Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Brennt Paris?

26 januari 2021

Het laat zich gemakkelijk raden waarom de immer volgzame generaal het deze keer wel aandurfde om het niet mis te verstane bevel van zijn onbetwiste leider te negeren. De hele zaak was toch al zo goed als verloren, zodat Von Choltitz de kans greep om zich te profileren als redder van Parijs. Hij hoopte hierdoor een aflaat te verkrijgen voor zijn weerzinwekkende misdaden aan het oostfront (*1). De torpedokoppen die op alle iconische plaatsen van de Lichtstad waren gericht, bleven ongebruikt en de beruchte vraag van de Führer of Parijs in brand stond, bleef onbeantwoord (*2). Toch wegen de onzekerheid en de vrees voor een escalatie zwaar op de financiële markten. We kunnen ons immers moeilijk voorstellen dat de gewelddadige meute die het gebouw binnendrong dat symbool staat voor de Amerikaanse democratische waarden, het hierbij zal laten. Het gemak waarmee de opgejutte betogers het best bewaakte stukje vastgoed van de VS konden innemen, verbaasde vriend en vijand. De president misschien nog het meest? Ondanks het heldhaftige verzet van enkele veiligheidsagenten leek het wel op een open monumentendag. Het tragische verlies aan mensenlevens dat hiermee gepaard ging, zal de indringers op dat moment ontgaan zijn. Mits een beetje betere organisatie hadden de Trump sympathisanten het Capitool gemakkelijk effectief kunnen overnemen. Maar wat vang je er dan mee aan? Je schiet hier niets mee op. In ieder geval heeft Trump hiermee vooral zichzelf onherstelbare schade toegebracht. Dat hij met zijn verkiezingsnederlaag moeilijk kan omgaan, is één zaak. Dat hij sympathisanten vraagt om hun steun openlijk te betuigen is in die context zelfs enigszins begrijpelijk (niet te verwarren met: goed te praten). De daaropvolgende ontaarding in geweld is verwerpelijk, maar dat is bij vorige betogingen van zijn tegenstanders helaas ook voorgekomen. De geladen symboliek om precies het thuis van de democratie binnen te trekken, maakt hem echter politiek zeer kwetsbaar. Met de nieuwe impeachment procedure die nu wordt opgestart, zal Trump de annalen ingaan als de eerste president tegen wie tweemaal een afzettingsprocedure werd opgestart. Deze keer overigens met een redelijke kans op succes omdat Trump hierdoor kan verhinderd worden om zich binnen een paar jaar opnieuw verkiesbaar te stellen. Zowel Democraten als een groeiend deel van de Republikeinse partijleden huiveren immers bij deze gedachte. Napoleon die terugkeert van Elba … Lees meer…

Personalia

Marc van der Veen

Registeraccountant (RA) en Register Operational Auditor (RO)
Marc ondersteunt zijn klanten door ze bewuster en transparanter met risico’s om te laten gaan. Hij doet dit met een hands-on en no-nonsense mentaliteit als kennispartner op het gebied van audit en risicomanagement vraagstukken.
Personalia

Ron Brummans

Executive Coach
Persoonlijke ontwikkeling vanuit zelfbewustzijn en zichtbaar in woord en gedrag is de focus van Ron.
Personalia

Rashid Shokri

Ervaren testmanager biedt zich aan
Als ervaren testmanager ben ik in staat om ontwikkelaars, testteams en gebruikers aan te sturen, te begeleiden en te motiveren, waarbij ik voor een goede balans zorg tussen kwaliteit, tijd en budget.
Personalia

Ken van Ierlant

Digital Thought Leader
Lid Raad van Bestuur UpGen. Ervaren CEO/ CDO/ CIO op het gebied van transformatieprocessen binnen internationaal georiënteerde ondernemingen.
Personalia

Selvi Lajqi

Co-Founder The Talent Inn voor Audit, Risk, Finance, Compliance en Data professionals
Selvi is verantwoordelijk voor hét portaal voor Audit, Risk, Finance, Compliance en Data professionals waar job matching verder gaat dan alleen het klassieke cv.

Whitepaper

Fourthline

KYC Remediation, Mistakes and Best Practices

22 januari 2021

De nieuwe wet- en regelgeving verplicht financiële instellingen om haar bestaande klanten te ‘herevalueren’. Een gigantische klus voor veel van hen, met andere woorden een aanzienlijke operationele uitdaging voor menige bank en vermogensbeheerder. Het bijkomende voordeel evenwel is dat als het eenmaal achter de rug is de financiële instelling een beter inzicht heeft in haar eigen klantenbestand. Daarnaast wordt het risico op fraude fors verminderd.

Deze white paper van Fourthline gaat inhoudelijk over ‘best practices’ en veel voorkomende fouten die gemaakt worden bij het proces van KYC Remediation. De white paper kan gratis worden gedownload en is bedoeld voor professionals en geïnteresseerden op dit gebied.

Consumentenorganisaties vragen EU-commissie meer ambitie inzake transparantie vaccinbeleid in de strijd tegen Covid-19

21 januari 2021
Kennisbank

Een paar dagen geleden vond in het Europees Parlement een debat plaats over de algemene strategie van de EU voor wat betreft de vaccinatie tegen COVID-19. Op de agendastond ook transparantie van de contracten voor de aankoop van vaccins en vooral : de prijszetting. Afgelopen september vroeg consumentenorganisatie Test Aankoop aan de toenmalig minister van Volksgezondheid, Maggie De Block en aan het het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) om een kopie te bekomen van de contracten voor de aankoop van vaccins onderhandeld door de Europese Commissie, alsook het advies van het speciaal comité binnen het FAGG dat België moest adviseren over het al dan niet aankopen van het ene of andere vaccin. Hetzelfde verzoek werd ingediend bij minister Vandenbroucke. Het FAGG weigerde het verzoek zonder overtuigende rechtvaardiging. Minister Vandenbroucke reageerde niet, aldus Test Aankoop. Daarom besliste de consumentenorganisatie de zaak door te verwijzen naar de Commissie om zo toegang te krijgen tot de relevante administratieve documenten. Dit advies zal in de komende dagen worden uitgebracht op basis van de motivatie dat het Geneesmiddelenbureau aanvoert om zijn weigering te rechtvaardigen.
Lees meer…

Geïnstitutionaliseerd falen: The Trials of Gabriel Fernandez

20 januari 2021
Kennisbank

Dina-Perla Portnaar

Risk, governance en compliance in de financiële sector blijft ons vlaggenschip. Banking en finance is al jaren onderdeel van ons DNA. De uitgever van het Risk & Compliance Platform Europe Michel Klompmaker, was ooit uitgever van de titel – letterlijk – Banking & Finance. Bovendien heeft het Risk & Compliance Platform Europe een community bestaande uit en uitstekende relaties met veel leiders, top decision makers, professionals en toezichthouders in de financiële wereld. Daarbij heb ik in de afgelopen zestien jaar het meeste gewerkt in de domeinen IT/tech en finance. Dat gezegd hebbende weten sommige lezers niet dat het Risk & Compliance Platform een wereldwijde community in allemaal verschillende verticals heeft. De focus ligt op risk en integriteit in bredere zin – gezondheidszorg, export, logistiek, douane, vastgoed en woningbouw, ondernemerschap, overheid, managing consulting, social, maatschappij enzovoort, enzovoort. Het werkveld risk en integriteit opent discussies over gedrag in verschillende soorten private en publieke instituties en op individueel en collectief niveau. Het Risk & Compliance Platform Europe gaat niet alleen over het bedrijfsleven.
Lees meer…

Geert Haisma

Geert Haisma

Expert succes- en risicomanagement

Intern alles op orde? Drie pijlers om ook risico’s met externe oorzaken te kunnen beheersen.

19 januari 2021

Met de komst van het corona virus zijn er al honderden bedrijven die werktijdverkorting hebben aangevraagd. Veel bedrijven lijden onder dit externe risico dat opeens om de hoek komt kijken. In de 25 jaren die ik me met risicomanagement bezighoud, zie ik de aandacht voor risicomanagement enorm groeien. Dit heeft geleid tot veel aandacht voor beheersing van risico’s. Vooral risico’s met een interne oorzaak worden nu beter beheerst. In de top tien Global Risks die Aon naar buiten bracht, zie je dat het aandeel risico’s met een externe oorzaak is gegroeid. Een virus stond daar overigens nog niet bij, maar dat zal in de toekomst wel anders zijn. Door de toenemende aandacht voor de beheersing van interne risico’s, hebben organisaties die steeds beter beheerst en neemt het aandeel van interne risico’s in een top tien dus ook logischerwijze af. Daarnaast wordt de wereld steeds complexer en afhankelijker, waardoor de externe risico’s toenemen: virussen, cyberrisico’s, dynamische marktontwikkelingen, politieke risico’s, noem maar op. Lees meer…

Hoe de Ashton Whiteley Scam begon

18 januari 2021
Kennisbank

Dina-Perla Portnaar

De Ashton Whiteley Boilerroom Fraude laat zien hoe financiële criminaliteit in de praktijk werkt. Zelden worden persoonlijke zaken hierover publiekelijk gedeeld, vaak uit schaamte van de slachtoffers. Dit keer niet. In dit artikel worden de gevolgen van financial crime tastbaar. Een overzicht van de gebeurtenissen, opgetekend uit naam van één van de vele slachtoffers van de Ashton Whiteley Fraude die enkele jaren geleden plaatsvond. De man in kwestie deelde zijn verhaal met mij. We zullen zijn verhaal in een paar artikelen in de aankomende tijd plaatsen. Dit is deel één.
Lees meer…

Photo: DEN HAAG - Eric Wiebes (VVD) - Minister van Economische Zaken en Klimaat - ANP COPYRIGHT GUUS SCHOONEWILLE

Eric Wiebes voelt zich niet schuldig, maar wel verantwoordelijk

15 januari 2021
Kennisbank

Zoals bekend is de Nederlandse regering zojuist gevallen. De Minister van Economische Zaken en Klimaat de heer Eric Wiebes blijft niet aan een kwam zojuist met een verklaring. Komende dagen zal duidelijk worden of er nu echt een aanzet gegeven gaat worden naar meer openheid en wat minder achterkamertjespolitiek. Interessant om te volgen waar het vanaf nu heengaat met de verzoeken op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur en last but not least wat de rol geweest is die de rechtspraak gespeeld heeft in de toeslagenaffaire. Hieronder volgt de letterlijke tekst van de verklaring van de zojuist afgetreden minister Eric Wiebes.      Lees meer…

De AFM maakt haar prioriteiten 2021 bekend en publiceert voor het eerst haar onderzoeksagenda

15 januari 2021

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) voert toegepast onderzoek uit dat bijdraagt aan een beter begrip van risico’s en toezichtinstrumenten, bestaande en nieuwe. Door transparant te zijn over de onderwerpen die de AFM onderzoekt, hoopt zij ook meer relevant onderzoek te stimuleren door wetenschappers, brancheorganisaties en financiële ondernemingen. Naast de jaarlijkse toezichtagenda, publiceert de AFM vanaf nu ook haar eigen onderzoeksagenda. De toezichtprioriteiten en -activiteiten publiceerde de AFM gisteren in haar jaarlijkse toezichtagenda. Deze zijn onder meer gebaseerd op AFM Trendzicht 2021.
Lees meer…

Roderick Noordhoek: “Het stakeholder model met jezelf in het midden is ook geen duurzame oplossing”

14 januari 2021
Kennisbank

Michel Klompmaker

Onlangs spraken we met Roderick Noordhoek, eerst gestart als Compliance Officer maar sinds januari Product Owner CLR & Technology Squad + Guilds bij de Rabobank Nederland. Roderick heeft al heel lang iets met de combinatie ethiek, duurzaamheid en innovatie. Daarnaast is hij drie jaar bestuurslid geweest van de VCO, de Vereniging van Compliance Officers in Nederland. Opmerkelijk was de gedrevenheid van Roderick toen het onderwerp social license to operate en de vierde industriële revolutie ter sprake kwam tijdens ons gesprek. 
Lees meer…

Wat wist de Zwitserse toezichthouder eigenlijk van Ralph Hamers, de CEO van UBS?

13 januari 2021
Kennisbank

Michel Klompmaker

Zoals bekend is op 3 september 2018 een megaschikking ter hoogte van 775 miljoen euro bereikt tussen ING Bank en het Openbaar Ministerie in Nederland. Deze megaschikking kwam tot stand en ING Bank heeft dit bedrag netjes betaald. Met andere woorden de aandeelhouders van ING hebben dit betaald. Sommigen voelden zich benadeeld. Ondertussen is bekend geworden dat het Gerechtshof Den Haag van oordeel is dat de voormalige CEO van ING de heer Ralph Hamers strafrechtelijk vervolgd dient te worden. Inmiddels is Ralph Hamers de nieuwe CEO van de grote Zwitserse bank UBS. We vroegen ons af hoe de ‘fit and proper’ test door de Zwitserse toezichthouder heeft plaatsgevonden in dit verband en stelden daarover schriftelijk enkele vragen aan de FINMA, de Zwitserse toezichthouder.
Lees meer…