Nieuwe Raad van Commissarissen bij ABN Amro Bank

07 april 2016

De huidige benoemingstermijn van de voorzitter, Rik van Slingelandt, eindigt op de Algemene Vergadering, evenals die van Hans de Haan. Op de agenda staat ook de voordrachten van Arjen Dorland, Frederieke Leeflang en Tjalling Tiemstra als nieuwe leden van de Raad van Commissarissen. Bert Meerstadt besloot om in de loop van 2016 terug te treden, maar inmiddels is hij met onmiddellijke ingang teruggetreden, omdat hij genoemd is bij de Panama Papers.
De toetsing door DNB/ECB van een nieuw te benoemen lid van de Raad van Commissarissen is in een vergevorderd stadium. De Raad van Commissarissen heeft besloten Olga Zoutendijk, de huidige vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen, te benoemen tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van ABN AMRO Group, als opvolger van de heer Van Slingelandt. De benoeming is afhankelijk van de finale goedkeuring door de Europese Centrale Bank (ECB). We verwachten de goedkeuring door de ECB voorafgaand aan de Algemene Vergadering op 18 mei 2016 te kunnen bevestigen.
Rik van Slingelandt, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “Ik ben bijzonder verheugd dat de Raad van Commissarissen heeft besloten Olga Zoutendijk als mijn opvolger te benoemen. Ik ben ervan overtuigd dat zij gezien haar ruime en internationale ervaring in retail en wholesale banking de best gekwalificeerde persoon is om de Raad van Commissarissen van ABN AMRO voor te zitten. De Raad van Commissarissen is Hans de Haan en Bert Meerstadt bijzonder erkentelijk voor de waardevolle bijdrage die zij in de afgelopen zeven jaar hebben geleverd aan de ontwikkeling van de huidige bank. Wij waarderen hun grote inzet en brede expertise, zowel in de Raad van Commissarissen als in de verschillende commissies.”

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *