied van forensisch onderzoek
Ervaren fraudeonderzoeker en tevens bestuurslid van het IFFC, Institute for Financial Crime.
Personalia

Selvi Lajqi

Co-Founder The Talent Inn voor Audit, Risk, Finance, Compliance en Data professionals
Selvi is verantwoordelijk voor hét portaal voor Audit, Risk, Finance, Compliance en Data professionals waar job matching verder gaat dan alleen het klassieke cv.

Whitepaper

Regulatory Technology

Regulatory Technology in de lift

16 september 2021

 

Ongeveer twintig procent van het bankpersoneel houdt zich tegenwoordig bezig met het detecteren van geldstromen in het kader van het bestrijden van financieel economische criminaliteit en terrorismebestrijding. In Nederland zijn dat er inmiddels al meer dan dat er wijkagenten zijn. De bureaucratie die banken hebben moeten optuigen om te voldoen aan wet- en regelgeving op dit gebied heeft haar grens bereikt. Het inzetten van Regtech, Regulatory Technology, is noodzakelijk geworden.

Regtech onderscheidt zich van traditionele compliance oplossingen door onder andere cloud-based technologie, die wordt ondersteund door kunstmatige intelligentie en blockchain.

Wilt u meer weten daarover? Download dan nu gratis deze white paper, met als ondertitel “Van compliance als afterthought naar onderscheidend vermogen”.

Lees meer…

Dagvoorzitter Caroline Raat spreekt zich uit

15 september 2021

Als eerste mocht dagvoorzitter Caroline Raat haar verhaal doen voor Risk & Compliance TV op donderdag 2 september 2021. Ze sprak zich uit over integriteit. Moderator was Dina-Perla Portnaar en de locatie was het dakterras van Pathé Leidsche Rijn Utrecht. Caroline Raat was dagvoorzitter van het Lustrum Behavioral Risk Congres 2021, met als thema “Innovatief Toezicht & Tools”. Het werd een boeiend gesprek over toezicht, bestuursrecht en integriteit. Het thema van het Behavioral Risk Congres 2022 is inmiddels vastgesteld, namelijk integriteit. Caroline Raat zal daar als één van de keynotes een inhoudelijke bijdrage leveren.

Copyright 2021 Risk & Compliance Platform Europe.

Het blijft aanmodderen met de kennis van financiële instellingen over haar eigen klanten

14 september 2021
Kennisbank

Michel Klompmaker

Het is inmiddels een bekend verschijnsel geworden. De angst voor hoge boetes door de toezichthouders is een beetje doorgeslagen bij sommige financiële instellingen. We proberen dat een beetje in perspectief te plaatsen. Aan de ene kant is het logisch dat financiële instellingen zoveel mogelijk ‘dubieuze’ partijen buiten de deur willen houden, omdat zij niet graag achteraf geconfronteerd willen worden met gaten in hun eigen klant acceptatie systemen, waar mogelijk criminele geldstromen hun weg kunnen vinden die in strijd zijn met onder andere de geldende wetgeving ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat de klant van de financiële instellingen steeds verder af is komen te staan van de mensen, accountmanagers en directeuren van het lokale bankkantoor. Soms wordt de rechter erbij gesleept als de klant echt het gevoel heeft dat er ten onrechte een beroep wordt gedaan op wet- en regelgeving om hem buiten te sluiten van het financiële systeem, met alle nare gevolgen van dien. Zo is onlangs de Rabobank teruggefloten door de rechter in verband met het opzeggen van een bankrelatie. Het vonnis van de Rechtbank Amsterdam in deze zaak vindt u hieronder. De sluiting van de vele duizenden bankkantoren is er natuurlijk debet aan dat de bank het merendeel van haar klanten helemaal niet kent. De computer wel. Misschien een idee om wat fietsen aan te schaffen voor accountmanagers van de bank om eens met wat klanten ter plaatse te gaan praten?    

Lees meer…

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Zwakkere conjunctuur, sterkere beurzen

13 september 2021

De werkgelegenheidscijfers die begin september in de USA werden gepubliceerd ontgoochelden over gans de lijn. De Amerikaanse economie slaagde er slechts in om 235.000 nieuwe banen te creëren, terwijl er 725.000 eenheden in het vooruitzicht waren gesteld. Het teleurstellende cijfer wordt in verband gebracht met het succes van de Deltavariant van het virus en – zij het in mindere mate – met een aarzelende houding van potentiële kandidaten bij de invulling van de vacatures, die twijfelen tussen het aanvaarden van een nieuwe betrekking en het behoud van hun sociale uitkering. Na een korte dip recupereerden de aandelenmarkten echter vrij snel. Als de terugval in werkgelegenheid inderdaad toe te schrijven viel aan beide factoren, dan is er meteen ook een oplossing in zicht. Van de nieuwe COVID-variant werd immers verwacht dat het aantal infecties in de VS een piekwaarde zou bereiken tijdens de laatste week van augustus, naar analogie met het verloop in Europa waar het gemuteerde virus een maand eerder zijn (voorlopige?) piekwaarden liet optekenen. Lees meer…

Regulatory Compliance is booming

10 september 2021

Naar inschatting van de Nederlandse Vereniging van Banken wordt er jaarlijks meer dan € 1 miljard besteed aan Regulatory Compliance en werken er dagelijks 8.000 bankmedewerkers aan het voorkomen van financiële criminaliteit. Ter referentie: dat is meer dan twee keer het aantal wijkagenten in Nederland. De spraakmakende megaboetes uit het nieuws hebben Regulatory Compliance actueler gemaakt dan ooit. Op 30 september aanstaande is er een webinar van 12.30 – 13.30 uur dat hier nader op ingaat met Esmé Bosma en Adriaan Hoogduijn als sprekers.
Lees meer…

Photo: 18-01-2018, amsterdam, ict recht, Partners Arnoud Engelfriet en Steven Ras foto en copyright leonard faustle

Arnoud Engelfriet: “Wij gaan de juridische markt innoveren en efficiënter maken”

09 september 2021
Kennisbank

Michel Klompmaker

Onlangs spraken we met Arnoud Engelfriet in hartje Amsterdam over legal tech oplossing Lynn Legal. Lynn Legal is eigenlijk een soort kruising tussen een moderne IT onderneming een juridisch adviesbureau. Oprichters Arnoud Engelfriet en Steven Ras (foto van links naar rechts)  zijn ervan overtuigd dat juridische processen intuïtiever en doelmatige ingericht kunnen worden dankzij de toepassing van moderne technologie. Hun lawyerbots hebben al meer dan 14.000 NDA’s gereviewd en sinds begin van dit jaar 2021 al meer dan 1.000 verwerkersovereenkomsten. In totaal zijn meer dan 50.000 juridische problemen gespot en verholpen. We spraken met Arnoud over de achtergrond, het heden en de toekomst.

Lees meer…

Ken van Ierlant apetrots op zijn eerste boek

08 september 2021
Kennisbank

Michel Klompmaker

Afgelopen vrijdag in de namiddag werd officieel het eerste boek van Ken van Ierlant en Fiona van Maanen gelanceerd bij De Clercq Advocaten en Notariaat in Leiden. De titel van het boek is Datawaardecreatie, met als ondertitel “Zo verdien je geld in het digitale tijdperk”.  Verschillende externe auteurs hebben een inhoudelijke bijdrage geleverd zoals Ernst Jan Louwers, Natascha van Duuren, Ron Brummans, Adjiedj Bakas en Jolanda ter Maten om er enkelen te noemen. Het boek gaat over data, en hoe ermee om te gaan. De verschillende auteurs geven elk vanuit hun eigen discipline de visie over digitale transformatie 4.0 en dit leidt tot verrassende inzichten, met als gevolg dat bij sommige ondernemers hun eigen ondernemersvisie op zijn kop komt te staan. Een groot pluspunt is, met alle respect voor de wetenschap, dat het niet vanuit een wetenschappelijke invalshoek is geschreven, maar gewoon vanuit de praktijk. En gelukkig ook rekeninghoudende met de juridische aspecten. Trendwatcher Adjiedj Bakas was een van sprekers bij de lancering en hij bracht dat als vanouds met de nodige humor, onder andere over homo’s en de islam. Lees meer…

Het Grote Professorendebat was het hoogtepunt van het Lustrum Behavioral Risk Congres

07 september 2021

Afgelopen donderdag, 2 september jongstleden vond het Lustrum Behavioral Risk Congres plaats in Pathé Leidsche Rijn Utrecht met als thema “Innovatief Toezicht & Tools”, met een aantal vooraanstaande keynotes en presentaties vanuit de praktijk. Aan het einde van de namiddag wachtte de primeur: Het Grote Professorendebat, met als thema “Innovatief Toezicht & Tools”. Dit was volgens de meer dan 130 aanwezigen het absolute inhoudelijke hoogtepunt van het Congres van dit honderd procent fysieke Congres dat voldeed aan de geldende maatregelen inzake corona.
Lees meer…

Beleggen in vastgoed in tijden van COVID-19 niet plat voor Corum

06 september 2021

Investeren in vastgoed in deze rare tijd met negatieve rentes, financiële onzekerheden en sterk stijgende prijzen van het onroerend goed in Nederland is voor sommige investeerders met een korte termijn visie erg lucratief. Maar hoe zit het met de serieuzere beleggers met een lange termijn visie? Onlangs kwamen we Corum Investments tegen, als onderdeel van de Franse Corum groep. De groep is gespecialiseerd in vastgoedbeleggingen voor particuliere en institutionele klanten en is met nadruk volledig onafhankelijk van verzekeraars en banken. Het fonds beheert bijna 4 miljard euro aan investeringen, voor meer dan 60.000 aandeelhouders. Het hoofdkantoor is gevestigd in Parijs en de groep valt onder Franse toezichthouder AMF, met goedkeuring GP-11000012. We spraken onlangs over vastgoedbeleggen met de in Nederland gevestigde Anna-Larisa Snijders, Fundraising Manager bij Corum.
Lees meer…