Van den Prinsze geen kwaad, notariskantoor in Almere ‘op slot’ voor 6 maanden

27 november 2020
Kennisbank

Michel Klompmaker

“Het kan in Almere.” Dat is de slogan waarmee Almere zich graag op de kaart zet. Deze snelgroeiende, jonge gemeente in Flevoland kent natuurlijk groeistuipen. Zo heeft de burgemeester van Almere, de heer Franc Weerwind in afstemming met politie en het Openbaar Ministerie besloten een notariskantoor in Almere voor de duur van zes maanden te sluiten, nadat hem bekend is geworden dat vanuit dit notariskantoor criminele activiteiten worden gefaciliteerd. Het is voor het eerst in Nederland dat het bestuursrecht op een dergelijke wijze wordt ingezet in de strijd tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Omdat de woordvoerder van de burgemeester de naam niet wilde noemen van het betreffende notariskantoor zijn we gisteren zelf maar even op zoek gegaan. Allereerst belde we naar het notariskantoor dat we in het vizier hadden. Resultaat: Antwoordapparaat met het bericht dat er 10 wachtenden voor mij waren en dat de verwachte wachttijd 20 minuten bedroeg. Daarom maar even op de fiets gesprongen en ernaar toe gefietst, met als resultaat: Het notariskantoor is gewoon open. Werd netjes ontvangen in het notariskantoor Prinsze zelf en kreeg van de vriendelijke kandidaat-notaris te horen dat de zaken gewoon doorlopen en dat er nu verschillende kort gedingen spelen.  Lees meer…

Personalia

Rashid Shokri

Ervaren testmanager biedt zich aan
Als ervaren testmanager ben ik in staat om ontwikkelaars, testteams en gebruikers aan te sturen, te begeleiden en te motiveren, waarbij ik voor een goede balans zorg tussen kwaliteit, tijd en budget.
Personalia

Ron Brummans

Executive Coach
Persoonlijke ontwikkeling vanuit zelfbewustzijn en zichtbaar in woord en gedrag is de focus van Ron.
Personalia

Ken van Ierlant

Digital Thought Leader
Lid Raad van Bestuur UpGen. Ervaren CEO/ CDO/ CIO op het gebied van transformatieprocessen binnen internationaal georiënteerde ondernemingen.
Personalia

Edwin van ’t Hof

Edwin is vanaf 2001 betrokken bij compliance processen van zowel PwC als van cliënten van PwC.
Binnenkort zal hij deelnemen aan het Landelijk Kenniscentrum Compliance van het INVK. Naast deze compliance functies is Edwin vertrouwenspersoon en heeft hij een kleine coaching praktijk.

Frans Timmermans: “Hernieuwbare offshore-energie is nu al een echt Europees succesverhaal”

26 november 2020
Kennisbank

De Europese Commissie presenteerde op 19 november jongstleden de EU-strategie voor hernieuwbare offshore-energie. Die moet ertoe bijdragen dat de EU tegen 2050 klimaatneutraal is. In de strategie wordt voorgesteld de Europese offshore-windcapaciteit te verhogen van het huidige niveau van 12 GW tot ten minste 60 GW in 2030 en tot 300 GW in 2050. De Commissie wil die capaciteit tegen 2050 aanvullen met 40 GW oceaanenergie en andere nieuwe technologie zoals drijvende windturbines en zonnepanelen. Deze ambitieuze groei stoelt op het enorme potentieel in alle Europese zeebekkens en op de mondiale leiderspositie van EU-bedrijven in de sector. De strategie zal nieuwe kansen creëren voor de industrie, voor groene banen op het hele continent zorgen en het mondiale leiderschap van de EU op het gebied van offshore-energietechnologie versterken. Over “Duurzaamheid en nieuwe energie” gaat het ook op 15 april 2021 tijdens het RiskCongres Lokaal Bestuur in het Provinciehuis in Utrecht.  Lees meer…

VSA: De Verscheurde Staten van Amerika

24 november 2020
Kennisbank

Stefan Duchateau

Als rijkeluiszoon kon de vierde graaf van Sandwich, staatsman en telg van het roemruchte Engelse Montagu-geslacht, het zich veroorloven om zich af en toe over te geven aan zijn gokverslaving. Omwille van een zoveelste uit de hand lopende kaartpartij vond hij geen tijd voor de voorziene uitgebreide maaltijd. Hij sommeerde dan maar zijn kok om een broodje doormidden te snijden en er snel wat ingrediënten tussenin te proppen. Meteen was de sandwich geboren waarvan er nu –blijkens de statistieken – dagelijks in de VS zo’n 300 miljoen exemplaren opgepeuzeld worden. Dit lijkt ons enerzijds een onderschatting maar het brengt ons anderzijds naadloos waar we wilden zijn: in de VS. De Republikeinse stemmers voelen zich daar momenteel als het beleg tussen de twee helften van een democratisch broodje. Het midden van het omvangrijke land zit samengedrukt tussen zijn oost- en zijn westkust, die er duidelijk een andere politieke mening op nahouden. Deze scherpe tegenstelling wordt (disproportioneel) geïllustreerd wanneer we niet de politieke voorkeur per staat maar per county aangeven. (*1) Een kaart die bijzonder populair is ten huize van de familie Trump …  Lees meer…

Bijna de helft van de aan de AEX genoteerde bedrijven rapporteert niet meer op kwartaalbasis, is dat erg?

23 november 2020
Kennisbank

Michel Klompmaker

Uit cijfers van het afgelopen jaar blijkt dat bijna de helft van de AEX-bedrijven niet meer op kwartaalbasis rapporteert. Is dat erg? Wij denken van niet. Bedrijven zijn immers niet opgericht voor drie maanden, dus waarom worden ze in dat onnodige, dure keurslijf gepropt? Het is niet meer dan logisch dat de focus verschuift van alleen maar winst behalen op korte termijn naar meer maatschappelijke waarde toevoegen. De samenleving bevindt zich op een kantelpunt en staat open voor grote veranderingen. Nieuwe verwachtingen vanuit de maatschappij ten opzichte van ondernemingen vragen bovendien om nieuw leiderschap. Grote veranderingen vinden plaats, door de snel toenemende digitalisering, ecologische grenzen die zich steeds nadrukkelijker aandienen, sterk toenemende inkomens- en vermogensverschillen en de hogere normen op het gebeid van financieel-ethisch gedrag. Komt bij de huidige pandemie, die niet weinig mensen en ondernemingen aan het denken zet. We spraken erover met Ron Brummans, blikken vooruit naar het volgend jaar en we zetten een aantal trends namens hem op een rij.  Lees meer…

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor / adviseur HU Brussel / Argenta

Wish you were here

21 november 2020

De focus van de media lag in de voorbije weken vooral op de Amerikaanse verkiezingen. In toorn ontstoken door het feit dat de schijnwerpers tijdelijk niet op hem gericht waren, eist het eergierige coronavirus nu terug alle aandacht voor zich op en koelt het zijn wraak met een schrikbarende ontwikkeling van het aantal besmettingen en slachtoffers. De electorale veldslag in de VS heeft echter zijn uiteindelijk beslag nog niet gekregen. Enerzijds door het koppige gedrag van de huidige inwoner van het Witte Huis. De betrokkene kan het duidelijk niet verkroppen dat hij binnenkort elders onderdak zal moeten vinden, ondanks een historisch hoog aantal voorkeurstemmen. Zijn wrok zal intussen nog aangewakkerd zijn door de aankondigingen van het succes van de vaccins, vlak na de verkiezingen. De voorspellingen van Trump hieromtrent werden vooraf nog als totaal ongeloofwaardig afgedaan door zijn politieke tegenstanders maar hadden de politieke weegschaal naar de andere kant kunnen doen uitslaan. De transitieperiode van de zittende naar de verkozen president eindigt pas in de derde week van januari en duurt hoe dan ook veel te lang. Met een dergelijk – naar eigen bevinden – verongelijkte, maar nog steeds (al)machtige figuur in het Witte Huis, is het intussen oppassen geblazen voor abrupte bewegingen op het geopolitieke front. Tijdens de toenmalige impeachment periode werden de sleutels van het koffertje met de nucleaire codes voorzichtigheidshalve van Nixon afgepakt … Anderzijds zijn de verkiezingsresultaten nog niet volledig, omdat er in januari nog enkele run-offs tussen kandidaten van beide partijen op het getouw staan, die zullen beslissen naar welke kant de nipte meerderheid in de senaat zal overhellen.  Lees meer…

Group-IB strijkt neer in Amsterdam

20 november 2020
Kennisbank

Group-IB, het wereldwijd bedrijf dat zich specialiseert in threat hunting en cyberinformatie, heeft onlangs gekozen voor Amsterdam als Europees hoofdkantoor. In het nieuwe hoofdkantoor wordt de verzamelde expertise op het gebied van cyberonderzoek, incidentrespons en threat hunting in de hele regio onder één dak gebracht. Het kantoor zit aan de Prinsengracht in het centrum van Amsterdam. De keuze van het gastland is geen verrassing. Nederland met Europol, het The Hague Security Delta, het NATO Cyber Security Agency en het European Network for Cyber Security, is een van de belangrijkste spelers in de Europese cyberbeveiligingswereld. Volgens GroupIB-experts zal de exodus van mondiale tech- en financiële bedrijven uit Londen naar Amsterdam vermoedelijk de aantrekkelijkheid van de stad in de ogen van cybercriminelen bevorderen, wat zal leiden tot een stijging van het aantal cyberaanvallen. Volgens het Group-IB Hi-Tech Crime Trends 2019/2020 rapport, is Nederland een van de zeldzame slachtoffers van botnets binnen banken, waaronder de beruchte Dridex, Qbot en Trickbot.  Lees meer…

Ahold Delhaize loopt reputatierisico als de ellende rond eieren in Indonesië niet opgelost wordt

19 november 2020
Kennisbank

Michel  Klompmaker

We kennen natuurlijk allemaal de supermarktketens Ahold en Delhaize, een aantal jaren geleden samengevoegd tot één concern met haar roots in Nederland en België. Het concern heeft grote belangen aan de andere kant van de Atlantische Oceaan en in veel Europese landen met haar supermarkten. Om een idee te krijgen van de omvang: In het derde kwartaal 2020 bedroeg de omzet wereldwijd 17,8 miljard euro. Ruim 10 procent meer ten opzichte van het derde kwartaal 2019. Dat het niet al te slecht gaat met het concern blijkt uit het bericht van begin november jongstleden uit Zaandam. Een nieuw grootschalig inkoopprogramma van eigen aandelen ten bedrage van 1 miljard euro is aangekondigd. Dat inkoopprogramma gaat begin 2021 van start. Wat is daar mis mee? Op zich helemaal niets, maar veel verderop van Zaandam, in Indonesië is er wel iets mis. Daar wordt Ahold Delhaize beschuldigd van ernstige dierenmishandeling. Hoe zit dat precies ? We spraken er onlangs exclusief over met Erwin Vermeulen van Animal Rights.  Lees meer…

Cosmo Schuurmans

Cosmo Schuurmans

Partner bij EBBEN Partners

Zakelijk knuffelen?

18 november 2020

De feestdagen komen er weer aan. Deze zullen er anders uitzien dan voorgaande jaren. Niet met z’n allen rond de zak van Sinterklaas. Niet met familie of vrienden aan tafel met Kerst. En vuurwerk afsteken is verboden. Het knuffelen wordt ook gemist. Daar hoorde je eerst nooit over, maar nu het niet meer kan missen we het. We doen het omdat je om iemand geeft. Je bent blij om iemand weer te zien. Het geeft een goed gevoel en je verwacht er niks voor terug. Om andere redenen is het zakelijk ook niet langer gepast om een blijk van waardering geven aan een partij waarmee je fijn hebt samengewerkt. Nog maar tien jaar geleden was het heel gebruikelijk om met de feestdagen een fles wijn te geven of je nam iemand eens mee naar een voetbalwedstrijd. Die flessen wijn werden verzameld en iedereen in het bedrijf maakte kans om er een mee naar huis te nemen. Vandaag de dag gebeurt dat niet of nauwelijks meer. Het heeft de schijn van omkoping. Je bent misschien niet onafhankelijk meer bij het geven van een opdracht.  Lees meer…

Mirjam Verhoeven, COO van de Volksbank treedt terug

16 november 2020

De Raad van Commissarissen van De Volksbank maakte afgelopen week bekend dat Chief Operating Officer Mirjam Verhoeven in goed overleg terugtreedt als directielid van De Volksbank. Verschil van inzicht over de gang van zaken, het te voeren beleid en de te volgen koers van de bank hebben geleid tot dit besluit. De Raad van Commissarissen acht het een passend moment om de samenwerking te beëindigen. Mirjam Verhoeven was in de driehoek ICT, Operations, Marketing & Innovatie ruim 18 jaar verbonden aan De Volksbank en haar rechtsvoorgangers. Zoals gebruikelijk in dit soort situaties bedankt de Raad van Commissarissen Mirjam Verhoeven voor haar inzet en wenst haar veel succes in de toekomst. Al eerder dit jaar, in september jongstleden, verliet de CFO Pieter Veuger het bedrijf.  Lees meer…

CCC Webinar over de “In Control App” van CCC

14 november 2020

Op donderdag 19 november aanstaande zal om 15.00 uur het Webinar van start gaan onder leiding van Cosmo Schuurmans over de “In Control App” van CCC.  Het Webinar duurt een uurtje tot 16.00 uur is gratis. De CCC-App is speciaal ontwikkeld voor woningcorporaties. Het grote voordeel van deze App is dat deze tot stand gekomen is met leden van CCC, aan de hand van best practices, dus met de WoCo’s zelf.  Zo zal Marcel Beukers van Domesta zijn eigen ervaringen met de App delen. De CCC-App ontzorgt de WoCo en als Controller / CFO / Auditor hoeft u daarom het wiel niet meer opnieuw uit te vinden. Alle CORA4 processen zijn geïntegreerd in de App en dat is uniek.   Lees meer…