Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Trop is te veel*

23 juni 2022

De versnelde terugval van de aandelenkoersen in de VS vertaalt de sterk toegenomen kans op een driedubbele opsprong van de Amerikaanse beleidsrente waarbij men, met een reuzensprong van 75 basispunten, de oplopende inflatiecijfers de pas wil afsnijden. Ook de -immer onhandige- commentaren van de Fed-gouverneur worden angstvallig afgewacht. De totale reeks van achtereenvolgende verhogingen van de kortetermijnrente zou in de meest recente prognose pas medio 2023 eindigen op een niveau van 3,25 à 3,5 %. Dat is agressiever dan eerst werd aangenomen en impliceert na een mega-stap in juni, nog verhogingen met 0,5 % in juli, september en november, die daarna worden aangevuld met stappen van 25 basispunten in december en wellicht ook in februari 2023. Of er nadien nog meer rentestijgingen nodig zijn is afhankelijk van de tussentijdse evaluatie. Momenteel wordt dit niet waarschijnlijk geacht, maar dat is zeker niet uitgesloten. Bij een rentestijging boven 3,5 % betreden we echter de zone van een restrictief monetair beleid, wat ongetwijfeld een recessie zal uitlokken. Een verhoging met 0,75 % zat overigens in de vorige weken al verrekend in het rentescenario, maar werd pas eind juli verwacht. Uiteindelijk betekent dit enkel dat deze uitzonderlijke stap gewoon 6 weken vroeger wordt genomen dan oorspronkelijk werd voorzien. Op zich hoeft dat geen drama te vormen want de Fed was hoe dan ook toch te laat met haar reactie op de stijgende inflatiecijfers, zodat een inhaalbeweging noodzakelijk is. Lees meer…

Raad van State adviseert om het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen af te serveren…

22 juni 2022
Kennisbank

Michel Klompmaker

Toevallig of niet maar op dezelfde dag te weten 16 juni 2022, dag van het Risk & Compliance Jaarcongres 2022, met als thema “De rol van de poortwachter anno 2022; publieke versus private sector”, kwam de Raad van State met het advies wetsvoorstel plan van aanpak witwassen. De Raad van State had  in januari 2021 al advies uitgebracht over het Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen, maar het is op 16 juni jongstleden openbaar gemaakt en gepubliceerd naar aanleiding van een concreet verzoek op grond van de Wet open overheid. We vroegen uiteraard naar de reactie van enkele experts ter zake.

Lees meer…

De Nederlandsche Bank (DNB) maakt zich zorgen over de trustsector

21 juni 2022
Kennisbank

Wat zijn de belangrijkste zorgen over de trustsector in Nederland? Steven Maijoor, directeur toezicht bij De Nederlandsche Bank (DNB) noemt er vijf, te weten het verplichte cliëntenonderzoek, de systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA), sancties, illegaliteit en het beeld van de sector. Hij heeft een goed beeld van de trustsector, een sector waar stappen gezet zijn sinds de invoering van de Wtt, maar nog niet voldoende aldus Maijoor. Hij is binnen DNB belast sinds een jaar met het toezicht op de trustsector. Daarvoor was hij tien jaar voorzitter van ESMA, de Europese toezichthouder op de financiële markten, in Parijs. We gaan hierna nader in op zijn vijf zorgpunten.
Lees meer…

Whitepaper

Stichting Maatschappij en Veiligheid

Poortwachters tegen witwassen

20 juni 2022

Deze white paper heeft als ondertitel “Naar een poortwachtersfunctie van banken die beter bijdraagt aan voorkoming en bestrijding van witwassen”. Het rapport gaat over de inrichting van het poortwachterssysteem, de knelpunten in het systeem, de oplossingsrichting waarbij het trechtermodel besproken wordt om af te sluiten met de conclusies en aanbevelingen.

Pieter Tops en Gert Jan Kroese hebben namens de commissie als rapporteurs gefungeerd, maar zij maakten ook deel uit van de commissie. De overige leden van de commissie vanuit de Stichting Maatschappij en Veiligheid waren André ten Damme, die als voorzitter optrad, en de leden Gerard Santing, Norbert Siegers, Hennie Verbeek-Kusters en Jaap van Manen. In het rapport wordt ook uitgebreid ingegaan op de rol van de toezichthouders DNB (De Nederlandsche Bank) en AFM (Autoriteit Financiële Markten), de FIU, de Politie en Justitie om uiteindelijk te belanden bij de overheid en de politiek.

Lees meer…

Uitstekend inhoudelijk Jaarcongres achter de rug

19 juni 2022

Michel Klompmaker

Afgelopen donderdag, 16 juni, vond op het Landgoed Groot Kievitsdal in Baarn ons traditionele Risk & Compliance Jaarcongres plaats. Het was prachtig weer en alle aanwezigen konden daarvan volop genieten op de terrassen van het Landgoed. Maar er was natuurlijk ook de serieuze invalshoek, het thema rond de rol van de poortwachters anno 2022. De drie keynotes van voor de pauze hadden elk vanuit hun eigen achtergrond een duidelijke mening daarover. De internationale bankklant bij monde van de CEO van HVA International Miltiadis Gkouzouris beet flink van zich af, waarna Jaap van der Molen van de ABN Amro Bank aan het woord kwam en vervolgens het Ministerie van Justitie en Veiligheid, vertegenwoordigd door Zosha Zuidema. Later in de namiddag vond het Grote AML/CDD/KYC Debat plaats, onder leiding van Michael van Woerden. Onze dagvoorzitter die het geheel in goede banen leidde was Geert Vermeulen.
Lees meer…

Voorkom financiële risico’s: houd de toeleveringsketen in de gaten

16 juni 2022
Kennisbank

Minke Kooman

Financieel risico voor een organisatie kan verschillende vormen hebben. Maar steeds vaker wordt ze veroorzaakt door wanpraktijken in de toeleveringsketen. Een leverancier kan bijvoorbeeld financieel instabiel zijn. Of zich niet houden aan de wetgeving met betrekking tot witwassen, kinderarbeid of omkoping. Misschien heeft de CEO van het bedrijf zich schuldig gemaakt aan onethisch gedrag. Eén of meerdere van deze voorbeelden kan direct risico’s met zich meebrengen voor een organisatie. Denk aan reputatieschade of misschien zelfs een boete. Het is daarom het vreemd om te ontdekken dat er nog organisaties zijn die geen actief onderzoek doen naar misstanden van bedrijven in de eigen keten. Terwijl de wettelijke verplichting om dit te doen strenger wordt en consumenten en klanten van organisaties hier steeds meer waarde aan hechten. Hoe is dat bij uw organisatie?  Lees meer…

Schepen Tata Steel : Geen lozingen van resten lading geconstateerd

15 juni 2022
Kennisbank

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) laat weten dat het samen met andere toezichthouders geen illegale lozingen geconstateerd heeft door schepen bij het laden of lossen bij Tata Steel. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport dat vandaag door staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het varen met een bevuild dek is niet verboden, het schoonvegen van een bevuild dek waarbij de resten van een lading in de haven of zee belanden echter wel. In totaal zijn in de afgelopen vijf jaren 560 inspecties uitgevoerd bij de schepen aan de kade van Tata Steel. Dat komt neer op gemiddeld minimaal 2 inspecties per week in de periode vanaf 2017 tot 2022. In 2020 en 2021 zijn minder inspecties uitgevoerd vanwege corona. Er zijn daarbij geen illegale lozingen van ladingresten geconstateerd.

Lees meer…

Hans Timmerman

Hans Timmerman

IT kenner en trendwatcher

Uw avatar als uw ‘personal digital brand’

14 juni 2022

Op hoeveel digitale platformen bent u al aanwezig? Onder uw eigen naam of een pseudoniem? We ‘leven’ steeds meer digitaal: op sociale platformen, professionele of business platformen, bij discussiegroepen, op familie-apps en buurt-apps. Hoewel we fysiek steeds dezelfde persoon zijn, is onze rol of aanwezigheid op die verschillende platformen vaak anders. Zijn onze relaties met de mensen die we daar kennen, anders. Net als in de fysieke wereld gedraag u zich op elk digitaal platform ook anders. Wordt u om andere kwaliteiten geroemd en hebt u andere contacten en interesses. Digitaal hebben mensen reeds vele identiteiten, waar per identiteit straks ook een avatar aan gekoppeld wordt. De geanimeerde virtuele weergave van u als persoon in een 3D-wereld. Als een digitale tweeling van uzelf. In hoe meer digitale werelden we ons begeven, hoe vaker we daar als specifieke digitale tweeling aanwezig zijn. Soms ook onder een pseudoniem. Soms zelfs anoniem. Maar wel met een digitale presentatie van uzelf. En het vanzelfsprekende recht uw werkelijke identiteit te kunnen beschermen. Het is goed om eens na te denken hoe uw digitale tweeling of avatar er wel – of zeker niet! – uit zou kunnen zien. Want (de keuze van) uw avatar is daar (straks?) wel uw herkenbare identiteit, aanwezigheid en presentatie in die digitale wereld. Lees meer…

De bewakers moeten zichzelf beter bewaken

13 juni 2022

Michael van Woerden

De rol van poortwachters in de strijd tegen financiële criminaliteit staat onverminderd sterk in de spotlights. Aanvankelijk vooral Wwft gerelateerd en gericht op de financiële sector, maar dit beeld is de afgelopen jaren gaan schuiven. De focus is komen te liggen op alle facilitators van ondermijnende criminaliteit. Er is sprake van een “stille revolutie” in de financiële opsporing, meldde de FIOD in het jaarbericht 2018. In het jaarbericht 2021 wordt dit door de FIOD geïllustreerd: in 2021 heeft de FIOD ruim 900 opsporingsonderzoeken afgerond, waarvan 321 op verzoek van buitenlandse partners. De FIOD-onderzoeken hebben de staat vorig jaar ruim 520 miljoen euro aan transacties opgeleverd. De aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit vergt vasthoudendheid, met de facilitators en bedenkers van financiële fraude nadrukkelijk ook in het vizier. Voor terugdringing van de omvang van de financiële fraude is een goede invulling van de poortwachtersfunctie door banken onmisbaar, aldus de FIOD.
Lees meer…

GRC als driver voor innovatie

10 juni 2022
Kennisbank

GRC, afkorting van Governance, Risk & Compliance, heeft als doel om te zorgen dat een organisatie betrouwbaar haar doelen behaalt, onzekerheden zoveel mogelijk wegneemt en integer handelt. Maar wat regelmatig wordt vergeten is dat GRC bij uitstek de versneller is voor innovatie, de ‘driver’ die organisaties succesvoller maakt. Hieronder leest u waarom u beter vandaag nog met GRC kunt beginnen, als innovatie een prioriteit is binnen uw organisatie. Innovatie en creativiteit zijn immers nauw aan elkaar verwant. Ook in voorwaardelijkheid, want om creatief en dus innovatief te kunnen zijn, moeten de omstandigheden het toelaten. En in tegenstelling tot wat soms wordt gedacht, is daar meer voor nodig dan een goede fles wijn…
Lees meer…