UWV krijgt tik op de vingers van Autoriteit Persoonsgegevens na inzet algoritmes

08 december 2023
Kennisbank

De Autoriteit Persoonsgegevens, afgekort AP, gaat erop toezien dat het UWV herstelmaatregelen neemt richting een grote groep mensen met een uitkering. Het UWV volgde tot begin dit jaar op illegale wijze het online gedrag van mensen met een WW-uitkering. Het UWV heeft onlangs aan de AP toegezegd de zaak te zullen rechtzetten. Bij de uitvoering hiervan houdt de AP nadrukkelijk de vinger aan de pols. Concreet betekent dit nu onder meer dat het UWV in 703 gevallen nagaat of mensen ten onrechte zijn gekort op hun uitkering, of dat mensen ten onrechte een boete hebben gekregen. Lees meer…

Reeks maatregelen om de rechten van EU-burgers te versterken

07 december 2023
Kennisbank

Andermaal toeval? Op de dag na de verkiezingen voor de Tweede Kamer in Nederland werd bekendgemaakt dat de EU de Schengen akkoorden versterkt gaat doorpakken.  Gisteren, 6 december werd bekendgemaakt dat er een reeks maatregelen aankomt om de rechten van EU-burgers te versterken. Allebei issues die niet hoog op de agenda staan van de winnaar van de verkiezingen, in casu de heer Geert Wilders, die nogal wat bedenkingen heeft over Europa. Het Europees burgerschap is evenwel een van de belangrijkste resultaten van de EU. Ter gelegenheid van de 30e verjaardag van het Europees burgerschap presenteerde de Europese Commissie gisteren een pakket maatregelen om de EU burgerschapsrechten in de hele Unie te versterken. Personen met de nationaliteit van een EU-lidstaat genieten een reeks rechten en voordelen die verschillen van de rechten die verbonden zijn aan de nationaliteit van een specifieke lidstaat, waaronder het recht op vrij verkeer, consulaire bescherming en actieve deelname aan democratische processen. Lees meer…

Hans Timmerman

Hans Timmerman

IT kenner en trendwatcher

Zeven ontwikkelingen die er toe doen

06 december 2023

Ik volg al enkele jaren econ blogger Noah Smith, bekend door zijn kennis van en interesse in wereldwijde economische ontwikkelingen. Hoewel hij al vele jaren blogt, is hij drie jaar geleden professioneel gaan bloggen met intussen 168.000 wereldwijde volgers en 11.500 betalende abonnees. Zijn visie, gebaseerd op vele contacten wereldwijd en zijn heldere observaties worden door steeds meer personen gewaardeerd en gevolgd. In zijn laatste blog kijkt hij terug naar 2023 en beschrijft de in zijn ogen zeven belangrijkste ontwikkelingen die in 2024 een belangrijke stempel op onze economie zullen drukken. In deze blog vertel ik – in mijn woorden – zijn observaties. Lees meer…

Maatregelen om de uitrol van elektriciteitsnetten te versnellen

05 december 2023
Kennisbank

Onderling verbonden en stabiele energienetwerken vormen de ruggengraat van de interne energiemarkt van de EU en zijn cruciaal om de groene transitie mogelijk te maken. Om de Europese Green Deal te helpen verwezenlijken, stelt de Commissie vandaag een actieplan voor dat ertoe moet leiden dat onze elektriciteitsnetten efficiënter functioneren en verder en sneller worden uitgerold. De Commissie heeft al een ondersteunend rechtskader voor de uitrol van elektriciteitsnetten in heel Europa ingevoerd. Wanneer de EU-markten volledig geïntegreerd zijn, zal een gemoderniseerd infrastructuurnetwerk ervoor zorgen dat burgers en bedrijven kunnen profiteren van goedkopere en schonere energie. Naar verwachting zal het elektriciteitsverbruik in de EU tussen nu en 2030 met ongeveer 60 % toenemen. De netwerken zullen ruimte moeten bieden voor een meer gedigitaliseerd, gedecentraliseerd en flexibel systeem met miljoenen zonnepanelen op daken, warmtepompen en lokale energiegemeenschappen die hun energie delen, meer hernieuwbare offshore-energie die beschikbaar komt, meer elektrische voertuigen om op te laden, en toenemende behoefte aan waterstofproductie. Lees meer…

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Terug in 1967 en dat is goed nieuws

04 december 2023

Met de eindstreep in zicht voelde november zich nu al zege zeker en zal het naar alle waarschijnlijkheid een prestatie neerzetten die tot het selecte kransje van de beste beursmaanden van het afgelopen decennium behoort, zeker wat betreft de Fang en Nasdaq-index. Maar ook de algemenere S&P composite en de wereldwijd gespreide MSCI-aandelenindex verrezen uit het zompige moeras waarin de beurzen sinds de start van de vermaledijde renteverhogingen van de centrale banken was verzonken. Het herstel had zich al in het begin van dit jaar ingezet, maar de opgelopen verliezen in 2022 worden nu pas volledig weggeveegd. De recente versnelling kent een dubbele oorzaak: enerzijds bleken de bedrijfsresultaten over het afgelopen kwartaal (veel) beter mee te vallen dan verwacht, maar deze meevaller kon zich niet ten volle vertalen in substantiële beurswinsten vanwege de sombere vooruitzichten voor het komende halfjaar, die neerwaarts bijgestuurd worden vanwege de sterk toegenomen financieringskosten, die uiterst hinderlijk zijn voor zowel de bedrijfsactiviteit als de consumptieve bestedingen. Hinderlijk, maar daarom niet noodzakelijk blokkerend. Anderzijds bleek uit diverse Amerikaanse prijsindices, al dan niet gecorrigeerd voor de erratische bewegingen van de energie- en voedselprijzen, dat de inflatie onmiskenbaar verder afkoelt. De evolutie verloopt precies volgens het pad zoals we dit bij de aanvang van de abrupte prijsstijgingen hadden vooropgesteld. Een traject dat op diverse manieren kon worden uitgetekend. Enerzijds op basis van de ontwikkelingen tijdens de inflatiecrisis in het begin van de jaren ’80, anderzijds op basis van de verwachte respons op de historische aangroei van de geldhoeveelheid en de economische stimulansen waarmee op doortastende wijze de negatieve impact van de coronacrisis in belangrijke mate werd afgezwakt. Lees meer…

Wat is de impact van EU Richtlijn NIS2?

01 december 2023
Kennisbank

Frank Walraven

In de razendsnelle digitale wereld van vandaag is cybersecurity niet langer een luxe, maar een absolute noodzaak. De Europese Unie erkent dit en heeft de Richtlijn “Network and Information Security 2” (NIS2) in het leven geroepen waarin organisaties verplicht worden om zich te wapenen tegen cyberdreigingen. Deze richtlijn zal volgend jaar, op 18 oktober 2024 in werking treden. Een aantal onderdelen moet nog door het Nederlands parlement in de wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen (Wbni) worden vastgelegd, maar de datum van ingang staat al vast. De organisaties die onder de NIS2-richtlijn vallen moeten vanaf dat moment aan de zorgplicht en meldplicht voldoen. De NIS2-richtlijn richt zich op sectoren die al onder de eerste NIS-richtlijn vallen en op een groot aantal nieuwe sectoren. Maar NIS2 richt zich ook op de ketenpartners waarmee deze sectoren informatie uitwisselen. Lees meer…

EU-supercomputers om de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie te versnellen

30 november 2023
Kennisbank

Onlangs hebben de Commissie en de Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance computing (EuroHPC) toegezegd om Europese start-ups en kleine en middelgrote ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) en de bredere AI-gemeenschap meer toegang te geven tot de EU-supercomputers, die van wereldklasse zijn. Deze toezegging maakt deel uit van het EU-initiatief AI Start-Up. Toegang tot supercomputers van wereldklasse die AI-training en -tests versnellen is van cruciaal belang om de verdere ontwikkeling en schaalbaarheid van AI-modellen te ondersteunen, waarbij de trainingstijd wordt teruggebracht van maanden of jaren tot een kwestie van weken. De Commissie heeft dit verklaard in het kader van de vierde vergadering van de AI-alliantie in Madrid, na een aankondiging van voorzitter Von der Leyen in haar toespraak over de Staat van de Unie 2023. Europese actoren op het gebied van AI en high-performance computing (HPC) zullen nauw samenwerken om baanbrekende innovatie te stimuleren en het concurrentievermogen van de Europese industriële AI-sector te versterken. Dit zal de ontwikkeling van AI versnellen en de Europese Unie tot een concurrerende wereldleider maken.
Lees meer…

Peter van Leusden: “Het meldgedrag van diverse beroepsgroepen is nog erg mager als ik naar de jaarcijfers van de FIU kijk”

29 november 2023
Kennisbank

Michel Klompmaker

Vorige maand trok Peter van Leusden samen met zijn collega Mark Janssen naar Suriname, alwaar ze met een volle agenda aan de slag gingen. Over het hoe en waarom van deze speciale “Go West” missie gingen we in gesprek met Peter van Leusden, anti-corruptie en anti-fraude expert bij Partner in Compliance. Eerder dit jaar waren er al consultants van Partner in Compliance op bezoek geweest in Suriname, met het oog op het geven van trainingen op het gebied van CDD en anti witwas praktijken. Peter van Leusden is een ervaren expert en kent de materie vanuit de praktijk, mede dankzij zijn opgedane ervaring bij de FIOD, vandaar het gesprek met hem. Lees meer…

De evolutie van de winstmarges van bedrijven en inflatie

28 november 2023

De Nationale Bank van België gaf eerder al aan dat er geen bewijs is van wijdverspreide ‘graaiflatie’ in België. Hoe moeten we de recente bewegingen in de margevoet echter begrijpen vanuit een lange termijn perspectief? Welke structurele factoren spelen een rol? In welke mate weerspiegelt de margevoet de realiteit op bedrijfsniveau? En waren bedrijfswinsten een aanjager van de recente inflatie opstoot? Lees meer…

Photo: Nicole Jonker en Hans Brits van De Nederlandsche Bank

Onderzoek naar omgang met financiële data

27 november 2023
Kennisbank

Nicole Jonker en Hans Brits

Online geven we vaak best gemakkelijk onze privégegevens aan derde partijen. Maar hoe zit dat bij het gebruik van betaal apps en financiële informatie apps? Wij deden hier onderzoek naar, maar eerst even wat zijn betaal apps en financiële informatie apps precies? Denk bij betaal apps aan de apps van Apple, Google, Klarna of Paypal. In zulke apps krijgen derde partijen, dus naast jou en de bank, toegang tot jouw betaalgegevens wanneer je betaalt aan de kassa, of aankopen bij webwinkels doet. Uit ons onderzoek blijkt dat 35 procent van de respondenten zulke mobiele betaal apps gebruikt. Daarnaast maakt 4 procent van de respondenten gebruik van financiële informatie apps. Met zo’n app geef je als klant van een bank een derde partij toestemming om de transacties van je betaalrekening te downloaden.  Lees meer…