Reggie de Jong: “Vooral advocaten moeten zich niet meer tot de rol van ‘corporate enablers’ laten verleiden”

10 april 2023
Kennisbank

Michel Klompmaker

Op 1 december jongstleden hadden we een interview via RiskComplianceTV met Reggie de Jong bij het Behavioral Risk Congres 2022, met als thema integriteit. Voor diegenen die het interview nog niet gezien hebben, hierbij de link. Het is sowieso nuttig om dit interview over de mogelijke strafzaak tegen Airbus, Deutsche Bank, Clearstream en Deutsche Börse even aandachtig te bekijken, omdat het hiernavolgende gesprek met Reggie de Jong daar het logische vervolg op is. We zijn namelijk niet alleen benieuwd wat de reacties waren op dit interview, maar vooral wat de vervolgstappen zijn geweest tot op heden.

Reggie, kun je ons even op de hoogte stellen van aard van de reacties die je mocht ontvangen naar aanleiding van ons interview?

Reggie de Jong: “Ik heb alleen maar positieve en ondersteunende reacties ontvangen; ook van advocaten en professionals uit de effectenwereld die zich verbaasd hebben hoe de niet-volgestorte MBB CE obligaties het effectensysteem hebben kunnen vervuilen. Je kunt je voorstellen dat ik niet alle reacties op dit moment wil delen aangezien binnenkort de mogelijke uitspraak is in de civiele hoger beroep zaak tegen Airbus, Deutsche Bank, Deutsche Börse, Clearstream Banking en InsingerGilissen (a Quintet Private Bank). In ieder geval hebben de Openbare Ministeries: Department of Justice (USA), Parquet National Financier (Frankrijk) en Serious Fraud Office (Verenigd Koninkrijk) goede nota kunnen nemen van de hen aangereikte informatie. En dat is belangrijk, want Airbus heeft in januari 2020 een fikse boete gekregen van deze drie toezichthoudende autoriteiten, in totaal 3,6 miljard euro, wegens corruptie, omkoping en andere vormen van fraude. Het blijft slechts bij die 3,6 miljard euro als Airbus in de 3 jaren daarna niet betrokken is (geweest) bij een ander corruptieschandaal. Mocht dat wel het geval zijn dan zouden Airbus en haar betrokken bestuurders alsnog strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Het is mijn vermoeden dat Airbus daarom zo’n moeite doet om mij de mond te snoeren en blikken advocaten opentrekt om mij neer te zetten als complotdenker, fantast of een vrouw die ontoerekeningsvatbaar is. Dat proberen de andere gedaagden overigens ook, want een inhoudelijk weerwoord tegen mijn bewijsmateriaal hebben ze niet kunnen inbrengen. En dan speel je het op de persoon in de hoop dat die persoon bezwijkt.”

Even voor de goede orde. Dit betekent dus dat je weer een brief van Airbus ontvangen hebt als reactie op ons interview?

Reggie de Jong: “Ik zou bijna zeggen: uiteraard. Dit was niet de eerste brief die ik van Airbus ontving. Het is in mijn ogen een bevestiging dat ik het bij het rechte eind heb, waar ik overigens geen seconde aan twijfel. Ik heb immers al het bewijsmateriaal van verschillende personen casu quo bedrijven verzameld en onderzocht en dat heb ik ingebracht in de procedure. Ook van personen die bewust of onbewust onderdeel uitmaakten van de kerngroep van deze fraude. Airbus beweert in haar brief dat ‘de onwaarheid van de beschuldigingen van De Jong aan het adres van Airbus al in drie instanties door drie rechtbanken is vastgesteld…”. Ik heb geen idee hoe Airbus daarbij komt, want in het hoger beroep in 2019 tegen Airbus zijn alle verboden, die mij waren opgelegd, nietig verklaard. En in de huidige hoger beroep zitting heb ik wederom ijzersterk nieuw bewijs in de vorm van een getuigenverklaring en een rechercheonderzoek ingebracht over de betrokkenheid van Airbus bij de MBB CE megafraude.”

Reggie laat ons een stukje uit die getuigenverklaring inkijken en het een en ander spreekt voor zich, aldus Reggie. De getuige casu quo insider verklaart als volgt: “In 2012 kwamen wij in München in contact met een ondernemende jongeman, [naam], zelfstandig adviseur, die ons zou voorstellen aan bestuurders van Airbus. Er heeft in eerste instantie een meeting plaatsgevonden met een hooggeplaatste executive van Airbus in Restaurant [naam] in München om kennis te maken en de mogelijkheden van een samenwerking te bespreken. Vervolgens kwamen wij aan tafel bij MBB, Eckhart Misera, Matija Podvorec en Hans Schmitz (redactie: de bestuurders van MBB), waarbij MBB werd voorgesteld als spin-off van Airbus in het pand waar ook de bestuurders van Airbus hun kantoor houden, met de volgende uitleg erbij: ‘Vanwege de hoge CO2 uitstoot van vliegtuigen, helikopters en ruimtevaart moet Airbus publicitair werken aan duurzaamheid, aandacht schenken aan het milieu. Vanwege de Airbus orderportefeuille van tientallen miljarden, zo niet meer, willen en moeten we iets goeds gaan doen. De wereldopinie gaat zich tegen ons keren vanwege die vuile lucht die lucht- en ruimtevaart uitstoot, we willen iets goeds doen en we stellen een van onze sterkste merken, Messerschmitt-Bolköw-Blohm (MBB), ter beschikking. Het moet eruit zien als een soort van afsplitsing, maar het is gewoon onderdeel van Airbus, dus meer een juridische afsplitsing om ervoor te zorgen dat het voor de buitenwereld zogenaamd zelfstandig groot wordt in de ‘renewal energy’, dat moet de grootste speler van Europa worden en met de power van Airbus daarachter moet dat gewoon gaan lukken. Ogenschijnlijk moet MBB dan eerst voor de buitenwereld op ‘eigen benen’ staan om het na 1 of 2 jaar, als de portefeuille een paar miljard groot is, officieel overgenomen te worden door Airbus, waarmee Airbus laat zien hoe goed zij omgaat met duurzaamheid omdat ze de vuile uitstoot compenseert met groene energie.’

“Dat is de korte versie achter het ontstaan van MBB met de power van Airbus daarachter zoals verwoord door Eckhart Misera (red.: CEO van MBB Clean Energy AG en CFO van MBB Group/Projects GmbH).”, aldus de getuige.

Reggie de Jong vervolgt haar verhaal in aansluiting op het bovenstaande met: “Alsof greenwashing al niet voldoende een uiting van corruptie is, zeker in deze tijden een hot topic, is uit andere verklaringen, die ook in het dossier zijn opgenomen, duidelijk geworden dat het compenseren van de CO2-uitstoot niet de enige doelstelling was van Airbus en de andere betrokken partijen. En dan niet te vergeten dat Airbus in 2018 een kort geding tegen mij startte, waarin zij beweerde nog nooit van MBB Clean Energy gehoord te hebben en dat terwijl de bestuurders van MBB op dezelfde gang kantoor hielden als de bestuurders van Airbus. Ook daar heeft Airbus de rechtbank niet de waarheid verteld en liet het door mij ingebrachte rechercheonderzoek daar een helder licht op schijnen. De MBB Clean Energy megafraude met obligaties is een ultieme vorm van netwerkcorruptie en had niet kunnen ontstaan als die partijen niet met elkaar hadden samengewerkt. De uitgifte van deze MBB CE obligaties is marktmanipulatie gebleken, de contracten tussen partijen die daaraan ten grondslag lagen waren meer voor de vorm en vertoonden daardoor allerlei lacunes. Margin accounts van 70% werden gegeven op deze niet-volgestorte obligaties en toen het geldcreatie feestje niet volgens plan liep, hebben de partijen de MBB CE obligaties geblokkeerd met de toezegging dat ze vervangen zouden worden door een nieuwe uitgifte met een nieuw ISIN-nummer. Dit is nimmer uitgevoerd. En Deutsche Bank heeft deze geblokkeerde obligaties gewoon nog overgemaakt naar een andere rekening van een andere juridische entiteit bij een andere bank, zodat de MBB-contractspartij deze rond de wereld kon pompen en vervolgens weer op de Frankfurt Stock Exchange (Deutsche Börse en Clearstream Banking) kon brengen onder een andere naam (ook wel repackaging geheten). Alle controlemechanismen zijn uitgezet om dit te kunnen bewerkstelligen. Ik ben het geweest die deze stappen heeft kunnen reconstrueren en daar ook daadwerkelijk het bewijsmateriaal voor bij elkaar vergaard heb.  Ook heb ik ervoor gezorgd dat er niet meer gedupeerden zouden vallen en zijn deze repackaged MBB obligaties door mijn toedoen weer van de beurs gehaald. En zo kan ik nog even doorgaan, want het hele traject zit van leugens en bedrog aan elkaar. En tot nu toe kwamen dit soort partijen daar ook altijd mee weg. Daar ga ik nu een stokje voor steken. Het is nu aan de rechter om tot een rechtvaardige uitspraak te komen, die recht doet aan alle gedupeerden, waaronder ikzelf, van deze fraudezaak.”

Wanneer verwacht je de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam?

Reggie de Jong: “De zitting van het hoger beroep was op 18 mei 2022. De uitspraak heeft nu vijfmaal op het roljournaal gestaan:  7 september 2022, aangehouden tot 15 november 2022, aangehouden tot 13 december 2022, aangehouden tot 21 februari 2023, aangehouden tot 18 april 2023. De kans wordt dus steeds groter dat er binnenkort arrest wordt gewezen. Het is een complexe zaak met internationale corporates; negen ordners met dubbelzijdig bedrukte documenten. Eén map bevat een goed onderbouwd schaderapport waarin drie scenario’s van economische schadebepaling minutieus zijn uitgewerkt door een professionele, onafhankelijke dienstverlener op het gebied van ondernemingswaardering, bedrijfsoverdracht en economische schadebepaling. Negen ordners: de rechters hebben er hun handen vol aan. Het wordt na bijna tien jaren tijd dat ik mijn eigen geld terugkrijg en dat de geleden schade vergoed wordt. Ik hoop oprecht dat de betrokkenen bij deze fraude hun les hebben geleerd en zich niet meer laten verleiden tot dit soort grootschalige en wereldwijde corruptie. Maar ik hoop vooral dat hun advocaten zich niet meer laten verleiden tot de rol van ‘corporate enablers’ of zoals David Enrich’s boektitel zo doeltreffend zegt: tot de rol van ‘Servants of the Damned’. Het recht moet weer tot recht verheven worden.”

Met die laatste zin zijn we het meer dan eens. Dank voor je tijd en het gesprek.

Reggie de Jong: “Als vrouw dan even het laatste woord…graag gedaan. Het is van groot belang dat dit soort zaken het daglicht zien.” • Jan Meurs

  Hier wordt door Reggie wederom een algemeen ‘advocatenprobleem’ aangekaart: beheerst art.21 Rechtsvordering de zelfgemaakte en daarna rekkelijk geïnterpreteerde gedragsregels advocatuur en hun ridicule eigen tuchtrecht? De Raden en Hof van Discipline. Waar het schunnige verdienmodel van de 18.000 advocaatjes in Nederland beschermd wordt.
  Art.21 Rv, de rechter moet immer correct en volledig voorgelicht worden, hindert de inkomstenstromen advocaatjes.
  Of moeten advocaatjes zich toch ook aan de wet houden?
  Indien nee, wetgever schrap dan art.21 Rv uit het wetboek. Indien ja, handhaaf art.21 Rv strikt.
  Dit ‘probleem’ aan zeven gerechtelijke instanties voorgelegd. Ministerie van Rechtsbescherming incluis! De smoezen die je als bekwame zelfredzame burger van dat zootje ambtenaren moet slikken! Voorheen onvoorstelbaar. Nu werkelijkheid!
  En u dacht toch echt in een rechtsstaat te leven, niet?
  Hahahahaha hahahahahihiho, heroverweeg uw gedachten daaromtrent.
  Voor vragen en/of lezingen over 10 jaar gerechtelijke avonturen: mail jan.meurs@gmail.com.
  Groet,
  Jan Meurs

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *