News

Demokratie Choice Erdogan Vote Turkey Politician

Erdoganomics

15 augustus 2018

Stefan Duchateau

Schaf de wet op de zwaartekracht af. Zelfs niet de vermetelste onder de regeringsleiders, verlichte despoten of alleenheersers heeft er al eens aan gedacht om de meest fundamentele wet uit de natuurkunde af te schaffen per presidentieel decreet of desgevallend met hiertoe speciaal gecreëerde volmachten. Ondanks de vele voordelen die dat zou bieden. Over het opzij schuiven van fundamentele economische wetten maken politieke leiders zich over het algemeen veel minder problemen. Helaas zijn de gevolgen daarvan minstens even erg en is – net zoals bij het negeren van de gravitatiekracht – het vallen op zich is niet zo pijnlijk, maar wel het onvermijdelijke neerkomen. De ongemeen scherpe terugval van de Turkse wisselkoers ten opzichte van de US dollar en de euro illustreert dit ten volle. Men kan niet ongestraft zijn economie stimuleren en tegelijk de inflatie laten oplopen, zonder de rentetarieven tijdig opwaarts aan te passen. Maar blijvend lage rente, ondanks oplopende inflatie en muntontwaarding, blijft een fundamenteel onderdeel van ERDOGANOMICS want in deze (gelukkig enkel in Turkije populaire) doctrine gaat men ervan uit dat indien men de economie kan blijven stimuleren met goedkope kredieten en infrastructuurwerken op grote schaal blijft uitrollen, alles vanzelf wel goed komt.

Lees meer…

European Union High Resolution Banks Concept

Het gaat goed met de bank en het kan nog beter

13 augustus 2018

Paul Duinkerken

De komende periode ga ik op verzoek vanuit mijn achtergrond en ervaring als registeraccountant een viertal columns schrijven over financiële instellingen. Ik nodig u van harte uit om commentaar te leveren. De eerste column gaat over de winst van banken. Het gaat goed met de winst van een grootbank. Dat vindt Credit Rating Agency Moody’s ook, die besloten heeft om de rating voorlopig niet verder te verlagen. Dat is mooi, maar het kan beter. De Credit Rating Agency en vele anderen met hen zien dat de winst bij deze bank voor een zeer groot deel bestaat uit incidentele posten, waaronder vrijval van voorzieningen. Dat is te beschouwen als een correctie van eerder geboekt verlies en geen resultaat waar liquiditeit uit komt. Het is beter als een stevige, goede rentemarge het grootste deel van de winst is. Lees meer…

Schwarz-weißes Schach (Symbolbild)

Met alle Chinezen (en wellicht ook met deze)

12 augustus 2018

Stefan Duchateau

Ondanks de afgenomen volatiliteit op de wereldbeurzen, die zich nu opnieuw ergens ophoudt rond de diepterecords uit 2017, hebben vele investeerders (waaronder wij) toch de indruk te zeilen over zeer woelige baren. Meer nog, wie momenteel recht wil blijven staan op het dek van het schip dat de wereldbeurzen bevaart, moet over een stevig stel zeemansbenen beschikken. De kennelijke tegenspraak tussen enerzijds de historisch lage beursvolatiliteit en het overheersende, rusteloze gevoel anderzijds, heeft vooral te maken met de onderling sterk uiteenlopende individuele prestaties van aandelen. De belangrijke verschillen in individuele prestaties, zowel in positieve als in negatieve zin, neutraliseren elkaar weliswaar grotendeels in een breed gespreide aandelenportefeuille maar de individuele prestaties vertonen onderling een historisch grote dispersie. Dat is het gevolg van de extreme terugval in koers wanneer er zelfs maar een zweem van ontgoocheling ontstaat over de gepubliceerde resultaten en uitbundige taferelen als de bedrijfswinsten de (al hoog gespannen) verwachtingen overstijgen. Lees meer…

3

GDPR: Het Europese Hof van Justitie waarschuwt…

07 augustus 2018

Yves Van Couter, Stephanie De Smet & Garance Dekeyser

In haar arrest van 5 juni 2018 had het Europese Hof van Justitie een duidelijke boodschap voor de eigenaars van Facebook Fan Pagina’s: door uw keuze om het sociale netwerk van Facebook te gebruiken voor marketingactiviteiten, bent u samen met Facebook mede verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van de bezoekers van uw Fan Pagina. Dit arrest heeft er voor gezorgd dat een aantal bedrijven de drastische beslissing genomen hebben om hun Facebook Fan pagina’s af te sluiten. Anderen worstelen ermee om een pragmatische oplossing te vinden voor deze nieuwe (gezamenlijke) verantwoordelijkheid. Lees meer…

tweedepijlertabel

Leidraad tweede pijler geactualiseerd door AFM

03 augustus 2018

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) streeft naar duurzaam financieel welzijn voor consumenten. Een goed pensioen draagt daar aan bij. Om pensioenadviseurs bij hun adviespraktijk te ondersteunen, heeft de AFM de ‘Leidraad tweede pijler pensioenadvisering’ geactualiseerd. Deze leidraad vervangt een eerdere versie van elf afleveringen uit 2009.  Lees meer…

De wereld is vlak

02 augustus 2018

Stefan Duchateau

Vooral wanneer ze in deze volgorde staan en uit de pen vloeien van een economist, zijn de volgende woorden erg gevaarlijk: Deze keer is anders. U bent dus gewaarschuwd want deze keer geeft de rentecurve volgens ons niet het signaal van een komende economische terugval. In het verleden was dat wel het geval, telkens wanneer de kortetermijntarieven in de buurt van de langetermijnrente kwamen. Iedere recessie sedert 1950 kon worden voorspeld op basis van het verschil tussen de rente op lange en op korte termijn, met slechts één vals signaal over deze nochtans zeer lange periode. Grootbanken op zoek naar duurzame kostenbesparingen krijgen hier meteen een hint: schaf uw macro-economische departementen rustig af en laat er nog één medewerker zitten om de rentecurve in de gaten te houden. Lees meer…

Raadszaal Ede

Uitreiking PRIMO Risk Management Award 2018 in Ede

30 juli 2018

Dit jaar wordt op 12 oktober aanstaande in de raadszaal van de gemeente Ede de PRIMO Risk Management Award uitgereikt.  Deelname is exclusief voor leden en partners van PRIMO. De award is ingesteld in 2007 met als doel de resultaten, inspanningen en gevolgde werkwijzen te erkennen, die gericht zijn op bewustwording, ontwikkeling en implementatie inzake goede publieke besturing en waarbij risicomanagement heeft geleid tot aantoonbare schepping of behoud van publieke waarden. Lees meer…

Vierde EU anti-witwasrichtlijn nu in Nederland geïmplementeerd

26 juli 2018

Op 25 juli 2018 is de herziene Wwft in werking getreden, waarmee de vierde EU anti-witwasrichtlijn in Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd. De aanscherpingen in de Wwft hebben gevolgen voor de instellingen die onder de Wwft vallen. In de herschreven Leidraad Wwft, Wwft BES en Sanctiewet 1977 geeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) nadere duiding aan de vereisten van de Wwft. De nieuwe regelgeving verplicht instellingen die onder de Wwft vallen een risicobeoordeling op te stellen van hun risico’s op witwassen en terrorismefinanciering. Belangrijke wijzigingen zijn de aanpassing van de definitie van de ultimate beneficial owner (UBO) en het feit dat geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen binnenlandse en buitenlandse politically-exposed persons (PEP’s).  Lees meer…

Chris Juta deel 4

Governance: over de rups die geen vlinder wil worden

25 juli 2018

Chris Juta

Dit is het slotartikel van een serie van vier artikelen over Governance. In dit artikel zet ik Governance tegenover de grote veranderingen die nu spelen en vraag me af: wat is de rol van Governance in al die veranderingen? Mijn antwoord zal u na de voorgaande artikelen niet verbazen: Governance is om te behouden, niet om te veranderen. Ik onderscheid twee perspectieven bij de grote veranderingen die spelen. De objectieve werkelijkheid ‘out there’ aan de ene kant en ons denken over wie en wat we zijn als mensen (en als samenleving) aan de andere kant. Het ene is buitenwereld en het andere binnenwereld. In het perspectief van de binnenwereld staat centraal dat wij mensen zelf – en de sociale systemen waar we onafscheidelijk deel van uitmaken – betekenisgevende organismen zijn. Dat is een nieuw inzicht met verstrekkende gevolgen voor de zorg in het algemeen en GGZ in het bijzonder. We gaan in dat perspectief namelijk begrijpen wie wij mensen zijn en hoe dat betekenisgevende proces in de hersenen werkt. Wij mensen zijn zelf ‘smart-data- engines’. Het klinkt wat technisch en koud, maar zo bedoel ik het niet. Ja, de hersenen zijn een informatieprocessor. En ja, als we gaan begrijpen hoe die processor werkt, gaat een nieuwe wereld open. Lees meer…

Sheraton Bennink en Aperio

Economic Sanctions: The Trump Effect, what is Next?

24 juli 2018

Bakir Lashkari & Michel Klompmaker

De bijeenkomst in het Sheraton Hotel Airport rond de recente ontwikkelingen over de economische sancties tegen Iran en Rusland, georganiseerd door Wladimiroff Advocaten in samenwerking met Aperio Intelligence, werd goed bezocht door professionals. De gastheer Sebastiaan Bennink verzorgde de introductie en begon te spreken over de US Economic sanctions versus Iran.  Lees meer…