Pikante e-mail correspondentie tussen CEO private bank en één van haar klanten

23 januari 2023
Kennisbank

Op 20 januari jongstleden werd door de CEO van InsingerGilissen, Frank Koster, een nieuwjaarsbericht verstuurd naar de klanten van deze private bank, met als onderwerp “Hartelijk dank voor uw vertrouwen.” Eén van de klanten van deze bank is Reggie de Jong en zij stuurde ons de desbetreffende e-mail van de bank toe, maar niet alleen dat, ook haar reactie, die zij nog diezelfde avond verzond naar de CEO van de bank. U vraagt zich misschien af, waarom we deze twee e-mails publiceren, welaan we verwijzen daarbij even naar het interview voor RiskCompliance TV dat we op 1 december jongstleden met Reggie de Jong hadden tijdens het Behavioral Risk Congres 2022 over integriteit. Als u dit nog een keer bekijkt dan is direct de context duidelijk, alsmede de relevantie van de publicatie van deze twee e-mails. We beginnen eerst met de e-mail van Reggie de Jong als reactie op de e-mail van Frank Koster van InsingerGilissen.     

Van: Reggie de Jong
Verzonden: vrijdag 20 januari 2023 22:50
Aan: frank.koster@insingergilissen.nl
Onderwerp: Hartelijk dank voor uw vertrouwen | een reactie van een cliënt

Geachte heer Koster, beste Frank,

Ik dank u hartelijk voor uw hartverwarmende en persoonlijke e-mail.
Van harte gefeliciteerd met uw eerste volledige jaar als CEO van InsingerGilissen.
U geeft zeer hoog op over uw collega’s, waarbij u meent dat u eersteklas dienstverlening en een persoonlijke aanpak hoog in het vaandel heeft staan. De professionele en toegewijde collega’s binnen InsingerGilissen geven u groot plezier om mee samen te werken. U heeft al een aantal ontmoetingen en gesprekken met cliënten gehad.

Mijn mening telt
Het is ook zeer bewonderingswaardig dat u de feedback van klanten op uw dienstverlening als zeer waardevol ziet. En fijn dat u aangeeft, bereid te zijn om persoonlijk hierover met de cliënt, met mij dus, in gesprek te gaan. Graag trek ik de agenda om invulling te geven aan uw aanbod. Ik ben van mening dat ik uw gespecialiseerde en kleinschalige private bank best kan voorzien van belangrijke insights. Uiteraard ben ik ook bereid een inspirational talk te geven aan uw gehele personeel, een groot deel van die medewerkers zijn namelijk ook ‘mijn’ medewerkers geweest bij Ordina Business Process Outsourcing. Veel daarvan draag ik nog steeds een warm hart toe.

Aangescherpte regelgeving witwassen
En dan uw anti-witwas-aspiraties. Het is veelal niet de klant die zijn gelden wil witwassen, maar het zijn uw concullega’s in de bancaire-, financiële en/of corporate sector. Ook daar kan ik uw bank best iets over bijbrengen. Het is alleen zo verdomd jammer dat zo’n klein bankje als de uwe vooral angst heeft voor de grote jongens en meisjes en daarom niet meer die eersteklas dienstverlening en persoonlijke aanpak hoog in het vaandel heeft staan. U laat de belangen van uw bank(je) prevaleren boven de belangen en rechten van uw cliënt. En dan kunt u met grote letters de aanhef van uw brief aan zo’n gedupeerde cliënt beginnen met ‘Hartelijk dank voor uw vertrouwen’, maar – met alle respect – er verschijnt dan een misplaatste glimlach op mijn gezicht. Laten we het meer op een grimas houden.

Ambities duurzaam beleggen
Ik ben geroerd door uw ambities op het gebied van duurzaamheid en duurzame oplossingen. U heeft zelfs het Klimaatcommitment van de Financiële Sector ondertekend, waarmee u een bijdrage wilt leveren aan de uitvoering van het Klimaatakkoord en het Akkoord van Parijs. U geeft aan plannen te hebben om een significante reductie van CO2-uitstoot te bewerkstelligen in de door u beheerde beleggingsportefeuilles. Poeh poeh. Prachtig streven, denk ik dan. Maar dan de realiteit. Op mijn beleggingsrekening bij uw gespecialiseerde en kleinschalige private bank heb ik voor € 14,5 miljoen nominale waarde (geblokkeerde) obligaties op mijn rekening staan van MBB Clean Energy AG. MBB staat voor Messerschmitt Bolköw Blohm, een onderneming die is overgegaan in DASA, later EADS en nog weer later in Airbus. MBB Clean Energy AG is een dekmantelbedrijf voor Airbus met als één van de doelstellingen om het zogenaamd onbekende MBB te acquireren om zodoende de CO2 uitstoot van vliegtuigen en ruimtevaart te compenseren. Dat lijkt nogal veel op ‘greenwashing’. Over de andere doelstellingen met de MBB CE 6.25% 13/19 obligaties van Airbus en haar corrupte samenwerkingspartners, zoals Deutsche Bank, Deutsche Börse, Clearstream en TBT Germany AG in dit geheel nog niet eens te noemen. Deze doelstellingen gaan uw inlevingsvermogen ver te boven, tenzij u zelf ook een lijntje heeft met de elite of circles in onze samenleving. En hoe opmerkelijk is het dan, dat uw bank(je) niet het lef heeft om op te komen voor uw cliënt, maar de goede vrede met dit soort corrupte partijen een hogere prioriteit geeft met mogelijk alle gevolgen van dien voor uw gespecialiseerde en kleinschalige private bank die zegt eersteklas dienstverlening en een persoonlijke aanpak hoog in het vaandel te hebben staan. U moet dus wel blijven opletten als u uw cliënten wilt laten investeren of wilt begeleiden c.q. ondersteunen in bijvoorbeeld green energy of andere ‘duurzame’ projecten en/of organisaties. De doelstellingen erachter zijn niet altijd even integer en duurzaam.

Uw wens om mij in diezelfde persoonlijke mail een voorspoedig 2023 te wensen, stemt mij dan weer enigszins optimistisch. U staat opeens graag voor mij klaar. Het was beter geweest om dat eerder te doen, maar ach, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, zeg ik maar.

U heeft het nu een aantal keren laten weten: ‘we staan graag voor u klaar’.
Dat lijkt een 180 graden gewijzigde aanpak, maar ik strijk graag de hand over mijn hart.
Na jarenlang zelf geïntimideerd en bedreigd te zijn door betrokken partijen bij de MBB Clean Energy megafraude, kan ik enigszins invoelen waarom uw bank niet eerder klaar heeft gestaan voor mij. Maar zoals gezegd, het is nooit te laat.

Ik zie uw uitnodiging voor een gesprek met belangstelling tegemoet.
In de tussentijd wens ik u veel succes met het professionaliseren en weerbaarder maken van uw private bank en u te waarschuwen niet mee te doen aan witwas- of andere frauduleuze praktijken.

Tot binnenkort!

Met vriendelijke groet,
Reggie de Jong

Van: InsingerGilissen <info@insingergilissen.nl>
Verzonden: vrijdag 20 januari 2023 17:00
Aan: Reggie de Jong <reggie@therestructuringcompany.nl>
Onderwerp: Hartelijk dank voor uw vertrouwen

Nieuwjaarsbericht Frank Koster | CEO InsingerGilissen
Indien u deze e-mail niet goed ontvangt, kunt u hier klikken voor de online versie.
Wanneer u info@insingergilissen.nl aan uw adresboek toevoegt, mist u onze e-mails niet.

Hartelijk dank voor uw vertrouwen

Geachte relatie,

Precies een jaar geleden ben ik begonnen als CEO van InsingerGilissen. Het was een jaar van uitdaging en verandering, maar ook van voldoening. In mijn loopbaan tot dusverre heb ik verschillende functies bekleed bij een tweetal grote financiële instellingen. De overstap naar InsingerGilissen, een gespecialiseerde en kleinschalige private bank waar eersteklas dienstverlening en een persoonlijke aanpak hoog in het vaandel staan, bevalt mij bijzonder goed. De professionele en toegewijde collega’s binnen InsingerGilissen zijn een groot plezier om mee samen te werken. Door de nasleep van corona kon ik pas in het vierde kwartaal met een aantal van u kennis maken. De ontmoetingen en gesprekken met cliënten hebben me gesterkt in mijn overtuiging op de juiste plek te zijn. Ik verheug me dan ook bijzonder op het jaar dat voor ons ligt.

Uitnodiging voor het bijwonen van bijeenkomsten voor cliënten
Begin dit jaar organiseren wij weer de Counterpoint Outlook 2023-bijeenkomsten waar onze beleggingsexperts de verwachtingen voor de markten en het beleggingsklimaat in 2023 met u bespreken. Op verschillende locaties in het land delen wij onze actuele beleggingsvisie met u. Ik nodig u van harte uit om hieraan deel te nemen. Deze bijeenkomsten zijn onderdeel van de uitgebreide evenementenkalender voor 2023 met zowel fysieke alsook online bijeenkomsten op het gebied van beleggen, sport en kunst & cultuur. Zo staat ook dit jaar weer het InsingerGilissen IDFA Film Weekend op de rol voor 11 en 12 november 2023, waar wij u net zoals afgelopen jaren in groten getale hopen te kunnen verwelkomen.

Uw mening telt
Uw feedback over onze dienstverlening is voor ons heel waardevol. Het onafhankelijke onderzoeksbureau Feeddex helpt ons hierbij en vraagt u periodiek naar uw bevindingen. Uw opmerkingen en suggesties gebruiken wij graag om onze dienstverlening nog beter op uw wensen af te stemmen. Uiteraard ben ik altijd bereid om persoonlijk hierover met u in gesprek te gaan.

Aangescherpte regelgeving witwassen
Zoals u ongetwijfeld weet, wordt de wet- en regelgeving om witwassen te voorkomen, regelmatig aangescherpt. Wij dienen onze cliëntdossiers hiermee in lijn te houden. Dat is in de afgelopen jaren onvoldoende gebeurd en daarom zijn we drukdoende deze administratieve achterstand in te lopen onder toeziend oog van De Nederlandsche Bank (DNB). Zij voert steekproeven uit om de voortgang en kwaliteit van ons herstelprogramma te controleren. Wij hebben extra medewerkers aangetrokken om deze omvangrijke klus te klaren en zijn in voortdurend constructief overleg met DNB hierover. Het kan zijn dat wij voor het updaten van onze dossiers uw hulp nodig hebben. Wij nemen dan contact met u op en waarderen in dat geval uw medewerking zeer.

Ambities duurzaam beleggen
Wij hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan de ontwikkeling van ons duurzaamheidsbeleid en onze duurzame beleggingsoplossingen. Tegelijkertijd zien wij dat ook onze cliënten in toenemende mate de voorkeur geven aan een beleggingsbeleid waarin zogenoemde ESG-karakteristieken (Environmental, Social en Governance) een belangrijke rol vervullen. In 2019 hebben wij het Klimaatcommitment van de Financiële Sector ondertekend. Hiermee trekken wij samen met andere partijen op in het leveren van een actieve bijdrage aan de uitvoering van het Klimaatakkoord en het Akkoord van Parijs. Als volgende stap hierin hebben wij eind vorig jaar onze doelstellingen en ons actieplan in het kader van het klimaatcommitment gepubliceerd. Met deze recente publicatie laten we zien wat onze plannen zijn om een significante reductie van CO2-uitstoot te bewerkstellingen in de door ons beheerde beleggingsportefeuilles.

Versterking van ons Private Banking team
Tot slot stel ik u met veel plezier voor aan Martijn Storsbergen, die per 1 maart 2023 het nieuwe Hoofd Private Banking wordt van InsingerGilissen. Martijn is afkomstig van ABN AMRO MeesPierson, waar hij 23 jaar werkte. Hij was onder meer als Head of Branches Private Banking verantwoordelijk voor alle vestigingen en regio’s, en recentelijk als Head of Investment Sales verantwoordelijk voor alle belegginsspecialisten. Met Martijn verwelkomen wij een doorgewinterde leider in de wereld van private banking. In zijn kielzog komen zes private banking collega’s mee. Zij zullen ons kantoor in Rotterdam versterken en onze aanwezigheid in die regio nog meer zichtbaar maken.

Ik wens u en uw naasten, namens alle medewerkers van InsingerGilissen, een voorspoedig 2023!

Heeft u vragen of opmerkingen, laat het ons weten. We staan graag voor u klaar.

Hartelijke groet,

Frank Koster
CEO InsingerGilissen  • Hans Burer

    Geweldig Reggie!

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *