Verhouding weer bekoeld tussen Triodos Bank en de Stichting Certificaathouders

30 augustus 2023
Kennisbank

Enige tijd geleden berichtten wij dat de relatie tussen Triodos Bank en de Stichting Certificaathouders Triodos Bank, afgekort SCTB, verbeterd was. Dat is recentelijk omgeslagen omdat de SCTB naar aanleiding van de publicatie van de halfjaarcijfers 2023 van de Triodos Bank op donderdag 17 augustus 2023 geen antwoord kreeg op de brief van 3 augustus 2023 van de Raad van Bestuur van de bank over de Multilateral Trading Facility, afgekort MFT. De SCTB stuurde deze brandbrief aan de Raad van Bestuur van de Triodos Bank naar aanleiding van het volstrekt disfunctioneren van de MTF sinds de start van de handel in certificaten op 5 juli 2023. Er is nauwelijks handel casu quo liquiditeit, zeer lage koersen en er zijn operationele problemen met de toegang tot het handelsplatform van Captin. De SCTB vroeg de de bank uitdrukkelijk om bij de bekendmaking van de cijfers over het eerste halfjaar van 2023 met een inhoudelijke reactie te komen waaraan de certificaathouders houvast zouden kunnen ontlenen.

De cijfers die de bank presenteerde bij de bekendmaking van de halfjaarcijfers op 17 augustus 2023 waren volgens de SCTB zeker positief, maar de bezwaren van de Stichting spitsen zich toe op drie onderwerpen, te weten:
1. MTF: de bank gaat totaal niet in op ons pleidooi voor een versnelde evaluatie van de MTF. Ook bezwaren tegen de huidige opzet en inrichting van de MTF van Captin die zijn geuit door zowel de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) als onze Stichting worden in het geheel niet geadresseerd. Dat geldt ook voor onze oproep om alternatieven voor de MTF te overwegen.
2. Dividend: het toegekende interim dividend van 50% van de halfjaarwinst beschouwen wij als het absolute minimum van wat de bank had kunnen doen. Voor ons is dit zeker niet het betekenisvolle financiële gebaar in de richting van de certificaathouders dat ons in onze gesprekken met de Raad van Bestuur was toegezegd.
3. Relatie: doordat de bank in haar halfjaarrapport en het daarbij behorende persbericht weinig anders naar voren brengt dan wat wij betitelen als “business as usual”, stelt zij de relatie tussen de bank en onze Stichting, die een wending ten goede leek te hebben genomen, zwaar op de proef. Wij kunnen het niet anders zien dan dat de bank, ondanks de goede gesprekken die wij hebben gevoerd, de gerechtvaardigde belangen van de certificaathouders blijft miskennen zodra het niet alleen op woorden aankomt, maar ook op daden.

De SCTB heeft op 22 augustus 2023 een schriftelijke reactie gestuurd aan de Raad van Bestuur van de Bank, met afschriften aan de Raad van Commissarissen en het bestuur van SAAT. In deze brief stelt de SCTB de bank voor een keuze. Als men een verdere constructieve relatie met de Stichting belangrijk vindt, dan moeten er concrete toezeggingen komen op de drie hierboven genoemde punten. Als dat niet gebeurt, dan zal de SCTB zich bezinnen op een andere strategie met betrekking tot haar positie ten opzichte van de bank. In afwachting van waar de bank mee komt wordt het overleg opgeschort met de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen over andere onderwerpen dan de drie hierboven genoemde vooralsnog op. De bank moet nu kleur bekennen, aldus de SCTB.Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *