News

header

Tweede bijeeenkomst CCC op dinsdag 19 februari over In Control Statement

11 december 2018

Michel Klompmaker

De kick-off bijeenkomst van de Controllers Circle Corporaties, afgekort CCC, op 4 december jongstleden in Hilversum ging onder een mooi gesternte van start. Het was niet alleen een zonnige namiddag buiten, maar ook binnen was de sfeer goed. De oproep om actief te participeren in CCC werd door de groep positief ontvangen en van verschillende leden mochten we commitments ontvangen voor de eerstvolgende bijeenkomst op 19 februari 2019. De nadruk van de tweede bijeenkomst zal komen te liggen op de ervaringen van de leden over ICS, oftewel de In Control Statement. We gaan daarbij echt de diepte in met de ‘best practices’ van de leden. Qua timing houden we vast aan de bestaande opzet: interactief van 12 uur tot 16 uur, inclusief lunch. CCC is opgericht om controllers te helpen bij een professioneel, effectief en efficiënt intern beheersingssysteem om in voldoende mate ‘in control’ te zijn. Het delen van ‘best practices’ uit de groep staat hierbij voorop!

Lees meer…

LexisNexis Sancties EN 5AMLD_MG_9507

Over de vijfde anti-witwas richtlijn (5AMLD)

11 december 2018

Michel Klompmaker

Op 8 december jongstleden vond in Amsterdam bij LexisNexis het seminar plaats over een vijfde anti-witwasrichtlijn van de Europese Unie. Tot 10 januari 2020 krijgen de individuele lidstaten de tijd om deze richtlijn in hun nationale wetgeving te verankeren. Dat zal dan wel weer voor een paar jaar gelden, want na 5 komt 6 en daarna 7, dus wordt er nu al weer nagedacht over het vervolg. De vijfde (5AMLD) zal op zich al grote gevolgen hebben voor bedrijven. Tijdens het seminar kwamen een viertal sprekers aan het woord en die laten we nu de revue passeren. Lees meer…

Book_07

Lakeman en renteswaps: “Geen enkele vorm van toezicht is uitgeoefend”

08 december 2018

Michel Klompmaker

Op 6 december jongstleden werd in Nieuwspoort Den Haag het boek “Banken & falende toezichthouders” van Pieter Lakeman gelanceerd tijdens de persconferentie. Lakeman noemde de jarenlange afzijdigheid van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onthutsend en hij zette grote vraagtekens bij de houding van voormalig topman Nout Wellink van De Nederlandsche Bank (DNB). Het ontbrak aan elke vorm van controle door DNB, aldus Lakeman die de schadevergoeding van 10,6% die banken gemiddeld aan gedupeerden willen betalen volstrekt ontoereikend acht. De verkoop van volstrekt inferieure renteswaps heeft het midden- en kleinbedrijf in Nederland ruim 14 miljard euro schade berokkend, aldus de auteur van het boek.

Lees meer…

Schermafbeelding 2018-12-04 om 09.46.20

Biometrische handpalm herkenningstechnologie ter bestrijding van FEC

04 december 2018

Tijdens het afgelopen International Risk Congress in Brussel was Marc Strackx een van de sprekers. Marc is een soort uitvinder en heeft iets bijzonders ontwikkeld, te weten een systeem dat kan wedijveren met de meest betrouwbare toegangssystemen voor wat betreft data en fysieke toegang. Men kan immers wel over de juiste toegangsbadge beschikken, maar wie zegt dat de houder daarvan ook diegene is die daarbij hoort? Is de badge niet ontvreemd of wordt deze oneigenlijk gebruikt? Allemaal vragen die men eigenlijk zou moeten en kunnen beantwoorden, maar in de praktijk gebeurt dat niet met alle risico’s van dien. Daar kan nu definitief een einde aan gesteld worden. En wel dankzij de handpalm technologie. Hoe dat precies werkt kunt u lezen op onze Engelstalige site via deze link. U kunt natuurlijk ook even naar Marc zelf luisteren toen we hem onlangs konden interviewen voor Risk Compliance TV.   

20181129-Par-pa-fotografie-Risk-and-Compliance-jaarcongres-2018-9011-1k

Levendige discussies bij het Behavioral Risk Congres 2018

02 december 2018

Afgelopen donderdag, 29 november, vond de derde editie plaats van het Behavioral Risk Congres in de vaste locatie op het Landgoed Groot Kievitsdal in Baarn. Het Congres werd voorafgegaan met een interessante lunchcauserie voor commissarissen, onder leiding van gespreksleider Piet Klop. Om 14.00 uur begon het Congres met keynote bijdragen van Marcus Vlaar, Jantien Heimel, Joost Melis en Céline Christensen. Daarna was het de beurt aan Chris Juta die kritisch gevolgd werd Jaap ten Wolde. Vervolgens kwamen de Blikverruimers aan het woord, bij monde van Kim Raaijmakers. Na de networking cocktail kon Sjoerd Hogenbirk tijdens het networking diner de eerste resultaten ontvouwen van de jaarlijkse enquête onder Compliance Officers. Daarna werd het intellectuele hoofdgerecht geserveerd middels het Professorendebat tussen de hoogleraren Hans Strikwerda en Mariëlle Stoelinga onder leiding van Joost Melis. Binnenkort staan de redactionele verslagen van de sessies op ons platform. Lees meer…

start-up succes

Europese start-ups floreren als nooit tevoren

27 november 2018

Jo Buvens

De voorbije jaren is de Europese start-up markt enorm geëvolueerd. Enkele jaren geleden was het nog aanleiding voor razend enthousiasme om investeringsronden, overnames of ‘shared office’ initiatieven. Vandaag heeft dat enthousiasme plaats gemaakt voor gewenning en een volwassener landschap met plaats voor gerichte investeringen in gespecialiseerde bedrijven. Zoals Salesforce in innovatieve cloudspelers, nu ook in België. Dit jaar alleen al is een uitzonderlijk ‘exit’-jaar geworden voor Europese bedrijven: Spotify, Funding Circle en iZettle zijn maar enkele van de bedrijven die voor meer dan een miljard euro zijn overgenomen of publiek gegaan. En vorig jaar haalden in totaal 3.500 Europese bedrijven voor 19 miljard dollar aan durfkapitaal op, een recordbedrag voor Europa en vier maal meer dan vijf jaar geleden. Lees meer…

marco-vd-vegte-alv-juni2018-600x375

“We zijn de hokken aan het veranderen, maar de konijnen blijven hetzelfde”

26 november 2018

Michel Klompmaker

Het was weer even schrikken in de niet alledaagse omgeving, de artiestenfoyer om de hoek in de Meet Berlage ruimte van de Beurs van Berlage in Amsterdam-Centrum voor menige accountant. De tweede editie van het Rode Loper Amsterdam Debat stond onder leiding van Endymion Struijs, zelf registeraccountant, bijgestaan door Antoinette Dijkhuizen. De hele accountancysector was bij monde van haar beroepsorganisatie NBA voorzitter Marco van der Vegte duidelijk nog niet bijgekomen van het een-tweetje tussen de AFM en het Ministerie van Financiën. Het resultaat was een mokerslag voor de sector en dat bleek overduidelijk tijdens het debat tussen de accountants onderling en de NBA.  Lees meer…

IT Notaris

Kent u de risico’s rond het gebruik van software?

24 november 2018

Henri Hensen

Een organisatie die software in gebruik neemt, wil er zeker van zijn, dat die software gedurende lange tijd ongestoord blijft werken. Daarvoor zijn veel redenen. Een eerste reden is dat op vrijwel alle gegevens die met die software worden vastgelegd bewaarplichten rusten. Die bedraagt voor wat betreft de fiscus minimaal 7 jaar. Voor medische gegevens bedraagt die 15 jaar, maar voor data (en software) voor PPS projecten bedraagt de bewaartermijn 30 jaar. Hiermee samen hangt de angst voor een informatiebreuk. Een vervangend softwarepakket werkt meestal niet met de gegevensbestanden van het uitgevallen pakket. Een tweede reden is het kostenaspect. Uitval van software leidt tot schade en vervanging van software is kostbaar, ook vanwege de doorgaans grote gevolgen voor de organisatie: medewerkers moeten opgeleid worden en procedures moeten aangepast worden. Een derde reden is reputatieschade en ten slotte is er nog de bestuurdersaansprakelijkheid. Wat kun je doen om de ongestoorde langdurige werking van software veilig te stellen?  In dit artikel komen een aantal hoofdzaken, beknopt, aan bod die onderdeel zijn van het antwoord op die vraag. Lees meer…

Stefan Duchateau
Stefan Duchateau

Italiaanse opstand tegen de Brusselse EU-ambtenaren

24 november 2018

De Italiaanse opstand tegen de Brusselse EU-ambtenaren woedt intussen verder maar het wapengekletter beperkt zich tot de zelfverklaarde heldenmoed van politici in Europa’s laars en ingehouden doorhalingen van de meest storende passages in het budgetvoorstel door de Europese waakhond. De eerste groep heeft vooral de nakende Europese verkiezingen voor ogen. De tweede groep probeert behoedzaam geit en kool te sparen en een oplossing uit te werken die de huiselijke vrede kan herstellen, zonder een nieuwe eurozone crisis uit te lokken en zonder zich bloot te stellen aan evidente Duitse kritiek over een te laks beleid. Dit probleem lijkt zeker niet onoplosbaar vermits de Italiaanse premier en zijn acolieten nu reeds hebben aangegeven waar voor hen de grens ligt, met name daar waar aan de geplande pensioenhervormingen dreigt te worden geknaagd. Intussen heeft de Italiaanse retail belegger al met een opgestoken middenvinger gezwaaid naar de regering die probeerde met een (naar Belgisch voorbeeld geïnspireerde) volkslening aan te tonen dat ze onafhankelijk waren van de internationale markten. Het opgehaalde volume bleek onbeduidend. Lees meer…

Frustrated businessman

Accountancysector kwetsbaar?

21 november 2018

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een verkenning gedaan naar kwetsbaarheden in de structuur van de accountancysector. De toezichthouder wil bijdragen aan het debat over duurzame en consistente kwaliteit van wettelijke accountantscontroles, dat ook internationaal speelt. De Nederlandse minister van Financiën stelt, mede naar aanleiding van dit rapport, de Commissie Toekomst Accountancysector in. Deze commissie adviseert over welke aanpassingen gewenst zijn om de kwaliteit van wettelijke accountantscontroles duurzaam te borgen, in aanvulling op de huidige verbeterinspanningen. Kwetsbaarheden in de structuur van de accountancysector kunnen ontstaan door: een imperfecte werking van vraag en aanbod, schadelijke prikkels in het verdienmodel, het partnermodel en het bedrijfsmodel van accountantsorganisaties.  Lees meer…