Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Van het westelijk front veel nieuws

17 november 2014

De opeenvolgende reeks van opbeurende economische cijfers uit de VS zaait steeds meer vertwijfeling in de rangen van de horde (veelal Europese) negativisten en laat de Amerikaanse beursindices toe om de zegeberichten aan elkaar te rijgen. De combinatie van lage rente, stevige bedrijfsresultaten en afnemende risicoaversie vormt een ideale constellatie die dergelijke (terechte) recordniveaus mogelijk maakt. Lees meer…

KBC derde kwartaalcijfers vanuit risk perspectief

13 november 2014

Vandaag zijn goede resultaten van KBC bekend gemaakt. Om inzicht te verschaffen in de bedrijfsresultaten gaf KBC ook aangepaste cijfers die geen rekening houden met als eerste de invloed van de legacy-activiteiten, namelijk de waardering van de resterende CDO’s in portefeuille (inclusief de vergoeding voor de garantieregeling met de Belgische overheid) en de invloed van de desinvesteringen en ten tweede de invloed van de waardering van het eigen kredietrisico. Lees meer…

Hans van der Noordaa nieuwe voorzitter Raad van Bestuur Delta Lloyd

13 november 2014

De aandeelhouders van Delta Lloyd nv zijn op 12 november op een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders geïnformeerd over het voornemen van de Raad van Commissarissen de heer Hans van der Noordaa te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur van Delta Lloyd. Na het informeren van de BAVA heeft de Raad van Commissarissen Hans van der Noordaa formeel benoemd tot lid van de Raad van Bestuur en daarna tot voorzitter van de Raad van Bestuur.
De heer Hans van der Noordaa is per 1 januari 2015 benoemd voor een termijn van vier jaar, die eindigt op de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2019. Hij volgt Niek Hoek op, die per 1 januari 2015 terugtreedt als voorzitter van de Raad van Bestuur.

Kies je pad, bepaal je toekomst!

12 november 2014

Rob Verheul
De financiële wereld verkeert in zwaar weer. Ontslaggolf, na ontslaggolf wordt aangekondigd. In personeelsaantallen is een krimp van meer dan 20% gerealiseerd tijdens de afgelopen crisisjaren. Dit zijn berichten die iedereen meekrijgt. Berichten die het sentiment bepalen. Het gaat niet goed in de markt, de markt krimpt… maar wie of wat is die markt? Wat is goed / niet goed? En wat is onze rol in die markt? Kunnen we ons ontworstelen aan die markt?
Lees meer…

Compliance in de dealingroom

11 november 2014
Kennisbank

De eisen die regulators stellen aan financiële instellingen worden vooral niet lichter. Zeker als het gaat om de communicatie in de dealingroom is die regelgeving streng en ook complex. Alleen met excellente IT oplossingen kan dit adequaat worden gedaan. Gudmundur Kristjansson, Director Trading Floor Applications van NICE en Harry Spronk, Sales Manager van NICE Actimize, werden door het Risk & Compliance Platform Europe ondervraagd over communicatie aspecten in de dealingroom, met het oog op de toegenomen regeldruk, ook daar in de dealingroom.
Lees meer…

Betrouwbaarheidsperceptie bankiers in de UK

09 november 2014

Uit een niet nader gespecificeerd onderzoek onder Britse volwassenen is een nieuw dieptepunt gesignaleerd als het gaat over hoe betrouwbaar bankiers gevonden worden. Slechts een schamele 21% van de ondervraagden zegt van mening te zijn dat bankiers in hun ogen de waarheid spreken. Hiermee moeten bankiers slechts één andere groep achter zich dulden in deze ´betrouwbaarheidsindex´; namelijk politici die door 18% van de respondenten geloofd worden. Lees meer…