Kerncijfers individuele banken voortaan op website DNB

30 maart 2016

De Nederlandsche Bank (DNB) publiceert vanaf vandaag op haar website de belangrijkste financiële cijfers van de individuele banken in Nederland die onder haar toezicht staan. Het gaat om door de banken aangeleverde cijfers voor onder meer de hypothecaire en bedrijfsmatige kredietportefeuilles, ratio’s voor onvolwaardige (impaired) leningen en voorzieningen voor leningen, en de ratio voor het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal die door DNB op uniforme wijze bij elkaar worden gebracht.

Met deze publicatie geeft DNB verder invulling aan haar streven naar meer transparantie over haar toezicht. Het overzicht stelt het publiek in staat op één plek een uniform overzicht te raadplegen met de kerngegevens van de Nederlandse banken. Eerder al bracht DNB op haar website de kerncijfers bij elkaar van individuele verzekeraars en individuele pensioenfondsen.
De nieuwe cijfers worden twee keer per jaar geactualiseerd en hebben betrekking op de stand van zaken per eind december en eind juni. Het zijn cijfers van banken die onder toezicht staan van DNB, die rapporteren aan DNB en die hebben ingestemd met publicatie.
De cijfers komen direct van de banken en worden voorafgaand aan publicatie niet bewerkt door DNB. In sommige gevallen kunnen ze afwijken van de cijfers die de banken zelf in hun reguliere verslaglegging publiceren als gevolg van uiteenlopende keuzes in consolidaties en grondslagen.
Met haar streven naar meer transparantie wil DNB verder invulling geven aan de verantwoording die zij aflegt aan politiek en samenleving over haar toezicht. Daarnaast ziet DNB die transparantie niet alleen als noodzaak maar ook als een middel om haar effectiviteit als toezichthouder te vergroten. De publicatie van de kerncijfers van onder toezicht staande instellingen was één van de aanbevelingen van de Commissie-De Wit die na de financiële crisis in opdracht van de Tweede Kamer onderzocht hoe het bankentoezicht verbeterd kon worden.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *