Welten investeert in kantoor Nijmegen

11 april 2015

Financieel detacheerder en opleider Welten heeft haar resultaat in 2014 zien stijgen naar € 4,7 mln. (EBITDA), een verbetering van 41% ten opzichte van 2013. De netto omzet daalde licht € 52,3 mln. In het nieuwe kantoor van Capter in Nijmegen is veel geïnvesteerd door Welten.

Op het gebied van project- en interimcapaciteit daalde de omzet van Welten met € 2,5 mln. tot € 40,8 mln. Door de stagnerende marktvraag eind 2013 en het eerste deel van 2014, waren in deze periode minder interim professionals actief voor Welten. Concern controller Kevin Kremers: “Vanaf de zomer is de marktvraag aangetrokken en de bezettingsgraad weer gestegen.”.
Opleidingen
Welten Opleidingen realiseerde een omzetstijging van 87%, naar een totaal van 4,3 mln. in 2014. Kremers: “In 2013 heeft Welten geïnvesteerd in voorzieningen op het gebied van Wft-opleidingen en permanente educatie (PE), die succesvol aansluiten bij het nieuwe Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk dat op 1 januari 2014 in werking is getreden.”  Eind 2014 werden financieel opleider Dukers & Baelemans (D&B) en het Examen Instituut Financiële Dienstverlening (EIFD) onderdeel van Welten. Dukers & Baelemans heeft een stevige positie in de open inschrijfmarkt voor Wft- en bovenwettelijke opleidingen. Het resultaat over 2014 bedraagt € 1,6 mln. (EBITDA). Het EIFD is het grootste Wft-exameninstituut van Nederland, met gespecialiseerde dienstverlening op het gebied van Wft-beroepskwalificaties.
Capter
Dochter Capter zag de omzet met diensten op het gebied van klantenservice, schadebehandeling en (virtueel) financieel advies vooral in het laatste kwartaal stijgen. Het totaal kwam uit op € 6,7 mln., een stijging van € 0,1 mln. ten opzichte van het jaar daarvoor. De Capter Adviesstraat, een innovatief bedieningsconcept op het gebied van financieel advies, werd in 2014 verder doorontwikkeld en aan de markt gepresenteerd.
Welten verwacht dat de vraag naar interim capaciteit stabiel zal blijven. De nieuwe opleidingscombinatie Welten Opleidingen en Dukers & Baelemans gaat onder andere inzetten op het uitbouwen van dienstverlening richting aanpalende branches (zoals accountancy, fiscalisten en administratiekantoren) en het verder met het ontwikkelen van digitale leerplatformen. Daarnaast werken de partijen aan opleidingen op het vlak van gedragsaspecten voor de adviespraktijk. Capter verwacht een verdere toename van kennisintensieve projecten op het gebied van online financieel advies en structurele flexibele outsourcing van mid- en frontoffice activiteiten.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *