SAAT – aankondiging Vergadering van Certificaathouders op 28 februari 2024

02 februari 2024

Op 24 januari 2024 heeft SAAT via een e-mail de uitnodiging verstuurd aan certificaathouders van Triodos Bank tot het bijwonen van de al een tijd geleden aangekondigde Vergadering van Certificaathouders. Deze vergadering zal plaatsvinden op woensdag 28 februari 2024. De vergadering wordt gehouden bij Hotel Theater Figi in Zeist en begint om 10.00 uur. Bijwonen van de vergadering kan op drie manieren: in persoon, via een gevolmachtigde of online. Aanmelden voor de vergadering kan uiterlijk tot woensdag 21 februari 2024, 17.30 uur.  Op de agenda van deze Vergadering van Certificaathouders staan belangrijke voorstellen tot wijziging van de governance structuur (de gehele bestuursstructuur) van SAAT en daarmee ook van Triodos Bank. 

De voorstellen hebben betrekking op de administratievoorwaarden en de statuten van SAAT.

De mening van SCTB over de wijzigingsvoorstellen is van belang.

De SCTB, Stichting Certificaathouders Triodos Bank, heeft uitgebreid aandacht geschonken aan de eisen en voorwaarden. De SCTB is in  gesprek met SAAT, de Raad van Bestuur van Triodos Bank en de Raad van Commissarissen van Triodos Bank over welke veranderingen volgens SCTB noodzakelijk zijn.

De SCTB bestudeert de voorgestelde wijzigingen en zal uiterlijk vrijdag 9 februari 2024 een gedetailleerde Nieuwsbrief aan haar aangesloten sympathisanten sturen met daarin een weergave en onderbouwing van de positie en mening  namens SCTB voor elk van de zes door SAAT opgevoerde stempunten.Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *