Triodos Bank wenste niet buiten de rechtbank om in overleg te treden met de Stichting Certificaathouders

27 februari 2023
Kennisbank

De Stichting Certificaathouders Triodos Bank heeft de mondelinge behandeling van het Verzoekschrift tot het instellen van een Enquêteprocedure door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam op 22 december 2022 achter de rug. Aan het einde van de zitting op 22 december 2022 stelde de voorzitter van de Ondernemingskamer aan de Stichting de vraag of deze bereid zou zijn om met de Triodos Bank te gaan praten, al dan niet onder leiding van een mediator.  De Stichting heeft op 27 januari 2023 de Triodos Bank een voorstel gedaan over een onderzoek buiten de rechtbank. In die brief is aangegeven onder welke voorwaarden de Stichting bereid was om in gesprek te gaan met de Triodos Bank om antwoord te krijgen op de vragen die in het Verzoekschrift aan de Ondernemingskamer zijn gesteld. Op 7 februari 2023 heeft de Stichting van de Triodos Bank antwoord ontvangen op de brief van 27 januari 2023. De uitkomst van deze briefwisseling is dat de zaak in de  rechtbank uitgevochten zal worden.

Voor de Stichting en de gedupeerde certificaathouders zit er niets anders op dan te wachten op de uitspraak van de Ondernemingskamer over het verzoek tot het instellen van een enquêteprocedure af. De Ondernemingskamer heeft eerder al bekend gemaakt ernaar te streven dat uiterlijk 1 maart 2023 uitspraak zal worden gedaan.

Sinds de oprichting van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank in maart 2022 hebben zich tot nu toe zo’n 3.000 certificaathouders als sympathisant aangesloten. De meeste certificaathouders hebben daarbij ook een vrijwillige bijdrage betaald ter dekking van de kosten van de Stichting. De kosten van de Stichting bestaan hoofdzakelijk uit juridische kosten. Deze juridische kosten worden veroorzaakt door de inschakeling van het advocatenkantoor Lemstra Van der Korst, dat de Stichting ondersteunt bij het instellen van de enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam. Overige kosten bestaan uit de oprichtingskosten van de Stichting, automatiseringskosten en relatief geringe kosten voor secretariaat en enkele bijeenkomsten. De bestuursleden, leden van de Raad van Advies en vrijwilligers ontvangen geen salaris noch enige andere vergoeding voor hun werk.

Op 15 november 2022 is een eerste financiële rapportage op de website geplaatst en binnenkort wordt het jaarverslag 2022 van de Stichting inclusief de jaarrekening 2022 eveneens op de site gepubliceerd.

Het advocatenkantoor heeft in december 2022 veel werk moeten verrichten voor de Stichting. Dit betrof met name de analyse van vier ingediende verweerschriften op ons verzoekschrift voor de Enquêteprocedure. Deze verweerschriften waren ingediend door (1) de Raad van Bestuur van Triodos Bank, (2) de Raad van Commissarissen van Triodos Bank, (3) SAAT als de aandeelhouder van Triodos Bank en (4) de Vereniging van Effectenbezitters, die zich bij de Stichting heeft gevoegd als belanghebbende in de Enquêteprocedure.

De verweerschriften beliepen in omvang meer dan 200 pagina’s plus daarbovenop meer dan 2.000 pagina’s bijlagen. Daarnaast zijn er ook werkzaamheden uitgevoerd in het kader van discussies over geheimhouding met betrekking tot bepaalde documenten en heeft de zitting bij de Ondernemingskamer op 22 december 2022 langer geduurd dan aanvankelijk voorzien was.

De Stichting doet een beroep sympathisanten die een vrijwillige bijdrage kunnen betalen. Zonder die bijdragen zal het voor de Stichting moeilijker worden in juridische procedures tegenover de Triodos Bank om zich te kunnen verweren.

Economische waarde van de certificaten

Vanwege de wettelijke rapportageverplichtingen die van toepassing zijn op Nederlandse financiële instellingen, moet de economische waarde van certificaten Triodos Bank, oftewel de reële waarde, bepaald worden per 1 januari 2023. Aangezien er op dit moment geen vrije handel in certificaten mogelijk is, is deze waarde in het economisch verkeer alleen vast te stellen op basis van een schatting. Volgens Triodos Bank is de geschatte economische waarde 60 euro van een certificaat van aandelen Triodos Bank per 1 januari 2023.

In Nederland kunnen certificaathouders deze geschatte waarde nodig hebben voor fiscale doeleinden. Triodos Bank werkt op dit moment aan de voorbereiding om handel van certificaten op een Multilateral Trading Facility (MTF) mogelijk te maken. Vanaf het moment dat de handel in certificaten hervat wordt, is de handelsprijs variabel en hangt af van verschillende factoren, waaronder vraag en aanbod. De hervatting van de handel in certificaten Triodos Bank is voorzien voor het tweede kwartaal in 2023.

De schatting voor fiscale doeleinden is geen indicatie van de handelsprijs van de certificaten na de notering en voor de handel op de MTF. Bij de totstandkoming van deze schatting heeft Triodos Bank waarderingsspecialisten van een internationaal accountants- en adviesbureau ingeschakeld.Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *