Lustrum Behavioral Risk Congres wordt verplaatst naar donderdag 2 september aanstaande

14 april 2021

De uitkomst van de persconferentie van gisterenavond en de aangekondigde maatregelen heeft ons doen besluiten om het Lustrum Behavioral Risk Congres van 17 juni aanstaande moeten te gaan verplaatsen naar donderdag 2 september aanstaande. Op dit moment is onze congreslocatie,  het bioscoopcomplex Pathé Utrecht Leidsche Rijn namelijk nog steeds volledig gesloten. De locatie blijft hetzelfde evenals het thema “Innovatief Toezicht & Tools” en het daarop afgestemde programma. We gaan ervan uit dat de komende periode serieus werk gemaakt gaat worden van het vaccinatieprogramma, opdat komende zomer een ieder die dat wil gevaccineerd is. We ontmoeten u dan ook graag in levende lijve na de zomer, op 2 september aanstaande in Pathé Utrecht Leidsche Rijn. Meer informatie vindt u op de speciale congreswebsite.
Lees meer…

Personalia

Marc van der Veen

Registeraccountant (RA) en Register Operational Auditor (RO)
Marc ondersteunt zijn klanten door ze bewuster en transparanter met risico’s om te laten gaan. Hij doet dit met een hands-on en no-nonsense mentaliteit als kennispartner op het gebied van audit en risicomanagement vraagstukken.
Personalia

Ron Brummans

Executive Coach
Persoonlijke ontwikkeling vanuit zelfbewustzijn en zichtbaar in woord en gedrag is de focus van Ron.
Personalia

Ed Jansen

Organisatie adviseur, Certified Public Controller en Accountant in Business
Zijn deskundigheid betreft de gebieden governance, bestuurlijke informatieverzorging, internal control, bedrijfsvoering, evaluaties en toezicht.
Personalia

Frank Staelens

Managing Director Whistleblowing Management
Voor diensten en technologie die garant staan voor een compliant aanpak van de nieuwe Europese klokkenluidersregels.
Personalia

Ken van Ierlant

Digital Thought Leader
Lid Raad van Bestuur UpGen. Ervaren CEO/ CDO/ CIO op het gebied van transformatieprocessen binnen internationaal georiënteerde ondernemingen.

Hoe overijverige KYC Officers van ABN Amro Bank een belangrijke klant tot wanhoop drijft

13 april 2021
Kennisbank

Het oorspronkelijke, volledig bizarre verhaal staat op onze Engelstalige website, maar we willen u de korte samenvatting daarvan niet onthouden omdat het om een Nederlandse bank gaat en een in Nederland gevestigde onderneming uit 1879, ja u leest het goed uit 1879, met de naam HVA International bv. De CEO van deze onderneming  Miltiadis Gkouzouris kon zijn verbazing en woede niet onderdrukken en hij besloot het gehele verhaal in chronologische volgorde aan het papier toe te vertrouwen. Op jacht naar verdachte transacties, dat is het credo van menige KYC-Officer, met weinig ervaring in het bedrijfsleven. Maar wat levert die strijd op als het gezonde verstand achterwege blijft? We verwijzen graag naar het volledige verhaal in het Engels, verplichte kost voor elke KYC-Officer die op jacht moet van zijn / haar superieuren naar verdachte transacties. Zelfs het dreigen met de beëindiging van de bankrelatie kwam om de hoek kijken.

 

Geert Haisma

Geert Haisma

Expert succes- en risicomanagement

Grip op verbonden partijen

12 april 2021

Veel organisaties in het publieke domein zoals gemeenten en provincies hebben deelnemingen in bedrijven (bijvoorbeeld afvalverwerkingsbedrijf, sociaal werkbedrijf) of hebben een relatie met een zogeheten verbonden partij (bijvoorbeeld bibliotheek, schouwburg) die een financiële bijdrage of subsidie ontvangt. Nog al wat gemeenten worstelen ermee echt grip te krijgen op deze verbonden partijen. Pas na het opstellen van de jaarrekening is vaak echt duidelijk wat het financiële resultaat is bij de verschillende partijen, en als dit negatief is valt er niet zoveel meer te doen. Een gemeente kan meestal niet anders dan het tekort bijpassen, want een bibliotheek, schouwburg, afvalverwerker of veiligheidsregio laat je niet zomaar failliet gaan. Er is immers ook een wettelijke plicht of een maatschappelijk belang. Nu, in de coronacrisis, is het voor de verbonden partijen ook een moeilijke tijd. Zo komen er als voorbeeld veel minder bezoekers in de schouwburg of het theater. Ook diverse sportverenigingen, die subsidie krijgen, hebben het zwaar en stevenen af op een negatief resultaat. Hoe kun je nu tijdig signaleren hoe ernstig de situatie is om vervolgens met een partij in gesprek te gaan over oplossingsrichtingen? Allemaal om te voorkomen dat er bij het opmaken van de jaarrekening over 2020 grote verrassingen naar voren komen. Lees meer…

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Up, up and away

09 april 2021

Zelfs onverbeterlijke positivo’s zoals wij kijken met toenemende verbazing naar de evolutie van de wereldconjunctuurbarometers. Zowel in de VS als op het oude continent kunnen de (vooruitlopende) economische indicatoren hun enthousiasme over wat er in het verschiet ligt nauwelijks bedwingen, wat zich vertaalt in een veelzeggende verticale opsprong. Enkel de Chinese economie vertoont voorlopig nog een zeer lome reactie. Deze stevige lentekriebels beperken zich overigens niet alleen tot de industriële component van de Europese en Amerikaanse economie. Ook de vooruitzichten voor de dienstensectoren veren bijzonder krachtig op. Wanneer we de indicatoren voor de Amerikaanse diensten- en industriële sectoren combineren, leidt dit tot een nooit eerder geziene, welhaast spectaculaire prognose. Too good to be true? Of dit extreem positieve verwachtingspatroon zich ook in de werkelijkheid kan realiseren, is vooral afhankelijk van de effectiviteit van de vaccins bij het terugdringen van de pandemie. Verwacht van ons hieromtrent geen aandoenlijke naïviteit. In de landen met een hoge vaccinatiegraad is er weliswaar een duidelijke afname van de versnelling van de besmettingen, maar het totale aantal blijft toch (licht) toenemen. Geen overmoed dus, zelfs niet in Israël. De inentingen werden in het Bijbelse land bewonderenswaardig snel en op grote schaal uitgerold, maar er is nu enkel nog sprake van een stabilisatie van de besmettingsgraad. Weliswaar na eerst een stevige klap toegediend te hebben aan het virus. Maar dat geeft zich zomaar niet gewonnen.  Lees meer…

Henri Hensen

Henri Hensen

Beëdigd informaticadeskundige en bestuurder Software Borg Stichting

De Cloud en continuïteit

08 april 2021

Zoals u wellicht weet bestaat elk informatiesysteem uit vijf onderdelen: hardware en software, gegevens en gebruikers en als vijfde procedures. Niet lang geleden bevond het hele informatiesysteem zich onder één dak, dat van de eigenaar/gebruiker. Een sleutel op de deur was een belangrijk onderdeel van de informatiebeveiliging. Dat is met de komst van “The Cloud” ingrijpend veranderd. Zowel hardware als software worden digitaal via de Cloud als dienst ter beschikking gesteld. Op die manier hoef je geen eigenaar meer te zijn van de hard- en /of software, maar kun je op afstand gebruik maken van bijvoorbeeld een server (hardware) en een e-mailapplicatie (software). Dit laatste wordt Software as a Service (SaaS) genoemd. Als gevolg van die veranderingen zitten de gegevens niet alleen op afstand van de eigenaar maar ook buiten zijn beschikkingsmacht. Dat kan vervelende gevolgen hebben. Een duidelijk voorbeeld is de GDPR. Om aan die Europese wetgeving te kunnen voldoen moeten persoonsgegevens te allen tijde beschikbaar zijn voor de eigenaar van het informatiesysteem. Lees meer…

CFI maakt verkoop van WERO door CWS Cleanrooms mogelijk

08 april 2021

Dina-Perla Portnaar

Corporate Finance International (CFI) maakt de verkoop van WERO door CWS Cleanrooms mogelijk. WERO is een leverancier van kant-en-klare oplossingen voor schoonmaakruimtes en onderdeel van BRECON Group. Als corporate finance adviseur heeft CFI de gesprekken met BRECON Group geïnitieerd. CWS Cleanrooms is onderdeel van CWS Group. CWS Cleanrooms is marktleider op het gebied van grondige cleanroom services in Europa, op het gebied van operationeel risico dus, met innovatieve, duurzame en digitale verhuuroplossingen op het gebied van hygiëne, matten, beroepskleding, brandbeveiliging, diensten voor schoonmaakruimtes en gezondheidszorg. De groep heeft momenteel ongeveer 11.000 werknemers in 15 landen. In 2020 behaalde het bedrijf een omzet van 1,242 miljard euro. CWS International GmbH en de dochterondernemingen maken 100% deel uit van Franz Haniel & Cie. GmbH.
Lees meer…

Annotatie-plus en juridische kwaliteitszorg bij de rechtspraak

05 april 2021
Kennisbank

Caroline Raat

Een collega-jurist wees mij op een bericht in het Advocatenblad: alleen advocaten mogen in het kader van de door de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State (‘Afdeling’) opgezette ‘zelfreflectie’ reageren. Zij mogen alleen maar “knellende wetgeving” melden. Die is er ongetwijfeld en advocaten zullen die wel eens ervaren. Maar waarom wordt dit niet gevraagd aan particuliere rechtzoekenden, bedrijven en verleners van rechtsbijstand in het bestuursrecht? Zijn die niet goed genoeg? Waarom mogen alleen advocaten alleen maar knellende wetgeving melden, terwijl de wetgeving op zich vaak niet het probleem is, maar de vaak onbegrijpelijke en harde manier waarop de overheid daarmee omgaat (zonder verplichte evenredigheidstoets, zonder gezond verstand, zonder empathie) en deze zelfs overtreedt, de bestuursrechter die niet of nauwelijks doorziet en de burger feiten moet bewijzen die hij niet kan bewijzen? In zaken waarin de wetgever heeft bepaald dat burgers geen advocaat nodig hebben, en doorgaans ook niet krijgen? Wie mag er meedoen?
Lees meer…

De faillissementswet en het principe dat de curator betaald moet worden uit de boedel

03 april 2021

Jacob Vlaar

Zoals bekend leveren veel failliete boedels niets op; de boedel is leeg. De opkoper haalt de rommel op, soms geeft de bank de curator een boedelbijdrage om iets af te regelen en de boeken worden gesloten met weinig profijt voor de achtergebleven schuldeisers. De rechter-commissaris is niet blind en ziet dat ook gebeuren. Ik heb evenwel sterk de indruk dat bij de faillissementen waar wel wat te halen valt, de boedel wordt verdeeld onder de opkoper, curator en de bank. De rechter-commissaris kan niet anders dan dit goedkeuren. Als dit niet meer zou kunnen casu quo mogen, dan worden de lege boedels niet meer opgeruimd. Het resultaat is dat de schuldeisers nagenoeg niets meer krijgen en de groep insiders hangt samen in het ‘complot’. Ze weten van elkaar dat het eigenlijk formeel niet kan kloppen en om zeer veel activa af te voeren moet er soms ‘geïmproviseerd’ worden. Ik heb sterk de indruk, bevestigd door de Stichting Meldpunt MORES en de landelijke Fraudehelpdesk, dat dit op grote schaal plaats vindt. Sterker nog: er zijn bewijzen dat deze groep elkaar verder in de greep houdt en behoefte heeft aan meer omzet en elkaar helpt om meer bedrijven zonder noodzaak of gemanipuleerd in een faillissement te brengen, teneinde de activa te verdelen.
Lees meer…

Dertig jaar Verdrag van Maastricht

01 april 2021
Kennisbank

Volgend jaar, om precies te zijn op 7 februari 2022 is het dertig jaar geleden dat het Verdrag van Maastricht werd ondertekend. Om dat te eren zal er volgend jaar een herdenkingsmunt verschijnen over deze mijlpaal in de Europese geschiedenis. Dat heeft de Nederlandse staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën besloten. Jaarlijks brengt de Staat twee bijzondere herdenkingsmunten voor verzamelaars uit: vanaf heden kunnen mensen meedenken over het thema van de tweede munt die in 2022 zal worden uitgebracht. Tot het uitbrengen van een herdenkingsmunt over 30 jaar Verdrag van Maastricht werd besloten naar aanleiding van een gezamenlijk verzoek van de Gouverneur van de Koning in de provincie Limburg, de burgemeester van Maastricht en de voorzitter van het College van Bestuur van Maastricht University. Met het Verdrag van Maastricht werd in 1992 de Europese Unie opgericht en de introductie van de Economische en Monetaire Unie (EMU).

Lees meer…