Toyota Louwman Financial Services is een feit

03 februari 2023

In het altijd mooie Louwman Museum werd in juni vorig jaar tijdens een feestelijke tekenceremonie de overeenkomst getekend tussen Louwman Group en Toyota Financial Services Corporation. Het unieke model Toyoda AA fungeerde als achtergrond toen Eric Louwman en Hiroyashi Korosue hun handtekening zetten. Nu is het dan zover dat alle benodigde stappen genomen zijn. De aangekondigde samenwerking tussen Toyota en Louwman Group gaat voortaan verder onder de naam Toyota Louwman Financial Services. Lees meer…

Minisymposium: Waar staat Nederland rechtsstaat in 2023?

02 februari 2023
Kennisbank

Op 8 februari 2023 houdt het initiatief Rechtsstaat Nederland haar tweede minisymposium online, met als titel “Waar staat Nederland rechtsstaat in 2023?” De organisatie heeft een burger, met name Paula Bouwer, twee ambtenaren, te weten Sandra Palmen en Malu Hertzdahl, en een wetenschapper, Arnt Mein bereid gevonden om hierover iets te vertellen. Het initiatief is in 2021 begonnen met een uitnodiging van een grote groep wetenschappers, professionals en burgers om het gesprek aan te gaan over oplossingen voor rechtsstatelijke problemen die werken. Er zijn sinds de toeslagenaffaire veel initiatieven ontplooid om de rechtsstaat te verbeteren, maar zij hebben met de compliance sector gemeen dat zij zeer complexe vraagstukken, ‘platslaan’. Terwijl men daarbij voorbijgaat aan de simpele vraag: als het zo eenvoudig was, waarom is de wereld dan geen integer, rechtsstatelijk paradijs? En waarom kampt Nederland nog steeds met de toeslagenaffaire en racisme in ministeries? Het online minisymposium is op 8 februari vanaf 09.30 uur en u kunt zich kosteloos aanmelden via deze link.

Lees meer…

Gebrek aan politieke integriteit in Nederland nu ook vertaald naar de Corruption Perception Index

01 februari 2023
Kennisbank

Elk jaar publiceert Transparency International haar Corruption Percenption Index. Uit het onderzoek blijkt dat er  in 2022 wereldwijd een stagnatie te zien is bij de bestrijding van corruptie. Voor wat betreft Nederland geldt dat de laagste score ooit behaald is. Dat is niet geheel onverwachts, want de achterblijvende regelgeving op het gebied van politieke integriteit is al langer bekend en dat heeft nu blijkbaar zijn weerslag gekregen in de Corruption Perception Index. Transparency International definieert corruptie als misbruik van toevertrouwde macht voor persoonlijk gewin. De Corruption Perceptions Index is wereldwijd de meest gebruikte indicator die, op een schaal van 0 tot 100, en geeft aan in hoeverre de publieke sector van verschillende landen wordt ervaren als vrij van corruptie. In de meeste landen is dat allerminst het geval: meer dan twee derde van de in de CPI opgenomen landen heeft een score lager dan 50, wat duidt op serieuze corruptieproblemen. Lees meer…

Hans Timmerman

Hans Timmerman

IT kenner en trendwatcher

Blockchain als onuitwisbare inkt

30 januari 2023

We kunnen blockchain vergelijken met de digitale versie van onuitwisbare inkt. Net zoals met watervaste Oost-Indische inkt geschreven tekst onuitwisbaar is, is digitale informatie in een blockchain onuitwisbaar. Deze simpele vergelijking maakte ik laatst, toen iemand mij vroeg eenvoudig uit te leggen wat blockchain is. Een blockchain vormt een digitale boekhouding. Net zoals het onuitwisbare register waar de burgerlijke stand met Oost-Indische inkt elke geboorte, huwelijk en overlijden chronologisch optekende. Voorzien van een oplopende datum om een in de tijd logische, opeenvolgende registratie te krijgen. Een blockchain werkt niet anders: in de tijd gekoppelde blokken met data, die vast aan elkaar gekoppeld blijven. De mens heeft altijd de wil gehad, zaken vast te leggen en op te tekenen. We deden dat eerst met rotstekeningen, later met hiërogliefen, kleitabletten en tenslotte met inkt en papier. Het (kunnen) vastleggen van informatie onderscheidt ons van dieren. Wij als mens kunnen informatie vastleggen en overdragen. Daar kunnen onze nakomelingen weer gebruik van maken. Elk dier moet na zijn geboorte, met eigen instinct en vaardigheden, net als zijn ouders opnieuw een eigen leven opbouwen. Maar als mens kunnen we onze kinderen reeds opgebouwde kennis en ervaring – positief en/of negatief – doorgeven. Waardoor zij op hun beurt sneller nieuwe kennis en ervaring kunnen opbouwen, vastleggen en opnieuw doorgeven. De mens heeft en kent geschiedenis, een dier niet. Lees meer…

Whitepaper

Risk & Compliance Whitepapers

Het faillissement van FTX… en waar waren de toezichthouders?

26 januari 2023

Op 11 november 2022 was het zover. Sam Bankman-Fried, oprichter en inmiddels ex-CEO van crypto-exchange FTX, een van de grootste beurzen voor het verhandelen en aanhouden van crypto-assets, was genoodzaakt om Chapter 11 bankruptcy aan te vragen. Er was sprake van een “ouderwetse bankrun”, waarbij er op het laatste moment nog gedacht werd aan een overname door concurrent Binance, maar dat was tevergeefs. Maar hoe kon dit eigenlijk gebeuren? Waar waren de toezichthouders? Hoe zat het nu echt met de wet-en regelgeving op het handelen met crypto’s? In deze whitepaper gaan Professor Emanuel van Praag en advocaat Jeroen Postma nader in hoe en waarom in korte tijd een dergelijk imperium ten onder kon gaan. Lees meer…

Nieuwe cijfers rond duurzaamheid van de financiële sector

25 januari 2023
Kennisbank

Deze week worden door de centrale banken en de ECB nieuwe cijfers gepubliceerd op het gebied van duurzaamheid van de financiële sector. Waarom eigenlijk? En wat wordt er dan precies gemeten? De Nederlandsche Bank, afgekort DNB heeft het een en ander op een rijtje gezet. Dat klimaatverandering relevant is voor de financiële sector is duidelijk. De klimaatverandering raakt de gehele samenleving, dus ook de financiële sector. Meer en meer wordt er gekeken naar de financiële sector om bij te dragen aan de financiering van de energietransitie. Om deze ontwikkelingen goed te kunnen volgen, hebben we veel meer data nodig. Statistici van de centrale banken in het Eurogebied hebben samen met de Europese Centrale Bank (ECB) de afgelopen tijd hard gewerkt om duurzaamheidsdata op te leveren. DNB heeft hier een actieve rol in vervuld, met een team statistici en divisiedirecteur Statistiek, Fabienne Fortanier, (zie bovenstaande foto) als co-voorzitter van de ECB Expert Group over klimaatverandering en statistieken.
Lees meer…

Photo: OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wie schonk de mensheid de blockchain?

24 januari 2023
Kennisbank

Hans Timmerman

De natuurkundige William Henri Bragg, winnaar van de Nobelprijs in 1915, kenmerkte Faraday als volgt: “Prometheus heeft, zegt men, ons mensen het vuur geschonken; aan Faraday danken we elektriciteit”. Toen elektriciteit werd ‘ontdekt’ – niet uitgevonden, want het bestond allang – kon niemand de impact van die ontdekking overzien. De elektrische motor werd in eerste instantie gebruikt om stoommachines te vervangen. Elke fabriek of trein had een eigen stoommachine nodig om mechanische energie te leveren. Met één centrale stoommachine die een generator aandreef, kon men met elektrische energie vele motoren op afstand aandrijven. Elektriciteit maakte, naast licht en communicatie, decentralisatie mogelijk van de productie. Michael Faraday mogen we de uiteindelijke ‘ontdekker’ van die elektriciteit noemen.

Lees meer…

Pikante e-mail correspondentie tussen CEO private bank en één van haar klanten

23 januari 2023
Kennisbank

Op 20 januari jongstleden werd door de CEO van InsingerGilissen, Frank Koster, een nieuwjaarsbericht verstuurd naar de klanten van deze private bank, met als onderwerp “Hartelijk dank voor uw vertrouwen.” Eén van de klanten van deze bank is Reggie de Jong en zij stuurde ons de desbetreffende e-mail van de bank toe, maar niet alleen dat, ook haar reactie, die zij nog diezelfde avond verzond naar de CEO van de bank. U vraagt zich misschien af, waarom we deze twee e-mails publiceren, welaan we verwijzen daarbij even naar het interview voor RiskCompliance TV dat we op 1 december jongstleden met Reggie de Jong hadden tijdens het Behavioral Risk Congres 2022 over integriteit. Als u dit nog een keer bekijkt dan is direct de context duidelijk, alsmede de relevantie van de publicatie van deze twee e-mails. We beginnen eerst met de e-mail van Reggie de Jong als reactie op de e-mail van Frank Koster van InsingerGilissen.      Lees meer…

EU en partnerlanden lanceren Coalitie van ministers van Handel over klimaat

20 januari 2023
Kennisbank

Gisteren, op 19 januari jongstleden is door de Europese Commissie, de EU-lidstaten en 26 partnerlanden de Coalitie van ministers van Handel over klimaat gelanceerd. Dit is het eerste mondiale forum op ministerieel niveau over handel, klimaat en duurzame ontwikkeling. De Coalitie zal wereldwijde actie stimuleren ter bevordering van een handelsbeleid dat de klimaatverandering kan helpen aanpakken door middel van lokale en mondiale initiatieven. De Coalitie streeft ernaar partnerschappen tot stand te brengen tussen handels- en klimaatgemeenschappen om na te gaan hoe het handelsbeleid kan bijdragen tot de aanpak van de klimaatverandering. Zij zal handel en investeringen bevorderen in goederen, diensten en technologieën die bijdragen tot de beperking van en de aanpassing aan de klimaatverandering. Lees meer…

Adriaan Hoogduijn: “Met DAPAS erbij hebben we als Hyarchis een volstrekt uniek product voor het volledige proces rond onboarding.”

19 januari 2023
Kennisbank

Michel Klompmaker

Onlangs spraken we met Adriaan Hoogduijn en Peter Rijsdijk over de achtergronden van de overname van DAPAS door Hyarchis. Met deze recente overname is het pad geëffend om verder te kunnen groeien in de accountancymarkt, niet alleen in Nederland maar ook daarbuiten. DAPAS was in een fase beland, waarbij snel opgeschaald moest worden. De keuze was om het of helemaal zelf te gaan doen of om aansluiting te zoeken bij een grotere partij met ervaring als scale-up. Het werd het laatste, waarbij de producten goed op elkaar aansloten. De gezamenlijke propositie heet voortaan Hyarchis Comply. Lees meer…