News

Bea Moed

De projectencarrousel maakte de Wielenpôlle tot een goudmijn voor welzijnsinstellingen

20 februari 2018

Michel Klompmaker

Onlangs hadden we een exclusief interview met Bea Moed, die nauw betrokken is bij het welzijn van de wijk Wielenpôlle in Leeuwarden. Bea is van mening dat herinrichting van het sociaal domein absoluut noodzakelijk is, maar  dat de belangen om het bestaande systeem overeind te houden groot zijn. Zij zal hierover als keynote op 5 april a.s. in de namiddag spreken op het komende RiskCongres Public Values in Den Haag en daarbij haar mening niet onder stoelen of banken steken. U kunt daarbij aanwezig als u zich nu online aanmeldt. Lees meer…

Kenny van Ierlant
Kenny van Ierlant

De burger kan zich nu keren tegen de burgeronvriendelijke overheid en andere monopolisten

20 februari 2018

Als hoogst essentiële ontwikkeling van de digitale transformatie, is de komst van nieuwe EU wetgeving die de burger en zijn data onder andere moet gaan beschermen als een consequentie van de ontstane ketenomkering. De technologische revolutie als veroorzaker van de ketenomkering heeft niet alleen de macht bij de burger neergelegd vanuit een onomkeerbare marktwerking maar ook een democratische macht gegeven. Het individu kan zich nu weren tegen kartelvorming en machtsmisbruik door monopolisten en burgeronvriendelijke overheden. Door, indien nodig op basis van deze wetgeving, de rechter in te schakelen en zijn gelijk te halen. De verwachting is dat velen hiervan gebruik zullen gaan maken. Lees meer…

Stefan Duchateau
Stefan Duchateau

Stilzitten tijdens uw scheerbeurt!

18 februari 2018

Wat al lang tot het algemene kennisniveau van ieder schaap behoort, blijkt nog steeds niet te zijn doorgedrongen tot dat andere kuddedier, de belegger. Immer schichtig, wantrouwig en geneigd tot het zoeken van inspiratie bij simplistische bronnen, laat hij (of zij) zich gemakkelijk verleiden tot erratische sprongen bij tijdelijke (zij het heftige) beursschommelingen. Betrokkene zou intussen beter moeten weten: die afgeschoren baard of die paar procenten die verloren gingen in de scheerbeurt op de aandelenbeurzen, groeien er wel terug aan, soms nog sneller dan verwacht. Dat betekent echter niet dat we het vergeten zijn om de nodige conclusies te trekken uit de recente capriolen. De wereldwijde snoekduik van aandelen was immers niet zomaar een “Schwalbe” maar signaleerde een wijziging in het investeringsklimaat. Niets vreesaanjagend, daar niet van, maar het vormt wel de indicatie dat we naar een klassieke fase van hoogconjunctuur zijn geëvolueerd waar inflatie terug zijn traditionele rol als volksvijand nummer één heeft opgeëist en niet langer meer bovenaan op de bucket list staat van de centrale bankiers. Lees meer…

Trading Room

Europees raamwerk risicomonitoring voor alternatieve beleggingsfondsen op komst

16 februari 2018

Het Europees Comité voor Systeemrisico’s (European Systemic Risk Board – ESRB) heeft onlangs aanbevelingen gepubliceerd om risico’s in beleggingsfondsen aan te pakken. Aanleiding is de sterke groei van de sector en aanwijzingen dat fondsbeheerders meer risico zijn gaan nemen. De ESRB maakt zich zorgen over het gebruik van een ‘hefboom’ in fondsen, met andere woorden dat met geleend geld of via derivaten wordt belegd. Vanwege die zorgen beveelt de ESRB de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (European Markets and Securities Authority – ESMA) aan om een  raamwerk risicomonitoring te ontwikkelen voor zogeheten ‘alternatieve’ beleggingsfondsen, waaronder hedgefondsen, private equity fondsen en vastgoedfondsen.  Lees meer…

kenny

GDPR: nieuwe sense of urgency in de Digitale Transformatie

13 februari 2018

Kenny van Ierlant

De digitale transformatie ingegeven door snel veranderende businessmodellen, als onderdeel van de ketenomkering, heeft de wereld al flink op zijn kop gezet. Tal van bedrijven en overheden (organisaties) hebben fors ingezet op het digitaliseren van hun bedrijfsprocessen als onderdeel van de ketenomkering door het automatiseren van niet geautomatiseerde processen om langs die weg zwaar te bezuinigen op de kosten van arbeid ter meerdere glorie van de aandeelhouders! De premisse, dat deze aanpak zal gaan leiden tot “agility” en lagere cost income ratio’s, wordt in praktisch 100% van de gevallen niet bewaarheid. Deze digitalisering brengt bovendien een geweldig sociologisch probleem aan het licht namelijk dat het topmanagement geen flauw idee heeft hoe een dergelijke transformatie moet worden ingestoken. Het gebrek aan essentiële kennis op topniveau is een garantie voor veel ongelukken en vernietiging van aandeelhouderswaarde.  Lees meer…

979x404-Bijna_twee_keer_zoveel_vrouwen_in_topposities_bij_ABN_AMRO

Twee kleine probleempjes bij twee grootbanken

11 februari 2018

Michel Klompmaker

Laten we maar op alfabetische volgorde beginnen met ABN Amro Bank. Daar is de afgelopen week het nodige gedoe geweest rond het vertrek van de voorzitster van de Raad van Commissarissen Olga Zoutendijk (zie foto). Medio 2014 trad zij aan bij ABN Amro Bank, na een mooie carrière in het buitenland. Nu is ze opgestapt en een belangrijke aandeelhouder, de Nederlandse staat, laat weten bij monde van de minister van Financiën Wopke Hoekstra dat de affaire “ongelukkig” is. Ondertussen heeft een andere Nederlandse grootbank, de Rabobank kunnen schikken met de Amerikaanse autoriteiten voor een bedrag van bijna 300 miljoen euro.

Lees meer…

ZZP er

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 januari 2020

09 februari 2018

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Wel gaat het kabinet de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillenden vanaf 1 juli 2018 verruimen. Dit schrijven minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Snel van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees meer…

Tour Utrecht

WETHOUDER JANSEN vAN uTRECHT OVER DE OMVANG EN FLEXIBILITEIT VAN PROJECTEN

07 februari 2018

Wethouder Paulus Jansen sprak onlangs op ons RiskCongres Lokaal Bestuur in Utrecht. Hij had het daar over de risico factor tijd (zie het eerder gepubliceerd verslag op onze website). Dit verslag vindt u in deel 1. In dit artikel wordt door hem nader ingegaan op flexibiliteit met betrekking tot grootstedelijke projecten, het gemeentelijk vastgoed. Daarnaast liet hij zijn licht schijnen over de onvoorziene uitgaven. In het deel drie en laatste artikel gaat hij in op het verschijnsel “trechteren”. Lees meer…

Karssing met Hemel

Internal auditor is blijkbaar een gevaarlijk beroep…

06 februari 2018

Om zijn rol als ‘truth teller’ waar te kunnen maken, moet een internal auditor morele moed tonen. Het hebben van alleen een moreel kompas is niet genoeg. Dit is het uitgangspunt van het onderzoeksrapport Morele moed en internal auditors dat is geschreven door dr. Edgar Karssing, prof. dr. Ronald Jeurissen en dr. Raymond Zaal van Nyenrode Business Universiteit in samenwerking met het Instituut van Internal Auditors Nederland. Het rapport van het onderzoek naar de naleving van de ethische code voor internal auditors, werd onlangs uitgereikt aan Jantien Heimel (vice-voorzitter IIA Nederland). Lees meer…