News

Schermafbeelding 2017-12-11 om 14.09.30

Mijntje Lückerath over lange termijn waardecreatie

11 december 2017

Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers, hoogleraar Corporate Governance aan de Tilburg University, sprak voorafgaande aan haar keynote speech voor het Behavioral Risk Congres op 28 november jongstleden in Baarn in het kort even over de inhoud van haar presentatie. Mijntje heeft een achtergrond in Finance en werkte van 1994 tot 2001 bij Rabobank International. In 2001 is ze terug gegaan naar de Erasmus Universiteit als universitair (hoofd-)docent en doceerde daar het vak Financiële Markten en Toezicht in de Master Financieel Recht. Vanaf 2007 heeft haar onderwijs en onderzoek zich gericht op Corporate Governance. Mijntje richt zich dan ook op de vraag: wanneer voegt goede corporate governance waarde toe aan de onderneming.

Lees meer…

Trading Room

Opnieuw vertraging bij uitvoering herstelkader rentederivaten

08 december 2017

Uit de voortgangsrapportage van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), die de minister van Financiën vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, blijkt dat de uitvoering van het herstelkader rentederivaten opnieuw vertraging oploopt. De vertraging wordt grotendeels veroorzaakt door problemen met data en automatiseringssystemen bij een aantal banken. Een groot deel van de mkb’ers krijgt op aandringen van de AFM voor het einde van dit jaar een voorschot aangeboden. De zes banken die zich hebben aangesloten bij het Uniform Herstelkader Rentederivaten (UHK) dat eind 2016 tot stand kwam, rapporteren hun voortgang aan de AFM.  Lees meer…

Botta1 BIS Basel

Verwevenheid overheid en banken moet verder afgebouwd worden

08 december 2017

Het uitfaseren van de huidige voorkeursbehandeling van overheidsschuld in het kapitaalraamwerk voor banken is vooral voor Europa van belang. De EU dient daarom nu het voortouw te nemen in reactie op een discussiedocument van het Bazels Comité voor bankentoezicht over dit onderwerp. De verwevenheid tussen overheden en banken vormde namelijk een bepalende factor in de Europese schuldencrisis en dient nog altijd verder te worden afgebouwd. Gelijktijdig met het akkoord over het herziene kapitaalraamwerk voor banken heeft het Bazels Comité een discussiedocument gepubliceerd over de behandeling van overheidsschuld in dit raamwerk. Het Bazels Comité heeft vooralsnog geen overeenstemming kunnen bereiken over verdere stappen. Lees meer…

Exodus uit de vuurtoren

Exodus uit de vuurtoren, debuutroman van Dina-Perla

07 december 2017

Veel van onze senior editors en bloggers zijn ook schrijvers van boeken. Zo heeft Nils de Heer het boek “Bankspeak” op zijn naam staan en “De pijnbank”, waarin hij ingaat op de problemen bij de Rabobank. Marc Pierar heeft het over een geheel andere boeg gegooid en schrijft boeken over de toekomst. Hij begon met “De Nomade van de Weg’ en is inmiddels nu al 5 boeken verder met de hoofdpersoon Aziz Dijkstra, de Puzzelman zoals hij door zijn collega rechercheurs genoemd wordt. Blogger Tony de Bree is bekend als auteur van verschillenden managementboeken, waaronder “Kan het vliegen?” over het traject van een idee naar een succesvolle startup. Daar komt nu Dina-Perla de Winter bij die u wellicht kent van Risk ComplianceTV met haar debuutroman “Exodus uit de vuurtoren.” Lees meer…

enquete

Resultaten jaarlijkse enquête onder Compliance Officers nu bekend

05 december 2017

Michel Klompmaker

Vorig jaar hebben we op dit platform de white paper “Hoe het vak van de Compliance Officer verandert” gepubliceerd naar aanleiding van de jaarlijkse enquête onder Nederlandstalige Compliance Officers. Ook dit jaar vond de enquête plaats en de resultaten daarvan vindt u terug in een nieuwe white paper, die u kosteloos kunt downloaden. Het onderwerp van dit jaar ging het over compliance programma’s en daarbij konden de Compliance Officers anoniem hun mening geven over steunervaring op hun werk, wat hen toelaat om goed werk te leveren en welke zaken opvallen binnen hun werkomgeving.  Lees meer…

De-Nederlandsche-Bank-LR-001_tcm46-299080

Armand Schouten over visie op toezicht 2018-2022

01 december 2017

De technologische vernieuwing is één van de drie speerpunten uit de Visie op Toezicht 2018-2022 van De Nederlandsche Bank (DNB). Maar wat merkt een bank daarvan in 2018?  Divisiedirecteur Armand Schouten van DNB spreekt over de drie speerpunten van het toezichtbeleid gedurende de komende drie jaren. Lees meer…

Minnelijke schikking voor ABN Amro Bank in België

01 december 2017

De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 40.000 euro en een nominatieve bekendmaking op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). ABN Amro Bank NV biedt onder de handelsnaam MoneYou online spaarrekeningen aan aan particuliere cliënten in België. In het kader van dat aanbod was van 29 september 2014 tot en met 10 februari 2017 een mobiele applicatie beschikbaar: de MoneYou Sparen App. Deze applicatie richtte zich zowel tot bestaande als tot potentiële cliënten en de informatie in deze app kwalificeerde als reclame. Lees meer…

Gerben-Everts-1000x722

Gerben Everts van de AFM over MiFID II

29 november 2017

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) verwacht van marktpartijen een maximale inspanning opdat ze per 3 januari 2018 voldoen aan de verplichtingen van MiFID II. De AFM zal in haar toezicht op MiFID II vanaf 3 januari 2018 de nadruk leggen op beleggersbescherming en het doorvoeren van waarborgen voor het goed functioneren van kapitaalmarkten. Op het gebied van beleggersbescherming zullen kostentransparantie en productontwikkeling belangrijke speerpunten van toezicht zijn.  Lees meer…

Angela_Merkel_-_Juli_2010_-_3zu4_cropped

Niet het moment om de (niet-gediversifieerde) held uit te hangen

27 november 2017

Stefan Duchateau

De enige verkiezingen die er wat ons betreft wat toe deden hebben intussen een patstelling opgeleverd. De Franse, Nederlandse en zelfs Amerikaanse verkiezingen lieten ons redelijk apathisch en leidden zelfs – vanuit beurs- en rentetechnisch standpunt – tot relatief gunstig resultaten. De verkiezingen in Duitsland zijn andere koek. De zittende Bondskanselier vormt immers al sinds mensenheugenis het ankerpunt van de Eurozone en dat zien we niet graag veranderen. De verkiezingsresultaten van september legden echter een ingewikkeld puzzelstuk op de politieke onderhandelingstafel. Een gegeven waaraan onze Oosterburen niet gewoon zijn, in tegenstelling met de altijd terugkerende vraagstukken in België en Nederland die in de Lage Landen worden gecreëerd door de verregaande politieke versnippering. Lees meer…

Stefan Duchateau
Stefan Duchateau

Vraag gewoon een hogere prijs voor je product. Dan verkoop je meer.

25 november 2017

Wacht nog even vooraleer u – en dit niet geheel onverwacht – uw wijsvinger naar het voorhoofd brengt om het ons met een tikkende beweging duidelijk te maken dat u wel wat anders geleerd hebt over het verband tussen de prijs, de vraag en het aanbod. Dergelijke fundamentele waarheden worden niet ongestraft op de helling gezet! Maar uw docent economie heeft u niet het hele verhaal verteld (of u maakte misschien net op dat moment toevallig gebruik van het ruime aanbod van de lokale horecazaken). Bepaalde producten bevatten immers een demonstratie-effect zoals James Duesenberry medio vorige eeuw al kon waarnemen. Het aanbiedende bedrijf komt hierdoor in een zeer benijdenswaardige positie te staan, hetgeen echter enkel gereserveerd is voor breed herkenbare, luxeproducten met beperkte transparantie voor de consument. Hoe hoger de prijs wordt gedreven, hoe meer de vraag stijgt want tegelijk met de hogere prijs neemt ook de aantrekkingskracht toe (tot ergens een maximaal punt wordt bereikt, natuurlijk). Lees meer…