News

Pensioen

Geldt de privacywetgeving ook voor pensioenfondsen?

18 augustus 2017

Ans Duthler

Pensioenfondsen hebben de laatste jaren te maken gekregen met stormachtige ontwikkelingen. Die ontwikkelingen werden vooral veroorzaakt door heftige ontwikkelingen op financieel terrein en door over elkaar heen buitelende wijzigingen in de pensioenwetgeving. Daarnaast zijn er verschillende andere algemene ontwikkelingen die hun doorwerking hebben op pensioenterrein zoals inkomenspolitiek, fiscaliteit, governance, risicobeheer digitalisering, demografie, vermogensbeheer, enzovoort. Wat opvalt is dat bescherming van persoonsgegevens niet vaak in verband wordt gebracht met de activiteiten van pensioenfondsen. Dat kan een goed teken zijn: geen nieuws is vaak goed nieuws. In dit artikel wordt het vraagstuk van bescherming van persoonsgegevens op pensioenterrein nader bezien om de vraag te beantwoorden of de bescherming van persoonsgegevens bij de pensioenfondsen automatisch in goede handen is. Als dat automatisme ontbreekt, kan een FG (Functionaris Gegevensbescherming) voor een pensioenfonds veel betekenen. Lees meer…

manenJAvan

Jaap van Manen: “Internal Audit belangrijk voor goed functioneren Raad van Commissarissen”

17 augustus 2017

Het Instituut van Internal Auditors (IIA Nederland) is verheugd dat Internal Audit op een voorname plek is opgenomen in de nieuwe Nederlandse Corporate Governance Code, als onderdeel van de versterking van risicomanagement. Daarmee gaf de Monitoring Commissie Corporate Governance onder voorzitterschap van prof. dr. Jaap van Manen uitdrukking aan de erkenning van de Internal Audit functie. Een erkenning die de laatste jaren steeds verder gegroeid is, bij het bedrijfsleven, de overheid, toezichthouders en beleggers. Lees meer…

Schermafbeelding 2017-08-15 om 15.06.31

Pieter Lakeman laat zich uit over de Rabobank…

15 augustus 2017

Tijdens de vakantieperiode is het angstvallig stil rond de Rabobank. Is het daar dan onder controle en loopt het weer op rolletjes? Als we de auteur van het boek “de Pijnbank”, Nils de Heer en de heer Pieter Lakeman, oprichter van SOBI (Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie) moeten geloven, dan is dat nog lang niet het geval. Dat bleek uit het interview dat we mochten hebben met beide heren tijdens het afgelopen Risk & Compliance Jaarcongres in Baarn. Pieter Lakeman is bekend van de affaire rond DSB Bank. Hij geeft advies aan bedrijven en particulieren die geconfronteerd worden met financiële manipulaties of twijfelen aan de cijfers, het gevoerde beleid of aan hun accountant.  Pieter Lakeman spreekt in het interview over geharmoniseerde acties van de overheid in overleg met De Nederlandsche Bank ten aanzien van de Rabobank.  Lees meer…

Stefan Duchateau
Stefan Duchateau

Een korte vooruitblik op wat (misschien) komen gaat

12 augustus 2017

Na een zoveelste recordreeks op de tabellen te hebben gezet, zijn de waarderingen op de meeste internationale aandelenmarkten weliswaar uitdagend , maar ze zijn uiteindelijk nog steeds in lijn met een realistisch economisch scenario, dat is gebaseerd op aanhoudende bodemtarieven voor de lange termijnrente, negatieve beleidsrente in de eurozone en een beperkte opwaartse druk op de Amerikaanse KT-rentevoeten. De Amerikaanse beleidsrente heeft in het afgelopen jaar enkele opwaartse bijsturingen gekend, waardoor een eerstvolgende verhoging pas in december enige kans maakt, om pas tegen maart 2018 echt realistisch te worden. En dat is nog (erg) lang. Intussen zal de aandacht tijdens de FOMC-vergaderingen vooral toegespitst worden op de gevolgde strategie voor de afbouw van de reusachtige balans van de Amerikaanse Centrale Bank, die in bijzondere mate is aangegroeid na het (succesrijke) “quantative easing” programma, waarmee de lange termijnrente sterk werd gedrukt, de bouwsector snel kon herleven en bedrijfsinvesteringen in belangrijke mate werden ondersteund. Het blijft evenwel gissen naar de precieze impact hiervan op de aandelen- en obligatiekoersen. De consensus gaat uit naar een beperkte, negatieve invloed. Lees meer…

Nationaal privacy event 2017 Par-pa fotografie 7997-1klt

De verplichte aanwijzing van de FG in de Europese Algemene verordening gegevensbescherming

12 augustus 2017

Anne-Wil Duthler

Op 13 december 2016 heeft de Artikel 29-werkgroep richtlijnen voor de functionaris voor gegevensbescherming (FG) aanvaard. De Artikel 29-werkgroep is een werkgroep die is ingesteld onder de Europese richtlijn 95/46/EC en bestaat uit vertegenwoordigers van de nationale toezichthoudende autoriteiten, vertegenwoordigers van EU-instellingen en een vertegenwoordiger van de Europese Commissie. Het opereert onafhankelijk en heeft een adviserende taak. In dit artikel besteed ik aandacht aan de vraag wanneer organisaties verplicht zijn een FG aan te stellen. Ook daarvoor biedt de Artikel 29-werkgroep interessante handreikingen. Lees meer…

Schermafbeelding 2017-08-10 om 12.36.40

Interview met Han Moraal van Eurojust

10 augustus 2017

Mr. Han Moraal MPA  is sinds mei 2014 Chairman of the GPEN Committee (Global Prosecutors E-crime Network) at International Association of Prosecutors (IAP) en sinds juni 2014 de nationale vertegenwoordiger van Nederland bij Eurojust (agency European Union). Han Moraal was daarvoor van 2012 tot 2014 landelijk Hoofdadvocaat-generaal bij het Openbaar Ministerie, als voorzitter van het bestuur van het nieuwe landelijke Ressortsparket, met in totaal 430 medewerkers, verdeeld over 4 vestigingen. In de periode 2007-2012 was Moraal werkzaam als Procureur-generaal bij het Openbaar Ministerie. In de periode daarvoor was hij Hoofdofficier van Justitie. We spraken met hem over de rol van Eurojust tijdens het afgelopen Risk & Compliance Jaarcongres.

Marc-van-Nuland-04-K2014

Unirobe Meeùs Groep overgenomen door AON

08 augustus 2017

Aegon en Aon zijn tot overeenstemming gekomen over de overname van Unirobe Meeùs Groep (UMG) voor een bedrag van 295 miljoen euro. De voorgenomen overname behelst de volledige Unirobe Meeùs Groep. Naar verwachting is de verkoop in het vierde kwartaal van 2017 afgerond. De voorgenomen overname wordt pas definitief na advies van de betrokken ondernemingsraden en goedkeuring van de mededingingsautoriteit (Autoriteit Consument en Markt) en de Autoriteit Financiële Markten. Lees meer…

Schermafbeelding 2017-08-07 om 23.38.53

Interview met Inge Sanders van Dekra

07 augustus 2017

Wij spraken onlangs met Mr. Inge Sanders van Dekra. Dekra is een van oorsprong Duits bedrijf met Europese vestigingen en biedt diensten aan op het gebied van claims management voor onder andere verzekeringsmaatschappijen, leasingbedrijven en overheidsinstanties. Dekra heeft eigen kantoren in Europa en een netwerk van partners in meer dan 50 landen. Ze behandelen schadedossiers uit alle verzekeringsbranches, zoals voertuigen, vracht, onroerend goed, aansprakelijkheid, ongeval & gezondheid en bijzondere incidenten met eventueel verhaal. We spraken met Inge tijdens het Nationaal Privacy Event in het Louwman Museum.

Keynes

Keynes opnieuw begraven door Duitsland

06 augustus 2017

Bruno Colmant

De theorie van Keynes is heel uitgebreid en complex. Als marginalist toetste hij alle economische evoluties aan de hand van de raaklijn ervan. Hij pleitte er ook voor dat landen in tijden van recessie schulden zouden aangaan om grote infrastructuurwerken te financieren, terwijl ze hun schuldgraad opnieuw moesten afbouwen wanneer hun economie het opnieuw beter deed.  Lees meer…

Krimpenerwaard

Geanimeerd Summer seminar over Social Media en reputatie in de Krimpenerwaard

04 augustus 2017

Michel Klompmaker

Op 31 juli jongstleden vond onder leiding van Piet Klop van PublicValues het speciale Summer Seminar (Social) Media en reputatie plaats in het gastvrije gemeentehuis Krimpenerwaard in Bergambacht voor het lokaal bestuur. Het seminar was een initiatief van Checkpoint-IC, een bedrijf dat is gespecialiseerd in tooling van risicomanagement bij gemeenten. Werd vroeger de vis verpakt in het krantennieuws van gisteren, tegenwoordig is dat duidelijk anders: probeert u maar eens als organisatie en / of als persoon een bericht van Google verwijderd te krijgen… Lees meer…