Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Waar was das feestje?

26 november 2022

Toegegeven, ook wij, de laatsten der onversaagde optimisten, waren van plan om ons in te graven in het vooruitzicht van een lange, koude winter met kwakkelende aandelenbeurzen en troosteloze obligatiemarkten. Maar net op het donkerste uur, toen de vijand ons in een wurggreep leek te hebben, kwam de cavalerie ergens uit het niets opdagen en wist die ons alsnog te ontzetten. De gepubliceerde inflatiecijfers in de VS over de voorbije maand bleken immers veel beter mee te vallen dan verwacht en kiezen – voorlopig althans – een neerwaarts pad. Op langere termijn is er geen twijfel over een substantiële afname van de inflatie-indicatoren, maar deze ingecalculeerde daling van de kleinhandelsprijzen werd verwacht zich te spreiden over een periode van 12 maanden of meer en moet zich geleidelijk een weg banen over een hobbelig, verraderlijk en verwilderd pad. De plotse, wezenlijke groeivertraging van de CPI-inflatie kwam vandaar daarom als een zeer positieve verrassing en die leidde tot een opleving van de wereldbeurzen, in een orde van grootte die zich extreem zelden voordoet. Maar “this time it’s different” en zoals steeds waagt men zich dan op glad ijs… Lees meer…

Integriteit in de compliance wereld: Zeven rode vlaggen…

24 november 2022
Kennisbank

Caroline Raat

Vorig jaar schreef ik op het Risk & Compliance Platform Europe over charlatans in de compliance wereld en hoe die te herkennen zijn. Daar gaf ik aan dat er weinig reden is om aan te nemen dat die zich daar niet in zouden begeven. Sterker: nieuwe, wettelijk niet gereguleerde markten en vakgebieden trekken, zo blijkt uit onderzoek, juist charlatans en free riders aan. Denk maar aan de zorgmarkt waar schoonmaakbedrijven een handig verdienmodel hebben ontdekt zonder intrinsieke motivatie, kennis en ervaring om mensen te helpen. Of kwakzalvers en waarzeggers die met goed geacteerde empathie – soms zelf gelovend in hun eigen kundigheid en gaven – wanhopige mensen geld uit de zakken kloppen. Iets dergelijks zie ik soms ook in de compliance markt: vaak door druk van buitenaf – mediaberichten (the Voice), incidenten (meldingen), wetgeving (Wwft, Arbowetgeving) – voelen bedrijven dat zij hier ‘iets’ mee moeten. Maar juist omdat zij daar zelf niet voldoende van af weten laten zij zich gemakkelijk een aantrekkelijk product aansmeren: een one-stop shop waar je met al je vraagstukken rond ethiek en compliance terecht kunt: van training tot onderzoek (variërend van ongewenst gedrag tot fraude en corruptie) tot en met een klokkenluidersplatform. Maar hoe eerlijk, bescheiden en intrinsiek gemotiveerd zijn deze alleskunners? Oftewel: hoe integer zijn zij?
Lees meer…

Photo: Wilbert Tomesen, voorzitter Huis voor klokkenluiders

De Wet bescherming klokkenluiders: een goed begin of half werk?

22 november 2022
Kennisbank

Wilbert Tomesen

Wetgeving die de positie van melders van misstanden en het meldklimaat in Nederland versterkt is van groot belang. Die wetgeving moet helder en uitvoerbaar zijn en kunnen worden gehandhaafd. Door de EU-richtlijn inzake de bescherming van personen die inbreuken melden op het Unierecht (EU-richtlijn) wordt de Wet Huis voor klokkenluiders (WHvk) op dit moment gewijzigd in de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk). De Wbk is, ten opzichte van de WHvK, op sommige punten zeker een stap in de goede richting. Door de uitbreiding van de groep beschermden, bijvoorbeeld, of door meer verplichtingen voor werkgevers, door omkering van de bewijslast in rechtszaken, het verbod op zwijgbedingen en opname in de wet van de preventie taak van het Huis. Maar het is niet niets wat de nieuwe wet mist: over naleving en handhaving is nauwelijks iets geregeld en in de langverbeide daadwerkelijke steun voor melders van misstanden wordt niet voorzien. De integriteitsbevorderende (preventie) werkzaamheden van het Huis komen er bovendien in de conceptwet bekaaid van af. Het Huis is bij uitstek uitvoerder van de WHvk en straks van de Wbk, de wet die moet bijdragen aan de bescherming van personen die (namens en voor de samenleving) misstanden melden. Er zijn effectieve instrumenten nodig om de doelstellingen van de wet te realiseren en de verplichtingen uit de wet, zo nodig, af te dwingen. Die doelstellingen en die verplichtingen zijn immers belangrijk – zó belangrijk, dat ze in een wet worden vastgelegd – en kunnen niet vrijblijvend zijn. 
Lees meer…

Photo: Lode De Waele

Heeft de context van organisaties effect op de integriteit van medewerkers?

21 november 2022
Kennisbank

Lode De Waele

Over de drijfveren van integriteit is ondertussen steeds meer bekend. Zeer vaak focust onderzoek echter op het analyseren van bepaalde persoonlijkheidsfactoren die maken of bepaalde personen meer, dan wel minder integriteit vertonen in fraudegevoelige situaties. Over de impact van de context waarin organisaties werkzaam zijn, is echter minder bekend. Nochtans is dit belangrijk, want een beter inzicht in de achterliggende drijfveren van integriteit maakt een meer doelgericht integriteitsbeleid mogelijk. Doordat de doelstellingen van private en publieke organisaties onderling vaak zeer sterk verschillen, net als de administratieve cultuur waarin ze actief zijn, is het aanneembaar dat de context waarbinnen organisaties actief zijn, ook effect heeft op de integriteit van medewerkers. Lees meer…

Anonieme vragenlijst over integriteit en compliance

20 november 2022

Ten behoeve van één van de drie break out sessies van het komende Behavioral Risk Congres is een korte vragenlijst opgesteld door Caroline Raat over integriteit in de compliance functie. De uitkomsten van deze enquête worden behandeld tijdens het komende Behavioral Risk Congres op donderdag 1 december in Amsterdam, met name bij de break out sessie over integriteit in de compliance functie. Een ieder kan deze vragenlijst anoniem invullen via deze link. Ook mensen die niet deelnemen aan het congres worden van harte uitgenodigd om mee te doen. Het invullen van de gesloten vragenlijst is in een paar minuutjes gedaan.

Whitepaper

Payhawk

Een financiële functie opbouwen die de bedrijfsstrategie en groei stimuleert

18 november 2022

Geopolitieke onzekerheid, uitdagingen in de toeleveringsketen en problemen met betrekking tot kasstroom en omzetstromen in de afgelopen jaren hebben de werklasten verhoogd en financiële afdelingen binnen organisaties een belangrijke rol toegekend. “De zakelijke context was voor financiële teams een springplank om centraal te staan in de organisatie”, aldus Brian Furness, een partner in het kantoor van PwC in Londen, dat gespecialiseerd is in het helpen van financiële dienstverleners bij hun digitale transformatie. “Dankzij de focus op de financiële afdeling in de hele organisatie hebben we veel meer respect gekregen voor veel financiële medewerkers waarmee we samenwerken”.

De whitepaper, die u gratis kunt downloaden is samengesteld door Harvard Business Review Analytic Services in samenwerking met Payhawk op basis van 227 respondenten wereldwijd in mei 2022. CFO’s en financiële afdelingen raken meer en meer betrokken bij het uitstippelen van bedrijfsstrategieën op het hoogste niveau. Door technologie te gebruiken om fundamentele financiële taken te verrichten, heb je meer tijd om de planning, analyse en scenario’s binnen het bedrijf vorm te geven.

De resultaten van het onderzoek vindt u in deze whitepaper, die u gratis kunt downloaden. Lees meer…

Photo: Van links naar rechts Luc Winants, het Staatshoofd en Theo Bovens.

Aangifte tegen voormalige gouverneurs van de provincie Limburg, de heren Theo Bovens en Leon Frissen

17 november 2022
Kennisbank

Michel Klompmaker

Op 24 oktober jongstleden is aangifte gedaan bij het College van Procureurs-Generaal tegen de heren Theo Bovens en Leon Frissen  door mevrouw Yvonne Valten, lid van Transparency International. We spraken met haar in Maastricht over haar aangifte, verzonden naar de voorzitter Mr. G.W. van der Burg van het College van procureurs-generaal. Zij heeft deze aangifte gedaan als burger, als ooggetuige, als direct betrokkene en als toeschouwer van diverse grote financiële casu quo vastgoedschandalen en misbruik met overheidsgelden. Mevrouw Valten stelt dat er sprake was van een malafide, maffia-achtige bestuurscultuur, ambtsmisbruik, ambtelijke casu quo bestuurlijke corruptie, bedrog, fraude, omkoping, vriendjespolitiek en belangenverstrengeling. Praktijken die blijkbaar binnen deze kringen tot de gewoonste zaak van de wereld behoren, aldus Valten. Heel concreet gaat het om het  ‘witwassen’ met gemeenschapsgelden van de malversaties gepleegd door Theo Bovens als voorzitter van het Limburgs Symfonie Orkest en zijn bestuurlijke partners in crime, waaronder zijn partijgenoot de heer Leon Frissen die ten tijde van zijn voorzitterschap destijds gouverneur van de provincie Limburg was. Opmerkelijk detail, de heer Theo Bovens is nu de CDA lijsttrekker geworden voor de Eerste Kamerverkiezingen van komend jaar. Lees meer…

Nieuw platform voor Maps, Location & Navigation Services

16 november 2022

Magic Lane lanceert een baanbrekend platform in intelligente, compacte en privacyvriendelijke Maps, Location & Navigation Services, inclusief Software Development Kits (SDK’s). Daarmee betreedt het bedrijf officieel de Europese markt. Het platform combineert kaart- en databronnen met slimme algoritmen, waarmee bedrijven snel en efficiënt gepersonaliseerde diensten voor hun klanten kunnen bouwen. Zo’n veertig ontwikkelaars hebben het platform ontwikkeld. Het platform benut Open Street Maps en zo’n tweeduizend andere open source kaartbronnen en live databronnen. Het kan geïntegreerd worden met de groeiende stroom aan voertuig- en bestuurdersdata. Denk aan verkeersdata, weergegevens, data over de luchtkwaliteit en persoonlijke voertuig-, fitness- en prestatiedata. Het team achter Magic Lane komt voort uit het vroegere Route 66, de routeplanning uit de jaren negentig van de vorige eeuw ook als eerste als oplossing naar de Mac en PC bracht. Daarnaast lanceerde Route 66 navigatie-oplossingen als eerste op de mobiele telefoons van Nokia, Samsung en HTC.
Lees meer…

Kanteling van het antiwitwasbeleid moet nog steviger

15 november 2022

In zijn FD-column van 2 november jl. schrijft Marcel Pheijffer, hoogleraar Accountancy aan Nyenrode Business Universiteit: “De stapel stukken inzake de aanpak van witwassen is ditmaal groter dan ooit: evaluatierapporten, beleidsrapporten, een wetsvoorstel en vele artikelen. Het beeld dat daaruit ontstaat is dat de aanpak van witwassen een duidelijke kanteling ondergaat: doelmatiger en doeltreffender. Toch kan het nog beter en sneller. Focus bij opsporing op ‘verdachte’ transacties in plaats van op ‘ongebruikelijke’ zoals nu gebeurt.” Marcel Pheijffer is dagvoorzitter tijdens de 14e editie van het Jaarcongres De Aanpak van Witwassen op 24 november in Amsterdam.
Lees meer…

Philippe Moormann aan de slag bij Workiva als ESG expert

15 november 2022

Philippe Moormann is onlangs gestart met het ondersteunen van duurzaamheid- en financiële teams van Workiva klanten in het verzamelen en rapporteren van ESG-data. In zijn nieuwe rol (tot voor kort werkte hij bij PwC)  is Moormann verantwoordelijk voor het verbeteren van transparante ESG rapportageprocessen van bedrijven in de Benelux.  Zijn opgedane ervaring zal hij nu inzetten om klanten van Workiva te helpen meer transparantie te creëren in hun verslaglegging rond ESG. Met ESG Reporting biedt Workiva een oplossing voor de verslaggeving die het risico op fouten bij het proces van verslaglegging minimaliseert en tegelijkertijd interne samenwerking faciliteert die dus ook de waarde van de bedrijfsrapportage, voor alle belanghebbenden, verhoogt. Lees meer…