Photo: Dilan Yesilgoz, minister van Justitie en Veiligheid Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

Reflectie Raad van State levert nog niets op

19 januari 2022
Kennisbank

Caroline Raat

In het televisieprogramma Nieuwsuur van 13 januari 2022 prijst de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State de heer Van Ettekoven, als een vader die zijn kleuter prijst voor het opbiechten van het pikken van een snoepje, dat hij trots is op de zelfreflectie van zijn club. Niet zo gek als je, zo stond eerder in de top story, eveneens als een kleuter door al je ooms en tantes werd gecomplimenteerd voor je excuses. Zo werkt zelfreflectie niet; dit is reflectie zonder zelf: naar buiten, niet naar binnen; het is dus geen introspectie. Die doe je in stilte, zonder holle frasen en zonder ‘kijk-ons-eens-goed-bezig-zijn-gedrag’. Zonder rapporten. Introspectie is moeilijk, want dan moet je erkennen dat je ook een institutionele bias hebt, zoals de advocaten in de aflevering van Nieuwsuur melden. Niet alleen omdat de overheid grotere zakken en duurdere advocaten heeft. Niet alleen, of niet zozeer om de dubbelfunctie van Adviesorgaan van de wetgever en bestuursrechter (daartussen zit een Chinese Muur die best goed werkt); het gaat om de samenstelling en werkwijze van de Afdeling Bestuursrechtspraak: het karakter, de cultuur. In dit artikel leg ik uit dat rechters kritischer moeten kijken naar de objectiviteit en integriteit van overheidsbesluiten.
Lees meer…

Personalia

Selvi Lajqi

Co-Founder The Talent Inn voor Audit, Risk, Finance, Compliance en Data professionals
Selvi is verantwoordelijk voor hét portaal voor Audit, Risk, Finance, Compliance en Data professionals waar job matching verder gaat dan alleen het klassieke cv.
Personalia

Andrew Hoffmanns

Founder EthXCom
Ethics & Compliance specialist op het gebied van het opzetten en / of verbeteren van een integriteitsprogramma.
Personalia

Frank Staelens

Managing Director Whistleblowing Management
Voor diensten en technologie die garant staan voor een compliant aanpak van de nieuwe Europese klokkenluidersregels.
Personalia

Jethro Vrouwenfelder

Partner EBBEN Partners, expert op het gebied van forensisch onderzoek
Ervaren fraudeonderzoeker en tevens bestuurslid van het IFFC, Institute for Financial Crime.

AFM presenteert haar agenda voor dit jaar…

18 januari 2022

De Agenda 2022 van de Autoriteit Financiële Markten, afgekort AFM, gaat over het klimaat, bescherming van beleggers, het nieuwe pensioenstelsel en de uitbreiding van het toezicht op accountantsorganisaties. De klimaatdoelstellingen bepalen de komende decennia in grote mate de maatschappelijke agenda, zo ook in het toezicht van de AFM. Er zal extra focus komen dit jaar op de bescherming van kwetsbare beleggers.
Lees meer…

Frisse nieuwjaarsduik

17 januari 2022
Kennisbank

Stefan Duchateau

“Indien de bevolking zou begrijpen hoe het bankwezen in mekaar zit en hoe monetaire politiek werkt, dan zou er onmiddellijk een revolutie uitbreken”.  Aan het woord is Henry Ford, die bij deze uitspraak verwees naar de situatie vlak voor en tijdens de Grote Depressie. Destijds ongetwijfeld terecht maar in de huidige omstandigheden is deze kritiek wellicht minder van toepassing. Alleszins toch niet wat betreft de inspanningen van de monetaire instanties die met moed en doortastendheid de negatieve economische gevolgen van de pandemie met alle beschikbare middelen en instrumenten hebben bestreden. Maar dit succes heeft een voorspelbare keerzijde. Economische stimuli op deze schaal, in combinatie met ongeremde geldcreatie, veroorzaken onvermijdelijk opwaartse druk op het algemene prijspeil. Op zich is dat een relatief lage kostprijs want het alternatief, namelijk niets doen en het geheel bij het uitbreken van de pandemie in februari 2020 aan zijn lot overlaten, zou een zware economische recessie en een diepe bankencrisis hebben uitgelokt die op hun beurt systemische risico’s zouden hebben veroorzaakt [*1]. Dat is een ondraaglijke last die de wereldeconomie een fatale slag zou hebben toegediend, temeer omdat de economische wonden van de crisis van 2008 en 2011 (zeker in Europa) nog lang niet geheeld waren.
Lees meer…

Whitepaper

Diligent

Voorbereid zijn op de huidige uitdagingen rondom ESG

14 januari 2022

Vraagstukken rond milieu, maatschappij en governance, bekend onder de afkorting ESG, zijn complexer en veelzijdiger dan ooit tevoren. Aandeelhouders, beleggers en regelgevers houden het onderwerp immers nauwlettend in de gaten, meer dan ooit. Organisaties hebben kwalitatieve gegevens nodig om hun ESG-activiteiten te benchmarken en hun voortgang in realtime te volgen. Handmatige processen zijn gevoelig voor fouten en kunnen het snelle tempo van veranderingen in en rond ESG niet bijhouden. Bovendien kunnen ze geen overzicht schetsen van het huidige landschap of inzicht geven in wat ons te wachten staat. Een oplossing voor het beheren van ESG-gegevens kan helpen de bewegende delen te coördineren, te rapporteren over de voortgang en activisten, beleggers en concurrenten voor te blijven. De juiste ESG-oplossing moet voldoen aan vijf belangrijke criteria en functionaliteitsgebieden:

Lees meer…

Klimaatimpact per bitcointransactie stijgt

13 januari 2022
Kennisbank

De totale CO2-voetafdruk van het bitcoin netwerk steeg in 2020 met ongeveer 25% terwijl het aantal transacties daalde met 6%. Dit komt neer op een klimaatimpact van ongeveer 402 kg CO2 per bitcointransactie in 2020, zo blijkt uit de eerste resultaten van een nieuwe, door De Nederlandsche Bank (DNB) ontwikkelde methode om de CO2-voetafdruk van bitcoin te meten. Het is van belang om beter zicht te krijgen op de klimaatimpact van op blockchain gebaseerde digitale activa en deze beter vergelijkbaar te maken met bijvoorbeeld conventionele betaalmiddelen.
Lees meer…

Rob Wijman: “Verminderde aandacht voor kredietproblemen gaat verkeerd uitpakken”

12 januari 2022
Kennisbank

Michel Klompmaker

We spraken onlangs met de inmiddels gepensioneerde bankier Rob Wijman, die het afgelopen jaar zijn eerste boek schreef, niet toevallig over het vak dat hij tientallen jaren heeft uitgeoefend. Rob is een ervaren manager geweest bij een grote internationaal opererende Nederlandse bank, verantwoordelijk als Global Head voor restructuring en recovery. Inmiddels is hij de trotse auteur van het boek getiteld Heavy Weather Banking, met als ondertitel Corporate Debt Restructuring in Times of Crisis. Wijman is er niet gerust op en stelt dat de westerse bankwereld onvoldoende voorbereid is op de problemen die een nieuwe financiële crisis zal veroorzaken. We spraken met hem in het Nederlands over zijn Engelstalige boek.   Lees meer…

Een kwantumveilige handtekening

10 januari 2022
Kennisbank

Hans Timmerman

De kern van cryptografie is het verbergen of dusdanig versleutelen van te verzenden informatie, dat het voor een afluisteraar (bijna) onmogelijk is om ‘mee te luisteren’. Het woordje ‘bijna’ is de mate van inspanning die de afluisteraar moet doen, om af te leiden wat de oorspronkelijk verzonden informatie was. Met de komst van de computer werd het mogelijk de versleuteling sneller uit te voeren en een groter aantal mogelijke sleutels te gebruiken. Je hebt enerzijds symmetrische versleuteling, waarbij beide eindpunten in het bezit moeten zijn van de sleutel. De uitdaging is om die sleutel veilig bij beide uiteinden te krijgen en te bewaren. Bij asymmetrische versleuteling echter maakt een algoritme tegelijkertijd een publieke en een geheime sleutel aan. Het voordeel is dat de geheime sleutel niet hoeft te worden uitgewisseld, terwijl de publieke sleutel algemeen bekend mag zijn. De twee sleutels zijn aan elkaar gekoppeld. Als iemand jou een bericht stuurt dat met de publieke sleutel is geëncrypt, kun je dat bericht alleen met de privé sleutel decrypten. De veiligheid hangt vanzelfsprekend af van zowel de lengte van de sleutel als de kwaliteit van het algoritme.  Lees meer…

EU-taxonomie: Commissie raadpleegt experts over bepaalde nucleaire en gasactiviteiten

07 januari 2022
Kennisbank

De Europese Commissie is onlangs begonnen met het overleg met de deskundigengroep van de lidstaten inzake duurzame financiering en het platform voor duurzame financiering over de ontwerptekst voor een aanvullende gedelegeerde handeling betreffende bepaalde gas- en nucleaire activiteiten. De EU-taxonomie stuurt en mobiliseert particuliere investeringen in activiteiten die nodig zijn om binnen 30 jaar klimaatneutraal te kunnen worden. De energiemix in Europa verschilt momenteel van lidstaat tot lidstaat. Sommige delen van Europa maken nog steeds intensief gebruik van steenkool, waarbij veel koolstof wordt uitgestoten. De taxonomie omvat energieactiviteiten die de lidstaten in staat stellen om uit verschillende posities naar klimaatneutraliteit te evolueren. De Commissie houdt rekening met zowel het wetenschappelijk advies, de huidige technologische vooruitgang en de uiteenlopende transitieproblemen in de lidstaten. Op basis daarvan is de Commissie van mening dat aardgas en kernenergie de overgang naar een hoofdzakelijk op hernieuwbare energiebronnen gebaseerde toekomst kunnen faciliteren.  Lees meer…

Geert Haisma

Geert Haisma

Expert succes- en risicomanagement

Effectief risicomanagement

05 januari 2022

Bij artikelen over effectief risicomanagement gaat het vaak over meer risicobewustzijn, cultuur en de ‘tone at the top’. De concepten en gedachten zijn niet verkeerd, maar ik heb ze zelden zien bijdragen aan meer effectief risicomanagement. Te abstract en te hoog over zonder concrete handvatten. Effectief risicomanagement begint met het risico-eigenaarschap. Als duidelijk is wie verantwoordelijk is voor een risico, dient de volgende vraag zich aan: “Hoe beheers ik een risico effectief?” Om een risico effectief te beheersen, moet eerst duidelijk zijn wat het risico is. In de praktijk zie ik allerlei risico’s benoemd, met daarop beheersmaatregelen. Neem als voorbeeld het frauderisico. Als maatregel wordt hier vaak het vier ogen principe genoemd. Maar is dat een effectieve maatregel? De afgelopen maanden zijn er weer diverse fraudes naar voren gekomen zoals bij Stadgenoten en Vestia, ondanks vier ogen principes. Ook CEO fraude en data manipulatie komen regelmatig voor. Hoe kan zo’n frauderisico nou effectiever worden beheerst? Lees meer…

Heavy Weather Banking

Rob Wijman
Verschijningsatum:December 2021
Taal:Engels
ISBN:9789461264862
Prijs:29,50