En, is de Compliance Officer anno 2023 woke?

17 januari 2023
Kennisbank

Michel Klompmaker

Bij de nieuwjaarsborrel van de VCO, de Vereniging van Compliance Professionals, was er tijd ingeruimd voor drie korte presentaties. Twee daarvan waren afkomstig van VCO leden Kim Arts, Global Compliance Leader bij Ikea, en Esther van Hoek, Local Compliance Officer Benelux bij Teva Pharmaceuticals. De andere werd verzorgd door professor Business Ethics van RSM Erasmus Universiteit, tevens partner Integrity & Compliance bij KPMG, Muel Kaptein. Deze laatste bracht de zaal letterlijk en figuurlijk in beweging door telkens bij een bepaalde stelling het publiek te vragen al dan niet op te staan of zich naar een bepaalde kant van de zaal te bewegen. Niet alleen het lichaam werd op de proef gesteld, maar ook de geest, want het gingen namelijk over de relatie tussen woke en de Compliance Officer. 

Deze nieuwjaarsborrel in het Rosarium in Amsterdam werd geopend door de nieuwe voorzitter van de VCO, Michelle Fisser, en zij bracht onmiddellijk goed nieuws want het aantal leden van de VCO is weer sterk groeiende. Ze presenteerde haar bestuur en de verantwoordelijken van de diverse kennistafels en het was al snel duidelijk dat er vaart gezet wordt bij de verwezenlijking van de plannen. Nieuw is de kennistafel voor de advocatuur. De eerste contouren van de vernieuwde website werden getoond en er werd uit de doeken gedaan waarom de ‘mission statement’ van de VCO veranderd is. De volgende, nieuwe boodschap wil de VCO voortaan uitdragen: “Het ontwikkelen, bevorderen en beschermen van de professional gericht op ethiek, compliance en integriteit.” Anno 2023, met ruim 20 jaar bestaansrecht, is er de ambitie uitgesproken om met een eigen register te komen, vergelijkbaar met dat van de NBA voor de registeraccountants. Er werd ook even stilgestaan bij het niet consulteren van de VCO voor wat betreft de nieuwe governance code. Bestuurslid Angela Stap deed een oproep aan de leden om zich in te zetten op het gebied van communicatie voor de VCO en Bernadette van Leeuwen, ook bestuurslid, legde in haar oproep de nadruk op meer vakinhoudelijke inbedding.

Kim Arts van IKEA had het vooral over ESG en deze internationale groep met ongeveer 170.000 medewerkers, alom bekend, kan natuurlijk veel betekenen op dit gebied, niet alleen voor wat betreft de eigen IKEA producten. Zij sprak over het IKEA programma waarbij miljoenen euro’s gedoneerd worden aan verantwoorde, goede doelen. Een concreet project dat ze noemde betreft de opvang van vluchtelingen in Oost-Europa, in de buurt van Krakau in Polen.

Esther van Hoek van TEVA Pharmaceuticals had een aardige wensdroom, want het hoofdkantoor voor de Benelux van TEVA staat in Haarlem naast IKEA. Ze zou graag zien dat het op termijn andersom uitpakt, namelijk dat in de mind van de bezoekers van IKEA het bewustzijn aanwezig is dat IKEA de buurman van TEVA is…  en niet andersom. TEVA Pharmaceuticales heeft wereldwijd zo’n 36.000 werknemers, maar is nog niet zo bekend, zoveel is duidelijk. Esther heeft als Compliance Officer Benelux ook de verantwoordelijkheid voor rond de 130 commerciële medewerkers in de Benelux. Ze neemt daarbij geen afwachtende houding aan, maar nodigt zichzelf graag uit bij allerlei vergaderingen, meetings en werkgroepen, om op de hoogte te zijn van wat er in de praktijk gebeurt. Haar focus daarbij was het voorkomen van omkoping van de artsen,  zoals onder andere het proces rond de goedkeuring van gesponsorde reisjes naar Congressen. Ook schoof ze op eigen initiatief aan bij de werkgroep ESG…

Muel Kaptein bracht zoals gezegd de goegemeente van Compliance Officers in beweging, met zijn beweringen over woke en hij beleefde daar zelf overduidelijk veel lol aan. Het uitdagen en het verwarring stichten in de hoofden van de aanwezigen was zonder meer gelukt. De verschillende definities en interpretaties van woke kwamen aan bod en dit bracht de discussie en verwarring alleen maar verder op gang, hetgeen de bedoeling was van de professor.Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *