Hoe verricht ik onderzoek naar een offshore vennootschap?

10 april 2024
Kennisbank

Zoals bekend is het erg moeilijk om de juiste informatie te vinden van offshore vennootschappen. Waar kan men de informatie vandaag de dag vandaan halen? Er is sprake van een bijzondere informatiewereld rond offshore vennootschappen. Door de oorlog in Oekraïne zijn er sancties opgelegd aan Russische oligarchen. Binnen Europa zijn landen bezig Russisch vermogen te traceren dat verstopt zit in (offshore) vennootschappen om hierop beslag te kunnen leggen. Offshore vennootschappen, opgericht in zogenaamde ‘belastingparadijzen’ lenen zich bij uitstek om vermogen buiten het zicht van de autoriteiten onder te brengen. Uit het proefschrift van Jan van Koningsveld komt naar voren dat in 54% van alle strafrechtelijke zaken offshore vennootschappen zijn betrokken. Ook blijkt uit allerlei publicaties zoals de Paradise Papers de belangrijke rol die offshore vennootschappen spelen bij belastingontduiking en witwassen.

Als u vanuit uw werk of vanuit interesse te maken hebt met het analyseren van structuren, of het traceren van vermogen dan is deze training een absolute must voor u. Het is immers erg lastig om informatie te vinden van dit soort vennootschappen. U wilt weten wie de aandeelhouders zijn, waar het bedrijf gevestigd is, hoe de vermogenspositie van het bedrijf is, wie de UBO is….en zo zult u nog veel meer vragen hebben. Blijft de vraag waar u de juiste informatie vandaag kunt halen over dit soort vennootschappen. En hoe die informatie te interpreteren. Welke documenten zijn er überhaupt beschikbaar? En als die documenten zijn opgemaakt, zijn ze dan ook openbaar? Tijdens deze onderhoudende training krijgt u de antwoorden op al deze vragen.

Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van open bronnen voor deze training. Tijdens de training ziet u live hoe het werkt in diverse buitenlandse handelsregisters. Welke informatie u daar kunt vinden, waarbij specifiek wordt ingegaan op Engeland, Isle of Man, BVI en Belize.

Aan de hand van verschillende praktijkcasussen nemen de opleiders u mee naar de informatiewereld achter de offshore vennootschap. Een plezierige hands-on training vanaf 13.15 uur tot 16.45 uur op donderdag 23 mei 2024, die u eigenlijk niet wilt missen.

Voor wie is deze training geschikt? Compliance medewerkers, medewerkers trustkantoren, betaalinstellingen en banken, opsporingsambtenaren, toezichthouders en overige Wwft-meldplichtigen.

Aanmelden via www.okcnl.nl

Telefoon:  06 – 341 97 237, Wendy van KoningsveldPlaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *