Leen Paape

Leen Paape

Hoogleraar Corporate Governance bij Nyenrode Business Universiteit

Ethiek en recht horen bij elkaar en dit geldt ook voor de zogenaamd slimme fiscalisten

22 oktober 2020

Zoals bekend plaats ik op social media van tijd tot tijd wat berichtjes over belastingontwijking. Daarop krijg ik nogal wat reacties, niet in de laatste plaats van fiscalisten. Zo was er onlangs een fiscalist die netjes doch tamelijk stellig aandrong om daar maar mee te stoppen. Waarom moet ik op diezelfde trom blijven slaan, vroeg hij zich af. Ik zou daarmee alleen maar het populisme aanwakkeren. Mijn antwoord aan hem was even stellig als duidelijk en ik liet hem weten dat het helemaal niets te maken heeft met populisme. Het gaat mij erom dat ik graag zou zien dat bedrijven niet via gekunstelde constructies een poging doen om misschien wel de letter van de wet na te leven maar niet de geest. Fiscalisten zouden daar ook niet aan mee moeten willen werken. Ik liet hem ook weten dat ik er zeker mee zou stoppen als dit niet meer gebeurt maar dat mijn vrees is dat het nog wel eventjes kon duren voordat het zover zou zijn. Het zijn ook niet alleen de grote namen uit het bedrijfsleven die zich hieraan schuldig maken, ook andere bedrijven worden soms bewust benaderd door fiscalisten, die de mogelijke belastingvoordelen snel kunnen uitrekenen.  Lees meer…

Personalia

Ron Brummans

Executive Coach
Persoonlijke ontwikkeling vanuit zelfbewustzijn en zichtbaar in woord en gedrag is de focus van Ron.

Niemand kan het alleen

21 oktober 2020

Arjen van Berkum

De afgelopen maanden zijn voor iedereen zwaar geweest. Voor ons als CM Partners betekende het dat we alle opleidingen naar online moesten omzetten. Dat is gelukt, mede dankzij de flexibiliteit van onze cursisten en de wens van vele klanten om juist nu door te gaan met trainen. Dat maakt dat wij als bedrijf geen enkele aanspraak op welke regeling dan ook hebben hoeven maken. Tegelijk bereikte in deze donkere periode het nieuwste boek van Linda Tonkes en Gert-Jan Vlasveld de tweede plek in de top 100 van managementboek.nl. We voelen grote dankbaarheid, want er zijn ook veel ondernemers die het zwaar hebben. Vooral in branches waarbij creatief denken nog maar weinig kan oplossen, zoals in de horeca.  Lees meer…

Comptabele data als grondstof

20 oktober 2020

Voorafgaande aan zijn lunchworkshop hadden we op 17 september jongstleden een gesprekje met Hans Timmerman van Fortierra. Hans Timmerman is een trendwatcher op het gebied van IT. Hij heeft veel ervaring opgebouwd als Chief Technology Officer, in eerste instantie voor EMC2, dat later onder de vleugels van Dell Technologies kwam. Hans is van huis uit een elektrotechnisch ingenieur (TU Delft) en hij begon zijn carrière met het ontwerpen van moderne trams en treinen. Hij werkte vervolgens als toekomstverkenner bij de Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) waar hij momenteel nog steeds bestuurslid is. Later werkte hij bij Fokker Aerospace als hoofd productieontwikkeling en hoofd CAD/CAM-center, bij Ericsson/NIRA als technisch directeur en bij software bedrijf PTC als director professional services.

Momenteel is hij directeur van Fortierra, een bedrijf uit Den Haag dat open data over wonen verzamelt, schoont, toetst en tenslotte comptabel maakt.

 

Vanavond Dick de Jong van het KCAF te zien bij De Monitor over funderingsproblematiek

19 oktober 2020

Voor meer dan 250.000 huizen in Nederland is het zaak om op korte termijn in actie te schieten. Aldus het KCAF bij monde van Don Zandbergen. Don was ook een van de sprekers tijdens het RiskCongres Lokaal Bestuur op 17 september jongstleden in Utrecht.  Eigenaren, zowel in de privé sfeer als publiek zoals woningcorporaties die zich niet bewust zijn van hun funderingssituatie kan het risicolabel onverwacht in de papieren lopen. Vanavond komt dat aan de orde in het TV programma De Monitor om 22.15 uur op NPO 2.   Lees meer…

Photo: ZM De Koning - 03

Koning Willem-Alexander vergaloppeert zich weer eens…

17 oktober 2020
Kennisbank

Michel Klompmaker

Gisteren in de namiddag begon het eigenlijk al. De vice-premier Hugo de Jonge stond in zijn hemd toen hem tijdens de wekelijkse persconferentie een vraag gesteld werd over de vakantie van de Koning. Premier Mark Rutte wist ervan maar De Jonge niet. De Rijksvoorlichtingsdienst kwam gisteravond om 20.46 uur met het volgende persbericht (RVD, nr.202) naar buiten in de vorm van een mededeling namens Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima: “We zullen onze vakantie afbreken. We zien de reacties van mensen op berichten in de media. En die zijn heftig, en die raken ons. We willen er geen enkele twijfel over laten bestaan: om het COVID19-virus eronder te krijgen is het noodzakelijk dat de richtlijnen worden nagevolgd. De discussie naar aanleiding van onze vakantie draagt daar niet aan bij.”  Is dit de eerste keer dat de maatschappelijke antenne bij de Koninklijke Familie even uit stond of kwam dit al vaker voor?   Lees meer…

Eregouverneur Fons Verplaetse overleden

16 oktober 2020

De Nationale Bank van België meldt met droefheid het overlijden van haar eregouverneur Fons Verplaetse. Hij overleed gisteravond na een korte ziekte en aan de gevolgen van Covid-19. Fons Verplaetse was een topeconomist die door zijn rol in de regering Martens en later tijdens zijn gouverneurschap het herstelbeleid van de jaren tachtig en de inspanningen met het oog op de toetreding van België tot de Europese Monetaire Unie mee vorm gaf.   Lees meer…

Caroline Raat

Caroline Raat

Onafhankelijke auteur, onderzoeker en opleider op het gebied van bestuursrecht

Verdient Nederland een rechtsstatelijke update?

16 oktober 2020

In een eerder blog op dit platform werd ervoor gepleit om van de rechtspraak een Hoog College van Staat te maken en de Grondwet daarvoor te wijzigen, vanwege de trias politica.  Hier leg ik uit dat dit een wereldwijd unicum zou zijn. De trias politica is een rechts-/politiek-filosofische gedachte van Montesquieu, die nergens ter wereld ook echt is doorgevoerd. Wel is in democratische landen een staatsrechtelijk machtsevenwicht ingericht. Belangrijk is dat, net als in alle democratische rechtsstaten, de onafhankelijkheid van de Nederlandse rechtspraak geregeld is in de Grondwet (Hoofdstuk 6). De Raad voor de rechtspraak is in de Grondwet niet geregeld, en daarover is wel eens discussie geweest of die geen Hoog College van Staat zou moeten zijn. De leden ervan worden dan benoemd door de Minister. Lees meer…

Whitepaper

Neo4j

Effective Internal Risk Models Require a New Technology Foundation

15 oktober 2020

Meet FRTB Regulatory Demands while Future-Proofing your Risk Management & Compliance Infrastructure

Fundamentele herziening van de handelsboek reglementen (FRTB – Fundamental Review of the Trading Book) maken deel uit van de komende Bazel IV-reeks hervormingen en creëren specifieke kapitaalreserve-eisen voor trading desks in banken op basis van investeringsrisicomodellen. De nieuwe regelgeving vereist dat banken voldoende kapitaal reserveren om hun solvabiliteit te behouden tijdens marktdalingen en om de noodzaak van reddingsoperaties door de overheid te vermijden. Banken gebruiken FRTB-mandaten als een kans om een ​​stevige basis te leggen voor toekomstige risicobeheer- en compliance toepassingen die ontwikkelings- en personeelskosten verlagen, reserve verhoudingen optimaliseren, beschikbaar kapitaal maximaliseren en investeringswinsten stimuleren.

Lees meer…

Grip op onzekerheid bij funderingsrisico

14 oktober 2020
Kennisbank

Aleksandra Podwapinska & Michel Klompmaker

Op donderdag 17 september werd het derde RiskCongres Lokaal Bestuur georganiseerd in het Provinciehuis te Utrecht. Het hoofdthema was “Bestuurlijke risico’s rond het thema klimaat en de verzakking van vastgoed”. Naast de heersende COVID-19 crisis zijn er nog andere belangrijke problemen die opgepakt zouden moeten worden. Eén van die problemen is het gevolg van de klimaatverandering met indirecte impact op het milieu, het grondwaterpeil en dus ook op vastgoed, waarbij vooral de fundering in beeld komt. De berekeningen van het van het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF), komen uit op circa 1 miljoen woningen in Nederland waarvoor dit geldt. Ook het huis van de eerstgenoemde redactrice van dit artikel, Aleksandra, dat ze samen met haar man een paar jaar geleden gekocht heeft in Assendelft in de regio Zaanstad, staat in een risicogebied en dus trok het onderwerp haar bijzondere aandacht. Hier volgt het verslag van de lunchworkshop, met als titel “Grip op onzekerheid bij funderingsrisico”, die werd verzorgd door medewerkers van Momentum Technologies en Arcadis. Lees meer…

KCAF directeur Dick de Jong deelt zijn zorgen en is ook zien op TV bij De Monitor op 19 oktober aanstaande

13 oktober 2020

Dick de Jong is sinds 2012 directeur van het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek, afgekort KCAF en was een van de sprekers tijdens het RiskCongres Lokaal Bestuur in het Provinciehuis Utrecht. We spraken met Dick voorafgaande zijn presentatie. Die presentatie kunt u zien tijdens het TV programma van De Monitor, het onderzoeksprogramma van KRO-NCRV. De equipe van De Monitor was namelijk ook aanwezig tijdens dat Congres en zij namen Dick de Jong apart om rond het thema verzakking van vastgoed zijn mening te kunnen optekenen. Het mag inmiddels duidelijk zijn dat dit een gigantisch probleem is. Vertegenwoordigers van de gemeenten Zaanstad en Gouda lichtten de lokale aanpak toe. Opmerkelijk was de beslissing van Gouda om het grondwaterpeil te laten zakken. Maar niet alleen deze twee gemeenten kampen met het probleem. Naar schatting zijn het bijna 1 miljoen woningen in Nederland, die hiermee te maken hebben. Lees onder andere de related items hieronder, dan krijgt u een goed idee waarover het gaat en welke bedragen ermee gemoeid zijn.

Lees meer…