News

illustratie Duchateau

Over het getal vier…

16 juni 2018

Stefan Duchateau

Probeert u het gerust zelf ook eens. Met het woord chocoladebroodje of zo, maar het kan ook met een langer of korter woord. Tel het aantal letters van het woord (in ons geval: 16). Doe vervolgens hetzelfde met het getal dat u vindt (7 dus). Dan nog een keer dezelfde procedure toepassen (5). Na een beperkt aantal stappen, ontdekt u een groot kosmisch geheim, maar vertel het vooral niet verder: alles eindigt met 4. In de Germaanse talen, alleszins (behoudens indien u er ook het Fries en IJslands bij zou willen betrekken). Het sacrale karakter van dit mystieke getal heeft wellicht niet meegespeeld bij de recente beslissing van de Amerikaanse Centrale Bank om haar beleidsrente met 25 basispunten te verhogen. Deze beweging op zich was algemeen verwacht, maar de financiële markten waren vooral geïnteresseerd in de begeleidende commentaar van de Fed-voorzitter. Hawkish or dovish? Metaforen voor respectievelijk een streng of een laks monetair beleid. Lees meer…

Foto IIA Congres van Bakir

IIA Jaarcongres 2018 zit er weer op

14 juni 2018

Bakir Lashkari & Michel Klompmaker

De eerste dag van het IIA Jaarcongres in theater De Flint in Amersfoort begon met mooi weer en volle parkeergarages. Veel internal auditors hadden de weg naar Amersfoort gevonden. Dagvoorzitter Pauline de Wilde en bestuursvoorzitter van IIA Nederland Jantien Heimel openden deze eerste congresdag, met als thema Creatie & Innovatie. Hieronder vindt u ons verslag. Lees meer…

Schermafbeelding 2018-06-13 om 14.06.03

Nationaal Privacy Event was weer helemaal top

13 juni 2018

Op 24 mei jongstleden vond andermaal in het prachtige Louwman Museum in Den Haag het Nationaal Privacy Event plaats. Precies één dag voor de “fatale datum 25 mei 2018″, de dag waarop de toezichthouders aangekondigd hebben om te gaan handhaven. Veel experts zijn het erover eens dat het vooralsnog gaat meevallen, temeer omdat vanuit overheidswege zelf de systemen nog lang niet compliant zijn… Dat neemt niet weg dat er nu wel een juridische grondslag  ligt om te kunnen gaan handhaven, vandaar dat het thema “D-Day voor de GDPR” was. Meer dan driehonderd professionals op het gebied van privacy, gegevensbescherming, cyber security en identity management waren aanwezig in deze inspirerende omgeving. Vooral de echte autoliefhebbers konden zoals gebruikelijk het nuttige met het aangename combineren. Op 23 mei volgend jaar zal het Nationaal Privacy Event (andermaal in het Louwman Museum) 2019 plaatsvinden. Dan zullen we meer weten over de impact van de naleving van de wet rond GDPR. In november dit jaar zal er overigens op de High Tech Campus in Eindhoven een vervolg worden georganiseerd van het Nationaal Privacy Event, waarbij de klantervaringen centraal zullen staan. Meer informatie gaat volgen op onze website.  

Rov van Straten

Van GRC naar IRM: Een simpele letterwijziging of een volledig nieuwe aanpak?

12 juni 2018

Michel Klompmaker

SAI Global wil haar regionale aanwezigheid versterken in Nederland met als doel organisaties en ondernemingen beter bij te kunnen staan op het gebied van de nog steeds toenemende regeldruk. SAI Global is een van oorsprong Amerikaanse onderneming met hoofdkantoor in Chicago, met daarnaast een belangrijk kantoor in Londen. We spraken daarover met Sebe Gerritsen, die vanuit het nieuwe kantoor in Utrecht de Nederlandse markt gaat bedienen. Het zojuist geopende kantoor in inmiddels het zeventiende kantoor in de EMEA regio van SAI Global. Ter gelegenheid van de opening vindt in Amsterdam op 5 juli vanaf 18.00 uur het IRM Supperclub diner plaats in restaurant Loetje aan het IJ over het onderwerp “Van GRC naar IRM: Een simpele letterwijziging of een volledig nieuwe aanpak?” Lees meer…

Juta 9 juni 2018 eerste schema

Governance zal in de spiegel moeten kijken

11 juni 2018

Chris Juta

Veertig procent van het totale verzuim is het gevolg van psychologische klachten. Bij twintig procent van de werknemers komen burn-out verschijnselen voor, waarmee depressie volksziekte nummer 1 is geworden. De mentale problematieken nemen toe, bij studenten, accountants, zorgmedewerkers, maar ook bij ambtenaren. Burn-outs komen het meeste voor bij medewerkers tussen de 25 en 35 jaar. Waarom dat zo is weet eigenlijk niemand. Ligt het aan de individualistische opvoeding, het onderwijs of zijn het de maatschappelijke ontwikkelingen? Wat betekent het dat ‘onderzoek aantoont’ dat slechts 14% van de werknemers bevlogen is? Hoe beoordeel je zo’n cijfer? Is dat goed of juist niet? Voor de winst van organisaties zijn bevlogen medewerkers vast wel goed. Voor de mens zelf is dat maar de vraag: de kans op opgebrand raken is bij bevlogen medewerkers groter. Dat mentale overbelasting structureel toeneemt in organisaties staat zo goed als vast. En nu? Lees meer…

Stefan Duchateau
Stefan Duchateau

Cruel to be kind

11 juni 2018

Een eenmalige opflakkering in de indicator van de gerealiseerde inflatie van de eurozone volstond voor de ECB om er op te wijzen dat eerstdaags de toekomst van het “quantitative easing” programma zal worden besproken, met als zeer waarschijnlijke uitkomst dat de (massale) aankopen geleidelijk zullen worden afgebouwd vanaf september om ergens tegen het einde van het jaar (of begin volgend jaar) finaal te worden stopgezet. De doelstelling van 2% inflatie is immers in het vizier. Eventjes maar, want de veel minder erratische indicatoren over de verwachte inflatie wijken nog sterk af van de ambitie van de ECB. Maar dat doet er even niet toe, de ECB weet vanzelfsprekend wel beter. De ECB heeft een zeer precieze bedoeling met deze communicatie en wenst de financiële markten voor te bereiden op de effectieve afkondiging van de beëindiging van haar (moedige, excellent uitgevoerde en grondig gemotiveerde) aankoopbeleid op de secundaire obligatiemarkten. De onmiddellijke reactie van (oppervlakkige) waarnemers en louter speculatief georiënteerde obligatiehandelaars laat zich immers gemakkelijk vertalen in een initieel scherpe opsprong van de lange termijnrente in de eurozone en vanzelfsprekend in een pijnlijke daling in de obligatiekoersen. Maar na een korte periode neemt een meer mature reactie de overmacht. Zo is de financiële markt voorbereid op het komende nieuws over de stopzetting van het aankoopprogramma en krijgt ze de tijd om zich aan te passen aan het nieuwe beleid. De initiële schrikreactie vormt de weloverwogen kostprijs voor het wegwerken van de onzekerheid over de toekomst van het aankoopprogramma. You gotta to be cruel to be kind. Lees meer…

Scriptieprijs winnaar Virginie de Rooij LR

In audits ook zoeken naar ontkenning van een verwacht beeld

07 juni 2018

Tijdens het zeer goed bezochte Jaarcongres van IIA Nederland is vandaag, donderdag 7 juni de Internal Audit Scriptie Award uitgereikt aan Virginie de Rooij. Zij biedt naar aanleiding van haar onderzoek bij De Volksbank ontwikkelingsrichtingen voor methodologische vernieuwing in het internal audit vak: “Meer bewijs leidt niet tot meer zekerheid. In audits zal daarom ook niet langer alleen naar bewijs moeten worden gezocht, maar ook naar ontkenning van een verwacht beeld.”, aldus winnares De Rooij.  Lees meer…

Schermafbeelding 2018-05-16 om 21.08.45

Kees Boele: “Kwaliteit van onderwijs is meer merkbaar dan meetbaar”

05 juni 2018

De voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Kees Boele. werd onlangs geïnterviewd tijdens het RiskCongres Public Values door Piet Klop over de Public Value van het onderwijs. Bij de Hogeschool Arnhem en Nijmegen zijn ongeveer 34.000 studenten ingeschreven. Boele vindt onderwijs eigenlijk een hele mooie vorm van valorisatie, een belangrijke Public Value. Bij onderwijzen gaat het volgens hem om het vormen van jonge mensen opdat ze iets betekenen in de maatschappij. Zo moeten de studenten accountancy mensen in achterstandswijken helpen bij het invullen van hun belastingaangifte.

Nationale Bank Belgium

Belgische financiële sector is gezond volgens de Nationale Bank

04 juni 2018

De Belgische bank- en verzekeringssector is gezond en robuust dankzij herstructureringen en aanpassingen in de regelgeving en in het toezicht, aldus de Nationale Bank. Echter verschillende aanzienlijke uitdagingen vergen nog bijzondere aandacht. Tot die conclusie komt de Nationale Bank in haar Financial Stability Report 2018, dat zij voor het zeventiende jaar op rij publiceerde. De publicatie bestaat uit drie grote delen: het macro prudentieel verslag, met betrekking tot de bevoegdheden en het beleid van de Bank op het vlak van macro prudentieel toezicht, een overzicht met de belangrijkste determinanten van de stabiliteit van het Belgische financiële stelsel. Daarnaast vier artikelen over specifieke macro financiële en macro prudentiële onderwerpen, zoals de recente ontwikkelingen op de vastgoedmarkten, het gebruik van derivaten, de potentiële impact van het klimaatbeleid op de financiële sector en de sectorale kredietcycli).

Lees meer…

433x271-ABN_AMRO_Head_Office_02

Pieter Lakeman maakt ernstig bezwaar tegen benoeming Tom de Swaan bij ABN Amro

01 juni 2018

Namens de Stichting Swapschade heeft de man met een goed geheugen Pieter Lakeman van SOBI (Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie) bezwaar gemaakt tegen de mogelijke benoeming van de heer Tom de  Swaan als voorzitter Raad van Commissarissen van de ABN Amro Bank. Lakeman is fel gekant tegen de benoeming van deze voormalige CFO (periode 1 januari 1999 – 1 mei 2006) als opvolger van Olga Zoutendijk die, zoals bekend, moest vertrekken als gevolg van haar aparte leidersstijl. Lakeman noemt in zijn brief aan de voorzitter van de vaste financiële commissie van de Tweede Kamer deze voormalige CFO “De minst in aanmerking komende kandidaat voor de functie van hoogste interne toezichtouder.”  Voor de goede orde publiceren wij hieronder de integrale tekst van de brief, die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Lees meer…