Lakeman start artikel 12 procedure met het oog op vervolging topman ING Bank

10 september 2018

Vorige week publiceerde Pieter Lakeman van SOBI (Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie) al een artikel op ons platform over de deal tussen het Openbaar Ministerie (OM) en de ING Bank. Vandaag is bekend geworden dat SOBI wil dat het Openbaar Ministerie ING-topman Ralph Hamers strafrechtelijk gaat vervolgen. Lakeman is buitengewoon boos en hij voorziet ‘een gevaarlijke verstoring van het maatschappelijk leven, het publieke debat en het financiële stelsel’ als verantwoordelijke leidinggevenden vrijuit gaan. Daarom vraagt hij het Gerechtshof in Amsterdam het OM te bevelen Hamers alsnog te vervolgen.

In de brief aan het Amsterdamse gerechtshof stelt SOBI-voorzitter Lakeman dat hij Hamers beschouwt als ‘feitelijke leidinggever aan de door ING Bank verrichte verboden gedragingen’, ook volgens de normen van de Hoge Raad die het OM blijkens haar eigen verslag kent. De verboden gedragingen betroffen onder meer het niet op orde brengen van het compliance-apparaat en het negeren van waarschuwingen van de Nederlandse Bank en de Europese Centrale Bank. Het systeem dat ING hanteerde om mogelijke misstanden te monitoren was bewust ingesteld op maximaal drie gevallen per dag.
Volgens Lakeman investeerde ING willens en wetens onvoldoende in compliance deskundigen. De vennootschap maakte mede daardoor jaarlijks 100 miljoen euro extra winst. De SOBI-voorzitter vindt het onacceptabel dat het OM de in de periode 2010-2016 gepleegde strafbare feiten nu alleen toerekent aan de ING als geheel: “Het OM voert als rechtvaardiging voor dit besluit aan dat het compliance systeem binnen ING over drie niet of nauwelijks met elkaar samenwerkende deel-organisaties verdeeld zou zijn geweest en dat géén van die deel-organisaties verantwoordelijk was voor het geheel. Als dat al zo is, vind ik het juist een extra argument om Hamers te vervolgen. Want het is de primaire taak van een fatsoenlijke Raad van Bestuur om de organisatie op het gebied van compliance zodanig in te richten dat die goed functioneert. Hamers heeft dat blijkbaar jarenlang achterwege gelaten.”
De SOBI-voorzitter rekent het de ING-topman zwaar aan dat hij waarschuwingen van toezichthouders stelselmatig in de wind heeft geslagen: “Je denkt toch niet dat als nota bene de Europese Centrale Bank en de Nederlandse Bank herhaaldelijk hun zorgen uitspreken dat in een mail aan de koffiejuffrouw gebeurt? Zulke zaken worden op het hoogste niveau gedeeld dus daar heeft Hamers van geweten.”
SOBI vreest dat wanneer Hamers niet strafrechtelijk wordt vervolgd het in de toekomst vaker gaat gebeuren dat bestuurders die in de fout zijn gegaan ‘zich als het ware op kosten van de aandeelhouders vrijkopen door akkoord te gaan met zeer hoge boetes voor de vennootschap waardoor het OM eerder bereid zal zijn af te zien van vervolging van de feitelijke leidinggevenden. Het zijn ook nu weer de onschuldige aandeelhouders die het gelag betalen, terwijl de leidinggevende daders volledig vrijuit gaan.”
SOBI en Lakeman zijn belanghebbenden bij strafvervolging omdat hun betalingsverkeer al jarenlang via ING Bank loopt.  • Carl-Eric Rasch

    Als hoofd Compliance bij ING (tot 2011; daarna NN) heb ik als geen ander ervaren hoe lastig het is om de juiste balans te vinden tussen het bewaren van de “integriteit” en de commercie. Om dagelijks verstrikt te zijn in de nieuwe bureaucratie met steeds weer nieuwe wet – en regelgeving. We verwachten dat banken zich om hun integriteit bekommeren, ook ter bescherming van de cliënt, maar ik zag dat het naleven van al deze regels ook ten koste ging van het klantbelang centraal principe: het werd haast een verdwaling in een bureaucratisch spinnenweb. Het probleem is veel groter en gecompliceerder om de schuld steeds bij de bank neer te leggen. Fouten zijn er zeker gemaakt en zullen altijd gemaakt blijven worden. Tuurlijk, dit is niet zomaar iets: zeer ernstige witwas fraudezaken van klanten (!) -NB niet van bankmanagers of medewerkers dus- die de bank niet doorziet. Politiek snapt niet waar de kern zit en huilt graag mee met de massa: bankiers zijn zakkenvullende schurken. Banken in deze tijd zijn echter verworden tot mega kolossale tankers met soms miljoenen klanten. Het is onmogelijk om alle individuele transacties steeds op minuutbasis te monitoren.

  • Nils de Heer

    Hier heeft de heer Rasch een valide punt. In de jaren 2003-2006 werkte ik als ALP (Adviseur Levensverzekering en Pensioen) binnen ING Bank Insurance Europe. Terugkijkend op deze periode moet ik constateren dat alles, maar dan werkelijk alles, in het teken stond van commerciële belangen.Zo werd mij zelfs op enig moment verboden om voor cliënten zeer gunstige pensioenoplossingen (zoals bijvoorbeeld het onderbrengen van de ‘back service’ voorziening in eigen beheer) nog langer te adviseren. De hiervoor vereiste handmatige actuariële berekeningen trokken een te zware wissel op de te verdienen commissie…
    Daarom ben ik tevens van mening, dat CFO Timmermans bewust aan het maatschappelijk- en politiek sentiment is geofferd, zodat CEO Hamers verder kan gaan met het creëren van aandeelhouderswaarde. Bovenal dient natuurlijk een aantrekkelijke dividendbetaling aan de aandeelhouders te worden gecontinueerd…

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *