News

Business concept : Businessmen are analyzing data in the office.

Oplegging van herendiensten door de overheid

13 februari 2019

Paul Duinkerken

Aan de burger worden steeds meer meldingsplichten opgelegd door de overheid, maar onduidelijk is hoe, wat, wanneer en waarom. Daarbij komt dat de overheid de meldingen niet serieus neemt door ze niet op te volgen. Deze onduidelijkheid leidt tot een stortvloed van meldingsplichten, welke niet behandeld worden. Het nut is gering, want de speld zit in de hooiberg. Als gevolg van deze onduidelijkheden zijn rechtszaken onnodig complex en vormen ze zelfs een bedreiging van de rechtszekerheid voor de burger. Zorgvuldige wetgeving en een bekwaam ambtenarenapparaat zijn de primaire verantwoordelijkheid van de overheid. Een herendienst is van oudsher een verplichte dienst zonder betaling. Met andere woorden: het zijn werkzaamheden die horigen voor hun heer moesten verrichten. In Nederland zijn de herendiensten in de 19e eeuw afgeschaft. Inmiddels zijn ze door de kabinetten Rutte weer ingevoerd in de vorm van meldingsplichten in de wetgeving inzake de bestrijding van (financieel economische) criminaliteit. Lees meer…

powell_jerome_060512_8x10

Global warming

12 februari 2019

Stefan Duchateau

Een plots opgestoken gure oostenwind blies extreme vrieskou over het Europese continent en duwde de (al bijzonder frisse) temperatuur op de ochtend van 6 januari nog 20 graden lager. Het kwik zou niet meer boven het nulpunt komen tot begin april (*1). We schrijven het bijzondere jaar 1709. In de Nederlanden vroren de Maas, Schelde en Rijn op 3 dagen volledig dicht en kon je 3 maanden lang met paard en kar naar Engeland (al zou dat noch voor de bestuurder, noch voor het arme trekdier een plezier zijn geweest bij deze barre temperaturen). Vooral Frankrijk werd extreem zwaar getroffen. De wolven huilden voor de poorten van Parijs en de wijnvaten (*2) barstten open in Nice. De daaropvolgende oogst mislukte dramatisch (*3) en er brak massale hongersnood uit. De politieke kaart van Europa werd hierdoor helemaal hertekend (*4). Geen haar op het hoofd van de vroege 18de-eeuwse medemens dat er toen aan dacht dat er 310 jaar later moest worden betoogd om maatregelen af te dwingen die de verdere opwarming van de aarde moeten afstoppen. Maar nog groter was onze verbazing over de plotse dooi ten huize van de Amerikaanse Centrale Bank. Fed-voorzitter Jerome Powell (foto hierboven) lag al geruime tijd onder vuur omwille van de onverzettelijkheid waarmee hij ook in 2019 de beleidsrente verder wenste te verhogen, zonder veel rekenschap te willen geven voor de gevaren die een dergelijk beleid met zich meebrengt. Hij versterkte deze indruk nog door zijn koppig volhouden om via een voorgeprogrammeerde regel de balans (*5) van de Fed af te bouwen. Lees meer…

Bea spreekt

Een fijnmazig systeem van cliëntelisme is ontstaan tussen politieke partijen, instellingen en kiezers

11 februari 2019

Bea Moed

In het regeerakkoord staat dat er meer ruimte gegeven moet worden voor burgerinitiatieven. Het  Right to Challenge, het recht om uit te dagen, geeft burgers de mogelijkheid om diensten van de overheid over te nemen. In de beleidsstukken is er niemand die eraan twijfelt dat de kanteling van overheid naar burgers de juiste koers is om te gaan. Intussen stikt het in Nederland van de burgerinitiatieven, die allemaal hun eigen plek proberen te verwerven in een domein dat ingericht is door de overheid en welzijnsinstellingen. Vaak wordt er over het sociaal domein gesproken alsof het een soort exacte wetenschap is, maar in werkelijkheid is het sociaal domein een schimmig terrein dat gekleurd is door idealen en overtuigingen. Een fijnmazig systeem van cliëntelisme is ontstaan tussen politieke partijen, instellingen en kiezers.

Lees meer…

DVDFO banner voor extern gebruik V2-01

Dag van de fraudeonderzoeker 2019: Niets is de waarheid en de waarheid stelt niets voor

08 februari 2019

Op het hoofdprogramma van de Dag van de Fraudeonderzoeker op 18 april aanstaande in de Fokker Terminal in Den Haag staat het verbijsterende onderzoek naar de waarheid in de zinderende oorlog tussen voormalig vastgoedtycoon Roger Lips enerzijds en de fraudeonderzoekers anderzijds. De vraag is of de voormalige vastgoedtycoon Roger Lips een witteboordencrimineel is met schulden die oplopen tot meer dan 500 miljoen euro en/of is hij en zijn echtgenote en kinderen het slachtoffer van malicieuze praktijken van samenspannende Nederlandse banken, curatoren en rechtbanken? De antwoorden op deze vraag vormen de uitkomst van de documentaire ‘Met de Groeten uit Dubai’. De trailer vindt u hieronder. Lees meer…

Woudstra

HET SOCIAAL DOMEIN VRAAGT OM MEERVOUDIGE STURING

07 februari 2019

Jan-Paul Woudstra

Volgende week woensdag, op 13 februari zal ik als spreker op het RiskCongres Lokaal Bestuur  in het Provinciehuis Utrecht twee verschillende aspecten belichten. De eerste is de decentralisatie in het sociaal domein als opgave, bezien vanuit de positie van gemeentesecretaris. Welke duiding geef je aan zo’n opgave en welke rollen pak je daarin? Vanuit één van de rollen zoom ik vervolgens in op een aantal dilemma’s in de regio Haaglanden, met name op het gebied van inkoop van Jeugdzorg. Ik zal beginnen met een kort betoog over overheidssturing. We leven in een tijd waarin iedereen het heeft over de samenwerkende overheid die responsief omgaat met initiatieven uit de samenleving. In deze tijdgeest van ‘in verbinding zijn’ geven gemeenten invulling aan de decentralisaties in het sociaal domein. Zo ook in Haaglanden.  Lees meer…

Arthur-de-Groot_Photo-by-Sabine-Bison-3-e1453123293164

Arthur de Groot: “MEER SLAGKRACHT NODIG VOOR FINANCIËLE VEILIGHEID”

06 februari 2019

Lex van Almelo

De droom van Arthur de Groot van een Instituut voor Waarheidsvinding is al een beetje uitgekomen met het IFFC. Maar voor de bestrijding van de financieel-economische criminaliteit is meer nodig. Een leerstoel financiële recherchekunde bijvoorbeeld, zegt oud-IFFC-directeur Arthur de Groot in een terug- en vooruitblik. Begin 2014 loopt Arthur de Groot met een collega over het Lange Voorhout in Den Haag. De twee zien het einde van hun partnerschap bij Deloitte naderen en mijmeren over hun toekomst. “Wat zou jij nu een mooi einde vinden van jouw loopbaan en wat zou jij als partner willen nalaten?” vraagt de collega. De Groot weet het wel: “Een Instituut voor Waarheidsvinding”. Hij betreurt het namelijk dat de overheid te weinig capaciteit heeft voor fraudeonderzoeken en dat de waarheid bij private fraudeonderzoeken gedeeltelijk wordt verdoezeld in het belang van de opdrachtgever. De kwaliteit kan in Nederland beter. Lees meer…

brexit-1

Mogelijk fiscaal overgangsrecht van toepassing bij no deal brexit

05 februari 2019

In Nederland komt er tijdelijk een fiscaal overgangsrecht voor burgers en bedrijven in het geval van een no deal Brexit. Voor wat betreft een no deal Brexit wordt voor de belastingen  gedaan alsof het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie nog niet verlaten heeft. Het overgangsrecht geldt in beginsel voor de rest van het jaar. Dit voornemen schreef staatssecretaris Mn Nederland komt er tijdelijk een fiscaal overgangsrecht voor burgers en bedrijven in het geval van een no deal brexit. Voor wat betreft een no deal Brexit wordt voor de belastingen  gedaan alsof het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie nog niet verlaten heeft. Het overgangsrecht geldt in beginsel voor de rest van het jaar. Dit voornemen schreef staatssecretaris Menno Snel in een brief gistermiddag laat aan de Tweede Kamer. Staatssecretaris Snel van Financiën: “Voor Nederlandse burgers en bedrijven in het Verenigd Koninkrijk brengt een no deal Brexit al veel onzekerheid met zich mee. Hoewel met een no deal Brexit zeker veel gaat veranderen, wil ik mensen met deze overgangsperiode de gelegenheid geven zich hier op voor te bereiden.” Op het moment dat een no deal Brexit plaatsvindt en het Verenigd Koninkrijk een zogenaamd derde land wordt, zullen zonder maatregelen personen en bedrijven direct geconfronteerd worden met een andere fiscale behandeling dan voorheen.  Lees meer…

20181129-Par-pa-fotografie-Risk-and-Compliance-jaarcongres-2018-9564-1k

De Compliance Officer is (g)een veranderaar

05 februari 2019

Financiële malversaties, seksuele intimidatie, privacyschendingen en ander onethisch gedrag in organisaties leidden in het recente verleden tot schandalen, reputatieschade en hoge kosten. Veel organisaties investeren daarom in een compliance officer en compliance programma’s. Die programma’s bevatten veelal gedragscodes, trainingen, hotlines en onderzoeksteams. Ondanks deze inzet toont een wereldwijde survey aan dat onethisch gedrag niet is verminderd. In sommige zaken bleven medewerkers de daders zelfs beschermen (LRN, 2018). Verschillende onderzoekers vragen zich dan ook af waarom compliance programma’s zo weinig impact lijken te hebben (Pasmore, Shani & Woodman, 2010). Een belangrijke vraag, waar veel over te zeggen is. Lees meer…

92650102 - asian businessman sleeping lying on money bed.

Benieuwd naar de verdiensten van commissarissen?

04 februari 2019

Er doen veel sterke en vreemde verhalen de ronde over de beloningen van commissarissen, toezichthouders en leden van Raden van Advies van ondernemingen en organisaties. Om wat meer duidelijkheid te krijgen over dit onderwerp is een enquête opgesteld door PMP commissarisvinden.nl. Inmiddels hebben al meer dan 150 personen deze mini-enquête (invullen duurt slechts twee minuten) naar de beloningen ingevuld. Het onderzoek is honderd procent anoniem. Het doel is dat iedereen zijn eigen situatie kan toetsen aan de praktijk op basis van dit onderzoek. Het invullen van de enquête neemt maar twee minuten in beslag en als deelnemer kunt u aangeven of u de uitkomsten van dit onderzoek wilt ontvangen. De enquête is opgesteld door PMP commissarisvinden.nl en wordt volledig ondersteund door het Risk & Compliance Platform Europe. De bedoeling is dat er duidelijkheid komt over het beloningsniveau. Hoe meer antwoorden, des te beter het resultaat , dus heeft u ervaring als commissaris, toezichthouder of als lid raad van advies? Vul dan de enquête in, door te klikken op deze link. Het invullen van deze enquête duurt maar 2 minuten! De resultaten worden te zijner tijd ook gepubliceerd op dit platform, voorzien van commentaar door enkele experts.

Pensioen

Het blijft maar aanmodderen met de pensioenen…

01 februari 2019

Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) zagen vrijwel alle pensioenfondsen hun financiële positie in het vierde kwartaal van 2018 verslechteren, als gevolg van de forse dalingen op aandelenmarkten en dalende rentes. Het vermogen van de Nederlandse pensioenfondsen nam daardoor af met 46 miljard euro naar 1.328 miljard euro. De verplichtingen namen toe met 40 miljard euro tot 1.286 miljard euro. De dekkingsgraad van de pensioenfondsen is met 7 procentpunt gedaald van 110,3 (einde derde kwartaal)  naar 103,3% eind 2018. Misschien is het tijd om nog een keer het artikel van de heer Anton Jongbloed op dit platform te herlezen. Hij komt namelijk met een interessant, onderbouwd voorstel om de pensioenfondsen op te heffen. Lees meer…