News

635838115365780122-901575687_6358235333419573281092854367_donald-trump1

Lijst met zware beroepen

20 april 2018

Stefan Duchateau

Misschien kunt u ons voorthelpen? We zouden graag een toevoeging suggereren aan deze veelbesproken lijst, maar weten niet zo goed tot wie we ons dienaangaande moeten richten. Niet dat we ons kritisch willen opstellen met betrekking tot de huidige samenstelling. Integendeel. Alle begrip voor de keuze van havenarbeiders, die dag en nacht met de zware last van ons consumptiegedrag moeten sjouwen. Geen woord van kritiek ook voor de keuze van leerkracht (we spreken uit ervaring). De doffe blik in de ogen van studenten op een maandagochtend kerft genadeloos diep in de ziel van een mens, terwijl het onverhoeds wegduiken voor slecht gerichte en onhandig gemonteerde papieren vliegtuigen een aanzienlijke fysieke belasting tot gevolg heeft. Maar omwille van een vergetelheid heeft het allerzwaarste beroep de lijst niet gehaald. Wellicht kan dit nog worden aangepast. De analist/fondsbeheerder tilt immers de last van de wereld op zijn of haar schouders (die hiervoor meestal niet over het gewenste formaat beschikken).  Lees meer…

See_No_Evil,_Hear_No_Evil,_Speak_No_Evil

Professor Hans Nelen over klokkenluiders

19 april 2018

Hans Nelen is hoogleraar Criminologie aan de Universiteit van Maastricht en is een van de panelleden in de ochtend bij de Dag van de Fraudeonderzoeker op 26 april aanstaande in de Fokker Treminal in Den Haag. Het IFFC sprak met hem in aanloop naar 26 april. Nelen doet voornamelijk onderzoek naar financieel-economische en georganiseerde criminaliteit. Hij is daarnaast voorzitter van CIROC, een internationaal criminologisch kenniscentrum op het gebied van de georganiseerde misdaad en de bestrijding ervan. Lees meer…

UBO illustratie

Nieuwe definitie UBO gepubliceerd

17 april 2018

Maarten Buma

Op 6 april jongstleden heeft de Minister van Financiën een aangepast concept Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 (het “Besluit”) gepubliceerd. Het Besluit bevat een nieuwe omschrijving van het begrip uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (“UBO’s”). Het Besluit is aangeboden aan de Eerste Kamer en de Tweede Kamer in het kader van een zogenoemde voorhangprocedure. Het vorige concept van het Besluit riep diverse vragen op, maar in het aangepaste concept zijn verschillende belangrijke punten opgehelderd. Bij de totstandkoming van het UBO-register zal worden aangesloten bij de uitwerking van het begrip UBO in het Besluit. Hieronder geef ik in het kort weer hoe de nieuwe omschrijving van het begrip UBO’s zal luiden voor enkele veelgebruikte rechtsvormen in Nederland. Lees meer…

Jaarrekening

De jaarrekening: waar moet je op letten?

16 april 2018

Piet Klop

Het is een jaarlijks terugkerend ritueel: je moet als commissaris de jaarrekening goedkeuren. Waar moet je dan extra op letten? Wat zijn de kansen of juist de risico’s? “Als je niet weet wat je mist, kun je er ook niet naar vragen.” zeg ik altijd. Daarnaast ben ik van mening dat de accountant een extra lid van de Raad van Commissarissen is en dat deze dan ook als dusdanig ingezet zou moeten worden. Dus los van het controleren van de jaarrekening, kan hij ook nog specifiek onderzoek doen voor de RvC, bijvoorbeeld naar een bedrijfsonderdeel waar de RvC extra risico’s ziet.  Lees meer…

AFM pakt door tegen twee accountants van PwC

13 april 2018

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 12 april 2018 tuchtklachten ingediend bij de Accountantskamer in Zwolle tegen twee accountants van PwC. De aanleiding hiervoor is het onderzoek dat de AFM vorig jaar is gestart naar aanleiding van publicaties in NRC Handelsblad naar omstreden betalingen bij dochterondernemingen van SHV. De AFM heeft op 11 april 2017 bekendgemaakt een onderzoek in te stellen naar PwC. Lees meer…

EY gebouw

EY wijst schikking af en moet voor de rechter verschijnen: een slimme zet?

11 april 2018

Anne Scheltema Beduin

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft accountantskantoor EY voor de rechter gedaagd, bleek afgelopen woensdag tijdens een regiezitting bij de rechtbank Amsterdam. Het betreft de rol van EY in de grootschalige corruptiezaak rond het Noors-Russische telecombedrijf VimpelCom. EY heeft eerder een transactievoorstel van het OM geweigerd, bleek tijdens de zitting. In het licht van de oplaaiende discussies omtrent schikkingen is dit een interessante zet. Maar is het ook een slimme? Waarom EY een schikking met het OM heeft geweigerd is onduidelijk. EY wordt beschuldigd ongebruikelijke transacties door het bedrijf VimpelCom ‘te laat, onvolledig, of niet’ gemeld te hebben bij de FIU, aldus het OM. Naast EY doet het OM ook nog onderzoek naar ING, voor een vergelijkbare rol in het Oezbeekse corruptieschandaal. Lees meer…

foto chris van Dam

Chris van Dam: “Er is nauwelijks sprake van adequaat toezicht”

09 april 2018

Het Tweede Kamerlid voor het CDA, Chris van Dam neemt deel aan de Dag van de Fraudeonderzoeker op 26 april 2018. Hij zal daarbij zijn visie geven op de volgende stelling: “Hebben we het toezicht op rechtspersonen te veel uit onze handen laten glippen?” Van Dam is een ex-politieman en heeft daarna bijna twintig jaar als Officier van Justitie gewerkt. Hieronder een samenvatting van het interview dat hij onlangs had met de organisator van de Dag van de Fraudeonderzoeker, het IFFC.  Lees meer…

Wall_Street_-_New_York_Stock_Exchange

These are wild, wild markets. This takes a strong, strong mind

07 april 2018

Stefan Duchateau

Het zenuwslopende heen- en weer gedoe dat de financiële markten momenteel teistert, is onlosmakelijk verbonden met het inzicht dat aandelen- en obligatiebeurzen zich voorbereiden op een seizoenswissel (Op 6 april verloor de Dow Jones 572,46 punten, oftewel de index daalde met 2,23 %, noot van de redactie). In het huidige geval houdt dit een beweging in die professionele beleggers weghaalt uit hun comfortzone, die in de afgelopen jaren werd gecreëerd door het gelijktijdig versnellen van de economische groei, het geleidelijke wegebben van financiële spanningen en een agressief stimulerend monetair beleid, wat zich consequent vertaalde in stijgende ondernemingswinsten, afnemende risicopremies en dalende langetermijnrente en resulteerde in spectaculaire recordniveaus op zowel de aandelen- als obligatiemarkten. Het toekomstbeeld richt zich nu nog steeds op een verdere toename van de bedrijfswinsten waarbij men er zich tegelijk echter rekenschap van geeft dat het tijdperk van stimulerende monetaire politiek – alleszins in de VS – voorbij is, terwijl de geopolitieke onzekerheden het niet toelaten dat de risicopremies nog substantieel verder afnemen. Lees meer…

20180405-Par-pa-fotografie-RiskCongres-Public-Values-2018 6429-1k

Toppers discussieerden over de systemen en de bedoeling

06 april 2018

Gisteren was het Meeting Center New Babylon het decor van het RiskCongres Public Values in Den Haag, met onder andere keynote sprekers Dr. Kees Boele Prof. Marja Elsinga voor de pauze. Daarna werd de praktijkcase met Bea Moed rond de wijk Wielenpôlle in Leeuwarden behandeld onder leiding van moderator Caroline van Weert over de herinrichting van het sociaal domein. Op de foto ziet u van links naar rechts de personen die aan de discussie deelnamen: Moderator Caroline van Weert, Anita Delhaas-Van Dijk (International Justice Mission), dr. Patrick van Schie (TeldersStichting), Bea Moed, Christien Bronda (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Marco Florijn (ex-wethouder van Leeuwarden en Rotterdam). Binnenkort kunt u de verslagen lezen op ons platform!

Johan de Kruijf
Johan de Kruijf

De gouden financieringsregel verbroken

04 april 2018

Bij de recente gemeenteraadsverkiezingen, met een opkomstpercentage van circa 55 procent, kwamen de lokale partijen en landelijke nieuwkomers zeer goed uit de verf. Dat brengt veel vernieuwing in de gemeenteraad met kansen, maar ook met risico’s. Eén van de valkuilen is de inzet van de kapitaalopbrengsten voor consumptieve uitgaven, geïllustreerd aan de hand van mogelijke eenmalige opbrengsten dankzij het “opkoopprogramma” bij een aantal provincies… Een aantal provincies is kennelijk bezig met het opkopen van aandelen van verbonden partijen in het domein van infrastructuur bij gemeenten. Voor gemeenten is dit interessant omdat ze daarmee een boekwinst kunnen realiseren en een leuke kasstroom ontvangen. In 2014 publiceerde de Algemene Rekenkamer een rapport over het gebruik van de aardgasbaten door de Nederlandse regering vanaf de vondst van aardgas eind jaren vijftig van de vorige eeuw. Dat rapport was niet onverdeeld positief en wijst er op dat veel geld consumptief in plaats van productief is besteed. Alleen tijdens de periode dat er sprake was van het Fonds Economische Structuurversterking is het merendeel van de aardgasbaten volgens de Algemene Rekenkamer aan structuurversterkende maatregelen besteed. Ik laat dan de huidige discussies over schadevergoedingen in Groningen maar even buiten beschouwing.

Lees meer…