Mario Draghi schoudert de bazooka met historisch QE-programma

24 januari 2015
Kennisbank

Nils de Heer
Het spreekt voor zich dat tijden veranderen. Ten tijde van het oversteken van de rivier Rubicon, vermoedelijk op 10 januari 49 v.C. sprak Julius Caesar de legendarische woorden: `Alea iacta est´, ofwel de teerling is geworpen. ECB-president Mario Draghi schouderde volgens diverse economen de bazooka, toen hij in zijn persconferentie op 22 januari 2015 het eerste QE-programma in de geschiedenis van de ECB bekend maakte. Ruim twintig eeuwen later werpt Draghi opnieuw `de teerling´. Ook voor de ECB is er nu immers na deze langverwachte aankondiging geen weg meer terug.
Lees meer…

Overname VirtualCC

23 januari 2015

@Ventures Investments, zusteronderneming van HeadFirst, neemt een meerderheidsbelang van 70% in the Virtual Consulting Company BV – VirtualCC. Door de samenwerking wordt het dienstenpakket van de groep versterkt en een stap gezet in de levering van hoogwaardige consulting- en managementdiensten. Lees meer…

Vastbesloten Draghi gaat weer voor inflatie

22 januari 2015

Zojuist maakte Mario Draghi bekend dat de ECB tot september 2016 staatsobligaties gaat opkopen tot een bedrag van ruim 1.100 miljard euro, met een tempo van ongeveer  60 miljard per maand. Dit alles om de economie aan te wakkeren, en de dreigende deflatie te pareren. Duidelijk laat de ECB merken dat zij bewust gaat aansturen op inflatiecijfers die weer in de buurt van de twee procent moeten uitkomen. Sommige marktpartijen reageerden enthousiast, met “Draghi heeft geleverd….”

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Blaffende Grieken bijten niet

18 januari 2015

Leid uit deze titel niet te snel af dat wij ons laatdunkend willen uitdrukken over de verzuchtingen van de Griekse bevolking, die zich nu kristalliseren in de potentiële verkiezingsoverwinning van een extreme partij. Iedere analist die zich boven de obligate ideologische standaarduitspraken van een extreemlinkse partij weet te verheffen, merkt snel dat de groeiende populariteit van de antiregeringspartijen in Griekenland hun draagvlak vinden in de opgehoopte frustratie over het gevoerde beleid. En dat is minder gericht tegen de Europese Trojka (zoals in onze pers meestal naar voren wordt geschoven) maar vooral tegen het feit dat Griekse machthebbers zich in de aanloop van de crisis van 2010 op manifeste wijze wisten te bedienen van de voordelen van de Muntunie, terwijl de huidige regering vooral uitblinkt in het doorschuiven van de nadelen naar andere groepen en het afschermen van de eigen belangen – alleszins in de ogen van een groeiend aantal Griekse kiezers … Lees meer…

De AFM pakt flitskredieten hard aan

10 januari 2015

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft eind vorig jaar een bestuurlijke boete van €300.000 opgelegd aan Inpetto Services B.V. De boete is opgelegd omdat Inpetto in de periode van oktober 2012 tot en met augustus 2013 flitskrediet heeft aangeboden zonder te beschikken over een vergunning van de AFM. Dat is een overtreding van de Wet op het financieel toezicht (artikel 2:60, eerste lid, Wft). Lees meer…