Het Grote Professorendebat was het hoogtepunt van het Lustrum Behavioral Risk Congres

07 september 2021

Afgelopen donderdag, 2 september jongstleden vond het Lustrum Behavioral Risk Congres plaats in Pathé Leidsche Rijn Utrecht met als thema “Innovatief Toezicht & Tools”, met een aantal vooraanstaande keynotes en presentaties vanuit de praktijk. Aan het einde van de namiddag wachtte de primeur: Het Grote Professorendebat, met als thema “Innovatief Toezicht & Tools”. Dit was volgens de meer dan 130 aanwezigen het absolute inhoudelijke hoogtepunt van het Congres van dit honderd procent fysieke Congres dat voldeed aan de geldende maatregelen inzake corona.

Maar liefst vijf professoren namen deel aan dit unieke Grote Professorendebat, te weten Femke de Vries, Muel Kaptein, Petra de Weerd-Nederhof, Leen Paape en Floor Rink. Femke de Vries en Muel Kaptein hadden de leiding bij dit debat, maar zij mengden zich uiteraard ook inhoudelijk met het debat, waarbij de overige drie professoren een bepaalde stelling ten overstaan van de collega’s en de zaal moesten verdedigen.

Als eerste mocht Petra de Weerd-Nederhof van Twente University haar stelling verdedigen en die luidde: Innovatie(f) Toezicht is onlosmakelijk verbonden met Innovatie(f) Organiseren: 1. Toezicht houden op innovatie vereist ander toezicht en tools dan op de operatie. 2. Innovatief Toezicht kan niet zonder vernieuwing van de organisatie.

Leen Paape van Nyenrode Business Universiteit verdedigde de volgende stelling: De wijze waarop onze data wordt gebruikt en misbruikt om ons gedrag te manipuleren gaat ons allen zeer bezuren. In het kader van innovatief toezicht en het gebruik van big data daarbij, is een stevige (ethische) discussie noodzakelijk over de wenselijkheid daarvan.

Als laatste mocht Floor Rink van de Rijksuniversiteit Groningen haar stelling in het geding brengen en die luidde: Innovatief toezicht en innovatief bestuur: een win-win!

Van het Grote Professorendebat zal een video compilatie gemaakt worden door Risk&Compliance TV. Zodra deze gereed is melden we dat op onze website.

Het Behavioral Risk Congres 2022 zal plaatsvinden eind november / begin december 2022, met als thema “Integriteit”. Inmiddels hebben zich al drie keynotes gecommitteerd om te komen spreken over dit thema, te weten Willeke Slingerland, An Gaiser en Caroline Raat.

Op de foto hierboven van links naar rechts de professoren Femke de Vries, Muel Kaptein, Petra de Weerd-Nederhof, Leen Paape en Floor Rink.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *