News

EY

Boete voor EY als gevolg van belangenverstrengeling

18 oktober 2018

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 8 oktober 2018 een bestuurlijke boete van €165.000 opgelegd aan Ernst & Young Accountants LLP (EY). EY heeft in 2015 en 2016 wettelijke controles verricht bij cliënten, terwijl binnen het EY-netwerk tegelijkertijd andere werkzaamheden voor een aantal van die cliënten werd verricht. Een dergelijke samenloop van activiteiten is niet toegestaan en kan een onafhankelijk oordeel van de accountantsorganisatie in de weg staan. Lees meer…

Herfst blad

Herfst : Black wednesday

14 oktober 2018

Stefan Duchateau

Het herfstgetij overheerste al enkele weken de Amerikaanse financiële markten, met stijgende lange- en kortetermijnrente terwijl het economische momentum nog verder leek toe te nemen. Een plotse winterprik is dan echter nooit veraf, net zoals een nazomertje voor een aangename verrassing kan zorgen. Beurzen schommelen hierbij heftig heen en weer, gevangen tussen de vrees voor een echte winter en de hoop dat de sombere wolken na korte tijd wel zullen overwaaien. Het echte horrorscenario voor beleggers wordt echter gevormd door de combinatie van stijgende lange termijnrente en neerwaarts gerichte conjunctuurindicatoren. Een dergelijk ontij kan zich onder andere voordoen wanneer de Amerikaanse centrale bank te laat reageert op signalen over oplopende inflatie en zich verplicht ziet om de ontwikkeling van een opwaartse prijsspiraal af te remmen met snel opeenvolgende verhogingen van de beleidsrente. Hierdoor wordt de economische groei abrupt afgeremd, zoals dat zich in 2007 voordeed met het gekende desastreuze resultaat. Lees meer…

Flow illustratie

De innovatiespiraal en hoe in ‘flow’ te geraken

12 oktober 2018

Chris Juta

Onderzoek leert dat er acht factoren zijn die mogelijk maken dat een organisatie succesvol innoveert.  (Zie: McKinsey Quarterly, April 2015. The eight essentials of innovation). De acht factoren zijn samenhangend in beeld te brengen en dat is wat het model hierboven laat zien. Je ziet acht domeinen van bewustwording. Als je zowel deze bewustwording monitort als de reële uitkomsten die vanuit deze bewustwording ontstaan, heb je een manier te pakken om de ‘innovatie-spiraal’ in beweging te zetten. Je hebt dan immers oorzaak en gevolg in beeld: bewustwording veroorzaakt realiteit en omgekeerd. Als realiteit niet is wat je wilt hebben, weet je dus waar je moet zijn om die realiteit te veranderen op de manier waarop je dat als bestuur voor ogen hebt. De acht getoonde factoren vormen samen één systemisch geheel. In dat systemisch geheel zijn vier krachten te onderscheiden: wilskracht, deskundigheid, ambitie (‘purpose’) en karakter. Vier krachten die ontspruiten uit vier bronnen: wat mensen met elkaar vinden, wat mensen met elkaar weten, wat mensen met elkaar willen en tenslotte: wat mensen met elkaar zijn. Daarmee verbonden zijn vier domeinen van bewustwording: wat de mensen zich realiseren, hoe mensen denken en kijken, hoe mensen de eigen mogelijkheden inschatten en tenslotte: wat mensen ervaren hoe het er in de organisatie aan toegaat. De acht factoren brengen in beeld hoe de deze bronnen en krachten in balans zijn. Lees meer…

Rabobank_entree

Wat is er aan de hand met Rabobank?

10 oktober 2018

Nils de Heer

Kort geleden zag ik iets merkwaardigs. In week 39 ging de koers van de diep-achtergestelde eeuwigdurende obligaties (Rabobank Certificaten) naar beneden en ontdekten wij op de website onderstaande enigszins ‘bijzondere waarschuwing’ van Rabobank aan haar zakelijke klanten die in het bezit zijn van een renteswap:

Maar wat maakt deze waarschuwing nu eigenlijk zo bijzonder? We bespreken een aantal verschillende elementen. Lees meer…

header

Controllers Circle Corporaties (CCC): eerste bijeenkomst op 4 december aanstaande

05 oktober 2018

Wij nodigen (onafhankelijke) controllers graag uit voor een eerste kennismaking op onze kick off sessie op dinsdag 4 december aanstaande in Hilversum. De Controllers Circle Corporaties, afgekort CCC, is opgericht om controllers te helpen bij een professioneel, effectief en efficiënt intern beheersingssysteem om in voldoende mate in control te zijn. In de eerste bijeenkomst zullen we onderwerpen voor het auditplan 2019 bespreken en met elkaar de thema’s vaststellen voor de vervolgsessies. Het delen van ‘best practices’ uit de groep staat hierbij voorop! Daarnaast zullen we in de eerste sessie uitgebreid ingaan op het vastgoed rekenen. Dit in verband met de beleidswaarde die door de corporaties moet worden uitgewerkt en discussies die ontstaan bij het berekenen van de IRR van vastgoedprojecten.

Lees meer…

Henry-Goverde

Henry Goverde over de Governancecode in de zorg

04 oktober 2018

Michel Klompmaker

Onlangs spraken we met Henry Goverde, sinds 2015 partner van ZorgopKoers en voormalig Group Compliance Officer bij Achmea over de governance code in de zorg. Begin 2017 is met de Governancecode Zorg de transitie van regel gedreven naar waarde gedreven governance ingezet. Maar ná twee jaar praktijk is duidelijk dat bestuurders en toezichthouders daarmee worstelen. Het centraal stellen van principes en het bevestigen van een afkeur van ‘het afvinkgedrag’ werd door de sector toegejuicht. Maar regeldrift, controle en het valse vertrouwen dat regels duidelijkheid verschaffen ijlt blijkbaar na in de code.  Lees meer…

538935_str51_83

Waar was u, eigenlijk?

02 oktober 2018

Stefan Duchateau

De transistorradio had toen nog maar net zijn definitieve commerciële doorbraak gerealiseerd en stond in een blinkend rode bakeliet uitvoering te pronken op de keukenkast. In een uithoek van ons taalgebied ging de ontvangst echter met veel gekraak gepaard, zodat regelmatig wel eens afgestemd werd op een Franstalige zender, met een nabijgelegen uitzendmast. Het zesuurjournaal stond er aan te komen en de nieuwslezer begon met het enige hoofdpunt. Sommige gebeurtenissen zijn dusdanig diep in ons geheugen geprent dat we ons zelfs de kleinste details (menen te) herinneren over het moment dat we de (meestal ongunstige) tijding ontvingen. Zo weet ik nog exact alle omstandigheden bij de droevige mare dat Bobby Kennedy, Dr. King en John Lennon waren vermoord. De ingetogen stem ook, van een landgenoot die ons op een zonovergoten Spaans terras toefluisterde dat de koning plots was overleden, niet eens zo ver daar vandaan. ‘Le Champion du monde, Jean-Pierre Monseré, est mort …’ zei de nieuwspresentator. Veel dieper kon een nieuwsbericht niet snijden. We zouden ons daarom dus ook alle details moeten herinneren over het moment dat de zakenbank Lehman Brothers overkop ging. Maar eerlijk gezegd, ondanks onze onmiskenbare interesse in dergelijke gebeurtenissen, herinneren we ons hier nog weinig of niets van. Dit staat in schril contrast met de huidige berichtgeving die aangeeft dat op die bewuste dag in september 2008 zo ongeveer het dak van de financiële wereld op ons hoofd moet zijn ingestort. Maar het tegendeel is waar. Lees meer…

https://pixabay.com

De Nederlandsche Bank begint zich zorgen te maken over het scenario van een harde brexit

29 september 2018

Het mag duidelijk zijn dat De Nederlandsche Bank (DNB) en met haar waarschijnlijk de andere toezichthouders van het vasteland binnen de EU zich wat meer zorgen gaan maken over de risico’s van een harde brexit onder de banken die onder haar directe toezicht staan. Het risico van een harde brexit kan niet worden uitgesloten. Met andere woorden de situatie waarbij het Verenigd Koninkrijk op 29 maart 2019 de EU verlaat zonder uittredingsakkoord en zonder transitieperiode. Lees meer…

IMG_8994

Samenwerking tussen het Franse “Institut du Risk & Compliance” en het Risk & Compliance Platform Europe is nu een feit

26 september 2018

Op 20 september jongstleden werd in Parijs de samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen het “Institut du Risk & Compliance” en het Risk & Compliance Platform Europe. De twee partijen gaan volledig onafhankelijk van elkaar verder door het leven, maar gaan wel samenwerken en de wederzijdse activiteiten op elkaar afstemmen, waarbij beide partijen gebruik gaan maken van elkaars expertise.  Het “Institut du Risk & Compliance” is een stichting, welke in het najaar van 2017 is opgericht, met als voorzitter Michaël Amado. De ondertekening van de overeenkomst vond plaats in het hotel The Westin, Paris Vendôme, na de ochtendsessie over Compliance Management. Het mooie hotel is de vaste locatie van het instituut voor wat betreft  haar bijeenkomsten. Lees meer…

Marlies Ypma

Marlies Ypma: “Ik kom veel eenzame risk managers tegen”

25 september 2018

Marlies Ypma is werkzaam bij de Auditdienst Rijk en zij zal spreken tijdens het Risk & Resilience Festival van de Universiteit Twente op 8 november aanstaande. In het programma van het festival staat Ypma ingedeeld bij het thema ‘Human’. Ze gaat aandacht besteden aan de vraag: hoe risicomanagement tot leven te wekken met kennis over menselijk gedrag? Lees meer…