Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Sushi bij de Chinees

04 november 2014

We hadden het niet op het menu verwacht. We keken misschien te reikhalzend uit naar een doortastend stimuleringspakket van de Chinese overheid. De noodzaak was (en is) er, de mogelijkheden zijn er en er is niets wat in de weg staat van een massieve monetaire injectie om de Chinese economie terug op een hoger groeipad te brengen. En (puur bijkomstig natuurlijk) het zou de West-Europese economie een positieve impuls kunnen geven die in onze contreien bijzonder welkom zou zijn. Lees meer…

Personalia

Marc van der Veen

Registeraccountant (RA) en Register Operational Auditor (RO)
Marc ondersteunt zijn klanten door ze bewuster en transparanter met risico’s om te laten gaan. Hij doet dit met een hands-on en no-nonsense mentaliteit als kennispartner op het gebied van audit en risicomanagement vraagstukken.
Personalia

Ed Jansen

Organisatie adviseur, Certified Public Controller en Accountant in Business
Zijn deskundigheid betreft de gebieden governance, bestuurlijke informatieverzorging, internal control, bedrijfsvoering, evaluaties en toezicht.
Personalia

Ron Brummans

Executive Coach
Persoonlijke ontwikkeling vanuit zelfbewustzijn en zichtbaar in woord en gedrag is de focus van Ron.
Personalia

Ken van Ierlant

Digital Thought Leader
Lid Raad van Bestuur UpGen. Ervaren CEO/ CDO/ CIO op het gebied van transformatieprocessen binnen internationaal georiënteerde ondernemingen.
Personalia

Frank Staelens

Managing Director Whistleblowing Management
Voor diensten en technologie die garant staan voor een compliant aanpak van de nieuwe Europese klokkenluidersregels.

Een half jaar Merel van Vroonhoven

01 november 2014

Bestuursvoorzitter mevrouw Ir. Merel van Vroonhoven van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) sprak eind oktober tijdens het jaardiner van VBA, de beroepsvereniging voor beleggingsprofessionals, over het belang van de klant centraal stellen. Ze sprak over haar eerste half jaar als bestuursvoorzitter van de AFM en de vele gesprekken die ze in die periode heeft gevoerd. Lees meer…

Belastingontduiking wereldwijd aangepakt

31 oktober 2014

51 landen hebben op 29 oktober de multilaterale Competent Authority Agreement ten aanzien van de Common Reporting Standard (CRS) getekend. Overheden gaan belastingontduiking steeds intensiever te lijf. Financiële instellingen krijgen om deze reden (zeer) regelmatig het verzoek om informatie en persoonsgegevens te leveren. In internationale overeenkomsten wordt het doorgeven van informatie persoonsgegevens vastgelegd. Zo heeft de Competent Authority Agreement als doel het verzamelen van fiscusgegevens ter bestrijding van fraude. Lees meer…

Primeur: Negatieve rente voor Duitse bankklanten

31 oktober 2014

Als eerste Duitse bank zal Skatbank uit Altenburg (Thüringen) vanaf morgen 1 november 2014 een negatieve rente van 0,25 procent in rekening brengen bij haar retail klanten met een banksaldo boven de 500.000 euro. Als argument voor deze maatregel wordt de geldpolitiek van de Europese Centrale Bank aangeroepen. Een soort strafmaatregel derhalve voor de grote spaarders. En dat in een land, dat vanuit historisch perspectief bezien, nog steeds een trauma heeft op het gebied van hyperinflatie….

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Un pensiero nemico di pace*

27 oktober 2014

De twee vorige pogingen van de Europese Centrale Bank om via stresstesten het vertrouwen in de banksector te herstellen liepen (om ons nog beleefd uit te drukken) af op een kouwelijke miskleun. Uit de resultaten bleek immers telkens dat precies die banken die met de grootste lof werden overladen de eerste waren om de dieperik in te gaan. De testen waren destijds aandoenlijk in hun opzet: De belegger en spaarder moesten kost wat kost gerustgesteld worden en ongeveer alle middelen waren hiervoor goed. Lees meer…

Nederlandse banken doorstaan stress test

26 oktober 2014

De zeven Nederlandse banken  ABN Amro, Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), ING, Nederlandse Waterschapsbank (NWB), Rabobank, RBS N.V. en SNS  Bank hebben de stress test goed doorstaan. Uitkomst is dat ze goed zijn gekapitaliseerd en bovendien bij sterk tegenvallende economische ontwikkelingen over voldoende kapitaal blijven beschikken. De stress test laat zien dat, ondanks dat Nederlandse banken getroffen worden bij een ongunstig scenario, zij de mogelijke verliezen kunnen opvangen. Het  ongunstige scenario heeft een gemiddelde impact van 2,82% op de kapitaalratio’s van de banken.
De conclusies uit de stress test gaat De Nederlandsche Bank (DNB) de komende tijd met de betreffende banken doornemen.
 

Michael van Woerden

Michael van Woerden

Owner KeyCompliance

Onafhankelijke doeners

25 oktober 2014

Zoveel mensen zoveel meningen. Aan onafhankelijke denkers geen gebrek. De kranten staan vol met opvattingen over dieperliggende oorzaken van telkens opduikende ernstige integriteitsschendingen bij ondernemingen. En ook de politiek rijgt de onderzoeken en parlementaire enquêtes aaneen. Maar welke onafhankelijke doeners maken het verschil ? Lees meer…