Hans Timmerman

Hans Timmerman

IT kenner en trendwatcher

Non-kwaliteit en faalkosten

26 september 2022

In de hightech wereld zoals lucht- en ruimtevaart is kwaliteit normaal. Ultieme kwaliteit omdat je een ruimteschip of vliegtuig niet even op de vluchtstrook kunt parkeren als er iets mis is. Maar als 99,9% of meer van zowel je ontwerp, gerealiseerde product en proces bewezen kwaliteit is, hoe kun je dan afwijkingen van die kwaliteit ontdekken, analyseren en verbeteren? Hoe vind je die schaarse plekken waar iets toch helemaal mis zou kunnen gaan? Hoe moet je zoeken, hoe kun je het herkennen? Het helpt dan vaak om juist het omgekeerde ofwel ‘het duale’ te zoeken. Voor kwaliteit levert dat het begrip ‘non-kwaliteit’ op. Hoe vind ik in de oceaan van kwaliteit juist die zeldzame non-kwaliteit: de mogelijk serieuze reden voor ernstige fouten, mislukkingen, ontsporingen of zelfs serieuze en dodelijke ongelukken? In mijn oude vak Elektrotechniek is dualiteit een bekend begrip. Je hebt spanning versus stroom, weerstand versus geleiding, capaciteit versus zelfinductie, kortsluiting versus een open kring. Kortom, iets is duaal als het aan twee in principe onverenigbare en/of tegengestelde principes voldoet. Als het ene zo groot is dat je er nauwelijks iets aan kunt meten, kijk dan naar het omgekeerde kleine dat je vaak veel beter kunt ‘detecteren’ en meten. De kosten van non-kwaliteit zijn kosten die verband houden met het maken van fouten door verkeerde ontwerpen, processen en aansturing, waardoor tijd wordt verknoeid, uitgaven voor niets zijn en kansen worden verspeeld. Kwantitatief zijn dat de gemaakte fouten maal de herstelkosten, vermeerderd met opslagen voor overhead, overuren, materiaalverlies, imagoverlies, immateriële kosten en eventueel leed. Daarom is het vinden, herkennen en elimineren van non-kwaliteit zo belangrijk. Zelfs als de rest al 100% kwaliteit heeft. Lees meer…

Is compliance een blok aan het been of juist een business enabler?

23 september 2022
Kennisbank

Michel  Klompmaker

Voor het goede begrip even wat cijfertjes over de totale waarde van het witwassen van geld… Dat wordt op dit moment geschat tussen de 2 en 5 procent van het wereldwijde bruto nationaal product, hetgeen neerkomt op een bedrag ergens tussen de 800 en 2.000 miljard euro per jaar! En wie zitten op dit moment vooral met de gebakken peren? Juist, de banken, die toch al zuchten onder de last van toenemende regeldruk. Nietsvermoedende consumenten dragen stilletjes bij in de kosten in de vorm van hogere tarieven en een uitgeklede dienstverlening. Sinds wanneer heeft uw accountmanager, voor zover u die kent, u voor het laatst gebeld? En heeft u enig idee waar uw bankkantoor op dit moment is? Een mogelijke uitweg uit deze cyclus van meer regelgeving en meer kosten wordt gevormd door Regulatory Technology, afgekort RegTech, aldus het onlangs verschenen rapport ‘Top trends in RegTech’ van Hyarchis. We spraken erover met de CEO van Hyarchis, Adriaan Hoogduijn.

Lees meer…

Caroline Raat

Caroline Raat

Onafhankelijke auteur, onderzoeker en opleider op het gebied van staats- en bestuursrecht, bestuurswetenschap, ethiek en integriteit

Veilig intern de klok luiden werkt niet via een extern meldkanaal

22 september 2022
Kennisbank

Op 15 september 2022 verscheen een belangrijk kwalitatief onderzoek aan de hand van vier casussen door onderzoekers van de Universiteit Utrecht naar de succesfactoren voor het intern melden van misstanden. Het succes van de interne meldprocessen lijkt volgens hen “vooral een uiting van het psychologisch contract tussen betrokkenen en de organisatie: het proces voldeed aan de (grotendeels ongeschreven en impliciete) beloftes, afspraken en verplichtingen die volgens betrokkenen ‘horen’ bij een normale arbeidsrelatie.” Oftewel: een succesvol meldproces is een rechtvaardig ervaren meldproces. Dat vereist zorgvuldige en snelle procedures, betrouwbaarheid en transparantie. De betrokken functionarissen combineerden objectiviteit en deskundigheid met een persoonlijke, menselijke benadering. Goed werkgeverschap bij meldingen vraagt dus, zo lezen we in de conclusie, om meer dan procedures en protocollen. Verder valt er nog wel wat te verbeteren aan het leereffect bij meldingen. Lees meer…

Whitepaper

Hyarchis

Top trends in RegTech – Hoe regulatory technology de financiële sector verandert

20 september 2022
Kennisbank

De totale waarde van het witwassen van geld wordt geschat op 2 tot 5% van het wereldwijde Bruto Nationaal Product. Dat zijn vele honderden miljarden euro’s per jaar. In de strijd tegen witwassen zijn het de nationale en internationale toezichthouders die meer en meer regels opleggen aan financiële instellingen banken, om de witwaspraktijken aan banden te leggen. Deze regels hebben als nadeel dat goedwillende en bona fide klanten herhaaldelijk lastig gevallen worden en opnieuw hun identiteit moeten bewijzen en / of moeten uitleggen waar hun geld vandaan komt. Dit kan met behulp van RegRech anders ingericht worden.

In deze white paper wordt nader ingegaan op de 5 belangrijkste trends en die worden stuk voor stuk behandeld. Die vijf trends die in de white paper beschreven staan zijn om te beginnen Customer Due Diligence, waarbij bij geen goede uitvoering het risico op hoge boetes aanwezig is. Als tweede trend komt transactiemonitoring aan de beurt, Artificial Intelligence en Machine Learning spelen daarbij een belangrijke rol. De derde trend die genoemd wordt is Platformication, waarbij de bestaande infrastructuur wordt behouden, maar die is tegelijk flexibel genoeg om nieuwe producten via externe dienstverleners te kunnen integreren. De vierde trend die besproken wordt is Cloud Security, met andere woorden cyberbeveiliging anno nu komt om de hoek kijken. Als vijfde en laatste trend wordt in deze white paper Regulatory Reporting besproken, waarbij met name de door toezichthouders opgelegde geïntegreerde rapportageverplichtingen een enorme uitdaging zijn.

Download daarom nu gratis deze white paper.  Lees meer…

Teemu Salmi : “We gaan vanaf nu Nixu veel duidelijker op de Europese kaart zetten”

19 september 2022
Kennisbank

Michel Klompmaker

We spraken onlangs in het Amsterdamse kantoor van Nixu Corporation met de nieuwe CEO Teemu Salmi, van deze aan de Nasdaq Helsinki genoteerde internationale speler op het gebied van cybersecurity. Nixu is in het moederland Finland een begrip en absolute marktleider en wil nu verder groeien, onder andere in de Benelux. Eerst even wat achtergrond over Nixu en haar nieuwe CEO. Nixu is geen software leverancier, maar een cybersecurity services bedrijf met als missie het bedrijfsleven te beschermen tegen cyberaanvallen, opdat de bedrijfscontinuïteit verzekerd is en blijft.
Lees meer…

Politieke gevangene in Nederland: Wapenexport en diplomatieke relaties met Turkije zijn belangrijker dan correcte rechtsgang

16 september 2022
Kennisbank

Toon Peters

Op 13 september jongstleden in de avond was ik aanwezig in het Pakhuis De Zwijger in Amsterdam bij de boekbespreking van wetenschapsfilosoof, vertaler en schrijver Rein Gerritsen. De naam van zijn boek is “Een politiek gevangene in Nederland”. Heeft Nederland dan een politieke gevangene? Het schokkende antwoord van Rein Gerritsen was ja. In zijn boek beschrijft de wetenschapsfilosoof het verhaal van de Koerdische politieke leider Hüseyin Baybasin die veroordeeld is tot levenslang en al ruim 25 jaar vastzit in Nederland. Na de oprichting van het Koerdische Parlement in Ballingschap op 12 april 1995 te Den Haag, werd Hüseyin Baybasin in de raderen van de wereldpolitiek vermalen. In het boek laat Gerritsen zien hoe een Turks-Nederlandse politie-eenheid bewijs vervalste, waarna criminologen, vertalers, rechters, raadsheren en politici in het web van leugens verstrikt raakten. Het voorwoord is geschreven door vijf voormalige gevangenisdirecteuren die zich openlijk verzetten tegen Baybasins onterechte opsluiting.
Lees meer…

Digitale business transformatie

15 september 2022
Kennisbank

Hans Timmerman

Al eerder schreef ik over de veelvuldig gebruikte term ‘Digitale transformatie’ die eigenlijk zou moeten worden uitgebreid naar ‘Digitale Business Transformatie’, omdat het in feite niet om het digitaliseren gaat, maar om de business transformatie. Toen we eind vorige eeuw voor de eerste keer integrale bedrijfssoftware gingen implementeren – zoals MRP, ERP en CRM – ontdekten we dat het proces hier ‘vooraf’ op moest worden voorbereid. Het begrip ‘Business Proces Redesign of Re-engineering’ – afgekort BPR – werd toen een hype omdat voor het eerst de bedrijfsleiding moest nadenken hoe een proces te ‘stroomlijnen’ opdat je serieus en succesvol business software kon implementeren.
Lees meer…

VCO Lustrumevenement op 7 oktober 2022

13 september 2022

Michelle Fisser

De Vereniging van Compliance Professionals (‘VCO’) werd in 2001 opgericht door een groep bevlogen compliance professionals werkzaam in de financiële sector. Compliance was een onontgonnen en onbemind vakgebied. Er was nauwelijks wetgeving. De aandacht ging met name naar het voorkomen van marktmisbruik in de financiële markten. En de processen en procedures vonden handmatig plaats. De tijden zijn veranderd. De compliance functie is inmiddels een volwassen en nog steeds groeiend vakgebied. Cross sectoraal. Nationaal en Internationaal. De taken en verantwoordelijkheden worden verspreid over de hele organisatie. Ook het gebruik van technologie om de compliance organisatie te ondersteunen wordt steeds meer ‘business as usual’. Dit vraagt wat van de compliance officers, de toezichthouders maar ook van de business in hun verschillende rollen. Kom op 7 oktober naar het nieuwe DeLaMar Theater in Amsterdam, voor ons 20-jarig lustrumevenement, met als thema ‘Compliance in Transformation’.  De toegang voor VCO-leden is gratis.

Lees meer…

Whitepaper

SAS

Building Artificial Intelligence in Credit Risk : A Commercial Lending Perspective

12 september 2022

Staat u op het punt om AI (Artificial Intelligence) en ML (Machine Learning) in te zetten bij uw  ‘risk modeling ‘ processen? Wilt u de voordelen ontdekken van automatisch beslissingsmodellen in combinatie met juiste keuzes, governance, schaalbaarheid en ‘control’? Dan raden we u aan om gratis deze inhoudelijk sterke white paper van SAS te downloaden met onderwerpen over onder andere Commercial Lending, Credit Application Phase, Data Gathering, Credit Risk Quantification, Pricing en RAROC om enkele items te noemen.

De inzet van AI en ML kan een directe impact hebben op klanttevredenheid. De administratieve werkzaamheden voor zowel klanten als back-office medewerkers worden sterk verlaagd. De snelheid om tot een beslissing te komen wordt verhoogd. Daarnaast worden kredietdossiers veel efficiënter en sneller afgehandeld, hetgeen zowel voor de financiële instelling als de klant voordelen heeft. Het bijkomend voordeel als gevolg van de de inzet van AI en AM voor de account manager is dat hij /zij meer tijd over heeft om zich te kunnen focussen op business development.

Lees meer…

Photo: Copyright: DNB

De Nederlandsche Bank constateert ernstige tekortkomingen in de financiële sector bij naleving Wwft

11 september 2022
Kennisbank

Michel Klompmaker

De Nederlandsche Bank, afgekort DNB, meldt in de afgelopen vrijdag verschenen studie getiteld ‘Van herstel naar balans’ dat er ernstige tekortkomingen in de financiële sector waren bij de toepassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). Een meer risicogebaseerde benadering moet de inspanningen om de financiële sector vrij te houden van financieel-economische criminaliteit gerichter maken, aldus DNB en een dergelijke benadering vermindert ook de ongewenste neveneffecten van de rol van de poortwachter van banken en andere financiële instellingen, zoals het onnodig weigeren of uitsluiten (‘de-risking’) van klanten van het betalingsverkeer. Zoals bekend hadden we als Risk & Compliance Platform Europe hierover een Jaarcongres op 16 juni jongstleden in Baarn, met als thema “De rol van de poortwachter anno 2022, publieke versus private sector.” Overigens, volgend jaar, op 15 juni 2023 zal het thema van ons Jaarcongres “Innovatie & Toezicht: Is RegTech het juiste antwoord?” zijn, waarbij DNB is uitgenodigd om als keynote te komen spreken. Toezichthouder bij DNB, Loes Wenink lichtte het een en ander toe.
Lees meer…