Compilatie Lustrum Behavioral Risk Congres 2021

19 oktober 2021
Kennisbank

Op donderdag 2 september jongstleden vond in Pathé Leidsche Rijn Utrecht het Lustrum Behavioral Risk Congres plaats met als thema “Innovatief Toezicht & Tools” onder leiding van dagvoorzitter Caroline Raat. Buiten voor de ingang werd gecheckt of de deelnemers gevaccineerd waren casu quo negatief getest op corona. Eenmaal binnen kon de (inmiddels afgeschafte) anderhalve meter maatregel worden losgelaten, hetgeen de interactiviteit tussen sprekers en bezoekers ten goede kwam. Het supergrote bioscoopscherm was voor veel bezoekers een aangename verrassing! Zo’n 130 deelnemers waren aanwezig en als afsluiter van het programma vond als primeur Het Grote Professorendebat plaats met 5 professoren. Van dit Grote Professorendebat wordt een aparte video compilatie gemaakt.   Lees meer…

Personalia

Frank Staelens

Managing Director Whistleblowing Management
Voor diensten en technologie die garant staan voor een compliant aanpak van de nieuwe Europese klokkenluidersregels.
Personalia

Ron Brummans

Executive Coach
Persoonlijke ontwikkeling vanuit zelfbewustzijn en zichtbaar in woord en gedrag is de focus van Ron.
Personalia

Jethro Vrouwenfelder

Partner EBBEN Partners, expert op het gebied van forensisch onderzoek
Ervaren fraudeonderzoeker en tevens bestuurslid van het IFFC, Institute for Financial Crime.
Personalia

Ed Jansen

Organisatie adviseur, Certified Public Controller en Accountant in Business
Zijn deskundigheid betreft de gebieden governance, bestuurlijke informatieverzorging, internal control, bedrijfsvoering, evaluaties en toezicht.
Personalia

Selvi Lajqi

Co-Founder The Talent Inn voor Audit, Risk, Finance, Compliance en Data professionals
Selvi is verantwoordelijk voor hét portaal voor Audit, Risk, Finance, Compliance en Data professionals waar job matching verder gaat dan alleen het klassieke cv.

Samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouders in het leven geroepen

18 oktober 2021
Kennisbank

Zojuist is bekendgemaakt dat de volgende Nederlandse toezichthouders met het oog op het versterken van het toezicht op digitale activiteiten meer met elkaar gaan samenwerken.  Het gaat daarbij om  de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Commissariaat voor de Media gaan intensiever samenwerken om zo het toezicht op digitale activiteiten te versterken. Daarom zijn ze het Samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouders (SDT) gestart.  Lees meer…

Henri Hensen

Henri Hensen

Beëdigd informaticadeskundige en bestuurder Software Borg Stichting

Het begin van IT-continuïteit

17 oktober 2021

Er is ontzettend veel aandacht voor de veiligheid van informatiesystemen. Dat wordt mede veroorzaakt door de gruwelverhalen over ransomware. Maar dat is, hoe gruwelijk ook, natuurlijk het topje van de ijsberg. Er zijn veel meer en ook op veel vlakken heel basale risico’s die met enig denkwerk goed zijn weg te nemen. Daar is geen Rocket Science voor nodig. Zo is er al veel te winnen door bij veel processen in de IT-sfeer goed na te denken over het begin. Denkt u bijvoorbeeld aan de offerteaanvraag of de aanbestedingsprocedure. Het is vrij zeker dat wat je niet vraagt, je ook niet krijgt. Dat geldt ook voor het controledossier van de accountant. Die moet beroepshalve aandacht besteden aan de continuïteit van de informatiesystemen van zijn klanten. Maar wat legt hij eigenlijk vast over die informatiesystemen? Ook hier is het begin van groot belang. Er moet in het controledossier een inventarislijst komen van alle software die een cliënt gebruikt. Alleen al door die in te vullen kan de accountant aantonen dat hij aandacht heeft besteed aan het onderwerp continuïteit van het informatiesysteem. Lees meer…

Photo: Businessman in office signing contract, document or legal papers.

AFM verkennend onderzoek RvC’s OOB-accountantsorganisaties

14 oktober 2021

Uit een verkennend onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt dat de Raden van Commissarissen van OOB-accountantsorganisaties wel degelijk impact hebben op de randvoorwaarden voor kwaliteit en verkleinen zo mogelijk kwetsbaarheden in de structuur van de accountancysector. De mate waarin verschilt per RvC, mede door uitdagingen in het besturingsmodel. 
Lees meer…

VCO bestuur kan nu weer een actievere rol gaan spelen

13 oktober 2021

De coronapandemie is bepaald niet bevorderlijk geweest voor de VCO, de vereniging van Compliance Professionals, aldus Frank van Geel, bestuurslid van de VCO. Hij was een van de sprekers tijdens het afgelopen Lustrum Behavioral Risk Congres, waar we hem na afloop even voor de camera mochten halen op het dak van Pathé Leidsche Rijn Utrecht. De plannen van het nieuwe VCO bestuur moesten noodgedwongen  aangepast worden, naar meer virtuele bijeenkomsten. Maar het bestuur is vastbesloten om daar waar mogelijk weer meer live bijeenkomsten te gaan organiseren voor en door de leden, zoals dat hoort bij een vereniging. Lees meer…

TikTok: Schadeclaim ingediend door twee stichtingen kan ongeldig zijn

12 oktober 2021
Kennisbank

Twee van de drie stichtingen die schadeclaims hebben ingediend tegen TikTok hebben mogelijk een ongeldige claim. De advocaten van TikTok geven aan dat de stichtingen zich niet hebben gehouden aan wettelijke termijnen. Het risico bestaat dat de twee stichtingen hun zaak niet kunnen voortzetten. Alleen de claim van stichting SOMI voldoet aan de wettelijke vereisten. Nadat stichting SOMI TikTok in juni dagvaardde voor een bedrag van 1,4 miljard euro vanwege grootschalige schendingen van de privacy van kinderen door de sociale videodienst, dienden ook de stichting Take Back Your Privacy (gesteund door de Consumentenbond) en de stichting Massaschade & Consument schadeclaims in. De twee zaken zijn grotendeels gelijk aan de zaak die SOMI startte. De drie zaken worden nu tegelijkertijd behandeld door de rechtbank. Lees meer…

Van Burning Man tot Metaverse, de digitale wereld gaat nu echt beginnen…

11 oktober 2021
Kennisbank

Hans Timmerman

In 1986 werd een vreugdevuur ter viering van de zonnewende georganiseerd op Baker Beach in San Francisco. Een grote pop – de Wicker Man – van wilgenhout werd in brand gestoken en er werd feest gevierd. Het feestvuur op het strand werd in 1990 verboden, maar gelijkertijd werd een soortgelijk evenement gevierd in Black Rock Desert in Nevada. De deelnemers omschreven het feest als een ‘experimentele samenleving met radicale zelfuiting en radicale zelfvoorziening’. Een gemeenschap ontstaat waar iedereen welkom is ongeacht ras of afkomst en iedereen zichzelf kan zijn. In 1991 werd het eerste legale Burning Man event gehouden van de laatste maandag van augustus tot de eerste maandag in september, de dag van de arbeid in de VS. Het event sluit af met het feestelijk verbranden van Wicker Man. De ‘stad’ die die week ontstaat heet Black Rock City en heeft een karakteristieke C-vorm rond de Wicker Man, met radialen en cirkelvormige straten eromheen. Straten hebben themakampen met elk een eigen thema. Na afloop ruimen de bezoekers alles op, pakken het in en nemen het mee. Het event wordt georganiseerd door vrijwilligers. Ook in Nederland is een Burning Man organisatie.
Lees meer…

Twee bevlogen onderzoeksters over Soft Controls aan het woord

08 oktober 2021
Kennisbank

Tijdens het afgelopen Lustrum Behavioral Risk Congres verzorgden Maaike Lycklama à Nijeholt samen met Desiree Meurs de keynote over de rol van Soft Controls bij innovatief toezicht. Na afloop had Dina-Perla Portnaar het nagesprek met beide dames voor de camera van RiskCompliance TV.

Maaike is vanaf juni 2021 Lector Finance & Business Innovation bij het Kenniscentrum Business Innovation van de Hogeschool Rotterdam en zij doet veel onderzoek naar Soft Controls. Desiree is vanaf 2016 betrokken als hoofdonderzoeker op het onderzoeksproject Soft Controls dat de Hogeschool Rotterdam samen met de Hogeschool van Amsterdam uitvoert.

Lees meer…

Adriaan Hoogduijn: “Slimme inzet van Regulatory Technology helpt FinTechs om traditionele financials de loef af te steken”

07 oktober 2021
Kennisbank

Michel Klompmaker

We spraken onlangs met Adriaan Hoogduijn, COO van Hyarchis, een RegTech partij die dertig jaar geleden haar oorsprong vond in Nederland, maar inmiddels ook daarbuiten actief is. Dit laatste vooral in België, Duitsland en in het Verenigd Koninkrijk, maar ook in Litouwen waar het bedrijf een kantoor heeft met 35 medewerkers. We spraken met Adriaan over Regulatory Compliance en de stormachtige ontwikkeling van dit vakgebied. De Financial Services Industry is in de laatste jaren geconfronteerd met sterk toenemende wet- en regelgeving. De in het oog springende miljoenenboetes die zijn opgelegd aan enkele grootbanken vormen daarbij een afschrikwekkend voorbeeld.
Lees meer…

Tames Rietdijk over BusinessForensics

06 oktober 2021

Tijdens het afgelopen Lustrum Behavioral Risk Congres 2021 in Utrecht hadden we een kort gesprek met Tames Rietdijk, één van de oprichters van BusinessForensics. BusinessForesics houdt zich bezig met Client Risk Intelligence. Zijn we bekend met alle operationele en integriteitsrisico’s? Zijn we in staat om alle compliance en integriteitsrisico’s in één systeem onder te brengen dat SIRA of ORS ondersteunt? En, hoe was het elf jaar geleden toen het bedrijf mede door Tames werd opgericht?  En hoe staat het bedrijf er nu voor, na de overname door het Duitse Cleversoft GmbH?

Lees meer…