Antoinette Dijkhuizen

Antoinette Dijkhuizen

Registeraccountant

Notabelen van het dorp

15 februari 2022

Welk beeld en welke metafoor komt er bij je op als je denkt aan een accountant? Bij mij is dat het beeld van de notabelen van het dorp waar de ondernemer te rade ging op het moment dat hij een goed advies nodig had. Hierbij kan je denken aan het dorp van vroeger, waar de kring van notabelen werd gevormd door de burgemeester, dominee, dokter of notaris.. De notabelen zijn de invloedrijke personen die aanzien genieten op basis van hun beroep of functie of door hun afkomst, kennis of ervaring. In mijn ogen hoort de accountant daar ook tussen. Nobel zijn houdt ook in ‘achtenswaardig’ te zijn, voornaam zijn. Als we die betekenis verder onderzoeken dan is dat door de kwaliteit of eigenschappen achtig wordt verdiend. Mooie synoniemen zijn fatsoenlijk, aannemelijk, welvoeglijk, achtbaar, deftig, eerzaam, betamelijk en respectabel. Met alle gebeurtenissen in het achterhoofd waar de sector de afgelopen jaren mee te maken heeft, is daar niet veel van overgebleven.

We hebben een té grote broek aangetrokken. Er wordt veel beloofd, maar het wordt niet waargemaakt. Zo verlies je vertrouwen en respect. Respect kan je niet afdwingen, dat moet je verdienen. Het beroep van accountant gaat in de basis over dit vertrouwen en respect. Hierdoor komt bij mij het beeld van de notabelen van het dorpsplein naar boven. De mensen mét respect en kennis. Hier kon de ondernemer in vertrouwen zijn problemen bespreken en kennis halen om vervolgens succesvol verder te kunnen.

De notabelen in die tijd hadden de kennis en waren het hoogst opgeleide deel van de bevolking. In dat opzicht kwalificeert naar mijn mening het accountantsberoep nog steeds. Het beroep kent een gedegen, inhoudelijke opleiding. Daarnaast is het behoorlijk uitdagend om uiteindelijk de titel te kunnen behalen. Het gaat daarnaast niet alleen om kennis, ook om eerzaamheid en betamelijkheid. Dat gaat over een gevoel, het gevoel van vertrouwen. En ook hier geldt het volgende, je kan het niet afdwingen, je moet het verdienen.

Het beroep van een accountant is gebaseerd op vakmanschap. Achter iedere goede ondernemer behoort een eerzame accountant te staan. Iemand die het lef heeft om bespreekbaar te maken waar het werkelijk om gaat. Niet om de betweter uit te hangen, maar vooral om de eerzaamheid inhoud te geven. Het gaat niet alleen om vakinhoudelijke aspecten, zoals auditkwaliteit. Het gaat óók over een gevoel, een gevoel van vertrouwen.

Met welke eerzaamheid behandel jij jouw klant? Hoe bouw jij aan het vertrouwen?

Antoinette Dijkhuizen

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *